Canada nærmer sig religionsforbud

Lagt på d. 08/03-24


Udskriv


Johannes fortalte: "da det brød det femte segl, så jeg neden under alteret deres sjæle, som var myrdede for Guds ord skyld og for det vidnesbyrds skyld, som de holdt fast ved... jeg så deres sjæle, som var blevet halshugget for Jesu vidnesbyrds og for Guds ords skyld" (Åb. 6:9; Åb. 20:4)

Gud har afsløret for os, at tiden kommer, hvor vreden mod Hans ord bliver så hadefuld, at de mennesker der taler Guds Ord, vil blive halshugget. Og det må begynde et sted, hvilket ser ud til at være i Canada, der plaget under Klaus Schwabs lærling Justin Trudeau, i fuld fart bliver transformeret til et ny-verdenordens-samfund.

Følgende artikel er fra Armstrong Economics, lokaliseret i USA, og før man kommer til artiklens tekst, præsenteres man for følgende information: "Som svar på canadisk regeringslovgivning kan nyhedsindhold ikke ses i Canada". En skræmmende tendens har indhentet os fra fortiden!

Den canadiske premierminister Justin Trudeau har vedtaget adskillige love, der forbyder ytringsfrihed i Canada, men intet har været så restriktivt som lovforslag C-367, en ændring af straffeloven, der vil forbyde canadiere at udtrykke "en holdning baseret på troen på en religiøs tekst". Hvis det vedtages, kan folk blive anholdt for at citere Bibelen på canadisk jord.
Fortalere forklæder dette angreb på religion under påskud af, at det vil dæmpe antisemitisme.1


Artiklen nævner ikke lovforslagets påvirkning fra Bloc Québécois-lederen og lobbyarbejdet fra Center for Israel og Jødiske Anliggender (CIJA). Bloc Québécois er et føderalt politisk parti i Canada, der primært fokuserer på at fremme Québecs interesser og støtte Québecs suverænitet. Partiet arbejder for at repræsentere Québecs specifikke behov og prioriteringer inden for Canadas føderale politiske system og har ofte fokuseret på sprogrettigheder, kulturel identitet og selvbestemmelse for Québec.

Med andre ord, er Center for Israel og Jødiske Anliggender sammen med Québecs lobbyisme, villig til at slagte ytringsfriheden i kampen mod antisemitisme. Men der er mere:

Quebec er primært en katolsk provins, selvom indvandring er ved at erstatte dette. Det er virkelig mærkeligt, at Blanchet ville introducere dette lovforslag. Hans egne vælgere kunne blive påvirket af dette, afhængigt af hvordan det bliver fortolket og håndhævet.

Interessant nok undlader selv dem, der dækker lovforslaget, CIJA-vinklen. Det kristne arveparti, CHP, har kommenteret, at Bill C-367 blev introduceret sent i 2023, men der er ingen omtale af lobbyarbejdet bag kulisserne. Lifesite ignorerer det også. Det gør mindst en pastor også.2


Det katolske system er elitens videreførelse af det farisæiske kontrolsystem på Jesu tid. Dengang slog de Jesus ihjel, og den katolske kirke modarbejder fortsat Guds rige, og lobbyer for antikrists forestående verdensorden. Disse okkulte kræfter udnytter den gunstige situation der følger krigen i Israel, til at føre krig mod Guds Ord, og bruger angrebet på ytringsfriheden som en trojansk hest. 

Jeg har ikke længere tal på alle de mennesker jeg har talt med, der hader religion, som vitterlig mener at religion er verdens primære rod til ondskab. Dette tiltag i Canada kommer til at brede sig og verden er parat til at ophøje kampen mod Skaberen, og Bibelens Ord vil igen vise sig sand til punkt og prikke!

Men lad os kort vende tilbage til den første artikel igen:

Dette er et direkte angreb på religion. Der er utallige eksempler gennem historien fra alle områder på kloden, hvor religiøs retsforfølgelse førte til afskyelige massakrer. Direkte forbud mod religion starter i det små, og fjerner en bestemmelse eller to, indtil regeringen anser hele grupper af mennesker som en fare for samfundet...

Denne lovgivning vil forbyde kristne, muslimer og andre frit at udtrykke deres meninger. De taler om at forbyde antisemitisme, men loven vil også være rettet mod jøder. Enhver, der udtrykker en mening "relevant for ethvert emne af offentlig interesse" baseret på en religiøs tekst, vil blive betragtet som en kriminel, en fare for den nye verdensorden. For eksempel, hvis nogen siger, at de er imod MAID, børnetranskønnethed, abort eller noget, der ikke anses for acceptabelt af de abrahamitiske religioner, vil de blive anklaget for at fremme hadefulde ytringer og blive retsforfulgt for deres religiøse overbevisning...

Det, der sker i Canada, vil sprede sig til Build Back Better-nationerne under ledelse af World Economic Forum. Dette sker præcist i mål med vores model-prognoser.

Det er ret forbløffende, hvordan vi kommer til store religiøse begivenheder hvert 309,6 år. Dette ser ud til at være en ændring i overbevisninger, der ikke nødvendigvis antyder fuldstændige ændringer i religioner, men snarere at bevæge sig væk fra troen på en højere magt.1


I et sammensurium af jødisk, katolsk og politisk galskab, forberedes trængslens likvidering af Jesu vidner, "som var myrdede... for Jesu vidnesbyrds og for Guds ords skyld", der ved Guds Ord er salt og lys for en verden fortæret i råddenskab. Bemærk at artiklen med statistisk matematik forudser en bevægelse "væk fra troen på en højere magt", hvilket samstemmer med Paulus profeti - "Først må jo frafaldet komme, og lovløshedens menneske, fortabelsens søn, åbenbares, han, som sætter sig imod og ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så han tager sæde i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud" (2. Tess. 2:3-4).

Ofte er der tale om skift, der bliver mere fundamentalistiske i deres overbevisning eller en drejning mod liberalisme. Der er to primære cyklusser. For det første kan vi se på cyklussen af ​​forandringer i religion, som ser ud til at følge den 309,6-årige cyklus, som naturligvis er 8,6-års frekvensen. Den anden er at se på derivatet af 8,6-året, som producerer et mål for et stort sammenbrud i religion, som er undervejs på dette tidspunkt, inden 2033.1


Med andre ord taler statistisk data for at ændringer inden for religion ofte skifter mellem fundamentalistiske overbevisninger og liberalisme, igennem to primære cyklusser: den første er en 309,6-års cyklus baseret på en 8,6-års frekvens, som påvirker religionens forandringer, og den anden fokuserer på et specifikt tidsrum, der fører op til et større religiøst sammenbrud forventet før 2033. Disse cyklusser bruges til at forudsige og forstå de større skift i religiøs overbevisning og praksis over tid.

Det samstemmer med det, som Arnold Toynbee, Edward Gibbon, Alexander Tyler og Cyril Northcote Parkinson fandt igennem deres historiske studier

Edward Gibbon studerede Roms fald og konkluderede at faldet var forårsaget af:

 1. Kulegravning af hjemmets værdighed og hellighed, som base for samfundet.
 2. Forøgede skatter; brugen af offentlige penge til gratis levebrød og arenaer til underholdning.
 3. Den vanvittige forlystelsesmani; sport, underholdning (jo mere voldelig jo bedre)
 4. Forøgelse af oprustningen, selvom fjenden var inden for murerne.
 5. Religions forfald, som tonede over i formalitet, og mistede kraft til at vejlede folket.

Alexander Tyler beskriver en sammenfatning af national cyklus under demokratiet:

 1. Fra trældom til åndelig tro;
 2. Fra åndelig tro til stort mod;
 3. Fra mod til frihed;
 4. Fra frihed til overflod;
 5. Fra overflod til egoisme;
 6. Fra egoisme til apati;
 7. Fra apati til afhængighed;
 8. Fra afhængighed tilbage til trældom

Trængslen banker på, og hver eneste lille detalje som Bibelen giver os lægges til rette - selv hadet mod Guds Ord, og den forestående likvidering af alle der taler Skaberens Ord om synd, frelse og dom, er også undervejs!

1 "Canada Moves to Ban Christianity – Changes to Bill C-367", Armstrong Economics, d. 06-03-2024

2 "Private Member’s Bill C-367: Removing Religious Protections For Antisemitic Expression", Canuck Law, d. 23-02-2024


Debat: Canada nærmer sig religionsforbud

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Antisemitisme [8]; Bibelens troværdighed [18]; Den Store Nulstilling [13]; Endetidens frafald [29]; Kristenforfølgelse [5]; Trængslen [70]; World Economic Forum [12];

Flere nyhedsblogs fra 2024