Et kik ind i fremtiden

Lagt på d. 07/04-24


Udskriv


Igennem de sidste mange år, har nøje planlagte katastrofer akkumuleret sig op - planlagt af denne verdens fyrste og hans vasaller, for at blive forløst over verden som et kæmpe Big Bang der i hast vender verden på hovedet. Den Tredje verdenskrig som vi ser forme sig for vore øjne, er knudepunktet for alle disse begivenheder. Når den krig af Gud får lov at udfolde sig, så forløses de planlagte begivenheder som en eksplosion over Jorden.

Her er et par af begivenhederne der står til at vælte ned over klodens indbyggere. Hvorfor fortæller jeg det? For at vise at Bibelen er sand. Det ville være idiotisk af os troende at lade de begivenheder Jesus har givets os informationer om på forhånd1, flyve hen over hovedet på verden, uden at bruge dem til at bevise at det er på høje tid, at give sit liv til Jesus. Det er det eneste positive alle de dystre fremtidsudsigter kan bruges til.

Pandemi.
Samme kræfter der forløste den falske coronakrig over Jorden, referer nu til den næste pandemi som "Disease X", en fremtidig pandemi der endnu ikke er identificeret, men som med stor sandsynlighed denne gang får katastrofale konsekvenser for verdenssundheden. Pandemien har til formål at anvendes som redskab til stærkere global kontrol:

Mens menneskeheden hver dag har kæmpet for at overleve uden nok mad i inflationstider og ikke nok penge til at holde deres huse varme, har den onde, tungt skatteunderstøttede Verdenssundhedsorganisation (WHO) fra De Forenede Nationer lagt sidste hånd på DISEASE X – WHO's næste pandemi til at erstatte COVID-19.

Ligesom med COVID er DISEASE X – som på dette tidspunkt er et navn for noget, der endnu ikke er en virus – endnu en undskyldning for kontrol, blot endnu et ondt forsøg på at lukke menneskeheden ned.

WHO vil slippe DISEASE X løs på verdens befolkning på sin syvoghalvfjerdsindstyvende Verdenssundhedsforsamling, den 27. maj-1. juni – hvilket svarer til at kaste en bombe ind i rummet før døren lukkes... I typisk FN-stil ændrer de sproget. Det, de har til hensigt at påføre verdensborgere, er ikke længere en "Traktat", det er nu en "Aftale":

De kalder det en "aftale" i stedet for en traktat i et forsøg på at omgå godkendelse fra det amerikanske senat. Ja, Biden-regimet forsøger at overdrage USA's suverænitet til De Forenede Nationers Verdenssundhedsorganisation ensidigt, samtidig med at de presser andre nationer til at gøre det samme. (Gateway Pundit, 2. april 2024)2

Forskellen på traktat og aftale er mens en "traktat" er en formel og juridisk bindende aftale mellem to eller flere suveræne stater eller internationale organisationer, er en "aftale" mellem stater eller enheder mere fleksibel og mindre formel, hvilket gør at de kan forhandle internationalt med ikke-statslige organisationer eller selskaber. Det er præcis det, der er brug for, for at snige aftaler ind f.eks. med big-pharma som Pfizer eller andre medicinselskaber. Men andre ord er eliten frigjort af "pøblen".

Hungersnød.
Den globale afhængighed af genetisk modificerede fødevarer og kontrol over frøforsyningen, gør verden sårbar over for hungersnød. Tunge beskatninger af landbrug, transport og fødevarer der ikke er vegetariske, skaber med klimaprogrammet en kunstig knaphed der tjener som manipulation af verden hen imod centraliseret kontrol af klodens fødevaretilgængelighed - herunder laboratorieproduceret mad, igen for at manipulere og kontrollere befolkninger3.

Frølovgivninger, påvirket af virksomheders interesser, begrænser i stigende grad, hvad landmænd kan gøre med deres frø, og kriminaliserer traditionel praksis som at gemme sæd til næste sæson (frøbevarelse). Disse love udvikler sig og bliver mere aggressive, ofte som en del af handelsaftaler, med det formål at privatisere frøsorter gennem patenter eller planteavlerrettigheder. Denne proces krænker ikke kun landmænds rettigheder, men krænker også grundlæggende principper om retfærdighed og menneskerettigheder, hvilket fører til udbredt modstand og mobilisering fra landmænd og sociale bevægelser globalt4.

Hvor meget mere bruger du på mad hver måned sammenlignet med for to eller tre år siden? I de seneste år har vores ledere oversvømmet systemet med penge på samme tid med, at de globale forsyninger af mad er blevet strammere og strammere. På den anden side af verden har hundredvis af millioner mennesker ikke nok mad at spise regelmæssigt, og børn falder bogstaveligt talt døde om af sult. Her i USA dør ingen af sult, men efterspørgslen på madbanker eksploderer absolut, da amerikanske husstande kæmper med, hvor undertrykkende dyre dagligvarer er blevet. Desværre er tingene ved at blive endnu værre...

Nu er størrelsen på den amerikanske kvægbestand den mindste siden 1951, og størrelsen på den canadiske kvægbestand er den mindste i 30 år...

Og selv uden tragedien i Texas blev vi allerede advaret om, at den amerikanske kvægbestand ville blive endnu mindre i år, fordi vi ser på den "mindste kødkalveafgrøde siden 1948"...

Oksekød betragtes nu som et "luksuskød", og priserne vil kun stige gennem resten af 2024.

Så hvis du kan lide oksekød, ville jeg hamstre nu.

Selvfølgelig er det ikke kun oksekød, der vil blive dyrere.

Over hele den vestlige verden gør "grønne politikker" tingene ekstremt udfordrende for landmænd og kvægavlere.

Under et nyligt optræden på Fox News advarede en brancheinsider om, at flere amerikanske landmænd går konkurs "hver dag"5

Total diktatur.
Truslen mod personlige friheder og demokratiske institutioner bliver stadigt mere udtalt, idet regeringer over hele verden foreslår love og foranstaltninger, der udhuler borgerrettigheder og centraliserer magten. Landenes suværenitet overmandes af fundamentale begrænsninger på regeringers magt, som f.eks. den amerikanske forfatning. Rettighederne til at sige nej til elitens krav forsvinder og gør verdens borgere til slave af en forsvindende lille gruppe af sataniske vasaller.

Vi ser en generel tendens til at lovgive og begrænse alverdens ting og sager, hvilket afslører at vi er på en glidebane mod totalitarisme. I Danmark er det blevet forbudt at skænde religiøse skrifter. Polen forbereder ny lov om hadefulde ytringer - 3 års fængsel for at fornærme LGBT-personer. Det nye udkast til loven sigter mod at udvide klassifikationerne vedrørende hadtale til at inkludere alder, handicap, køn, seksuel orientering og kønsidentitet. Udkastet til loven truer også med op til fem års fængsel for "trusler" og hårde straffe for "fornærmelser", som er løst defineret6. Kristne og konservative står til at blive gjort kriminelle. Sandheden bliver kriminel.

Et eksempel er den finske politiker Päivi Maria Räsänen, der i 2022 indledte sin retssag om hadefulde ytringer for at bruge bibelcitater i LGBT-debatter, risikerer op til to års fængsel:

Retssagen mod Päivi Maria Räsänen startede tidligere på ugen i Helsinki. Den tidligere finske indenrigsminister og medlem af det Kristelige Demokratiparti ankom til retten med en bibel, hvorfra hun citerede de passager, som hun nu står retssag for.

Ifølge finske mediekanaler havde Räsänen tidligere deltaget i procedurer vedrørende lovgivning om hadtale, og hun vil nu blive prøvet ved retten for sine kommentarer. Hun er også anklaget for at kritisere den lutherske kirke i Finland for at støtte LGBT-bevægelsen og en pride-parade i Helsinki, samt for at skrive en bog om den kristne vision for en familie.

Den lutherske biskop Juhana Pohjola stilles for retten sammen med hende for at have udgivet Räsänens bog. Begge står de over for op til to års fængsel for at fornærme homoseksuelle.

I sine indlæg inkluderede Räsänen et billede af bibelpassagen fra Romerbrevets kapitel et, vers 24-27, som fordømmer homoseksualitet som en synd.7

Päivi Maria Räsänen blev dog ikke dømt8, men uagtet hvad jurister og politikere vil komme med af undskyldninger for bevæggrunde til at afprøve sagen i retten, så viser det os at viljen til at dømme personlige holdninger. I Skotland trådte den nye lov for hadforbrydelser, kendt som Hate Crime and Public Order Act, trådte i kraft den 1. april 2024:

Den konsoliderer eksisterende lovgivning og introducerer nye forseelser for truende eller krænkende adfærd, med henblik på at opildne til had baseret på fordomme over for karakteristika såsom alder, handicap, religion, seksuel orientering og transkønnet identitet... da Siobhian Brown MSP, minister for ofre og fællesskabssikkerhed, blev spurgt mandag morgen, om det at misgenkende nogen på internettet var en forbrydelse under den nye lov, sagde hun: "Det ville være en politisag for dem at vurdere, hvad der sker.

Det kunne blive rapporteret, og det kunne blive undersøgt - om politiet ville mene, det var kriminelt, er op til Police Scotland."

Under interviewet med BBC Radio 4's Today Programme tilføjede hun: "Der er en meget høj tærskel i loven, som vil være op til Police Scotland, hvad der skal siges online eller personligt for at det ville være truende og krænkende."9

Med andre ord er bedømmelsen af hvor vidt en udtalelse er i strid med den nye lov, lagt i hænderne på politiet. Det er en politistat som "konspirationsteoretikere" i adskillige år har advaret om er på vej.

Omfattende regional krig i Mellemøsten.
Regionen er et konstant brændpunkt for geopolitiske spændinger, og en eskalering til en omfattende krig vil ikke kun have ødelæggende lokale konsekvenser, men også trække internationale magter ind i konflikten, hvilket fører til en global krise.

Som gengivet ofte før, vil denne krig begynde mellem Israel og araberne - hvilket vi ser ske i Gaza10, men den vil, hvis eliten får sin vej, udvide sig til at omfatte alle de arabiske nationer omkring Israel. Hizbollah vil angribe fra Libanon, styrker vil angribe fra Syrien og fra Jordan og fra Egypten. Aktuelle regionale begivenheder beviser, at scenen er ved at blive sat til, at denne krig kan begynde. Hele regionen ser ud til at skælve på randen af en religiøs krig mellem jøde og araber.

Hamas' angreb på Israel, d. 7. oktober 2023, startede en krig mellem Israel og Hamas i Gaza-striben og har givet venstrefløjen og deres medier mulighed for gradvist at programmere verden til at acceptere Hamas' brutalitet og vende sig mod Israel. Endeligt sættes der kroge i Ruslands kæber som vender angrebet på Ukraine til et felttog af nationer i et angreb på Israel, hvilket Gud har afsløret for os i Ezekiel kapitel 38-3911.

Atomkrigstrussel fra Nordkorea.
Nordkoreas atomprogram og aggressive retorik udgør en vedvarende trussel, der kunne eskalere til en direkte militær konfrontation. Sammen med Ruslands trusler om atomvåben i forbindelse med konflikten i Ukraine, skaber dette en ustabil og farlig global sikkerhedssituation.

Ligesom informationerne om Tredje verdenskrig kommer fra den okkulte verden, kommer informationen om atomtruslen fra Korea (underforstået Nordkorea) fra samme sted, givet ved Peter Lemesurier, i hans bog "The Armageddon Script"12.

Kinas invasion af Taiwan.
Taiwan-spørgsmålet er en central faktor i Kinas udenrigspolitik og en potentiel gnist til militær konflikt i regionen. Kinas aggressive militære postur og trusler mod Taiwans suverænitet udgør en alvorlig risiko for stabiliteten i Asien. Læs mere i "Rusland, Kina - Verden under fortsat forandring; Kina og Taiwan".

Terrorangreb i amerikanske og europæiske byer.
Truslen fra international terrorisme, herunder brugen af atomvåben, skaber frygt og kan bruges som begrundelse for øget sikkerhedsopbud og indskrænkninger af borgerlige friheder. Krigen mellem Israel og Hamas har udløst enorme demonstrationer i vesten. Europæiske gader har været oversvømmet af pro-palæstina optog, og frygten for terror er på tværs af landene gået i rødt.

Optøjer i amerikanske byer.
Social og økonomisk ulighed kan føre til civil uro og vold, hvilket potentielt kan retfærdiggøre en autoritær reaktion og indførelse af undtagelsestilstande. Det vil svække USA yderligere, og ændre magtbalancen i verden så eliten ubesværet kan sætte ønskede spillere (som Rusland og Kina) på spillepladen. Det vil naturligvis påvirke hele verden.

Global økonomisk kollaps.
En række samtidige kriser, herunder krig, hungersnød, og finansielle kriser, kan føre til en global økonomisk nedsmeltning, der underminerer traditionelle økonomiske systemer og skaber kaos. Efterhånden som den globale krig breder fra Ruskal/Ukraine, Israel/Hamas, de kommende krige i Nordkorea og Kina m.fl., vil økonomier over hele verden strammes og kollapse, mens markederne rystes af valutarevaluering, hungersnød, økonomiske flaskehalse og verdenskrig.

Det vil tilvejebringe den globale kontantløse økonomi under Antikrist13.

Jordskælv i Los Angeles.
Den specifikke omtale af et jordskælv i Los Angeles, fra Bill Cooper's bog "Behold A Pale Horse", side 177, peger på sårbarheden ved naturkatastrofer, forværret af muligheden for, at sådanne katastrofer kan fremprovokeres eller udnyttes af teknologiske midler som HAARP og GWEN14. Cooper fortæller om Los Angeles der rammes af et ødelæggende jordskælv på 9,0, samtidig med at en atombombe anbragt af terrorister udsletter New York City. Konflikter eskalerer til en fuldblæst tredje verdenskrig i Mellemøsten, mens finansmarkederne kollapser. Uden forvarsel lander rumvæsner på græsplænen foran Det Hvide Hus, fødevareforsyninger forsvinder fra butikshylderne, visse individer forsvinder sporløst, og en skikkelse, der hævder at være Messias, åbenbarer sig for verden12.

Bogen er 33 år gammel (fra 1991), en tid hvor alt det nævnte synes langt ude, tangerende til søgt - i det mindste langt ude i fremtiden. Nu synes det ikke så usandsynligt længere, nærmere uundgåeligt.

Opløsning af frie regeringer.
Der er en global tendens mod autoritære regimer, hvor demokratier nedbrydes til fordel for totalitære styreformer, ofte retfærdiggjort af krisehåndtering eller sikkerhedsmæssige bekymringer.

Amerikanske militære og civile ledere har trænet personale i regulær tjeneste samt Nationalgarden og lokale politistyrker i, hvordan man effektivt kontrollerer store folkemængder, hvordan man anholder civile, og hvordan man driver midlertidige fængsler.

Disse træningsøvelser begyndte i Clintons år og er fortsat indtil i dag. Tiden er endnu ikke kommet til at indføre krigsret. Dette tidspunkt afventer dannelsen af de 10 nationer som Gud har afsløret vil komme, som er et af de ønskede resultater af stort set alt turmult i verden.

Amerikas "IACP Law Enforcement Policy Center", udgav i april 2019 et dokument kaldt "Menneskemængde håndtering" (Crowd Management) som bl.a. fokuserer på

- Beskyttelse af rettigheder relateret til forsamling og ytringsfrihed (håndhævelse af regler imod forsamling og ytringsfrihed)
- Effektiv styring af menneskemængder for at forebygge tab af liv, skader eller ejendomsskade.
- Minimering af forstyrrelser for personer, der ikke er involveret (forhindre at mængden vokser).
- Teknikker til menneskemængdestyring og -kontrol, herunder forberedelse og planlægning, styrings- og organisationsprincipper, -generel reaktion på menneskemængder, respons på spontane borgerlige uroligheder, brug af magt, menneskemængdedispersal og masseanholdelser15.

Menneskemængdedispersal, eller spredning af menneskemængder indbefatter:

- Verbale advarsler: At informere menneskemængden om, at de skal sprede sig via højttalere eller direkte kommunikation.
- Visning af tilstedeværelse: At øge synligheden af retshåndhævende myndigheder som en afskrækkende effekt.
- Anvendelse af barrikader: Fysisk blokering af adgang til bestemte områder for at styre eller begrænse menneskemængdens bevægelser.
- Ikke-dødbringende midler: Brug af tåregas, vandkanoner, eller andre ikke-dødbringende midler for at opfordre til eller tvinge menneskemængden til at sprede sig.
- Selektive anholdelser: Anholdelse af specifikke individer, der anses for at være ledere eller agitatorer, for at reducere sandsynligheden for uro.
- Afskæring af adgang: Lukning af adgangsveje til at forhindre flere personer i at tilslutte sig menneskemængden eller for at dirigere folk væk fra et område.

Det kræver ikke meget fantasi til at se det hele udfolde sig for det indre øje. Vanvittige politiovergreb blev observeret over hele verden, under coronakrigen. Det var blot en gåtur i parken, sammenlignet med det, der er planlagt for den nærmeste fremtid. Når tiden kommer til at stramme grebet, indføre krigsret og begynde at håndhæve Patriot Acts I og II, planlægger eliten ifølge hvad tidligere satanist og Illuminat Doc Marquis har fortalt Cutting Edge, at fuldt implementere deres diktatur indenfor 72 timer. De skriver:

Patriot Act af 2003 var den første af mange hundrede diktatoriske love, som er blevet vedtaget og "ført til bogs", men som endnu ikke er blevet håndhævet. Når tiden kommer til at 3. Verdenskrig begynder, så vil alle disse hundredvis af diktatoriske love træde i kraft; Amerika vil blive forvandlet til et absolut diktatur inden for 72 timer.16

Når det for alvor går løs, og alle disse kriser lukkes ud i verden, vil eliten i løbet af tre døgn indføre deres totalitære verdensorden. Det er i Amerika som nævnt her, men selv sagt også i resten af verden.

Der er én vej ud af det sataniske kaos, og det er Jesus! Denne trængsel er Guds dom over en ugudelig verden, hvor Han tillader at verdens egen ondskab kollapser over dem selv. Som det var i Lots dage, skal det være ved Menneskesønnens komme, sagde Jesus (Luk. 17:28), og i passagen med Lot, lærer vi nogle vigtige ting om Gud. Passagen starter med at Gud fortæller Abraham at Han har i sinde at ødelægge Sodoma og Gomorra: ”HERREN sagde ved sig selv: 'Skulle jeg vel dølge for Abraham, hvad jeg har i Sinde at gøre'” (1. Mos. 18:17). Da Abraham får det at vide, går han i forbøn for byerne og spørger Gud: ”Vil du virkelig udrydde retfærdige sammen med gudløse? Måske findes der halvtredsindstyve retfærdige i Byen; vil du da virkelig udrydde dem og ikke tilgive Stedet for de halvtredsindstyve retfærdiges Skyld, som findes derinde. Det være langt fra dig at handle således: at ihjelslå retfærdige sammen med gudløse, så de retfærdige får samme Skæbne som de gudløse - det være langt fra dig! Skulle den, der dømmer hele Jorden, ikke selv øve Ret?” (1. Mos. 18:23-25). Gud bekræfter at Han ikke udrydder (dvs. dømmer) retfærdige med uretfærdige, og vil endda skåne de uretfærdige hvis der blot er ti retfærdige i byerne (1. Mos. 18:32). Så vi lærer, at i Lots dage ville Gud ikke dømme de retfærdige med de uretfærdige, og som det var i Lots dage, skal det være ved Menneskesønnens komme (Luk. 17:28). Gud handler anderledes med de troende end Han gør med verden (de ikke-troende), mens vi er her på Jorden. Læs mere i "Menighedens bortrykkelse og Herrens dag".

1 Hemmelige samfund og Antikrists komme; Tegnene på Jesu genkomst
2 "World Health Organization Ready To Drop DISEASE X Bomb on Humanity", Canada Free Press, d. 03-04-2024
3 "Morgenkaffe og økocid"
4 "Seed laws that criminalise farmers: resistance and fightback", Grain, d. 08-04-2015
5 "Alarm Bells For The U.S. Food Supply", The Most Important News, d. 03-03-2024
6 "Poland Prepares New Hate-Speech Law: 3 Years In Prison For Insulting LGBT People", ZeroHedge, d. 02-04-2024
7 "Finnish politician begins hate speech trial for using Bible quotes in LGBT debate, faces up to two years in prison", Remix, d. 26-01-2022
8 "Finnish politician wins second trial in religious freedom case", World, 15-11-2023
9 "Scotland's controversial new hate crime laws come into force", Sky News, d. 01-04-2024
10 Læs "Obadias’ Bog, Edoms fald og Israels genoprettelse" og "Salme 83, Israels råb om udfrielse".
11 Læs "Rusland, Kina - Verden under fortsat forandring" og "".
12 Se "Rusland, Kina - Verden under fortsat forandring; Vil vi troende opleve Tredje verdenskrig?". Læs også "Iran, Rusland, Israel og atombomben"
13 Læs nyheder fra 2008 om udviklingen af den globale økonomi.
14 Læs "USA angreb Haiti med jordskælvs-våben"
15 "Crowd Management", theiacp.org
16 "Cutting Edge Weekly Newsletter", Cutting Edge, d. 07-09-2010


Debat: Et kik ind i fremtiden

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Krig / Verdenskrig [3]; Trængslen [70];

Flere nyhedsblogs fra 2024