Frihed, forbud og længsel efter retfærdighed

Lagt på d. 17/02-24


Udskriv


Jesus sagde i bjergprædikenen at "Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden" (Matt. 5:6). Retfærdigheden Han taler om, er Guds retfærdighed som er Jesus - ikke den retfærdighed "der fås gennem loven", som er vores egne gerninger, "men med den, der fås ved tro på Kristus, retfærdigheden fra Gud" (Fil. 9:3). Men en hunger efter Guds retfærdighed, afspejles i hunger efter retfærdighed i verden. Derfor er der mange kristne der i dag kikker på verden og føler det som den retfærdige Lot gjorde det, "som led under de tøjlesløse menneskers udsvævende liv" (2. Pet. 2:7).

Gud har givet alle en moral og en forståelse af retfærdighed, som dels er med til at dømme deres egne gerninger for at kalde dem til Jesus, hvilket størstedelen af mennesker ignorerer, men det gør også at de som os troende søger at finde retfærdigheden i verden. Den verden vi står over for, drives i eskalerende hastighed mod omfattende forbud, væk fra frihed, mod eksemplerne vi kender fra de kommunistiske samfund. Aleksej Navalnyj er endnu en af dem, der er faldet i sådan et samfund, fordi han søgte retfærdighed.

Navalnyj var en prominent russisk oppositionsfigur, anti-korruptionsaktivist og politisk dissident. Han blev født den 4. juni 1976 i Butyn, en by i det daværende Sovjetunionen, og er uddannet som advokat. Han begyndte sin politiske karriere som en blogger, hvor han offentliggjorde undersøgelser af korruption og magtmisbrug blandt Ruslands politiske elite, herunder højtstående embedsmænd og forretningsmænd. Han opnåede betydelig popularitet og tiltrak mange tilhængere med sine undersøgelser, der ofte blev delt på sociale medier og via hans blog. I 2011 og 2012 spillede han en central rolle i de store protester mod præsident Vladimir Putins styre, der blev udløst af påståede valgsvindel og magtmisbrug ved parlamentsvalget i 2011. Hans deltagelse i disse protester styrkede hans status som en førende oppositionsfigur i Rusland.

Han har gentagne gange været mål for retsforfølgelse og trusler på grund af sit politiske arbejde. Han har flere gange været fængslet og anklaget for forskellige forbrydelser, som hans tilhængere og internationale menneskerettighedsorganisationer har betegnet som politisk motiverede. I august 2020 blev han pludseligt alvorligt syg under en flyvning fra Sibirien til Moskva og blev indlagt på et hospital i Omsk i Rusland. Han blev senere fløjet til Tyskland, hvor han blev behandlet på Charité Hospital i Berlin. Tyske læger konkluderede, at han var blevet forgiftet med nervegiften Novichok, en højst dødelig nervegift udviklet af Sovjetunionen. Han har beskyldt den russiske regering og Putin personligt for at stå bag forgiftningen, hvilket Kreml kategorisk har afvist. Efter sin bedring vendte han tilbage til Rusland i januar 2021, hvor han straks blev anholdt af de russiske myndigheder for angiveligt at overtræde betingelserne for en tidligere betinget dom. Dette førte til store protester i Rusland og international fordømmelse. Navalnyj blev senere idømt en fængselsstraf på 19 år.

Under denne fængselsstraf for ekstremisme, måtte han endeligt lade livet, 47 år gammel. Efter en gåtur mistede han bevidstheden og døde trods forsøg på genoplivning. Årsagen til døden undersøges. Hans død er blevet meddelt til Putin, og fængselstjenesten vil undersøge sagen som standardprocedure. Han blev i december flyttet fra et fængsel i det centrale Rusland til en straffekoloni med et "særligt regime" - det højeste sikkerhedsniveau for fængsler i landet - over polarcirklen. Hans allierede afviste overførslen til en koloni i byen Kharp, i en region omkring 1.900 kilometer nordøst for Moskva, som endnu et forsøg på at tvinge Navalnyj til tavshed.

Men det er kun i Rusland sådan noget sker. Eller? - Rundt om i verden, vokser samme mentalitet frem iblandt landenes politikere. F.eks. i Canada, hvor Charlie Angus, medlem af Canadas ny-demokratiske parti (nærmere ny-nazistiske parti) søger at gøre det kriminelt at reklamere for fossile brændstoffer i Canada, inklusive videnskabeligt korrekte udsagn om, at naturgas er renere end kul. Dette inkluderer tunge bøder og fængselsstraffe for både enkeltpersoner og virksomheder. Lovforslaget rammer bredt og kan påvirke almindelige canadiere, der udtrykker støtte til olieindustrien, selv gennem simple handlinger som sociale medieindlæg eller klistermærker:

C-372, også kendt som Fossil Fuel Advertising Act, blev mandag fremsat som et privat medlems lovforslag af NDP-parlamentsmedlem Charlie Angus... Et NDP-lovforslag søger at kriminalisere "reklame" for fossile brændstoffer og foreskrive fængselsstraf selv for canadiere, der siger videnskabeligt sande ting, såsom hvordan afbrænding af naturgas er renere end afbrænding af kul... I dag er jeg stolt af at rejse mig og fremlægge et lovforslag, der ville lave ulovlig falsk reklame fra olie- og gasindustrien,” meddelte Angus i Underhuset... "I dag er jeg stolt af at rejse mig og introducere et lovforslag, der vil gøre falsk reklame fra olie- og gasindustrien ulovlig," annoncerede Angus i Underhuset.
Han tilføjede, at olie- og gassektoren handlede med "desinformation" og "dræbte mennesker." Angus indrammede også sit lovforslag som begyndelsen på industriens "store tobaksøjeblik" – en tilsyneladende reference til Canadas generelle forbud mod tobaksreklamer.

Men C-372 går langt ud over blot at forbyde reklamer fra olie- og gasselskaber... "Det er forbudt for en person at fremme et fossilt brændstof, et brandelement relateret til fossile brændstoffer eller produktionen af et fossilt brændstof," står der i loven.

Overtræd dette som en almindelig borger, og loven foreskriver summarisk domfældelse og en bøde på op til $500.000. Overtræd det som et olieselskab, og straffen kunne være så streng som to års fængsel eller en bøde på $1.000.000... Angus definerer "promovering" så bredt, at det teknisk set kunne gælde for noget så simpelt som et Facebook-opslag eller endda en "Jeg elsker canadisk olie og gas" klistermærke.

Ifølge Bill C-372 betyder "promovering" "en repræsentation om et produkt eller en service på enhver måde... der sandsynligvis vil påvirke og forme holdninger, tro og adfærd om produktet eller tjenesten."

Lovgivningen kriminaliserer også en lang liste over almindelige argumenter for olie- og gasbranchen, selv dem der har en pålidelig basis i fakta.

Afsnit 8 i loven gør det til en forbrydelse for "en person" at argumentere for, at et fossilt brændstof er "mindre skadeligt end andre fossile brændstoffer."

Naturgas genererer f.eks. energi med langt færre emissioner eller forureninger end diesel, kul, bunkersolie eller et hvilket som helst andet "beskidt" brændstof. Dette er grunden til, at den føderale regering beskatter naturgas til en lavere benchmark end højere-emissionsbrændstoffer.

Ikke desto mindre bør enhver, ifølge C-372, der fremsætter et sådant argument, stå over for en fængselsstraf på op til to år eller en "bøde på højst $500.000."...

Angus tillader, at film, skuespil og musikalske optrædener må "bruge eller skildre fossile brændstoffer" eller endda vise "produktionen af fossile brændstoffer" — forudsat at skaberen kan bevise, at de ikke har forbindelser til en enhed, som "har til formål at promovere fossile brændstoffer."1


Kort sagt, foreslås følgende forbud:

Selvom artiklen også siger at "Som et privat medlems lovforslag introduceret af et medlem af et parti med kun 25 sæder i Underhuset, har lovforslag C-372 næsten ingen chance for at blive vedtaget. Men som skrevet ville loven teknisk set gælde for enhver canadier, der findes at tale godt om olieindustrien eller olie generelt", så findes tanken, og lignende vrede mod naturlige brændstoffer, er igennem de sidste 20 år blevet udtrykt på mange måder.

I Frankrig er samme dæmon-kommunistiske tanker på arbejde:

Uden større opmærksomhed blev en lov vedtaget i Frankrig onsdag, der kan gøre modstand mod mRNA-behandling strafbar. Den, der fraråder mRNA eller andre "medicinske behandlinger", der dog er "åbenlyst passende" ifølge den medicinske viden til behandling, kan fremover risikere op til tre års fængsel eller en bøde på op til 45.000 euro i Frankrig.

Undertrykkelse af medicinske kritikere
Det var en hårdt kæmpet sag, men Macron-regimet har til sidst fået sin vilje. Centralt er artikel 4 i den nye lov, der først blev slettet, men derefter genindsat. Den skaber en ny lovovertrædelse ved at gøre "opfordring til at afbryde eller undlade en terapeutisk eller profylaktisk medicinsk behandling" samt "opfordring til at anvende praksisser, der præsenteres som terapeutiske eller profylaktiske" strafbar. Dette betyder, at modstand mod mRNA-behandlingen (og andre koncernmedicinske metoder) fremover kan kriminaliseres.

Biologen Annelise Bocquet udtrykker derfor chok. Hun skriver onsdagaften: "Til mine internationale venner og kolleger: I dag blev en lov vedtaget i Frankrig, der betegner enhver modstand mod mRNA-LNP-injektioner som 'sekterisk afvigelse'. Den straffes med op til tre års fængsel og 45.000 euro."

Antidemokratisk manøvre
De fleste oppositionsgrupper – med undtagelse af den socialdemokratiske fraktion – så loven som en forhåndsdømmelse af såkaldt "alternativ medicin" og en trussel mod whistleblowere. "Ærligheden i denne bekæmpelse af farlige sekteriske udviklinger må ikke bestå i at straffe praksisser af supplerende pleje eller forbruget af phytotherapeutiske produkter ved lov," sagde Jean-François Coulomme fra venstrefløjsalliancen "La France insoumise". Thomas Ménagé fra Le Pens "Rassemblement national" kaldte loven "en udvikling fjendtlig mod frihed".2


Før jeg gengiver den efterfølgende tekst, vil jeg bede dig om at forestille dig samme manøvre udført i Canada, med indførelsen af bøder og fængselsstraffe for positiv omtale af naturlige brændstoffer:

Først slog regeringens planer fejl, og artikel 4 kunne fjernes fra loven. Det førte straks til polemik fra regeringens side. En politiker fra Macrons parti talte derefter om en "alliance mod videnskaben", som han "skammede sig over".
Men onsdag gennemførte regeringen – med et manøvre typisk for Macron-regimet – sin vilje.


Vi har også hørt om det igennem coronahåndteringen i Danmark, hvor en magtfuldkommen social-demokratisk regering gjorde præcis hvad de ville, og håndterede problemerne bagefter med slettede SMS'er og underhåndsaftaler under dannelsen af en ny regering.

Nu har Macron-styret implementeret planen og skubbet 'Pfizer-ændringen' igennem. Det, der i øjeblikket opleves i Frankrigs parlament, er 'åbenlyst præfascisme,' siger en observatør baseret der til TKP: 'Straff, discipliner, tvang overalt.' Pfizer-artiklen er endnu et kapitel. Hvem den nye lovovertrædelse er rettet mod, blev tydeligt i debatten i Folketinget. "Den næste pandemi kommer," kunne man høre som et argument fra regeringen.


Mentaliteten og viljen til at slagte frihed og retfærdighed, findes ikke kun i Rusland. Den findes i det "frie" Vesten også. Hvornår bliver kristendom forbudt? Vi er Jordens lys og salt, siger Jesus, og kan vi gøres stumme, vil forrådnelsen frit fordærve hele kloden, hvilket vi ser er ved at ske. Antikrists kommunistiske styre er under voldsom dannelse!

1 "NDP bill would prescribe jail terms for speaking well of fossil fuels", National Post, d. 07-02-2024

2 "Frankreich: mRNA-Kritik künftig strafbar", tkp - Der Blog für Science & Politik, d. 15-02-2024


Debat: Frihed, forbud og længsel efter retfærdighed

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Kontrol [92]; Rusland [23]; Verdensordnen [157];

Flere nyhedsblogs fra 2024