Påskens ubegribelige budskab

Lagt på d. 01/04-24


Udskriv


Gud gjorde Jesus, der var uden synd, som aldrig havde begået en synd, og i hvem der ikke fandtes nogen synd, til synd for os. Det gjorde Han, så vi gennem Jesus kunne opnå Guds retfærdighed. Jesus blev offeret for alle vores synder. (1. Kor. 5:21, 1. Pet. 2:22, 1. Joh. 3:5, 1. Joh. 2:2)

Det er påskens ubegribelige busdskab. Gud behandlede Jesus som var det Ham der havde begået hver eneste synd, der nogensinde er begået af noget menneske der vil tro på Ham, på trods af at Jesus ikke havde begået en eneste af dem. Som uskyldig, retfærdig og som Gud i syndig køds skikkelse, behandlede Gud Jesus som om Han havde levet dit liv - mit liv. Gud behandlede Jesus som en synder, lod straffen for dine og mine synder komme over Ham, men behandler os der hver dag gør os skyldige, som om vi nu lever Hans liv.

Jesus sidste ord på korset var, "Det er fuldbragt!". Denne sætning består af et ord, teléō. Det betyder at afslutte, bringe noget til ende, at opfylde noget fuldstændigt, at opnå noget. I Matt. 17:24 og Rom. 13:6 bruges ordet om at betale, og Jesus (Gud) har købt os med sit blod (Apg. 20:28; 1. Kor. 6:20; 7:23; Gal. 3:13; 1. Pet. 1:18; 1. Pet. 2:1; Åb. 5:9), og der ligger i dette ord en betydning af at have betalt den fulde pris. "Det er fuldbragt" kan også gengives, "det er betalt til fulde", eller "prisen er betalt" - faktisk kan det siges "gælden er betalt i et og alt". Det betyder at det krav synden havde på os, den gæld vi stod i over for synden, den er betalt fuldstændigt ud. Vi skylder intet mere.

Der er en sang, som rør mig dybt hver gang jeg hører den, og teksten oversat til Dansk er nogenlunde sådan her:

Jeg var en usseling, jeg husker hvem jeg var
Jeg var tabt, jeg var blind, jeg løb tør for tid.
Synd adskilte os, kløften var alt for bred
Men fra den fjerneste side af kløften havde du mig i dit syn

Så du skabte en vej, tværs over den store kløft
Efterlod Himmelens trone, for at bygge den herinde
Der ved korset betalte du den gæld, jeg skyldte
Brød mine lænker, befriede min sjæl, og for første gang havde jeg Håb

Du tog min plads, lagt inde i mit gravkammer af synd
Du blev begravet i tre dage, men så gik du lige ud igen
Nu har døden ingen brod, og livet har ingen ende
For jeg er blevet forvandlet af Lammets blod

Der er intet stærkere
End kraften i blodet, der arbejder underfuldt, blodet
Der kalder os sønner og døtre
Vi er løskøbt af vores Fader
Gennem blodet

Tak Jesus, for blodet udgydt for mig
Tak Jesus, det har vasket mig hvid
Tak Jesus, du har frelst mit liv
Ført mig fra mørket ind i herlig lys
Debat: Påskens ubegribelige budskab

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Frelse / fortabelse [10];

Flere nyhedsblogs fra 2024