Verden forbereder sig fortsat på trængsel

Lagt på d. 24/02-24


Udskriv


For ca. 2.700 år siden, viste Gud Esajas fremtiden, hvor trængslen farer over Jorden. Menneskers stolthed vil bøjes og de vil vende sig bort fra alt de havde sat deres lid til, i erkendelse af at deres anstrengelser for at imødekomme svære tider, har været nyttesløse. Det er en stadig pågående historie, som jeg også fortalte lidt om i 2022 (se De rige og de mægtige køber sig forspring med luksushuler), og flere forsøger sig med forberedelserne.

Da skal menneskets hovmod bøjes, og mændenes arrogance skal sænkes; og Herren alene skal ophøjes på den dag. Og afguderne skal fuldstændig forsvinde (udryddes). Da skal de ramte, berøvet alt, hvad de havde sat deres lid til, gå ind i klippehulerne og ind i jordens huller for Herrens skræk og rædsel og for Hans majestæts herlighed, når Han rejser sig for at ryste jorden kraftigt og frygteligt. På den dag skal menneskene kaste deres sølvafguder og deres guldafguder, som de har lavet til sig selv for at tilbede, til muldvarpene og flagermusene, for at gå ind i klippernes huler og ind i kløfterne på de sønderskårne klipper for Herrens skræk og rædsel og for Hans majestæts herlighed, når Han rejser sig for at ryste jorden kraftigt og frygteligt. Hold op med at stole på svag, skrøbelig og døende menneske, hvis ånde er i hans næsebor så kort en tid; hvad er de at regne for? (Es. 2:17-22, The Amplified Bible)

Johannes så det samme og beskrev:

Og jordens konger og stormændene og hærførerne og de rige og de mægtige og alle trælle og frie skjulte sig i huler og mellem bjerge og klipper, og de sagde til bjergene og klipperne: »Fald over os og skjul os for hans åsyn, som sidder på tronen, og for Lammets vrede! Thi deres vredes store dag er kommet; hvem kan da bestå?« (Åb. 6:15-17)

Disse profetier burde verdens rigmænd kende, for mens de nu bygger luksushuler i Jorden, bunkere under Jorden og søger områder de mener er sikre når katastroferne rammer1, er de ved at lægge fundamentet for at opfylde hvad Gud har sagt vil ske. Når dagen kommer, hvor Gud tager sit folk ud af verden og lader verdens synd blomstre op i fuld fordærv og ødelæggelse, vil de opgive troen på deres guld og sølv, deres afguder og egne anstrengelser.

Mark Zuckerberg - Facebook-grundlæggeren bygger angiveligt en 100 millioner dollars skjult fæstning begravet under sin ranch på Hawaii, udstyret med egen energi- og madforsyning samt sprængningssikre døre.

Frank VanderSloot - Milliardæren og wellness-iværksætteren har købt en ranch på 2.000 hektar syd for Zuckerbergs ejendom for 51 millioner dollars.

Sam Altman - CEO for OpenAI, har nævnt et "arrangement" med PayPal-medstifter Peter Thiel om at søge tilflugt på en af Thiels ejendomme i New Zealand i tilfælde af verdens undergang.

Peter Thiel - PayPal-medstifteren har forsøgt at etablere et befæstet tilflugtssted ved Lake Wanaka på New Zealand, selvom hans planer blev blokeret af lokale myndigheder.

Reid Hoffman - En anden medstifter af PayPal, har talt om New Zealand som et populært sted for verdens rigeste til at søge tilflugt.

Larry Page - Medgrundlægger af Google, har opnået opholdstilladelse i New Zealand, hvilket indikerer interesse for landet som et tilflugtssted.

Jeff Bezos - Amazon-milliardæren har investeret i to naboejendomme på Indian Creek (en velhavende enklave syd for Miami, kendt for at huse en blanding af berømtheder og forretningsmoguler) for i alt næsten 150 millioner dollars.

Der er også virksomheder, der specialiserer sig i at bygge bunkere.

Rising S - Virksomheden rapporteres at have bygget 14 bunkere i New Zealand. Survival Condo - Omdanner forladte missilsiloer i USA til underjordiske højhusboliger for survivalister. Oppidum - Tilbyder "ultra-luksus" bunkere for milliardærer hvor som helst i verden.

New Zealand er tilsyneladende populær, med lang afstand fra de fleste lande som menes at give en form for naturlig beskyttelse, mod globale konflikter og pandemier (der er opbygget et veludviklet sundhedssystem), tillige med formodet politisk stabilitet, lav korruption, et mildt klima med rigelige naturlige ressourcer, herunder vand, landbrugsjord og adgang til havet.

Når trængslens krise kommer, som beskrives adskillige steder i Bibelen, i særdeleshed i Åbenbaringsbogen, så ses det tydeligt at forhåbningerne vil berøves alle der satte sin lid til huler, huller, klipperevner, sølv og guld - afguder i hvilken form de end måtte tage. Men der er mange flere der forsøger at forberede sig:

For de få elite navne, der er kendt for at have påbegyndt forberedelserne til verdens ende, er der mange, som forbliver - sandsynligvis med vilje - anonyme.
Teknologiskribenten Douglas Rushkoff beskrev for nylig et hemmeligt møde midt i en amerikansk ørken, hvor fem "super-rige fyre" grillede ham om, hvordan de kunne forbedre deres dommedagsbunkere med spørgsmål som "Hvordan opretholder jeg autoritet over min sikkerhedsstyrke efter begivenheden?.. Flere og flere super-rige mennesker har købt øer - eller i det mindste store dele af dem - i de seneste år.

Richard Branson og Johnny Depp topper lister over privat ejede øer, sammen med velhavende familier som DuPonts og Disneys.

Nogle betaler endda top dollar for at blive borgere i forskellige lande. Såkaldte "gyldne visa" gør det i praksis muligt for velhavende mennesker at opnå opholdstilladelse - og endda statsborgerskab - i fremmede lande i bytte for kontanter.1

 
Men også almindelige mennesker er alarmerede, og forsøger at forberede sig:

Amerikanerne brugte svimlende 11 milliarder dollars på overlevelsesudstyr i løbet af bare et år, da en tredjedel indrømmede at forberede sig på dommedag, ifølge en undersøgelse.
Den gennemsnitlige "prepper" brugte 149 dollars på forsyninger i året frem til april 2023, med de mest almindelige varer som mad og vand, toiletpapir, medicinske forsyninger og overlevelsessæt, ifølge Finder.

Finder undersøgte 2.179 personer, og den tredjedel, der sagde, de forbereder sig på verdens undergang, var en stigning fra de 20 procent, der indrømmede at tage forholdsregler i 2020.

Billedet af, hvordan en "dommedagsprepper" ser ud, har dog ændret sig siden COVID-19-pandemien så essentielle forsyninger forsvinde fra hylderne og en række naturkatastrofer.

Omkring 40 procent af Gen Z sagde, at de havde brugt penge på dommedagsforsyninger, hvilket lige akkurat overgår millennials med 39 procent.2

Et andet sted kommer Gud med en opfordring til sit folk og siger:

Kom, mit folk, gå ind i jeres kamre og luk jeres døre bag jer; skjul jer et lille øjeblik indtil Herrens vrede er ovre. For se, Herren kommer ud fra sit sted, himlen, for at straffe jordens beboere for deres ondskab; jorden vil også afsløre det blod, der er udgydt på hende, og vil ikke længere skjule sine dræbte og dække over sin skyld. (Es. 26:20-21, AMP)

Lad os lige gennemgå den tekst:

KJV (og den hebræiske tekst) siger "Kom, mit folk". Gud taler til Hans folk. Kom siger Gud, som Han sagde det til Johannes, da Han kaldte ham til himmelen: "Kom herop, så skal jeg vise dig, hvad der skal ske herefter" (Åb. 4:1). Sådan siger Han også til de to vidner "Kom herop" (Åb. 11:12) - til Noa, hvis tid blev et forbillede på trængslen og arken et forbillede på Jesus, sagde Gud: "Kom du og dit hus ind i arken" (KJV). Det som Johannes så der skal "ske herefter", er det som sker efter talen til menigheden, i Åbenbaringsbogen kap. 2+3, dvs. efter menighedens tid, hvilket er trængslen som disse vers taler om. Esajas starter kapitlet her med at fortælle om en stærk stad, som dog ikke er den der kommer ned fra Himmelen, men som samtidig ikke er adskillelig fra det himmelske Jerusalem, som består af de opstandne (omtalt i Es. 26:19). Det himmelske Jerusalem er for de udødelige, mens det jordiske er for de dødelige. Videre siger Esajas: "gå ind i dit kammer". Andre GT referencer til dette er Zef. 2:3; Sal. 27:5; Job. 14:13; Es. 31:9. På den tid, vil noget af Israel flygte ud til klippebyen Petra (se Mattæus kapitel 24). Det kan være til kamrene i disse klipper Gud refererer. Men i sammenhæng med opstandelsen i Es. 26:19, forud for talen om vreden i dette vers, vreden som er Daniels sidste uge, Jakobs trængsel (Jer. 30:7), så kan kamrene samtidig være de boliger Jesus har beredt os i det Ny Jerusalem (Joh. 14:2-3). Kan talen her være samme tale Paulus refererer til i 1. Tess. 4:16-17; 1. Kor. 15:51-53? Jeg mener det er sådan. Og måden hele talen er sammensat på, omfavner både bortrykkelsen af de troende før de sidste syv år ("Thi Gud bestemte os ikke til at rammes af hans vrede", 1. Tess. 5:9), og Israels flugt ud i Petra midt i trængslen (Åb. 12:6).

Vi skal skjules et lille øjeblik, indtil vreden er draget over. Johannes siger i Åb. 1:1 "Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der skal ske i en hast", og Jesus siger "Ja, jeg kommer snart!" (Åb. 22:20 - snart er det græske tachu som også betyder "pludselig, hurtigt, uden forsinkelse"). Trængslen er kun en liden stund. Vreden er det hebræiske za´am, som betyder "vrede, raseri, harme, forbitrelse". Det har sin græske pendant i ordet orge, der ligeledes betyder "vrede, harme, hævn, forbitrelse". Esajas taler her om den vrede som Paulus siger ikke er bestemt for os (1. Tess. 5:9). Es. 26:12-19 har en klar og tydelig underliggende reference til nådens evangelium om frelse. Vi lever i nådens tid, hvor tilgivelse og frelse findes i Jesus. Vi vil også få den endelige frugt af nådens tid, og frelses fra vreden! Jesus siger til Filadelfia menigheden at: "Fordi du har holdt fast ved mit bud om udholdenhed, vil jeg også holde dig fast og fri dig ud af den prøvelsens stund, som skal komme over hele jorderige for at prøve dem, der bor på jorden" (Åb: 3:10 - se også Luk. 21:36 og Menighedens bortrykkelse og Herrens dag, under punktet "Brevene til menigheden forholder sig også til trængslen").

Det er sørgeligt at være vidne til, at verdens mennesker ingen anelse har om at deres forberedelser - handlinger foretaget af frygt, er unyttige. I stedet for at gøre det rigtige, at give sine liv og tillid til Jesus, gør de alt for at komme udenom Ham.

Når det er sagt, så ved vi ikke hvor slemt det bliver før Jesus henter os. Derfor er det ikke dumt at gøre som mange af af dem, vi har læst om her, at have noget vand, dåsemad, lygter og batterier m.v. Hvis strømmen går, eller byer belejres, så vil basale fornødenheder være nyttige - tiden er utilregnelig og verden venter store forandringer. Men alene Jesus kan være vores tilflugt. Ikke bunkere og gunstige områder på Jorden.

1 "What do they know? World's billionaires are building bunkers and assembling fortresses outside their mansions", Mail Online, d. 24-01-2024
2 "Doomsday prepping goes mainstream: 'Bug out bags' fly off shelves as a third of Americans admit to buying survival kits amid Armageddon fears", Mail Online, d. 18-10-2023


Debat: Verden forbereder sig fortsat på trængsel

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Tidens ende [78]; Trængslen [70];

Flere nyhedsblogs fra 2024