Club of Romes grænser for vækst

Lagt på d. 11/04-24


Udskriv


Bogen "The Limits to Growth"1 (Grænser for vækst), blev udarbejdet som en del af "The Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind" (Romklubbens projekt om menneskehedens knibe). Den blev udgivet i 1972 og er skrevet af Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers og William W. Behrens III. 

Det er interessant at genbesøge de tidlige dokumenter som har været med til at lægge fundamentet, for den nye verdensorden. FN's sytten verdensmål er vokset ud af dette fundament, og står nu som elitens lysende håb for endelig global kontrol over menneskeheden - deres store gyldne nulstilling.

I april 1968, grundlage Dr. Aurelio Peccei og Alexander King Club of Rome - én af Illuminatis seks store organisationer. De mødtes 36 europæiske økonomer i Rom for at skabe en tænketank, da de mente at verdens regeringer ikke kunne løse sine egne problemer. Man mente at økonomer og andre intellektuelle kunne gøre det, regeringerne ikke kunne. De skulle fokusere på at fremme forståelsen af de globale udfordringer menneskeheden står overfor og stimulere debat, forskning, og handling rettet mod løsning af disse problemer - i bund og grund problemer der kun er her, fordi politikere har skabt dem for endetidens formål. FN blev (som en anden af Illuminatis seks organisationer) oprettet som den udførende instans - men hverken Club of Rome eller FN, har haft til formål at løfte opgaven, men at bane en vej til global totalkontrol over menneskeheden.

Baggrunden for at skrive bogen var en voksende bekymring over den hurtige vækst i verdens befolkning, industriproduktion, forbrug af ressourcer og forurening i løbet af det 20. århundrede. Det ses tydeligt i dag at bekymringen ikke for mennesket, men imod mennesket, da Satan med al verdens had imod mennesket der er skabt i Guds billede, er mesterhjernen bag det hele. Forfatterne og Club of Rome ønskede at undersøge de potentielle konsekvenser af denne ubegrænsede vækst indenfor de begrænsninger, som planetens ressourcer og økosystemer udgør - og begrænsningerne er kortlagt og besluttet af dem selv, hvilket jeg viser dig om lidt. Ved hjælp af datidens "avancerede" computermodellering, analyserede (fremsatte) de forskellige fremtidsscenarier baseret på fortsat vækst, ressourceforbrug og forureningsniveauer.

Formålet med bogen var at advare mod de mulige katastrofale konsekvenser af ubegrænset økonomisk og befolkningsmæssig vækst og at fremme en diskussion om, hvordan menneskeheden kunne bevæge sig mod mere bæredygtige måder at leve på - hvilket er hovedprogrammet bag praktisk talt alt, der foregår på den politiske scene, for det er midlet til totalkontrol. Bogen opfordrede til en dybtgående refleksion over menneskets aktiviteter og deres langsigtede virkninger på planeten, og den foreslog, at det var nødvendigt med væsentlige ændringer i politikker, teknologier og samfundsmæssige værdier for at undgå en global krise. Deres opfordring, politikernes ordre. Vi ser i dag at de fik præcist hvad de opfordrede til.

"The Limits to Growth" blev modtaget med både interesse og kritik og har siden spillet en central rolle i debatter om bæredygtighed, miljøbevarelse og den fremtidige retning for global udvikling. Den har inspireret yderligere forskning (dirigeret af politisk beslutsomhed), politiske diskussioner og offentlig bevidsthed om miljømæssige og ressourcemæssige begrænsninger.

Bogen adresserer udtømningen af specifikke ikke-fornybare ressourcer og giver detaljer om, hvornår disse ressourcer potentielt kunne blive udtømt. Og som eliten har for vane, er bogen fyldt med tomme trusler for at skræmme befolkningen til underkastelse. Og her ses hvad de havde besluttet sig for som værende ubegrænsede ressourcer - og må jeg sige, 100% fejlslagene beslutninger (se side 56 og 58):


Det var 10 af 19 forudsigelser, hvoraf 15 allerede er bevist forkerte.

Bogen diskuterer også, på bedste alarmistiske vis menneskehedens potentielle uddøen, som en konsekvens af disse udtømninger og andre miljømæssige stressfaktorer, men giver ikke en specifik tidsramme for dette. Den fremhæver den kritiske betydning af at adressere disse problemer for at undgå en katastrofal nedgang i menneskehedens og planetens sundhed. Uden dobbelt-talen,  fremhæves den kritiske betydning af ikke at adressere de fabrikerede problemer, for at opnå en katastrofal nedgang i menneskehedens og planetens sundhed. Men med den velkendte dobbelt-tale, så handler det ikke om at undgå en katastrofal nedgang, men om at fremskynde den. De foregiver at måtte have kontrol over verdens ressourcer så de kan at kontrollere forbruget - for hvis vi udtømmer Jordens ressourcer, vil menneskeheden uddø. Men virkeligheden er at de vil have kontrol over ressourcerne for at nedbringe befolkningstallet. Klimapogrammets trusler mod menneskeheden er beviset for det, hvilket de nu ødelagte Georgia Guidestones2 ublu forkyndte - "Bevar menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen".

Bogen diskuterer derfor også forskellige aspekter af befolkningskontrol og konceptet med at sænke befolkningen gennem direkte og indirekte midler.


I bogen "Unholy Sacrifices of the New Age"4 (New Ages uhellige ofre), beskrives New Ages dødelige had til ikke-føjelige personer. Det er samme had som Antikrist retter mod Guds udvalgte i trængslen - alle der ikke føjer sig hans rige. New Age-bevægelsen giver udtryk for en holdning til ældre mennesker, der afspejler en bredere kritik af samfundets håndtering af alderdom og død:
New Age-bevægelsen lærer, at "uegnede" ikke vil eller bør overleve overgangen til New Age. Dette perspektiv omfatter implicit ældre mennesker som en del af de "uegnede", som måske ikke passer ind i den nye æra's idealer. For eksempel nævner Maharishi Mahesh Yogi (grundlæggeren af Transcendental Meditation - at åbne sig for Satans verden), at der ikke har været og ikke vil være plads til de uegnede; de "egnede" vil lede, og hvis de "uegnede" ikke følger med, er der ingen plads til dem. Det udtrykker en accept af "naturens lov" om ikke-eksistensen af de "uegnede". 

Bogen diskuterer, hvordan en voksende accept af døden som en ven og en afvisning af den ældres ønske om at leve, afspejler en skiftende etik, der favoriserer bekvemmelighed over medfølelse. Det ses i bredere samfundsmæssige holdninger, hvor ældre ofte ses som en byrde, og der er et pres på dem om at "vælge" døden for at lindre deres pårørende og samfundet fra "byrden" af deres pleje.

Traditionelle værdier som at "ære din fader og din moder" bliver omformuleret til at ære sin "ær din fader og moders dødsønsker", hvilket understreger en forskydning fra at værdsætte livet,  til at facilitere døden som en udvej fra sygdom eller alderdom.

Bogen beskriver, hvordan samfundsmæssig devaluering af handicappede fører til praksisser, der aktivt eller passivt fremmer deres død. Heriblandt brugen af dødbringende medicin og misbrug af medicinsk pleje til at "fremme" døden hos devaluerede personer, som handicappede, uden at disse handlinger tydeligt registreres som dødsårsager. Der er direkte paralleller mellem moderne medicinske praksisser over for handicappede og nazisternes eutanasi-program, hvor handicappede blev set som uværdige til livet og derfor et mål for udryddelse. Nutidens samfund, påvirket af New Age-ideologier, risikerer at gentage historiens fejltagelser(s. 212).

Bogen kritiserer en ny paganistisk medicinsk etik, der ønsker døden for de svage, herunder handicappede, som en del af en bredere kulturel og åndelig forskydning væk fra kristne værdier af medfølelse og pleje. Vi så mentaliteten komme til udtryk i coronavaccinen, hvordan den utestede og dødelige væske blev tvunget i mennesker, de svageste først.

New Age-lederes lære om, at de "uegnede" ikke vil eller bør overleve overgangen til New Age, implicerer en farlig accept af ideen om, at handicappede heller ikke har en plads i fremtidens samfund. Kan eller vil du ikke bidrage til den nye tid, er du uønsket, og det er din pligt at dø. Der er denne tendens til at vurdere menneskeliv baseret på produktivitet, fysisk eller mental kapacitet, eller åndelig "renhed", hvilket skaber en skillelinje mellem dem, der anses for værdifulde og dem, der anses for værdiløse eller uegnede. Denne tilgang minder tragisk om tidligere historiske perioder, hvor mennesker blev vurderet og ofte elimineret baseret på racemæssige, fysiske eller mentale kriterier, såsom Nazitysklands eutanasi-programmer.

Det er tydeligt at Club of Romes planer fletter fingre med New Age. Sammen er de Antikrists politiske og religiøse system, der som du ser, har udviklet sig siden '70'erne. Dengang var menighederne årvågne og adskillige bøger blev skrevet, der afslørede de planer vi ser etableret i dag. Sidenhen er menigheden faldet i søvn og glider mere og mere over i Antikrists religion, New Age, hvor verdensreligionerne sammensmeltes i enighed som fjender af Gud.

Som du ser er de gamle planer fulgt til dørs, så at sige. De er alle opstillet ved tærsklen til trængslen og eliten er klar til at trække splitten, som var den en håndgranat, når Guds tid giver dem lov. Pandemier, hungersnød, total diktatur, omfattende regional krig i Mellemøsten, atomkrigstrussel fra Nordkorea, Kinas invasion af Taiwan, terrorangreb i amerikanske og europæiske byer, optøjer i amerikanske byer, global økonomisk kollaps og meget mere, står klar til at vælte verden.

Hvorfor? Fordi verden i had har forladt Fredsfyrsten, den Underfulde rådgiver, Evighedens Fader - Jesus Kristus (Es. 9:6). Ondskaben næres, ophøjes og verden opmuntrer til at ære og fuldbyrde den i alle syndens aspekter. Hvis Gud er god, så er Han nødt til at dømme og rense Jorden for ondskab - og den tid er kommet, det ser vi dag efter dag, så længe Gud i langmodighed venter på den sidste der er villig til at tage imod Jesus.

1 "The Limits to Growth", af Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers, William Behrens III
2 "Elitens ledesten er sønderslået"
3 "Partskonference 28 (COP28)"
4 "Unholy Sacrifices of the New Age", af Paul DeParrie


Debat: Club of Romes grænser for vækst

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Falsk religion [82]; Konspiration [53]; Kontrol [92]; Trængslen [70]; Verdensordnen [157];

Flere nyhedsblogs fra 2024