Påske, Iran og vand som blod

Lagt på d. 21/04-24


Udskriv


Oversvømmelserne i den Persiske Golf, der begyndte i midten af april, har forårsaget betydelige ødelæggelser i flere lande. Oversvømmelserne startede i Oman og De Forenede Arabiske Emirater og ramte disse regioner alvorligt. Andre berørte lande omfatter Bahrain, Qatar, Iran, Saudi-Arabien, Kuwait og Yemen. Oversvømmelserne begyndte på grund af intens nedbør, hvilket resulterede i, at næsten et års regn faldt på kun en enkelt dag i nogle områder.

Det har ført til en begivenhed i Iran, hvor oversvømmelserne forårsagede at vandet blev blodrødt på øen Hormuz i Den Persiske Golf. Det skete på tidspunktet, hvor Israel havde indledt et betydeligt militærangreb mod Iran som gengældelse for Irans hidtil usete angreb på Israel med missiler og droner1. Det har ført til en fortolkning set som et guddommeligt tegn midt i disse geopolitiske konflikter, hvilket har tilføjet en profetisk dimension til de militære aktioner.

Fænomenet falder samtidig sammen med den jødiske påske (hvor Israel drog ud af Ægypten) der begynder i morgen, d. 22. april. Det bliver af nogle tolket som et tegn på forestående dom. Timingen af det røde vand, forbundet med bibelske profetier om dom og forløsning, giver nogle en forventning om at Ægyptens resterende 9 domme vil følge.

Der er nogen forvirring om over hvor lang tid de 10 plager løb, og forslagene spænder imellem 40 dage til 1 år. Ifølge "The Chronology of the Old Testament", strakte forløbet sig over 40 dage, hvilket jeg mener er det bedste bud. Så er det den korrekte forståelse, at disse blod-oversvømmelser er begyndelsen på gentagelsen af Ægyptens plager, vil vi de næste 40 dage se efterfølgende 9 plager.

For et par dage siden lancerede Iran et massivt angreb mod Israel med over 350 droner, ICBM'er og krydsermissiler. Mirakuløst var angrebet stort set ineffektivt.
Og jøder over hele verden vil læse om en blodrød flod næste mandag aften ved påskemåltidet. Dette blev beskrevet i Anden Mosebog:

Moshe og Aharon gjorde præcis som Hashem befalede: han løftede staven og slog vandet i Nilen i synet af Farao og hans hoffolk, og alt vandet i Nilen blev forvandlet til blod 2. Mos. 7:20

Billedet af en blodrød flod har stærke konnotationer for de bibelsk tænkende, men er også betydningsfuldt for muslimer. I islam er der fem plager, dvs. oversvømmelser, græshopper, lus, tudser og forvandling af drikkevand til blod, mens der i Bibelen er ti plager, dvs. vand til blod, frøer, lus, vilde dyr, syge husdyr bylder, ildstorme, græshopper, mørke og død af førstefødte. Ifølge Koranen blev plagerne bragt af Moses (Musa), en af de fem mest fremtrædende profeter i islam.

Ifølge jødisk tradition og baseret på et vers i Mika, vil de ti plager genopstå før Messias.

Jeg vil vise ham vidundere Som i de dage, da du drog ud fra Egyptens land. Mika. 7:15

Jødiske kilder forudsiger, at alle plagerne vil genopstå i den endelige forløsning, men i endnu kraftigere former. Det er skrevet i Midrash Tanchuma, homiletiske lære samlet omkring det femte århundrede, at "lige som Gud slog egypterne med 10 plager, så vil han også slå jødernes fjender ved tidspunktet for forløsningen."

Nahmanides, en fremtrædende torahlærd fra det 12. århundrede i Spanien, skrev i sin kommentar til plagerne, at den primære grund til, at Gud straffede egypterne, ikke var for at gøre israelitterne til slaver, men for at afvise Gud og hans indflydelse i deres liv.

Dette koncept blev forklaret af Rabbi Bahya ben Asher, en kommentator fra det 13. århundrede i Spanien, som skrev, "I Egypten brugte Gud kun en del af sin styrke. Når den endelige forløsning kommer, vil Gud vise meget, meget mere af sin magt."2

Men er det en korrekt forståelse af passagen i Mika. 7:15? En oversigt over Mikas bog ser således ud:

Kapitel 1, dom over Israel: Mika forudsiger det assyriske angreb, som sker 10-15 år senere, i 722 f.Kr. Han profeterer også både Samarias og Jerusalems fald, hvilket antyder, at hele Israel er ondt.

Kapitel 2-3, Israels forbrydelser optegnet og dets ledere kritiseret: Mika opremser mange af Israels forbrydelser, herunder bedragerisk ejendomsbesiddelse, røveri og undertrykkelse af Guds profeter. Mika deler sorgen ved den forestående ødelæggelse, men også Guds løfte om genoprettelse til sidst.

Kapitel 4-5, fremtidigt håb: Mika profeterer om fremtiden. Han navngiver specifikt Betlehem som Messias' fødested og beskriver Messias som en retfærdig hersker.

Kapitel 6-7, Guds anklage mod Israel; Israels tilbagevenden: Mika irettesætter Israel for dets afgudsdyrkende veje og for at have glemt Gud. Han opremser deres forbrydelser mod hinanden og slutter med et løfte om til sidst at blive befriet.

Det er denne befrielse Gud har lovet Israel, der menes at angive oversvømmelsernes profetiske betydning. Som Gud bragte Israel ud af Ægypten med tegn og undere, vil Gud igen med tegn og undere stadfæste at Han er med Israel og at det er Hans vilje at de skal bo i deres gamle land. Teksten siger - oversat fra KJV, hvilket viser at det er Guds der taler:

Ifølge de dage, da du drog ud af Ægyptens land, vil jeg vise ham mærkværdige ting. Nationerne skal se det og blive forvirrede over deres magt: de skal lægge hånden på deres mund, deres ører skal være døve. De skal slikke støvet som en slange, de skal kravle ud af deres huller som jordens orme: de skal frygte Herren vor Gud og være bange på grund af dig.

The Amplified Bible (AMP) siger,

Som i dagene, da du drog ud fra Ægyptens land, vil jeg vise dem vidunderlige ting. Nationerne skal se Guds frelse og skamme sig over deres magt, som ikke kan sammenlignes med Hans. De skal lægge hænderne på deres mund af forfærdelse; deres ører skal blive døve. De skal slikke støvet som en slange; som krybende ting på jorden skal de komme skælvende ud fra deres borge og skjulesteder. De skal vende om og komme med frygt og rædsel til Herren, vores Gud, og skal være bange og stå i ærefrygt på grund af Dig, oh Herre.

Med andre ord, vil Gud samle Israel i deres gamle land (Mika. 7:14) og denne genforening vil blive udført ved mirakler (Mika. 7:15). Når hedningerne ser alle disse ting, vil de stoppe med at bekrige jøderne og have en ærbødig frygt for dem. De vil derefter underkaste sig Israels Gud (Mika. 7:16-17).

Med den forståelse, lad os da vende tilbage til oversvømmelserne. Der er intet i teksten der angiver at de undere Gud vil gøre, er identiske med dem i Han gjorde i Ægypten. Guds gerninger i forbindelse med Israels endelige etablering og sejr over sine fjender, beskrives i Åbenbaringsbogen, og andre steder, f.eks. Ezekiel kap. 38-39, hvor Gud viser sig stor igennem udryddelsen af de forenede hære fra Israels omkringliggende lande - inkl. Rusland. 

Hele Jorden bliver vidner til Guds gerninger. En verden under dom og oprør i både samfund og natur. Men tiden for det, er endnu ikke sat i gang. Det er tydeligt for alle, at de sidste begivenheder nu kan begynde til hver en tid, men vi venter endnu. Gud venter endnu på de sidste der skal frelses i denne tid af nåde.

En vigtig detalje der er vigtig at holde for øje er, at det først er efter trængslen at de hedenske nationer anerkender Israels Gud. Guds gerninger beskrives igennem trængslen hvor dommen går over Jorden, netop fordi alle har vendt Herren og Hans salvede ryggen i forsøget på at "sprænge deres Bånd og kaste Rebene" af sig (Sal. 2:1-3). 

Derfor er der intet profetisk eller overnaturligt ved denne oversvømmelse. Som samme artikel jeg har citeret siger, "Selvom fænomenet ikke er ukendt, fik begivenhedens timing mange til at kommentere". Med andre ord er det ikke første gang fænomenet ses - så hvordan skulle verden blive overbevist om at det netop nu, er Guds værk?

1 se "#44 Endetidens alliancer formes" og "Irans ambassade og retalierings ping-pong - tester eliten Gud?"
2 "River turns blood-red in Iran just in time for Passover", Israel 365 News, d. 18-04-2024


Debat: Påske, Iran og vand som blod

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

 • Pia
  d. 26-04-2024; kl. 10:13

  Hej Kim
  Endnu en forklaring er også, at visse strande og kystoområder i Iran, bl. a. ved Hormuz, er meget jernholdige. Og det farver jorden rød. Og det er ikke så mærkeligt at tænke, at når et kæmpe regnskyl kommer, så frigiver det farven fra den røde jord. Visse steder er også havet rødt. Se links. Og som efterhånden er blevet hverdag, så bestemmer medierne, hvornår vi skal "hidse os op" over noget, der i virkeligheden er normalt forekommende.
  https://www.youtube.com/watch?...
  Se længere ned i flg. link: the blood beach
  https://www.atlasofwonders.com...


Relaterede nyhedsblogs

Tidens ende [78];

Flere nyhedsblogs fra 2024