Verden forbereder sig på krig

Lagt på d. 29/03-24


Udskriv


Det sidste år, har ca. 66.000 unge ultraortodokse mænd fra det harediske samfund, modtaget fritagelse fra militærtjeneste. Israels regering har arbejdet på at finde en måde at få fjernet denne fritagelse1. Det viste sig ikke muligt og regeringen gør det, regeringer kan gøre, for at få det, de gerne vil have, hvilket i dette tilfælde munder ud i en økonomisk "motivation":

Israels Højesteret beordrede torsdag en ende på regeringens subsidier til mange ultraortodokse mænd, der ikke tjener i hæren - en banebrydende afgørelse, der kan have vidtrækkende konsekvenser for regeringen og de titusinder af religiøse mænd, der nægter at deltage i obligatorisk militærtjeneste.2

Højesterettens afgørelse er et skridt mod at afslutte de automatiske fritagelser fra militærtjeneste for mange ultraortodokse mænd. Det tvinger dem ikke øjeblikkeligt ind i militærtjeneste, men det kommer - det er et sædvanligt regeringskneb. Kan du huske under Corona, hvordan vaccinen var frivillig, men hvis ikke den blev modtaget, gjorde regeringen livet besværligt. Vi kan kalde det "Antikrist metoden", for det er samme mekanik han vil bruge, for at få alle "til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller på deres pande" (Åb. 13:16).

Samtidig arbejder Tyskland på at genindføre tvungen militærtjeneste:

Tysklands eget militær og regering tegner et så frygteligt billede af de væbnede styrker, at der nu er opfordringer fra nogle af de mest magtfulde politikere i landet om at genindsætte obligatorisk militærtjeneste.3

Englands chef for generalstaben, general Sir Patrick Sanders, foreslog i januar ved International Armored Vehicles-konferencen i West London, at:

det britiske militær burde udvide med mere end 50.000 soldater inden for tre år... Vi har haft tre årtier eller deromkring siden den kolde krig, livet er gået godt. Det bliver nu sværere, efterhånden som autoritære stater udnytter vores frygtsomhed... hvis vi går i krig med Rusland, kan vi opleve, at vores ungdom måske skal indkaldes4.

En top NATO-militærofficial har advaret om, at civile skal forberede sig på total krig med Rusland inden for de næste 20 år. Admiral Rob Bauer udtalte, at mens de væbnede styrker er klar til krig, skal almindelige borgere også forberede sig på en konflikt, der vil kræve store ændringer i deres liv. Han opfordrede regeringerne til at etablere systemer for at mobilisere store antal civile i tilfælde af krig. Dette kommer samtidig med, at NATO forbereder sig på den største militærøvelse siden Den Kolde Krig, designet til at forberede alliancen på en russisk invasion. Der er bekymring for, at regeringer og våbenproducenter halter bagefter i forberedelserne på hjemmefronten, mens Rusland har tredoblet sit militærbudget.

På World Economic Forum i Davos sammenlignede Lord Cameron opfordringerne til forhandlinger med premierminister Neville Chamberlains forsoning af Adolf Hitler i optakten til Anden Verdenskrig.
"Hvis udenrigsministre bliver ved med at sige 'Ja, vi vil støtte Ukraine, men ja, vi skal også starte en fredsproces', vil de hverken få et stærkt Ukraine eller en fredsproces," sagde han til forsamlingen af ​​diplomater, udenlandske ledere og ledere.

"Det er som at være udenrigsminister eller premierminister i 1930'erne og bekæmpe den aggression. Og det, vi ved fra det, er, at hvis du formilder aggression, får du mere af det."5

Inden for de næste 20 år, er et voldsomt spænd. Øvelser her og der, for at forberede sig til krig, bliver eksekveret igen og igen, hvilket tyder på at alle ved at noget snart vil ske. Situationen er så spændt at USA planlægger at stationere atomvåben i Storbritannien, for første gang siden 2008 - et skridt der ses som en del af en eskalerende anti-Rusland retorik. Moskva har gentagne gange udtalt, at amerikanske våben stationeret i Storbritannien ville blive betragtet som en "eskalering", der skal mødes med "kompenserende modforanstaltninger". Dokumenter fra Pentagon afslører planer om at bygge en ny facilitet ved RAF Lakenheath i Suffolk, England, hvor kernevåben, tre gange stærkere end bomben brugt i Hiroshima, vil blive opbevaret. Det sker i denne tid, hvor flere europæiske ledere som vist har advaret om muligheden for værnepligt, hvis NATO går i krig med Rusland og potentielt dets allierede6.

Vi skal huske på at når Jesus henter os hjem, så er det første der efterfølgende sker, at de fire ryttere forløses over Jorden. Når Jesus bryder det andet segl på bogrullen, tages freden fra Jorden (Åb. 6:3-4). Det kan meget vel være det, der nu forberedes for vores øjne.

Danmark ser også spændingerne intensiveres, og som Tyskand taler regeringen om tvungen værnepligt - også for kvinder:

Med en længere værnepligt skal flere kvinder og mænd indstille sig på at trække i trøjen mod deres frie vilje.

- Der vil nok være nogen, som bliver tvunget ind, forstået på den måde, at der ikke er måske helt så mange, der melder sig frivilligt.

Sådan lød det tidligere i dag fra forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) på dagens pressemøde, hvor SVM-regeringen præsenterede deres udkast til landets fremtidige værnepligt.7

Ligeledes Norge og Sverige, hvis forsvarschefer har advaret deres borgere om at forberede sig på muligheden for krig, hvilket indebærer at være selvforsynende med basisforsyninger som vand, dåsemad og lommelygter i tre dage. Opfordringen følger Sveriges meddelelse om forberedelser til krig og fremhæver den alvorlige globale sikkerhedssituation. De påpeger også behovet for øgede investeringer i forsvaret og ammunitionslagre.

Norges forsvarschef, Eirik Kristoffersen, opfordrede alle nordmænd til at kunne klare sig selv i tre dage og understregede alvoren i den nuværende sikkerhedssituation i verden. Han advarede om, at Norge har op til tre år til at styrke sit forsvar mod mulige trusler og opfordrede til investeringer i luftforsvaret samt øgning af lagerbeholdninger af ammunition og reservedele. Dette budskab ligger i tråd med en lignende opfordring fra Sveriges forsvarschef og general Michael Bydén.

Sveriges forsvarschef, general Michael Bydén, opfordrede alle svenskere til at være forberedte på krig, hvilket var en reaktion på civilforsvarsminister Carl-Oskar Bohlins udtalelse om, at der kan blive krig i Sverige, formidlet med "embedets kraft" og "usminket klarhed". Budskabet afspejler en alvorlig anerkendelse af de sikkerhedsmæssige udfordringer regionen står over for8.

Det lyder unægteligt som om der er en verdenskrig på vej. Tidligere satanist, Doc Marquis, fortalte ifølge David Bay fra Cutting Edge, at Tredje verdenskrig er planlagt til kun at vare 13 uger, hvilket er 91 dage9, og at yderligere to tidligere satanister uafhængigt har bekræftet det. Det er meget plausibel at denne indsigt findes i okkulte kredse, ligesom Albert Pike fik indsigt i tre verdenskrige10. Mens vi ser det, der unægteligt ligner udryddelsen af Esaus Hus11, og at Rusland, Bibelens Magog12, synes tiden at være uigenkaldeligt moden for denne krig, og hvis den skal producere Antikrist, som først kan træde frem når vi er taget bort (se 2. Tess. 2:6-713), så er tiden nær, og vi skal som troende, ligesom verden, måske forsøge at forberede os på op til tre måneders krig. I denne krig kan Ruslands indtog i Norden14, som jeg ofte har refereret til, blive virkelighed.

Kort fortalt kommer informationerne fra den svenske Birger Claessons bog, Dom over Sverige, en profeti fra englænderen Ron White og danskeren Ove Falg. Birger Claesson beskriver en vision, han havde i 1950, hvor han så Sverige angrebet af fremmede hære, hvilket førte til ødelæggelser i flere byer. Han oplevede en himmelsk figur, der beroligede ham og forudsagde alvorlige begivenheder for Nordens folk. Visionen indeholdt detaljerede beskrivelser af angreb på byer som Umeå, Göteborg, og Stockholm, samt Guds budskab om at vise nåde og kærlighed selv i vanskelige tider. Den opfordrer til åndelig forberedelse og bøn.

Ron White beskriver et syn givet af Herren, hvor han så en fremtidig krig i Europa involverende en russisk invasion af Norge og Tyskland, efterfulgt af en europæisk krig. Synet indeholdt også en fødevare- og vandknaphed, opløsningen af EEC (Fællesmarkedet). Han så også en hær fra Rusland bevæge sig mod Israel, men Gud beskytter Israel. Synet slutter med en opfordring til at forberede sig på Jesu genkomst.

Ove Falg deler en åbenbaring han modtog fra Herren i 1928, hvor han så et stort udstrakt Danmarkskort og en imponerende korsformet bygning repræsenterende fængsler for forskellige kristne sekter og samfund, herunder Protestantismen og Katolicismen. Synet viste også smukke enge uden for fængslets mure, hvilket symboliserede den sande menighed. Han hørte en himmelsk musik og en røst fra Herren, som advarede om nådetidens afslutning og opfordrede til at forkynde det endelige budskab. Han ser en fremtidig krig, der involverer Danmark. Han ser mørke skyer og en storm, der symboliserer konflikten. Dette ledsages af en kraftig advarsel fra Herren om dom over falske lærdomme og en opfordring til ægte tro. Synet slutter med en vision om Guds dom over ondskab og opmuntring til at forblive tro mod den sande tro.

Danske eksperter og politikere forholder sig som sagt også til muligheden for krig, især med tanke på trusler fra Rusland, og taler om vigtigheden af hjemmeberedskab. De mener, at Danmark bør tage mere direkte skridt for at oplyse borgere om selvberedskab, ligesom Sverige og Norge har gjort. Diskussionen er blevet mere aktuel på grund af Ruslands handlinger, og behovet for at forberede den danske befolkning på mulige kriser understreges.

I Danmark har vi derimod en statsminister, der for et år siden sagde, at hun i hvert fald ikke havde konserves i kælderen. Nu har vi fået et wakeupcall. Men den danske regering kan ikke bare gå ud og sige alt muligt. Det ville virke for voldsomt, fordi vi har en uforberedt befolkning.

Interesseorganisationen Folk & Sikkerhed udgav i januar i år beredskabsfolderen 'Hvad nu hvis?'. Den indeholder råd til, hvordan man kan forberede sig på en potentiel krise.

Og Rasmus Dahlberg mener, at det er en ganske fin folder.

- Det eneste problem er, at det er en forening og ikke en myndighed, der har udgivet den. Man kunne for min skyld bare bytte logoet på den ud og så lade myndighederne stå som afsender, siger han.

- Mener du, at det er en god idé at have et 'hjemmeberedskab'?

- Vi skal ikke gå over gevind, men ja, det er en god idé at have, og det har jeg også selv.15

Det er ikke alle der er ligeså bekymringsløse som Mette Frederiksen.

En beredskabsdirektør giver den opfordring, som regeringen ikke vil. Han mener, det er direkte »forstemmende« at tie. Danmark står over for en alvorlig trussel og helt særlig type krig, og landet er dårligt forberedt. Forsvarsministeriet kalder direktørens opråb »positivt« og tilføjer, at Danmark står over for et mere sammensat trusselsbillede end tidligere.

Truslen mod danskerne er større og tættere på, end den har været i årtier.

Befolkningen aner ikke, hvor dårligt forberedt Danmark er.

Derfor bør den enkelte dansker forberede sig på en krisesituation. Regeringen må komme med en direkte instruks for at sikre, at det sker.

Så klart er budskaberne fra den mand, der har ansvaret, når krisen rammer16

Alle os der tror på Jesus og dermed Hans Ord, vi er Guds børn. I en verden, hvor fremtidige trusler nu materialiserer sig, må vi huske at Gud er højt over denne verden. Troen på Gud forvandler frygt til håb, da alt der sker er forudset af Ham. Guds almægtighed og evne til at se alt fra begyndelsen til enden giver trøst og styrker vores tro. Husk, at selv i mørke tider, har Gud en plan for os, og Hans nærvær og omsorg vil vise sig stærkere end nogensinde.

Trods den vished, er det klogt at samle et lille forråd af nødvendigheder til et stykke tid. Vand, mad, medicin, batterier til radio, lommelygter osv, samt powerbanks til telefoner og andet. At skulle sige sådan, i denne tid hvor verden, uden fortilfælde, er klar til at alle fortidens profetier kan udfolde sig i deres endelige opfyldelse, fortæller os at Jesus snart kalder vores navne.

Efraim Syreren, som af den Østlige Ortodokse og Syrisk-Ortodokse kirke, tillige med den Romersk Katolske Moderkirke, anerkendes som en kirkefader, bidrog til den tidlige kristne teologi, litteratur og spiritualitet med sine skrifter. På trods af hans omfavnelse af ortodoksien, er hans kommentarer ofte et udtryk for den tidlige forståelse af skrifterne. Han siger:

Men Guds nåde styrker og glæder de retfærdiges hjerter; og de tages op i skyerne for at møde ham.... For se, brudgommen er rede til at fortsætte på himlens skyer med sin velsignede Faders herlighed. Han vil kalde jer hver ved navn, og han vil placere jer i rækken af de helgener, der forbliver i det usigelige lys, i livet, der er ubesmittet, udødelig og evigt, i forhold til jeres slid.17

Det varer ikke længe - Jesus kommer snart!

1 "Government seeks 11th hour-High Court extension to avoid mandatory Haredi conscription", the Times of Israel, 28-03-2024
2 "Israeli court halts subsidies for ultra-Orthodox, deepening turmoil over mandatory military service", AP News, d. 28-03-2024
3 "Germany prepares to bring back the draft", WND, d. 16-03-2024
4 "Breaking: UK Army Chief Says Youth Will Be Called-Up To Military Service If NATO Goes To War With Russia", Infowars d. 24-01-2024
5 "Nato warns of all-out war with Russia in next 20 years", The Telegraph, 18-01-2024
6 "US Moving Nukes To UK For First Time In 16 Years As Anti-Russia Warmongering Heightens", Inforwars, d. 26-01-2024
7 "Troels Lund Poulsen: ’Der vil nok være nogen, som bliver tvunget i værnepligt'", DR-nyheder, d. 13-03-2024
8 "Alle skal kunne klare sig i tre dage", Jyllands-Posten, 23-01-2024
9 "Weekly updates from Cutting Edge", Cutting Edge, d. 16-10-2004
10 "Rusland, Kina - Verden under fortsat forandring; Tredje Verdenskrig", Tagryggen, d. 06-03-2022
11 "Obadias’ Bog, Edoms fald og Israels genoprettelse; Israels besiddelse af Edom", Tagryggen, d. 19-10-2023
12 "Rusland, Kina - Verden under fortsat forandring; Hvor er Magog?", Tagryggen, d. 06-03-2022
13 Paulus skifter i kapitlet mellem tiden for bortrykkelsen og tiden efter bortrykkelsen - sikkert fordi det gav mening i forhold til det falske brev. V.1-2, bortrykkelsen. V.3-5, efter bortrykkelsen - hvor frafaldet kommer (som vi ser skyggerne af i dag) og Antikrist åbenbares. V.6-7, bortrykkeslen - vi holder igen, så ovenstående ikke sker før tid. V.8-12, efter bortrykkelsen - Antikrist åbenbares og gør sine gerninger. V.13 og frem, bortrykkelsen - vi er helligede og dermed frelst fra ovenstående. Det ses således at Paulus taler om to ting. Tessalonikerne må være blevet bildt ind, at bortrykkelsen var sket, og nu stod de foran trængslen. Men sådan er det ikke, siger Paulus. Først frafaldet (som de endnu ikke havde set) og derefter kunne Antikrist komme (v.3-4), men de vidste jo at de holdte igen, så det ikke kunne være sandt hvad det brev sagde. Kristi dag (og Antikrists komme) var med andre ord netop ikke kommet, fordi de endnu ikke var bortrykket.
14 "Det 20. århundredes profetier for Skandinavien", Tagryggen, d. 02-01-2016
15 "Bør danskerne forberede sig på krig?", Ekstra Bladet, d. 03-03-2024
16 "Beredskabschef slår alarm: Danskerne skal forberede sig på krise", Jyllands-Posten, d. 25-02-2024
17 "On the Second Coming of Our Lord Jesus Christ, paragraf 4 og 7", Saint Ephrem the Syrian


Debat: Verden forbereder sig på krig

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

  • Simon
    d. 30-03-2024; kl. 08:24

    Tusind tak for en dyb og fin artikel igen. 
    Guds fred
    Simon 


Relaterede nyhedsblogs

Krig / Verdenskrig [3];

Flere nyhedsblogs fra 2024