Euro freak vision 2024

Lagt på d. 12/05-24


Udskriv


Hvorfor forarges endnu engang over Eurovision / Melodi Grand Prix? Jeg provokeres ikke længere - jeg overraskes ikke længere. Det er mere - ja, selvfølgelig - jo tættere på trængslen vi kommer, jo dybere synker samfundet mod afgrunden. Og helvede fik Europa rigeligt af i årets version af deres stræben efter vederstyggelighedens krans.

Lad mig gå direkte til slutningen. Endnu en mand i dametøj har vundet vederstyggelighedsprisen, med sangen "The Code" - Koden. Ligesom den østrigske Conchita Wurst (Thomas Neuwirth) i 2014 viste at Europa var på glidebanen mod Sodoma og Gomorra (og vi ser i dag at det i den grad - meget hurtigt - er eksploderet i den retning), viser årets freak show ved vindersangen fra Schweiz, at glidebanen fortsætter mod helvede. Lad os først kikke på teksten, der selvfølgelig handler om at bryde fri fra det patriarkalske kønsmønster - men der er meget mere klemt ind i betydningerne.

Velkommen til showet, lad alle vide
Jeg er færdig med at spille spillet, jeg vil bryde ud af kæderne
Du må hellere spænde dig fast, jeg hælder en anden kop op
Dette er mit bohème, så drik det op, min ven.

Det patriarkalske fængsel hvor en mand er en mand og en kvinde en kvinde, det vil han ikke finde sig mere i. Og derfor begynder rucheturen og der hældes en "anden kop op". Det får os til at tænke dels på ofringens kop, som Jesus drak for os (Matt. 26:39) - Han betalte syndens konsekvens. Den anden kop er den skøgen giver - Jeremias beskriver "Et gyldent Bæger var Babel i HERRENS Hånd, det gjorde al Jorden drukken; Folkene drak af Vinen, derfor blev Folkene galne" (Jer. 51:7) og Johannes fortæller at "af hendes utugts harmes vin har alle folkeslagene drukket, og med hende har jordens konger bedrevet utugt, og jordens købmænd er blevet rige på grund af hendes umådelige yppighed" (Åb. 18:3). Fra Babel, symboliseret som Satans by ("bolig for dæmoner og tilhold for alskens urene ånder", Åb. 18:2), kommer al denne galskab, der i nutiden får brusende hyldest af hele verden ude i de små hjem.

Ånden bag denne perverterede trang til at bryde løs, er utugt - afgydsdyrkelse, der kommer fysisk til udtryk i LGBT bevægelsen. Læs mere om det i "Perversitetens ånd" og "Normkritik – et oprør mod logik og natur". Det, at bryde ud af lænkerne, er på overfladen at bryde ud af samfundsnormerne -  men det stikker dybere. For det handler om at bryde fri af Guds moral, hvilket munder ud i at Jordens befolkning rejser sig i samlet trop imod Gud og siger, "Lad os sprænge deres Bånd og kaste Rebene af os"  (Sal. 2:1-3). Verden vil ikke finde sig i Gud længere.

Jeg, jeg gik til helvede og tilbage for at finde mig selv på sporet
Jeg brød koden, oh ohh
Som ammonitter, jeg gav det bare lidt tid
Nu har jeg fundet paradis
Jeg brød koden, oh ohh

Denne kop som han skænker, indebærer en rejse til helvede. Igennem en rejse til helvede blev koden brudt, og med en reference til ammonitterne, har han fundet paradis. På overfladen er Ammonitter en uddød gruppe af blæksprutter, hvis krop var omsluttet af en skal, rullet op i en spiral. På overfladen repræsenterer det fortiden og naturens evne til at ændre og udvikle sig over millioner af år, med reference til en personlig transformation fra mand til kvinde. At give det tid som ammonitterne, taler om at nogle processer (her nedbrydning af normerne), ligesom naturlig evolution, kræver tid før de bærer frugt eller fører til betydelige ændringer. Det er længe siden Sodoma og Gomorra blev udslettet, men tiden er igen kommet hvor det er blevet sådan igen.

Igennem talen om en anden kop, helvede og paradis, er der lagt en undertone hvor Ammonitterne også har en underlæggende betydning. Ammonitternes land, var kendt som "kæmpernes land". "Også det henregnes til Refaitternes Land; det beboedes fordum af Refaitter, men Ammonitterne kalder dem Zamzummitter.... Det var et stort og talrigt Folk, kæmpestore som Anakitterne. Men HERREN udryddede dem foran dem, så de drev dem bort og bosatte sig der i deres Sted" (5. Mos. 2:20-21).

Ironisk nok nedkæmpede Ammonitterne (med Guds hjælp) kæmperne (zamzummitterne) i Ammon. Kæmperne er kaldt Nephilim på hebræisk, hvilket betyder "de faldne", fordi de var afkom af de faldne engle der gik ind til menneskedøtrene, som Første Mosebog kap. 6 fortæller om. Kæmperne fra ammonitternes land, var bundet til helvede. De er nutidens dæmoniske entiteter, der besætter og plager mennesker i dag - præcis som de gjorde i deres jordiske legemer i fortiden. Både kæmperne og Ammonitterne blev udryddet, hvilket Ezekiels Bog kap. 25 fortæller. 

Helvedets gave, som nedbryder Guds orden, omtales som paradis. Og dette paradis fortsætter sangen med at omtale som riget et sted mellem 0 og 1 taller - altså non-binary - hverken mand eller kvinde. Det er satanismens Baphomet (se "<#525#Denndeligesideafnormkritikken>") der både er mand og kvinde (eller hverken eller).

Et sted mellem 0'erne og 1'erne
Det er der, jeg fandt mit rige komme
Mit hjerte slår som en tromme

Igen, med reference til Jesu ypperpræstelige bøn "Vor Fader, du som er i Himlene! Helliget vorde dit navn; komme dit rige; ske din vilje på jorden, som den sker i Himmelen" (Matt. 6:9-10), får vi endnu en dybere reference der samstemmer med at kaste lænkerne af sig. Det sataniske rige, hvor flydende køn dissekerer mennesker både i ånd, sjæl og legeme, det er det rige der er fundet i helvede, det koden som sangens titel bær, koden der har brudt Guds orden - og det er det rige der skal er erstatte Guds rige.

Afslutningsvist ses i showet en scene med den sorte sol:


"Sort Sol", symboliserer en gennemrejs i underverdenerne - solen på sin natlige rejse. Det er et symbol på skjult ktonisk ild og er forbundet med ideer om offer, død og genopstandelse. "Ktonisk" refererer til kræfter og væsener der tilhører underverdenen - helvede. "Ktonisk ild" - sort sol - kan derfor tolkes som en metaforisk eller mytologisk ild, der stammer fra og er forbundet med underverdenen. Denne type ild symboliserer skjulte, mystiske og destruktive kræfter, der er forbundet med helvede i jordens dyb og underjordiske verden.

Den symbolske afslutning afspejler fuldstændig sangens dybere mening - hvor helvede gøres til paradis. Og hvor iøjnefaldende er det ikke, med talen om helvedets rige, skøgens kop af utugt der brød koden så lænkerne for Guds orden ligeledes kan brydes, at sangeren (Nemo Mettler - der identificerer sig som non-binær1), krones med en sort tornekrans af den Irske sataniske deltager "Bambie Thug" (Bambie Ray Robinson).

Da Nemo meldes at have vundet vederstyggelighedens konkurrence, giver Bambie Thug ham en tornekorne på. Det er en gengivelse af hvordan man flettede en tornekrone og satte den på Jesu hoved, hvilket symboliserer at Han bar synden (se mere i artiklen "Ben, kød og blod"). Tornekronen Jesus bar på sit hoved, var et billede på at Han bar synden. Nemo får selv lov at bære sin egen synd, symboliseret ved Bambie Thugs tornekrone.


Lad os lige runde af med lidt indsigt i hvem Bambie Thug er. I et interview2 fortæller hun om sin personlige forbindelse til hekseri.

Hun taler om at være irsk og have en arv, der kan spores tilbage til hedenske traditioner før katolicismen, hvilket er en forbindelse til naturen og mystiske praksisser, som er medfødt og nedarvet. Hun udtrykker en dyb forbindelse til naturen fra barndommen, hvor hun lavede eliksir og løb ud i skoven for at tale med træerne - en tidlig fascination af elementer forbundet med hekseri.

Efter at være flyttet til London genoptog hun sin interesse for hekseri gennem venner, der drev en vintagebutik og blev beskrevet som "meget hekseagtige damer." Dette genantændte hendes interesse, og hun begyndte at deltage i fuldmånesamlinger, talte om magi og deltog i spirituelle aktiviteter.

Hun nævner et betydningsfuldt forhold til en kvinde ved navn Julie Anderson, som hun beskriver som en slags spirituel mentor eller "heksemor." Hun spillede en afgørende rolle i kunstnerens spirituelle rejse og heksepraksis.

Bambie taler om de praktiske aspekter af hendes hekseri, herunder brugen af besværgelser og hvordan hun opfatter dem som værktøjer til mental og følelsesmæssig ændring - en anden måde at beskrive åbenhed for dæmonisk aktivitet. Hun forklarer, at besværgelser for hende indebærer at ændre opfattelser og holdninger, hvor hun bruger fysiske objekter som krystaller til at lette disse ændringer og anvender omhyggelig tale som en form for besværgelse, for at tiltrække positive resultater. Det minder umiskendeligt om det Gud fortæller om antikrist, en "konge med et hårdt ansigt, og som forstår mørke sætninger" (Dan. 8:23, KJV)

Hekseri sammenfalder med hendes musik og personlige udtryk. Hun fortæller hvordan hendes tilgang til hekseri påvirker hendes kreative proces og musik, potentielt ved at bruge det som en kilde til inspiration og en måde at kanalisere hendes følelser og historie ind i musikken.

Hendes Eurovision bidrag kaldes "Doomsday Blue" hvilket udtrykker dommesagsstemning, og her ses et stemningsbillede med en fortolkning af symbolet for Isis, guldkalven som Israel dansede om i ørkenen, det er himmeldronningen der er moderen i den romersk katolske moderkirke under pseudonymet Maria (se mere i artiklen "Gud Moder Maria tilbedelsen".


Pentagrammet er ladet med betydninger til hver en situation.


Menneskelig Helhed og Åndelig Opstigning:
Pentagrammet repræsenterer den menneskelige krop med hovedet i det opstigende punkt (når stjernen har spidsen opad) og lemmerne i de andre punkter. Den symboliserer menneskelig helhed og spirituel opstigning - ligesom New Ages åndelige opstegne mestre (som de påstår Jesus er iblandt)

Symbol på Subversion og Uorden (Inverteret Pentagram):
Når pentagrammet er vendt med to punkter opad, og ét punkt nedad (det inverterede pentagram), symboliserer det subversion, uorden og dårskab. Eliphas Levi (Alphonse Louis Constant) var en fransk okkultist og forfatter, 1810 - 1875, som oprindeligt studerede til præst i den katolske kirke, men bevægede sig væk fra kirken (hvilket betyder længere ind i kirkens okkultisme) og begyndte at studere kabala, alkymi, og andre esoteriske videnskaber. Eliphas Levi er bedst kendt for sine værker om magi og mysticisme, især hans bøger "Dogme et Rituel de la Haute Magie" - "Læren og Rituale af Høj Magi". Han beskriver det inverterede pentagram som et symbol på "dårskab", hvilket repræsenterer de traditionelle værdier og normer vendt på hovedet. Det betyder, at det inverterede pentagram, set som et symbol på dæmonisk eller satanisk tilstedeværelse, afspejler et opgør med rationalitet og orden - en bevidst afvigelse fra det, der almindeligvis opfattes som korrekt eller fornuftigt i en kulturel eller religiøs sammenhæng.

Forbindelse til Satan og Dæmoniske Forestillinger:
Et inverteret pentagram er identificeret med Satan og det dæmoniske, hvilket repræsenterer intellektuel og moralsk inversion. Det bruges til at symbolisere mørke kræfter og subversive elementer - altså omstyrtende, undergravende, destruktive, revolutionære og oprørske kræfter.

Cirklen som Evighedens og Grænsens Symbol:
Cirklen omkring pentagrammet symboliserer for okkultister evighed, det uendelige og grænsen mellem det hellige og det profane. Den menes at tegne en barriere eller beskyttelse, der indeholder eller mestrer de kræfter, pentagrammet repræsenterer. 

Beskyttelse og Magisk Kontrol:
Pentagrammet indenfor en cirkel anvendes i magiske traditioner for at beskytte eller kontrollere både lyse og mørke aspekter, som stjernen repræsenterer. Det bruges som et værktøj til spirituel beskyttelse og til at kanalisere og styre magiske kræfter. Tidligere Satanist Bill Schnoebelen fortæller, at denne beskyttelse er et stort fupnummer. Ingen symboler kan tilbageholde de rasende onde kræfter. Det gælder også kors, hvidløg og hvad har vi.

Set og Forbindelsen til Ondsindede Kræfter:
Set, en ægyptisk gud, er også associeret med pentagrammet, specielt det inverterede pentagram, der som sagt symboliserer mørke, åndelig og intellektuel omvæltning og underverdenen, hvilket styrker pentagrammets rolle i at repræsentere mørke og tabuiserede kræfter.

Hvorfor denne lange gennemgang af pentagrammet? For at forklare hvad det er primetime-underholdning viser i dagens medier. I den bedste sendetid udgydes satanisme, latterliggørelse af Jesu frelsende værk, lærdom i heksekraft og perverteret seksualitet og afgudsdyrkelse i alle verdens hjem. Familier fra børn til voksne, sidder og lader sig underholde af billeder der kommer direkte fra Satans sind, direkte fra helvedets afgrund. Et had og en latterliggørelse af alt hvad der hedder Gud. Antikrist selv "sætter sig imod og ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så han tager sæde i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud"  (2. Tess. 2:4), og det er præcis denne mentalitet der gennemsyrer verdens familier, børn og voksne igennem Satans sangkonkurrence. Vederstyggelighedens Euro-vision, er Satans vision. Åndelighed og rationalitet perverteres - intellekt og moral perverteres. 

Vi ser med syn for sagen i euro-visionen, hvor langt vi er kommet i frafaldet fra den levende Gud!


1 "Who is Nemo? The Swiss rapper and multi-instrumentalist, 24, who became Eurovision's first non-binary winner is a former Masked Singer contestant with eight years of chart history", Mail Online, d. 12-05-2024
2 "Bambie Thug: Eurovision, Witchcraft And Their Unique Way Of Dealing With Hate | Upgrade Sounds Ep. 4", Upgrade Sounds, Nels Hytlon, YouTube d. 03-05-2024


Debat: Euro freak vision 2024

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Endetidens frafald [29]; Homoseksualitet [17]; Musik [6]; Satanisme [8]; Seksualitet [34];

Flere nyhedsblogs fra 2024