Irans "mange bål" imod den frie verden

Lagt på d. 10/05-24


Udskriv


En artikel fra Jerusalem Post, den 21. marts, 2003 med titlen "Iran forbereder sig på at 'tænde mange bål' for at besejre amerikanerne"1 bliver interessant her 20 år efter, fordi den afslører at Irans planer om at ødelægge den frie verden, inkluderer praktisk talt alt hvad Amerika har gjort i Mellemøsten. 

Det viser os at Amerika er et redskab. Jeg har før nævnt at Amerika er dannet som muskel for eliten til at danne den nye antikristelige verdensorden for endetidens afslutning2. Eliten har med Amerika haft økonomiske, miltære og politiske kræfter til hurtigt at slå alt ned der kom i vejen, for deres planer om den nye verdensorden. Nu har Amerika tjent sin rolle som Fugl Føniks, og eliten bruger nu Iran - eller rettere det gamle persiske rige, til at binde sløjfe på værket.

I Guds fremlægning af fremtiden fra fortiden, bliver vi informeret om at Iran har en særlig rolle i endens tid. Persien (nutidens Iran) var på Ezekiels tid et imperium der strakte sig fra nord, Usbekistan og øst, Afghanistan/Pakistan til syd, fra Det Arabiske Hav til vest, helt ind i Libyen og op i Bulgarien.

Det persiske rige, 500 f.Kr.

Gud navngiver i Ez. 38:5-6 flere nationer, men også Persere, som dengang dækkede praktisk talt alle de lande, der i dag udgør Israels arabiske fjender. Derfor er den 20 år gamle plan fra Iran interessant. En lille opsummering:

Amerikas invasion af Irak (2003): Opbygningen af de amerikanske og britiske styrker til invasionen af Irak i marts 2003 er et nøgleudgangspunkt. Invasionen blev primært retfærdiggjort med påstande om masseødelæggelsesvåben, men havde også til formål at fjerne Saddam Hussein fra magten. Denne betydelige militæraktion udgjorde en trussel mod Iran, da Irak var et naboland og en tidligere fjende, som Iran havde udkæmpet en lang og kostbar krig med fra 1980 til 1988.

Irans geopolitiske bekymringer: Iran opfattede den amerikanske militære tilstedeværelse i Irak som en del af en større amerikansk strategi for at omringe og begrænse Iran. Det førte til øgede sikkerhedsbekymringer i Teheran, da amerikanske styrker i Irak og Afghanistan kom meget tæt på.

Irans diplomatiske initiativer: Som reaktion på den amerikanske opbygning og den efterfølgende invasion af Irak, engagerede Iran sig i intense diplomatiske bestræbelser med sine arabiske naboer, i et forsøg på at konsolidere regional støtte og muligvis koordinere reaktioner på den stigende amerikanske militærtilstedeværelse i Mellemøsten.

Irans multifrontstrategi: Strategien beskrevet i Jerusalem Post, involverer at Iran forbereder sig på at "tænde mange bål" for at besejre amerikanerne. Dette udtryk indkapsler Irans plan om at engagere sig i eller forværre konflikter i flere regioner (Irak, Afghanistan, Aserbajdsjan, Israel og potentielt Pakistan) for at strække de amerikanske militærressourcer og fokus. Denne tilgang sigtede også mod at skabe en buffer mod enhver direkte konfrontation med USA.

Regionale og globale konsekvenser: Konflikterne handler ikke kun om direkte militære engagementer, men involverer også politisk indflydelse, kontrol over energiressourcer og den bredere kamp om regional dominans mellem Iran og USA, med konsekvenser for den globale magtdynamik.

Ali-Akbar Velayati, som var den øverste udenrigspolitiske rådgiver for Ayatollah Ali Khamenei, Irans øverste leder, skitserede 4 konfronterende fronter, der skulle bringe USA i knæ. 

Irak: Ved at omdanne Irak til et "sumpområde" for de amerikanske styrker, sigtede Iran mod at tømme de amerikanske militærressourcer og ødelægge deres moral, hvilket gjorde det vanskeligt for USA at opretholde en stabil tilstedeværelse og indflydelse i Irak. Denne strategi sigtede sandsynligvis også mod at styrke pro-iranske kræfter og øge Irans indflydelse over Iraks politiske fremtid.

Afghanistan: Øget aktivitet i Afghanistan kunne tjene til at distrahere og aflede den amerikanske opmærksomhed og ressourcer væk fra Irak og andre områder, hvilket komplicerer de amerikanske militære og politiske målsætninger i det bredere Mellemøsten.

Aserbajdsjan: Engagement i Aserbajdsjan, ville strategisk set være betydningsfuldt på grund af dets beliggenhed og potentialet for at påvirke energiforsyninger og regional stabilitet. Irans involvering her kunne have til formål at sikre en bufferzone og udøve indflydelse i Kaukasus-regionen.

Israel: Selvom detaljerne er mindre klare, ville ethvert engagement på denne front sandsynligvis være rettet mod at modarbejde den amerikanske støtte til Israel og muligvis mobilisere regional modstand mod amerikanske politikker.

Irak og Afghanistan blev mål for amerikansk invasion. Aserbajdsjan undgik indgrebet, men vi ser nu fronten mod Israel være i gang. Og Iran er ikke stille:

Chefen for Irans Islamiske Revolutionsgarde (IRGC), generalmajor Hossein Salami, hævdede tirsdag, at hans slyngelstater 'udvider kampfronten' mod Israel og Amerika for at fremskynde begge nationers sammenbrud.3

En sammenfatning af artiklen fortæller at:


Hamas, Hezbollah, Houthierne er alle sponsorerede proxy-terrorgrupper for Iran. IRGC har forsynet:


Iran er bagmanden bag terrorismen mod Israel - ligesom det er almindeligt kendt at Al-Qaeda, den sunni-muslimske ekstremistiske gruppe, der blev kendt for angrebene den 11. september 2001 i USA, også er Iran-støttet. Også Al-Qaeda, der er tilstedeværende i flere lande og er involveret i globalt jihad. Ikke at forglemme Islamisk Stat (IS) - også kendt som ISIS eller ISIL. Denne gruppe er kendt for sin ekstreme fortolkning af sunni-islam og har haft betydelig indflydelse i Irak og Syrien. Iran støtter også Jabhat al-Nusra - nu kendt som Hay'at Tahrir al-Sham, begyndte som Al-Qaedas gren i Syrien, men har siden redefineret sin identitet, selvom den stadig har ekstremistiske tendenser.

Iran er arnestedet for muslimsk terrorisme. Derfor er det interessant at elitens plan i spillet mellem Iran og Vesten, ender med en konfrontation i Israel, med det formål at ødelægge Israel og Amerika. Det er præcis samme okkulte plan givet ved Albert Pike5, der informerede om at planen er at Tredje Verdenskrig skal begynde mellem araberne og jøderne.

Irans arbejde bag kulissen, samstemmer med Guds afsløring, at det gamle Persien sammen med Magog (nutidens Rusland), skal gå konfrontalt imod Israel i et slag, hvor Gud intervenerer og udrydder deres hære - "I Nidkærhed, i glødende Vrede udtaler jeg det: Sandelig, på hin Dag skal et vældigt Jordskælv komme over Israels Land... jeg går i Rette med ham med Pest og Blod, med Regnskyl og Haglsten; Ild og Svovl lader jeg regne over ham, hans Hobe og de mange Folkeslag, som følger ham" (Ez. 38:19-22).

Det er ikke overraskende at være vidne til at se alt dette falde på plads. Det styrker visheden om at vi snart skal hjem. Vi ser kulmineringen af elitens gamle planer i vores tid, planer der samspiller med hvad Gud har afsløret tusinder af år før nutidens elite eksisterede. Det viser os at det er samme sataniske kræfter i fortiden, som nu og i fremtiden driver verden i afgrunden. Derfor er det så fantastisk at have Guds Ord til os, der viser os slutningen i detaljer, som vi nu ser falde på plads.

1 Jeg har ikke været i stand til at finde den artikel nogen steder, men har fundet den refereret i "News Alert - Thursday, 5/9/2024", Cutting Edge, d. 09 maj, 2014
2 Israel i Rusland og Europas energikrise
3 "Iran Announces It Is ‘Broadening the Battlefront’ in War on Israel, U.S.", Breibart, d. 08-05-2024
4 "Country Reports on Terrorism 2021: Iran", United States Department of State
5 Mattæus kapitel 24


Debat: Irans "mange bål" imod den frie verden

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Iran [18]; Islam [61]; Israel [104]; USA [19];

Flere nyhedsblogs fra 2024