Morgenkaffe og økocid

Lagt på d. 28/01-24


Udskriv


World Economic Forum er en anstalt for personer, der ikke alene lider af selv-skadende adfærd, men som hvert år mødes med ligesindede for at opildne hinanden til at afkræve samfundene bodshandlinger der mildner deres lidelser. De mødes og øver sig i hegelsk dialektisk (at beskrive en syntetisk virkelighed), for at kunne narre dig og mig til at underlægge os deres lidelser.

Jojo Mehta er medstifter og administrerende direktør for Stop Ecocide, en bevægelse for at gøre økocid til en international forbrydelse. Hun har overvåget bevægelsens vækst og koordineret juridiske, diplomatiske og offentlige indsatser. Jojo har bidraget til adskillige begivenheder og publikationer, herunder lovkonferencer, miljøtopmøder og interviews med New York Times og BBC. Hun er uddannet fra Oxford og Londons universiteter og har en baggrund i kommunikation, iværksætteri og miljøkampagner1.

Ved World Economic Forums møde i Davos 2014, forklarede hun:

økocid som ord bliver bedre kendt over hele verden, og konceptet omhandler generelt omfattende skade og ødelæggelse af naturen. Men juridisk set, det vores organisation og andre samarbejdspartnere sigter efter at gøre, er at få dette anerkendt juridisk som en alvorlig forbrydelse. Fordi et af de problemer, der gennemsyrer hele denne diskussion, er, at vi har en slags kulturel, dybt indgroet vane med ikke at tage skade på naturen så alvorligt, som vi tager skade på mennesker og ejendom. Og det betyder, at hvis du kæmper for menneskerettigheder, ved du i det mindste, at massemord, tortur og alle disse ting er alvorlige forbrydelser. Men der er ingen ækvivalent på det miljømæssige område. Og i modsætning til en international forbrydelse som folkedrab, der involverer en specifik hensigt, med økocid ser vi faktisk, at hvad folk forsøger at gøre - hvad virksomheder forsøger at gøre, er at tjene penge, er at dyrke landbrug, er at fiske, er at gøre alle disse ting, der producerer energi. Men det, der mangler, er bevidstheden og samvittigheden omkring bivirkningerne, omkring den kollaterale skade, der sker med det.2

Så ligesom vi har folkemord, er der nu også økomord, der gør det kriminelt at bruge Jorden imod politikernes sindssyge reglementer. Jojo Mehta har oprindelig galskaben fra advokat Polly Higgins, og Metha fortæller:

Jeg var medstifter af denne kampagne i 2017 sammen med den visionære advokat Polly Higgins, som viede de sidste 10 år af sit liv til at fremme økocid forbrydelse ved Den Internationale Straffedomstol. Pollys rejse begyndte, da hun stillede sig selv et enkelt spørgsmål, hvordan skaber vi en juridisk omsorgspligt for jorden... en lov, der afstemmer vores retssystem med en moralsk kode, som vi alle kan relatere til. I vores hjerter ved vi alle, at det er forkert at skade jorden. Det er allerede et samvittighedsspørgsmål. Det, vores kampagne gør, er at gøre det til et juridisk spørgsmål... Vi kender dette fra den medicinske sammenhæng, i Hippokrates' ed, først og fremmest, gør ingen skade. Men vi anvender det ikke på den verden, der opretholder os, på den verden, som vi er en integreret del af... Da hun begyndte at forske, fandt hun ud af, atøkocid oprindeligt var i udkastet til Rom-statutten, som er det styrende dokument for Den Internationale Straffedomstol3

Rom-statutten (som blev vedtaget på en diplomatisk konference i Rom den 17. juli 1998 og trådte i kraft den 1. juli 2002) er en international traktat, som lande kan vælge at ratificere, og ved at gøre det bliver de en del af Den Internationale Straffedomstol. Den indeholder et regelsæt til at retsforfølge og dømme personer anklaget for folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og aggressionsforbrydelser4. Der var rigtig nok i udkastet et femte punkt ang. miljøskader - at sidestille omfattende, langvarige og alvorlige miljøskader med folkedrab, altså en international forbrydelse. Dette kunne omfatte handlinger, der bevidst sigtede mod at skade miljøet, såsom omfattende ødelæggelse af en nations naturressourcer.

Det er helt fornuftige punkter på statutten - men økocide handler om samvittighed over for miljøet. Hvis samvittighed? De rablende økokrigeres? En samvittighed adskilt fra Skaberen, gennemsyres af synd og dermed død, og derfor vil økokrigeres samvittighed fordre hungersnød, sygdom og død.

Der er 11 lande allerede har gjort økocide til en forbrydelse, mens det endnu diskuteres i 27 andre lande5. og hvad defineres som økocide? 

Bundtrawl, fabriksfiskeri og åbent akvakultur6, kemisk og plastisk forurening, dybhavsminedrift, kvægdrift til oksekødsproduktion, som sammen med dyrkning af soja til dyrefoder, er den største enkeltårsag til Amazonas skovrydning. Men selvfølgelig også mineraludvinding, som udvinding af kobber, jernmalm og guld og olie, palmeolie og træproduktion, tekstilkemikalier - industrialiseret landbrug og cementproduktion. Selvfølgelig nævnes radioaktiv forurening som atomvåben med atomprøvesprængninger7 - men intet om minering af litium til el-biler - for det er jo en del af liturgien i den grønne religion8.

Der er ting man bør gøre noget ved, og ting som Jorden er beregnet til. Kvægdrift og dyrkning af Jorden går under det, Gud kalder at underlægge sig Jorden - at bruge og benytte Jorden. Oprindeligt ville Jorden selv afgive de fornødne afgrøder - men på grund af syndefaldet, der ændrede hele skaberværket, skulle Jorden nu dyrkes ved hårdt arbejde (3. Mos. 3:17-19), og for at få den næring vi har brug for, er vi nødt til at bruge Jorden der, hvor den afgiver det, vi har brug for.

Økocide går imod landbrug, fiskeri, kvægdrift og energiproduktion. Det kræver ikke meget omtanke for at se, at de livforhold vi har i dag, vil blive kriminaliseret igennem økocide. Det er et middel til at opfylde det, som Kong Charles hungrer efter, at tage Jorden fra os, og placere den over os9 - elitens forståelse af skaberværket er mere værd end dit og mit liv!

En anden ting som roder i tidens tanker, er f.eks. at din morgenkaffe er kriminel. I hvert fald hvis det står til den schweiziske bankmand og World Economic Forums "agendabidragyder", Hubert Keller. Igen - klimaprogrammet drives ikke af viden, men følelser - hvem som helst kan sige hvad som helst og blive hørt, så længe det gavner dødskultens grønne agenda. Hubert har lyttet til FN's forskere, der på trods af Climate Gate fortsat har den frækhed at påstå at menneskeudledt CO2 ødelægger Jorden, og derfor udtrykker Hubert følgende samvittighedsfulde påstand:

I bund og grund udleder den kaffe, vi alle drikker, mellem 15 og 20 tons CO2 per ton kaffe. Så vi bør alle vide, at hver gang vi drikker kaffe, sætter vi i bund og grund CO2 ud i atmosfæren. En anden og en af årsagerne er, at det meste af kaffeproduktionen eller det meste af kaffen produceres gennem monokultur. Og monokultur påvirkes også af klimaændringer. Kvaliteten af disse naturressourcer forringes ganske hurtigt.10

"Monokultur" refererer til en landbrugspraksis, hvor man dyrker den samme type afgrøde på et stort område år efter år. Det kan være effektivt for visse former for industrielt landbrug, fordi det forenkler plantning, høst og håndtering af afgrøder. Men det kan reducere  biodiversiteten, udpine jorden for bestemte næringsstoffer, tiltrække skadedyr og sygdomme og kræve kunstgødning (der kræver meget energi at lave, og beskyldes for at udlede drivhusgasser) og måske pesticider. 

Det betyder at plantager generelt (som appelsiner og æbler), trues med kriminel søgsmål, tillige med vingårde, rismarker, landbrug generelt. Europas landmænd protesterer voldsomt fordi deres "forurening" bliver beskattet så voldsomt at de ikke kan leve af deres landbrug. 

I Holland førte kvælstofkrisen til oprettelsen af Bonde-Borger Bevægelsen, et landlig populistisk parti, som vandt store sejre i provinsvalgene i marts, men kom på sjettepladsen i de almindelige valg i november. I Tyskland har protesterne opnået vokal støtte fra det yderste højre Alternative für Deutschland (AfD) og grupper med mere ekstreme og anti-demokratiske synspunkter. Klima- og økonomiministeren, Robert Habeck, advarede mandag om, at marginale grupper udnytter protesterne. "Der cirkulerer opkald med kupp fantasier, ekstremistiske grupper er ved at danne sig, og etnisk-nationalistiske symboler bliver åbenlyst vist," sagde han.
Protesterne har også fremhævet en splittelse blandt Europas moderate konservative grupper. I Europa-Parlamentet sidste år førte det centrum-højre Europæiske Folkeparti (EPP) en højreorienteret alliance af lovgivere, som snævert fejlede i at kassere et forslag om at genoprette naturen under påstand om, at det ville skade landmændene. Forslaget er en nøglepille i Den Europæiske Grønne Aftale - fremmet af kommissionsformanden og EPP-tungvægteren, Ursula von der Leyen - som den centrum-højre gruppe tidligere havde støttet.

Græsrodsstøtte til landmændenes protester, fra kampagneplakater til Telegram-grupper, har også overlappet med konspirationsteorier om emner som Covid, klimaforandringer og migration.

"Holland var lidt af en forløber, når det kommer til disse protester," sagde Léonie de Jonge, en politolog ved University of Groningen, som studerer det yderste højre. "Dette er den nye slags agrar populisme11, der dukker op i disse lande."12

Med kyshånd tages der imod konspirationsteoretikere der blander alt sammen - måske er de ovenikøbet plantet til at skæmme bonde-oprøret, men er det noget politikerne har respekt for, er det et bondeoprør. Samme artikel fortæller:

I et opslag på X mandag, beskrev Vlaardingerbroek landmændene som "en af de få grupper i samfundet med nok styrke til at yde en reel kamp mod globalisterne, som ønsker at ændre vores livsstil radikalt". Elon Musk, en af verdens rigeste mænd og ejer af platformen, som separat har støttet antisemitiske konspirationsteorier, svarede: "Støt landmændene!"

Èn ting er sikkert - bønderne skal vi støtte - i alle afskygninger - uden dem, er der ingen mad! Og jeg skal love for at de tør tage fat i deres protester mod regeringerne.1 "Jojo Mehta", Stop Ecocide International
2 "Fishing, farming and energy production akin to genocide: Davos Panelist", YouTube, New York Post, d. 18-01-2024
3 "Stop Ecocide: The legacy of Polly Higgins", YouTube, Stop Ecocide International, d. 01-08-2019
4 Folkedrab: Forbrydelser med hensigt at ødelægge, helt eller delvist, en national, etnisk, racemæssig eller religiøs gruppe. Forbrydelser mod menneskeheden: Omfattende angreb mod en civilbefolkning, herunder handlinger som mord, udryddelse, deportation, tortur, seksuel vold og lignende. Krigsforbrydelser: Alvorlige brud på Genève-konventionerne, såsom målrettet angreb mod civile, tortur, brug af børnesoldater og lignende. Aggressions forbrydelse: Handlinger, der udgør en brug af væbnet magt af en stat mod suverænitet, territoriel integritet eller politisk uafhængighed i en anden stat.
5 "Society Watch: Drive to make ecocide an international crime gains momentum", Reuters, d. 20-01-2023
6 Åben akvakultur refererer til akvakultur-systemer, hvor opdrættede fisk eller skaldyr opbevares i åbne systemer såsom bure, net eller dambrug, der er placeret i naturlige vandmiljøer som floder, søer eller oceaner. 
7 "What is Ecocide?", Stop Ecocide
8 Se "De, der ødelægger Jorden, skal selv ødelægges" og "Børnearbejde i EV-forsyningskæden"
9 Partskonference 28 (COP28)
10 "Swiss banker Hubert Keller at Davos. Coffee is causing climate change", YouTube, Crypto and world news, d. 28-01-2024
11 "Agrar populisme" henviser til en form for politisk bevægelse eller ideologi, der fokuserer på at repræsentere og forsvare interesserne hos landbrugssamfund, landmænd og landdistrikter generelt.
12 "Why Europe’s farmers are protesting – and the far right is taking note", The Guardian, d. 15-01-2014


Debat: Morgenkaffe og økocid

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Klimaforandringer [178]; Kontrol [92]; World Economic Forum [12];

Flere nyhedsblogs fra 2024