Vatikanet kritiserer fundamental, bogstavelig læsning af Bibelen

Lagt på d. 17/06-08


Udskriv


Den fortsatte debat om Guds Ord får nok aldrig ende. Diskussionen om Bibelen taler i billeder, eller om den taler bogstaveligt, har hver sine tilhængere. Begge dele er rigtigt, men mange snubler når det kommer til at tage Bibelen seriøst. Både billedtale og ligefrem tale skal tages alvorligt, for begge dele taler et klart og tydeligt budskab til os. Men den katolske kirke har valgt at lægge et par lag oven på Bibelen, hvilket er præsters mening og moderkirkens evig foranderlige tradition.

Os der tager Bibelen seriøst, kaldes bogstavelige fundamentalister i den mest negative forstand, skønt det lige siden kristendommens begyndelse har vist sig at være yderst positivt. Moderkirken raser:

En tendens til at læse Bibelen igennem "fundamentalismens" linse, truer med at underminere katolske's forståelse af Skriften, sagde Vatikanet Torsdag (12. juni).

Udtalelsen fremgår i dagsordnen for den næste generalforsamling i Biskoppernes Synode, som vil trække prælater til Rom i oktober for at overveje "vigtigheden af Guds Ord i kirkens liv og mission."

Det 86-sidede dokument frigivet torsdag lægger vægt på behovet for at forøge katolikker's kendskab og forståelse af Skriften. Samtidig med at opmuntre de trofaste til at læse Bibelen enten alene eller i studiegrupper, så lægger det pres på at al fortolkning skal være i lyset af kirkens lære.

"Fundamentalisme søger tilflugt i bogstavelighed og nægter at tage den historiske dimension af bibelsk åbenbaring til overvejelse," udtrykker dokumentet.

"Denne type fortolkning vinder flere og flere tilhængere...selv ibland katolikker," tilføjer dagsordnens forfattere, da de citerede et tidligere Vatikan dokument. "Det forlanger en urokkelig troskab mod strenge læremæssige synspunkter og pålægger, som den eneste kilde til undervisning i det kristne liv og frelse, en forståelse af Bibelen som afviser alle spørgsmål og enhver slags kritisk efterforskning."

Fundamentalisme i dens "ekstreme form" eksisterer i "sekterne", udtaler dokumentet.

Termen "sekter" refererer til "marginale" protestantiske kirker som ikke deltager i dialog med Rom, forklarede synodens generalsekretær, ærkebiskop Nikola Eterovic, ved en pressekonference der præsenterede dokumentet.

Eterovic bemærkede at repræsentanter fra flere ikke-katolske kristne kirke vil være med i oktober mødet.


Jeg sidder nu med en brændende vrede, efter at have læst dette. Lad mig pointere et par bogstavelige fortolkninger af Bibelen, som moderkirken fortolker igennem tradition og præsteskabets meninger: "Du må ikke slå ihjel!" (2. Mos. 20:13).

Tænk tilbage i tiden sammen med mig, og lad os mindes lidt "historisk dimension": Hvor mange tusinder har moderkirken slagtet på grund af mennesker ikke har villet acceptere læren om at de spiste Skaberens kød og drak hans blod fysisk, under nadveren? Klik her, hvis du har brug for at blive mindet om moderkirkens inkvisition.

Bibelens lære:
"ingen bliver retfærdiggjort af lovgerninger, men kun ved tro på Kristus Jesus" (Gal. 2:16). "Thi af nåden er I frelst ved tro; det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven" (Ef. 2:8).

Moderkirkens lære:
Moderkirkens tradition har oprettet sine syv sakramenter, og et hav af andre traditioner hvorigennem traditionen siger at Gud kan skænke helliggørelse og nåde til de såkaldte trofaste. Trofastheden består i at adlyde moderkirken og underlægge sig dåben, bods bodsøvelse / bekendelse, nadver, konfirmation, de syges salvelse, ægtevielsen, og den hellige bestemmelse til indsættelse i moderkirken. Der er et hav af "gør det selv" muligheder for at blive frelst. Men bogstaveligt talt, så er Jesus vores ét og alt. Intet andet tæller! Jesus siger at: "den, der ikke går ind i fårefolden gennem døren, men stiger over andetsteds, han er tyv og røver... Sandelig, sandelig siger jeg eder: jeg er fårenes dør" (Joh. 10.1, 7). Hvorfor følge moderkirkens løgne, når Bibelen taler sandt?

Bibelens lære:
"der er kun én Gud, og kun én mellemmand imellem Gud og mennesker: mennesket Kristus Jesus" (1. Tim. 2:5).

Moderkirkens lære:
Maria er af moderkirken gjort til medforløser, og er endda mellemmand mellem os og Jesus. Her er et citat fra min artikel Katolsk lære:

Charles Chiniquy fortæller i bogen "Fifty Years in the Church of Rome", kapitel 7, om denne katekismus. Han fortæller en episode fra en klassetime, hvor denne doktrin kommer frem.

“Mit barn" sagde læreren, "når du har gjort dig skyldig ved en fejl der hjemme, hvem er så den første til at straffe dig, din fader eller moder?"

"Min fader", svarer Charles.

"Du har svaret korrekt, mit barn", sagde præsten. "Faktisk, er det næsten altid faderen der er mest utålmodig over for hans børn, og er hurtigere til at straffe dem end moderen."

"Mit barn, fortæl os hvem der har straffet dig hårdest, din fader eller din moder?"

"Min fader", sagde Charles uden at tøve.

"Det er også sandt, mit barn. Den venlige overordnede moder gudinde, bemærkes selv i irettesættelseshandlingen. Hendes slag, er mildere end faderens. Endvidere, når du har fortjent at blive tugtet, var der da ikke nogle gange en, som kom imellem dig og din faders kæp – tog den fra ham og beroligede ham?"

"Jo," svarede Charles "det gjorde mor ofte, og redede mig flere gange fra hans strenge afstraffelse."

"Sådan er det ikke bare for dig, mit barn, men for alle dine kammerater her. Har jeres gode mødre ikke, mine børn, ofte redet jer fra jeres faders irettesættelser, selv når I fortjente det? Svar mig?"

"Jo Hr.", svarede alle.

"Et spørgsmål mere. Når din fader kom for at slå dig, kastede du dig ikke ind i armene på en for at undgå?" "Jo, Hr., når jeg var skyldig i noget mere end en gang, kastede jeg mig i min moders arme, lige så snart jeg så min fader kom for at slå mig. Hun bad om tilgivelse for mig og undskyldte så godt, at jeg ofte undgik straf"

"Du har svaret godt", sagde præsten. Han vendte sig mod børnene og fortsatte:

"I har en Fader og en moder i himmelen, kære børn. Din fader er Jesus, og din moder er Maria. Glem aldrig, at en moders hjerte er mere mildt og tilbøjeligt til nåde, end faderens."

"Ofte støder du din Fader med dine synder, du gør Ham vred overfor dig. Hvad sker der da i himmelen? Din Fader I himmelen tager sin kæp for at straffe dig. Han truer med at knuse dig med Hans brølende torden. Han åbner helvedets porte for at kaste dig i det, og du ville have været forbandet for længe siden, hvis det ikke havde været for din elskende moder som du har i himmelen, som har afvæbnet din vrede og irriterede Fader. Når Jesus ville straffe dig, som du fortjente, skynder den gode Jomfru Maria sig hen til ham og beroliger Ham. Hun stiller sig imellem Ham og dig, og forhindrer Ham i at slå dig. Hun taler for din sag, hun beder om din benådning og hun får den.

Som den unge Chiniquy har fortalt jer, kastede han sig ofte i armene på sin moder, for at undgå afstraffelse. Hun tog hans parti, og bønfaldt så godt at hans fader gav efter, og stillede kæppen væk. Således mine børn, når jeres samvittighed fortæller at I er skyldige, at Jesus er vred på jer og du har en god grund til at frygte helvede, il da til Maria! Kast dig selv i denne gode moders arme, ty til hendes suveræne magt over Jesus, og vær forvisset om at du bliver frelst igennem hende!"


Moderkirken udtaler at vi, som stoler på Bibelen alene som værende al Guds Ord vejledning til os, eller som Paulus siger: "Alt, hvad der forhen er skrevet, er jo skrevet, for at vi kan lære deraf, så vi ved udholdenhed og ved den trøst, skrifterne giver, kan bevare vort håb." (Rom. 15:4), vi "afviser alle spørgsmål og enhver slags kritisk efterforskning.".

Der er stor forskel på at efterforske betegnelsen kristendom ud fra Guds Ord, og så ud fra kirkefædre, tradition, sakramenter og alverdens elementer der støjer, så Guds Ord overdøves på så afgørende punkter som angivet ovenfor.

Der er ingen tvivl om at vi som såkaldte protestantiske kristne fuldt ud er åbne over for diskussion. Ellers var vi jo katolikker. Fordi vi tør sætte moderkirkens lære i bibelsk lys, må vi i debatten fremføre sagen, at tro til frelse ikke kan erstattes af nogen form for trofasthed. At Jesus ikke kan erstattes af nogen anden. At Guds inspirerede Ord ikke kan erstattes eller sidestilles med menneskers lære og traditioner.

Historien har vist, at Sandheden ikke kan skjules. End ikke igennem morderisk inkvisition. Det er i det hele taget utopi overhovedet at tale om hvorvidt Sandheden er til debat - og hvor er sandheden om ikke i Skaberens eget Ord?

Kilde: pewforum.org


Debat: Vatikanet kritiserer fundamental, bogstavelig læsning af Bibelen

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Bibelen [12]; Den katolske kirke [67]; Falsk religion [82];

Flere nyhedsblogs fra 2008

- 1/3 af bankerne vil forsvinde næste år [26-12-08]
- Klodens temperatur falder [15-12-08]
- Connie H.: Jeg får tics af FN's klimamøder [13-12-08]
- Klimaskeptiker: CO2 er blevet dæmoniseret [13-12-08]
- Kina vil give os personlige CO2-kvoter [09-12-08]
- Forskning tyder på isfrit Arktis i 2015 [08-12-08]
- Drivhusgasser vælter ud af tundra [04-12-08]
- DF afviser nye vejafgifter [03-12-08]
- Fire ud af ti tror ikke på drivhuseffekten [30-11-08]
- S: Staten skal sikre banker [25-11-08]
- USA's centralbank på gigantisk opkøb [25-11-08]
- Dollaren er snart færdig som verdens valuta [21-11-08]
- Irak: Kan gamle Babylon reddes? [19-11-08]
- Industri frygter Foghs klimavision [18-11-08]
- Statsministeren i klimafælden? [17-11-08]
- Obama og Ahmadinejad [15-11-08]
- Danmark skal brandes på klima [12-11-08]
- Auschwitz-plan fundet i lejlighed [12-11-08]
- UK's Brown: Nu er tiden til at bygge global samfund her [10-11-08]
- Ottearmet skabning styrede før dinosaurerne [08-11-08]
- Er Europa parat til skuffelsen? [07-11-08]
- TV gør teenagepiger gravide [06-11-08]
- Paven anerkender Big Bang [06-11-08]
- Fogh vil have SF med på Euro-vognen [04-11-08]
- Ingen tvivl: Vi er skyld i global opvamrning [01-11-08]
- Global opvarmning overstråler finanskrise [29-10-08]
- Der findes ingen gud [29-10-08]
- Fugle på vingerne for sex [25-10-08]
- Alaska gletsjere vokser for første gang i 250 år. [18-10-08]
- Sarkozy: Finansielt system skal ændres [18-10-08]
- Staten overvåger dating på nettet [17-10-08]
- Connie H. fortsætter sine Grønlandsture [17-10-08]
- EU vil have nyt system for verdens finanser [16-10-08]
- Ny åbenhed over for kristne homoseksuelle [16-10-08]
- Læger kræver abortgrænse flyttet [05-10-08]
- Hver anden dansker tror på "Da Vinci Mysteriet" [03-10-08]
- Treenigheden + coach [02-10-08]
- Bankkrisen kræver ofre i Europa [29-09-08]
- Danskerne vender EU ryggen [26-09-08]
- Bekymrede verdensledere samles i FN [23-09-08]
- Grønlands is smelter hurtigere end antaget [23-09-08]
- Klimapenge ruller ind i statskassen [16-09-08]
- Rusland opruster voldsomt i 2009 [16-09-08]
- Kirke giver Darwin en undskyldning [15-09-08]
- Homo-bryllup i norsk kirke skaber debat [15-09-08]
- Irland udsætter ny afstemning om EU [12-09-08]
- Biologer tæt på at skabe liv [12-09-08]
- Den arktiske is nærmer sig rekord [28-08-08]
- Afslag på abort i Danmark - fik den i England [27-08-08]
- En ny regel hver femte time [25-08-08]
- Ateister vil have mindre gud i folkeskolen [19-08-08]
- Gravide kræver abort af raske børn i 5. måned. [12-08-08]
- Big-bang maskine tændes næste måned [12-08-08]
- Fogh: Benzinpriserne skal op [11-08-08]
- Rusland til Israel? [10-08-08]
- Moses laver 'bedehus' i Holsted [08-08-08]
- Gud skal ned på jorden [07-08-08]
- Wellness og spiritualitet vinder frem [06-08-08]
- Alaska vred over truede isbjørne [05-08-08]
- Majs i tanken skyld i stigende madpriser [04-08-08]
- Neandertaleren er ikke vores forfar [27-07-08]
- Tilbedere af Odin og Thor får egen gravplads [15-07-08]
- Bibel udgivere sagsøgt for anti-bøsse referencer [15-07-08]
- Hej, må jeg købe noget af din CO2? [03-07-08]
- Polen: Vi skriver ikke under på traktat [03-07-08]
- Intelligensen styrer vores tro på Gud [26-06-08]
- Oxfam: Biobrændsel øger fattigdommen [25-06-08]
- FN vil se på bombet "atomanlæg" [22-06-08]
- Kristendemokrater dropper kristendom i deres program [21-06-08]
- Danske arkæologer finder de første menneskers bopladser [19-06-08]
- Latinsk messe i alle sogne? [17-06-08]
- Vatikanet kritiserer fundamental, bogstavelig læsning af Bibelen [17-06-08]
- EU skal løse det irske problem [16-06-08]
- Er Kina en klima kriminel? [11-06-08]
- Egypten er Bibelens vugge [10-06-08]
- »Det er yt at grille« [29-05-08]
- Vadehavet stiger med stormskridt [28-05-08]
- Begravelsesplads til ateister [28-05-08]
- Jomfru Maria får nyt valfartssted [22-05-08]
- Ingen Sex in the City i Israel [21-05-08]
- Madpriser: Bioetanol frikendes [21-05-08]
- Unge vælger Gud, når de bliver syge [19-05-08]
- Etanol brændstof [15-05-08]
- Vatikanets astronom: Det er OK at tro på rumvæsener. [14-05-08]
- Skær lidt af bøffen og spar masser af CO2 [05-05-08]
- Stop ikke orkaner, styr dem. [03-05-08]
- Økologiske varer kan være CO2-syndere [28-04-08]
- Hundredevis underskriver Klima Realist Erklæring - 'Global Opvarmning' er ikke en global krise [24-04-08]
- Sssh... vi vedtager Lissabon-traktaten [24-04-08]
- Stempelkaffe er bedst for klimaet [22-04-08]
- Jordansk straffesag mod danske aviser [22-04-08]
- Paven bad for terrorofre i USA [21-04-08]
- Verden kunne sagtens lave mere mad [21-04-08]
- Mad mil ernærer ikke klimaforandring - det gør kød [20-04-08]
- Syrisk præsident: Krig med Israel er en virkelig mulighed. [17-04-08]
- Gud tæller mere end gaver for konfirmander [17-04-08]
- Hvilken spegepølse forurener mest? - få svaret på et nyt klimamærke [17-04-08]
- PC'ere udleder ligeså meget CO2 som fly [14-04-08]
- Dollaren rammer historisk lavpunkt [14-04-08]
- Pund nedgang imod euroen fortsætter [10-04-08]
- Smil - du bliver overvåget [10-04-08]
- Dit mindste klik bliver overvåget og registreret [10-04-08]
- Mellemøsten ulmer [09-04-08]
- Voldelige spil gør børn aggressive [08-04-08]
- De hadede mig uden grund [08-04-08]
- Gore holdt klima-tale på Færøerne [08-04-08]
- Red miljøet - brænd din prut [04-04-08]
- Ny benzin kan ødelægge vores biler [04-04-08]
- Dobbelt så mange voldelige børn [04-04-08]
- Klimaændringer skyldes ikke solpletter [04-04-08]
- Gore lancerer massiv klimakampagne [31-03-08]
- Mørk aften med lille effekt [30-03-08]
- Sluk lyset og red pandaen [28-03-08]
- Påskens 'mirakler' [28-03-08]
- Verdens første gravide mand [28-03-08]
- Kæmpe stykke knækket af Antarktis [27-03-08]
- Banker går 'ny verdensorden' i møde [17-03-08]
- Mennesket skaber flere jordskælv [17-03-08]
- Wall Street er på vej mod 'ny depression' [16-03-08]
- Blair vil overtage Foghs klimakamp [15-03-08]
- Katolikker diskuterer nyt syn på Luther [11-03-08]
- Vatikanet moderniserer dødssynderne [10-03-08]
- Sikkerhedsråd vil ikke fordømme angreb [08-03-08]
- Økologer skal være klimavenlige [08-03-08]
- Egypten bygger tre meter høj mur mod Gaza [07-03-08]
- Anders Fogh på vej til EU [05-03-08]
- Mexico: Kristne i Guerrero udvist fra hjem. [05-03-08]
- Danske muslimer vil demonstrere mod Israel [04-03-08]
- Palæstinensere sender flere raketter mod Israel [03-03-08]
- MANDEN - en uddøende race [03-03-08]
- FN frygter sult pga. dyrere mad [26-02-08]
- Flere israelske bosættelser er på stjålen jord [18-02-08]
- Københavns bøsseparade må lukke [15-02-08]
- Bliv vegetar for miljøets skyld [08-01-08]