Det Store Narrativ

Lagt på d. 20/11-21Når jeg fortsat bliver ved med at fortælle om verdens kontinuerlige gang mod afgrunden, er det ikke for at fordre modløshed. Da det Jødiske folk ikke ville tro på Jesus, sagde Han, "Tro mig, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig; men vil I ikke, så tro for selve gerningernes skyld" (Joh. 14:11). Jesus sagde, at når tiden kommer, hvor alt Han havde sagt ville ske inden Hans genkomst begynder at ske, "da skal I rette jer og løfte jeres hoveder, thi jeres forløsning nærmer sig" (Luk. 21:28). Og det jeg ønsker at vise igennem alt det her med Corona, "vaccine", Den Store Nulstilling, den Nye Verdensorden, Global Opvarmning, det er at det er nu, du og jeg som Jesu løskøbte folk skal rette vore blik mod himmelen, for Jesus kommer snart. Og som Jesus vil jeg sige, at hvis du ikke tror det, så tro for begivenhedernes skyld.

Til Den Store Nulstilling, der dækker over det Jesus kalder den Store Trængsel, er der - som med historien om Corona, der blev forfattet på Event 201 - brug for et narrativ, og jeg citerer her fra World Economic Forums reklame for Det Store Narrativ møde der lige har været i Dubai, d. 11-12 november 2021.

Det Store Narrativ møde er en af grundpillerne i det Store Narrativ initiativ, en kollaborativ indsats af verdens førende tænkere til at forme langsigtede perspektiver og sammen skabe en fortælling, der kan hjælpe med at guide skabelsen af en mere modstandsdygtig, inklusiv og bæredygtig vision for vores fælles fremtid.

Top tænkere fra forskellige geografiske områder og discipliner – herunder fremtidsforskere, videnskabsmænd og filosoffer – vil bidrage med nye ideer for fremtiden. Deres refleksioner vil være delt i en kommende bog, Det Store Narrativ, som forventes offentliggjort i januar 2022.1

Paulus trøstede Tessalonikkerne, for de var i et falsk brev, foregivet at være fra Paulus, blevet bildt ind at trængslen var kommet, og var derfor rådvilde - for de havde jo lært at Jesus ville hente dem før trængslen. Så Paulus forklarede igen, at den der holder igen (Jesu løskøbte folk) først skal fjernes og så skal Antikrist åbenbares. Og Paulus siger at, "han skal komme i Satans kraft, med al løgnens magt og tegn og undere og med al uretfærdighedens forførelse over for dem, der fortabes, fordi de ikke tog imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud over dem en vildførende magt, så de tror løgnen" (2. Tess. 2:9-11).

Løgnen er modsætningen til Sandheden. Sandheden er personaliseret i Jesus der sagde, "Jeg er vejen og sandheden og livet" (Joh. 14:6), og modsætningen er vildvarelse, løgn og fortabelse, hvilket er personaliseret i Antikrist. Antikrist er løgnen og de der ikke elsker sandheden, vil tro ham. Den Store Nulstilling er hans tid, og Det Store Narrativ er fortællingen der bereder hans plads i verdens samfund.

Et narrativ er en "fortælling eller beretning som del af et fiktionsværk", det er en "fortælling der fremstilles og ønskes tolket på en bestemt måde, ofte ud fra ideologiske hensyn", og som narrativernes narrativ planlægges nu et historisk fiktionsværk, der skal forme fremtidens samfund - en sammensætning af ord, der vendt og drejet vil bedrage hele verden til samstemmigt at acceptere og give sig til den nye tid, Antikrists tid, Trængslen. Præcist som vi kender det med emnerne evolution, global opvarming og Corona. Alle fortællingerne inden for de emner er løgn, men verden er ivrigt hengivet til løgnen.

Til det hører selvfølgelig en handlingsplan for skadeskontrol, når den del af befolkningen der tænker selvstændigt ikke lader sig narre, og afslører løgnen. Tilbage i 2016 fik censur for alvor luft under vingerne og hævede sig som et udyr over samfundene. Da venstrefløjen, der har et verdenssyn og politik der leder direkte i favnen på Antikrist, i morderisk vrede så til at Amerika fik Donald Trump som præsident, så blev censuren løsladt, bl.a. igennem Media Matters, American Bridge, CREW og Shareblue2, hvis formål er at bekæmpe højreorienteret materiale. Det er sidenhen vokset og Event 201 dannede en plan for hvordan Big Tech skulle lukke for alt information der går imod elitens narrativ, med mærkaten, "Falske Nyheder". Twitter, YouTube, Facebook, Google søgemaskine, LinkedIn - alle digitale medier sletter i dag uden videre materiale og kontoer, der går imod narrativet.

Derfor er det nu tydeligt at tiden for Det Store Narrativ er kommet, som et guldfad til at frembære Den Store Nulstilling på verdenscenen.

Som sagt. Det er nu vi skal løfte vore hoveder, for forløsningen er nær. Alle de store tiltag for at tilrettelægge verden for Antikrist, sker lige nu - i det åbne - alle kan se det, hvis de vil. Om ikke andet, så tro for begivenhedernes skyld. Jesus kommer snart, og det er endnu tid for ikke-troende at se og høre, at Bibelen er sand, for Gud forudsagde at alt det her ville ske. Nu sker det, og til alle kristne der er vågne og ser - brug tiden til at tale med de mennesker Gud har givet omkring jer. Brug beviserne. 

Gud håner afguderne, som mennesker selv laver billeder af og siger til dem, "Fremlæg eders Sag, siger HERREN, kom med Bevis! siger Jakobs Konge... Forkynd, hvad der siden vil ske, at vi kan se, I er Guder! Gør noget, godt eller ondt, så måler vi os med hinanden!" (Es. 41:21-23) og Jesus forkyndte også fremtiden, f.eks. at Judas skulle forråde Ham og Han sagde, "Jeg siger jer det allerede nu, før det sker, for at I, når det er sket, skal tro, at jeg er den, jeg er" (Joh. 13:19). På samme måde kan vi tage Bibelen og vise at den er sand, at det er Guds Ord, for alt Han har sagt om vores tid, den kommende trængsel, det formes nu.

1 "The Great Narrative", World Economic Forum
2 Læs mere i Mediekrig mellem to verdensordener


Debat: Det Store Narrativ

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*Relaterede nyhedsblogs

Antikrists komme [24]; Den Store Nulstilling [13]; Trængslen [70]; Verdensordnen [157]; World Economic Forum [12];

Flere nyhedsblogs fra 2021

- Israel har svær sygdom blandt vaccinerede [17-11-21]
- Patienter med brækkede ben, kræft og psykisk syge tæller som coronaindlagte [17-11-21]
- Taiwan suspenderer anden runde af Pfizer COVID-vacciner til børn på grund af hjerteproblemer [17-11-21]
- Waterford bydistrikt har statens højeste andel af Covid-19-infektioner [16-11-21]
- Gibraltar, 100% vaccinerede må aflyse julen [16-11-21]
- Endnu en påmindelse om Covid-19 vaccinens ineffektivitet [14-11-21]
- SARS-CoV-2 spikeprotein svækker DNA-skadereparation [14-11-21]
- CDC kender ikke til naturligt smittede der smitter igen [12-11-21]
- Vaccinebivirkninger skyldes negative forventninger [12-11-21]
- Regeringens coronaløgne er Satans løgne. [09-11-21]
- Covid-19 vaccinerne begynder at bide fra sig [04-11-21]
- En lille opmuntring til os der længes efter at Jesus kommer [30-10-21]
- Slettet regeringsrapport fejrer at pøblen elsker at føje sig [30-10-21]
- Hungersnød i en verdensorden af knaphed [27-10-21]
- Paven tydeliggør sin kommende rolle som falsk profet [22-10-21]
- Influenza sæson – hellere influenza end vacciner gennemsyret af løgn [09-10-21]
- Heunickes perfekte storm [28-09-21]
- Den vacciofile Sundhedsstyrelse tyer til New Age [26-09-21]
- William (Bill) Cooper 2001: Vaccinen introducerer sygdommen [23-09-21]
- Også Tyske, Østrigske og Amerikanske forskere har fundet metalfragmenter i covid-19 "vaccinerne" [21-09-21]
- Næsten 17 gange flere døde af influenza, end af Covid-19! [08-09-21]
- Vaccinen virker ikke, Pfizer supplerer nu med piller [04-09-21]
- Japan og Spanien har opdaget "fourenede" Covid-19 vacciner [29-08-21]
- Corona og klima - fantasi er ikke videnskab [28-08-21]