Markant højere dødsrate hos vaccinerede i forhold til uvaccinerede

Lagt på d. 26/11-21


Udskriv


Både i England og Tyskland viser studier, at dødeligheden stiger i takt med vaccinationsraten.

Personer, der har modtaget Covid-vaccinen, dør i højere grad end dem, der ikke har fået stikket, ifølge en undersøgelse fra Det Forenede Kongerige.

Baseret på data fra Office of National Statistics (ONS), fandt undersøgelsen ud af, at personer under 60 år, der har modtaget Covid-vaccinen, har dobbelt så stor risiko for at dø end uvaccinerede. Undersøgelsen så på dødsfald for alle årsager. Tendensen har foregået i 6 måneder, sagde undersøgelsen.

'De samlede dødsfald i Storbritannien er langt over det normale,' bemærkede den uafhængige journalist Alex Berenson. 'Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare dette andet end vaccine-forårsaget dødelighed.'

En ny undersøgelse fra Tyskland viste også, at 'jo højere vaccinationsraten er, jo højere overdødelighed.'

Fysiker Dr. Ute Bergner bestilte to statistikere til at undersøge, om der var en sammenhæng mellem vaccinationsraten og overdødelighed i Tysklands 16 forbundsstater.

Analysen af Dr. Rolf Steyer og Dr. Gregor Kappler siger:

“Overdødelighed kan findes i alle 16. Antallet af Covid-dødsfald rapporteret af RKI i den undersøgte periode repræsenterer konsekvent kun en relativt lille del af overdødeligheden og kan frem for alt ikke forklare det kritiske problem: Jo højere vaccinationsraten, jo højere overdødelighed.'

Analysen sagde, at den 'mest direkte forklaring er: Fuldstændig vaccination øger sandsynligheden for død.'

I mellemtiden viser indstævne dokumenter fra FDA om Pfizers COVID-vaccine, at der i de første to en halv måned efter nødbrugstilladelsen for Pfizer-vaccinen var 42.086 rapporter indeholdende 158.893 bivirkninger fra vaccinen. Det omfattede mere end 25.957 rapporter om nervesystemlidelser.1

Alex Berenson, som artiklen refererer til, skriver på sin egen blog:

Jeg har selv tjekket det underliggende datasæt, og denne graf er korrekt. Vaccinerede personer under 60 år har dobbelt så stor risiko for at dø som uvaccinerede. Og det samlede antal dødsfald i Storbritannien er langt over det normale.2

Igennem de sidste snart 2 år, har særligt 4 personer stået på landsdækkende TV og svunget restriktionspisken over danskerne. Det sidste år har de kontinuerligt strammet vaccineskruen, og lægger ikke skjul på at de af hele hjertet ønsker at alle fra yngst til ældst, skal have vaccinen. 5.674 danskere er på 10 måneder døde af vaccinen inden for 30 dage, mens 2.735 på 20 måneder er døde af Corona3. Israel har svær sygdom blandt vaccinerede4, Taiwan suspenderer anden runde af Pfizer COVID-vacciner til børn på grund af hjerteproblemer5, Gibraltar med 100% vaccinerede, må aflyse julen6, vaccinens spikeprotein svækker DNA-skadereparation, japanske, spanske, tyske, østrigske og amerikanske forskere har fundet at der er hvad de kalder grafen, fremmedsubstans og unavngivne metalfragmenter i vaccinerne7,8

Der er en syndflod af studier og vidensbyrd der anklager verdens regeringer. Når en læge ordinerer medicin, er lægen ansvarlig. Retsinformation forklarer at, "Ved ordination af såvel receptpligtig medicin som håndkøbsmedicin er lægen ansvarlig for vurdering af indikationer og eventuelle kontraindikationer eller bivirkninger. Det er lægens ansvar, at patienten er tilstrækkeligt informeret om den iværksatte medicinske behandling, jf. Sundhedsstyrelsens cirkulære af 22. september 1992 om information og samtykke"9. Den medicinskpolitiske firekløver der med alle kræfter de har, forsøger at tvinge vaccinesprøjten i hver eneste dansker, har efter almindelig retfærdighedssans ansvaret for over 5.674 døde danskere, der har modtaget tvungen medicinsk ordinering.

Alvoren er umulig at give passende eftertryk.

1 "UK government data: Significantly higher death rate for the vaccinated over the unvaccinated", World Tribune, d. 22-11-2021
2 "Vaccinated English adults under 60 are dying at twice the rate of unvaccinated people the same age", Alex Berenson, Unreported Truths d. 20-11-2021
3 Regeringens coronaløgne er Satans løgne.
4 Israel har svær sygdom blandt vaccinerede
5 Taiwan suspenderer anden runde af Pfizer COVID-vacciner til børn på grund af hjerteproblemer
6 SARS-CoV-2 spikeprotein svækker DNA-skadereparation
7 Japan og Spanien har opdaget "fourenede" Covid-19 vacciner
8 Også Tyske, Østrigske og Amerikanske forskere har fundet metalfragmenter i covid-19 "vaccinerne"
9 "Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.", Retsinformation, VEJ nr 15005 af 06/02/1998


Debat: Markant højere dødsrate hos vaccinerede i forhold til uvaccinerede

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

 • BVR
  d. 28-11-2021; kl. 03:35

  1. Eftersom det endnu ikke er lykkedes ét eneste laboratorium ejheller enkeltpersoner at isolere den påståede "Covid19", så kan man rent faktuelt konkludere, at "Covid19" ikke eksisterer. Derimod er der bedrevet forskning i coronavira, hvor det er lykkedes at få coronavirussen til at være af en mere farlig karakter, end coronavira normalt er for mennesker. Forskningen i coronavira, først i Chapel Hill/North Carolina/USA, senere flyttet til Wuhan/Kina bør og skal betragtes som et biovåben mod menneskeheden. Det er ulovlig forskning at fremstille biovåben! At man kalder det en "novel coronavirus"(ny coronavirus) er løgn, da man kan genkende virussen. Modificeringen af omtalte virus har været, med den meget bevidste intention om, at skulle have en stor "evne" til at angribe vores respiratoriske system. Det lykkedes de gale videnskabsfolk, til en vis grad. Dog ses der ikke nogen signifikant forskel i dødsfald, ved sammenligning af tidligere influenza sæsoner. Dræberen er injektionerne, stress opstået via tåbelige restriktioner, angsten for at miste sit eksistensgrundlag, isolering der forhindrer vores immunforsvar at blive trænet ved samvær med andre osv. 

  2. Når man kalder mRNA injektionerne for vacciner, så begår man den store fejl, at sprogbruget bakker op om den gængse opfattelse, at dette skam er vacciner. Det er ikke tilfældet med både Pfizer samt Moderna, der begge har kaldt deres produkter for genterapi, hvilket de rent faktisk er. De lever ikke op til standarderne for at kunne kaldes vacciner. Grunden til dette er tilsyneladende, at firmaerne derved dækker sig ind under amerikansk lovgivning, hvorved de kan undgå erstatningsansvar, ved utilsigtede hændelser(inflammation i kroppen, blodpropper, forstørret hjerte, hjerteinfarkter, dødsfald etc.). Disse firmaers produkter er udelukkende på markedet nationalt og internationalt, grundet EUA(Emergency Use Authorization) og ville umiddelbart blive stoppet, hvis denne undtagelsestilstand ophørte nu. Derved vil firmaerne ikke være beskyttet af amerikansk lovgivning, idet de ikke ville kunne kaldes vacciner. Så vil de netop være, som firmaerne selv har proklameret, være genterapi og man kunne retsforfølge/sagsøge dem, for alle de utilsigtede hændelser. 
  Vi kan undre os over, at dine kildehenvisninger om utilsigtede hændelser og høje dødsfald herhjemme, påført af mRNA injektionerne, får Brostrøm, Probst(begge SST - Sundhedsstyrelsen) og andre i dette slæng af lystløgnere, gerne begår den bevidste manipulation, at de ligger inde med data over omtalte høje dødsrate og samtidigt taler om høj grad af sikkerhed ved medikamenterne. Det har intet med lægefaglighed at gøre og det er slet ikke videnskab!!! Det er meget nemt at kalde dette massemord og burde betragtes således. Det er ondskab i højeste potens og er yderst ansvarspådragende både moralsk og juridisk. 

  Tak, for gode indlæg og masser af kildehenvisninger! 


Relaterede nyhedsblogs

Corona [82]; Politik [116]; Sygdom [60]; Vaccine [85];

Flere nyhedsblogs fra 2021

- Israel har svær sygdom blandt vaccinerede [17-11-21]
- Patienter med brækkede ben, kræft og psykisk syge tæller som coronaindlagte [17-11-21]
- Taiwan suspenderer anden runde af Pfizer COVID-vacciner til børn på grund af hjerteproblemer [17-11-21]
- Waterford bydistrikt har statens højeste andel af Covid-19-infektioner [16-11-21]
- Gibraltar, 100% vaccinerede må aflyse julen [16-11-21]
- Endnu en påmindelse om Covid-19 vaccinens ineffektivitet [14-11-21]
- SARS-CoV-2 spikeprotein svækker DNA-skadereparation [14-11-21]
- CDC kender ikke til naturligt smittede der smitter igen [12-11-21]
- Vaccinebivirkninger skyldes negative forventninger [12-11-21]
- Regeringens coronaløgne er Satans løgne. [09-11-21]
- Covid-19 vaccinerne begynder at bide fra sig [04-11-21]
- En lille opmuntring til os der længes efter at Jesus kommer [30-10-21]
- Slettet regeringsrapport fejrer at pøblen elsker at føje sig [30-10-21]
- Hungersnød i en verdensorden af knaphed [27-10-21]
- Paven tydeliggør sin kommende rolle som falsk profet [22-10-21]
- Influenza sæson – hellere influenza end vacciner gennemsyret af løgn [09-10-21]
- Heunickes perfekte storm [28-09-21]
- Den vacciofile Sundhedsstyrelse tyer til New Age [26-09-21]
- William (Bill) Cooper 2001: Vaccinen introducerer sygdommen [23-09-21]
- Også Tyske, Østrigske og Amerikanske forskere har fundet metalfragmenter i covid-19 "vaccinerne" [21-09-21]
- Næsten 17 gange flere døde af influenza, end af Covid-19! [08-09-21]
- Vaccinen virker ikke, Pfizer supplerer nu med piller [04-09-21]
- Japan og Spanien har opdaget "fourenede" Covid-19 vacciner [29-08-21]
- Corona og klima - fantasi er ikke videnskab [28-08-21]