Mundbind, Regeringens undertrykkende forsigtighedsprincip

Lagt på d. 31/03-21


Udskriv


Et lille kik ind i baggrunden for Regeringens handlinger viser, at det hverken er videnskab eller logik der har anbefalet mundbind. Og kan Regeringen på så svagt et grundlag kræve så stor menneskelig undertrykkelse, så er der praktisk talt intet af det de siger, vi kan tro på.

Sundshedsstyrelsen lavede 15. August 2020 en dokumentation med sundhedsfaglige anbefalinger vedrørende mundbind, og det er mildest talt skræmmende så svagt og udokumenteret et grundlag det voldsomme indgreb i vores liv i virkeligheden er byget på.

Først er det antagelser og formodninger der driver informationen om smitte. Der er stor uenighed om hvordan man smitter. Nogle lande, herunder Danmark, mener det er i dråbeform, mens andre lande mener det også er igennem aerosoler - hvor mundbind ingen effekt har! Nogle virologer mener at det kun smitter ved tæt kontakt, mens andre, f.eks. Kim Varming der er overlæge i klinisk immunologi ved Aalborg Universitetshospital, foreslår at alle der er modtagelige, bliver smittet - vi ved ikke præcist hvorfor. Og det skinner igennem i Sundhedsstyrelsens dokumentation:

Det antages, at smitte både kan ske, når man har symptomer, og før man udvikler symptomer samt fra personer, som slet ikke udvikler symptomer (præsymptomatisk og asymptomatisk). Det antages dog, at personer med symptomer er mere smitsomme, da de nyser og hoster, og derved spreder flere dråber med viruspartikler. Personer med få eller ingen symptomer formodes primært at smitte ved kontaktsmitte efter berøring af eget ansigt... Smittede personer med få eller ingen symptomer antages at kunne smitte andre.1

Samme svage argumentation ligger til grund for Regeringens krav om mundbind. Kim Bildsøe Lassen interviewede Magnus Heunicke, i DR's serie "Spørg Borgen", d. 23-09-20202, efter anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen blev givet. Heunicke taler om de undersøgelser som myndighederne var kommet med, og oven på antagelser og formodninger om smitte, siger de følgende om mundbind:

Erfaringer med brug af mundbind stammer primært fra sundhedssektoren, og det er også i langt overvejende grad her, der er gennemført undersøgelser af effekten ved brug af mundbind... Kliniske lodtrækningsundersøgelser er de mest pålidelige undersøgelser til at vurdere effekten af tiltag til behandling og forebyggelse af sygdom, herunder brug af mundbind. Der foreligger dog, på nuværende tidspunkt, ingen kliniske lodtrækningsundersøgelser vedrørende brug af mundbind i det offentlige rum under COVID-19...

Der foreligger til gengæld en række undersøgelser (observationelle studier), hvor man har indsamlet data vedrørende brug af mundbind og forekomst af COVID-19, eller andre beslægtede luftvejsvira (SARS og MERS). Disse undersøgelser sammenholder antallet af smittede blandt personer, der bruger mundbind, med antallet af smittede blandt personer, der ikke bruger mundbind. Undersøgelserne kan dermed tilstræbe at estimere hvilken effekt, det har at bære mundbind. Resultaterne er dog behæftet med betydelige fortolkningsvanskeligheder... Der kan være tale om fx forskelle i socio-økonomiske faktorer, erhverv, boligforhold, samt øvrige adfærd, herunder efterlevelse af håndhygiejne, afstand mm. Undersøgelserne kan tilstræbe at tage højde for denne problemstilling, ved at korrigere deres resultater for fx alder, køn og evt. øvrige hygiejne-adfærd. Det er dog en velkendt problemstilling, at det ikke er muligt med sikkerhed at fjerne risikoen for, at den fundne effekt i virkeligheden skyldes andre faktorer. Det er således ikke muligt, i denne type undersøgelser, med sikkerhed at adskille effekten af brug af mundbind fra effekten af andre faktorer.

De samme principielle fortolkningsvanskeligheder gør sig gældende, når undersøgelser sammenholder enkelte landes politik mht. mundbind i det offentlige rum, med smitteforekomsten i landene... Sammenligning mellem lande eller regioner etc. er dog i særlig høj grad påvirket af de nævnte fortolkningsvanskeligheder: effekten af brug af mundbind kan ikke adskilles fra effekten af en række andre forskelle lande imellem- forskelle kan være afgørende for epidemiens udvikling: befolkningens uddannelsesniveau, velstandsniveau, grad af nedlukning af samfundet, øvrige påbud i forbindelse med epidemien mm. Sammenligninger mellem lande m.h.t. brug af mundbind kan derfor kun med yderste forsigtighed tolkes som indicier vedrørende effekten af generel brug i det offentlige rum...

En opdatering fra april 2020 af et Cochrane-review undersøgte dokumentation for, at brug af mundbind nedsætter risikoen for at brugeren bliver smittet med luftvejsvirus. Samlet set konkluderes det, at der ikke blev fundet evidens for, at brug af mundbind nedsætter forekomsten af akut luftvejssygdom blandt brugerne... Forskellene var dog upræcist estimerede (ikke statistisk signifikante), og Cochrane-review’et konkluderede, at der ikke var fundet evidens for brug af mundbind... En systematisk oversigtsartikel fra tidsskriftet The Lancet juni 2020 15 undersøgte evidensen for, at brug af mundbind eller åndedrætsværn nedsætter risikoen for, at brugeren bliver smittet... Evidensgrundlaget for konklusionerne vedrørende effekt af brug af mundbind var af lav kvalitet, da der ikke var tale om kliniske lodtrækningsstudier.

De undersøgelser som Sundhedsstyrelsen bygger sine anbefalinger på, er af lav kvalitet, tilstræbte estimeringer, der ikke kan adskille mindbind fra andre tiltag. Det er på baggrund af de undersøgelser Regeringen undertrykker samfundet! Det er ganske enkelt horribelt og uansvarligt.

Sundshedssyrelsen giver nogle potentielle fordele og ulemper for brugen af mundbind, 4 potentielle fordele og 8 potentielle ulemper.

Fordele:
- Nedsat risiko for smitte fra asymptomatiske og præsymptomatiske personer dvs. personer, der enten ikke har symptomer eller i tiden op til de udvikler symptomer.
- Reducerer stigmatisering af personer, der ønsker at bruge mundbind, da anvendelse af mundbind bliver mere almindeligt.
- Kan medvirke til, at befolkningen får en følelse af at kunne bidrage til at hindre smittespredning.
- Kan være en påmindelse om, at man skal efterleve smitteforebyggende tiltag, dvs. holde afstand, reducere kontakt, opretholde højt hygiejne, højt niveau af rengøring mv.

På trods af at alle undersøgelser er tvivlsomme, fastlår Sundhedsstyrelsen at der potentielt er nedsat risiko for smitte. Men de sidste fordele er ikke andet end en visuel opdragende faktor, der søger at slå folk til underkastelse med dårlig samvittighed. Alle skal bære bundbind, for ikke at stigmatisere dem der gerne vil bruge mundbind. Det er omvendt implicit helt i orden, at stigmatisere dem, der ikke vil bruge mundbind. Man skal få en følelse af at bidrage - en følelse af at være en god, lydig borger med samfundssind. Det er simple psykologiske metoder der tages i brug, og desværre er befolkningen faldet for primitiviteterne.

Ulemper:
- Kan medføre en risiko for kontaktsmitte, hvis det ikke håndteres og anvendes korrekt, dvs hvis det berøres under brug eller hvis det tages af og på uden efterfølgende håndvask eller afspritning. Særligt hos børn, er der en øget risiko for at det bruges forkert.- Kan medføre risiko for smitte, hvis det ikke udskiftes, når det er fugtigt eller forurenet idet, at det kan påvirke filtreringsgraden og evnen til at beskytte bæreren.
- Kan give gener som hovedpine, åndedrætsproblemer, udslæt, sår og allergiske reaktioner ved langvarig brug.
- Kan være ubehageligt at have på, og kan medføre et generelt ubehag, og følelse af kvælningsfornemmels hos nogle personer. Særligt i varme og fugtige miljøer kan der opstå ubehag.
- Kan påvirke kommunikationsmulighederne, og gøre det sværere at kommunikere klart og tydeligt. Dette er en væsentlig gene for personer, som har høre- eller talevanskeligheder.
- Kan medføre falsk tryghed og resultere i en lavere efterlevelse af øvrige og mere effektive tiltag til forebyggelse af smittespredning.
- Kan medføre affaldsproblemer efter brug, især på offentlige steder, hvor det kan smides på gade, efterlades i tog eller skraldespande, hvor det ikke afskærmes ordentligt.
- Visse personer kan have flere gener og vanskeligheder ved at anvende mundbindet korrekt.

Fordelen er bl.a., at mundbindet påminder folk om at efterleve smitteforebyggende tiltag, mens ulempen er at det medfører en falsk tryghed, der resulterer i at folk ikke efterlever smitteforebyggende tiltag... Fantastisk selvmodsigende dokumentation. Alene i min omgangskreds, kender jeg flere som har fået udslet, hovedpine og åndedrætsproblemer. Det er ikke potentielle ulemper, det er virkelige ulemper, vi alle sammen slås med hver dag.

Regeringen har tilsidesat alle ulemper, og bekymrer sig alene om forsigtighedsprincippet, og viser ingen følelse for noget andet - medmennesker er blot væsener, der skal undertrykkes til lydighed - uanset hvor lidt det hele giver mening.

Efter at dokumentationsargumentet falder til jorden, bruger Heunicke i interviewet argumentationen, at andre lande også gør det. Sundhedsstyrelsen skriver at:

Forskellige lande anbefaler brug af mundbind i forskellige situationer og der er stor variation i forhold til, hvornår og hvor skærpede anbefalingerne om mundbind er.

Det viser os tydeligt, at der ikke findes nogen videnskabelig konsensus, for brugen af mundbind i offentligheden. Hvis videnskaben var klar, ville der ikke være "stor variation" i anbefalingerne, landene imellem.

Mundbind er ikke andet end Regeringens middel til visuelt at bilde os ind, at Corona er så farlig, at vi skal acceptere alt som Regeringens vanvittige forsigtighedsprincip dikterer os. Et princip der kun findes i Coronaafdelingen. Al anden folkesundhed er blevet slagtet og fodret til Corona.

1 "Brug af mundbind i det offentlige rum", Sundhedsstyrelsen d. 15-08-2020
2 "Spørg Borgen: Dansen med corona", DR TV, d. 23-09-2020


Debat: Mundbind, Regeringens undertrykkende forsigtighedsprincip

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

 • Britta
  d. 26-06-2021; kl. 12:59

  Hej. Det er absolut ikke noget nyt, at det bliver lavet restriktioner i forbindelse med en pandami. Prøv bare at kigge på koppeepidemien, der var der lignede restriktioner. De kunne ikke gå i skole, blive konfirmeret eller gift, hvis ikke de kunne fremvise en vaccinations attest. Så det er absolut ikke noget nyt. I dag kaldes attesten somend bare for et pas. Vh
 • Kim Andersen
  d. 26-06-2021; kl. 21:58

  Hej Britta.

  Covid-19 og Kopper tåler ikke sammenligning. 20 - 60% døde af kopper, mens der med Covid-19 er estimeret 2% - og det er med de vanvittigt oppustede tal, der inkluderer alle der døde med Corona - heribland trafikuheld og en aldersgruppe der i forvejen var i gang med at dø, hvor selv en mild influenza, eller hvilken som helst anden sygdom ville have taget dem ud af denne verden.

  Der er absolut ingen grund til den politiske overreaktion. Desuden løftede de fejlagtigt Covid-19 op til at være en kategori A-sygdom på linje med kolera og byldepest, for at kunne indføre deres restriktioner.

  Covid-19 og Kopper er uden sammenligning.
 • Britta
  d. 26-06-2021; kl. 23:46

  Jeg sammenligner absolut ikke kopper og corona. Jeg prøver bare på at sige, hygiejniske restriktioner ikke er af nyere dato. Men hvis regeringen ikke har handlet i tide, har situationen set helt anderledes ud. Kig rundt om i verdenen. Dk kunne have set helt anderledes ud, hvis ikke, der var indført restriktioner. I hele vaccine historien tilbage i tiden, så har der været diskutioner som i dag. Der har i hele historien været kristne, som har malet fanden på væggen og kristne der har sagt:"klap lige hesten" og kom ind i den virkelige verden. Guds fred og alt godt. 
 • Kim Andersen
  d. 27-06-2021; kl. 08:20

  Du er nødt til at sammenligne kopper med Covid-19 for at godgøre for sammenlignlige restriktioner.

  Dataene kommer ind nu, og flere studier har vist at nedlukninger ikke virker. Det er svært at trænge igennem den politiske folkeprogrammering af coronahistorien, men nedlunkninger har ikke nogen effekt på smittekurven. Sammenligner man lande der ikke har gennemtvunget nedlukninger med lande der har, følger smittekurven det samme mønster.

  Det gør mindre ondt i hjernen at vælge at tro på at Regeringens historie, at dens reaktion har afhulpet smittetrykket i Danmark. Der er ingen videnskabelig bevis for det. Og det er i mine øjne utroligt primitivt at bruge en stråmand der siger at det er kristne der maler fanden på vægen. De restriktioner regeringerne kloden over har gennemtvunget, i Danmark endog ved at lyve om klassifikationen af virussen, har forskere, virologer og epidemiloger over hele verden igennem "krisen" forsøgt at vise ikke fungerer og hvorfor. Men i tråd med Event 201 planerne om at lukke "misinformation" ned på internettet, er de blevet censureret.

  Men det var ikke misinformation. Ikke nok med at smittkurven har været ens i stortset alle lande, nedlukninger eller ikke, så viser studier fra eks. den canadiske ekspert i infektionssygdomme Dr. Ari Joffe der siger at, "Omkostningerne ved lockdown er mindst 10 gange højere end fordelene. Det vil sige, lockdowns forårsager langt mere skade for befolkningens trivsel, end COVID-19 kan" og rapporten siger at nedlukninger "påvirker mange millioner mennesker globalt med fødevareusikkerhed [82-132 millioner flere mennesker], alvorlig fattigdom [70 millioner flere mennesker], forøget dødelighed af moder barn under-5 år grundet afbrudt sundhedsvæsen [1,7 millioner flere mennesker], infektionssygdomme dødsfald fra afbrudt Tjenester [millioner af mennesker med tuberkulose, malaria og HIV], skolelukninger for børn [der påvirker børns fremtidige indtjeningspotentiale og levetid], afbrudte vaccinationskampagner for millioner af børn og intim partnervold for millioner af kvinder."

  Den virkelige verden er langt mere kompleks end Regeringens propagandakampagner, og det er absolut ikke tid til at sige "klap lige hesten". Milliarder af kroner er spildt og brugt til politisk overgreb af befolkningen, og for hvad? For en kategori-B virus opgraderet til kategori-A, hvor over 99% overlever.


Relaterede nyhedsblogs

Corona [82]; Kontrol [92]; Politik [116]; Samfund [67];

Flere nyhedsblogs fra 2021

- Israel har svær sygdom blandt vaccinerede [17-11-21]
- Patienter med brækkede ben, kræft og psykisk syge tæller som coronaindlagte [17-11-21]
- Taiwan suspenderer anden runde af Pfizer COVID-vacciner til børn på grund af hjerteproblemer [17-11-21]
- Waterford bydistrikt har statens højeste andel af Covid-19-infektioner [16-11-21]
- Gibraltar, 100% vaccinerede må aflyse julen [16-11-21]
- Endnu en påmindelse om Covid-19 vaccinens ineffektivitet [14-11-21]
- SARS-CoV-2 spikeprotein svækker DNA-skadereparation [14-11-21]
- CDC kender ikke til naturligt smittede der smitter igen [12-11-21]
- Vaccinebivirkninger skyldes negative forventninger [12-11-21]
- Regeringens coronaløgne er Satans løgne. [09-11-21]
- Covid-19 vaccinerne begynder at bide fra sig [04-11-21]
- En lille opmuntring til os der længes efter at Jesus kommer [30-10-21]
- Slettet regeringsrapport fejrer at pøblen elsker at føje sig [30-10-21]
- Hungersnød i en verdensorden af knaphed [27-10-21]
- Paven tydeliggør sin kommende rolle som falsk profet [22-10-21]
- Influenza sæson – hellere influenza end vacciner gennemsyret af løgn [09-10-21]
- Heunickes perfekte storm [28-09-21]
- Den vacciofile Sundhedsstyrelse tyer til New Age [26-09-21]
- William (Bill) Cooper 2001: Vaccinen introducerer sygdommen [23-09-21]
- Også Tyske, Østrigske og Amerikanske forskere har fundet metalfragmenter i covid-19 "vaccinerne" [21-09-21]
- Næsten 17 gange flere døde af influenza, end af Covid-19! [08-09-21]
- Vaccinen virker ikke, Pfizer supplerer nu med piller [04-09-21]
- Japan og Spanien har opdaget "fourenede" Covid-19 vacciner [29-08-21]
- Corona og klima - fantasi er ikke videnskab [28-08-21]