Politisk chikane og stigmatisering

Lagt på d. 10/04-21Verden skal indrettes således, at de mennesker der ønsker at tækkes regeringen, de må på ingen må føle at de er stigmatiseret, om resten af befolkningen skal undertvinges skærsilden for at forhindre stigmatiseringen, så må det være sådan. 

Det så vi i Sundhedsstyrelsens gennemgang af potentielle fordele ved brug af mundbind. Hvis alle bliver tvunget til det, er fordelen at det "Reducerer stigmatisering af personer, der ønsker at bruge mundbind"1. Men folk der ikke vil bruge mundbind, lad dem endeligt blive stigmatiseret, lad dem få påtaler fra sine medborgere og blive smidt af den offentlige trafik, og hvad end af chikane der kan smædes imod medborgerne - det er OK - det er helt OK, det er en chikane og en stigmatisering, der måske kan slå nogle af de frafaldne ind på vejen regeringen har givet os at gå.

Når det kommer til tvungen test af skoleeleverne, så er det samme chikane og stigmatisering der har brændt sig fast i tankemønstret. 

Mette Frederiksen har været en tur i coronaland, Israel, og opdager at skoleeleverne i Østrig kan teste sig selv. Det er det regeringen kan - det er dens tilbageblevne spidskompetence, at se ud i verden og få inspiration - for den selvstændige tanke veg fra regeringens side, da den store verden besluttede for den, at Corona var den dræbervirus verden havde frygtet.

Mette hørte, Mette forstod, Mette gjorde ideen til sin egen, og med afdæmpet tillid til børnenes formåen udtrykker Statsministeren, "Det er ikke raketvidenskab, det her. Hvis det er så enkelt som at tage en pind, stikke den op i næsen og så vente på et farveudslag, så kan børn på en vis alder godt finde ud af det her"2.

Og Esther Vyff Petersen, der har fået albuet sig frem som formand for organisationen Danske Skoleelever, har også grebet chikanens ild og gjalder magtfrående med på Frederiksens kvæde:

En brøkdel af eleverne vil ikke have tests, men vi har en massiv del, som gerne vil. Dem kan vi ikke holde tilbage på grund af enkeltes frygt. Vi skal ikke se endnu flere i mistrivsel, fordi enkelte ikke vil have en test... Hvis det hjælper til at komme tilbage til den hverdag, vi kender, så er jeg ligeglad med, om det er tvang. Så må man som forældre vurdere, om man vil ekskludere sit barn fra klassens fællesskab

En hverdag med tvangstest, tror jeg hun står ret alene med at se, som hverdagen vi kendte. Og fordi hun helt nede i sin formandsmave har den følelse, så er hun ligeglad med at tvinge alle børn til test.

Vi ser endnu engang at ingen skal chikanere eller stigmatisere regeringens darlings, som gerne vil slæbe sig hen over regeringens travbane belagt med sporadiske og ujævne brosten. Men omvendt, hvis der er nogle forældre derude i landet, som vurderer at det er værd at ekskludere sit barn fra klassens fællesskab i oprøret mod testunderkastelse - en underkastelse der vækker misundelse hos Islams Allah, ja så må de gerne stå derude, stigmatiseret og skæmmet, for så det er jo deres eget valg.

Hvad med de voksne, der desperat forsøger at gå til hånde og hjælpe samfundet videre, med de virkemidler der er tilbage, for at fortælle en ræsonnementkollapset regering at de har mistet fodfæstet på Jorden hvor alle andre mennesker bor. Her kommer regeringens røde lakajer ind, vasallerne, de almindelige medier der ikke kan leve uden sin herre, og frygter for næste agurketid hvor regeringen holder fri og ikke giver dem hverken opmærksomhed, audiens eller føde til sine klummer. De medier er villige til at sætte ild til hele landet, for at få et flygtigt blik fra sin herre. De er regeringens vigtiske våbenbrødre, og de har anet muligheden for anerkendelse ved at udstille medborgere som coronaskeptikere, som var de et optrævlet broderskab, et okkult netværk af forbrydere der endeligt afsløres.

Journalisterne hos Mandag Morgen og Altinget er heltene. Altinget... Det ikke den folkevalgte, lovgivne magt i Island, heller ikke folketinget, men Danmarks Alting - et stort navn til nogle håbefulde journalister og redaktører, der selvbedraget i det ene åndedrag bedyrer at "Vi er politisk neutrale og har ikke noget ideologisk ståsted" og i det andet at de "er et uvildigt politisk nichemedie med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen"3. Og det ses tydeligt at deres idiologiske ståsted er for fødderne af magthaverne der fodrer dem, og derfor er det ikke underligt at spore stoltheden i deres afsløring af det coronaskeptiske netværk.


På billedet her kan du rigtig smæske dig i pøblens protestmiljø og netværket bag coronamodstanden. Altinget skriver:

Mandag Morgen og Altinget har analyseret de netværk, der forbinder den danske coronamodstand... Fem personer spiller nøgleroller i mobiliseringen og organiseringen af de mange personer, foreninger og netværk, der tilsammen udgør en central del af det coronaskeptiske økosystem i Danmark4

Og stående med sig selv i spejlet, ser de Columbus, de ser Sherlock Holmes, og de brænder efter at fortælle verden om deres skarpsindige afsløring af det coronaskeptiske økosystem:

Sådan har vi gjort
Mandag Morgens og Altingets kortlægning af den danske coronaskepsis bygger på offentligt tilgængelige informationer fra især sociale medier og cvr-registret og på samtaler med en lang række af de personer, der indgår i netværket.

Den jævne dansker, udstyret med almindelig menneskelig bedømmelse, vil trække på skuldrene og tænke "stalker". Det eneste de har gjort er at surfe rundt på Facebook, og så har de forvildet sig ind på CVR registret - hvilket formodentlig er deres største bedrift i optrævlingen af økosystemet, og hvad de fandt der, kan vi se på Mandag Morgens hjemmeside. Her hænger de fem ud i galgen, til skræk og advarsel for alle i offentligheden, mens de stolt aner et slet skjult, anerkendende nik hos deres herrer, der forsøger at tilbageholde følelsen af at bryde ud i fuld dans med dirigent og hornorkester. 

analysen giver for første gang et indblik i det politiske økosystem bag demonstrationerne mod nedlukningen... Altinget og Mandag Morgen viser desuden forbindelserne mellem fem personer, der spiller en særlig rolle i coronaoprørets aktiviteter. De er nogle af de mest velforbundne personer i netværket, og de er alle er frontfigurer i en forening, på en platform eller i et parti, der er centralt for modstanden.5

Og så kommer det store blodige kødben til den coronaskræmte og forargede læser. Fem særligt fremtrædende forbrydere:

- Malue Montclairre... selvstændig virksomhed med salg af coaching, foredrag og smykker
Martin Iversen. Et kendt ansigt og en flittig taler i den coronaskeptiske bevægelse.
Peter Eriksen. Driver Bedwood Hostel i Nyhavn
Flemming Blicher. Uddannet ingeniør 
Morten Jakobsen. Selvstændig tømrer og aktiv fodboldfan

Kan du se det? Hvad i alverden er det for en usmagelig offentlig henrettelse? Corona er ikke bare en virus, men en antikristelig kraft, der bortdriver al anstændighed og menneskelighed. Det er en tidsånd, og som jeg fortæller i Corona, elitens forandringsagent, har den Antikrist skrevet hen over sig, og er en krone der smykker verden som en hustru for sin snarlige konge, der kommer for at føre verden med sig ind i den mørkeste tid, den nogensinde har set og som aldrig skal komme igen (Dan. 21:1, Matt. 24:21).

Men os der har fået Jesus, os der har Ham som Konge - kongernes Konge og herrernes Herre (1. Tim. 6:15; Åb. 17:4; Åb. 19:16), vi kan løfte vores hoveder, for forløsningen er nær (Luk. 21:28). Snart kommer Jesus, den retfærdige leder, snart kommer Han og knuser dette nuværende rige (Dan. 2:34-35; Dan. 2:44-45; Dan. 7:26; Dan. 11:45; Job. 34:20; Åb. 19:19-21). Alle undertrykkende og chikanerende bestemmelser og lovgivninger vil slettes. Alle der har tilranet sig magten over folket, de vil fjernes og Jesus vil oprette et rige med sand fred og kærlighed, sand visdom og retfærdig styre. De rige vil ikke længere undertrykke os og slæbe os for domstolene (Jak. 2:6), for de vil selv være dømt. Snart vil Jesus borttage det slør der dækker hele Jorden (Es. 25:7), et slør af løgn og bedrag og hele verdens befolkning vil se sandheden, se alle rigmændenes løgne afsløret. Alt inden for religion og politik, om det er evolution eller Islam, fascisme eller Corona, så vil det komme til at fremstå som den løgn det er, og sandheden er for evigt regerende.

"Kom, Herre Jesus!" (Åb. 22:20)

1 Mundbind, Regeringens undertrykkende forsigtighedsprincip

2 "Mette Frederiksen med nyt forslag", Dagens.dk, d. 06-03-2021
3 "Hvad er Altinget?", Altinget.dk, d. 22-10-2013
4 "Se netværket bag den danske coronamodstand", Altinget.dk, d. 14-03-2021
5 "Her er coronaoprørets nøglepersoner", Mandag Morgen, d. 10-04-2021


Debat: Politisk chikane og stigmatisering

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Corona [81]; Mette Frederiksen [10]; Politik [115];

Flere nyhedsblogs fra 2021

- Israel har svær sygdom blandt vaccinerede [17-11-21]
- Patienter med brækkede ben, kræft og psykisk syge tæller som coronaindlagte [17-11-21]
- Taiwan suspenderer anden runde af Pfizer COVID-vacciner til børn på grund af hjerteproblemer [17-11-21]
- Waterford bydistrikt har statens højeste andel af Covid-19-infektioner [16-11-21]
- Gibraltar, 100% vaccinerede må aflyse julen [16-11-21]
- Endnu en påmindelse om Covid-19 vaccinens ineffektivitet [14-11-21]
- SARS-CoV-2 spikeprotein svækker DNA-skadereparation [14-11-21]
- CDC kender ikke til naturligt smittede der smitter igen [12-11-21]
- Vaccinebivirkninger skyldes negative forventninger [12-11-21]
- Regeringens coronaløgne er Satans løgne. [09-11-21]
- Covid-19 vaccinerne begynder at bide fra sig [04-11-21]
- En lille opmuntring til os der længes efter at Jesus kommer [30-10-21]
- Slettet regeringsrapport fejrer at pøblen elsker at føje sig [30-10-21]
- Hungersnød i en verdensorden af knaphed [27-10-21]
- Paven tydeliggør sin kommende rolle som falsk profet [22-10-21]
- Influenza sæson – hellere influenza end vacciner gennemsyret af løgn [09-10-21]
- Heunickes perfekte storm [28-09-21]
- Den vacciofile Sundhedsstyrelse tyer til New Age [26-09-21]
- William (Bill) Cooper 2001: Vaccinen introducerer sygdommen [23-09-21]
- Også Tyske, Østrigske og Amerikanske forskere har fundet metalfragmenter i covid-19 "vaccinerne" [21-09-21]
- Næsten 17 gange flere døde af influenza, end af Covid-19! [08-09-21]
- Vaccinen virker ikke, Pfizer supplerer nu med piller [04-09-21]
- Japan og Spanien har opdaget "fourenede" Covid-19 vacciner [29-08-21]
- Corona og klima - fantasi er ikke videnskab [28-08-21]