Regeringens coronaløgne er Satans løgne.

Lagt på d. 09/11-21


Udskriv


Satan arbejder på fuld kraft i alle verdens samfund. Er man i tvivl om hvor i tiden vi er, ses det tydeligt ved at observere hans virke. De sekteriske læresætninger inden for ideerne om menneskeskabt klimaforandring og Corona, er udbredt over hele kloden, mens sandheden undertrykkes. Det er Satans eneste virkemåde til at overtage kloden, og det virker. 

Mette Frederiksen, Magnus Heunicke, Søren Brostrøm og Henrik Ullum er de menneskelige udtryk for Satans virke, og "den kamp, vi skal kæmpe, er ikke mod kød og blod, men mod magterne og myndighederne, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet" (Ef. 6:12). Vi kan forsøge at modgå det politiske vanvid med demonstrationer og debatter, men det er kun symptombehandling. Vores kamp er imod Satan og foregår i bøn med vores Himmelske Far. Disse politikere er et synligt bevis for at landet har forladt Gud - vi har de ledere landet fortjener. 

Om tiden for trængslen siger Gud først om Israel at "Jeg vil sprede dig blandt Folkene og udstrø dig i Landene" (Ez. 22:15) og det har historien vist os skete, men derefter vil Han samle dem igen "og blæse min Vredes Ild op imod eder, så I smeltes deri. Som Sølv smeltes i Smelteovnen, skal I smeltes deri" (Ez. 22:21-22). Det er nutidens Israel der er samlet i forfædrenes land, og denne smelteovn er trængslen. Årsagen til at folket kastes i smelteovnen, er at folket fra højest til lavest i samfundet er ugudelige og umoralske (Ez. 22:25-29). Danmark er ikke bedre - men Danmark har os der elsker Gud, og måske, hvis vi henvender os indtrængende til Ham, vil Han holde ulykkerne hen, indtil vi Jesus henter os hjem.

Hvad Danmark angår, har Satan igennem den danske Regering fået udtrykt sine løgne der skal få resten af de ikke-vaccinerede til at modtage denne injektionsvæske, som der er så uendelig meget polemik omkring. U-vaccinerede følger ikke spillereglerne, det er dem, der smitter de vaccinerede, vaccinerne virker utroligt godt og de vaccinerede smitter langt fra lige så meget som u-vaccinerede, og derfor står vi meget stærkere nu end sidste år - på grund af vaccinerne. Det er alt sammen løgn fra løgnens fader, der igennem løgnene programmerer os til i den nærmeste fremtid, at modtage hans søns mærke, dyrets mærke, og derved uigenkaldeligt miste muligheden for at leve med Jesus i evigheden der venter.

Søndag d. 7. november, interviewede Mona Petersen jurist Mikkel Kaastrup om situationen i Mærsk, der har indført vaccinekrav for alle sine ansatte. I det interview fortæller Mikkel dels at bestyrelsesformanden for Mærsk er Jim Hagemann Snabe, der også er bestyrelsesformand i Siemens, og forsikringsselskabet Allianz og samtidig medlem af bestyrelsesrådet i World Economic Forum1 - Satans organisation hvorigennem han arbejder for at få indførst den Store Nulstilling, som er den store trængsel - er det så nogen overraskelse for nogen, at Mærsk kræver sine ansatte vaccineret? Men Mikkel fortæller også om en agtindsigt han har fået fra Statens Serum Institut d 3. November, hvor de oplyser at fra december 2020 til 31 september 2021 (10 måneder) er 5.674 danskere døde af vaccinen inden for 30 dage. Sundhedsstyrelsens tal viser at fra marts 2020 til 7. november 2021 (20 måneder) er der 2.735 der er døde med Corona - MED Corona. Det er under halvdelen på dobbelt så lang tid2.


Men Regeringen står på TV og lyver om situationen, for at alle danskere SKAL vaccineres. Hvem anden end Satan kan stå bag det pres og den idioti? 

Et årelangt peer-revewed studie i det Engelske videnskabelige tidsskrift, The Lancet, viser at der er lige så stor sandsynlighed for at vaccinerede mennesker smitter, som ikke-vaccinerede. 

Forskere, herunder forskere ved Imperial College of London, undersøgte 621 mennesker i Det Forenede Kongerige, som havde mild COVID-19, og fandt ud af, at den maksimale virusmængde hos de vaccinerede svarede til de uvaccinerede... vaccinerede mennesker overførte en deltavariantinfektion til andre med en hastighed på 25%. For de uvaccinerede var andelen 23%... delta er fortsat meget god til at overføre til folk, der er blevet vaccineret eller endda dobbeltvaccineret.3

Mens verdens regeringer, inkl. den danske, foregiver at stå på videnskabens skuldre, viser videnskaben er de er fyldt med løgn. Hvem anden end Satan kan få landenes ledere til offentlig at stå frem at lyve? Artiklen fortæller endvidere at:

Men denne konstatering styrkede også den sag, som mange videnskabsmænd gør - og peger på så mange som 92 undersøgelser - at naturlig immunitet mod infektion er bedre end vaccineproduceret immunitet.

Det leder os til et endnu ikke peer-reviewed studie i Israel, som Philip Dormitzer, den videnskabelige chef hos Pfizer, kalder "et 'slags laboratorium' for COVID-vaccinen"4, der viser at naturlig immunitet er 13 gange stærkere end vaccineimmunitet:

En ny pre-print israelsk undersøgelse har fundet ud af, at mennesker med naturlig immunitet over for COVID-19, kan være 13 gange mindre tilbøjelige til at pådrage sig respiratorisk virus end dem, der kun var vaccineret mod sygdommen.

Udført af forskere ved Maccabi Healthcare og Tel Aviv University viste den endnu ikke-være peer-reviewede undersøgelse, at når man sammenlignede individer, der tidligere var inficeret med virussen, og dem, der modtog to stik af Pfizer-BioNTech-vaccinen, så de med naturlig infektion større beskyttelse mod deltavarianten og gennembrudsinfektion...

Analysen fandt også, at personer der kun var vaccinerede 'også havde en større risiko for COVID-19-relaterede hospitalsindlæggelser sammenlignet med dem, der tidligere var inficeret.'5

Derfor er det ikke overraskende at en AstraZeneca vaccineudvikler siger at masseimmunitet ikke er en mulighed, men at Covid-19 vil blive en sæson influenza:

Direktøren for Oxford Vaccine Group sagde, at på grund af Delta COVID-19-varianten er flokimmunitet 'ikke en mulighed.'

'Jeg tror, vi er i en situation her med denne nuværende variant, hvor flokimmunitet ikke er en mulighed, fordi den stadig inficerer vaccinerede individer,' sagde professor Andrew Pollard, direktøren, til Storbritanniens All-Party Parliamentary Group tirsdag ifølge ITV.

Pollard sagde, at han tror, at virussen 'næste gang vil kaste en variant op, som måske er endnu bedre til at overføre i vaccinerede populationer,' og tilføjede, at det er 'endnu en grund til ikke at lave et vaccineprogram omkring flokimmunitet.'

Med påstand om, at der ikke er noget, Storbritannien kan gøre for at 'stoppe fremkomsten af nye varianter,' sagde Pollard, 'de kommer' før eller siden.6

Det naturlige immunsystem undertrykkes af vaccinen, og fordi vaccinen kun indeholder spikeproteinet, som på coronavirussen muterer, så fanger vaccinerede ikke nye varianter. Det gør mennesker der har været naturligt smittet, og de udgør i denne sammenhæng den mindste trussel overhovedet for samfundet. Men regeringen siger det modsatte, for de har løgnens fader til far som vil at alle skal have hans vaccine.

Tilbage i maj sidste år, fortalte Statens Serum Institut at de havde kortlagt sygdomsforløbet for 9.500 danksere:

Af alle danskere, der er blevet testet positive for coronavirus, har 22% været indlagt. Og knap 6% er døde. Heraf har 82% været multisyge og tre ud af fire var over 75 år, med kronisk hjertesygdom, lungesygdom, diabetes og nyresygdom som de vigtigste risikofaktorer... Der er dog kun meget få personer under 60 år i Danmark, der er døde af COVID-19. Det gælder uanset, om de har haft op til to kroniske sygdomme. Omvendt har danskere op til 80 år haft en høj overlevelse, hvis de ikke har haft nogle kroniske sygdomme.7
 

Under overskriften "Ligner risikofaktorerne man kender fra andre sygdomme" skriver de at

Gennemsnitsalderen på patienter, der er døde med COVID-19, er på 82 år. Dermed er den lige så høj som den gennemsnitlige alder blandt danskere, der dør i al almindelighed, forklarer professor, DMSc, ph.d. Anton Pottegård, Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet.

Hvad i alverden får den danske Regering til at stå frem på landsdækkende TV og indgyde skræk i befolkningen, for en virus der ikke er anderledes end hvad vi altid har kendt? Hvad andet end Satan kan få disse mennesker til at udstille sig selv som løgnere? De sagde alle fire til pressemødet d. 8 november 2021, at vi grundet vaccinen stod meget bedre i år - så hvis gennemsitsalderen på patienter der døde med - MED - IKKE AF - Covid-19, er det samme som i al almindelighed - HVORFOR PLAGER DE OS, HVORFOR LYVER DE FOR OS, HVORFOR ANKLAGER DE OS for at få os til at tage en ukendt injektionsvæske? Hvem anden end Satan kan stå bag dem?

Det hebræiske ord for Satan og det græske for djævelen, betyder falsk anklager, fjende, bagtaler - og det er præcis med de egenskaber Regeringen skaber splittelser og ødelæggelser i samfundet - og det er tydeligt for alle der kan se med de åndelige øjne, at det er Satan der står bag regeringen. Det får han lov til af Gud, fordi vi som land har forladt og afvist Ham. Når Han ikke længere som lys og sandhed fortrænger mørket og løgnen, så tager mørket og løgnen over, og det er den kamp vi som kristne skal tage op i bøn. 

Føler du dig trængt i denne tid, hvor vi venter de sidste minutter på at Jesus kalder os hjem, så løft dit hoved, for forløsningen er nær (Luk. 21:28) og råb så til Gud og bed om at Han må fordrive Satans virke i dit liv. Det nytter ikke at vredes på Regeringen, for de er Satans marionetdukker. Det er Satan der er fjenden, anklageren og bagtaleren.

I bund og grund, er det kirkens elendige virke i verden, der er årsagen til at Satan vinder frem. Laodikea menigheden, som Johannes af Jesus fik at vide han skulle skrive til (Åb. 3:14-22) er den dominerende menighed i dag, og Jesus siger, "Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åbner døren, da vil jeg gå ind til ham" (Åb. 3:20). Med andre ord er Jesus ikke i menighederne. Menigheden har mistet sin kraft som er evangelisation. Hvis menigheden i dag forkyndte evangeliet, som Filadelfia menigheden gjorde det, missionsbevægelsen der var dominerende i 1600-1900tallet, så ville vi ikke have haft en løgnerisk regering - så havde vi opdraget ledere der var sandfærdige og trofaste mod folk og land. Men de er oplært i løgn, og det er en tabt åndelig kamp der er årsagen til vanviddet - det er ikke uden grund der også er #me2 sager i folketinget. Paulus advarede os om det og sagde at før Herrens dag, før bortrykkelsen og Antikrists komme, ville frafaldet komme: "Lad ingen vildlede jer på nogen måde. Først må jo frafaldet komme, og lovløshedens menneske, fortabelsens søn, åbenbares" (2. Tess. 2:3).

Lad os stå sammen i bøn og bede Gud om nåde den sidste tid, nåde til at beholde job, helbred og levned, nåde til at nå dem Han har givet os i vores omgangskreds med Evangeliet om Jesus Kristus, der vil frelse både os og dem fra trængslen, den Store Nulstilling, om blot de vil omvende sig fra deres had til Ham og tro og blive frelst.

Jesus kommer snart!

1 "Jim Hagemann Snabe", Wikipedia.dk
2 "SE & SPØRG – Medicinsk apartheid på arbejdspladsen?, Folkets Høringssvar til Ny Epidemilov - 3134 medlemmer på 8 timer", Facebook d. 07-11.2021 - spol frem til 33:00
Se sekvensen her

3 "Lancet study: Vaccinated as likely as unvaccinated to spread delta variant", wnd.com, d. 28-10-2021
4 "Pfizer exec calls Israel ‘a sort of laboratory’ for COVID vaccines", The Times of Israel, d. 12-09-2021
5 "Israeli Study: Natural Immunity Is 13x Stronger Than Pfizer COVID Shots", The Federalist, d. 27-08-2021
6 "AstraZeneca Vaccine Developer: COVID Herd Immunity ‘Not a Possibility,’ Believes Virus Will Become Seasonal", The Epoch Times, d. 11-08-2021
7 "9.500 danske COVID-19 patienter kortlagt for første gang", Statens Serum Institut, d. 25-05-2020


Debat: Regeringens coronaløgne er Satans løgne.

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Corona [82]; Kristendom [61]; Mette Frederiksen [10]; Politik [116]; Samfund [67]; Søren Brostrøm [9]; Vaccine [85];

Flere nyhedsblogs fra 2021

- Israel har svær sygdom blandt vaccinerede [17-11-21]
- Patienter med brækkede ben, kræft og psykisk syge tæller som coronaindlagte [17-11-21]
- Taiwan suspenderer anden runde af Pfizer COVID-vacciner til børn på grund af hjerteproblemer [17-11-21]
- Waterford bydistrikt har statens højeste andel af Covid-19-infektioner [16-11-21]
- Gibraltar, 100% vaccinerede må aflyse julen [16-11-21]
- Endnu en påmindelse om Covid-19 vaccinens ineffektivitet [14-11-21]
- SARS-CoV-2 spikeprotein svækker DNA-skadereparation [14-11-21]
- CDC kender ikke til naturligt smittede der smitter igen [12-11-21]
- Vaccinebivirkninger skyldes negative forventninger [12-11-21]
- Regeringens coronaløgne er Satans løgne. [09-11-21]
- Covid-19 vaccinerne begynder at bide fra sig [04-11-21]
- En lille opmuntring til os der længes efter at Jesus kommer [30-10-21]
- Slettet regeringsrapport fejrer at pøblen elsker at føje sig [30-10-21]
- Hungersnød i en verdensorden af knaphed [27-10-21]
- Paven tydeliggør sin kommende rolle som falsk profet [22-10-21]
- Influenza sæson – hellere influenza end vacciner gennemsyret af løgn [09-10-21]
- Heunickes perfekte storm [28-09-21]
- Den vacciofile Sundhedsstyrelse tyer til New Age [26-09-21]
- William (Bill) Cooper 2001: Vaccinen introducerer sygdommen [23-09-21]
- Også Tyske, Østrigske og Amerikanske forskere har fundet metalfragmenter i covid-19 "vaccinerne" [21-09-21]
- Næsten 17 gange flere døde af influenza, end af Covid-19! [08-09-21]
- Vaccinen virker ikke, Pfizer supplerer nu med piller [04-09-21]
- Japan og Spanien har opdaget "fourenede" Covid-19 vacciner [29-08-21]
- Corona og klima - fantasi er ikke videnskab [28-08-21]