WHO og tvangs-vaccination - Antikrist går snart på scenen.

Lagt på d. 01/12-21


Udskriv


Omkring 712 f.Kr., ca. 100 år før riget eksisterede, profeterede Esajas om et verdensrige kaldt Babylon eller Babel (port til guderne), ikke blot om rigets kommende eksistens men også om dets fald, og i 536 f.kr. faldt Babylon som verdenrige, idet Kyros den store overtog riget. Samme rige skal genopstå og med bl.a. deres medicin skal nationerne forføres (Åb. 18:23 - se mere i artiklen Sejr over verden, igennem okkult medicin.

Gud tager os med om bag sceneriet, og viser os at Satan er dukkefører bag Babylon, og det ses i Es. 14:12-17, hvor spottevisen går fra Babylon til faldet af Lucifer, i den danske oversættelse fejlagtigt kaldt strålende Morgenstjerne. Det samme ses i Ez. 28:1-24, hvor Satan står bag kongen af Tyrus, ligesom både det persiske og græke rige, havde fyrster bag sig (Dan. 10:13, Dan. 10:20). Satan står bag det hele - han stod også bag farisæernes oprør mod Jesus (Joh. 8:44), til mindste detalje der førte til at Judas forrådte Ham (Joh. 13:2, Luk. 22:3).

Johannes informerer os og siger, "enhver ånd, der ikke bekender Jesus, er ikke af Gud; men dette er Antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden" (1. Joh. 4:3). Antikrist skal, fortæller Daniel, sætte sig for at ændre "tider og love" (Dan. 7:25, KJV) og i takt med at vi kommer tættere på Antikrists fysiske virke i verden, vil denne trang til at ændre tider og love forstærkes.

Nu er det sådan, og har været det siden slutningen af Anden verdenskrig, at det er ulovligt at underkaste mennesker medicinske forsøg. Nürnberg koderne, der blev fremsat som 10 etiske artikler i 1947 siger,

  1. Det menneskelige frivilliges samtykke er absolut nødvendigt. Dette betyder, at den pågældende skal have den juridiske kapacitet til at give sit samtykke; at det skal placeres i en position til at udøve en fri valgmagt uden indblanding af noget element af magt, svig, tvang, bedrag, bedrag eller andre underhåndsformer af tvang eller tvang; og at hun skal have tilstrækkelig viden og forståelse for, hvad dette indebærer for at gøre det muligt for hende at træffe en informeret beslutning. Dette sidste punkt kræver, at før testpersonen accepterer en positiv beslutning, skal han gøres opmærksom på: arten, varigheden og formålet med eksperimentet; de metoder og midler, hvormed det udføres alle de ulemper og risici, der med rimelighed kan forventes og konsekvenserne for hans helbred eller person, som muligvis kan opstå som et resultat af hans deltagelse i eksperimentet. Forpligtelsen og ansvaret for at vurdere kvaliteten af samtykke påhviler hver person, der initierer, leder eller arbejder på eksperimentet. Dette er en personlig forpligtelse og et ansvar, der ikke kan delegeres med straffrihed;
  2. Erfaringen skal være sådan, at den giver resultater, der er gavnlige for samfundets bedste, umulige at opnå ved andre metoder eller studiemetoder og ikke tilfældige eller overflødige;
  3. Eksperimentet skal konstrueres og baseres på en sådan måde på resultaterne af dyreforsøg og på viden om sygdommens naturlige historie eller andet problem, der undersøges, så de forventede resultater berettiger udførelsen af eksperimentet.
  4. Eksperimentet skal udføres på en sådan måde, at al unødvendig lidelse og skade, fysisk og mental, undgås;
  5. Intet eksperiment skal udføres, når der på forhånd er grund til at tro, at død eller deaktiverende skade vil forekomme; undtagen måske i de eksperimenter, hvor de eksperimentelle læger også tjener som emner;
  6. Risikoniveauet, der skal tages, bør aldrig overstige den humanitære betydning af det problem, der skal løses ved eksperimentet;
  7. Der skal træffes foranstaltninger og de midler, der er tilvejebragt for at beskytte forsøgspersonen mod eventuelle tilfælde, uanset om det er let, til skade, svaghed eller død;
  8. Eksperimenter bør kun udføres af videnskabeligt kvalificerede personer. Den højeste grad af faglig kompetence skal kræves gennem hele erfaringen fra alle dem, der leder eller deltager i den;
  9. I løbet af eksperimentet skal det menneskelige subjekt have frihed til at sætte en stopper for eksperimentet, hvis han har nået den fysiske eller mentale tilstand, hvor fortsættelse af eksperimentet synes umuligt for ham;
  10. I løbet af eksperimentet skal den videnskabsmand, der har ansvaret for det, være klar til at afbryde det til enhver tid, hvis han er blevet ført til at tro - i udøvelsen af god tro, på kompetence på det højeste niveau og omhyggelig vurdering, der er krævet af ham - at en fortsættelse af eksperimentet kan resultere i personskade, handicap eller død.1

Selvom det ikke er godkendt som direkte lov, er det ført over i den danske bekendtgørelse af sundhedslovens afsnit III, kapitel 5, paragraf 15, som siger at ingen behandling må ske uden samtykke2. WHO hylder selv Nürnberg koden, og skriver på 60året for kodens jubilæum i 2007 - og det bliver en smule langt, men det er bestemt interessant at læse - bl.a. at: 

Vi vil gerne bruge dette jubilæum at undersøge dens evne til at adressere vor tids etiske udfordringer. En af disse er spørgsmålet om videnskabeligt uredelighed med udløb i medicinsk forskning, især når partiske fortolkninger af kliniske undersøgelser fører til en overoptimistisk vurdering af et nyt lægemiddel, som ender med at blive trukket tilbage fra markedet efter at have skadet mange individer, som det skete med rofecoxib...

Nürnberg-koden fremkalder en mørk tid for medicin, men samtidig et kraftfuldt symbol til at inspirere lægestanden til at stå op for sine hippokratiske værdier og beskytte individer fra skadelige medicinske eksperimenter

Gennem de seneste 60 år har en række etiske tekster og instrumenter videregivet Nürnberg-domstolens udtalelse, og fuldendt eller fortolket koden i den medicinske mangefacetterede sammenhæng af eksperimenter. Lægestanden trækker således på en stor mængde etiske refleksioner for at sikre, at videnskabelige fremskridt ikke råder over sundheden og sikkerheden for enkeltpersoner uden deres fuldt informerede samtykke i lægelige eksperimenter.

Vi spørger dog om moderne etik og dens bindende instrumenter altid kan sikre fuld beskyttelse til forsøgsfag og videre forbi
dem, til modtagerne af sundhedsydelser. I en kontekst af ubarmhjertig konkurrence om ressourcer mellem videnskabelige institutioner, er etisk årvågenhed en permanent nødvendighed. Forfalskning af videnskabelige resultater og for tidlig frigivelse af stoffer på markedet viser, at moderne etik giver ikke i sig selv fuld beskyttelse mod videnskabelig uredelighed, især når det sker ud over det kritiske trin af ondsindede eller usikre eksperimenter, der involverer mennesker.

Bioetikeksperter Paul Weindling og Volker Roelcke foreslår, at nuværende bioetisk tænkning kan bruge et ufuldstændigt billede af den historiske sammenhæng i Nürnberg-koden. Volker Roelcke skriver: "i stedet for at være resultatet af en tvangsstat, illustrerer nazistisk medicin, hvordan medicinske forskere og deres repræsentative organer […] samarbejdede med og manipulerede endda en totalitær stat og politisk system der stolede på ekspertudtalelser, for at skaffe ressourcer til udførelse af forskning uden nogen moralsk og juridisk regulering." Han udtaler, at nazistiske læger "fulgte den iboende logik i deres videnskabelige
disciplinerer og brugte den juridisk og etisk ubegrænsede adgang til mennesker, skabt af konteksten af det politiske system og krigsforholdene."3

En kort opsummering:
WHO forsvarer beskyttelse af mennesker imod medicinsk uredelighed og giver en reprimande til videnskabelig uredelighed der fører til at man begynder at forske i uredeligheden - særligt når der opstår over-optimisme for et nyt lægemiddel og for tidlig frigivelse af samme (i dag midlertidig godkendelse af covid19-vaccinen) - især når der er partiske fortolkninger, det vil bl.a. sige mennesker der påvirker udbredelsen af et medikament samtidig med at de tjener på successen for medikamentet, og også det at vaccineproducenterne i dag er gjort ansvarsfrie for de ødelæggelser deres medikamenter forårsager. Men det indbefatter også at Covid-19 vaccinen gik fra optimistiske 95% beskyttelse til under 40%, og at den er så elendig at Pfizer begyndte at lave piller4. Verdens politikere forsøger utrætteligt med fordummende, ignorerende strudsepolitik, at tvinge alle til at tage uendelige booster vacciner. Følger man pengene, som sagfører Reinar Fuellmich gør5, så er resultatet uundgåeligt at der er alt for meget at tjene på disse covid-19 vacciner, til at lade stat og politik stå i vejen.

Nazistisk medicinforskning blev tilvejebragt igennem manipulation af stat og politik, med ekspertudtalelser, og logik forankret i tunnelsyn indenfor de medicinske discipliner - uden menneskelig, etisk, omsorgsfuld og kærlig hensyn. Det er præcis situationen i dag. Satan stod bag det tredje rige, og han står også bag det, vi ser i dag - det nye (gamle) rige, som Gud kalder Babylon! Den iboende logik i nutidens videnskab siger at kan mennesker smittes, så skal de tvinges til behandling. I 2007 (for 14 år siden) udtrykte WHO på skrift at det er uredeligt.

For lige at få det sidste med. så skærper WHO tonen yderligere, og ser sig ikke tilfreds med dommen i Nürnberg.

Ved udelukkende at fokusere på krigsforbrydelserne og ikke på deres bredere kontekst, udstedte dommerne i Nürnberg koden udelukkende for at sætte grænserne for "tilladelige eksperimenter" og for at håndtere det svære spørgsmål om den biomedicinske forskning udført på menneskelige emner uden for Tyskland under krigen. Retten begik således den fejl ikke at frembringe en brederejuridisk doktrin, der beskytter enkeltpersoner mod skade forårsaget af videnskabelig praksis generelt, herunder ikke kun mennesker som emner for medicinske eksperimenter men også som forbrugere og modtagere af videnskabens resultater.

Europarådet er også med på Nürnberg etikken. Den 27 Januar 2021 skriver de om covid-19-vacciner: etiske, juridiske og praktiske overvejelser, og siger bl.a. i punkt 7.3 at regeringerne skal:

7.3.1 sikre, at borgerne informeres om, at vaccinationen ikke er obligatorisk, og at ingen er under politisk, socialt eller andet pres for at blive vaccineret, hvis de ikke ønsker det;
7.3.2 sikre, at ingen diskrimineres, fordi de ikke er blevet vaccineret, på grund af mulige sundhedsrisici eller ikke ønsker at blive vaccineret;...
7.3.5 kommunikere gennemsigtigt indholdet af kontrakter med vaccineproducenter og gør dem offentligt tilgængelige for parlamentarisk og offentlig kontrol;6

WHO i dag:
Som sagt står Satan bag verdensmagterne, inkl WHO, og derfor er det ikke underligt at WHO nu mener at det er tid til at tale om tvangsvaccinationer:

Verdenssundhedsorganisationen har foreslået, at lande bør se på at indføre obligatoriske vacciner og sige 'det er en sund debat at have'.
Robb Butler, administrerende direktør for WHO Europe sagde, at det var et 'meget ømtåleligt' emne, men at samtaler skulle haves.

Hans bemærkninger kom efter, at Østrig bekræftede, at de ville indføre obligatoriske vacciner for borgere fra februar 2022, hvor dem, der nægtede at blive stukket, og som ikke har en medicinsk fritagelse, idømmes en bøde på op til 3.600 euro.

'Der er erfaringer fra historien her, hvor mandater er kommet på bekostning af tillid og social inklusion, så det er meget delikat,' sagde Mr. Butler til Sky News i morges.

»Vi synes, det er på tide at have den samtale både fra et individuelt og et befolkningsbaseret perspektiv.

"Obligatorisk vaccination kan, men øger ikke altid tilslutningen.'"7

Som du kan se har WHO ændret sig de sidste 14 år, henimod at være et satanisk styret organ. Fra at bekymre sig om rettigheder og sikkerhed, foreslår de nu at alt forhenværende medmenneskelighed tilsidesættes og anbefaler, at verdens lande skal åbne debatten af et emne, der ikke er til debat, fordi det er ulovligt at tvangsvaccinere. Men styret af antikrists ånd, søger de at ændre love, en forandring der, som jeg har skrevet en masse om, munder ud i et totalitært regime under Antikrist, hvor hans mærke under frivillig tvang skal modtages af alle, der vil være en del af samfundet - alle der være borger på denne planet.

For snart 2.000 år siden viste Jesus til Johannes at det skulle komme - i en tid hvor konceptet var en fysisk umulighed. Bild ikke dig selv ind at det ikke kan ske. Se hvilken villighed og føjelighed der nu i 2 år har været i verden. Jo, der er modstand, men over 70% føjer sig. Det samme sker når dyrets mærke introduceres. Det hele er lige om hjørnet.

Men det betyder også, at Jesus står klar til at kalde alle os hjem, som elsker Ham. Det mørke vi mærker som fortættes omkring os, den psykiske terror som Regeringen trykker befolkningen med - uvisheden om hvad de nu går og brygger på som rammer os i morgen, det er antikrists ånd vi mærker fysisk. Det er Satan vi mærker rase, fordi hans tid er kort (Åb. 12:12) men nærmer sig i hast. Alt det frigør Han os fra og så vi er ikke længere under Satan og hans regeringers undertrykkende domæne. 

"når dette begynder at ske, da skal I rette jer og løfte jeres hoveder, thi jeres forløsning nærmer sig" (Luk. 21:28).

1 "Nürnberg-koden", Nürnberg-koden - frwiki.wiki
2 "Bekendtgørelse af sundhedsloven", Retsinformation, LBK nr 903 af 26/08/2019
3 "Nuremberg code turns 60", World Health Organization
4 Vaccinen virker ikke, Pfizer supplerer nu med piller
5 Anerkendt advokat lægger sag mod verden.
6 "Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations", Parliamentary Assembly, 27-01-2021"
7 "Mandatory Covid vaccine: WHO urges countries to have ‘healthy debate’ about compulsory jabs", iNews, d. 24-11-2021


Debat: WHO og tvangs-vaccination - Antikrist går snart på scenen.

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Antikrists komme [24]; Corona [82]; EU [50]; Politik [116]; Vaccine [85];

Flere nyhedsblogs fra 2021

- Israel har svær sygdom blandt vaccinerede [17-11-21]
- Patienter med brækkede ben, kræft og psykisk syge tæller som coronaindlagte [17-11-21]
- Taiwan suspenderer anden runde af Pfizer COVID-vacciner til børn på grund af hjerteproblemer [17-11-21]
- Waterford bydistrikt har statens højeste andel af Covid-19-infektioner [16-11-21]
- Gibraltar, 100% vaccinerede må aflyse julen [16-11-21]
- Endnu en påmindelse om Covid-19 vaccinens ineffektivitet [14-11-21]
- SARS-CoV-2 spikeprotein svækker DNA-skadereparation [14-11-21]
- CDC kender ikke til naturligt smittede der smitter igen [12-11-21]
- Vaccinebivirkninger skyldes negative forventninger [12-11-21]
- Regeringens coronaløgne er Satans løgne. [09-11-21]
- Covid-19 vaccinerne begynder at bide fra sig [04-11-21]
- En lille opmuntring til os der længes efter at Jesus kommer [30-10-21]
- Slettet regeringsrapport fejrer at pøblen elsker at føje sig [30-10-21]
- Hungersnød i en verdensorden af knaphed [27-10-21]
- Paven tydeliggør sin kommende rolle som falsk profet [22-10-21]
- Influenza sæson – hellere influenza end vacciner gennemsyret af løgn [09-10-21]
- Heunickes perfekte storm [28-09-21]
- Den vacciofile Sundhedsstyrelse tyer til New Age [26-09-21]
- William (Bill) Cooper 2001: Vaccinen introducerer sygdommen [23-09-21]
- Også Tyske, Østrigske og Amerikanske forskere har fundet metalfragmenter i covid-19 "vaccinerne" [21-09-21]
- Næsten 17 gange flere døde af influenza, end af Covid-19! [08-09-21]
- Vaccinen virker ikke, Pfizer supplerer nu med piller [04-09-21]
- Japan og Spanien har opdaget "fourenede" Covid-19 vacciner [29-08-21]
- Corona og klima - fantasi er ikke videnskab [28-08-21]