Wycliffe Global Alliance erstatter Fader og Søn i mellemøstlige oversættelser

Lagt på d. 03/02-12


Udskriv


Wycliffe Global Alliance (taget fra John Wycliffe, kendt som "Reformationens Morgenstjerne", da han oversatte den første engelske Bibel fra den katolske Vulgata) ledes af tolv personer i et globalt lederskabsteam. Bag sig har de 45 medlemsorganisationer og mere end 60 partner organisationer. Det handler om bibeloversættelser, og de siger at:

Wycliffe Global Alliance og alle dets tilknyttede organisationer, har en fælles forpligtelse til Guds mission for forsoning og forvandlingen af enkeltpersoner, samfund og nationer. Vi mener det er vigtigt, at alle folk har mulighed for at høre, forstå og reagere på Guds budskab på det sprog, der taler til deres sind og hjerter.1


Men som forsvar til anklagerne på at de fjerner både Fader og Søn fra sine mellemøstlige oversættelser, siger de(Susan Van Wynen) bl.a.:

Vores mål er ikke at "konvertere mennesker" fra én religion til en anden2


Samtidig siger de at:

Det er Gud der forvandler, igennem Sit Ord, igennem Hans Kraft, igennem Hans frelsende nåde og barmhjertighed.


Men når både Fader og Søn ændres, er det så Guds Ord? De siger at:

Vi er forpligtet til at oversætte Skrifterne korrekt, uden at miste, tilføje, eller ændre betydningen af den originale tekst


"Guds Søn" erstattes med "Messias" i disse oversættelser. Hvorfor? Svaret er, at det vækker vrede i den muslimske verden:

F.eks. i mange muslimske sammenhænge, kommunikerer betegnelsen brugt for "Guds Søn" ingen af rigdommene, dybden af relationen og identiteten af Kristus, som vi, på grund af vores baggrund, sammenhænge, og lære kan forstå på Engelsk, og andre store indoeuropæiske sprog. Faktisk, det oversatte udtryk som bruges i nogle muslimske kulturelle sammenhænge, indikerer noget blasfemisk, navnlig at det kommunikerer at Gud havde seksuel relation med Maria. Og, uden en forståelse for treenigheden, kan det også kommunikere at der er mere end én Gud. Betegnelsen "Guds Søn" er af vital vigtighed, og skal kommunikeres klart og nøjagtigt so det forstås i sin sande og tilsigtede betydning


Det har til alle tider været et paradoks for alle, at Gud kan sige: "Hør, Israel! HERREN vor Gud, HERREN er én" (5. Mos. 6:4). Det, den hebræiske tekst siger, er: "Hør, Israel: Yahweh vor Elohim er én Yahweh". Elohim er flertalsformen af Eloah, der betyder Gud - altså Guder. Elohim består af tre personer, som er én Elohim, Én Gud - Fader, Søn og Helligånd. Det er ikke en forståelse man skal tilsnitte til mellemøsten, men en forståelse mellemøsten skal lære. Og hvordan så, når Ordet ændres og skjuler Guds Søn?

Da Jesus blev spurgt om Han var Guds Søn (græsk huios theos - Søn af Gud), svarede Han: "Du har selv sagt det" (Matt. 26:63-64). Responsen var: "Da sønderrev ypperstepræsten sin kappe og sagde: »Han har spottet Gud, hvad skal vi mere med vidner? Se, nu har I hørt hans bespottelse. Hvad mener I?« De svarede og sagde: »Han er skyldig til døden.«" (Matt. 26:65-66). Foran Pilatus vidnede jøderne: "Vi har en lov, og efter den lov er han skyldig til døden, fordi han har gjort sig selv til Guds Søn (huios theos)" (Joh. 19:7).

Ligeledes vækker det vrede hos muhamedanerne, for, som de siger: "Gud har ingen søn!". Sura 19:88-91 siger at: "De (de kristne - Bibelen) siger: "Den Barmhjertige har taget sig en søn." I har gjort noget afskyeligt! Derved er himlene nær ved at kløves, jorden ved at revne og bjergene ved at synke i grus: At de tillægger Den Barmhjertige en søn!". Det vækker lige så stor harme blandt muhamedanerne, som det gør blandt jøderne. Guds Søn kan ikke fjernes fra forståelsen af Gud, for Sønnen er en del af treenigheden.
Det er ikke kun i mellemøsten man misforstår, at for at Jesus kan være Guds Søn, skal Gud have haft seksuelt samvær med Maria. Misforståelsen findes også hos alle indoeuropæiske og engelske sprogtalende, for det er ikke begrebet i sig selv, men manglen på forståelse (og for nogle direkte had og hån mod Gud) der fordrer denne tanke.

Det handler ikke om at møde folkeslagene med deres forståelse af Gud, men at lære dem hvem Gud er. Er Jesus blot en Messias, hvad skulle da afholde muslimerne for at konkludere at der er tale om perserkongen Kyros? "Så siger HERREN til sin salvede (hebr. mâshîyach), til Kyros" (Es. 45:1). Messias betyder salvede, og som præsterne var salvet, som Kyros var salvet, var også Jesus salvet. Men Jesus er, forskelligt fra alle andre, Guds Søn. Hvordan skal muhamedanerne komme til tro på at Jesus er den Han er, og undgå at dø i sine synder (Joh. 8:24)? Hvordan skal folket i mellemøsten lære hvem Gud er, når Hans Søn skjules? Når Prædikeren spørger: "Hvad er hans Navn og hans Søns Navn?" (Præd. 30:4), skal mellemøsten da svare Kyros? Præsterne? Jesus? Deres bibel vil spørge: "Hvad er hans Navn og hans Messias' Navn?"...

Når Wycliffe Global Alliance, og alle dets tilknyttede organisationer, siger de har en fælles forpligtelse til at fremme Guds mission for forsoning og forvandlingen af enkeltpersoner, samfund og nationer, hvordan vil de da imødekomme forpligtelserne, når de skjuler det, Bibelen - evangeliet - handler om, nemlig Guds Søn?

Missionsbefalingen i Matt. 28:19 lyder ifølge Hussein Hajji Wario således:

Rens dem med vand i Allah's, hans Messias og hans Hellige Ånd's navn3


Det er rablende vanvittigt. For det første renser vandet os ikke, det gør Jesu blod (Hebr. 9:14). For det andet er Faderen ikke Allah, måneguden4. Det er at give Beliar og Gud fælles fodslag: "hvad fællesskab er der mellem lys og mørke?.. hvordan kan Kristus stemme overens med Beliar?.. hvordan kan Guds tempel og afguder have med hinanden at gøre?" (2. Kor. 6:14-16)

Jeg tror at der er en stor økonomisk avance i mellemøsten. Potentielle to milliarder solgte Bibler. Kan det være forretningskonceptet hos Wycliffe Global Alliance, der får bedrageren op i oversætterne, så de fornægter Faderen og Sønnen, for at erhverve sig rigdomme? Sandheden er, at: "Enhver, som fornægter Sønnen, har heller ikke Faderen" (1. Joh. 2:23). Sønnen kan ikke fjernes. Jesus er Guds Søn, og den betegnelse betyder det samme på alle sprog!

1 "About Us - Who We Are", wycliffe.net

2 "The Wycliffe Global Alliance Speaks to Issues of Contextualization", wycliffe.net

3 "'Father' and 'Son' Ousted from the Trinity in New Bible Translations", Yahoo News, d. 27-01-2012

4 Se "Islam, en storslået løgn" og "Er muslimernes Allah en afgud eller identisk med bibelens Gud?"


Debat: Wycliffe Global Alliance erstatter Fader og Søn i mellemøstlige oversættelser

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Bibelen [12]; Kristendom [61]; Mellemøsten [73];

Flere nyhedsblogs fra 2012