Eskalerende vold i en bedraget verden

Lagt på d. 21/12-12


Udskriv


Det være langt fra mig at pege fingre og være bedreviden i bagklogskabens lys. Jeg har ikke svært ved at sætte mig ind i de familiers sted, hvis børn er blevet myrdet af Adam Lanza, i Sandy Hook massakren. Hvilken ubegribelig tragedie! Hvad sørgeligt også er, er at verden ikke ser længere end til Adam Lanza.

Gud har åbenbaret meget vigtige detaljer for os i Sit Ord, som verden glemmer fordi Gud omstødes i vore samfund. Majoriteten vil ikke vide af sandheden mere, og majoriteten er ignoranter når det kommer til viden om hvordan vores verden fungerer. "Videnskaben" har lukket verdens øjne med - særdeles dårlige - alternativer til Gud og fortolkninger af vores verden, og verden er siden vækkelserne i 1800tallet og årene frem, blevet mere og mere vantro. "Videnskaben" stopper sin viden ved Adam Lanza's hjerne, men årsagen oprinder ikke der, den starter i den åndelige verden.

Gud siger at: "Selv om der også ligger et dække over vort evangelium, så er det for dem, der fortabes, det er tildækket, for de vantro, hvis tanker denne verdens gud har slået med blindhed, så de ikke skuer ind i det lys, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, han, som er Guds billede" (2. Kor. 4:3-4). Verden er slået med blindhed, og forstår ikke den åndelige verden. De er som zombier døde i sine overtrædelse og synder, kontrollerede af denne verdens fyrste, Satan: "som I (os der har fået Guds Ånd som leder os til hele sandheden) forhen vandrede i, ledede af denne verdens tidsånd og af herskeren over luftens rige, den åndemagt, som nu er virksom i ulydighedens børn" (Ef. 2:2).

Verden (ment som modsætning til Guds rige) har forkastet sandheden, forkastet Gud, og som tiden går, bliver flere og flere af verdensherskernes mørke planer (herunder åndemagterne i himmelrummet) legaliseret under landenes fælles reglementer. Som vi trækker os væk fra Gud, væk fra lyset, fortættes mørket omkring os. "den kamp, vi skal kæmpe, er ikke mod kød og blod, men mod magterne og myndighederne, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet" (Ef. 6:12)

Jeg har været i kontakt med mere end 50 hekse igennem denne hjemmeside, alene grundet artiklerne "Fakta om Wicca" og "Harry Potter, et omfattende kursus i heksekraft". Vrede unge mennesker og tilmed deres forældre, har kontaktet mig for at forsøge at vise mig hvor dum og uoplyst jeg er. Men uvidende er de om, at den søde lille hekseleg vore unge mennesker deltager i, er ladet med kræfter der uden videre anstrengelser kan spolere menneskers liv og føre dem ind i dyb satanisme.

En lille visuel illustration af denne sandhed, kunne se således ud: Herunder ses en Tudsefisk, som verden har lært at se den, igennem bøger som Harry Potter og andre hekseuddannende bøger:


En rar fætter, der har en pandelygte som kan lyse når man skal læse i mørke. Her kunne en endnu en sandhed vises, da Satan giver sig skin af at være en lysets engel (2. Kor. 11:14). Men dette lys har ikke til formål at hjælpe, men at lede ind i det mørkeste dyb. Herunder ses Tudsefisken som den er:


Nede i havets dyb findes denne Tudsefisk, der har en lille lysende madding som lokker andre fisk til sig, ikke for at lyse for dem så de ikke bliver bange i mørket, men for at sluge dem, ligesom djævelen, der "går omkring som en brølende løve og søger, hvem han kan opsluge." (1. Pet. 5:8).

En skildring af denne fisk som menneskelignende skikkelse, hvilket Satan er, kunne se således ud:


Adam Lanza var satanist, hvilket han gav til kende på sin hjemmeside - en side for tilbedelse af Satan, hvor han bl.a. skrev "Jeg er djævelen" 1. Det samme har gjort sig gældende mange gange før - 1. oktober, 1997 - Pearl, Mississippi, 1. december 1997, Paducah, Kentucky, maj, 1998, Springfield, Oregon2.

Det er sådan - og har altid været sådan, at: "onde mennesker og bedragere kommer længere og længere ud i det onde; de fører vild og farer vild" (2. Tim. 3:13), hvorfor vi tilskyndes: "bliv ved det, som du har lært og er blevet overbevist om", hvilket er: "de hellige skrifter, som kan gøre sig viis til frelse ved troen på Kristus Jesus... så at Guds-mennesket kan blive fuldt beredt, vel skikket til al god gerning" (2. Tim. 3:14, 17).

Samfundene gør det modsatte, og forlader Ordet, underkender det og vil ikke vide af sandheden i det. Gud forklarede for Israel i gammel tid at: "Mit Folk skal gå til Grunde, fordi det er uden Kundskab. Da du har vraget Kundskab... du glemte din Guds Åbenbaring" (Hoes. 4:6). Mens ondskaben fortsat tager til i den kommende tid, hvilken form den end må tage, vil verden opleve at mennesker bliver mere og mere formørkede. Det vil lede til at Gud forlader verden, ligesom den har forladt Ham, og Satans søn vil træde frem og fuldende ondskaben - "og han skal komme i Satans kraft, med al løgnens magt og tegn og undere og med al uretfærdighedens forførelse over for dem, der fortabes, fordi de ikke tog imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud over dem en vildførende magt, så de tror løgnen, for at de skal rammes af dommen, alle de, som ikke troede sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden" (2. Tess. 2:9-12).

Verden er ramt af løgnen, og som løgnen fortættes i menneskenes hjerter og sind, vil dommen tage til. Dommen - selvforskyldt fordi man hadede sandheden og kastede Guds Ord bort. Efterhånden som "Videnskaben" fortsat "frigør" menneskeheden for livets mening, formål og ansvar i forhold til Gud, vil apati og håbløshed fortsat drive mennesket ud i ondskab - deres religion er trods alt, at kun den stærke overlever - og også det, har Gud ladet stå sort på hvidt for os: "Som dem (afguderne - evolutionen) skal de, der lavede dem, blive, enhver, som stoler på dem!" (Sal. 115:8).

1 "Adam Lanza's former classmate reveals Sandy Hook gunman had 'online devil worshiping page'", dailymail.co.uk, d. 19-12-2012

2 "Cutting Edge nyhedsbrev", d. 20-12-2012


Debat: Eskalerende vold i en bedraget verden

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Evolution [58]; Falsk religion [82]; Samfund [68]; Satanisme [9]; Tidens ende [78]; Videnskab [53];

Flere nyhedsblogs fra 2012