Prins Charles er vild med Ida Auken

Lagt på d. 28/03-12


Udskriv


Prince Charles er på rov, og har under sin tur i Danmark lokket den håbefulde miljøminister, Ida Auken, ind i rusen:

Prins Charles har specifikt bedt om at mødes den danske miljøminister for at få Danmark involveret i et af hans projekter, der handler om bæredygtighed og fødevaresikkerhed i hele verden.

Projektet er en del af »The Prince's Charities«, Englands største velgørenhedsfond, der hvert år støtter forskellige primært sociale og miljømæssige formål med knap 900 millioner kroner.


Prince Charles er en mand af den Nye Verdensorden. Som han selv sagde til det britiske magasin "Majesty" i 1994: "Alt jeg prøver at gøre, forgår bag scenen. Så det er svært for folk at forstå hvordan alle ting passer sammen"1. Han er øverstbefalende (under sin mor) i Komité af 300, som er over Illuminatis seks store underorganisationer - herunder Club of Rome, der fødte Europa Unionen. Det er Prince Charles der iværksatte hele klimasagen#2, der har til formål, hvilket et FN dokument fra 1992 afslørede, at gøre naturtilbedelse til en statsreligion3. Charles er vokset op med en far der ser verdens mennesker som en trussel mod jordens klima, udtrykt i bogen "If I Were an Animal" således: "Jeg må erkende, at jeg er fristet til at bede om en reinkarnation som en særdeles dødelig virus".

Charles' projekt har meget imod menneskeheden, hvilket kommer til udtryk på hans side for projektet på følgende måde:

Siden 1950 har vi set en drastisk vækst i de ressourcer vi trækker fra planeten, og udslippet og spildet vi genererer. På en række indikatorer - udslip af drivhusgas, drikkevands udtræk, bilproduktion, skovhugst, faldende biodiversitet og så videre - er presset på planeten vokset eksponentielt.

Disse tendenser er blevet refereret af nogle forskere som 'Den Store Acceleration' (Steffen, Crutzen & McNeill). De har hævdet at vores nuværende æra har set den Holocæne tid overgået af den antropocentriske tid, hvori mennesket nu er den styrende kraft der former det geofysiske miljø.4


Det Charles siger her er, at vi udplyndrer Jorden - fra den inderste kåre til den yderste himmel. Menneskets opståen (den Holocæne tid) udleves nu af menneskets eksistens (den antropocentriske tid) - underforstået hvis vi da ikke får nedbragt befolkningstallet, for som han siger: "vores fodspor (forbrug) svarer til 1,4 planeter. Vi har skudt over planetens evne til at absorbere vores affald og generere nye ressourcer".

Ida Auken har ingen ide om hvad hun trækker Danmark med ind i. Hun udtaler at:

Han har arbejdet med miljø- og klimaspørgsmål i mange år, og længe før andre interesserede sig for det. Og det har jeg stor respekt for. Han må være et fremsynet mennesker. Den tale, som han holdt under klimatopmødet i København i 2009, var en af de bedste og understregede hans store engagement i sagen


Han er måske ikke så fremsynet som Auken har ladet sig bilde ind, for han er den, der bag scenen, får alt til at ske efter planerne om den Nye Verdensorden, der som Georgias guidesten afslører, anbefaler: "Fasthold menneskeheden under 500.000.000 i bestandig balance med naturen". Charles påstod tilbage i 2008 at vi kun havde 18 måneder til at stoppe den globale opvarmning5. Det var knapt så fremsynet!

Som før sagt: Dagens politikere er som travheste blindet af skyklapper. De ser ikke længere end den agenda de får stukket i hånden. Når verdenslederne siger hop, spørger de hvor højt. Ingen kritisk sans eller evne til skepsis. Snart må verdens mennesker se sine medmennesker her og der lade livet, for der er ikke plads til dem, deres børn, børnebørn, forældre eller bedsteforældre.

Det hele er en satanisk løgn, for der er rigelig med plads og ressourcer til verdens borgere. Det har Gud forordnet. Det eneste der forårsager sult og nød, det er politiske restriktioner, og verdens storherskere!

1 "Prince Charles, the Sustainable Prince", af Joan Veon, side 100.

2 Læs mere i artiklen Klimapolitik og Verdensordenens udøvende arm

3 Se mere i artiklen "Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt, under overskriften Den digitale Gaia

4 "The Challenge of Sustainability", Cambridge Programme for Sustainability Leadership

5 "Prince Charles: Eighteen months to stop climate change disaster", Telegraph, 15. maj. 2008
Kilde: www.b.dk


Debat: Prins Charles er vild med Ida Auken

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Befolkningsreduktion [45]; Klimaforandringer [178]; Verdensordnen [157];

Flere nyhedsblogs fra 2012