Francis nedsiger og fordyber sig blandt de døde

Lagt på d. 08/04-13En lille påmindelse om moderkirkens syge okkultisme.

Pave Francis havde et stort ønske: at besøge Vatikanets Necropolis. Det nævnte han lidt før Påske. Han ønskede specielt at se apostlen Peters grav, stedet hvor de kristne i Rom lagde den første paves korsfæstede legeme til hvile, efter sit martyrium i Nero's Cirkus, i året 67 efter Kristus.

Paven ønskede således at gå til oprindelsen af det romerske pontifikat, en følge hvori forsynet i dag har ordineret at tilføje hans person.

Mandag eftermiddag, 1. april, havde vi fornøjelsen og æren af at ledsage pave Francis på han unikke vej. Fra Vatikan Grottoes niveauet steg vi ned til necropolis: et spring 1.800 år tilbage... Hans første stop var foran det ægyptiske Mausoleum (tilbage fra det andet århundrede)... andet stop foran gravmonumentet af en mand kaldt Istatilio... Da vi nåede til apostlen Peters grav, så jeg den hellige fader tryllebundet, øjensynligt bevæget, foran den hvide væg dækket af graffiti, et vidnesbyrd selv for os i dag, om apostlen Peters hengivenhed.

Efter at have klatret tilbage op ad trapperne og nået Clementine kapellet, blev pave Francis opslugt i bøn og gentog med en høj stemme Peters tre bekendelser: "Herre, Du er Kristus, den Levende Guds Søn"; "Herre, til hvem kan vi gå? Du har det evige livs ord"; "Herre, Du kender alle ting! Du ved at jeg elsker dig!". På det tidspunkt havde vi den udtrykkelige opfattelse af, at Peters liv rejste sig ud af de forgangne århundrede og blev tilstedeværende og levende i den nuværende efterfølger af Apostlen Peter... Da vi skildtes fra den hellige fader, mener vi han vendte tilbage til sin bolig, opmuntret af genlyden af Jesu ord: "Du er Peter, klippen hvorpå jeg vil bygge min kirke, og helvedets porte skal ikke få magt over den1"


Lad mig opsummere: Paven, udvalgt ved forsynet, nedstiger d. 1. april til Necropolis hvor han tryllebindes foran det, der påstås at være den døde apostel Peters grav. Han opsluges i bøn, dvs. han reciterer Peters ord, og Peters liv, dvs. Peters ånd, rejste sig og tog bolig i den nuværende pave. Herefter lod man Jesu Ord høre, at nu var Francis I identisk med Peter.

Lad mig først sige, at 1. april er den trettende uge efter nytår - endnu et 13tal i rækken af 13taller forbundet med Francis' udvælgelse, til skalpen under Dagons fiskehoved, mitren2. Lad mig dernæst definere ordene brugt i denne skrivelse, fra Vatikanstaten:

Ordet "forsynet", er en beskrivelse af en overnaturlig kraft. Man taler om "Guds" forsyn, eller andre guders forsyn, der adskiller dette forsyn fra guden, og gør forsynet selvstændigt - en kraft den omtalte gud har. "Forsynet" er ikke Guds bestemmelse, men en okkult omtale af et åndeligt, okkult fænomen. Brugen af dette ord peger direkte ind i den okkulte verden.

Necropolis er græsk og betyder Necro - død, og Polis - by - altså de dødes by, hvortil Francis nedsteg. Det er fra det græske ord Necro, det engelske "necromance" kommer. Det betyder trolddomskunst, dvs. en person der kommunikerer med de døde, rådspørger og henvender sig til dem - hvilket det viser sig er tilfældet med Francis i Necropolis. Gud sagde til Moses: "Der må ingen findes hos dig, som lader sin Søn eller datter gå igennem Ilden, ingen, som driver Spådomskunst, tager Varsler, er Sandsiger eller øver Trolddom, ingen, som foretager Besværgelse eller gør Spørgsmål til Genfærd og Sandsigerånder og henvender sig til de døde" (5. Mos. 18:10-11). Paven er okkult, og er ved den okkulte kraft "forsynet" udvalgt til at nedstige til de dødes by.

I Necropolis opsøger Paven "Peters" grav, hvor han bliver tryllebundet, han overvældes og reciterer Peters ord og skulle dette skrives efter den okkulte jargon, som passer begivenheden, så fremmanede denne formular "Peters" ånd, som besatte Francis. Men citeret fra bedragerens mund: Peters liv rejste sig og tog bolig i Francis, hvorefter det blev stadfæstet, at nu er Francis Peter: "Du er Peter".

Vi ser tydeligt den ægyptiske solgudsdyrkelse i dette. Solguden Amun-Ra fik i sin tid fallossymbolet som sit monument, obelisken, hvori solgudens ånd skulle være, og således var obelisken også et symbol på faraos magt, der udsprang fra solgudens ånd. Francis søgte ikke solguden ude ved den ægyptiske obelisk på Peterspladsen3, men ved "Peters" monument, og "Peters" ånd gik ind i Francis, som Amun-Ra's ånd levede videre i Farao - hvorfor man så faraoerne som Ra's sønner, Ra's manifestation på jorden. Det er ikke tilfældigt at paven kalder sig "Kristi vikar"! Dog er det ikke Kristi vikar han er - Kristi legeme er menigheden - men han er ligesom faraoerne, solgudens vikar.

At Francis i denne artikel påståeligt har fået Peters liv i sig, er interessant i forbindelse med den Irske munk, Malakias' profeti om de 112 paver, hvor den sidste er Romeren Peter. Den okkulte verden talte igennem Malakias og sagde: "I meget stor trængsel, vil sædet af den romersk katolske kirke være optaget af Romeren Peter, som vil give fårene føde igennem mange trængsler, under hvilke byen på de syv høje vil blive ødelagt, og den frygtelige dommer vil dømme sit folk"4. Vil Francis for en tid genoplive moderkirkens storhedstid?

Man bliver naturligt mødt af mange spørgsmål, når man bliver præsenteret for dette. Hvilken ånd er det, der er fremmanet i denne "Peters" grav, som nu påståeligt har besat paven? Hvad betyder alle disse mærkelige begivenheder der florerer omkring denne påståeligt sidste pave? Er han den falske profet? Er det hele ét stort plot, for at få vaklende kristne til at falde under bedraget af et falskt endetidsscenarium?

I nyhedsbloggen "Trængsel nu, eller ikke?" giver jeg nogle grunde til at tro, at tiden ikke er endnu, og i "Benedikte XVI beder penultimate Angelus: "Prøvelsens tid er her, lad os fokusere på Gud igen"" advarer jeg om at det hele netop kan være et plot til at bedrage de svageste i troen. Vi må fortsætte med at være på vagt, og skærpe vores syn med Ordet. Der er ingen tvivl om at Jesus snart kommer, men vi må også huske Hans advarsler: "mange falske profeter skal fremstå og føre mange vild... falske Messias'er og falske profeter skal fremstå og gøre store tegn og undere for, om det er muligt, at føre endog de udvalgte vild." (Matt. 24:11, 24). Jesus advarede: "mange skal komme i mit navn og sige: ›Jeg er Kristus;‹ og de skal føre mange vild" (Matt. 24:5) og Francis I er som den institutionelle "Kristi vikar" blandt dem, Jesus advarede imod. Vi er i en tid hvor bedraget omslutter os som den ægyptiske hær omkransede Israel. Der var én udvej, én vej til liv, og det var igennem havet, og vi har livets Ord, det levende vand, Bibelen hvorigennem Gud ved sin Ånd, som en lygte for vor fod, vejleder os så vi ikke farer vild.

Det er alvorlige tider! - Og vi er nødt til at tage dagene alvorligt. Vil vi stå, hvis løgnen præsenteres som en uimodståelig sandhed? Har vi sandheden i os i tilstrækkelig grad - troens skjold så vi kan modstå den Ondes gloende pile? Der er mange onde planer under opsejling i disse dage, og det har vi ikke råd til at ignorere. "Våg og bed, for at I ikke skal falde i fristelse! ånden er villig, men kødet er skrøbeligt" (Matt. 26:41)

1 "To the roots of the Roman Pontificate", The Vatican Today, d. 02-04-2013

2 Se nederste del af nyhedsbloggen Ny leder under Dagons mitre..

3 Se nederste del af nyhedsbloggen Romeren Peter: Satan faldet fra himmelen som et lyn?.

4 Se Jesus kommer virkelig snart [2]: Den falske profet
Kilde: www.news.va


Debat: Francis nedsiger og fordyber sig blandt de døde

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Den katolske kirke [67]; Dæmoneri [10]; Tidens ende [77];

Flere nyhedsblogs fra 2013