Muhamedansk kald efter Salomons tempel

Lagt på d. 18/03-13


Udskriv


Som nævnt i nyhedsbloggen The Seven Mountain Prophecy, forventer den okkulte verden efter 21-12-2012 et paradigmeskift, en ny global måde at tænke på, når det kommer til holdningen til fundamentale sandheder som fred, tro og religion. Igennem nogle år er der blevet arbejdet for at få tilrettelagt opførelsen af det ventede tredje tempel i Israel, hvilket f.eks. ses igennem projektet "Gods Holy Mountain"1. Der findes denne okkulte, sataniske drøm, at Jerusalem (Guds by) skal blive en by uden land (Guds land), en international by, hvor templet, hvori Gud i gammel tid boede blandt sit folk der tilbad Ham - og Ham alene, skal tjene som universel tilbedelsesplads for alle religioner - og dermed et tempel for alle guder - alt i alt den ultimative fornedrelse af den levende Gud og Hans ejendom.

En svær, hidtil umulig skakbrik at få slået ud af skakspillet, er den muhamedanske aversion mod jødernes adgang til Tempelpladsen, og endnu værre opførelsen af et nyt jødisk tempel. Men nu rør paradigmeskiftet på sig for at forandre den muslimske tankegang, for at lade folket se, at templet ikke er for jøder alene, men alle troende.

Den administrative producer for den tyrkiske, islamiske TV station "A9 TV", en kvinde ved navn Sinem Tezyapar, har skrevet en artikel til The Jewish Press:

Frihed til at tilbede, er et essentielt emne. Tempelbjerget, hvor det første og andet tempel stod, er den mest hellige plads for folket i Israel. Men, den er ikke mindre hellig for hverken muslimer eller kristne. Da det er et sted som Gud har bekendtgjort at være et "bønnens hus for alle nationer", skulle det være en festplads for alle troende. Som alle der kalder på Abrahams Gud er brødre, jøder og kristne, skulle kunne fremføre bønner der i værdighed og fred med muslimerne. At kaste troende ud fra sådan et sted for at forhindre tilbedelse der, er en afskyelig og, helt ærligt, ond målsætning, hvilket er en forseelse ikke kun over for mennesker, men for Islam.2


Det er "interessant" tale her lige efter alt vi har set med den sidste nye pave, der måske vil vise sig at være den falske profet, som vil samle alle verdens religioner i tilbedelse af Dragen. For at retfærdiggøre at både kristne og muhamedanere skal kunne tilbede på Tempelpladsen, skal der selvfølgelig fremvises religiøs dokumentation fra hver religions hellige bog, og dertil bruges Sura 2:114 (Sinem Tezyapar skriver 2:214, men det er 114) og Zef. 3:9:

Hvem handler mere uret end dem, der forhindrer, at Guds navn bliver nævnt på Hans bedesteder, og stræber efter at nedrive disse? Det tilkommer ikke dem at gå derind, undtagen i angst og bæven. De får vanære i denne verden, og i den hinsidige har de en vældig straf i vente.3


Passagen i Bibelen siger:

Thi da vil jeg give Folkene rene Læber, så de alle påkalder HERREN og tjener ham endrægtigt.


At Antikrists ånd står bag forfatterinden og hvisker hende løgnene i ørerne, ses tydeligt idet at passagen i Zefenias taler om det modsatte af den fremførte betydning, nemlig om dommen over folkeslagene, og ikke mindst den urene grumme by - Jerusalem. Bibelen har den diametralt modsatte betydning end den, Sinem Tezyapar tilegner den. Fordi hendes planer (antikrists planer) slutteligt vil lykkes, samler Gud folket og dømmer dem - og derefter, "da vil jeg give Folkene rene Læber".

Men hun fortsætter ufortrødent:

Hvor som helst man beder til den eneste Almægtige Gud, er et bønnens hus. Derfor er det rædselsfyldt at forbyde nogen at bede på Tempelbjerget. Længslen hos Bnei Israel (Israels børn) kmt. af forfatter efter at bede på det sted, kan aldrig være en fornærmelse for en Muslim. Tværtimod, det er meget velbehageligt at se Jødiske folk der beder på Tempelbjerget. Ja, alle trofaste folk skulle kunne bede der... Som en hengiven Muslim, ville det også være en glæde for mig at se profet Salomons tempel genopbygget. Nej, du hørte ikke forkert. Profet Salomons tempel genopbygget i sin storhed og herlighed ville være en stor fryd for mig, ligesom det ville være for enhver anden Muslim. Under andre forhold, i en atmosfære at tillid, kærlighed og broderskab, ville muslimer byde dette velkommen med entusiasme. Salomons tempel er også et historisk vigtigt sted, og at genopbygge det, ville være en vidunderlig lejlighed til eftertanke. Enhver Muslim, hver en troende, vil ønske at opleve ånden fra de dage igen, og kæmpe for at genoplive de dages skønhed.


Som den nye jesuitiske pave, tales der om ånden bag et forenet broderskab i tillid og kærlighed. Paven talte i sin tale lige efter indsættelsen om en: "broderskabsrejse i kærlighed og gensidig tillid". Broderskabet er for jesuitten pavens hær - jesuitterne. Det er også vigtigt at forstå at der med kristendom tales om moderkirkens skøgekirker. Der er ikke tale om sand kristendom, tværtimod vil sande kristne blive forhadt og forfulgt. Der er tale om jødedommen, moderkirken, og så Islam som er moderkirkens produkt4. Alle der ikke har accepteret Jesus, vil forenes og tilbede alt andet end Jesus, på Tempelbjerget, og Gud vil jf. Zefenias dømme disse mennesker.

Hun fortsætter med at skrive om de fysiske løsninger på problemet med moskeen og templet på én og samme plads:

al-Aqsa moskeen og Klippemoskeen vil bestå til den sidste dag. Ingen vil kunne skade dem, for de er under Guds beskyttelse...templet kan placeres et lille stykke fra Qubbat As-Sakhrah (Klippemoskeen)kmt. af forfatter, og lidt foran Masjid el-Aqsa (al-Aqsa moskeen)kmt. af forfatter


Uden at have den fjerneste ide om størrelsesforhold, så vil jeg mene at sameksistens-ideen vil se nogenlunde således ud:


Paradigmeskiftets ånd - Antikrists ånd taler videre, og bekræfter at ødelæggelsen vil komme i fredens klæder - dog med den halve sandhed hvor ødelæggelsen er udeladt:

Den ganske tanke om kristne, jøder og muslimers samarbejde om at bygge dette tilbedelses hus, sammen hånd i hånd, og at de tilbeder sammen, er en glædessag.

Tænk over alt det spild af energi og ressourcer forbrugt i hele verden, grundet spliden mellem arabere og jøder, som kunne have været brugt til at pynte disse hellige steder, til at sætte dem i den skønneste sand i stedet for! Der er rigeligt med plads, og der er overvældende tilstrækkelige ressourcer så alle kan bo der i fred og fordragelighed, og nyde deres frihed til at tilbede.

Hvordan har vi kunnet tillade disse uendelige krige, sporadiske sammenstød, sikkerhedsmure, unødvendig diskriminering og restriktioner adskille os fra at kunne omfavne hinanden som brødre?...Vi vil alle at lidelserne skal ende og fred herske i regionen! Åbenlyst kan vi ikke opnå denne fred så længe vi mangler enhedens ånd...Vi tilbeder alle den samme Ene Gud og vi er alle profeten Abrahams børn!.


Kender man Guds Ord, så ser man tydeligt at "enhedens ånd" er Antikrists ånd. Når denne vision opfyldes, dømmes nationerne. Når folket siger fred, og ingen fare, som denne vision tilbyder, så er ødelæggelsen over dem (1. Tess. 5:3). Med fred vil skal Antikrist ødelægge mange, siger Daniel (Dan. 8:25), og vi ser her hvordan den okkulte verden kalder løgn for sandhed og sandhed for løgn. "Ve dem, der kalder ondt for godt og godt for ondt, gør Mørke til Lys og Lys til Mørke, gør beskt til sødt og sødt til beskt!" (Es. 5:20).

Det er ny tale fra den muhamedanske verden. Det bliver interessant at se hvordan paradigmeskiftet fortsat vil arbejde hen imod Bibelens sidste profetier. Der vil være muhamedanere der modsætter sig disse planer og sameksistens på Tempelbjerget. Formentlig vil det være én af årsagerne til krigen mellem palæstinenserne og israelerne, som Obadias taler om5.

Én ting er sikkert. Alle disse spændinger og diabolske planer kan ikke fortsætte med kun at være verbale. Snart vil handling blive en realitet - spørgsmålet er om tiden er Guds tid. Vi må vente og se. Alt kan ske i overraskende hast! Jesus siger i Åb. 3:11; 22:7, 12, 20 om sit komme, at: "Jeg kommer hurtigt" (KJV), og Johannes så trængslens begivenheder, alt "hvad der skal ske i hast" (Åb. 22:6). Gud siger: "Jeg er HERREN; når Tid er inde, vil jeg fremme det i Hast" (Es. 60:22). Pludselig bryder tingene løs og "Mennesker skal dåne af rædsel og gru for det, som kommer over jorderige" (Luk. 21:26). Obama ankommer om få dage til Israel, og spændende er det hvad hans ubrydelige alliance6 bringer med sig.

1 Se Er det nu, verden får det tredje tempel?

2 "A New Muslim Vision: Rebuilding Solomon's Temple Together", The Jewish Press, d. 12-03-2013

3 Sura 2:114, fra Ellen Wulff's oversættelse af Koranen.

4 Se artiklen Islam, en storslået løgn

5 Situationen i Guds land, Israel: Esaus hus skal blive til strå

6 Israel og den ubrydelige alliance.


Debat: Muhamedansk kald efter Salomons tempel

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Den katolske kirke [67]; Islam [61]; Israel [104]; Kristendom [61]; Mellemøsten [72]; Templet [8];

Flere nyhedsblogs fra 2013