Joseph Ratzinger går af - er trængslen kommet til verden?

Lagt på d. 12/02-13


Udskriv


i dag, i en tid med mange forandringer og præget af relevante spørgsmål til et liv med tro, for at kunne lede den folkelige prædiken, Sankt Peters skib, er både styrke i sind og krop nødvendig, og min styrke er i de sidste par måneder reduceret til et punkt, hvor jeg har måtte erkende min egen manglende evne til at kunne varetage det hverv, der ellers er mig pålagt.

Af denne grund, og meget bevidst om alvoren ved denne handling, erklærer jeg, at jeg trækker mig tilbage fra hvervet som biskop af Rom, Sankt Peters efterfølger, som er blevet givet til mig af kardinalerne den 19. april 2005, og således at det fra 28. februar 2013 kl. 20 vil være ledigt, indtil en forsamling af dem, der har magten til det, har valgt et nyt overhoved.1


Meget tankevækkende er det, at Ratzinger forlader sin post - abdicerer fra moderkirkens trone, fra Babels trone - som den første pave, eller nærmere som repræsentant for solguden, siden 1415. Det er interessant fordi den gamle profeti fra Skt. Malakias, siden 1100tallet har fortalt rammende om paverækken, og siger at efter Ratzinger kommer den sidste pave, Romeren Peter, til hvem Malakias' profeti giver mottoet: "I meget stor trængsel, vil sædet af den romersk katolske kirke være optaget af Romeren Peter, som vil give fårene føde igennem mange trængsler, under hvilke byen på de syv høje vil blive ødelagt, og den frygtelige dommer vil dømme sit folk. Slut".

Det er svært at holde balancen i denne tid, for der sker så meget i verden som kunne opfylde de profetier vi ved, vil gå i opfyldelse. Men er tiden nu? Er den enkelte begivenhed her og der aftrækkeren på pistolen, der giver startskuddet til den hurtige og smertefulde trængsel som vi ved venter, i nærmeste fremtid? Det er ikke til at vide på forhånd. Oftest er det bagefter man ser storheden af de profetiske opfyldelser. Men vi skuer ind i fremtiden og forsøger at forstå, og derfor vil spørgsmålet "hvornår?" naturligt fremkomme i vore tanker. Der er både tanker for og imod at det er nu, de sidste profetier vil udfolde sig, og jeg vil prøve at sætte ord på mine tanker her.

Der var forventninger om at 2012 ville være året hvor denne pave gik af, for at gøre plads til den falske profet, og dermed underforstået også Antikrist. Mayaerne forventede genkomsten af deres Kulkulkan messias, deres flyvende drage gud i 2012, tillige med en "Bolon Yokte K'uh" - krigens, ofringernes og underverdenens gud. Aztecerne ventede genkomsten af deres Quetzalcoatl, også en flyvende drage gud i 2012. Cherokee indianerne ventede genkomsten af deres flyvende klapperslange gud. Hindu Kali Yuga kalenderen afsluttedes også i 2012 med "han dæmonens" tid.

Den okkulte verden har uden tvivl planer og forventninger. Men anerkendte bibelkyndige fra fortiden, havde også et øje til denne tidsramme. F.eks. Jonathan Edwards og Pastor William J. Reid, som fortolkede Åbenbaringsbogens 1260 dage som år, og regnede fra begyndelsen af moderkirkens temporale magt i 754 (jf. Konstantins donationer), og tillagt 1260 år, når vi til 20142. De regner dog fra 752 og når derfor til 2012...

I artiklen "Jesus kommer virkelig snart [2]" gennemgår jeg under punktet "Den Falske Profet" de sidste 10 paver fra profetien, og i artiklen om "Menighedens bortrykkelse og Herrens dag" under punktet "Den okkulte verden" viser jeg at den okkulte verden har en fornemmelse af fremtidens begivenheder, også tidsmæssigt, så det er ikke bare så simpelt endda at afvise Malakias' profeti - særligt ikke da den ind til nu, ganske præcist, har ramt plet med sine mottoer.

Ratzinger sagde om valget af sit navn "Benedict XVI", at:

Jeg ønskede at blive kaldt Benetict XVI for at skabe en åndelig forbindelse med Benedict XV, som navigerede kirken igennem en tid af uro forårsaget af første verdenskrig3


Jesuit "Ronald L. Conte Jr." summerer i sin bog "The Future and the Popes" (fremtiden og paverne) fra 2009, at:

Paven efter Johannes Paul II tog navnet Benedict XVI, efter Sankt Benedict og efter Pave Benedict XV. Ligesom Pave Benedict XV var et fredsbud, var Pave Benedict XVI et fredsbud. Ligesom Pave Benedict XV søgte fred og talte om fred, gjorde Pave Benedict XVI det også. Ligesom Pave Benedict XV mislykkedes med at opnå fred i verden, mislykkede Pave Benedict XVI med at opnå fred i verden. Ligesom Pave Benedict XV's pontifikat indtræf i tiden op til Første Verdenskrig, er også Pave Benedict XVI's pontifikat begyndt i tiden op til Tredje Verdenskrig. Ved slutningen af, eller hurtigt efter Pave Benedict XVI's pontifikat, vil Tredje Verdenskrig begynde. Efter Pave Benedict XVI's pontifikat vil Tredje Verdenskrige rase med fuld styrke


Ronald Conte introducerer sin bog og siger: "Vær venlig at forstå at mine skriverier om fremtiden er spekulativ eskatologi, baseret på studie og fortolkning, ikke på viden og sikkerhed.". Han forventede at Ratzinger ville dø i starten af 2012, og derefter ville krigen bryde ud. Sandheden er, at man ikke behøver overnaturlige oplevelser for at være påvirket af den dæmoniske verden. Apostlen Peter, moderkirkens påståede første pave, talte ud af det blå med Satans tunge, og Jesus sagde: "Vig bag mig, Satan! du er mig til forargelse" (Matt. 16:23). En jesuit er i den ondes magt, og uvidende om mørkets magters indvirke, kan han have ført pennen direkte fra den okkulte verden4.

Conte var, som vi nu kan se, for tidligt ude med begivenhedernes gang. Men det skal ikke forplumre at den okkulte verden forventer at Antikrist skal komme ud af den Tredje Verdenskrig - og at den måske kan være kun dage herfra. Okkultisten Albert Pike, udgav i 1870, d. 22. januar, sammen med Giuseppe Mazzini (grundlæggeren af den Italienske Mafia), sin okkulte vision for fremtidens tre verdenskrige, hvor den sidste skulle starte mellem Islam og Jødedommen. Ronald Conte skriver videre i sin bog at de arabiske/muslimske nationer i Mellemøsten og det nordlige Afrika vil angribe USA og Europa, og udviklingen af en krig mellem Jødedommen og Islam vil udvikle sig til en global krig, en trængsel der aldrig er set før, eller skal komme igen.

Ratzinger blev fra begyndelsen kaldt en overgangsfigur5, og det er interessant at Conte skriver:

Pave Benedict XVI's regeringstid, skal være kort, fordi han har en bestemt rolle i Guds plan. Hans pontifikat er en kort opfordring til fred før en stor krig. Hans pontifikat er en bro imellem Johannes Paul II lange regeringstid og den korte regeringstid for den næste pave (Pius XIII dvs. Romeren Peter, den falske profetkmt. af forfatter). Hans rolle er at forberede kirken for trængslen, ikke at lede kirken igennem trængslen. Og derfor vil hans regeringstid være kort, ligesom regeringstiden for adskillige paver efter ham


Det ses generelt i den okkulte verden, at sandheden ikke gives i sit fulde omfang. Bibelen fortæller at moderkirken vil destrueres (Åb. 17:16), mens moderkirkens ledere tror at de får lov at fortsætte sit babyloniske bedrag. Men at Ratzinger er en overgangspave kan måske betyde at han er pausesignalet før den store trængsel.

Ratzinger har på flere måde gjort scenen rede for Antikrist. Han har forsøgt at nedbryde barriererne mellem den kristne og den jødiske forståelse af Bibelen6. Han fratog protestanter retten til at være en kirke, genoplivede den okkulte latinske messe (som også danske katolikker tog i brug7) og fik restaureret fangehullet under den pavelige fæstning i Castel Sant' Angelo, hvor dødsdom og tortur blev udrettet under inkvisitionen8. Og selvfølgelig har han også givet Israel skylden for Mellemøstens elendighed9. Han har udført hvad han blev sat til.

For ikke at fare vild, er det vigtigt at holde sig til Bibelen, og gør man det, ses at rækkefølgen af den falske profet (paven) og Antikrist er byttet om. Johannes så nemlig først Antikrist - dyret med de ti horn (Åb. 13:1), og derefter den falske profet (Åb. 13:11). Vi ved fra Dan. 7:24 og Joh. 17:12 at der skal være et rige med ti konger (dyrets ti horn), hvorimellem et ellevte horn skyder op, som er Antikrist. En kort tid vil disse ti konger regere sammen med Antikrist, og USA arbejder hårdt i disse dage for at få omstruktureret de ikke integrerbare lande, efter dette omtalte riges nye verdenskort. I 1973 blev dette 10-kongerigers verdenskort formet af Club of Rome (én af Illuminatis organisationer), og i 2008 fik hvert kongerige tilknyttet en konge, som skal arbejde for globale anliggender10. Det er det, programmet "Krig Mod Terror" handler om. Afghanistan, Irak, Libyen, Ægypten og nu Nordafrika m.v. er alle anstrengelserne der til sidst opfylder Bibelens profeti om dette rige11.

Vi har altså ti riger, Antikrist og paven der sammenspiller i denne tid. Ratzinger går af d. 28-02-2013, og Vatikanets talsmand, Federico Lombardi lover en ny pave inden påske, dvs. inden 24-03-201312. Skal vi antage at det sidste rige med sine ti konger er formet, og at magtfordelingen som rokeres igennem "Krig mod Terror" programmet blot er af topografisk art, så kan vi måske forvente at Antikrist kommer på scenen mellem 28-02-2013 og 24-03-2013. Conte skrev som tidligere citeret, at det bl.a. var fra Nordafrika (hvor USA opererer i disse dage) modstanden mod USA og Europa ville komme - måske har han ret? Skal de ti riger stå skinnende klart markeret med sin magtfordeling, hvilket jeg tror de skal, så skal der ske ufatteligt meget med verdens magtbalance, den næste måneds tid.

Jeg tvivler på at tiden er nu. Det kan være at Malakia's profeti er sand, og den næste pave kommer til at sidde i længere tid og afbrydes af ødelæggelsen midt i trængslen, jf. Åb. 17:16. Det kan være at sekvensen i Åbenbaringsbogen - Antikrist først, den falske profet efter - ikke skal forstås sekventielt. Den falske profet kan måske tage sin plads nu, men først senere - efter Antikrist er stået frem, tage sin endelige rolle og lede verden ind i tilbedelse af dragen. Det kan også være at Antikrist står frem, og de ti riger dannes kort efter... Jeg kommer her i tanker om damen fra Valdres i Norge, der så endetiden i et syn (ikke at vi ukritisk kan tro på syner og profetier), hvor hun så en længere afspænding før Tredje Verdenskrig13. Det lyder plausibelt, da en omformning af verden, orden ud af kaos (Illuminati's motto) - nedbrydning af magt og genopbyggelse i ny form, med stor sandsynlighed vil kræve en efterfølgende tid til at opnå ny balance. Og da, når folk siger fred og ingen fare, er ødelæggelsen pludselig over dem (1. Tess. 5:3).

Gud er suveræn. Han har fastsat tider og timer af egen magt (Apg. 1:7), så når alt kommer til alt, sker der intet før Guds tid er - og omvendt sker det præcist når Guds tid er. Det jeg påpeger her er, at der er mange stemmer der siger at tiden er lige for døren - få år, eller måske dage. Vi ved det ikke, andet end at vi med sikkerhed ved at tiden er moden. Hvor længe Guds langmodighed rækker - hvor langt Hans frelsesvilje rækker (2. Pet. 3:9, 15), det kan vi ikke vide - men Hans vilje er fastlagt. På rette tid, lader Gud de sidste profetier opfylde - alt vi ved er, som sagt, at tiden er moden.

1 "Bombe i kirken: Derfor trækker paven sig tilbage", BT, d. 11-02-2013

2 Se "Lectures on the Revelation", , af William J. Reid, side 306

3 "Reflection on the name chosen: Benedict XVI", The Holy See, Official Site of the Vatican, d. 27-04-2005

4 Se mere i artiklen "Hvilken profetisk tid er det?"

5 Kristeligt Dagblad, 20. april 2005; Jyllands-Posten, 19. april 2005; Politiken, 20. april 2005

6 Paven forbereder den religiøse vej for Antikrist

7 Danske katolikker vender tilbage til latinen

8 Den inkvisitoriske profet.

9 Katolsk præst: Kristus har ophævet Guds løfter til jøderne

10 Nyt forskningsprogram angående globalt demokrati er etableret

11 Læs Tumulten i mellemøsten

12 "Vatikanet lover Påske-pave", Ekstra Bladet, d. 11-02-2013

13 Jesus kommer snart


Debat: Joseph Ratzinger går af - er trængslen kommet til verden?

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Den katolske kirke [67]; Tidens ende [78]; Trængslen [70];

Flere nyhedsblogs fra 2013