Generalprøve på global religion

Lagt på d. 23/07-13Igennem de sidste mange årtier, har okkulte kræfter over hele Jorden arbejdet på at forene religionerne. Det, der ligner en generalprøve på det, er etableret i Lynnwood, Washington, USA. Det er den treårige gamle økumeniske kirke "Living Interfaith Church" (kunne oversættes "Levende Tværreligiøs Kirke") der har dannet dette "House of Worship" (Tilbedelsens Hus), med 65årige Steven Greenebaum som leder.

Hovedlæren er, at vi ikke ekskluderer nogen, undtagen dem, der ikke kan favne alle. Dvs. bibeltroende følgere af Jesus, der tror på Hans Ord der siger: "Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig" (Joh. 14:6) - de vil være ekskluderet.

Ordet Interfaith (tværgående tro) er en ny trosretning, ligesom Kristendom, Islam og Buddhisme. Greenebaum's tro er Interfaith. Han er selv på den åndelige sti der hedder Jødedom - han er opdraget som reformeret jøde, og hans stamme (ligesom jøderne har tolv stammer) er menneskeheden1 - altså er Interfaith den nye globale religion, hvis ellers Greenebaum repræsenterer det endelige religiøse frafald.

Tværgående tro er tro der omfavner alle åndelige retninger som leder os til at søge et liv med medmenneskelig gerning. Tværgående tro, som tro, søger ikke at opdage hvilken religion eller åndelig retning der er "rigtig". Den anerkender at vi er alle brødre og søstre, og at på forskellige tidspunkter og forskellige steder har vi været i berøring med det hellige på forskellige måder.

Tværgående tro fejrer vores forskellige åndelige veje, og anerkender at det er vores gerninger i denne verden som tæller; at vi er kaldet til at være beskæftigede i verden, og at gøre det med medfølelse og kærlighed.2


I artiklen Målrettet søgerfølsomhed - verdens invasion af menigheden fortæller jeg om hvordan forskellige holdninger i kirken skal skabe spændinger, der som redskab kan dreje kirken i en ønsket retning - hen imod Interfaith. Rick Warren og hans kolleger skaber sådanne tilstande i kirken, ved at lade alle meninger - verdslige, uvidende, kristne osv., få sin stemme - intet er rigtigt eller forkert.

Interfaith vil skabe den ultimative spænding, hvor Allah, Jesus og Buddha har hvert sit modstridende evangelium - som hverken er rigtigt eller forkert. Interfaith er derfor troen på ingenting, og Satan kan med sin søn Antikrist blive den der tilbedes igennem denne nye religion.

Denne nye religion er som katolicisme gerningsbasseret, mens kristendom (som det eneste forhold til Gud) er ved tro alene - at tro Jesus er Gud, at Han døde og opstod for at vi i Hans død kunne dø bort fra synden, for at vi i Hans opstandelse kunne opstå med Ham til evigt liv. Hans liv, Hans gerning, Hans Ord er det eneste i denne verden der ekskluderes fra "Tilbedelsens Hus". Han - Sandheden, skiller sig ganske markant ud, stående alene på gaden, isoleret til skue for enhver der værdiger Ham et blik. I al frafaldet - i alle Satans anstrengelser for at kvæle Sandheden, er den så let at finde, og enhver der følger det lys, den sandhed der bliver ham vist, vil finde ind til denne Sandhed, og finde frelse og evigt liv. Bibelen, den uønskede og af Interfaith forbandede bog, underviser alt vi behøver at vide for at kende sandheden. Det kan ikke være gjort bedre - alle kan finde sandheden, hvis de vil. Alle er uden undskyldning. Sandheden er den forbudte vej - kik efter den.

1 "Controversial New ‘Religion That Embraces All Religions'", The Blaze, d. 15-07-2013"

2 "Interfaith Is a Faith", livinginterfaith.org


Debat: Generalprøve på global religion

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Endetidens frafald [29]; Falsk religion [82]; Frelse / fortabelse [10]; Global religion [21]; Interfaith [7]; Nyreligiøsitet [14]; Tidens ende [77];

Flere nyhedsblogs fra 2013