Francis og homoseksualitet

Lagt på d. 02/08-13


Udskriv


Der er megen skriveri på nettet, om at pave Francis omfavner homoseksualitet. Det, han har sagt er:

Hvis en person er bøsse og søger Gud og har god vilje, hvem er jeg da at dømme?.. mennesker med dybdegående homoseksuelle tendenser, skal ikke være præster… gejstlige bøsser skal tilgives og deres synder glemmes… de skal ikke marginaliseres på grund af det, men de skal integreres i samfundet… Problemet er ikke at have denne orientering, vi skal være brødre.1


Der er ingen tvivl om at paven på et givent tidspunkt i fremtiden - hvem end der vil sidde i højsæde til den tid - vil have rollen som den falske profet, og der er ingen tvivl om at der i fortiden, såvel som nu, arbejdes på en globalt omspændende og altomfavnende religion2. Derfor er det naturligt at moderkirken med sin retorik nærmer sig omfavnelsen af homoseksualitet også.

Det, der er vigtigt at bemærke er, at Francis siger: "Problemet er ikke at have denne orientering". Med andre ord er det i orden at være tiltrukket af samme køn, så længe man ikke udlever lysten. Men vi ved fra Bibelen at Gud dømmer hjerterne - hvor kimen til handlingerne findes. Jesus sagde at: "enhver, som ser på en andens hustru, så han begærer hende, har allerede bedrevet hor med hende i sit hjerte" (Matt. 5:28). Og når det kommer til homoseksualitet, siger Paulus at årsagen til den homoseksuelle handling er at de: "optændtes i deres begær efter hverandre" (Rom. 1:27). Når mennesker ikke regner det for noget værd at kende Gud, overgives de til et uværdigt sind (Rom. 1:28), og derfra kommer lysten til den homoseksuelle akt, som vil udspille sig, hvis ikke hjertet helbredes og fornyes.

Gud dømmer allerede før handlingen udføres, og således ses at Francis opbløder grænserne. Han forbereder det religiøse system på at favne mennesker der i deres seksuelle synd, synder ikke bare mod Gud, men også mod sit eget legeme (1. Kor. 6:18). "Hvem er jeg da at dømme?", spørger Francis, og man må spørge "Hvem er han at underkende Guds Ord?".

Det er vigtigt at forstå, at det ikke er handlingen der gør os syndere. Det er lysten til synd. Det er tankerne der viser os, at vi er syndere, og ikke én er ren - ikke én er retfærdig. Derfor gav Jesus sig hen for os, så vi i bekendelse og omvendelse kan få Hans retfærdighed, og finde fred ind for Gud. Derfor bør vi lytte til Evangeliet om Guds Søn, der døde og opstod for at vi skal kunne finde evigt liv med Ham, og få del i Hans opstandelse.

1 "Pope Francis: Who am I to judge gay people?", BBC news, d. 29-07-2013

2 Se evt. Paven messer om global magt og religion.


Debat: Francis og homoseksualitet

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Den katolske kirke [67]; Seksualitet [34];

Flere nyhedsblogs fra 2013