Jesus kommer snart

af Emanuel Minos
Lagt på d. 03/02-01


Udskriv
Oversigt


En gammel dame på 90 år fra valdres i Norge fik et syn fra Gud i 1968.

Evangelisten Emanuel Minos holdt møder hvor hun boede.
Han fik lejlighed til at træffe hende, og hun fortalte ham, hvad hun havde set. Han skrev det ned, men syntes dog det lød så uforståeligt, at han lagde det i en skuffe. Nu, næsten 30 år efter, forstår han, at han må dele synet med andre.

Damen fra Valdres var en tindrende klar, pålidelig, vågen og troværdig kristen, som havde et godt skudsmål af alle, der kendte hende. Her er, hvad hun så : ”Jeg så tiden, lige før Jesus kommer – og den tredje verdenskrig bryde ud. Jeg så begivenhederne med mine naturlige øjne. Jeg så verden som en slags globus. Jeg så Europa, land efter land. Jeg så Skandinavien. Jeg så Norge. Jeg så visse scener, som ville finde sted, lige før Jesus kommer igen – og lige før den sidste ulykke finder sted. En ulykke, som vi aldrig før har oplevet magen til!”

Hun nævnte 4 bølger.
1. Lige før Jesus kommer, og lige før den tredje verdenskrig bryder ud, vil der blive en afspænding, som vi aldrig før har haft. Der bliver fred mellem stormagterne i øst og vest, og det vil blive en lang fred. (Husk på, at dette var i 1968, hvor den kolde krig stod på sit højeste. E. Minos). I denne fredsperiode vil der blive nedrustning i mange lande, også i Norge, og vi er heller ikke denne gang forberedte når det kommer. Den tredje verdenskrig vil begynde på en måde, som ingen havde forventet – og fra uventet hold.

2. Der vil opstå en lunken holdning uden sidestykke blandt de kristne – et frafald fra sand, levende kristendom. Kristne vil ikke være åbne for ransagende forkyndelse, lige før Jesus kommer igen. De vil ikke som før i tiden høre om synd og nåde, lov og evangelium, bod og bedring. Der kommer et surrogat i stedet : Lykkekristendom. Det vil komme til at dreje sig om at have succes – om at være noget. Det vil dreje sig om materielle goder – ting, som Gud aldrig har lovet os på denne måde. Kirker, bedehuse og frikirkelokaler vil blive mere og mere tomme. I stedet for den forkyndelse, vi har været vant til gennem generationer – som at tage sit kors op og følge Jesus – vil underholdning, kunst og kultur overtage kirker, bedehuse og lokaler, der hvor der skulle være vækkelse, nød og bodsmøder. Dette vil tage til i stærk grad, lige før Jesus kommer igen.

3. Der bliver en moralsk opløsning, som gamle Norge aldrig har oplevet magen til. Folk vil leve som gifte uden at være gift.
(Dette var i 1968, og jeg tror ikke begrebet sammenlever fandtes på den tid. E. Minos.) Stor urenhed før ægteskabet og megen utroskab i ægteskabet, vil blive det naturlige, og man vil undskylde det på alle leder og kanter. Det vil endda snige sig ind i kristne kredse, og vi kæler for det – også synd mod naturen.

Lige før Jesus kommer igen, vil der komme tv-udsendelser, som vi aldrig tidligere har oplevet. (Tv var lige kommet til Norge i 1968. E. Minos). Tv vil blive fyldt med vold, en så grusom vold, at det lærer folk at myrde og ødelægge hinanden, og der bliver utrygt i vore gader. Folk vil efterligne det, de ser. Der bliver ikke én station på tv. Der vil blive fyldt med stationer. (Hun kendte ikke ordet ”kanal”, som vi bruger i dag. Derfor kaldte hun kanalerne for ”stationer”. E. Minos.)
Det vil blive akkurat, som vi har det i radioen, hvor vi kan tage den ene station efter den anden, og det vil blive fyldt med vold. Folk vil bruge det som underholdning. Vi vil se frygtelige scener af mord og ødelæggelse af hinanden – og dette vil sprede sig i samfundet. Der vil også blive vist samlivs-scener på tv. De mest intime ting, som foregår i et ægteskab, vil blive vist på skærmen. (Dette var i 1968, og jeg protesterede med, at vi har paragraffen, som forbyder den slags. E. Minos). Da sagde den gamle dame : ”Det vil komme til at ske, og du kommer til at se det. Alt, hvad vi har haft før, vil blive brudt ned, og der vil blive vist det mest usømmelige for vore øjne.”

4. Folk fra fattige lande vil komme strømmende til Europa. (I 1968 var der endnu ikke noget, der hed indvandring. E. Minos.) De vil også komme til Skandinavien – og Norge. Der vil blive så mange af dem, at folk begynder at synes dårligt om dem og bliver hårde over for dem. De bliver behandlet som jøderne før krigen. Da er målet for vore synder nået. (Jeg protesterede over det med indvandring. Jeg forstod det ikke på det tidspunkt. E. Minos.) Da strømmede tårene ned over den gamle dames kinder. Jeg får det ikke at se, men du vil komme til at se det. Da pludselig kommer Jesus igen, og den tredje verdenskrig bryder løs. Det vil blive en kort krig. (Hun fik den at se i synet.) Alt, hvad jeg har set af krig før, er bare leg i forhold til denne, og den vil afsluttes med en atombombe. Luften vil blive så forurenet, at man ikke kan trække vejret. Det vil komme over flere kontinenter – Amerika, Japan, Australien og de rige lande. Vandet vil blive ødelagt. Vi kan ikke dyrke jorden. Resultatet bliver, at kun en rest vil blive tilbage. Og resten i de rige lande vil forsøge at flygte til de fattige lande, men de vil være lige så hårde mod os, som vi var imod dem. Jeg er glad for, at jeg ikke kommer til at se det, men når tiden nærmer sig, må du tage mod til dig og sige dette. Jeg har fået det fra Gud. Intet af dette strider mod det, Bibelen fortæller. Men den der har fået sin synd tilgivet og har Jesus som Frelser og Herrer, er tryg.

Når olien strømmer.
En ældstebroder, Martin Andersson, fra pinsemenigheden i Moss, Norge, var i 1937 vidne til følgende profeti i Moss. ”Når der kommer olie op fra Nordsøen og langs den norske kyst, vil ting begynde at ske, og Jesu genkomst nærmer sig!” Da disse ord havde lydt, rejste folk sig i forsamlingen og bad manden sætte sig og holde op med at sige noget sådant vrøvl. For i 1937 var det vrøvl at tale om, at olien skulle pumpes op langs den norske kyst. I dag er alle verdens store olieselskaber i gang med at pumpe olie op langs den norske kyst. Norge er verdens næststørste olieeksportør næst efter Saudi-Arabien. Skønt disse udsagn er kommet i Norge, og en del af indholdet sætter fokus på begivenheder i Norge, er summen af buskaberne til os alle.JESUS KOMMER SNART! Endetidens begivenheder og Jesu genkomst gælder ikke blot for et enkelt land, her Norge. Jesu genkomst gælder os alle – og ingen kan unddrage sig. Samtidig kan vi nikke genkendende til udviklingen i det syn, Gud viste vor ældre søster i Herren i Valdres for 30 år siden.

JESUS KOMMER SNART Giv dit liv til Jesus, hvis du ikke allerede har gjort det! Læs Ordet, bed til din Himmelske Far og søg ind i et sundt, kristent fællesskab. Lær Herren bedre og bedre at kende – og gør Ham kendt! Bered dig på at møde din Gud – og hjælp andre til at være beredt !


Debat: Jesus kommer snart

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Endetiden

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation