Hvilken profetisk tid er det?

af Cutting Edge
Lagt på d. 07/01-02


Udskriv
Oversigt


Med de daglige nyheder fra mellem østen, som er et taktfast trommeslag af krig - og rygter om krig på den ene side, og falsk freds tale som trækker i vores hjertes strenge på den anden side, så tror jeg det vil være meget belærende for os, at konstatere præcis hvilken tid i verdenshistorien vi lever i nu.

I Prædikernes bog kapitel 3:1-8 læser vi ” v1 Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt.
v2 En tid til at fødes, en tid til at dø. En tid til at plante, en tid til at rydde.
v3 En tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede. En tid til at rive ned, en tid til at bygge op.
v4 En tid til at græde, en tid til at le. En tid til at holde klage, en tid til at danse.
v5 En tid til at sprede sten, en tid til at samle sten. En tid til at omfavne, en tid til ikke at omfavne.
v6 En tid til at opsøge, en tid til at miste. En tid til at gemme hen, en tid til at kaste bort.
v7 En tid til at rive itu, en tid til at sy sammen. En tid til at tie, en tid til at tale.
v8 En tid til at elske, en tid til at hade. En tid til krig, en tid til fred.”

Så svaret om tiden er, ”Hvad tid er det?” Selvfølgelig vil alle at den tid de lever i, skal være en tid i fred og sikkerhed, ligesom alle vil være i fred, så de kan vokse op, blive gift, få familie, og se børnebørnene, ligesom mange andre familier før i tiden har gjort, og det er en meget forståelig følelse.

Alligevel, må vore følelser ikke komme i vejen for en korrekt forståelse af Bibelske principper. Bibelen underviser at ikke alle tidsaldre eller alle generationer er ens. Jesus græd over Jerusalem før Han gik ned til byen for at begynde den sidste uge af Hans tjeneste før korset. Han sørgede og sagde ” For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid” Luk 19:43-44

Jesu profeti om sådanne fuldstændig død og ødelæggelse, foregik sådan da Romerne ødelagde Israel i år 70 e.Kr., fuldstændig brændte og nedrev hendes Tempel, og korsfæstede så mange Jøder, at de blottede det naturlige landskab af træer. Ser du, den tidsperiode disse Jøder af Jesu tid hørte til, var ikke som de mange der var gået forud.

Ligeledes, som menneskene der levede på Martin Luthers tid, levede bestemt i en tidsalder som verden aldrig havde set. Pludselig pustede Helligånden på Luther, åbnede hans åndelige øjne så han kunne se den hedenskab og løgn som var i den Romerske Katolicisme. I de næste 300 år, var der krampetrækninger mellem Europa og Britannien med forsøg på revolution, krig og den forfærdelige inkvisition(en institution inden for den katolske kirke) da Rom forsøgte at tage hendes mistede autoritet og indflydelse tilbage. Før denne tidsalder, blev over 8 millioner født på ny protestanter martyr myrdet.

Det 20’ende århundrede er en tidsalder som er forskellig fra andre i verdenshistorien. Dette århundrede har set flere krige, rygter om krige, hungersnød, naturkatastrofer, og ligefrem blodsudgydelser end noget andet. For første gang i menneskets historie, har vi oplevet verdens krige. Vidste du at før 1. Verdenskrig, har vi aldrig set noget der lignede en global krig. Vi har oplevet nogle kraftige regionale krige, men aldrig en verdenskrig?

Bid mærke i dette faktum, for det vender vi tilbage til i denne artikel. Nu da vi har fastslået at ikke alle tidsaldre i historien er ens, så lad os spørge: I denne tidsalder som vi lever i, er det en tid til at elske eller en tid til at hade, en tid til at rive ned eller en tid til at bygge op, en tid til krig eller en tid til fred. Bibelen fortæller os det ret klart.

I Joels Bog 3:6: ”Thi se, i de Dage og på den Tid, når jeg vender Judas og Jerusalems Skæbne…” (1907 oversættelsen)
(I King James Joel 3:1 For behold, in those days and at that time when I shall reverse the captivity and restore the fortunes of Judah and Jerusalem …)
Stop her et øjeblik. Tænk på nutidens historie. Vi ved præcis hvornår Gud genindførte Israel til hendes land, gør vi ikke? Han genoprettede staten Israel den 14 maj 1948. Derfor kan du skrive denne note i Bibelen, ved siden af dette vers ”Fuldbyrdet den 14 maj, 1948”.

Lad os fortsætte med denne utrolige profeti: ”samler jeg alle Hedningefolk og fører dem ned i Josafats Dal. Der vil jeg holde Rettergang med dem om mit Folk og min Arvelod Israel, som de spredte blandt Folkene; og de delte mit Land”
(I King James: I will gather all nations and will bring them down into the Valley of Jehosaphat, and there will I deal with and execute judgment upon them for their treatment of My people, and of My heritage Israel.) Derfor skulle vi forvente at se Guds straf gentagende gange komme over Israels fjender, umiddelbart efter hendes genfødsel som en nation. Og det er præcist hvad vi ser. Eftersom en af Guds mest brugte straffe er krig, er vi ikke overrasket over at se krig bryde ud, umiddelbart efter bekendtgørelsen af Israel som nation den 14 maj 1948. Israels Arabiske naboer angreb med det samme fra alle sider. Selvom Israel var forfærdeligt svagt bevæbnet og bemandet. Gud gav hende den type af militærisk sejr, som vi ser om og om igen i det Gamle Testamente. Denne første krig mindede mig om den krig, hvori Gideon blev givet sejren over en 132.000 mand stor hær, selvom han kun havde 300 mand. Gud gav Gideon sejren selvom han stod underlegen med 1 mod 440 mænd. Israels sejr over den forenede Arabiske hær, skulle have vist den ikke troende verden at Gud igen ville beskytte Israel, på samme måde som Han beskyttede hende i det Gamle Testamente.

Siden dengang, er krige blevet kæmpet i 1956, 1967, 1973 og 1982. De underbemandede Israelitter vand hver og en af disse krige, men hver gang der var tale om fred, blev Araberne mere end nogensinde uforsonlige og hadefulde.

Lad os gå tilbage til Joels Bog 3:9 ”Hastigt og brat lader jeg Gengældelse komme over eders Hoved”. (1907 oversættelsen)
(I King James 3:7 ”I will return your deed of retaliation upon your own head”). Palestinenserne skulle forsigtigt holde denne advarsel for øje, selv når de angriber, dræber og lemlæster talrige Jøder, for at tilintetgøre dem, mænd, kvinder og børn. Faktisk taler Gud direkte til Araberne her., som vers 6-8 af dette kapitel klart indikerer. (Vers 3-6 i King James)

Nu retter Gud sin opmærksomhed på hele verden, denne endetids alder, efter Israel er kommet tilbage til hendes land. I vers 14 læser vi ”Råb det ud blandt Folkene, helliger en Krig, væk Heltene op! Lad alle våbenføre Mænd komme og drage op! Smed eders Plovjern om til Sværd, eders Vingårdsknive til Spyd! Svæklingen skal sige: Jeg er en Helt!
(I King James vers 9: Proclaim this among the nations: Prepare War! Stir up the mighty men! Let all the men of war draw near, let them come up. Beat your plowshares into swords and your pruning hooks into spears; let the weak say, I am strong, a warrior!)

Læg mærke til at denne profeti er stik modsat den profeti i forbindelse med slutningen af alle krige, hvor Jesus starter tusindårsriget. I Esajas 2:4 ser vi at Messias vil stoppe al krig. ”…De skal smede deres sværd om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte sværd mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig.”

Men i den tid umiddelbart efter Israel er genoprettet, ser vi profetien om krig, hver nation bliver systematisk ført ned i Josafats Dal [fællesbetegnelse for Mellem Østen] for at få Guds straf som er krig.

”Hedningefolkene skal vækkes op og drage til Josafats Dal; thi der vil jeg sidde til Doms over alle Hedningefolk viden om. Sving Seglen, thi Høsten er moden; kom og stamp, thi Persekummen er fuld! Persekarrene løber over, thi stor er Folkenes Ondskab. Skarer på Skarer i Opgørets Dal! Thi nær er HERRENs Dag i Opgørets Dal.”
(I King James: ” Let the nations bestir themselves and come up to the Valley of Jehoshaphat for there will I sit to judge all the nations round about. Put in the sickle, for the vintage harvest is ripe; come down and tread the grapes for the winepress is full; the vats overflow, for the wickedness of the peoples is great. Multitudes, multitudes, in the valley of decision! For the Day of the Lord is near in the Valley of Decision!)

I Zakarias 12, ser vi at Gud forudsiger en meget speciel plan for Hans by, Jerusalem. I vers 1 ser vi at Gud kommer med et profetudsagn hvor han forbereder Israel på Jesu Kristi genkomst. I vers to siger Gud ”Se, jeg gør Jerusalem til et berusende bæger for alle de omboende folk; også Juda vil blive ramt, når Jerusalem belejres. v3 På den dag gør jeg Jerusalem til en tung sten for alle folkene; de, der forsøger at løfte den, vil rive sig til blods. Så samles alle jordens folk mod byen.”

Til sidst i vers 9, siger Gud ” På den dag agter jeg at udrydde alle de folkeslag , som rykker imod Jerusalem;”

Derfor, den der kæmper imod Jerusalem, kæmper i virkeligheden imod Israels Gud, den Hellige Bibel, imod Jesus Kristus selv. Men, Gud vil tillade at forholdene imod Israel, tilsyneladende vil være ude af kontrol, så når Han rækker sin hånd ud for at udfri Israel, vil Han få æren. Derfor ser vi i Daniels Bog 12:1, at det går så langt, at ærkeenglen Mickael, og Israels beskytter, må ”stå op” i Himlen og gå frem og kæmpe for Israel.

Medmindre du har været på en anden planet disse dage, så vil du vide at det ser ud til at udbryde krig mellem Israel og Palæstina for fuld kraft, med resten af den Arabiske verden der udtrykker at de er villige til at hjælpe Palæstina. Kunne dette være gnisten for den globale dom, Gud taler om i Joels Bog 3? Ja, det er det, og det ved vi på grund af Obadias 15-18.

De første 14 vers i denne et-kapitels bog er allerede gået i opfyldelse. Men i vers 15, springer Gud til enden af tidsalderen. ” Herrens dag er nær, den kommer over alle folkene”. Med denne reference til Herrens Dag, ser vi at denne profeti endnu ikke er gået i opfyldelse. Og når den går i opfyldelse, vil den gøre det til sidst i tidsalderen. Omvendt, når vi ser scenen blive enestående forberedt for dens fuldførelse, kan vi vide at der er et tegn mere på, at verden virkelig er ved enden af alting.

Da vil Gud erklære 100% tilintetgørelse af det folk fra Edom, som Gud kalder Esaus hus. I 1993, e-mailede jeg den Israelske Ambassade og spurgte dem hvem Esaus Hus var, og om de havde nutidige efterkommere. To dage senere modtog jeg svar fra en Rabbi, der fortalte mig at de nutidige efterkommere af Esaus Hus er Palæstinenserne, ledet af Arafat. Alligevel, var deres hjem i Edom, og flere Palæstinensere lever der end i Israel.

Pludselig slog nøjagtigheden af dagens nyheder mig lige mellem øjnene! Jeg kunne se scenen blive gjort klar til en ubetinget krig mellem Palæstinenserne med Yassir Arafat og Israel, en krig som vil resultere i fuldstændig tilintetgørelse af Palæstinenserne. Til sidst åbenbarede Gud i vers 18, at denne krig vil komme i udbrud fra Israel og vil brænde Esaus Hus til stubbe, så de vil blive destrueret som om de aldrig havde eksisteret.

Dette er scenariet som kører i nyhederne, hver eneste dag! Denne krig vil bare være gnisten som eksploderer ud over hele kloden for til sidst at blive kendt som den Tredje Verdenskrig, og ud af røgen, støvet og katastrofen af denne krig, vil Antikrist komme med store falske tegn og undere.

Lad os gå over til den okkulte plan og se præcist hvordan deres plan fuldbyrder Bibelens profetier. Lad os se på en af verdens største okkultister i historien, Frimurer lederen, Albert Pike. Som de fleste okkultister, havde Albert Pike en åndelig guide, som gav ”guddommelig visdom” om hvordan, at udrette den Ny Verdens Orden. En ”åndelig guide” er et væsen som møder dem som har hengivet sig til det okkulte, alligevel må du forstå at mange folk som udøver Newage religion, ikke ser det som en dårlig ting. Faktisk vil de argumentere højtrystende, at de er fyldt med glæde og lykke igennem at være under påvirkning af deres ”åndelige guides”, uden at indse at de er midlertidig narret af Satan som, sammen med hans dæmoner, kan vise sig som en lysets engel for at narre. Og (”det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel. v15 Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter fortjeneste” 2 Kor 11:14-15)

Albert Pike modtog en dæmonisk vision, beskrevet forneden. Den 22 januar 1870, udgav Pike og en af hans internationale sammensværgede samarbejdspartnere, Guiseppe Mazzini, planen som skulle etablere den Ny Verdens Orden. Denne plan blev hold meget hemmelig, holdt inden for Frimurer logens kredse, da tiden for dens påbegyndelse kun var kendt for okkulte Illuminist medvidende. (Denne information er tager fra en bog af forhenværende Luciferanske Illuminist, Doc Marquis. Hans bog er ”Secrets of the Illuminati” og røber meget tidligere skjulte detaljer, kendt kun for Illuminister).

Den hemmelige Pike plan, som skulle kontrollere verden, forudså behovet for 3 verdens krige.

Den Første Verdenskrig var udtænkt til endeligt og fuldstændigt at vælte den zariske regering i Rusland. Den nye Russiske regering var forudset til at være ateistisk og militærisk. Endvidere specificerede Pike at denne nye Russiske regering skulle være kommunistisk.

Historien som denne Første Verdenskrig skrev, var faktisk hvad der er listet ovenfor. Vestens kræfter i Europa, forenet med de Forenede Stater, finansierede Lenins ekspedition ind i Rusland. De finansierede hans regering konstant, og vi har finansieret den Russiske kommunisme mindst en gang pr. årti siden da.

Den Anden Verdenskrig var forudset til at skabe splid mellem Storbritannien og Tyskland. Imidlertid var en af de planlagte resultater af denne krig, at styrke den nye kommunistiske Russiske regering, så den kunne svække og ødelægge andre regeringer og religioner.

Historien fortæller igen at Anden Verdenskrig virkelig gennemførte dette formål. Krigen startede da Tyskland invaderede Polen, som fik Storbritannien til at erklære Tyskland krig. Meget snart, blev triumviratet (en gruppe på tre personer som udgør en form for ledelse eller førerskab) af styrker sat op til at deltage i denne krig. De Sort Magi okkultister allierede sig da Tyskland forbandt sig med Italien og Japan. De Hvid Magi okkultister allierede sig som Storbritannien blev forbundet med de Forenede Stater og Rusland. Lad dig ikke narre. Denne krig blev kæmpet mellem 2 Ny Verdens Orden styrker, den ”onde” alliance af de forbundene kræfter og den ”gode” alliance af de allierede kræfter. Krigen var imellem de Sort Magi styrker mod de Hvid Magi styrker.

At Pike visionen for Anden Verdenskrig virkelig byggede den Russiske kommunisme op til en super styrke blev opfyldt i en overraskende grad. Historikere har altid fundet det mystisk, at Churchill og Rooservelt kunne have givet hele Øst Europa til Sovjet, da den overlegne styrke klart var imod Sovjet. Klart er det, da Roosevelt og Churchill overgav hele Øst Europa til Rusland, afsluttede den kommunistiske regering i Rusland, nu kendt som U.S.S.R. (Union of Soviet Socialist Republics) sin overgang til en super styrke, præcis som Pikes vision havde forudsagt.Og lad os ikke glemme, at Anden Verdenskrig havde givet Rusland evner, som de aldrig havde være i besiddelse af før Krigen. Vi havde ikke kun bygget det Russiske militær op i en frygtelig grad, men vi havde også bygget hele fabrikker øst for Moskva, som gav Rusland en umiddelbar industri base. Selvom Rusland havde betalt dyrt i menneskeliv igennem Krigen, kom der en superstyrke ud af konflikten. Takket være Roosevelt, havde Rusland nu et kongerige sammen med dets nye militære og industrielle base.

Nu ved du at Frimurernes Præsident Roosevelt gav dette territorium til Rusland, ene og alene af den grund at han var tro mod Pikes vision fra 1870!! Du vil aldrig læse denne sande historie i nogen af dine bøger!!

Den Tredje Verdenskrig, var forudset til at blive mellem Jødedommen og Islam. Denne dæmoniske spådom er utrolig på mange måder, startende med forståelsen af at denne spådom om en tredje verdenskrig forekom i 1870, på et tidspunkt hvor Israel ikke eksisterede som en nation, og da ingen andre end fundamentalistiske Bibel troende kristne troede at den nogensinde ville komme til eksistens igen.

Israel vil aldrig nogensinde blive tilintetgjort militærisk igen.Gud lover Israel, at når hun vender tilbage til hendes gamle land, som Han gav til Abraham, så vil hun aldrig blive overvundet militærisk igen. Hør:

”Jeg vender mit folk Israels skæbne…. og de skal aldrig mere rykkes op fra den jord, jeg har givet dem, siger Herren din Gud.”[Amos Bog 9:14-15]

”Egypten bliver en ødemark og Edom [Esaus Hus] en øde ørken, fordi de øvede vold imod judæerne og udgød uskyldigt blod i deres land.” Joel 4:19
(I King James Egypt shall be a desolation and Edom [House of Esau] shall be a desolate wilderness for their violence against the children of Judah, because they have shed innocent blood in their land. [Joel 3:19])
Husk dette vers, næste gang du hører om Arabiske terrorister, der springer uskyldige Jøder i luften. Palæstinenserne har begået vold af den værste slags og udgydt uskyldigt blod. De har vel fortjent den tilintetgørende dom som Herren har lovet i Obadias.

Gud fortsætter ” Men Juda skal bebos til evig tid, Jerusalem i slægt efter slægt…. Herren bor på Zion [Joel 4:20-21]
(I King James ” But Judah shall remain and be inhabited forever, and Jerusalem from generation to generation … for the Lord dwells in Zion. [Joel 3:20])

Husk at igennem al Arabernes snak om had til Zioniserne (zionisternes formål var oprettelsen af en jødisk stat i Palæstina) og ønsket om deres død, er Herren din Gud den største Zionist i verden, og han lovede en fuldstændig fysisk ødelæggende dom over alle folk som truer Israel eller Zions Bjerg, som er Tempel Bjerget.

Hold meget nøje øje med begivenhederne i Israel, fordi det sidste kapitel bliver skrevet der. Frimurerne af den Ny Verdens Orden’s ”guidende ånders” plan, er en sidste definitiv Tredje Verdenskrig, som vil begynde mellem Israel og hendes Arabiske naboer og sprede sig til hele verden. Bogstaveligt talt, ud af røgen og ødelæggelsen af denne Tredje Verdenskrig, vil Antikrist komme med lange skridt!

Derfor, når du hører nyhederne, at fred er næsten på plads, ved du at du ikke skal tro det. Når du hører at der er erklæret våbenhvile, ved du at det ikke holder. Ingen kristen skulle tillade deres hjerte blive foruroliget om freden vil briste i Mellem Østen, eller om krigen vil udeblive. Vi ved fra Skrifterne, at denne tidsalder er, desværre, krig og ikke fred, had bliver fyldt over i en total verdenskrig og ikke kærlighed mellem mennekser.

Faktisk, igennem de sidste 2500 år af verdenshistorien, har menneskeligheden kendt til uophørlig krig, eller slaveri. En historielærer beskrev engang historie som ”en historie om menneskelighedens krig, med nogle få år af fred imellem”. Denne beskrivelse er meget præcis. Da menneskets hjerte af natur er ondt, [Jeremias 17:9], ved vi at uoverensstemmelser og krig, konstant vil være reglen uden undtagelse. Vi i Amerika har siden Anden Verdenskrig, og specielt siden Præsident Regan, kendt til fred, ikke været involveret i nogen krige, og enestående materiel fremgang i så høj grad at vi ikke kan forestille os at alt dette må få en ende, meget snart.

Misforstå mig nu ikke, jeg er ikke en pessimistisk person fra naturens side. Jeg har en adopteret søn på 4 år og 4 andre børn på 24-30 år. Og jeg har et smukt, rødhåret barnebarn på et år. Det liv Gud har givet mig er sødt.

Men, Gud har kaldet os til at være realistiske, og ikke så idealistiske at vi ikke kan se hvad der foregår omkring os. Jesus sagde at vi skulle være ”snilde som slanger og enfoldige som duer” [Mattæus 10:16]. Jesus fortalte endvidere at vi ville kende ende tiden, når vi ser ud over verden og ser tegnene som Bibelen viser, hvorfra vi skal vide at Antikrist er nær. Hør på disse ord:

”….. når I ser alt dette, at han står lige for døren. Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker.” [Matt 24:33-34]

I dag er ende tidens tegn overalt. I dag, for første gang i verdens historie, ser vi at verdens nationer er blevet økonomisk reorganiseret til nøjagtigt 10 super nationer, med NAFTA som Nation #1 og Vest Europa som Nation #2. Denne realitet, sparker til profetien i Daniels Bog 7:8, som giver os den rækkefølge af begivenheder, som vil rejse Antikrists verden. Hør:

”Mens jeg så nøje på hornene, voksede der endnu et horn, et lille et, frem mellem de andre. Tre af de andre horn blev revet af, så det kunne få plads. Og se, dette horn havde øjne som et menneske og en mund, der talte store ord”

Rækkefølgen er sådanne: 1). Daniel ser verden blive reorganiseret til kun 10 super nationer, dette skete fra 1992-1996. 2) Daniel ser Antikrist rejse sig mellem de 10 horn, indlysende en af deres, den samme slags person som de er. Eller sagt på en anden måde, hver af de 10 konger, vil være præcis som Antikrist. Derfor kan vi nu vide at, efter 1996 vil næste begivenhed efter Guds profetiske kalender være Antikrists fremtræden. 3). Antikrist destruerer, eller er skyld i ødelæggelsen af 3 af de oprindelige 10 super nationer.

Vi står virkeligt ved kanten af den største begivenhed i historien, siden Jesu Himmelfart for næsten 2000 år siden. Da ”fødslen” af Antikrist er forudsagt i Mattæus 24, så lad os hurtigt gå dertil for at få kastet mere lys over sagen. I dette kapitel, siger Jesus i vers 8, at tegnene for endetiden vil være som ”fødsels veer” som når en kvinde føder. Men hvad er det for en baby der skal fødes med disse fødselsveer af krig, krigs rygter, hungersnød og jordskælv? Der er faktisk profeteret i Mattæus 24, at 2 børn skal fødes.

I vers 15, ser vi pludselig Jesus tale om Ødelæggelsens Vederstyggelighed i Templet, som Daniel varslede i 9:27, men vent et øjeblik, Templet blev ødelagt i år 70 e.kr., sammen med nationen Israel. Klart, hvis der skal begås en vederstyggelighed, så må Templet genopbygges, og nationen Israel må genfødes. Derfor, da Israel blev genfødt den 14 maj 1948, kom det første barn der skulle fødes til eksistens.

Videre, er Antikrist den som Daniel forudsiger der vil begå denne Ødelæggelsens Vederstyggelighed. Derfor er Antikrist det andet barn der skal fødes i Mattæus 24. Dette er begivenheden der ligger lige foran os, som kører i dagens nyheder. De samme fødselsveer som dem der fulgte med fødslen af Israel, vil følge med ved fødslen af Antikrist. Der er krige, rygter om krige, Nation rejser sig mod nation, og kongerige mod kongerige, hungersnød og jordskælv mange steder over hele verden.

Denne type fødselsveer, er hvad vi ser i dag, og som vil blive meget stærkere for at producere Antikrist. Og indtil kirken vil blive bortrykket, før Antikrist bekræfter kontakten med Israels ledere, skal vi sandsynligvis gennemgå de sidste fødselsveer i Mattæus 24. Vi vil blive skånet for lignende dom som vi finder i Åbenbarings Bogen, men vi må gå igennem disse frygtelige fødselsveer i Mattæus 24.

Er du åndeligt klar? Er din familie? beskytter du din familie tilstrækkeligt? Det er grunden til at denne tjeneste først vil sætte dig i stand til at forstå de farer du står imod, og så hjælpe dig til at udvikle strategier til at advare og beskytte dine elskede. Når du er blevet grundigt trænet, kan du også bruge din vidden til at åbne diskussioner med en ufrelst person. Jeg har kunnet bruge det mange gange, og har set det resultere i at mennesker kommer til Jesus Kristus. Disse farefulde tider er også en tid hvor vi kan nå mange sjæle for Jesus Kristus, gøre en evig forskel.

Hvis du har accepteret Jesus Kristus som din personlige frelser, men har været lunken i din åndelige vandring med Ham, må du øjeblikkeligt bede Ham om tilgivelse og fornyelse. Han vil øjeblikkelig tilgive dig, og fylde dig med Helligåndens glæde. Så må du starte med daglig bøn og studere Bibelen.

Hvis du aldrig har accepteret Jesus Kristus som frelser, men har indset at Han er virkelig og at enden er ved at være nået, og vil modtage Hans evige liv som en GRATIS GAVE, så kan du også gøre det hjemme hos dig selv. Når du tager imod Ham som Frelser, vil du blive født på ny i din ånd, og er lige så sikker på Himmelen, som hvis du allerede var der. Så kan du hvile i vished om at Antikrists kongerige ikke kan røre dig åndeligt.

Hvis du gerne vil fødes på ny, så gå til vores frelses side nu.

Oversat fra http://cuttingedge.org
Læs original teksten her http://cuttingedge.org/news/n1419.cfm eller her


Debat: Hvilken profetisk tid er det?

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Endetiden

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation