Paven forbereder den religiøse vej for Antikrist

Lagt på d. 01/10-11


Udskriv


Som forventet af den falske profet, baner han vejen for Antikrist. Der kan ikke herske tvivl om, at den romerske moderkirke er kvinden der rider på dyret i Åb. 17:3, og at kvinden som system ledes af dyret, den falske profet, dyret der "havde to horn ligesom et lam, men talte som en drage" (Åb. 13:11).

Åb. 13:3-4, 15 viser at både Antikrist og Satan selv vil tilbedes af hele verden, og derfor skal religionerne nedbrydes og forenes i tilbedelse af den sataniske treenighed, dragen, Antikrist og den falske profet, paven. Paven arbejder på at nedbryde barrieren mellem jøder og kristne, således at den jødiske tanke om en kommende messias, som ikke er Jesus, men Antikrist, også kan være rigtig.

Den pavelige bibelkommission skriver følgende i et dokument kaldt "Det Jødiske Folk og Deres Hellige Skrifter I Den Kristne Bibel"1

Rædslen i kølvandet på udryddelsen af jøderne (Shoah) under Anden Verdenskrig, har fået alle kirkerne til at genoverveje sit forhold til jødedommen, og som følge heraf at genoverveje deres fortolkning af den jødiske Bibel, det Gamle Testamente. Der kan spørges, om kristne bør få skylden for at have monopoliseret den jødiske Bibel og læse deri, hvad ingen Jøde har fundet. Bør ikke kristne fremover læse Bibelen som jøderne gør, for at vise behørig respekt for sin jødiske oprindelse?


Der stilles altså to spørgsmål - sagt med andre ord: 1) Kan det være at de kristne læser det gamle testamente forkert? 2) Bør kristne ikke læse Biblen som jøderne gør det?

Som svar på det sidste spørgsmål, skal et negativt svar gives af hermeneutiske (fortolkningsmæssige) årsager. For skal Bibelen tolkes som jødedommen, involverer det nødvendigvis en underforstået accept af alle dens (jødedommens) forudsætninger, det vil sige den fulde accept af hvad jødedom er, i særdeleshed autoriteten i dens skrifter og rabbinske traditioner, som udelukker troen på Jesus som Messias og Søn af Gud.

Hvad angår det første spørgsmål, er situationen anderledes, for kristne kan og bør indrømme, at den jødiske måde at tolke Bibelen på, er en mulighed, i sammenhæng med de jødiske hellige skrifter fra den Anden Tempelperiode, en tolkning der svarer til den kristne tolkning, som udviklede sig parallelt. Begge tolkninger er bundet op med visionen om at deres respektive trosretninger, hvoraf tolkninger er resultatet og udtrykket. Derfor, ingen af dem kan reduceres.

På det praktiske plan for eksegese, kan kristne ikke desto mindre lære meget af jødisk eksegese, praktiseret i mere end to tusinde år, og faktisk har de lært meget i løbet af historien.


Det er en dans på en knivsæg. Samtidig med at han siger, at den jødiske forståelse "udelukker troen på Jesus som Messias og Søn af Gud", så siger han at "kristne kan og bør indrømme, at den jødiske måde at tolke Bibelen på, er en mulighed". Jesus accepteres som Messias og Guds Søn, men samtidig bør vi læse Bibelen som jøderne gør det, dvs. at Jesus ikke er Messias og Guds Søn. Jøderne har i mere end 2.000 år udlagt Bibelen, siger teksten, og vi ved jo at det jødiske folk endnu ikke har tolket Bibelen i troen på Jesus. Hvordan kan vi da som kristne lære meget af dem? Kort sagt siger han, at de kristne skal fortsætte med fortolkningen ud fra Jesus, og jøderne fortsætte uden Jesus. Koranen gør det samme i eks. Sura 3:20: "Sig til dem, der har fået Skriften (jøder og kristne), og til dem af dit folk (muhamedanerne): "Har I overgivet jer til Gud?" Hvis de har overgivet sig til Gud, er de retledet". I Illuminatis film The Book of Eli ses også at de ønsker at bruge en forvrænget Bibel som brobygger mellem Toraen og Koranen, ligesom projektet Gods Holy Mountain har til formål at samle alle religioner på tempelbjerget i Jerusalem. Selv folkekirken i Danmark arbejder for at forene religionerne.

Ratzinger (Benedict XVI) skriver i sin bog "God and the World", på side 209 at:

Det er selvfølgelig muligt at læse det gamle testamente således at det ikke er rettet mod Jesus, det peger ikke ubetinget entydigt mod Kristus. Og hvis jøder ikke kan se løfterne som værende opfyldt i ham, er det ikke bare ond vilje fra deres side, men oprigtigt på grund af teksternes uforståelighed. Der er derfor alle gode grunde til at fornægte at det gamle testamente refererer til Kristus, og til at sige, Nej, det er ikke det, han siger. Og der er også gode grunde til at referere det til ham.


Med andre ord giver Ratzinger jøderne ret i at der er alle gode grunde til at fornægte Jesus, lige så gode grunde som de kristne har til at acceptere Ham. Han spiller helt tydeligt på to heste, og bereder vejen for Antikrist, der skal fremstå som både jødisk og kristen messias.

Angående frelse gør han det også tydeligt, at jøderne kan komme uden om Jesus. I samme bog, på side 151, skriver han:

På den ene side, fører deres Nej til Kristus Israelerne ind i en konflikt med Guds efterfølgende gerninger, men samtidig ved vi at de er sikret Guds trofasthed. De er ikke udelukket fra frelse, men de tjener frelse på en særlig måde, og derved står de inden for Guds tålmodighed, hvortil også vi skal sætte vores lid.


Der er kun én vej, siger Jesus, og det igennem Ham. "den, der ikke går ind i fårefolden gennem døren, men stiger over andetsteds, han er tyv og røver" siger Jesus, og forklarer "Sandelig, sandelig siger jeg eder: jeg er fårenes dør" (Joh. 10:1, 7). Læren i det Gamle Testamente kan ikke føre frelse, hvis ikke det accepteres at læren vidner om Jesus. Jesus siger om GT at: "det er dem, som vidner om mig...hvis I troede Moses, ville I tro mig; thi om mig har han skrevet" (Joh. 5:39, 46). Alt før Kristus var kun en skygge af det, der skulle komme, "men sagen selv kom med Kristus" (Kol. 2:17; Hebr. 8:5; Hebr. 10:1)

I en anden af sine mange bøger, "Milestones: Memoirs 1927-1977", kommer det helt tydeligt til syne, at han plæderer for, at der findes en jødisk vej uden om Jesus. På side 53-44 skriver han:

Jeg har fået fortsat større erkendelse af at Jødedom (som, strengt talt, begynder med enden af dannelsen af kanonen, dvs. i det første århundrede efter Kristus) og at den kristne tro beskrevet i det Nye Testamente er to måder til at tilegne sig Israels skrifter, to måder som, i sidste ende, begge bestemmes af den stilling man antager i forhold til figuren Jesus af Nazareth. Skriften vi i dag kalder det Gamle Testamente, er i sig selv åben for begge måder.


Ratzinger siger altså igen at det Gamle Testamente giver os to muligheder, at det ikke peger på Jesus, og at Israel derfor med rette kan vente en anden Messias (Antikrist), men også at de kristne har ret, at Jesus er opfyldelsen af GT og dermed deres Messias.

Ratzinger der står i skyggerne af den falske profet, forbereder således i flere af sine skrifter vejen for Antikrist. Det Nye Testamente kan i og for sig smides ud, for det Gamle Testamente og jødernes vej, er tilstrækkelig for at blive frelst. I jødedommen (under loven) er man stadig inden for Guds tålmodighed, selvom loven jo viser alle, at de netop ikke kan opnå fred med Gud igennem loven - derfor sendte Han Jesus, og Paulus forklarer at: "når vi, medens vi endnu var fjender (under loven) , blev forligt med Gud ved hans Søns død, så skal vi da langt snarere, efter at vi nu er blevet forligt, frelses ved hans liv" (Rom. 5:10).

Ratzinger flirter med jødedommen, i en grad hvor han selv deltager i synagoger. Billederne herunder er fra 19. august, 2005, hvor han skulle tale i synagogen, og sidder på billederne lyttende til en rabbi mens han venter på selv at komme til talerstolen. Han sagde om denne begivenhed:

I dag ønsker jeg at genbekræfte at jeg har til hensigt at fortsætte, med stor kraft, på vejen mod forstærket forhold og venskab med det jødiske folk2
Vatikanet har et ønske om at flytte pavestolen til Jerusalem. Bibelen fortæller at Antikrist skal sætte sig i templet for at ophøje sig som Gud. Der er en helt klar grund til at der flirtes sådan med jøderne. Frimurerne / Illuminati ser sine loger som synagoger. I sin bog "Mackey's Encyclopedia of Freemasonry" skriver Albert G. Mackey at: "Hver loge er og skal være et symbol på det jødiske tempel; hver mester i stolen repræsenterer den jødiske konge; og hver frimurer en personificering af den jødiske arbejdsmand".

Men der jo det åbenlyse i det, når man accepterer Bibelens profetier, at når pavedømmet smigrer jøderne, så taler han med to tunger (ligner et lam men taler som en drage), for det hele munder ud i at jøderne forrådes. De lader sig smigre af paven, og ser, ligesom mange kristne ikke, at paven står med kniven på ryggen. De ser ikke, at han leder dem til slagtning under den kommende despot, der vil fremstå som deres messias, i stedet for Jesus som de vragede.

En global religion er i fortsat fremgang, og snart vil alle stå i Jerusalem og tilbede den sataniske treenighed. Dog, mange vil ikke, og mange vil derfor dræbes. Men der er også en stor skare der reddes, som Antikrist ikke får bugt med før dagene afkortes, og Jesus kommer igen.

1 "The Jewish People and Their Sacred Scriptures in the Christian Bible", The Pontifical Biblical Commission

2 "Pope Ratzinger waiting his turn at the Cologne synagogue", Tradition in Action


Debat: Paven forbereder den religiøse vej for Antikrist

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Den katolske kirke [67]; Det jødiske folk [14]; Falsk religion [82]; Frelse / fortabelse [10]; Global religion [21]; Profetisk opfyldelse [33];

Flere nyhedsblogs fra 2011