Annapolis og opfyldelse af bibelprofeti

af Kim Andersen
Lagt på d. 01/12-07


Udskriv
Oversigt


Den korteste bog i det gamle testamente, Obadias’ Bog, fortæller om dommen over Edom, dvs. det område Esau, Jakobs broder, boede i (1. Mos. 25:29-31). Edomitterne er i dag bl.a. det palæstinensiske folk[1], og det, der forgår i Annapolis disse dage, er et forløb i den endelige opfyldelse af Obadias’ Bog.

Talen havde sin delvise opfyldelse, da Babylon indtog Juda i 606-587, men v.8 og 10 taler på en måde, der for den der har sat sig ind i Guds Ord, klart og tydeligt taler om afslutningen af endens tid. V.8 taler om ”hin dag”, der ofte er en henvisning til Herrens Dag, dommens dag. Samtidig siger v.10 om edomitterne / palæstinenserne: ”udryddes skal du for evigt”. Det er endnu ikke sket. I og med at det arabiske folk, døbt som palæstinenserne, eksisterer den dag i dag, ved vi, at Obedias ikke blot genfortæller Babylons erobring af Juda, men profeterer om fremtidens begivenheder.

Israel, palæstinenserne og Babylon


Edomitterne er i Bibelen kendt for sin bitre vrede. Ezekiel profeterede: ”Så siger den Herre HERREN: Fordi Edom optrådte hævngerrigt mod Judas Hus…Jeg udrækker Hånden mod Edom og udrydder Folk og Fæ deraf og gør det øde; fra Teman til Dedan skal de falde for Sværdet. Jeg fuldbyrder min Hævn på Edom ved mit Folk Israels Hånd…og Edom skal kende min Hævn, lyder det fra den Herre HERREN” (Ez. 25:12-14). Gud vil ved Israels hånd, udrydde palæstinenserne. Gud siger til palæstinenserne: ”som det var din Glæde, at Israels Hus Arvelod blev Ørk, således vil jeg gøre med dig” (Ez. 35:15) - ”Edom en øde Ørk for deres Vold mod Judæerne, i hvis Land de udgød uskyldigt Blod” (Joel. 3:24) osv.

En ukendt forfatter skrev efter Babylons indtagelse af Juda, i salme 137: ”HERRE, ihukom Edoms Sønner for Jerusalems Dag, at de råbte: ’Nedbryd, nedbryd lige til Grunden!’ Du Babels Datter, du Ødelægger! Salig den, der gengælder dig, hvad du gjorde imod os! Salig den, der griber dine spæde og knuser dem mod Klippen!” (Sal. 137:7-9). Bibelen sammenligner det sidste kommende verdensrige med Babylon, hvilket er særligt synligt i Åbenbaringsbogen, eks Åb. 18:10, der siger: ”mens de selv står langt borte af frygt for hendes pine og siger: ›Ve! ve! Babylon, du store by, du stærke by! thi på én time er dommen kommet over dig.‹”. Et studie af Babylons historie viser, at Babylon aldrig er blevet ødelagt som eks. Es. 13:19-20 siger: ”Det går med Babel, Rigernes Krone, Kaldæernes stolte Pryd, som dengang Gud omstyrtede Sodoma og Gomorra. Det skal aldrig i Evighed bebos, ej bebygges fra Slægt til Slægt; der telter Araberen ikke, der lejrer Hyrder sig ej;”. Historien om Sodoma og Gomorra, forkynder total udslettelse.

Babylon blev taget uden kamp, og levede som by i adskillige år efter mederne og perserne, under Kyros, indtog byen. Byen er igennem tiden forvitret, og lokale beboere har igennem årene stjålet byggestenene fra Babylon. Jer. 51:26 fortæller, at i fremtiden skal det ikke være muligt: ”man skal ikke fra dig (Babylon) hente Sten til Tinder eller Grundvolde, thi du skal blive en evig Ørken, lyder det fra HERREN.”. Tilmed har Saddam Hussein, som en selv-proklameret reinkarnation af Nebukadnessar, siden 1982, bygget på det gamle Babylon i 22 år. Ca. 60 millioner sten er blevet lagt med håbet om at Babylon skal blive som det var i sin storhedstid.

Det kommende verdensrige vil være som, eller endda være, det Babyloniske rige (mere om det senere). Og palæstinenserne, de arabiske edomitter, råber stadig, den dag i dag: ”Nedbryd, nedbryd lige til Grunden” (Sal. 137:7).

Annapolis og udlodningen af Israel


Hvad går Annapolis konferencen ud på? Aviserne skriver:

Med et symbolsk håndtryk blev lederne fra USA, Israel og de palæstinensiske områder i går enige om øjeblikkeligt at tage fat på fredsforhandlinger, som kan føre til dannelsen af en palæstinensisk stat. For at dvæle ved øjeblikket og understrege dets signifikans gentog parterne håndtrykket og holdt et øjeblik hinandens hænder...I morgen vil vi starte udførlige og dybe forhandlinger om alle emner om den endelige status: inklusive Jerusalem, flygtninge, grænser, bosættelser, vand og sikkerhed med videre[2]

Fristen for en fredsaftale er ikke lagt lige om hjørnet. Israelerne og palæstinenserne er imidlertid enige om, at de skal have lavet en aftale senest i slutningen af 2008. Og det er faktisk temmelig ambitiøst. Både fordi parterne stadig står stejlt over for hinanden når det gælder en deling af Jerusalem, de nøjagtige koordinater for en palæstinensisk stat...Præsident Bush opfordrede ellers netop Abbas til at få opløst palæstinensiske terrornetværk, mens han bad israelerne om ikke at udvide bosættelserne i de palæstinensiske områder[3]

De skal enes om landområder, flygtninge og jødiske bosættelser på palæstinensiske områder. Og så skal de enes om selve den hellige by, Jerusalem, hvor både muslimer og jøder har nogle af deres helligste steder.[4]
Den syriske ledelse besluttede at være med på mødet efter at have modtaget en dagsorden, hvoraf det fremgik, at parterne også skal diskutere fredsbestræbelserne mellem Syrien og Israel. Her er Golanhøjderne, som Israel indtog i krigen i 1967, det afgørende stridspunkt. Syrien kræver området leveret tilbage. Syrien har tidligere betegnet spørgsmålet om Golanhøjderne som udslagsgivende for, om landet ville deltage på fredskonferencen.[5]

Der er ingen tvivl om, at mødet i Annapolis handler om at dele Israel, og ranerne er ikke få:

op mod 50 stater og organisationer deltog, herunder 12 arabiske lande[2]

12 arabiske lande, hvorfra palæstinenserne stammer, er mødt op, og de tæller som følger:

Algeriet, Bahrain, Egypten, Jordan, Libanon, Marokko, Qatar, Saudiarabien, Sudan, Syrien, Tunesien, Yemen.[6]

Der er ingen tvivl om, at det tolv-spundne arabiske broderskab har stor interesse i denne del af projektet, for den 23-11-2007, fire dage før konferencen (som startede d. 27-11-2007) mødtes de alene, for på forhånd at få tilrettelagt sine djævelske begæringer. Medierne fortæller:

Udenrigsministre fra medlemmer af Den Arabiske Liga mødes i dag i Egyptens hovedstad, Kairo, for at finde fælles fodslag forud for det møde om fred i Mellemøsten, som den amerikanske regering arrangerer i Annapolis i den kommende uge[7]

Altså går denne konference ud på at give Guds land bort. Om landet siger Gud selv til Israel: ”Jorden i Landet må I ikke sælge uigenkaldeligt; thi mig tilhører Landet” (3. Mos. 25:23). Prisen for at dele Guds land, har Han forkyndt for verden - hvis de blot ville lytte - og siger: ”Thi se, i de Dage og på den Tid, når jeg vender Judas og Jerusalems Skæbne, samler jeg alle Hedningefolk og fører dem ned i Josafats Dal. Der vil jeg holde Rettergang med dem om mit Folk og min Arvelod Israel, som de spredte blandt Folkene; og de delte mit Land” (Joel. 3:6-7). ”I de dage” og ”på den tid” er her, som ”på hin dag”, en reference til den umiddelbare forestående tid, som verden går i møde, hvor Gud dømmer hele jorden, for den uretfærdige behandling af Hans folk, og land.

Med andre ord, er endnu en profeti opfyldt der siger - og bemærk talemåden: ”På hin Dag gør jeg Jerusalem til Løftesten for alle Folkeslag - enhver, som løfter den, skal rive sig på den! Og alle Jordens Folk skal samle sig imod det” (Zak. 12:3)

Obadias og palæstinenserne


Endnu et bevis for, at Obadias taler om Herrens Dag, endetidens afslutning er v.19-20, hvor Israel skal tage Edom’s områder i besiddelse, hvilket de ikke har haft siden deporteringen til Babylon. Se kortet fra artiklen, reference 1[8].

Lyt til følgende passage, og bemærk den ufattelige rammende tale til de arabiske deltagere på Annapolis konferencen, som Gud igennem 3 vers nagler til væggen. Jeg kommenterer i parenteserne:

Visselig vil jeg på hin Dag (den nære fremtid), lyder det fra HERREN, udrydde de vise af Edom og Klogskab af Esaus Bjerge. Da skal dine Helte lammes af Rædsel (vise og helte (mægtige) mænd, er bl.a. præsident, Mahmoud Abbas), o Teman, og hver en Mand (palæstinenser) ryddes ud af Esaus Bjerge (palæstina). For Drab og Vold mod din Broder Jakob (Israel) skal du skjules af Skam; udryddes skal du for evigt (aldrig eksistere mere), fordi du så til, da fremmede (nu 38 stater og organisationer) raned hans Gods og Udlændinge (FN / EU) kom i hans Porte; da de lodded Jerusalem bort, var og du som en af dem (og mødtes i enerum for at styrke hadet).” (v.8-11)

Fremmede nationer er i disse dage ved at planlægge den tyvagtige bortgivelse af Israel, som Gud for mere end 2.500 år siden forudsagde, skrevet sort på hvidt. Esaus efterkommere[9], de palæstinensiske arabere, er i dag ivrige for, sammen med fremmede og udlændinge, at få gjort kål på Israel, på land og folk. Men det vil ikke lykkes. Gud har lovet, at Israel skal være i sit land fra nu af, og til evig tid.

Rusland, Araberne og Israel


På Ezekiels tid, som levede under deporteringen af Israel til Babylon, beder Gud bestemte nationer om at ruste sig og gøre sig klar, fordi ”Lang Tid herefter (efter profetien i omkring 595-574 f.Kr.)skal der komme Bud efter dig; ved Årenes ende (”på hin dag”, v.10)skal du overfalde et Land, som atter er unddraget Sværdet, et Folk, som fra mange Folkeslag er sanket sammen på Israels Bjerge (Israel oprettet som folk og stat), der stadig lå øde hen, et Folk, som er ført bort fra Folkeslagene og nu bor trygt til Hobe” (Ez. 38:8).

Disse nationer er navngivet efter de gamle områder[10], da Ezekiel fik profetien, og er oplistet i Ez. 38:3-6). Lige her er Magog’s land, fra det yderste nord (v.15)[11] interessant, der, som et studie vil vise, er det område som i dag kaldes Rusland. Rusland skal være drivkraften bag et angreb på Israel. Begivenheden som leder til dette angreb kender vi ikke, men Bibelen fortæller at årsagen er at ”gøre Bytte og røve Rov, lægge Hånd på genopbyggede ruiner” (v.12) - præcis det, den nye verdensorden planlægger i Annapolis.

Derfor bør vi spidse øre, når medierne bekendtgør at:

Den næste konference om en fred i Mellemøsten vil blive holdt i Moskva, oplyste Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, onsdag til russiske medier...Rusland er medlem af den såkaldte Mellemøst-kvartet, der desuden består af USA, EU og FN[12]

Det er ikke et enestående forsøg Rusland har gjort for at få sin stemme hørt. En artikel fortæller om at Rusland har sendt en flåde til Syriske havne i Tarsus og Latakia og fortæller videre at:

Rusland forsøger at få en ny rolle i den diplomatiske balance i Mellemøsten, og en beslutning om at bevæge sig ind i Syrien er et skridt på vejen til at forøge sin indflydelse i regionen[13]

Gud sagde til Rusland: ”På hin Dag skal en Tanke stige op i dit Hjerte, og du skal oplægge onde Råd” (Ez. 38:10), og her ses tydeligt at tanken er steget op i hjertet, og snart vil tanke gøres til handling. ”Hin dag” er lige foran os, og alle begivenheder venter på at opfylde Guds Ord.

Brødrene Ehud og Abbas


En sidste ting jeg vil trække frem her er at Bibelen har gjort det klart, at Satans søn, antikrist, snart skal sætte sig i et tempel, i Israel. Ud over at ”han sætter sig i Guds Tempel og udgiver sig selv for at være Gud” (2. Tess. 2:4), så er Han af samme sind, som vi får en forsmag på ved sammensværgelsen i Annapolis, da han også ”uddeler Land til Løn” (Dan. 11:39). Brødrene der mødes i Annapolis arbejder ihærdigt for at opfylde denne plan, som er plantet dybt i deres hjerter.

Berlingske Tidende skrev i den citerede artikel ovenfor: ”Med et symbolsk håndtryk...For at dvæle ved øjeblikket og understrege dets signifikans gentog parterne håndtrykket og holdt et øjeblik hinandens hænder”. Få ved om, at der ligger megen tilkendegivelse i sådan et håndtryk, og det er mere symbolsk end som så. Der findes i den okkulte verden, som bl.a. frimurerlogen er en del af, mange forskellige måder at vise sit tilhørsforhold og dertilhørende status i disse loger på. Frimurernes Kristus er Bibelens antikrist, og deres besættelse af Salomos tempel, er kærnen i frimureriet. De har i mange år arbejdet for at få banet vejen for et tempel i Israel, som antikrist kan sætte sig i, præcis som Gud har fortalt i Ordet.

Håndtrykket som de to frimurerbrødre Ehud Olmert og Mahmoud Abbas giver, er et kendetegn for hele verdens frimurere (Illuminati - verdensordnen). De er begge brødre i frimureriet. Se billedet her under[14].


Dette håndtryk stammer helt tilbage fra det gamle Babylon, den gamle verdensorden, hvor den babyloniske gud Nabu (hebræisk Nebo), lærdommens gud[15] lærer sine tilhængere at bruge sofistikerede håndtryk (se billede[16]). Læg mærke til hvordan Abbas’ tommelfinger er placeret hen over Olmerts håndryg, præcis som Nabu har lært dem det. Den nye verdensorden, genoplivningen af den gamle, giver sig klart og synligt til kende.

I bogen Richardsons monitor of free-masonry, gives der rigelige illustrationer for de forskellige håndtryk, og her er også Olmert og Abbas’ håndtryk[17], om end ikke 100% korrekt efterlignet.

Men der er flere tilkendegivelser for deres frimureri. Her er endnu en illustration på et broderligt kendetegn[18], som viser at vi har med frimurere at gøre. Se Olmert og Abbas’ efterligning på billedet[2].


Afslutning


Der er ikke noget at være i tvivl om. De to brødre er sammen med resten af broderskabet samlet i Annapolis, for at dele Guds land, præcis som Bibelen har forudsagt det. Tiden for Jesu genkomst nærmer sig hastigt, og tiden er kort, til at nå alle dem, vi ikke fik talt med.

Det er en spændende tid. Bibelen siger så meget om vores tid, og her ser vi flere profetier gå i opfyldelse. Den mest synlige og alligevel mest oversete opfyldelse af Bibelens forudsigelser, er at det Israelske folk i snart 100 år er rejst hjem til sit gamle land, som Gud har givet dem. Det er logik at vi ikke kan stille os i vejen for Guds værk. At tro at Illuminati ultimativt vil sejre er tåbeligt. Det er utroligt, at selvom Gud har forudsagt verdens gang i detaljer, hvor vi ser palæstinensernes udryddelse, frimurernes Kristus i et kommende tempel, og nationernes dom for at dele Israels land, så kæmper okkultisterne med savklinger på albuerne, for at nå først til fortabelsen.

Jesus kommer snart! Nådens tid afsluttes snart. Har du mistet din førstekærlighed til Jesus, så vend om. Er du ikke i Guds familie, så bed om Hans frelse. Løbet er snart til ende, og synden som verden elsker, vil dømmes til døden. Der er kun én eneste mulighed for at leve, og det er Jesus. Han blæste nyt åndeligt liv i mine ”næsebor”, og længes efter at se dig blive levende og forenet med Gud igen. Giv dit liv til Ham i dag!

Referenceliste


[1] Situationen i Guds land, Israel.”, http://www.tagryggen.dk/show_article.php?num=408
[2] Konference kickstarter fredsforhandlinger”, Berlingske Tidende, 28-11-2007; http://www.berlingske.dk/article/20071128/verden/711270062/
[3] Plan: Fred i mellemøsten om et år”, TV2 Nyhederne, 27-11-2007; http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-9530179.html
[4] Jerusalem tvivler på freden”, Avisen.dk, 28-11-2007; http://avisen.dk/jerusalem-tvivler-freden-281107.aspx
[5] ”Syrien med til Mellemøstkonference”, TV2 Nyhederne, 25-11-2007; http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-9501598.html
[6] Israel er oppe mod hårde odds i Annapolis.”, 23:59.dk; http://23-59.dk/?id=127
[7] Arabiske ministre mødes før fredsmøde i Annapolis”, Politiken.dk, 23-11-2007; http://politiken.dk/udland/article437540.ece
[8] http://www.tagryggen.dk/gfx/408/obadias.jpg
[9] Esau giftede sig ind i det arabiske folkeslag (1. Mos. 28:9), og blev derved blandet ind i Ismael’s 12 stammer og Keturas’s (Abrahams hustru) seks efterkommere (1. Krøn. 1:32)
[10] http://www.tagryggen.dk/gfx/er_bibelen_trovaerdig/worldmap.gif
[11] http://www.tagryggen.dk/gfx/er_bibelen_trovaerdig/map.gif
[12] ”Rusland inviterer til konference om Mellemøsten”, Politiken 28-11-2007; http://politiken.dk/udland/article439747.ece
[13]Intelligence Brief: Russias Moves in Syria, POWER and INTEREST NEWS REPORT, 30-06-2006; http://www.pinr.com/report.php?ac=view_report&report_id=520&language_id=1
[14] Konference accelererer fredsforhandlinger”, Berlingske Tidende, 28-11-2007; http://www.berlingske.dk/article/20071128/verden/71128004/
[15] “The Jewish Encyclopedia”, Vol 2, side 188.
[16] Codex Magica”, af Texe Marrs, side 157
[17] Richardsons monitor of free-masonry”, side 30.
[18] Richardsons monitor of free-masonry”, side 56.


Debat: Annapolis og opfyldelse af bibelprofeti

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Endetiden

Relaterede nyhedsbogs


Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation