hvert ord, som udgår af Guds mund

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 08/06-05


Udskriv
Oversigt


Der står i Matt. 4:4: ”Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund.”

I denne tilstundende svære tid er det ekstra nødvendigt, at vi ikke kun lever af den mad, vi spiser, men også af hvert ord, som udgår af Guds mund. Thi stoler vi kun på timelige fornødenheder, vil mange ikke kunne holde den tid ud, vi er på vej ind i. Bibelen kalder denne svære tid for fødselssmerter, hvor der kommer pludselige ”veer” af hidtil ukendt format. Jordskælv med 8 på rictor-skalaen regnes for total ødelæggelse. Men tsunamien i Asien bragte jordskælv af styrke 9, en uhyggelig og forfærdelig ødelæggelse. Et forsmag på måske noget langt værre.

I vor tid er der tydeligvis et større antal jordskælv end tidligere. Tilmed så kraftige, at de kan flytte øer og ændre kyststrækninger.

Der skal ske tegn


I det 11. kap i Lukas forudsiger Jesus Kristus, at sådant er tegn på Guds dom, der ifølge Bibelen vil tiltage i styrke. Og i Luk. 21:36 læser vi: “Våg derfor, og bed altid om at I må blive holdt værdige til at undslippe alt dette som skal ske, og til at blive stående for Menneskesønnen.”

I Matt. 24:32-35 står: ”Lær denne lignelse fra figentræet: Når grenene først er blevet bløde og der kommer løv, da ved I, at sommeren er nær. Så skal også I vide, når I ser alt dette, at han er nær for døren! Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette er sket. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå.”

Vi er uden tvivl vidne til ”fødselsvéernes” begyndelse. Det første tegn var Israels ”fødsel” i 1948. Figentræet, der som forudsagt grønnedes.

Vi læser i Matt. 24:24-31: “Falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gøre store tegn og undere, for at forføre selv de udvalgte – om det var muligt. Se, jeg har sagt jer det på forhånd. Så hvis de da siger til jer: Se, han er i ørkenen! så gå ikke derud. Eller: Se, han er i de inderste rum! så tro det ikke! Thi som lynet kommer fra øst og lyser helt til vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være... Straks efter de dages trængsel skal solen formørkes, og månen ikke give sit lys. Stjernerne skal falde ned fra himmelen, og himlenes kræfter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen; og da skal alle folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighed. Og han skal sende sine engle ud med en mægtig basunrøst, og de skal samle sammen hans udvalgte fra de fire vindretninger, fra den ene ende af himmelen til den anden.”

Nogle tror, at dette ikke er endnu, så det vedkommer ikke os. Men det gør det, fordi også disse profetier betegner ”fødselsvéerne”. I de sidste år har astronomer lagt mærke til større og større solaktivitet. Hvoraf nogle har været så voldsomme, at de kaldes solstorme.

15. maj 2005 observerede Space Environment Center in Boulder, Colorado en geomagnetic storm, som nåede det højeste niveau, de kunne måle på NOAA Space Weather Scales.

Vi læser i Åb. 16:8-9: ”Så tømte den fjerde engel sin skål ud på solen, og der blev givet den magt til at hærge menneskene med ild. Og menneskene blev svedet i stor hede, og de spottede Guds navn, hans, som har magt over disse plager. Og de omvendte sig ikke, så at de gav ham ære.”

Det ser ud som en Guds dom på en uomvendt menneskehed. Men det vil ramme alle, idet jordens atmosfære er stærk beskadiget som følge af atomaffald. Og skyer af støv og affald i den øvre atmosfære kan sammen med solpletter fremkalde eller stærk forværre situationen.

I Luk. 21:25 står: ”Der skal være tegn i solen, i månen og i stjernerne. På jorden skal folkeslagene gribes af angst og rådvildhed, når havet og bølgerne bruser.”

I Åb. 8:10-11 står: ”Så blæste den tredje engel. Og en stor stjerne faldt ned fra himmelen, brændende som en fakkel, og den faldt på en tredjedel af floderne og på vandkilderne. Navnet på stjernen er Malurt. En tredjedel af vandene blev til malurt, og mange mennesker døde af vandet, for det var gjort bittert (forgiftet).”

Vi er i vor tid godt på vej til at gøre vandene giftigt ved kemikalier og andre ting. Og værre vil det blive.

Og der står i Luk. 21:11: ”Der skal blive store jordskælv på forskellige steder og hungersnød og pest. Og der skal gives frygtelige syn og store tegn fra himmelen.”

Vi kan ikke vide, hvordan dette sker. Det kan for eks. være ved meteorer, der rammer jorden. For 150 år siden ramtes USA af en forholdsvis lille meteorit, måske blot 20 meter i diameter, men den lavede et krater på 1½ km i bredden og ca 200 meter i dybden. Hvad så, dersom den er 10, 100 gange eller endnu større?

Guds dom


Bibelen har meget at sige om dom. Og der er ingen tvivl om, at der også går dom over vort land, idet også mange af vort folk gør vederstyggelige ting, endog i Guds navn. Vor nation vil gerne tro, at den er på ret vej. Men vi har accepteret Den ny Verdensorden, der er en orden, der direkte har til formål at fremme alt det, som Gud hader. ”Kristne” er med til at godkende synd i stor stil. Og megen ugudelighed er fremmet ved, at vore lovgivere giver os love, der undertrykker sand forkyndelse. I Sverige er der allerede fældet dom over en forkynder, der blot sagde det, der står i Bibelen.

Ægteskaber ringeagtes eller forkastes og antallet af én forælder er steget tre gange i antal i løbet af blot 30 år.

I bladet PsychoHeresy Awareness Letter skrev Paul Cameron: ”De unge børn af enlige mødre møder mange vanskeligheder. Men mange af dem siger som regel ingenting om det.

En forsinket sprogudvikling af mange børn med en enlig moder pådrager sig opmærksomhed fra undersøgere fra Yale School of Medicin og the Universitet of Massachusetts i Boston.

Blandt børn, der levede med en enlig forælder, var der et højt antal i alle aldersgrupper der havde meget sent udviklet sprog. Til sammenligning havde børn mellem 18-23 måneder 32 % sen sprogudvikling, medens børn, der kom fra hjem med både en fader og en moder, kun havde 18 %.” (Se www.familyresearchinst.org) Samlet og oversat af H.Skov Særkjær.

Her ser vi, hvad det kan medføre for eks. at fravælge et hjem med både far og mor. Desuden har alle utugt og homoseksuelle synder en stærk ødelæggende kraft i et hjem

Uden håb kan mennesker ikke leve, hvad vi især ser i Japan, der har så mange selvmord blandt unge. Tyskland kæmper med en bølge af depressioner og hvad deraf følger. Op til 70 % af tyskerne siger, at de har svære problemer.

Også i Danmark er selvmord blandt teenager steget med 200 % og er i stadig stigning. Alvorlige sygdomme såsom AIDS er ude af kontrol.

I stort omfang er vore skoler blevet hjemsted for New Age filosofi, der har som mål at udslette ethvert minde om kristendommen. Resultat er, at vi har et hedensk samfund, hvor alt tillades.

Siden 1960 er volden, omfattende alt lige fra mord, voldtægt, tyveri og meget andet, steget eksplosivt, så vi på mange områder har lovløse tilstande. Og misbrug af børn er næsten en dagligdags fænomen og kan næppe standses, da det ser ud som om mange højtstående personer selv er misbrugere.

Der er i vort land en udbredt had-kriminalitet, som også desværre er stigende. Selv ganske små børn lærer at hade samfundet, skole og samfundsregler. Lovløsheden er bleven stor! (Matt. 24:12.)

I dag bliver de sande kristne beskrevet som ødelæggende for den nye tids fremskridt. I Es. 5:20-25 står: ”Ve dem, som kalder ondt for godt og godt for ondt, og dem, som sætter mørke i stedet for lys og lys i stedet for mørke, som gør bittert til sødt og sødt til bittert. Ve dem, som er vise i egne øjne og ser på sig selv som kloge. Ve dem, som fylder sig med vin og har sin styrke i at blande stærke drikke, som retfærdiggør den skyldige mod bestikkelse og tager retfærdigheden bort fra de uskyldige!.... Derfor er Herrens vrede optændt mod hans folk. Han har rakt sin hånd ud mod dem, og han slår dem, så bjergene skælver..”

Vi nedkalder Guds vrede over os ved at tolerere utrolig snavsede film, endog til børn. Og når samfund og børn reagerer ved at efterligne disse beskidte film, står vi som uvidende og ser blot til, medens det onde i vor midte øges.

Homoseksualitet er blevet en mode i både film og virkelighed. Der tales stort set ikke imod denne synd, i stedet godkendes den som medfødt og ligestilles med den naturlige omgangsform. Dermed sætter man Bibelen ud af kraft. Og Djævelen fryder sig nu, hvor nation efter nation er blevet hans medarbejdere også deri.

Vort land har gennem lang tid levet under Herrens velsignelse. Men når vi så tydelig viser, at vi ikke ønsker hans velsignelse, er det da underligt, at hans dom kommer over os? Vi må i tiden fremover regne med mange mærkelige ting, der vil ramme os.

Vil du være med, når bortrykkelsen sker for Herrens tro tjenere, medens dommene går over jorden, må du søge ham i oprigtighed.

Hvem kan overleve Herrens dom?


Bibelen giver os ikke nogen dato for, hvornår de onde dage bryder løs. Men vi har fået en række tegn, og Jesus Kristus sagde, at når vi ser disse tegn ske, skal vi løfte vore hoveder, thi da er tiden nær.

I Matt. 24:21-22 står: “Da skal der blive så stor en trængsel, som der ikke har været siden verdens begyndelse og frem til denne tid, og heller ikke senere skal komme. Og hvis ikke de dage blev afkortet, ville ikke noget kød (menneske) blive frelst. Men for de udvalgtes skyld skal de dage afkortes.”

Menneskeheden er tæt på at udslette sig selv. De mængder af ødelæggelsesvåben, der findes i dag, vil blive taget i brug. Og dersom ikke Jesus Kristus i den stund, hvor det ser allerværst ud, kommer synligt igen, vil menneskeheden udrydde sig selv. Men disse dage afkortes, fordi Yahshua synligt kommer igen og med sin magt standser dette kaos. Da vil Satan blive lagt i lænker og al krig ophøre. Og i tusind år vil Herren Jesus Kristus synligt herske over jorden som Konge og Herre.

Når de tusind år er gået, vil Satan blive løsladt for en kort tid. Og han vil samle en hær og vil kæmpe mod Gud. Men denne hær bliver knust af Jesus Kristus. ”Og Djævelen, som havde forført dem, blev kastet i ild- og svovlsøen, hvor også dyret og den falske profet var; og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder.” Åb. 20:10. Derefter vil der komme ”en ny himmel og en ny jord; thi den første himmel og den første jord var forsvundet, og havet var ikke mere.” Åb. 21:1.

Det forfærdelige, der skal ske i den sidste tid er forudsagt i Es. 24:1 og 5-6: “Se, Herren gør jorden tom og lægger den øde, omvælter dens overflade, og dem, som bor der, spreder han omkring…. Jorden bliver vanhelliget af dem, som bor der, fordi de har overtrådt lovene, brudt forskriften og agtet den evige pagt for intet. Derfor bliver jorden fortæret af forbandelsen, og det er dem, som bor på den, som bærer skylden. Derfor svides de, som bor på jorden, og de mennesker, som bliver igen, er få.”

Guds tålmodighed er slut


I Es. 13:9-12 læser vi: ”Se, Herrens dag kommer, grusom, med harme og brændende vrede for at lægge landet øde og rydde dets syndere bort. Himlens stjerner og dens stjernebilleder skal ikke længere give sit lys. Solen skal være formørket, når den stiger op, og månen skal ikke skinne. Jeg vil kræve verden til regnskab for dens ondskab, og de ugudelige for de misgerninger. Jeg vil gøre ende på de overmodiges stolthed og ydmyge voldsmændenes hovmod. Jeg vil gøre et menneske sjældnere end fint guld, sjældnere end guld fra Ofir.”

Det forfærdelige, der er overgået os indtil i dag, er kun et forsmag på det, der kommer. Historikeren General Ion Mihai Pacepa, der flygtede bort fra det tidligere Sovjetunion, skrev følgende i Washington Times 10/2/03:

Det er værd at huske, at Andrei Sakharov, ”faderen” til Sovjets brintbombe, valgte at leve i Sovjet gulag i stedet for at fortsætte udviklingen af kræfter, der spreder død og ødelæggelse. ”Jeg ønsker at advare verden”, forklarer Sakharov i 1968, ”mod den ødelæggelses trussel, som verden står overfor.”

I dag står vi overfor en langt større trussel. Atomviden og hvad der er værre har spredt sig til mange lande, og der er mængder af fanatikere, der vil bruge disse kræfter til ødelæggelse og først tænke bagefter.

I dag har Rusland farlige og ødelæggende våben, mere end nogensinde tidligere. Kina har atommissiler, der kan nå frem til USA. Og det morderiske regime i Nord Korea, der lader sit folk sulte for at få råd til forskning, har atommissiler, der kan nå både USA og Europa.

Dommen over dem, som står Israel imod


I Mellemøsten er situationen mere end eksplosivt, som yderligere tilspidses ved at Iran påstår, at de har atommissiler. Og mange i dette land betragter det som en ære at død for Allahs sag, og er derfor ikke bange for gengældelse.

Atomkrig er forfærdelig! Læs, hvad profeten Zakarias skrev for 2500 år siden: “Men dette skal være den plage, HERREN lader ramme alle de folkeslag, som drager i leding mod Jerusalem: han lader kødet rådne på dem i levende live, øjnene rådne i deres øjenhuler og tungen i deres mund.” Zak. 14:12. Typisk eftervirkninger efter atomstråler.

Hadet mod Gud og hans udvalgte folk får hærene til at samles imod Israel. Vi læser i Zak. 12:3: ”På hin dag gør jeg Jerusalem til løftesten for alle folkeslag - enhver, som løfter den, skal rive sig på den! Og alle jordens folk skal samle sig imod det.”

Og i Joel. 3:6-7 står: ”Thi se, i de dage og på den tid, når jeg vender Judas og Jerusalems skæbne, samler jeg alle hedningefolk og fører dem ned i Josafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem om mit folk og min arvelod Israel, som de spredte blandt folkene; og de delte mit Land.”

Alle nationer vil samles for at gå imod Jerusalem, når Gud rigtig sætter gang i, at alle fra Israels spredte stammer bliver samlet til deres eget land. Det begyndte i 1948 og kan nu snart se sin afslutning.

De unge mennesker, der er i eller nær fremtid skal ind til militæret, kan let blive dem, der udvælges til at blive sendt med i en dansk FN kontingent af militær, som vort land skal stille med. Beretningen i Zakarias kan derfor hurtigt komme til at vedkomme os på en forfærdelig måde.

Vi er så vante til at tro, at alt det, Bibelen taler om, er fremtid. Men meget snart vil vi opleve, at det der står i Bibelen, ikke længere er fremtid men nutid.

Kom, Herre Yahshua, kom snart


Lever du blot af materielle ting og ikke også af hvert ord, der udgår af Guds mund, vil det blive strenge tider for dig. Kommer du ikke med i bortrykkelsen, vil det være antikrist, du må leve under. Og Antikrist vil være en streng herre. Menneskeliv betyder intet for ham. Hans overordnede er Djævelen, som har været en morder fra begyndelsen. (Joh. 8:44.)

Begynd i dag med at ”spise ” af hvert ord, der udgår af Guds mund, at du kan berede dig og være rede til den stund, Jesus Kristus kalder dig for at samles med ham i skyerne. Jeg tror, at dette er mødestedet, fordi Djævelen er kastet ned til jorden og raser, fordi han ved, at hans tid er kort. Skyerne er udenfor hans rækkevidde.

Guds basun vil lyde, og en høj røst kalder alle der hører ham til, til sig. Men vil du være med i denne flok, må du først tage imod hans frelse. (Læs Joh. 1:12.)

Vi vil sikkert ikke få yderligere advarsler om det, der kommer, end det Bibelen allerede har fortalt. Derfor skal vi være årvågne. Dvs, at vi skal kende Bibelen og lade den være vor vejleder. Da vil vi fra tid til anden blive klar over, hvad vi skal sortere fra for ikke at blive vildledte, så vi her i endetiden med dens specielle tegn kan se, at det udbredte frafald fra Herren og de tiltagende okkulte fremstød, der bedrager mange, er Satans strategi for at forføre os, så kun en lille rest holder fast ved troen til døden eller bortrykkelsen kommer.

Herren Jesus Kristus siger: ”Jeg,Yahshua, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting…” ”Han, som vidner om dette, siger: ”Ja, jeg kommer snart!” Amen. Kom Herre Jesus.! Åb. 22:16 og 20.


Debat: hvert ord, som udgår af Guds mund

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Endetiden

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation