Vejen beredt for Østens konger

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 26/04-01


Udskriv
Oversigt


I Åb 16:12 står, at ”den sjette engel udgød sin skål over den store flod Eufrat Da udtørredes flodens vand, så vejen var banet for kongerne fra solens opgang”

Hvornår sker det? Tyrkiet har i de senere år været i gang med et stort projekt, kaldet Southeastern Anatolie Projekt. Når dette projekt er færdigudbygget, vil det have 21 damme, 17 hydro-elektriske turbiner og et netværk af tunneler og kanaler, der regulerer vandene på det 14.2 mill. acres landjord, der producerer en årlig fødevaremængde til 6 milliarder $. Og anlægget forventes at øge sin kapacitet indtil 5 gange.

Den største og nyeste reservoir skabtes ved at konstruere Atatürk dæmningen, opkaldt efter Kemal Atatûrk (manden, der oprettede det moderne Tyrkiet). Dæmningen eller rettere dæmningerne hjælper med til at kontrollere den store mængde vand i Eufratfloden og giver samtidig elektricitet til denne del af Tyrkiet. Dæmningen er den 9. største i verden og den største konstruktion, der er bygget i Tyrkiet til indvinding af elektrisk energi.

Tyrkiet har haft flere svære jordskælv, men Atatürk dæmningen er bygget til at kunne modstå jordskælv til op til 8 på Richter skalaen.

Den 18. november 1996 underskrev premiereminister Tansu Tiller en aftale om den finansielle baggrund for arbejdet med at bygge den fjerde største sø med turbiner ved Eufrat floden, der forventes at tage 66 måneder.

På grund af Tyrkiets aktiviteter med disse dæmninger over Eufrat floden, har Syrien og Irak protesteret voldsomt, idet det berører især Syriens vandreservoir meget, og de mener, at deres vandrettighederne bliver krænket. Tyrkiet lukkede i en måned for Eufratflodens videre løb for at fylde de store søer op, der er anlagt i forbindelse med turbinerne. Og derefter har det for det meste sendt brugt vand med forureningsrester, som for eks pesticider, videre til Syrien. (Derfor fristes Syrien endnu mere til at kræve Golan højderne tilbage, idet muligheden for at kontrollere Jordan flodens kilder da bliver større.)

Opfyldelse af Bibelens profetier


”Og den sjette engel udgød sin skål over den store flod Eufrat; og dens vand borttørredes, for at vejen kunde beredes for kongerne fra solens opgang.” Disse ord har fået nyt perspektiv. Nu er det ikke længere en profetier om noget, der sker engang i fremtiden. Det er sket! Tyrkiet kan lukke for Eufrat floden for en tid når som helst, det passer dem.

I forbindelse med udtørringen af Eufratfloden, får verden at mærke, hvad det betyder, at de engle, der har været bundne ved Eufrat, slippes løs (9:14-17) Nu sker den store samling til striden, der er omtalt i 16:16 Et forbillede til Eufratflodens udtørring ses i beskrivelsen af Babels fald (Es 44:27 og Jer 50:28)

En ny verdensorden synes at være ganske nær. Anti krists ånd virker stærk, og den fremmes især fra FN og fra nogle af verdens stærkeste økonomiske organisationer (Illuminati og Den Trilaterale Kommission). Og verdens politikere - inklusiv vore egne - er ikke klogere end at de går både FNs og disse organisationers ærinder.

”Men når I ser alt dette ske, opløft da jeres hoveder, thi jeres forløsning nærmer sig. ” Luk. 21.28.

Satan fremmer sin plan i et forsøg på at hindre Gud i at fuldføre hans plan Men Gud er almægtig, ikke kun i ord men i handling, og når han griber ind, vil jorden skælve, og alle, der ikke hører ham til, vil frygte og skjule sig i angst Men jeg og alle, der har sat deres lid til Herren, skal fryde os over at være i hans varetægt ”At leve Gud nær er min lykke, min lid har jeg sat til den Herre HERREN, at jeg kan vidne om alle dine gerninger” Sal 73:28


Debat: Vejen beredt for Østens konger

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Endetiden

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation