Satans tjenere ødelægger tro og samfund

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 26/06-05


Udskriv
Oversigt


Præsident Bush kommer fra en slægt af okkultister


George Bush er ud en okkult slægt. Hans fader og dennes fader var begge mestre i okkultisme i hele deres voksne liv. Hans karriere er hjulpet frem af Illuminati. Han er til gengæld skyldig til at være en tro arbejder for denne, okkulte organisation.

Præsident Bush vil gå for at være en på ny født kristen, og mange lader sig narre til at tro det. Men det er umuligt, idet han samtidig er indviet i den okkulte Skull & Bones.

Bush er et meget dårligt forbillede for kristendom på adskillige områder. For eks. elsker han den okkulte Ozzy Osbournes musik så meget, at han viste ham den ære at invitere ham med til husballet i Det hvide Hus.

En mængde modbydelige billeder lægger ikke skjult på, at Ozzy er Satans tjener. Og præsidentens specielle indbydelse til ham viser, at han tilslutter sig Ozzys syge sange.

Bibelen siger meget klart:

”Tag ikke del i mørkets ufrugtbare gerninger, men afslør dem hellere!” Ef. 5:11. Bush har i dette tilfælde gjort det modsatte og viser, at hans hjerte befinder sig godt i åndeligt mørke, og ladet sig indvi til Skull & Bones. ”The Order Of Skull & Bones” er et okkult broderskab, som efter sigende skulle have den største magt i USA.

On September 29, 1876, a group calling itself The Order of File and Claw broke into the Skull and Bones holy of holies. In the tomb they found lodge-room 324 fitted up in black velvet, even the walls being covered with the material. Upstairs was lodge-room 322, thesanctum sanctorium of the temple... furnished in red velvet with a pentagram on the wall. In the hall are pictures of the founders of Bones at Yale, and of members of the Society in Germany, when the chapter was established here in 1832. The raiding party found another interesting scene in the parlor next to room 322.

From The Fall Of Skull And Bones:

On the west wall, hung among other pictures, an old engraving representing an open burial vault, in which, on a stone slab, rest four human skulls, grouped about a fools cap and bells, an open book, several mathematical instruments, a beggars scrip, and a royal crown. On the arched wall above the vault are the explanatory words, in Roman letters,We War Der Thor, Wer Weiser, Wer Bettler Oder, Kaiser? and below the vault is engraved, in German characters, the sentence;Ob Arm, Ob Beich, im Tode gleich.

Skull and Bones, Council on Foreign Relations, Priory of Scion, the Bilderbergers, the Trilateral Commission, Opus Dei, Freemasonry, and dozens and dozens more – har alle det samme mål, at få oprettet en en verden regering eller endnu bedre en ny verdens orden. Alle disse selskaber arbejder skjult men har en enorm indflydelse.

Adolf Hitler – illuminist, blev trænet i the Brotherhood of Death Society (Broderskabet af dødsselskabet) i Tyskland, kendt som Thule Selskabet.

Gerorge W. Bush – illuminist, er blevet trænet i the Brotherhood of Death Society i Amerika, kendt som Skull & Bones.

Begge disse ordener står for det samme, at fremme antikrists successfulde fremtræden på verdens platform. Begge disse mænd har erklæret, at Jesus Kristus er deres Herre. Men af deres frugter kan vi forstå, hvem der er deres herre.

Den, der skal indvies til Skull & Bones, føres ind i et rødt lokale, hvor nogen griber ham og presser ham ned i en slags kiste. Og en stemme siger:

”I aften vil han dø for verden og blive født igen til ordenen. Ordenen er en verden i sig selv, hvor han vil få et nyt navn og fjorten nye blodsbrødre, der også har fået nye navne.”

Liggende komplet nøgen i ”kisten” skal personen betro de omkringstående medlemmer, eller knights, de mest imtime ”hemmeligheder” i sit sexliv.

I sine sange gør Ozzy alt for at ære Djævelen. Han star bag sangene Party With the Animals, Sabbath Bloody Sabbath, Face in Hell, Black Skies and Bloodbath in Paradise og lignende.

Ozzy Osbourne var og er en af de ypperste sataniske rockere, verden nogensinde har set.

Fjende af Israel


Et andet tydeligt eksempel på præsident Bush´ venskab med de onde ånder, er hans forhold til Israel og palæstinenserne. Selv om han vil have det til at se ud, som om han er neutral, er han en ivrig fortaler for, at Israel skal bortgive af sit land til palæstinenserne, også selv om Gud flere steder kalder landet for ”mit land”.

I 2. Krøn. 7:19-20 står: ”Hvis I vender jer bort og forlader mine anordninger og bud, som jeg har forelagt jer, og går hen og dyrker fremmede guder og tilbeder dem, så vil jeg rykke jer op fra mit land, som jeg gav jer…”

”Thi se, i de dage og på den tid, når jeg vender Judas og Jerusalems skæbne, samler jeg alle hedningefolk og fører dem ned i Josafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem om mit folk og min arvelod Israel, som de spredte blandt folkene; og de delte mit Land.” Joel. 3:6-7. Kan det siges stærkere, at landet Israel er Guds eget land, som han har ladet Abraham, Isak og Jakobs børn få i eje. Og dog vil præsident Bush hjælpe palæstinenserne til at stjæle store stykker af dette land.

Bush og USA vil komme under dom. Vel er det Bush, der bestemmer, men det var borgere i USA, der satte Bush ind som præsident. Gud glemmer aldrig, hvem der viser sig som en fjende af Israel. Men vi må også huske, at Danmark i stor udstrækning går Amerikas ærinde. Derfor er følgende ord også rettet til os: ”Thi så siger Hærskarers HERRE…: ”Den, som rører jer, rører min øjesten.” Zak. 2:12.

Bør vi tænke i de baner? Ja, absolut! Gennem hele Det gamle Testamente lærer Herren, at han er en Gud i det nære, der er med i alle ting, stort som småt. Det var ham, der rykkede riger op og lod andre fremstå. Det var ham, der styrede græshoppesværmen, når han ville tugte et folk. Og det var ham, som lukkede himlen, så der ikke faldt nedbør i Israel i tre år.

Det er også ham, der i dag styrer alle ting. Det onde får aldrig lov at overskride den grænse, han har sat. Også antikrists tid er afmålt nøjagtig med dage.

Det er Gud, der tillader Bush at agere, som han gør. Men også, at han ikke kan overskride den grænse, Gud har sat, selv om Bush tror, at det er ham, der sætter grænser.

Ballet i Det hvide Hus


Ifølge The Drudge Report afholdt Bush et stort bal, søndag 5. maj 2002 i Det hvide Hus med lysstråler, der bølgede gennem rummet sammen med tonerne af rock, og med rockstjernen Ozzy som midtpunkt med stærkt lys glimtende over sig.

Selv i Det hvide Hus kunne Ozzy og hans følge ikke opføre sig anstændigt men havde pornografiske indslag med i koncerten. Dog afholt Ozzy sig fra at bide hovedet af en kylling eller en due, som han ofte gjorde ved sine koncerter. Ingen kunde tro, at sataniske sange og vovet lyrik kunne godkendes af præsidenten. Men det var ganske åbenlyst, at det faldt i hans smag. Bush åndelige frugt er så rådden, at han åbenlyst ærer Djævelen.

Ozzys sang Party With the Animals har en lyrik, der afslører hans sexliv, inklusiv sexpraksis ud over det almindelige.

Jeg har set på en række af Ozzys sange, som i høj grad er gudsbespottelige. En af de værste er Sabbath, Bloody Sabbath. At Bush kan godtage sådanne sange siger meget om præsidenten som helhed. Han er indirekte med til at håne Gud.

Ozzys sange er præget af nihilisme, at livet er værdiløst og lovprisning af døden. Ozzy ved selv, at han er på vej til helvede, hvilket han herliggør ved sin sang og musik og lærer andre at synes det samme. Bush producerede virkelig en ekstra rådden frugt ved at invitere Ozzy til Det hvide Hus.

Ozzys modbydelige sang, Black Sabbath, har et vers med følgende ordlyd: We Sold Our Souls For Rock-n-Roll. (Vi solgte vore sjæle for rock-n roll.)

Ikke kun præsident George Bush har indbudt Ozzy Osbourne til at holde koncert. Det samme har Stor Britanniens dronning Elizabeth. At det engelske kongehus er gennemtrængt af okkultisme, får vi en forståelse af ved at læse Tim Cohens bog The Anticrist and a cop of Tea. Dronningen tog imod Ozzy Osbourne, som sammen med sine rocksangere sang om Illuminati, der ville frembringe en ny verdensorden.

E PLURIBUS UNUM


Dette latinske udtryk oversættes på forskellige måder, hvilke begge er typiske for planen at skabe antikrist.

For det første betyder det? En ud af mange! Vore grundlæggere mente, at fra mange individuelle stater ville der opstå én forenet stat. Et studium af den okkulte plan viser ligeledes, hvad den virkelige mening er: At samle nationerne til én nation!

En anden lignende måde at sige dette på er: Forenede i mangfoldighed! Denne mening er meget populær hos New Age og i FN-cirkler. Og faktum er, at dette mål var det oprindeligt antagne siden 1776. Illuminismen skaber kommunismen som dialektisk antitese. En kendsgerning er, at den samme illuminisme, som skabte USA som det ”Nye Atlantis” i 1776, også skabte kommunismen i 1846-1848. Har du en gang forstået dette faktum, vil du forstå mange af de historiske spørgsmål, som aldrig har givet fornuft før.

F.eks. vil du forstå:

For at illustrere, at det er de samme Illuminati-mestre, som skabte både De Forenede Stater og kommunismen, har Warner sat den kommunistiske arbejders hammer i ørnens højre klo sammen med olivengrenen, og det kommunistiske segl i den venstre klo sammen med pilene. Der vises hermed, at De Forenede Stater er dem, der har de rette meninger (tesis), hvor kommunisterne er deres modsætning (antitesis). Konflikten, kendt i det 20.årh. som Den kolde Krig, var fremstillet til at frembringe dette nye syntesis system: Den ny Verdensorden, antikrist kongedømme!

De mange detaljer i denne fascinerende historie er, at Amerika fastsætter historiens gang. Når I forstår sandheden om dette, vil de fleste af dagens begivenheder pludselig give en fornuftig mening.

Hvilken ånd styrer Amerika?


Der er grund til at blive betænkelig ved, at Bush fortæller, hvor stor en pris han sætter på Billy Graham. Graham er nemlig en berømt frimurer, selv om hans organisation ivrigt benægter det.
http://www.cuttingedge.org/news/n1082.cfm

Han har gennem 40 år trofast ledet BGEA [Billy Graham Evangelistic Association], en bevægelse, ledet af Den romersk katolske Kirke. Graham har desuden kaldt pave Joh. Paulus II for en af de største til at lede folk hen imod Den ny Verdensorden.

Jeg har hentet mange af følgende oplysninger om George Bush fra Cuttig Edge, ligesom billedet er hentet derfra:

Kan en præsident, der påstår han er en på ny født kristen, åbne sit hjem for en person, der er så nær knyttet til Djævelen? Når han gør det, er han som en rådden frugt der vidner om, at han ikke er indpodet i det sande vintræ.

Hvorfor skal vi da bruge tid på at læse om ham? For at vi skal lære ikke at tro på deres ord, hvis frugter vidner om det modsatte. Og eftersom vort land er så nært knyttet til USA, bør vi vide, hvilken ånd det er, der styrer Amerika og dermed også Danmark.

Det er en meget alvorlig sag, at Bush vil presse Israel til at gøre noget, der er i klar strid med det, som Gud har sagt. Og deri står Danmark såvel som hele EU bag Bush. Vi, som vil høre Herren til, må klart sige fra overfor disse tåbeligheder. Guds vredesdomme vil ikke udeblive. Og når de indtræffer på samme tid som endetidens domme, vil der blive dobbelt vrede.

Lad os lære af denne beretning: ”I Akas´ tolvte regeringsår der var konge over Juda, ble Hosea, Elas søn, konge over Israel i Samaria. … Han gjorde det som var ondt i Herrens øjne… Salmanassar, Assyrias konge, drog op mod ham. Hosea blev hans vasal og måtte betale skat til ham. Men Assyrias konge afslørede en sammensværgelse som Hosea havde fået i stand. …. Derfor lukkede Assyrias konge ham inde og holdt ham i fængsel. Assyrias konge drog gennem hele landet, og han rykkede op mod Samaria og belejrede den i tre år. I Hoseas´ niende regeringsår indtog Assyrias konge Samaria og førte Israel bort til Assyria….Dette skete fordi Israels børn havde syndet mod Herren deres Gud, Han som havde ført dem op fra Ægyptens land…. Men de havde alligevel frygtet andre guder. De havde vandret efter hedningefolkenes skikke som Herren hadde drevet bort fra Israels børns ansigt, og efter skikkene som kongerne i Israel selv havde gjort…. De rejste sig stenstøtter og Asjera-pæle på hver høj og under hvert grønt træ. De brændte røgelse på alle offerhøjene, på samme måde som hedningefolkene havde gjort, dem Herren havde drevet bort fra deres ansigt….De dyrkede afguder, endda Herren havde sagt: Det I ikke gøre.… Men de forlod alle budene fra Herren deres Gud og gjorde sig et støbt gudebillede, to kalve, og de gjorde sig en Asjera-pæl, og tilbad hele himmelens hær og dyrkede Baal. De fik sine sønner og døtre til at gå gennem ilden, de drev spådom og tydede varsler, og solgte sig til at gøre det som er ondt i Herrens øjne, så de æggede ham til vrede. Derfor blev Herren meget vred på Israel, og han stødte dem bort fra sit åsyn. Bare Juda stamme blev alene igen…. Israel bortførtes fra sit eget land til Assyria….” 2. Kong. 17:1-23. (Fra Bibelen Guds ord.)

Men alle forlod budene fra Herren deres Gud! Det er det, USA og vi gør ved at give Bush myndighed til at føre verden ind i ugudelighed.

Radioaktiv uran


Det er en kendsgerning, at forarmet uran, som George Bush er hovedansvarlig for, bliver brugt i stor stil, som vil påføre mange mennesker svære lidelser. Danmark er medskyldig, idet vi deltager i denne krig og derved indirekte godkender brugen deraf.

Soldater påført radioaktiv uran lever på lånt tid


Flere krigsveteraner har symptomer, som forskere forbinder med radioaktiv stråling og forgiftning med tungmetaller fra forarmet uran.

General Schwarzkopf gav efter den første Golfkrig Doug Rokke ordre til at lede en gruppe, der skulle rydde op på slagmarken.

Men man kan ikke rense op efter uranvåben. Det er umuligt! Den radioaktive forurening vil vare næsten evigt. Henfaldstiden er jo milliarder af år, siger Doug.

Han er en rank og sej mand at se til, amerikanske Dr. Doug Rokke. Men hvad øjet er ude af stand til at opfange, er de konstante smerter i muskler, led, brystkasse og organer, som Doug dagligt lever med.

Han rækker sine hænder frem for at vise, at finmotorikken også er gået fløjten. Han har ikke længere kontrol over sine fingres bevægelser

”221.000 af os, der gjorde tjeneste i Golfkrigen, er nu invaliderede som en følge af de påvirkninger, vi har været udsat for. Og der findes ingen medicinsk behandling for vore sygdomme”, understreger Doug.

Han fortæller også, at ingen af veteranerne længere er bloddonorer. Deres blod er ganske enkelt sundhedsskadeligt for andre mennesker.

Siden bomberne over Hiroshima og Nagasaki i 1943 har USA været fuldt bevidst om den radioaktive forurening, mener Doug. Og at krigen efterlader en giftig radioaktiv losseplads, der udover ufattelige lidelser hos civile, også fører til galoperende kræft hos soldaterne.

”Krigsmagterne giver ordre til at slå ihjel! Ødelæg! Udryd! Og så er de fremtidige konsekvenser for mennesker og miljø i den sammenhæng fuldstændig ligegyldige”, siger Doug.

Menneskeskjold får hukommelsestab


Doug Rokke peger på endnu en gruppe mennesker, som sandsynligvis har været udsat for radioaktiv forgiftning. Det er de frivillige Human Shield People - det menneskelige beskyttelsesskjold mod krigen - som blandt andet har opholdt sig i lange perioder ved strategiske steder som vandværk, sygehuse og elektricitetsværker i Irak.

Flere af disse frivillige menneskeskjolde har nu neurologiske skader, der giver problemer med korttidshukommelsen. Hvor man for eksempel går i stå midt i en sætning, uden at kunne huske, hvad man var i gang med at sige eller gøre

”Vi ved også, at der i dag allerede er 7000 nuværende Irak-soldater, der er påvirkede af forarmet uran (DU). Men den amerikanske regering påstår rask væk, at soldaternes symptomer blot skyldes tobaksrygning,” siger Doug.

Efterkrigs Stress Syndrom


Veteranerne fra krigene i den Persiske Golf, i Irak, Afghanistan og Kuwait har alle de samme symptomer på forgiftning.

En af dem er 41årige Philip Steele. Han er golfkrigsveteran fra 1991 og får nu førtidspension. Med den officielt acceptable begrundelse: Post Traumatic Stress Syndrom.

Blandt de syge australske veteraner er der flere, der aldrig har været direkte i krigszonen. Desuden er der også et stort antal civile, der har symptomer efter påvirkning fra forarmet uran, fortæller Philip Steele.

Blege som spøgelser


Som 17 årig blev Dennis Kyne soldat i den amerikanske hær. I 2003 blev han sendt hjem efter 15 års tjeneste. Dennis har på nært hold set soldaterne blive syge af stråling og dø.

”Under Operation Desert Storm (den første Golfkrig) begyndte vi at kaste bomber. Vi smed endnu flere og lidt til. I 45 dage bombede vi tæt. Efter det lod vi soldaterne vandre ind i det stadigt rygende område for at rydde op i svineriet. Soldaterne var blege som spøgelser og syge som hunde. De vandrede gennem giftigt område fyldt med forarmet uran og var ved at gå til af diarré. Man vandrer rundt og tænker på, hvornår det er ens egen tur til at dø”, fortæller Dennis Kyne

Han peger på, at der i henhold til en pagt vedtaget i Warszawa skal opsættes et advarselsskilt ved områder, der er bombet med DU. Men denne forskrift er aldrig blevet overholdt.

”USA lavede nedrustningsaftale med Gorbachov. Men vi har aldrig opfyldt aftalen. Tværtimod har vi stadig fuld fart i atomvåbnene”, konstaterer Dennis Kyne og citerer den tidligere amerikanske justitsminister Ramsey Clark: Sandheden er, at DU-våben er meget giftige og radioaktive våben, der slår alt levende ihjel.

REGERINGEN ER MEDANSVARLIG FOR URAN SKANDALE

Anvendelse af kemisk giftige, radioaktive våben kan føre til smertefulde sygdomme, leukæmi, børn født uden skulderblade eller lemmer eller ødelæggelse af den genetiske arv og miljø. Nu må fortielse og misinformation stoppe!

I dette øjeblik er der danske soldater, politifolk og civile i Basra, som er 26 gange mere forurenet af kemisk giftigt, radioaktivt støv af forarmet uran end det øvrige forurenede Irak.

For det første, har en minister i Folketinget sagt, at der ikke er fundet en sammenhæng mellem forarmet uran og helbredsmæssig risiko. En udtalelse, der absolut er urigtig.

For det andet siger Forsvarskommandoens Publikation til Tjenestebrug: ”Undlad at spise lokalt producerede grøntsager!”

Urangranater er meget effektive våben


Det er uranprojektilers evne til at gennembryde panser, som gør dem til effektive våben. Ikke deres radioaktive stråling, der kun er minimal. Granaterne kan håndteres uden andet sikkerhedsudstyr end et par handsker.

Panserbrydende urangranater, som NATO-styrker har brugt i krigene i Golfen og på Balkan, er konstrueret til at udrette maksimal skade på sine mål. Den mulige fare for sundhed og miljø på lang sigt er stor.

USA har brugt urangranater i stor stil i Afghanistan, Irak og andre steder. Og faren for at forureningen er nået andre lande er meget stor.

Danske soldater er måske udenfor den største fare for denne forurening. Hvor meget vil tiden vise, men vi har stor medskyld i, at denne krig føres med sådanne midler. I Irak vil der efter diverse oplysninger blive født mange børn med mærkelige skader i mange år fremover.

Der har været en del tale om ” Golfkrigs-syndromet”, men sande, tilstrækkelige oplysninger om forarmet uran har vort folk ikke fået.

Forskere mener ligeledes, at bare én alfa–partikel i kroppen er nok til at skade celler og deres reproduktion gennem lav stråling i længere tid. New Scientist, 20. januar 2001: ” …. ingen dosis er for lav til at udløse en tumor”.

Forarmet uran er et tungmetal, der former oxider, som er lige så giftige som arsenik, og specielt er kendt for at angribe nyrerne. De findes nu i støv- og sandpartikler i områder, der har været udsat for bombninger, og finder vej ind i mennesker såvel som i økosystemet. Dette kemisk giftige støv kan komme ind i kroppen gennem indånding, optagelse af føde og vand eller gennem åbne sår.

Støv, forurenet med forarmet uran, er blevet registreret i op til 2 km’s højde, og så langt væk som til Bulgarien efter den 1. golfkrig.

Konsekvenserne af et radiologisk og kemisk våben er ikke kun døden for de mennesker, der bliver direkte ramt. Disse våben har en stor rækkevidde både geografisk og tidsmæssigt.

Udenfor det umiddelbare nedslags-område rammes både civile og soldater, der befinder sig i omegnen – og uranstøvet skelner ikke mellem ven eller fjende. Støv og stråling findes overalt i miljøet med konsekvenser for denne såvel som fremtidige generationer.

Af samme grund omtaler bl.a. FN forarmet uran som masseødelæggelses-våben.

Professor Doug Rokke, tidligere US Army oberst og golfkrigsveteran samt eks-direktør for ”Pentagons projekt om forarmet uran,” siger: ”There is a moral point to be made here. This war was about Iraq possessing illegal weapons of mass destruction – yet we are using weapons of mass destruction our-selves. Such double standards are repellent.”

I det følgende vil vi nævne blot nogle af de rapporterede konsekvenser:

* I Irak rapporteres om en voldsom stigning i kræfttilfælder. En FN kommission taler om en stigning på 7-10 gange fra 1988 til 2001 (andre mener 20 gange). Der meldes også om en stigning i fødselsdefekter på 4–6 gange (andre mener nærmere 10 gange). Mange irakiske babyer fødes enten uden skulderblade, uden hjerner, uden hoveder eller med for store hoveder…..(se Guardian Weekly 1/10/99).

Se reportage om børn af U. S. soldater på:
www.life.com/Life/essay/gulfwar/gulf01.html

* Op til 200.000 amerikanske soldater og personale fra den 1. Golfkrig er rapporteret syge (lige fra ledsmerter til leukæmi), og over 150.000 af dem har fået tilkendt behandling.

Professor Malcolm Hooper fra Sunderland University henviser til en amerikansk undersøgelse af Golfkrigsveteraner: And thereve been massive birth defects in some cases. In one unit, 67% of children born to US Gulf veterans had severe illnesses or birth defects. (BBC Radio 4, Costing the Earth, 7.6.1999)

* 1 ud af 5 britiske Golfkrigsveteraner er rapporteret syge, og 500 er døde (ud af ca. 25.000) ifølge National Gulf War Veterans and Families Association.
* De samme tendenser rapporteres fra Balkan og Afghanistan.
* Sidste år blev ”Golfsyndromet” for første gang anerkendt ved en britisk domstol, da Shaun Rusling fik medhold i, at hans sygdom var en direkte følge af militær service i Golfen.

I utallige rapporter debatteres størrelsen af risikoen ved udsættelse for forarmet uran i krigsområder, men ingen endelige konklusioner er nået. Efter vores mening er der argumenter nok til at anvende ”forsigtighedsprincippet”: Undlad at bruge forarmet uran, så længe der kan rejses så mange seriøse indvendinger og vises så mange sammenfald med sygdom og død. Det er det eneste forsvarlige, hvis man ikke skal risikere denne og kommende generationers helbred såvel som miljø!

”Golfkrigssyndrom” hos dansk militær


Dansk militær har været (er) udstationeret bl.a. i Balkan, og nye soldater og andet personale skal udsendes til Irak. Hertil kommer danske firmaers medarbejdere i et ukendt antal.

Vi har tidligere hørt om ”golfkrigssyndrom-lignende” sygdomme hos danske soldater. Og selvom omfanget af problemet måske er for lidt at regne i sammenligning med ovennævnte, er der grund til at frygte også for dansk militært sikkerhed i Irak. De skal bl.a. til det sydlige Irak, herunder Basrah, som ifølge forskellige kilder dokumenteres som et område, udsat for betydelig radioaktiv stråling og - endnu mere alvorligt – et område, hvis jord, vand og bygninger i høj grad er forurenet med giftigt støv fra både den første og den sidste golfkrig.

Der er gode grunde til, at danske soldater efter tilfælder af såkaldte Golfkrigssyndromer” har fået instrukser om ikke at tage ”souvenirs” med hjem efter Balkan tjeneste.

Der er gode grunde til, at flere områder, jord og bygninger på Balkan enten er blevet renset eller spærret af. Der er gode grunde til, at USA har fjernet alle sine egne tanks, biler o.lign., som blev ramt under golfkrigene og ”rengjort” dem eller ligefrem destrueret dem.

Men USA har, uanset klare internationale konventioner om ansvaret for at rydde op efter krigshandlinger, ikke gjort det samme med ødelagt irakisk krigsmateriel.

Vi er bekymrede for, hvorvidt vore udsendte medborgere og deres familier får den fulde information om, hvad de går ind til. Om hvilke risici, der er forbundet med at opholde sig i områder udsat for forarmet uran. 23 millioner irakere skal leve med det, hvor danskere har et valg.

Brug af forarmet uran er et brud på den internationale retsorden.

Danske soldater har fået instrukser om ikke at tage ”souvenirs” med hjem efter Balkan tjeneste.

Den nye Verdensorden


Amerika fastsætter historiens gang. USA har fået stor magt, og har haft held til gennem årtier at narre nationerne, så USA under dække kan fremme Illuminatis mål. USA hjalp tilsyneladende Europa under 2.verdenskrig, men var det ikke for at fremme Illuminatis planer? Vi kan kun formode. Men ud fra det, vi ved om denne stærke organisation, kan vi næsten være sikre på, at det ikke var af kærlighed til Europa.

Der tales i disse dage meget om En ny Verdensorden, som både Bush senior og junior stærkt går ind for, og ligeledes deres internationelle medspillere. De fleste aner ikke, hvilke underliggende kræfter, der gemmer sig bagom dette begreb. De fleste mennesker, som via de styrede massemedier stifter bekendtskab med udtrykket En ny Verdensorden, får en uklar forestilling om, at det drejer sig om nedrustning og fredsprocesser. Kort sagt et vigtigt skridt fremad mod fred på jord.

En ny Verdensorden er ikke et udtryk, der er kommet til i nyere tid men er i virkeligheden af meget gammel dato. Ideen til denne orden stammer fra ham, som en gang var en salvet kerub, men faldt fra sin høje post og blev til Satan. (Ez. 28:14-15 og Åb. 12:8.) Han er denne verdens fyrste og altid haft som sit mål at sidde på verdens trone som en synlig regent, som alle skal falde ned for og tilbede.

Du må blive fornyet i dit sind.

Vil vi ikke være med i denne tilbedelse, skal vi være årvågne og vide, i hvilken retning medier og undervisning trækker. Vi skal i høj grad lære at holde os til Bibelen og lade være med at høre på de populære prædikanter, der vil få os til at tro, at alt er såre godt. De ”garn”, der er sat for at fange mennesker, er finmaskede. Og kun ved at holde os til det, der står skrevet i Bibelen, kan vi få åbne vore øjne, så vi undgår fjendens fælde.

Tag advarslen meget alvorlig, thi fjenden er ekspert i at opstille fælder, så også godtroende kristne falder i. I ældre tid kunne sande kristne næsten lukke verden ude af deres liv, men det kan ikke lade sig gøre, uden du har dit hjerte fyldt med ord fra Bibelen og viljen til at lukke rockmusik, narko og andet, der slører vort sind, ude.

Rockmusik er bevisligt Satans musik med det ene formål for øje at fange mennesker, så de ikke bliver frelst. Enten må du selv alvorligt sætte dig ind i, hvorfor rockmusik er farlig, eller du må tro mine ord om denne, djævelske musik.

Du må blive fornyet i dit sind, så du kan skønne, hvad der er Guds gode vilje. Gud kaldte Abraham til at drage ud fra hans ugudelige hjemsted. Og han gjorde det! (1. Mos. 12:1 og Jos. 24:2.) Der er mange, der i denne hårde, sidste tid af vor tidsalder bliver nødt til at gøre som Abraham, dersom de vil høre HERREN til og blive frelst.

Se denne artikel som en advarsel om det onde, der sker lige for vore øjne, som et tegn på Jesu Kristi snarlige genkomst.

Tag imod et nyt sind og en ny vilje fra Gud og læg en plan for, at du fremover ikke kun vil have et skin af kristendom, men at du vil være en helhjertet kristen i alt, hvad du gør, at du ikke som de fem brudejomfruer ikke er rede, når kaldet lyder om at møde ham. (Læs Matt. 25:1-12.).


Debat: Satans tjenere ødelægger tro og samfund

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Endetiden

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation