Ariel Sharon, Kaduri og trængslens start i 2015?

af Kim Andersen
Lagt på d. 13/01-14


Udskriv
Oversigt


Jeg kan ikke forudsige fremtiden, men jeg venter med iver, og studerer tiden vi lever i, for at få øje på min Frelsers snarlige komme, hvilket er essensen af det, Peter siger i 2. Pet. 3:11-12: ”Da nu alt dette går sin opløsning i møde, hvor bør I da ikke vandre i hellig livsførelse og gudsfrygt, mens I venter og fremskynder Guds dags komme…[1]. Følgende kan være noget, men det kan også være intet i forhold til trængslen. Jeg vil alligevel give dig info om denne sag.

Det kendt at Jesus i det lukkede islamiske samfund - lukket for evangeliet om den unikke og enestående frelse i Ham, viser sig for muslimer, og evangeliserer således selv for dem. Afshin Javid er én af disse muslimer - se denne video - et fantastisk vidnesbyrd!


Det jødiske samfund er, som det har været siden Jesu første komme, lige så lukket for evangeliet om Jesus, som den muslimske verden, og et vidnesbyrd fortæller at Jesus også har vist sig for en jødisk rabbi, den okkulte Rabbi Yitzhak Kaduri (på billedet ovenfor, sammen med Sharon), bevidnet af Kaduri selv, om hvem der er lavet både en bog og en video[2]

Om Rabbi Yitzhak Kaduri


Kaduri døde 28. januar, 2006. Han var formentlig 108 år gammel, da han døde, men der er diskussion om hans fødselstidspunkt, hvorfor hans alder også rangerer fra 110-118 år[3]. Han var okkultist, i og med han studerede den jødiske kabbala. Israel er generelt dybt okkult i sit kabbalistiske forhold, men Gud har givet et løfte, ikke for Israels skyld, men for sit eget navns skyld (Es. 48:9-11, Ez. 36:21-38), at Han vil stænke rent vand på dem, og gøre dem rene (Ez. 36:21-25).

Kaduri var anerkendt i det jødiske samfund, ikke kun på grund af hans alder, men også fordi han var karismatisk, og blev anset for at være vis. Overrabbinere så op til ham som en retfærdig mand. Han var kendt for sin fotografiske hukommelse, og var i stand til at memorere både Bibelen, Talmuden og andre jødiske skrifter. Hans efterfølgere fortæller om mange mirakler ved hans virke og om hans profetiske evner - han forudså mange ulykker, hvilket Bibelen jo forkynder tilhører trængslens tid.

Hans søn, David Kaduri, fortæller at han det sidste år før sin død, næsten udelukkende talte og drømte om Messias og hans komme, og at han havde mødt Messias i et syn.

Noten


Få måneder Inden han døde, skrev Kaduri en besked på en lille seddel, som han ønskede skulle forblive forseglet indtil han døde - hvilket uden tvivl var grundet den postyr indholdet ville ophvirvle i det jødiske samfund. Noten, som vist på billedet her til højre, siger oversat fra hebræisk:

Angående bogstavs-forkortelsen af Messias’ navn, Han vil løfte folket og bevise at hans ord og lov er gyldigt.

Dette har jeg skrevet i måneden nåde. (måneden nåde er den jødiske Elul, som falder august-september)

Yitzhak Kaduri[4]

Det vakte som forventet stor røre i den jødiske verden, og man gjorde alt for at bevise at noten var falsk. Forkortelsen af navnet som noten - eller brevet - henviser til, mente nogle ultra-ortodokse jøder ikke var angivet af Kaduri, og forsøgte derved at slå det åbenlyse til jorden, at forkortelsen er en hebræisk skrivemåde for Yahshua. Åbenbaringen fik ikke megen omtale i de israelske medier, kun News First Class og Kaduri.net, som var Kaduris egen webside, vedholdte at noten var ægte, mens den hebræiske avis Maariv beskrev noten som falsk. Andre jøder kommenterede og skrev i forskellige fora kommentarer, som f.eks. ”Så det betyder at Rabbu Kaduri var Kristen?” og ”De Kristne danser og fester”.

David Kaduri (rabbiens søn), som vidste at faderen havde mødt Messias og på det sidste talte primært om ham, benægtede også at noten var sand, og viste nogle af Kaduris bøger der var skrevet med hans håndskrift for 80 år siden, i et forsøg på at bevise noten uægte. Men han blev chokeret over at erfare at faderens hjemmeside www.kaduri.net omtalte noten, og udbrød - ”åh nej, det er blasfemi. Folket kunne forstå at min far pegede på ham (den Kristne Messias)”.

Israel Today tale med to af Kaduris efterfølgere i Jerusalem, der som First Class og Kaduri.net indrømmede at noten var autentisk, men også forvirrende for hans efterfølgere.

Teksten på noten, der oversat betyder ”Han vil løfte folket og bevise at hans ord og lov er gyldigt”, er på hebræisk skrevet ”Yarim Ha´Am Veyokhiakh Shedvaro Vetorato Omdim”, og er et akronym, da Kaduri forinden forklarede at bogstavs-forkortelsen var Messias’ navn. Derfor skal første bogstav i hvert ord trækkes ud (forkortes) og sættes sammen. Gør man det, får man YHVSVO, som er det hebræiske navn for Jesus, Yahshua, der betyder ”Guds Frelse”.

Hvem er denne messias?


Men… der er god grund til at være skeptisk når okkultister kommer med åbenbaringer, for dæmonerne står i den åndelige verden i kø, for at bedrage med deres information og lærdomme. Det er kendt blandt New Agere at ”Jesus” viser sig for dem, og vi ved at Satan selv giver sig skin af at være lysets engel (2. Kor. 11:14), så det er muligt at de okkulte kræfter i Kabbala’en har været på arbejde her - det kan være en del af det, Paulus advarede om ville komme - en stærk vildfarelse (2. Tess. 2:11, KJV).

I den okkulte verden tæller man bogstaver, kendt som numerologi, og tager man værdien af begynder-bogstaverne YHVSVO direkte som Kaduri skrev dem, kommer der noget mærkeligt frem. I jødisk numerologi er værdierne således:

Y = 400
H = 8
V = 700
S = 90
V = 700
O = 50

I alt giver dette 1948 - året Israel blev en nation. Men tælles der efter den engelske numerologi, ser det sådanne ud:

Y = 150
H = 48
V = 132
S = 114
V = 132
O = 90

I alt 666, som Bibelen lærer os er dyrets navns (numorologiske) tal (Åb. 13:17). Hvad i alverden skal man gøre med den information? Hvordan skal enderne forbindes - skal de overhovedet forbindes, og hvis så, er der flere ender end vi ser? Lad os for nu gå videre til nyheden om Sharon, der netop er død.

Ariel Sharon, Israels kriger og forræder


Ariel Sharon blev 85 år, og døde efter 8 år i koma, d. 11-01-2014. Han var den sidste tilbage, der som soldat, general, forsvarsminister, udenrigsminister og premiereminister har været med i alle Israels kampe lige fra Haganah, den jødiske undergrundshær mellem 1945-1948, til Yom Kippur-krigen i 1973, og videre i alt hvad der efterfølgende kom i modstanden mod Israels eksistens.

Om Sharon profeterede Kaduri d. 30-04-2005 i en tale på Yom Kippur om at genkende Messias - to måneder før Sharon fik et slagtilfælde, mens han endnu var premierminister, at Messias ville vise sig for Israel efter Ariel Sharon var død. Senere skal vi se på at Sharons slagtilfælde var bestilt i den okkulte verden, og det kunne ligge til grund for at Kaduri, hjulpet af sine åndelige, dæmoniske vejledere, kunne profetere sådan.

Kaduri er ikke den eneste okkultist der har profeteret det. Rabbi Haim Cohen, kabbalist Nir Ben Artzi og Rabbi Haim Kneiveskzy’s kone har også profeteret det. Vi ser derfor at den okkulte verden forventer at tiden for de sidste begivenheder er presserende. Måske kan den okkulte numerologi her finde sin fortolkning med tallene 1948 og 666, idet at Sharon med sin død, jf. profetien om messias’ komme kort efter, fortæller at det, der startede i 1948, fuldendes med 666 (fra den okkulte verdens synspunkt).

Det giver ikke den store profetiske kredit, hvis den messias der er tale om, er Jesus, for Han kommer først til Israel, og til verden, syv år efter den falske messias er trådt frem. Overvej dette: Kunne jeg skønne at en gammel mand snart vil dø, og at endetidens begivenheder nok ville lade vente på sig til efter denne gamle mands død, så kunne jeg ”profetere” at messias ville komme efter hans død. Chancerne er enorm store - næsten uundgåelige - for at det vil blive som ”profeteret”, og en svag ”profeti” som denne, er næsten dømt til at gå i opfyldelse. Sker den ikke i år, kan den ske om tusinde år - ”profetien” vil være sand uanset hvornår det sker. Hvis ikke det går i opfyldelse inden for kort tid efter hans død, vil ”profetien” forvitre i glemslens hav. Derfor må man tro at om denne profeti er sand, at denne messias vil fremstå efter Sharons død, så kan det ikke vare så længe endda - og det vil være Antikrist og ikke Jesus, den okkulte verden har er profeteret om.

Den okkulte talværdi af Kaduri’s navnforkortelse, kunne derfor vise at med Sharons død kommer - ikke Jesus, men Antikrist, der som profeteret vil lave en fredaftale med Israel.

Hvad ved jeg om det? Intet. Men det kunne være det var sandt. Tiden vil vise.

Sharon var både en helt og en forræder. Han startede godt som Israels soldat, der med sit liv på dødens rand kæmpede for landets liv. Men han endte som forræder og gav dele af landet væk igen, da han i d. 26. maj 2003 bekendtgjorde sin holdning imod de såkaldte besatte områder, og i august 2005 beordrede sine medborgere, 9.480 mennesker, at efterlade hus og hjem i Gazastriben, så landet kunne gives til araberne.

Okkultisterne i Israel blev rasende. Om natten d. 19. juli, 2005, samledes en gruppe radikale jøder til en ceremoni, ledt an af en Yosef Dayan (der gennemgik samme ceremoni i forbindelse med Yitzhak Rabin[5]), på en kirkegård i Rosh Pina, Galilæa, og nedbad en kabbalistforbandelse over Sharon kendt som ”Pulsa deNura”, der betyder ”pisk med ild” - en forbandelse der nedkalder dødens engel - ondskabens kræfter, der forløses for at dræbe.

Se ceremonien her


Illuminati, der er af samme okkulte virke, viser også sit grimme ansigt i sagen om Sharon. Det kommer til syne ved deres sædvanlige valg af dato med okkulte tal. 8 år lå Sharon i koma, indtil han blev 85, hvor okkultisterne ser 8 og 5 adskilt, for at lægge dem sammen til 13, der er tallet for fordærvelse og oprør. Illuminati’s pyramide-logo har også 13 trin op til det altseende øje, et symbol for Satan selv. Deres motto er desuden ”orden ud af kaos”, som er en pendant til oprør og fordærv. Det passede ”tilfældigvis” også med at Sharon blev begravet d. 13. januar.

Tallet 11 er ligeledes et vigtigt okkult tal, med stor kraft. Tallet 11 symboliserer essensen af syndighed, skadelighed, og ufuldkommenhed[6]. Mange begivenheder i verdenshistorien som ændrede verden, kan relateres til tallet 11, eks. 11. september[7]. Tallet symboliserer også Antikrist - den kommende verdenshersker, det 11 horn jf. Dan. 7:7-8.

Sharon døde d. 11-01-2014, hvor både 11tallet og 111 (nul fjernes) dannes. Ved at tilføje endnu et 1-tal til 11tallet, forstyrkes kraften i 11tallet. Tre 11taller giver med 3tallet også 333 (3 x 111), og 33 er dels 11tallet (Antikrists tal) 3 gange, men også alderen Jesus havde, da Han blev ofret. Det er et uhyre vigtigt hovedtal for den okkulte elite, og symboliserer den højeste åndelige bevidsthed opnåelig for mennesket. Lægger man dagene Jesus var i graven til, får man 333, symbolet på Jesu død, begravelse og opstandelse, og i okkult tankegang er det det ultimative tal for okkult åndelig kraft. Desuden var Sharon den 11. premiereminister i Israel….

De blodrøde måner og fredspagten med Israel


Som fortalt i nyhedsbloggen ”Et tetraedre af blodrøde måner”, venter der fire blodrøde måner mellem 2014 og 2015. Og sammen med ovenstående, kunne disse vidne med om at trængslen kan begynde i tiden omkring 2015.

Ifølge Daniel, vil trængslen begynde med, som KJV siger det, at prinsen - Antikrist, skal stadfæste en pagt med de mange - hvilket vi som kensekvens ser ikke kun er mellem Israel og palæstinenserne, men hele verden. Man tror på at denne pagt vil bringe fred til verden, og på trods af problemerne med Irans atomindustri, urolighederne i Irak, Syrien, Ægypten, Yemen, Libyen og hvad har vi, så er der fokus på Israel, eller rettere Jerusalem - præcis som profeteret, ”På hin Dag gør jeg Jerusalem til Løftesten for alle Folkeslag” (Zak. 12:3).

Derfor er det interessant, at John Kerry har planer om at fuldbyrde en aftale i april 2014[8], for det er tiden for den første af de fire røde måner, der ifølge NASA vil vise sig d. 15. april, under den jødiske påske.

Er disse okkulte profetier om antikrists (messais’) komme sande, vil en fuldbyrdet aftale efter Kerrys anstrengelser måske fremstå som et udkast, til senere stadfæstelse af Antikrist selv - måske ved den sidste af de røde måner, d. 28. september 2015, under den jødiske højtid Sukkot, løvhyttefesten. Det er den sidste af Israels syv fester indstiftet af Gud, til at forkynde Jesu genkomst. Det var ved samme højtid Israel gik ind i det forjættede land, og Satan kunne meget vel tage denne fest i brug, til at bedrage Israel med sin egen søn, elitens despot, Antikrists komme.

Jubelåret


Det var i omkring år 1500 f.Kr., hvor det nye folk Israel fik alle regler og foreskrifter som findes i 3. Mosebog. Jubelåret forkyndes i 3. Mos. 25, og jubelåret blev hvert halvtredsindstyve år brugt til at lade alle vende tilbage til sin slægt og sin ejendom (3. Mos. 25:10, 13, 41), i den forstand at de skulle forenes med det land der var tildelt dem. Jubelåret forkynder med andre ord, at Israel skal vende tilbage til sit land.

Det kan ikke stadfæstes præcist hvornår det sidste jubelår blev fejret - de fleste kilder siger 121 f.Kr. som den sidste fejring af jubelåret. James Ussher har regnet sig frem til 121/22, som værende det 27. jubelår[9], mens Dr. Floyd Nolen Jones når frem til 120/21 f.Kr.[10] Tager vi dette regnestykke får vi følgende sekvens for jubelårene siden 121 (minus angiver f.Kr):

-71, -21, 29, 79, 129, 179, 229, 279, 329, 379, 429, 479, 529, 579, 629, 679, 729, 779, 829, 879, 929, 979, 1029, 1079, 1129, 1179, 1229, 1279, 1329, 1379, 1429, 1479, 1529, 1579, 1629, 1679, 1729, 1779, 1829, 1879, 1929, 1979, 2029.

Det vil sige at fra hvor vi står i tiden, vil næste jubelår være 2029. Det er interessant, at jubelåret i 2029 er jubelår nummer halvfjerds siden skabelsen, efter Bibelens tidsregning. Tallet syv er gennemgående i Bibelen, og som Gud arbejdede i seks dage, men hvilede på den syvende, ville det korrelere med de halvfjerds sabbatsår sat i forbindelse med det syvtusinde år siden skabelsen, tusindårsriget, hvor den fred og hvile sabbatten forkynder, får sit fysiske udtryk på jorden, som den har fået sit åndelige i alle os, der allerede nu hviler i Kristus.

Er det sandt, og er det der, Jesus kommer tilbage for Israel, så vil trængslen starte 7 år forinden, i 2022. MEN - der er en kendt teori, som J.R. Church efter flere års arbejde dokumenterer grundigt i sin bog ”Daniel Reveals the Bloodline of the Antichrist”, at der i den jødiske tidsregning mangler 243 år (hvilket får det jødiske årstal - i år, 2014 - til 6017, i stedet for 5774).

Kort fortalt, er det egentlig en tidlig opfyldelse af Jesu profeti: ”mange skal komme i mit navn og sige: ›Jeg er Kristus;‹ og de skal føre mange vild” (Matt. 24:5). Under Bar Kokhbah oprøret imod romerne (132-135 e.Kr.), proklamerede Rabbi Akiva, der var en stor rabbi og havde tusinder af efterfølgere, at Bar Kokhbah jf. 4. Mos. 24:17 var Jakobs stjerne - altså Messias. I 135 blev Bar Kokhbah slået ihjel, det jødiske oprør blev knust og som profeteret i Mika. 3:12 og citeret af Jeremias i Jer. 26:18, blev Jerusalem pløjet som en mark, af Romerne.

I løbet af de næste 20 år, udarbejdede Yose Ben Halafta med sine kolleger den jødiske kalender ”Seder Olam Rabbah”, som betyder ”Bogen for Verdens Ordenen”. Heri mingelerede de med årene, for at få Daniels profeti om de syv årsuger til at pege på Bar Kokhbah som den Jødiske Messias, i stedet for Jesus. Alt i alt manglede der derefter 243 år, og lægger vi dem til årsregningen, vil næste jubelår ramme 2022. 7 år fratrukket til trængslens start vil da være 2015. (Se også nyhedsbloggen Hamas: Israel har otte år tilbage.).

En alternativ slutning


J.R. Church regner sig frem til næste jubelår i 2024-25, hvilket giver trængslens begyndelse i 2017-18 - hvis ellers Jesu genkomst til Jorden er det næste jubelår. Regner vi ud fra det, ville jubelåret have ramt år 31, tiden hvor Jesus kunne have citeret verset fra Es. 61:1 i templet: ”Herrens Ånd er over mig, fordi han salvede mig, at jeg skal gå med glædesbud til de fattige. Han sendte mig for at udråbe for fanger, at de skal
få frihed, og for de blinde, at de skal få deres syn, for at sætte fortrykte i frihed
(Luk. 4:18-19)

Sammenlign det med Guds indstiftelse af jubelåret: Og I skal hellige det halvtredsindstyvende År og udråbe Frigivelse i Landet for alle Indbyggerne (3. Mos. 25:10).

Det lyder som om at Jesus giver os et praj om, at Han læser dette op i templet på et jubelår. Er det tilfældet, kan der gøres plads til Magog krigen, som Ezekiel profeterede om, således at Israel igennem trængslens syv år kan brænde efterladenskaberne fra denne krig: ”Så skal Indbyggerne i Israels Byer gå ud og gøre Ild på og tænde op med Rustninger, små og store Skjolde, Buer, Pile, Håndstave og Spyd; og de skal bruge det til at gøre Ild med i syv År” (Ez. 39:9).

Afslutning


Som jeg altid siger, så må vi se hvad der sker. Jeg skriver ikke dette for at profetere, men for at dele min tanker med dig, om det, der sker i verden omkring os. Det er svært at forudsige hvordan profetiernes opfyldelse vil se ud, men i det at længes efter Jesu komme, ligger for mit vedkomne at jeg forsøger at tolke verdens begivenheder og deres mulige opfyldelse af det, vi ifølge Bibelen ved vil komme til at ske.

Lad os være årvågne, og som altid er du mere end velkommen til at skrive til mig, hvis du har oplysninger eller spørgsmål.

Referenceliste


[1] Læs evt. artiklen ”2010 og tiden ende”, for uddybning af at fremskynde dagen.
[2] The Rabbi Who Found Messiah (Autographed) (Hardcover) & (Dvd) Bundle”, WND Super Store
[3] Yitzhak Kaduri”, Wikipedia
[4] The Rabbi, the Note and the Messiah”, israel today, d. 30-05-2013 (megen af informationen om denne note, kommer fra denne artikel). Det er en gengivelse af den originale artikel fra 2006, som dengang fandtes her: http://www.israeltoday.co.il/default.aspx?tabid=128&view=item&idx=1347
[5] Chosen By Whom? Video Of Kabbalistic Cursing Ceremony In Cemetery”, Leftwing-Christian.net, d. 11-04-2012
[6] The Occult Power of Numbers”, af W. Wynn Westcott, side 100
[7] Se ”September 11 from 3 B.C. to 2001 A.D.”, September 11 News
[8] Kerry: Israeli-Palestinian peace deal still possible by April”, The Jerusalem Post, 13-12-2013
[9] The Annals of the World”, paragraf 3826.
[10] ”The Chronology of the Old Testament”, side 289.


Debat: Ariel Sharon, Kaduri og trængslens start i 2015?

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Endetiden

Relaterede nyhedsbogs


Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation