Ny teknologi leder til "dyrets mærke"

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 12/02-04


Udskriv
Oversigt


Det ligger meget nær, at vi kan komme i den situation, at vi skal have et nummer præget i håndoverfladen for at kunne bruge en bankforbindelse. Derved bliver alt rede til at gøre os trygge ved nummeret, så vi uden betænkeligheder lader det blive præget ind på en hånd eller pande, eller evt. får indplanteret en chip med div. oplysninger. Dette system er i dag allerede så gennemprøvet, mest på dyr men også på mennesker, at man er rede til at bruge det når som helst.

Jeg har valgt at gengive afsnit fra artiklen Projekt L.U.C.I D – The Beast 666 Universal Human Control System, af Texe Marrs, som jeg tidligere har oversat, som giver et indblik i, hvad vi kan vente os.

Bibelen skriver om dette nummer i Åb 13:16-18:

“Han (antikrist) gør det sådan, at alle, både små og store, rige og fattige, frie og træller, tager imod et mærke på sin højre hånd eller på sin pande, og gør det sådan, at ingen kan købe eller sælge uden, den som har mærket eller dyrets navn eller tallet for hans navn. Her gælder det visdom. Lad den, som har forstand, udregne dyrets tal, for det er et menneskes tal. Hans tal er 666.”

Texe Marrs skriver:

”Der er forbavsende men stærke beviser på, at der eksisterer et omfattende kontrolsystem, officielt kaldet L.U.C.I.D., som er et grotesk system med universal slaveri. Medens du læser dette, arbejdes der ivrigt gennem internationale kanaler på, at ”dyrets” mærke, 666 systemet, skal nå ud til alle mennesker – mænd, kvinder og børn over hele jorden. Her vil den højt udviklede teknologi være en stor hjælp.”

* Texe Marrs skriver en del om et ”smart” I.D. kort, kaldet et Universal Biometrics Card. Systemet er klar til brug i år 2000. Men tror dog ikke, det kommer i brug, før Gud tillader det.

” * Universal Biometrics Card vil efter Marrs´ opfattelse måske snart blive afløst af et biochip, der sættes ind under huden. Et sådant chip vil være højt udviklet og medføre, at Den Ny Verdensordens ledere kan spore ethvert menneske over hele jorden med en overvågning, der foregår i alle døgnets timer på alle ugens dage. Efterretningsvirksomhederne i alle betydningsfulde lande vil samarbejde, idet de alle vil være forbundne i ”dyrets” 666-system.

* Marrs nævner, at især den amerikanske, russiske, britiske og den israelske efterretningsvæsen vil være blandt de ledende i dette 666-system.

Universal Biometrics Card system garanterer en fuldstændig kontrol. Kortet kender vor DNA gentyper og andre vigtige oplysninger. Det vil indeholde ansigtsfoto, fingeraftryk, fodaftryk og et billede af vort øje. En computerstyret ”pen” med fiberoptik og laserkamera vil blive brugt til aflæsning i banker, centre og hvor det end måtte være i alle lande. Alle vil blive beordret til efterkontrol i visse kontrolcentre. Og snart vil alle nyfødte blive indregistreret i dette 666-system.

Massiv, global computersystem etableres

En høj udviklet samarbejdende international computerstyret telekommunikation er allerede etableret i en forberedelse til styring af disse, nye kontrolkort for mennesker, hvor verdens mest avancerede super computere deltager. Alle tænkelige data om alle mennesker indgår til disse dataanlæg, som kaldes Universal Computerized Identification Clearinghouse Ressource Center. Dette center er selve hjertet i L.U.C.I.D. Eller som det også kaldes Beast (dyret) 666 Universal Human Control System. Heri er opdateret ethvert menneske på hele jorden. Og intet menneske kan undslippe systemet, som skal opspore alle fjender af Den Nye Verdensorden.

Det vil uden tvivl blive benægtet, men jeg tvivler ikke på, at nationale og internationale myndigheder vil trække oplysninger ud af denne universale computer 666 og bruge dem. Jeg har privat fået en række stærk fortrolige oplysninger, der blandt andet indeholder, at enhver person, der protesterer og modarbejder Illuminatis arbejde for Den Ny Verdensorden, vil blive betragtet som samfundsfjendsk. Ja så ”farlig for den interne sikkerhed”, at en fængsling er tænkelig. De kristne kommer ind i rækken af farlige personer samt en række andre borgere, uanset om de aldrig har begået noget kriminelt. Blot en mistanke om at modarbejde Den Ny Verdensorden er nok til at blive betragtet som farlig. Man vil vælge at fængsle af ”præventive hensyn”.

Hjem og alt privatejet incl. bankkonto vil blive beslaglagt. Love, som tidligere har været rettet mod narkohandlere og kriminelle, vil blive brugt eller udbygget til nye formål. Der vil blive givet myndighederne ret til at fængsle uden retskendelse. Alt hvad en sådan person ejer, er ikke beskyttet af loven.

Individuelle, som er blevet arresteret og hvis ejendele er solgt på auktion, vil blive transporteret til regionale eller landssamlingsteder. Hele familier kan anses for farlige og kan fængsles på mistanke. En række lande bl.a. USA har en vis ekspertise i at ”tilbageholde” og ”ændre” på mistænkte personers tanker og idéer.

Vigtig information om projektet L.U.C.I.D. er ved at blive udsendt til diverse regeringer og til specielle grupper. Og det kan forventes, at der sker et propagandaforarbejde gennem nyhedsformidlere. Men den forfærdelige sandhed om, hvad der foregår, vil ikke blive forstået, førend det er for sent at gøre noget. Og ”åbner nogen munden” for meget, vil det blive betragtet som ”regeringsfjendtlig” virksomhed. Og så er vedkommende inde i det onde system-666.

Texe Marrs har dokumenteret, at USAs regering arbejder for et sådant system og forventede, at det kunne være udviklet i år 2000. Mange dyr og mennesker har allerede fået et chip indsat. De fleste mennesker er helt uvidende om, at der ved lægeligt indgreb er indsat et biochip uden deres viden hvad det indebærer.

Men USA og mange andre lande er klar til i hast at gå langt videre. Målet er, at alle mennesker skal være under L.U.C.I.D. kontrol. Chippen, der er plantet i hjernen, vil få folk til at tænke som de er programmeret til. Således vil ethvert menneske med et sådant chip være en slave af Den ny Verdensorden og dermed også af antikrist.

Biochip bliver mindre og mindre men stadig mere effektive. Man har afprøvet det på forsøgmus. Sådanne biochip betyder enden på menneskenes frihed og værdighed, idet de derved er udsat for en livslang ødelæggende teknologi. Af praktiske grunde vil disse chips blive sat ind, hvor de er lette at læse. Bibelen har forudsagt, at det bliver på hånd eller pande. ( Åb 13:16-17 og 14:9.)

Science News, en videnskabelig journal, reporterer, at Ny elektronisk teknik er udviklet til at kunne påvirkes udefra, så man kan tale direkte til den indplanterede chip.

The Wall Street Journal siger, at USAs militære forskningslaboratorier er i stand til at forene levende hjerneceller med microchips. Og autoriteter frygter, at man om kort tid vil producere en hær af zombies, der er specialister i at dræbe.

Effektive informationer fra laser-skannere i supermarkeder og varehuse vil sende en konstant strøm af informationer og oplysninger til ”dyrets” system, formidlet af satellitter. Skjulte miniature videokameraer vil gengive vore aktivititer, inde og ude, dag og nat. Vore telefonsamtaler bliver automatisk sendt til the National Security Agency. Og stregkoder er med til at samle data om alle. Vi er fra årtiers brug blevet så vant til dem på næsten alle varer, at vi ikke vil blive urolige over forøget brug af dem. Og mange tror, at en laser-kode, der er præget ind i hånd eller pande, vil vise tallet af antikrists navn. ( Åb 13:17-18.)

Okkulte symboler og Guds segl


Før vi går videre, ser vi på betydningen af mærker på legemet. Tatoverede mærker kommer fra det græske cháragma, der betyder indgravering, mærke eller symbol.

Vi læser: ”I må ikke skære mærker (lave huller i huden)… og I må ikke indpræge tegn (tatovering) på jer. Jeg er Herren.” 3. Mos 19:28.

Det er almindeligt at overtræde dette påbud. Perler og ringe og alt mulig hænges eller sættes ind i huden de mest mærkelige steder. Og de færreste tænker over, at de derved ærer Satan og bekender, at de tilhører ham.

”Gennem århundrede har Satan søgt at få Guds folk til at bryde Guds forbud. Hedninger har gennem århundreder fået sat mærker på hånd eller pande, så de kunne identificere sig for deres guder. Historikere og eksperter siger, at tatovering på krop og i ansigt begyndte i ældre tid som en indvielse til ægyptens guddomme.” (Texe Marrs, Mystery Mark of the New Age: Satans Design For World Domination.)

Der er brugt mærker lige fra røde circler til andre okkulte symboler såsom hagekors, femtakkede stjerner, slanger og yin/yang tegnet m.m.

Tallet 666 kommer


Omni magazine, skrev Juni 1991(p.59), at tiden for det pengeløse samfund er meget nær. Information Week, Oct. 11. 1993 skrev på bladets forside det samme. Og det er i brug mange steder i dag.

Som forløber for dette kom der i 1974 et fremmed mærke på produkterne: De treleddede stregkoder, også kaldet UPC barcode, som uden tvivl er tallet 666 i sin første begyndelse, som efterhånden vil udvikle sig til det, der er formålet. Tallet 666 er skjult i alle stregkoder

Stregkoder er udbredt over mange lande. Og for den, der gransker koderne, ses bogstaverne F og H tydeligt. Det viser hen til ”forhoved” (pande) og ”hånd”. Og uden dette mærke skal ingen kunne købe eller sælge.

Har vi ikke set advarsler nok om, hvad den kommende tid vil bringe? Der er ingen tid at spilde. Hvis ikke vi er rede til bortrykkelsen, må vi blive det i hast.

Den globale økonomi vil blive uden penge, som blot vil være tal, der lægges til eller trækkes fra på vor bankkonto.

Det er allerede i brug på flere områder. Vi har for eks. værdikort til telefon og mange andre ting.

Men ”det er farligt, thi derved bliver vi en form for slaver, der altid er under kontrol.” (The McAlvany Intelligence Advisor USA, July, 1991). ”Det er det sidste trin, før vi får dyrets mærke. Bankerne vil give det udseende af, at det er et værn mod tyveri og misbrug. Men sandheden er, at vi skal frem til næste trin, så vi nærmer os brugen af antikrists nummer på hånd og pande.” (Michael journal, Canada, May—June 1996.)

If a microchip with a miniature digital transceiver is implanted into a person, he can be followed around the earth everywhere he goes via satellites, ground sensors and computer networks. This fact alone should be enough for us to prevent any device or electronic tattoo being put on us and on our family. With the advancement of computer technology, computers are getting as small as a dot, and they can be embedded in very small objects.

As most people have no idea whats going on, and those who do are usually the bad guys, do not believe anyone who tells you these devices are harmless.

The main goal is not the tracking of animals, but the identification, surveillance and control of human beings. This is of course hidden from us, lest we wake up:

Even as I wrote Mega Forces, I was becoming aware of super-secret experiments by government and corporate laboratories in which human subjects—usually unwilling and unsuspecting guinea pigs—were having computer chips and transmitting devices implanted into their cerebral hemispheres (e.g. their brains), auditory (ear) organs, and elsewhere in their bodies. (Texe Marrs, Project L.U.C.I.D.)

Different excuses are found to slowly force microchips on us. Here are a few examples.
  • Millions may be carrying microchips in their bodies worldwide. The Safe Medical Devices Act, which became a law in 1990, requires USA manufacturers of implants and medical devices, to adopt a method for identifying and tracking their products permanently implanted in humans, and to keep track of the recipients, in case malfunctions arise. Breast implants, pacemakers, replacement heart valves and prosthetic devices implanted in millions worldwide are all to be tracked. And one of the methods used to track these devices is implanting microchips which store data about the manufacturer, the surgeon, the date of implant, etc.
  • Bracelets containing microchips were given to more than 50,000 Cuban and Haitian refugees interned at a USA naval base to identify and track them. Small children had the wristband attached to their ankle. Some of the refugees tried to remove the bracelets. To prevent the removal, metal strips were embedded in the bands.
  • To monitor and get precise results in races, runners and swimmers are given transponders in a wristband, and bike racers have them mounted on their bikes.
  • It has been suggested to use the microchip as a universal identification device, replacing credit cards, passports. People would pay in shops by passing their hands with implanted microchips over store scanners which would automatically debit their bank accounts.

Digital Fallen Angels


U.S. Patent Number 5,629,678 was granted on May 13 (they chose a peculiar date!), 1997, for a personal tracking and recovery system. The device to achieve this would be an implantable microchip containing a miniature digital transceiver, powered electromechanically through the movement of the persons muscles. Applied Digital Solutions (ADS) has acquired the patent rights to this technology, which they call Digital Angel. According to ADS, this technology can be used for widespread tracking, recovery and identification of people. The device sends and receives data and can be continuously tracked by Global Positioning Satellite technology. Many were shocked by this new step toward the mark of the beast and the name adopted by the company for their product, which is referred to by some as Digital Devil.

Mind Control


In the Nexus magazine article entitled The Microchip and the Mark of the Beast, Dr. Carl Sanders tells about the project which lead to the invention of the microchip which may be the mark of the beast. Sanders became the leader of the project in 1968. They were told the microchip served medical purposes, but they found out later that the real reason for developing it was human identification. The microchip is recharged by body temperature changes. The scary thing is that it can also be used for migraine headaches, behavior modification, upper/downer, sexual stimulant and sexual depressant, in other words for mind control. He is now concerned the chip will be misused, and he believes it is going to be the positive identification and mark of the beast.

Direct man-computer communication is not fiction, it does exist. According to newspapers, the U.S. military is testing electronic devices placed on, or near a subjects head to detect his brain waves. Experiments were conducted on fighter jet pilots. When the pilot thinks about arming and firing an air-to-air missile, the device executes the task: it arms and fires the missile. Now what if this process becomes reversible, and the device tells the pilot what to do?

Microchips are under development which can tie into the brains neuronetwork when implanted into the human brain. Through them the thoughts and actions of individuals can be controlled externally. Even researchers and government officials call this technology a horrific, Frankenstein-type weapon.

For at lutre og rense de udvalgte


Bibelen forudsiger, at endetiden vil medføre, at dyrets tal, 666, vil gøre menneskene til slaver. Der står: ”… ingen skal kunne købe eller sælge uden den, som har mærket, dyrets navn eller dets navns tal.” Åb 13:17. Jeg tror, at ledelsen i Illuminati vil bruge L.U.C.I.D. til at fremme dette system, som er Satans onde endetidssystem, for at få fuldstændig kontrol over alle mennesker og lede dem til underkastelse under antikrist og hans hjælpere. Samtlige regeringer på jorden vil samarbejde med Den Ny Verdensorden med det formål at undertrykke alle anderledes tænkende.

Jorden skal lutres og renses. ”Dyret” vil gennemføre en dynamisk bortrensning af alle ”fjender af staten og det nye verdenssamfund.” Her kommer i første række bekendende kristne og andre, der kæmper for sandhed og ret. Alle nationer skal være med til at bekæmpe de menneskelige ”rotter”. Vi finder en beskrivelse af L.U.C.I.D. i Dan 7:25:

Han skal ”tale mod den Højeste og mishandle den Højestes hellige; han skal sætte sig for at ændre tider og lov, og de skal gives i hans hånd en tid og to tider og en halv tid.”

Verdens børn vil være blinde for, hvad der foregår, og ikke være i stand til se dybden i den forførende magt, der kommer over alle mennesker. Gud har sagt i sit ord, at kun de udvalgte vil forstå og holde fast ved troen på Jesus Kristus. Daniel forudsagde, hvad der vil komme til at ske:

”Mange skal sigtes, renses og lutres, men de gudløse handler gudløst, og ingen af de gudløse skal forstå, men det skal de forstandige.” Dan 12:10.

Hvem er ansvarlig for projektet L.U.C.I.D.?


Der er meget, meget mere om projektet L.U.C.I.D., vi har behov for at vide. Lad os begynde med at se på, hvem det er, der har til hensigt at ændre vort sind og vore tanker.

For at sige det kortfattet, er det folk fra NEW WORLD ORDER, der har specialiserede teknologer til at arbejde på verdensplan. Hovedkvarteret, hvori den 2.største bygning i USA ligger, er stærkt bevogtet af U.S. sikkerhedsfolk fra Fort Meade, Maryland. Dette hovedkvarter kaldes også ”Puzzle Paladset”. Fra hovedkvarteret udgår alle vigtige ordrer, hemmelig agentvirksomhed m.m. CIA, statsdepardementet og endog Det Hvide Hus modtager ordre fra hovedkvarteret, kaldet NSA. De forskellige efterretningstjenester verden over er underlagt NSA.

Gennem Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) med sin egen multimilliard-budget har NSA været i stand til at skabe og installere et enestående globalt system af computere, satellitter og telekommunikationer, der gør det muligt at oppebære et overvågningssamfund. DARPA har også været den inspirerende kilde til Star Wars missil forsvar. Men meget af det, der foregår og har foregået bag NSAs lukkede døre, er ukendt for de fleste senatorer, og ligeså, hvad de ca. 250 milliarder $, der er brugt af NSA de sidste 25 år, er blevet brugt til. De er uvidende om det djævelske system, som Satan har inspireret forskerne til at virkeliggøre.

Lucifer er inspirationskilden


Der kan ikke være nogen tvivl om, at den virkelige chef bag NSA ikke er et menneskelig væsen men må være Lucifer selv, skønt personerne bag projektet insisterer på, at det er dem. Jeg tror, at bogstaverne L.U.C.I.D. står for Lucifers Universale Criminal Identification. (Lucifers universale identifikationssystem af kriminelle.) Ordet Criminal udfra bogstavet ”C” i L.U.C.I.D. viser hen til Lucifers standardopfattelse af, at kristne er de største kriminelle. Set ud fra det synspunkt, som NEW WORLD ORDER har, vil det medføre, at kristne må lide døden, dersom de ikke ”omvender” sig og går ind under denne, nye verdens orden. Og du skal ikke tro, der er nogen mulighed for at undslippe L.U.C.I.D. systemet. Dr. Anthony Sutton skriver derom:

* ”Big Brother planlægger at få alle indlagt i dette system. Enhver tænkelig oplysning skal findes der, selv den mest ubetydelige…..”

Dr. Sutton har set på og finder, at bogstaverne L.U.C.I.D. er hentet fra LUCIS eller LUCIFER. Og også Terry Cook er nået frem til, at der helt tydeligt er en forbindelse til ordene: LUCID/LUCIS/LUCIFER.

I henhold til Websters New Colligiate Dictionary, har Lucifer en strålende fremtræden. I 2. Kor 11:14 ser vi ham som en ”lysets engel”. Både Sutton og Cook viser hen til, at L.U.C.I.D. har forbindelse til en okkult organisation, kendt som Lucis Trust. (Først kendt under navnet Lucifers Trust. Den første benævnelse virkede sikkert for stærkt på mange og ændredes derfor til Lucis Trust. HSS).

Marrs skriver: ”I min bog Dark Secrets of the New Age Cults and Religions og andre bøger har jeg redegjort for Lucis Trust og tilhørende organisationer. Jeg viser, hvor nære forbindelser, der er til FNs ledere og andre stærke mænd, såsom Robert McNamara, USAs tidligere forsvarsminister og tidligere chef for Verdensbanken. Jeg har også vist, at navnet Lucis stammer fra Lucifer (solguden) og Isis (Ægyptens store gudinde). Men Lucis Trust har også forbindelse til latin, idet Lucifer på latin betyder lys og lysbærer.”

Men L.U.C.I.D.s hovedopgave er uden tvivl i ”dyrets” interesse at overvåge alle over hele verden, ganske som det er forudsagt. Den indre kreds, der arbejder i ILLUMINATI, har solgt sig selv og vil på dommens dag blive dømt skyldig i uhyrlige kriminaliteter, hvorved de forråder både Gud og mennesker.

I 1945 under præsident Harry S. Truman, der var 33. grads frimurer, begyndte en national sikkerhedsnet at tage form med forskellige grene af sikkerhedskontrol. I dag er der i USA kontrol af alt tænkeligt. Og der er opbygget et netværk, der står klar til, at antikrist kan overtage al kontrol.”

Det mystiske ”National Identifications Center”


Texe Marrs skriver videre: ”I mit nyhedsbrev 1994 afdækkede jeg et mystisk ”National Identifications Center”, der klart er et værktøj til at hjælpe L.U.C.I.D. til at være et endnu bedre redskab for Dyret 666. Der ligger over hele jorden et satanisk netværk med elektronisk ondskab, som er et projekt, Djævelen vil bruge til at få alle til at tilbede sig. (Åb. 13. kap.) Her er et uddrag af, hvad jeg tidligere har skrevet i 1994:

”Er der nogen person, der stadig er naiv nok til at tro på uskyldigheden i de diverse aftaler om kontrol af folket, bør de komme til at indse, at der bag disse kontroller er en omhyggelig velforberedt konspiration. Og dette system udbygges hele tiden, så alt hvad vi gør på enhver måde, kan komme til ”dyrets” kendskab.”

Det er et faktum, at det nye nationale identifikationscenter burde få alle tænkende menneske til at kræve det stoppet, men det sker ikke. Det bliver i stedet i hast udbygget til endnu større opgaver. Et netværk af undergrundsinformationer vil gøre det muligt at være der, hvor tingene sker eller siges.

Man har et effektivt apparat til at lægge et slør over alt det, der sker, så kun få har fuldt kendskab til opbygningen af denne overvågning.

# Man vil opnå fuld indsigt i, hvad der sker på alle nyhedsformidlingscentre.

# Man vil have automatisk offentlig og privat kommutations overvågning.

# Automatisk indsamling af alles uddannelse, sundhed, livsanskuelse, politisk aktivitet osv.

# Og vil have digitale, og sociale kontrolmekanismer. Især vil en række smarte kort komme i brug, som via en informations superkanal vil sende strømme af oplysninger ind til hovedkontrolstederne.

Vi får et system, som Hitler og andre i hans regi ville have elsket. Det er næsten som selv at være alle steder og kunne høre og observere.” Slut på uddrag fra Texe Marrs artikel.

* Vi må se i øjnene, at vi er ved at gå ind i en tid, hvor det er farligt at tale og skrive. Ja, alt vil være farligt.Vi må forvente, at der er ører og øjne alle steder, som vil vurdere os med kritiske, fjendtlige øjne. Man kan se, hvilke aviser, tidsskrifter og TV-kanaler, vi vælger. Det vil blive overvåget, hvem vi ringer til, og hvad vi siger. Vor aktivitet vil være kendt i mindste detaljer. Og især kristne vil være jaget vildt. Vil de ikke sværge troskabsed, som for eks New Age kræver, bliver de udryddet. New Age har selv skrevet i deres bøger, at dette er hensigten..

L.U.C.I.D. har ført et ondt system ind i verden, der vil ødelægge og knuse det, generationer af de ædleste mennesker har bygget op.

Alt dette er forudsagt


Alt dette er ikke noget nyt, der pludseligt er kommet til. Socialminister Monique Begin sagde, at ”folket kan vente, at deres personnummer vil blive brugt i stigende grad i regeringens og i private dataarkiver…”

William G. Goetz skriver i sin bog Et nummer på hånden: ”En leder i Toronto Star kritiserede og advarede i 1981 om den øgede anvendelse af personnumre i Canada.”

Goetz skriver i samme bog: ”Herrens profeter forudså, at der ved tidens slut skal træde en mand frem som den største af alle diktatorer. Bibelen kalder ham antikrist!

Denne diktator får sin magt fra Satan og bliver kontrolleret af ham. Han skal få en utrolig fremgang og hurtig få kontrol over alle mennesker. Profeterne siger, at han vil kræve, at alle skal bære et mærke. Har nogen ikke dette mærke, kan han hverken købe eller sælge. Med andre ord har han magt over liv og død over alle mennesker. Bibelen siger om ham: ”Og kongen (antikrist) gør, hvad han vil, ophøjer og hovmoder sig mod enhver gud; mod gudernes Gud taler han utrolige ting, og han har lykken med sig, indtil vreden er omme; thi hvad der er besluttet, det sker. Sine fædres guder ænser han ikke; ej heller ænser han kvindernes yndlingsgud eller nogen anden gud, men hovmoder sig mod dem alle.” Dan 11:36-37.

Vi ser, at han er en mand, der ærer penge og magt men ringeagter Gud. Daniel skriver videre om ham: ”I stedet ærer han fæstningernes gud; en gud, hans fædre ikke kendte, ærer han med guld, sølv, ædelsten og klenodier. I de faste borge lægger han den fremmede guds folk; dem, der vedkender sig ham, overøser han med ære og giver dem magt over mange, og han uddeler land til løn.” Dan. 38-39.

Goetz skriver om Palmguard sikkerhedskontrol:


”Identifikationssystemet Palmguard (håndfladekontrol) giver en høj grad af sikkerhed, idet kun godkendte personer kan få adgang ved først at blive registreret i systemet. (Palmguard kan give adgang til visse lokaler, fuldt ud eller i begrænset omfang. HSS) Hver gang en person går ind i det kontrollerede område, bliver det registreret og tidspunktet nedtegnet. Nærmer en sådan person sig følsomme områder, lyser der en grøn lampe, og der lyder denne meddelelse: ”Skriv dit nummer!” Ved disse ord skal vedkommende lægge sin hånd på en plade, og elektronikken aflæser det skjulte nummer, han har indkodet i hånden. Døren åbnes og samtidig siger maskinen:” Tak!”

Goetz skriver videre: ”Den lov, der giver USAs regering magt til at indføre sådanne kontrolsystemer, er allerede helt fra 10. Jan. 1961.”

I bogenComputere og DYRET skriver David Webber & Noah Hutshings om den fuldkomne datamaskine, at den vil kunne optræde som et menneske og give lyn hurtige afgørelser på egen hånd. Den vil have følelser og kan klare at levere en spøg. Det stemmer med det der står i Joh. Åbenbaring.

Vi er udsatte for at vor underbevidsthed kan blive ændret uden vi ved om det. Allerede 11.november 1974 stod der i The Wichita Eagle, at der svæver satelliter rundt om jorden der kan sende såkaldte subliminale budskaber direkte til vor underbevidsthed. Disse budskaber kan bruges til at massehypnotisere mennesker eller påvirke mange folk. Derved kan mange blive påvirket til at tilbede en person som en gud eller at vælge ham som leder.

Og vi har i dag spionsatellitter der kan afsløre navnet på en bog eller andet du holder i hånden. Det er endnu en forberedelse til bedre at kunne tjene antikrist.

Og der er for lang tid siden gjort alt rede til at kunne overvåge hvad vi bruger vore penge til. Her er et uddrag fra Globescan 20. juli 1985: Økonomisk planlægning: Verdensdækkende datamaskine, og magten til at kontrollere hvert eneste menneske på jorden og alt deres køb og salg er mulig…

Læs der står i Åb 13:15-17: ”Han (antikrist) blev givet magt til at give ånde til dyrets billede, så at dyrets billede kunne tale, og gøre det sådan at alle dem som ikke ville tilbede dyrets billede, blev dræbt. Han gør det sådan at alle, både små og store, rige og fattige, frie og træller, tager imod et mærke på sin højre hånd eller på sin pande, og gør det sådan at ingen kan købe eller sælge uden den som har mærket eller dyrets navn eller tallet for hans navn.”

Danmark har været for længst taget personnumre i brug. Der var i begyndelsen stor modstand mod et sådant nummer og det varede en tid før man vedtog, at nu skulle det være. Det skete efter at man havde meddelt at kortet kun var en formsag og at det aldrig ville blive brugt. En kæmpeløgn, i dag kan næsten intet foretage sig uden at der spørges om personnummeret.

00000

Antikrist kommer med overnaturlige undere og gerninger ( Dan 11:28 og Matt 24:24.) Med disse undere vil han bedrage jordens folk.

”Og det gør store tegn, så at det endog får ild til at falde ned fra himmelen på jorden for menneskenes åsyn. Og det forfører dem, der bor på jorden, for de tegns skyld, som det blev givet det at gøre for dyrets øjne, og det siger til dem, som bor på jorden, at de skal gøre et billede af dyret, ham, der har sværdhugget og atter kom til live.” Åb 13:13-14.

00000

Globescan skriver: ”Den nye IRS-datamaskine i Martinsburg i Vest Virginia vil komme til at indeholde oplysninger, som er så detaljerede om hver eneste indbygger, at den vil hjælpe verdensdatamaskinen til at kontrollere alt køb og salg hos hver eneste person på jorden…”

Der gøres forsøg med kontrolmærker også i Sverige. I Prophecy in the News fandtes allerede i 1985 følgende artikel:

”Tro det eller ej, men ca. 6.000 mennesker i Sverige har accepteret et mærke på deres højre hånd for at prøve en ny metode for et fremtidigt pengeløst samfund….”

Webber & Hutchings skriver i deres bog, at samme eksperiment er blevet udført i Japan og i Den Dominikanske Republik. Vi er altså på vej mod det kontrolsystem, som Bibelen kalder 666.

00000

Et velsignet håb.


Nær ved de sidste tider giver Bibelen os det, vi kalder et velsignet håb. Paulus skriver i sit brev til Titus, at Skriften ”opdrager os til at forsage ugudelighed og de verdslige begæringer og leve besindigt og retfærdigt og gudfrygtigt i den nuværende verden i forventning om det salige håb om den herlighed, som tilhører vor store Gud og vor Frelser Jesu Kristus.” Tit 2:12-13.

Da Israels folk førtes ud af Ægypten, ser vi, at de gentagne gange var bange når de stod overfor umulige situationer, som da de havde de ægyptiske stridsvogne bag sig og ingen steder kunne flygte hen. Vi er på vej til samme situation, at vi ingen mulighed for redning kan se. Vi har 666 systemet over os, og dens overvågning vil tvinge os til enten at fornægte Gud eller godtage antikrist som herre.

Jeg har været omhyggelig med at dokumentere de forskellige kilder, for at vi klart kan se, at der er tale om fakta og ikke om ængstelig formodning.

Gud har fortalt, hvorledes det vil komme til at gå, for at det ikke skal overraske os. Alligevel vil det overraske mange, så de vil stå fuldstændig uforberedt, når de vanskelige tider indtræffer. Men alle dem, der kender Bibelen og kender Gud, vil stå stærk, idet de ved, at Gud ikke slipper os – selv med hele verdenssamfundet imod os.

Hvad vil og kan vi gøre, den dag alle muligheder er udtømte, og vi ikke er autoriserede til at købe og sælge? Da er der kun Gud, der har magt til at hjælpe os. Fjenden vil, at vi skal ødelægges, men Guds hensigt er, at vi skal frelses. Hvad Gud vil gøre, ved vi ikke, men vi ved, at når vi er i hans hænder, skal vi ikke frygte noget ondt, thi da er han med os.

Og vi har disse herlige ord af Jesus at se hen til: ”Se, jeg kommer snart.” Åb 22:12. Et velsignet håb!

Vi vil i de kommende år få nye smarte kort som mange uden betænkeligheder vil bruge. Men for hver gang disse kort anvendes tilgår der oplysninger til det omfattende kontrolsystem, selv vor sygesikringskort bliver gransket og brugelige oplysninger videregivet til de store databanker der vil vide alt om alle. Alle personer med stor og ufornuftig gæld til banker vil blive særlig overvejet, thi de kan let købes til ulovligheder mod at få øget indtjening. Men de er bundne og kan næppe nogensinde gøre sig fri.

”Smart kort vil formodentlig afløse mange slags nøgler. For eks. når du vil låse din yderdør op i dit hjem. Du viser blot dit kort og en fotocelle i døren vil straks åbne døren for dig og får den ikke kontraordre vil den låse den bag dig.

Vi er på vej ind i en tid hvor vi mere og mere bliver overvåget. Alt hvad vi gør og skriver og vore telefonsamtaler vil blive analyseret for at vi kan blive sorteret i en eller anden gruppe. Og selv det vi siger i vort eget hjem kan aflyttes dersom vi anses som farlige. Og farlig er alle der ikke går med på den ny verdensorden. Og det kan kristne ikke gøre idet det er at sætte en anden herre over vor almægtige, sande Gud.

Der vil være mange der ikke orker at sætte sig ind i alt den ny verdensorden fører os ind i. Til sådanne anbefaler jeg, at de vælger at læse de artikler der oplyser om denne tid. Og lade sig advare mod det, den antikristelige tid fører med sig. Dersom du er i en søvnig menighed der intet lærer dig om endetiden er du i stor fare for at blive ledt vild. Kun årvågne ser farerne og søger at holde sig til Gud selv om det vil koste meget.

Den blide tid hvor man blot kunne sejle med ”ned ad åen” er forbi. Nu skal der virkelig kæmpes for ikke at glide ind i lunkenhed eller blive vildledt. Og den der ikke kender Bibelens advarsler og nøje følger dem vil hel sikker blive ført ind i dæmoniske lærdomme uden at være klar over det.

I endetiden vil mange falde fra troen: ”Men Ånden siger med klare ord, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, idet de lytter til forførende ånder og dæmoners lærdomme, forledte dertil af hykleri hos løgnlærere.” 1. Tim 4:2.

”Hvis nogen da siger til jer: ”Se, her er Kristus,” eller ”dér”! så skal I ikke tro det. Thi falske Messiaser og falske profeter skal fremstå og gøre store tegn og undere for, om det er muligt, at føre endog de udvalgte vild.” Matt 24:24.

Der vil også fremstå falske hyrder som kun er ude på at vildlede eller tjene penge. ”… tro ikke enhver ånd, men prøv ånderne, om de er af Gud; thi mange falske profeter er draget ud i verden. ” 1. Tim 4:1. ”Men den, som holder ud indtil enden, han skal frelses.” Matt 24:13. Altså, den der ikke holder ud indtil enden bliver ikke frelst. Det er alt afgørende at tænke på her lige før tidsalderens afslutning sker hvor lunkenheden opsluger så mange fordi det vil koste mere og mere at være en kristen.


Debat: Ny teknologi leder til "dyrets mærke"

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Endetiden

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation