Walk-ins, trængslens dæmonbesættelse

af Kim Andersen
Lagt på d. 26/11-23


Udskriv
Oversigt


Der er et kendt fænomen, jeg tror de færreste kender under navnet, walk-ins. New Agere vil kalde det ”sjæleudskiftelse”, eller ”indtrædende sjæle”, hvilket beskriver at en anden ikke-fysisk person overtager en jordisk krop. En menneskekrop er i denne forståelse blot et hylster, som ånder – også såkaldte sjæle / rumfolk / rumvenner / rumbrødre og søstre– kan træde ind og ud af som et hotelværelse.

Det er, så vidt jeg kan finde, Ruth Montgomery også kaldt ”den psykiske verdens førstedame”, som har bragt fænomenet op i sine bøger, hvorefter flere forfattere er fulgt efter. Informationerne om konceptet walk-ins kommer fra en åndelig komité, som hun i bogen jeg vil citere en del fra, ”Herald of the New Age”, identificerer som ”Lily, Art, and the Group”. Hun betegner gruppen som ”diskarnerede væsner”, som telepatisk formidler budskaber om den kommende New Age-tidsalder præget af fred og harmoni / broderskab / forståelse /venskab, det politikere i dag kalder fred og sikkerhed, hvilket Paulus fortæller om i 1. Tess. 5:3 , ”Når de siger: »Fred og ingen fare!« (hvilket er det hebræiske fred og sikkerhed)da er undergangen pludselig over dem ligesom veerne over den frugtsommelige, og de skal ingenlunde undslippe”. Montgomery skriver udelukkende ved ”automatisk skrivning”, hvor hun i en ændret bevidsthedstilstand skriver uden bevidst tænkning. Det er denne dæmoniske kraft der overtager hendes krop for at kommunikere.

Ligesom andre besatte mennesker, udtrykker Montgomery erindringer fra tidligere liv (ligesom f.eks. Jason Shurka – se ”Sundhedsbevægelsens New Age bedrag”). Ruth erindrede under en hypnoseseance at hun var søster til Lazarus, som Jesus opvakte fra de døde. Joh. 11:1 fortæller at Lazarus havde to søstre, Maria og Martha. Men Montgomery vidste hun også var en søster, og var sammen med både Lazarus, Maria, Martha og Jesus – så hun kunne ikke være Maria eller Martha. Der var noget information der manglede. Men så hun faldt over ”The Aquarian Gospel”, eller ”Vandmandens evangelium”, en bog skrevet af en amerikansk prædikant, Levi H. Dowling, første gang udgivet i 1908. Heri blander Dowling alt sammen – de såkaldte manglende år af Jesu levetid fra han var 13-30 år, hans rejser og lære i lande som Indien, Tibet, Persien og Egypten. Læren indeholder universalisme, reinkarnation, karma og en dybere forståelse af kosmos – alt hvad New Age lærer. Den taler også om vandmandens komme, en tid med fred og oplysning. Med andre ord, et New Age evangelium.

Levi H. Dowling hævdede, at han var i stand til at få adgang til ”Akashic Records” (de akashiske optegnelser – akashisk betyder på Sanskrit ”æter”, ”himmel” eller ”atmosfære”), et teosofisk koncept, der henviser til en kosmisk eller åndelig registrering af alle begivenheder, tanker, ord, følelser og hensigter, der nogensinde har fundet sted i fortiden, nutiden og som vil forekomme i fremtiden. Han erklærede, at hans transskription af ”Vandmandens evangelium” var baseret på denne adgang.

I kapitel 77 afslører disse æteriske optegnelser at Lazarus havde tre søstre – Martha, Maria og Ruth. Hvilken herlig åbenbaring. Ruth Montgomery var Lazarus’ søster Ruth for 2000 år siden – og hun hedder Ruth den dag i dag – hvilket bevis. Det er i det bedrageriske lag dæmonerne arbejder, og tror man ikke Guds Ord, så kan man tro hvad som helst, og er bundet til at blive bedraget.

Jeg tror walk-in fænomenet en interessant ting at vide om, når man forsøger at forstå menneskers vanvittige mentalitet i trængslen. Den naturlige menneskelige reaktion på Guds tugtelse, hvilket trængslen er, er at vende om. Mennesker der opdager at deres veje leder til ødelæggelse og undergang, vender som regel om og ændrer mentalitet – om ikke for at tage imod Guds evige frelse, så i det mindste for at undgå uoverskuelige konsekvenser i det jordiske lov. Men ikke i trængslen.

de mennesker, som blev tilovers, og som ikke blev dræbt ved disse plager, omvendte sig ikke fra deres hænders værk, så de holdt op med at tilbede de onde ånder og afgudsbillederne af guld og sølv og kobber og sten og træ, som hverken kan se eller høre eller gå. De omvendte sig ikke fra deres myrderier eller fra deres trolddomskunster eller fra deres utugt eller fra deres tyverier… Og menneskene blev hærget af den store hede, og de gav sig til at spotte Guds navn, hans, som har magt over disse plager; og de omvendte sig ikke, så de gav ham ære… Og de spottede Himmelens Gud for deres smerter og for deres bylder; og de omvendte sig ikke fra deres gerninger.” (Åb. 9:20-21 ; Åb. 16:9-11)

Mentaliteten i trængslen vil være overnaturligt præget af umenneskelig moralsk forfald - vrede, had, vold, mord, ugudelighed, løgn, bedrag, overordnet en forhærdelse af jordboernes hjerter uden fortilfælde, der i kærlighedens undertrykkelse viser Guds fravær. Hvor kommer al den ondskab fra?

Det er her News Ages fænomen Walk-ins er interessant. New Age vil være Antikrists globale religion, og derfor er det interessant at kikke ind i den fordrejede lære, der beskriver sandheden bagvendt. Konceptet walk-ins er dæmonernes beskrivelse af deres menneskebesættelser. Under dække af at være åndelige vejledere, har de fortalt Montgomery om deres planer om at besætte jordens befolkning, op til og under trængslen. Det forklarer hvorfor menneskenes mentalitet i trængslen er dæmonisk i sin kerne.

Da Montgomery skrev bogen ”Herald of the New Age”, i 1987, var der titusindvis af walk-ins på Jorden[1] - igen titusindvis af besatte mennesker. Men op imod trængslen (hvilket de kalder ”skiftet”, hvilket politikere i dag kalder ”den store nulstilling”), fortæller dæmonerne, vil de i øget grad og hastighed besætte klodens befolkning. Som det ser ud nu, synes det at komme til udtryk i venstreorienteret tankegang. Oprøret mod Gud, deres offermentalitet – at de konsekvent opfatter sig selv som ofre for Guds orden og frasiger sig personligt ansvar og demonstrerer mod handlefrihed under Guds tunge patriarkat – woke-bevægelsen med flydende køn, abort – molokofringer under fanen ”selvbestemmelse over egen krop” (se nyheden ”Hyænerne samles om grundlovsbeskyttet ret til mord”, cancel culture (”udelukkelseskultur” eller ”aflysningkultur”), trans af alt inden for køn, race, dyr og hvad har vi, hvor de allerede nu udviser samme mentalitet som Salme 2 afslører vil komme i stærkere grad hvor ”Jordens Konger rejser sig, Fyrster samles til Råd mod HERREN og mod hans Salvede: ’Lad os sprænge deres Bånd og kaste Rebene af os!’” (Sal. 2:2-3) – det er en mentalitet der er særlig modtagelig for endetidens besættelse – en galskab der inviterer dæmonerne indenfor.

Det er den sataniske efterligning af det, Paulus taler om i Ef. 3:17-20 – at vi må være fuldstændig fyldt med Jesu Kristi kærlighed og rigdom, fyldt med Guds Ånd. I Guds rige er det sådan, men i Satans rige, fyldes mennesker af dæmoner, og som verden vender Gud ryggen, vil de fyldes af dæmoniske kræfter som uhindret kan besætte dem og ”vejlede” dem ind i og igennem trængslen, ind i Antikrists menneskehadende rige, som kvæg bliver ”vejledt” ind i slagtehuset.

Årsagen til walk-ins


Årsagen til eskaleringen i walk-in-besættelserne er som sagt trængslen. Dæmonerne informerer igen og igen Ruth Montgomery om de kommende planetariske katastrofer – et kommende skift (trængslen og tiden lige op til) der indeholder hungersnød og Tredje verdenskrig. I dette skift, fortæller Ruths dæmoniske stemmer:

vil planeten jorden gennemgå en pludselig forskydning af sin akse mod slutningen af dette århundrede (en ændring, som mange videnskabsmænd og geologer er enige om er sket adskillige gange i fortiden), hvilket vil få havene til at skylle ind over vores kystlinjer, forårsage at landmasser synker eller hæver sig, medføre drastiske klimaændringer, og styrte vores moderne samfund ud i en periode med kaos indtil fremkomsten af en gylden tidsalder med fred og forståelse i det 21. århundrede. De understreger, at denne kaotiske forskydning vil belaste os alle. Dem, der vælger at overleve det i en fysisk krop, bliver nødt til at tappe ind i deres reserver af intuition, opfindsomhed og samarbejdsvilje, mens dem, der uundgåeligt vil overgå til ånd på det tidspunkt, bør forstå, at med så massive antal sjæle, der ankommer samtidigt i åndeverdenen, vil der herske forvirring i et stykke tid, medmindre vi begynder nu at forstå vores værens sande natur.[2]

Dette samarbejde dæmonerne taler om, er som citeret fra Bibelen, et samarbejde om at gøre sig fri af Gud. Dæmonerne har lagt stor vægt på at informere om dette skift, om trængslens snarlige komme, når Montgomery har henvendt sig for informationer:

hver gang hun vendte tilbage til automat-skrivningen i håb om, at guiderne havde noget nyt at formidle, begynde de igen med de verdensforandringer, de kunne forudse. Det var påtrængende, insisterede de, at folk blev advaret om det forestående planetariske kaos. De må indse, at efter skiftet vil jordens befolkning være så decimeret, at der vil være begrænset mulighed for sjæle til at vende tilbage til jordelivet i lang tid fremover, skrev de. Folk skal være opmærksomme på denne kendsgerning, så de nu kan begynde at arbejde ud af deres karma, mens de stadig er i kødet.[3]

Bibelen fortæller at ud over bortrykkelsen, der formodentlig (forhåbentlig) fjerner mange millioner fra Jorden, vil trængslens hærgen udrydde yderligere 50% af klodens befolkning. Og dæmonerne fortæller Montgomery:

”’På tidspunktet for skiftet vil så mange millioner sjæle komme over samtidigt (hvilket betyder at de vil dø), at det vil belaste vores normale system for modtagelse og hjælp til at tilpasse sig til det faktum, at de stadig er i live, men ikke længere i fysiske kroppe’, forklarede de. ’Under normale omstændigheder er der altid et antal sjæle her, som er klar til at arbejde med hver nyankommen. Men med så mange, der krydser over i ånden på én gang, medmindre de har mediteret over dette og er begyndt at acceptere de ord, vi allerede har skrevet om, hvordan man forbereder sig åndeligt, og hvordan det er i åndeverdenen, kan de opleve en enorm tilbagegang i deres åndelige vækst’.[4]

Dæmonernes besættelser af mennesker har det mål for øje, at igennem disse mennesker dreje verden i Satans retning, når jorden går ind i Vandmandens tidsalder. Og lyt til dæmonernes direkte tale til Montgomery om denne besættelse:

HVAD VI FORTÆLLER DIG, ER SANDT… Vi havde ikke tænkt os at skrive om det, før du var klar til at modtage det og udvikle nysgerrighed omkring det. Det er en idé, hvis tid er inde. Hvad er så mærkeligt, spurgte de, ved at en Walk-in med god motivation overtager en krop, når verden er klar over, at onde væsener kan besætte optagede kroppe og forårsage utallige lidelser?[5]

Der er en årsag til dæmoner også kaldes onde ånder – de er onde – de har ingen gode motivationer eller intensioner, kun ødelæggelse – og de søger ét eneste, hvilket er at ødelægge mennesker – hvad Jesus sagde om Satan gælder for dæmonerne ”Han har været en morder fra første færd, og han står ikke i sandheden; thi der er ikke sandhed i ham. Når han taler løgn, taler han af sit eget; thi han er en løgner, ja, løgnens fader” (Joh. 8:44). Hvad de kalder sandt er løgn.

Dette skift, har dæmonerne sagt til Montgomery, ville ske kort før år 2.000. Da ingen kender det præcise tidspunkt for trængslens begyndelse (omend der er ideer hvoriblandt sandheden måske findes), famler dæmonerne sig også frem. Vi ved alle at tiden er nær, og det ser dæmonerne også, for alt Jesus har beskrevet for os om tiden, ser vi nu i verden. Forandringerne som dæmonerne taler om, vil medføre ti århundrede med fred og harmoni:

Profeter har længe forudsagt denne kommende Nye Tidsalder som en tid, hvor onde kræfter vil blive holdt i skak og i bero i ti århundreder, og menneskehedens højeste aspirationer for fred og harmoni vil blive realiseret. Bibelen fortæller om Satan, der kastes i en bundløs grav, indtil de tusinde år skulle være opfyldt, og den afdøde seer Edgar Cayce, der talte om Kristus, profeterede, I tusinde år vil Han vandre og tale med mennesker fra alle himmelstrøg – mennesker i grupper og i masser… Levi i Vandbærerens Evangelium skrev om Menneskesønnens tegn, der vil vise sig på himlen, når manden, der bærer kanden [Vandbæreren], vil gå frem over himmelbuen kort før jordens forløsning.[6]

Satans løgn til verden er med andre ord, at han og hans dæmoner vil, igennem dette voldsomme skift, lede verden ind i et 1000årsrige med fred og harmoni. Menneskesønnens tegn er blot et stjernetegn og nådens tid – frelsens tid som Jesus indstiftede med den nye pagt på korsets træ, da Han betalte prisen for din og min synd, kaldes for Vandmandens tid og skildres som kræfter af egoisme og ondskab, og disse kræfter vil være bundet i 1000 år. Alt er vendt på hovedet.

Om walk-ins


En walk-in er beskrevet som en:

enhed, der ikke bliver født som et spædbarn, men overtager (altid med tilladelse) kroppen fra en, der ønsker at forlade den. ’Walk-inen fuldfører først opgaven for kroppens tidligere ejer og går derefter videre til at gøre det, han skal gøre på sine egne projekter, som egentlig er dem af en gartner, der planter frø på planeten, hjælper disse frø med at spire, og derefter lader dem vokse i deres egen retning’… Walk-ins... er overlegne, men ikke fuldkomne sjæle, som er gået videre efter mange jordiske liv… sådanne væsener ’ønsker at undgå at vende tilbage som babyer og spilde den unødvendige læringstid i barndommen. De overtager faktisk med tilladelse kroppene fra modløse sjæle, som ønsker at forlade dem eller som ikke kan holde deres kroppe i live. Nogle er endda uvidende om, at de ikke altid har været i de kroppe, de nu bebor, fordi de arver hukommelsesbanken fra den, der gik ud. De er nødvendige for opfyldelsen af profetierne om mærkelige og vidunderlige ting, der skal komme, og der vil være mange flere af dem, efterhånden som jorden nærmer sig sin forandring… De er en race for sig selv, endnu få i antal, men hurtigt stigende, efterhånden som vi bevæger os mod slutningen af århundredet med dets tragedier og dårlige vinde.[7]

Et væsen der overtager et menneskes krop, er det Bibelen kalder en ond ånd. Det er ikke en udskiftning af legemets beboer, men en dæmon der besætter et menneske, tager bolig i legemet og overtager tankelivet, herunder følelser og opfattelser. Alene i Jesu navn kan disse walk-ins uddrives igen - se Matt. 8:28-32 ; Matt. 9:32-33 ; Matt. 15:22-28 ; Matt. 17:14-18 for få eksempler. Som trængslen nærmer sig (skiftet / den store nulstilling osv.), vil disse besættelser eskalere.

Dæmonerne siger at de kun overtager en krop med tilladelse fra den iboende person, der søger at forlade kroppen. Men, det viser sig ikke at være rigtigt, hvilket en anden New Age forfatter fortæller (som selv mener at være en walk-in). Det er Sheila Seppi i sin bog ”Walk-ins - The Cosmology of the Soul” (vi kommer tilbage til hende). Og hun fortæller om Marilyn Harpers historie der siger:

I april 1993 blev jeg indlagt på hospitalet på grund af komplikationer efter en galdeblæreoperation kun fem dage tidligere. Jeg oplevede mere smerte end før operationen. Der var gået mere end 26 timer, før de endelig besluttede, at jeg havde brug for en røntgenundersøgelse. Inden da havde de ikke gjort noget for at lindre smerten eller behandle mig... Jeg var i forfærdelig smerte og husker, at jeg tænkte, at hvis jeg skulle leve med så meget smerte resten af mit liv, ville jeg hellere dø. Jeg var ikke egentlig selvmordstruet, jeg var bare i frygtelig smerte.

Set i bakspejlet må den enkelte tanke have givet min ubevidste tilladelse til, at sjæleudvekslingen kunne ske, for så snart jeg havde den tanke, følte jeg en bølge af energi strømme ind i min krop. Det er da, mener jeg, at walk-inen ankom. Jeg husker ikke præcis, hvad der skete derefter, men jeg må have gjort så meget væsen af mig, at de skyndte sig at tage mig ind til røntgenundersøgelsen med det samme.[8]

Efterfølgende oplever hun en dyb forvandling. Tidligere en almindelig, kristen kvinde med en karriere i reklamebranchen. Hun mister sine skrive- og syfærdigheder, og hendes tøjsmag ændrer sig dramatisk. Hendes personlighed og sociale vaner ændres; hun nyder ikke længere at feste og bliver mere introvert. Efter hospitalet dykker hun ned i spiritualitet, og mener at hendes nye sjæl er mere avanceret og intergalaktisk erfaren. Hun begynder med automatisk skrivning, underviser andre, og kanaliserer en gruppe væsener kaldet Adironnda fra den 17. dimension (det er igen et New Age fænomen der ofte beskrives som et væsen eller en gruppe af væsener, der menes at eksistere på et højere ikke-fysisk plan, den 17. dimension – en selvudråbt benævne for dæmoner, ligesom ”Lily, Art, and the Group”). Hun betragter sig selv som en aktivator, der hjælper andre til at vågne op til deres potentiale (lade sig besætte) og opleve ubetinget kærlighed (paradoksalt adskilt fra kærligheden), og fokuserer sit liv på spirituel (okkult) undervisning (New Age vranglære) og at hæve menneskelig bevidsthed (lukke sig for Jesus).

En vigtig detalje er, at hun i sin barndom husker at hun deltog i metafysiske aktiviteter som at lege med et Ouija-bræt og deltage i seancer. Det er præcis sådanne ting der giver adgang til dæmoners besættelse. Det fortæller om tidlig eksponering for og nysgerrighed omkring åndelige og paranormale fænomener, hvilket er et godt eksempel hvorfor man skal beskytte sine børn fra okkultisme – Harry Potter er et godt eksempel at lukke døren for.

I artiklen ”Den Sorte Vækkelse”, fortæller jeg om ”Lebensborn børn”, der igennem en syg, syg mishandling i projekter som MK-Ultra, bliver splittet i multiple personligheder, der kan aktiveres efter behov, med henblik på at ”lede” verden ind i samme ”fredelige” og ”sikre” verden, som de dæmoniske vejledere fortæller om. Walk-in begivenheden er lige så forceret et overgreb, som mishandlingen af børn til personlighedsspaltninger.

Tilbage til Montgomerys fortælling:

Jeg ønskede at vide, hvordan rumfolk kommer ind på vores jordplan, og Guiderne skrev venligt: De kommer i stort antal for at forberede jordboere til det kommende skift, og mens nogle er observatører af ændringerne, og nogle er der for at hjælpe med at rydde op i forurening, er andre udelukkende dedikeret til at lede jordboere langs en højere udviklingsvej. De er mere højt udviklede, både åndeligt og teknologisk, end jordiske mennesker og har meget at tilbyde. De ankommer på forskellige måder. Nogle materialiserer sig fra lyslegemer til menneskelig form, nogle lander fra rumskibe, nogle erstatter sjæle, der ønsker at tage afsted og ankommer som Walk-ins. Forvandlingen fra lette astrallegemer til faste menneskekroppe er ikke så vanskelig, som det lyder for jordboere, der oprindeligt befolkede jorden på netop den måde. De var tankeformer i Skaberens sind, så æteriske sjæle, så astrallegemer og endelig i jordplanet var de i fast form. Nogle på andre planetariske systemer er stadig i astrale eller æteriske kroppe, der kommer og går som de vil, og for dem er der ingen problemer med at dukke op på jorden såvel som på Arcturus og andre planeter. De er tankeformer og føler ingen barrierer, når de projicerer sig selv, den virkelige JEG ER, til enhver lokalitet.[9]

”JEG ER”, er Bibelens Gud. Det er navnet Gud giver Moses at fortælle folket i Israel, når han kommer til dem. Den dæmoniske verden forsøger at skjule dette navn og gør Gud til tankeformer. ”Gud er det alt-usynlige rige af tanker, hvorfra alt kommer, og hvori alt skal vende tilbage[10] .

Mange rumvenner kommer ind i jordens vibrationsfelt og gør det på forskellige måder. De højeste er de opstegne Mestre og dem, der har ansvaret for dem. Der er mange rumbrødre og søstre, der rejser i store moderskibe på lysstråler. Mange af dem er fra andre galakser og fra stjernesystemer i denne galakse. Endelig er der mange sjæle, som aldrig blev viklet ind i dette jordsystem, men som har modtaget kosmisk træning i forskellige, højere vibrationssfærer. Blandt disse sjæle ofrer mange deres store frihed og inkarnerer faktisk fysisk på denne planet eller bliver walk-ins. Husk dog, at de, der gør det, har trænet på Sirius og i andre stjernesystemer for at kæmpe med de tætte, miskvalificerede vibrationsenergier i denne ekstreme verden af modsætninger. De, der inkarnerer fra sidstnævnte klasse, har normalt haft en eller to eller flere praksis inkarnationer på forskellige tidspunkter i jordens nyere historie - hvilket betyder inden for de sidste 10.000 år

Jorden og hendes solsystem er ved at nå slutningen af en stor cyklus af tiderne. Dette er meget større end den cyklus på 24.000 år, som vi nævnte tidligere, og dens kulmination vil resultere i gradueringen af utallige sjæle til den permanente bevidsthed om den store JEG ER. Derfor er dette en kosmisk begivenhed, som hierarkierne af engle og mestre har forberedt sig på i æoner. Denne epokale overgang falder sammen med Fiskenes passage ind i Vandmandens alder. Vandmandens konstellation repræsenterer de kraftfulde, åndeligt ladede bølger af elektromagnetiske og åndelige energier, der bombarderer jorden og transformerer vibrationerne i alt, hvad der bevæger sig, lever, ånder eller blot sidder på hende. Al energi bliver forvandlet til en højere frekvens. Derfor vil kun sjæle, der er i stand til at udholde disse nye energier, være i stand til at forblive på planeten, når vi går ind i år 2000.[11]

Det er tydeligt at UFO-fænomenet er en integreret del af hele walk-in-konceptet. Mange oplevelser og bortførelser med involverede UFO’er, er dæmoniske påvirkninger af hjernen, følelsesmæssige bedrag og manipulation af hukommelse. Folk der oplever denne walk-in dæmonbesættelse, fortæller f.eks. om hvordan de mistede fornemmelsen for tid – præcis som folk involverede i UFO-hændelser beskriver det.

New Age mener at fiskens tidsalder var præget af individualisme, materialisme og en ”mig-først”-mentalitet. I modsætning til det ses Vandmandens tidsalder som en tid med kollektiv bevidsthed, der bevæger sig fra et ”mig” til et ”vi”-paradigme, hvilket betyder et dybtgående skift i menneskelig bevidsthed og samfundsværdi. Det er grundlæggende det vi ser med globaliseringen. Gud har sat grænser for menneskene, derfor vil Satan nedbryde dem og indsætte sin despot over hele Jorden. Det medfører en dæmonisk formørkelse af menneskers sind, hvilket New Age kalder opløftet bevidsthed, det er en dæmonisk og hypnotisk berøvelse af egne tanker, så man ukritisk giver sig hen til Satans despot – Antikrist.

New Age-tanken er at dette skift indebærer en overgangsfase fra Fiskenes tidsalder til Vandmandens tidsalder. Verden har, mener de, de sidste par årtier gennemlevet denne overgang og bevæger sig fra en tid præget af materialisme og individualisme til en tid med kollektiv bevidsthed og åndelig opvågning – hvilket med sandhedens briller betyder at mennesker forberedes til at tage imod Antikrist.

Power Of Light siger, at talrige rumfolk fra andre planeter nu går ind i den jordiske sfære som Walk-ins for at hjælpe med dekontamineringen og for at løfte vores bevidsthed[12]

”Power Of Light” (Lysets kraft), også kaldt POL, fortæller den svenske videnskabsmand og opfinder Björn Örtenheim (som også mener han er en walk-in), er:

”’ansvarlig for den ultimative energi og livskilde i vores univers, det Universelle Magnetfelt, UMF’. Han insisterer på, at POL ikke skal opfattes som en person, men som en af de højeste tjenere for Skaberen… Den eneste sande magt er Gud. Power Of Light er hans budbringer, ligesom andre. Han vil hjælpe os, men vi skal gøre arbejdet.[13]

Lysets kraft… ”O Lucifer, morgenens søn” (Es. 14:12 – Lucifer betyder ”lysbringer”, ”lysbærer”), ”Du var en salvet, skærmende Kerub” (Ez. 28:14), ”det er intet under; Satan selv giver sig jo skin af at være en lysets engel” (2. Kor. 11:14). Denne lyskraft, den højestes tjener – man skal være Bibels analfabet for ikke at forstå at det er Satan selv.

Lad mig her igen minde dig om Bibelens beskrivelse af jordboernes mentalitet. Det er ét stort oprør imod Gud. Den de-kontaminering dæmonerne taler om her, er at rense kloden for gudfrygtighed. Vejledningen de giver er til at hade og håne Gud – ikke til at få en verden i fred og sikkerhed!

I sin bog ”Walk-ins - The Cosmology of the Soul”, fortæller tidligere nævnte Sheila Seppi om hvordan folk oplever en walk-in. Hun er selv, mener hun, en walk-in, og fortæller om overtagelsen af kroppen, der udfolder sig som en dyb og forvirrende transformation for kvinden, præget af fysiske og mentale symptomer som svimmelhed og panik, sammen med en dyb følelse af afbrydelse fra hendes tidligere liv. På trods af at hun udvikler en intens, nyfunden kærlighed til sine børn, føler hun sig løsrevet fra sin ægtefælle, sit arbejde og den bredere familie, og hun kæmper for at forbinde med tidligere minder og oplevelser.

Denne periode med omvæltninger fører til hvad hun beskriver som en betydelig helbredelse i både hendes krop og sind, præget af ændringer i hendes personlighed, adfærd og interesser – Bibelen kalder det en forhærdet og koldt hjerte. Hun bevæger sig væk fra frygt og omfavner tillid og empati. Dette skift er en del af en bredere åndelig opvågning, hvor hun begynder at sætte spørgsmålstegn ved sine tidligere overbevisninger og i stigende grad omfavner begreber som karma, reinkarnation og metafysik.

Tvunget af disse interne ændringer træffer hun store livsbeslutninger, herunder at forlade sit ægteskab og flytte med sine børn til et nyt hjem. Hendes rejse uddybes yderligere af øgede psykiske oplevelser som at høre stemmer, have profetiske drømme og opleve manglende tid.

Gennem denne transformative proces får hun en nyfunden følelse af klarhed og formål. Hun omfavner en ny retning i livet, præget af en stærk forbindelse til alt omkring hende, dyb empati og en fornyet passion for livet[14] .

Lad mig sige det igen – det er præcis samme elementer der forekommer ved UFO bortførelser. En erkendelse af New Age religionen, en anden forståelse af livet – at være en del af alt og høre stemmer og en oplevelse af manglende tid. Det er samme dæmoniske kræfter der er virksomme, og det er kun Gud der kan genoprette et menneske der er faldet i hænderne på dæmoniske kræfter. Hun har som sagt forsøgt at beskrive besættelsen, og siger følgende:

Når en walk-in-hændelse har fundet sted, er mange mennesker efterladt forvirrede i dage, måneder og endda år. Nogle mennesker er måske ikke engang klar over, at en sådan hændelse er sket, da de bevarer minderne fra den tidligere sjæl; dog ved de, at noget har ændret sig. De føler sig anderledes; de ved ting uden at vide hvordan eller hvorfor; de har nye smagspræferencer for mad; deres grænser og begrænsninger har ændret sig; deres adfærdsmønstre ændrer sig; deres åndelige overbevisninger ændrer sig dramatisk eller deres trossystemer ændrer sig. Nogle mennesker afbryder pludseligt forbindelsen til familie og venner og skifter job, bliver skilt eller flytter til en ny by eller et nyt sted.

Der er mange fællestræk blandt walk-in-sjæle. Er du en af dem? Det følgende er en række spørgsmål designet til at hjælpe med at afgøre, om du kan være en Walk-in. Sæt venligst et kryds ved nummeret til alle de udsagn eller spørgsmål, som du identificerer dig med. Har du oplevet eller oplever du nogen af de nedenstående:

 1. Har du oplevet en nærdødsoplevelse, større følelsesmæssigt traume, sygdom, gennemgået operation og følt dig totalt anderledes efter oplevelsen?
 2. Har du eller har dine venner/familie lagt mærke til ændringer i din personlighed?
 3. Føler du det pludseligt anderledes omkring familie og venner?
 4. Har du foretaget pludselige ændringer i din livsstil uden grund?
 5. Har du skiftet job, karriere, forhold uden en årsag, andet end at de ikke længere tilfredsstiller din sjæl?
 6. Har du mistet interessen for tidligere hobbyer?
 7. Har du udviklet nye interesser inden for spiritualitet, astrologi, tarot, udenjordiske eller andre esoteriske emner?
 8. Oplever du næsten euforiske følelser af udvidelse, en forbindelse til alt, en følelse af enhed?
 9. Har du haft en øjeblikkelig åndelig opvågning?
 10. Har du nogensinde kigget i spejlet og ikke genkendt personen, der stirrer tilbage på dig?
 11. Husker du ting, du ikke vidste før, uden at have studeret dem?
 12. Har du oplevet manglende tid?
 13. Føler du, at du ikke længere hører til?
 14. Ved du intuitivt ting, som du ikke gjorde før?
 15. Er du hypersensitiv over for andres tanker og følelser?
 16. Ved du, når folk ikke er ærlige over for dig?
 17. Føler du, at noget er anderledes eller noget er sket, men du ved ikke hvad?
 18. Oplever du mental forvirring?
 19. Oplever du delvis eller fuld hukommelsestab?
 20. Føler du, at du ved noget, som andre mennesker ikke gør, men du kan ikke huske hvad det er?
 21. Har du en ny følelse af kald?
 22. Har du en følelse af at være mere afbalanceret?
 23. Oplever du uforklarlige anfald af tristhed eller depression?
 24. Oplever du følelser af at være frakoblet fra dem omkring dig?
 25. Har du oplevet ændringer i dit helbred, enten symptomer der forsvinder eller en række nye symptomer, der opstår?
 26. Er du hypersensitiv over for andre menneskers følelser?
 27. Har du nye talenter og færdigheder?
 28. Oplever du uden-kroppen-oplevelser (OBE), astralrejse eller astralprojektion?

Hvis du har svaret ja til de fleste af disse spørgsmål, er det muligt, at du er en walk-in. Men der er kun én måde at vide det med sikkerhed. Spørg dig selv. Stol på din indre viden. Udvikl et forhold eller et stærkere forhold til dine guider og spørg dem om bekræftelse. Og det kan hjælpe at søge nogen, som selv kunne være en walk-in.[15]

Mød walk-ins fra Sirius og Arcturus


Det ikke at kunne finde sig selv, kan have med besættelse at gøre – men er det ikke nødvendigvis. Vi hører meget om mennesker der ikke ved hvad de er, eller skifter mellem køn og race m.v., og det samme er tilfældet med mennesker der ”identificerer” som en walk-in. Derfor er det interessant at se på hvordan disse walk-ins oplever det.

Nogle ved ikke at de er blevet besat og således er blevet en ”walk-in”. Montgomery fortæller om en Joanne (også kaldt Laura):

Joanne havde gennemgået de mærkelige ændringer, oplevet i løbet af det sidste år. Hun mindedes de måneder, hvor hun havde boet alene og følte tilstedeværelsen af et kærligt væsen, der tilbød at overtage kroppen under søvnen, og hun erkendte nu muligheden for, at der kunne være sket en erstatning, som guiderne hævdede.[16]

Først da dæmonerne sagde til hende, at hun var en walk-in, vidste hun det. Ideen er at menneskets ”gamle ånd” eller sjæl som New Agere forvirrer forståelsen med, er fortrængt, og denne nye person har overtaget både den tidligere persons tanker og følelser, og har derfor svært ved at vide at den nu har overtaget et andet menneskes legeme. Det er selvfølgelig løgn og manipulation. Det giver blot dæmonerne adgang til ignoranter, der tror at dæmonernes besættelse, herunder tvangstanker og handlinger, er fordi de er en ny person i en anden persons krop. Løgnen er tyk og mennesker ved ikke de er besatte og friheden til at vær eden Gud har skabt personen til at være, generhverves alene ved at få dæmonen kastet ud igen. For et besat menneske som Joanne, omtalt her, bliver dyrets mærke en naturlig følelse af at være elsket, inkluderet og opløftet – mens det er evig fortabelse – adskillelse fra Gud. Disse mennesker forstår ikke deres had til Gud, men de har den, for de er kontrolleret af dæmoner.

Et andet eksempel er en nærdødsoplevelse. Ruth Montgomery er gæst hos tv-værten Bill Boggs i hans tv-show ”Midday Live” i New York:

Da medlemmer af studiepublikummet blev inviteret til at stille spørgsmål, rejste en moderligt udseende kvinde sig op og udbrød: ”Nu ved jeg, hvad der er sket med min datter! Hun døde i to minutter på operationsbordet, og denne datter, jeg har nu, er en helt anden personlighed. Jeg føler, at jeg næsten ikke kender hende”. Ruth havde bestemt ikke forventet at møde en anden ”Walk-in” i fjernsynet! Datteren, som sad stille ved siden af sin mor i publikum, mødtes kort med Ruth efter showet, og ugen efter skrev hun hende et langt brev om den næsten fatale bilulykke, der havde revet hendes næse af, brækket hendes bækken, og forårsaget skarpe ribben til at gennembore hendes hjerte og lunger. På operationsbordet svævede hun op og ud af den brækkede krop, hvor hun svævede, imens hun forsøgte at beslutte sig for, om hun skulle vende tilbage til det jordiske liv eller ej. I den periode registrerede hun ingen puls, og kirurgen troede, hun var død. Men hun kom sig, og til manges overraskelse dukkede hun op med en helt anderledes personlighed, nye interesser og mål. Nu gav denne forvirrende ændring endelig mening for hende.[17]

Tidligere nævnte forsker Björn Örtenheim, en talentfuld opfinder af energieffektive enheder og systemer, fandt også sig selv forandret og mente at han nu var en walk-in. Han:

beskrev detaljeret den stormfulde dag i 1967, da han efter et opslidende familieskænderi havde i sinde at begå selvmord og gik til en strækning af øde strand med et ladt haglgevær. Men de kraftige vinde og det brusende hav syntes at hypnotisere ham, og han faldt i søvn og drømte om kontakt med personer, der ikke var fra denne jord. Da han vågnede, var han fyldt med ny styrke og et friskt syn på livet. Dagen efter solgte han sit gevær og ændrede dramatisk hele retningen af sit liv.[18]

En anden historie er om 38årige Charlotte King, der blev kendt for et fænomen kaldt ”The Charlotte King effect” i slutningen af det 20. århundrede, hvis påstande fik en vis medieopmærksomhed. Ruth Montgomery fortæller alternativt om denne dæmonbesættelse, der giver fornyet energi til en selvmordstruet Charlotte King. Et selvmordsforsøg, der tilsyneladende resulterede i ”substitution af egoer”, frembragte en ”ny” Charlotte. Dæmonen siges at være en gammel sjæl fra stjernesystemet Sirius, der i New Age er forbundet med åndelig vækst, oplysning og aktivering af højere bevidsthed.

Charlotte King fra Sacramento, Californien, er en menneskelig seismograf. Langt mere præcist end nogen af vores avancerede videnskabelige apparater, er hun i stand til at opdage forestående jordskælv og vulkanudbrud, angive tidspunktet for katastrofen og lokalisere stedet. Hun kan også, mens hun har bind for øjnene, korrekt konstatere fejl i jordskorpen, så der kan tages forholdsregler.

Hun har gentagne gange demonstreret denne evne til forbløffelse for geologer og andre forskere, idet hun er blevet grundigt testet af fysikere ved US Environmental Protection Agency samt af forskere ved US Government Bureau of Standards, Neurology Health Center i Portland, Western Thermographic Laboratory i Californien, Institute of Applied Physiology and Medicine i Seattle, og staten Sacramento Universitet i Californien.

Charlotte har forudsagt de nøjagtige datoer og klokkeslæt for alle de seneste udbrud af Mount St. Helens, foruden omkring tre hundrede jordskælv i Californien siden 1979. Officielle regeringsoptegnelser, der holdes på hendes forudsigelser, afslører 85 procent nøjagtighed på jordskælv og 100 procent på vulkansk aktivitet over hele verden.

Da Charlotte, som havde læst nogle af mine bøger på det psykiske område, ringede til mig i september 1984 for at tale om sit ejendommelige og ubelejlige talent, udtrykte hun troen på, at det var en slags karmisk straf for gerninger, som hun måske havde begået på det legendariske kontinent Atlantis for mange tusinde år siden.

Fascineret af hendes historie søgte jeg råd hos mine Guider, som erklærede: Charlotte King kom ind i den krop som en walk-in fra Sirius for omkring otte år siden, da hun fandt ud af, at beboeren i en særlig følsom krop ønskede at forlade den, og at denne krop ville fungere godt for hende i hendes mission om at advare jordboere om forestående katastrofer og give dem tid til at evakuere farlige områder, hvis de ønskede at overleve i deres nuværende kroppe. Hun er ikke helt det fænomen, som du tror, for der er andre over hele verden med lignende gaver til at føle jordforandringer og forandringer under jordskorpen. Hendes er ikke en karmisk fortjeneste, men en guddommeligt givet evne til at hjælpe andre gennem hendes alarmer.

Da jeg gav dette budskab videre til Charlotte, som jeg aldrig tidligere havde læst eller hørt om, blev hun imponeret over Guidernes vidtrækkende viden. Det var sandt, sagde hun, at der er andre med en lignende gave, og også sandt, at hun var blevet reddet fra et selvmordsforsøg for otte år siden. Hun fortalte om omstændighederne og sagde, at juledag i 1976, arbejdsløs og skilt fra sin mand, følte hun så stor følelsesmæssig og fysisk stress, at hun begyndte at drikke meget vin og fandt en halvfuld flaske smertestillende piller. Jeg besluttede mig for at tage dem alle, husker hun. Jeg ville bare ud for at afslutte den følelsesmæssige og fysiske smerte forårsaget af de konstante lyde, jeg hørte - lyde som tågehorn, som ingen andre kunne høre.

Hun sagde, at hun nåede hospitalet for sent til at få sin mave pumpet ud, men efter seksten timer i intensiv pleje vågnede hun pludselig og blev opmærksom på, at jeg ikke ønskede at dø. Jeg vidste, at jeg havde et job at udføre, at mine børn stadig havde brug for mig, og at mit ægteskab kunne reddes.

Det var tilsyneladende i denne periode, at den gamle Charlotte, også en følsom, rejste, og den nye erstatning kom fra Sirius for at advare jordboere om de radikale ændringer, der begyndte at ske på planeten jorden. Walk-in Charlotte samlede ægteskabet sammen igen i et stykke tid, men det blev til sidst opløst, og hun spurgte mig om en bestemt mand, der har støttet hendes bestræbelser i de senere år.

Jeg stillede hendes spørgsmål til Guiderne, som rapporterede: Charlotte gør præcis, hvad hun frivilligt kom ind for at gøre. Hun var på Atlantis kort før kontinentets opløsning i mindre øer og vidste af erfaring præcis, hvordan lydene var før katastroferne der. I Atlantis var hun hustru til den mand, hun nævner, og de var godt matchet der; Han hjalp hende med at advare andre om at flygte fra farlige områder, der kort tid efter gik under havet.[19]

En anden person, ligeledes overtaget af en person fra Sirius, er David Paladin, en amerikansk spion. I Tyskland, mens han kortlagde installationer bag fjendens linjer, blev han fanget og kastet i en nazistisk fangelejr, hvor han blev grillet, slået, sultet og efterladt til døde af tilbagetrækkende tyskere.

Som spion for USA havde David båret en tysk uniform uden identifikation, og efter at være blevet sendt til et britisk felthospital i Wien, Østrig, forblev han i dyb koma. Fordi han lejlighedsvis mumlede på russisk, blev han derefter overført til et hospital for østeuropæiske flygtninge, hvor han forblev, indtil fingeraftryk til sidst identificerede ham som en savnet og formodet død amerikansk soldat. Stadig i koma blev han sendt til et transporthospital i hæren i Battle Creek, Michigan, hvor han efter to og et halvt år endelig genvandt bevidstheden. Da han blev spurgt om sit navn, svarede han prompte: Jeg er en kunstner. Mit navn er Vasili Kandinski.… For flere år siden identificerede Guiderne David for mig som den berømte russiske kunstners walk-in-sjæl. For nylig, da han betroede mig, at han har haft kontakt med rumvæsener, bad jeg Guiderne om en kommentar, og de skrev: David er en højt udviklet sjæl, der kommer fra Sirius, et planetarisk system, hvor de, der har afsluttet deres jordcyklusser, går hen for at lære, hvordan de yderligere kan tjene menneskeheden. De fortalte derefter en interessant historie. Kandinski havde også senere i livet, hævdede de, været en walk-in fra Sirius, og da sjælen, der nu hedder David Paladin, ikke længere var i stand til at holde kunstnerens krop i live vendte han kort tilbage til Sirius og fandt derefter soldatens krop, som han var i stand til at genoplive til sit arbejde, der beskæftiger sig med forberedelsen af jordboere til New Age. Han havde brug for et legeme, der kunne tjene ham i omgivelser, hvor han kunne gøre mest gavn. Det var i kroppen på en amerikaner med indiske rødder.[20]

Igen udnyttes en person i svækket tilstand af dæmonerne, som søger en krop at være i. Det er også værd at bemærke, at denne fokus på Jorden og menneskene, fortæller os at vi har en helt speciel plads i Guds skaberværk. Det var her på denne Jord Gud skabte mennesket, ligesom det var på denne Jord Han døde og genopstod for at genoprette en falden skabelse. Hvorfor skulle denne ubetydelige plet i universet, der af de dæmoniske vejledere beskrives som havende dårlige, modstridende energier som rumvæsenerne skal uddannes for at kunne håndtere, have nogen som helst interesse i et rum der er milliarter af lysår stort? Hvorfor har disse rumbrødre så stor interesse i at hjælpe os? Jo mere man kikker ind i det, jo tydeligere bliver det, at deres hjælp består i besættelse, ødelæggelse, ugudelighed, tvang og manipulation. De vil os intet godt, men søger at ødelægge den skabning Gud skabte i Sit billede. Derfor har de så stor interesse i os – de er åndelige snyltere der søger at udtømme livet på Jorden!

En tredje er John Andreadis, hvis mor er jødisk og far græsk-ortodoks. Han bliver besat af Frederick, en sjæl fra stjernen Arcturus. John fortæller:

»Jeg havde aldrig været til gudstjeneste eller i synagoge,« siger han, »men jeg elskede instinktivt Gud, og da jeg læste Jesu lignelser, følte jeg dyb indsigt i deres betydning. Da jeg var ti år gammel, alene og fortvivlet, fordi ingen syntes at dele min interesse, bad jeg: ›Åh far, hvad skal jeg gøre?‹ I det øjeblik så jeg to store hænder foldet i bøn mod vinduesgardinerne og vidste, at alt, hvad jeg skulle gøre, var at bede om at tjene. Den næste nat så jeg i en skakt af gyldent lys Jesus i en hvid kappe gå hen over mit soveværelse og ud af vinduet og forsvinde i et lysglimt. Dagen efter kom jeg hjem fra skole og fortalte min mor, at jeg ikke var jøde. Men selvfølgelig er du jøde, svarede hun, og jeg modsagde hende og sagde: Jeg kan ikke være jøde, for jeg tror på Jesus og ønsker at være ligesom ham.

I en alder af elleve købte jeg en bog om Hatha Yoga og begyndte at meditere med et mantra. Et år senere, mens jeg var i køkkenet, så jeg Herren Krishna i tredimensionel form, selv hans blåsorte hår, røde læber og et mørkt modermærke. Jeg gned mig kraftigt i øjnene, men da jeg åbnede dem igen, var han der stadig, løftede hånden i velsignelse, og jeg følte mig overvældet af kærlighed og ekstase. Det var der, jeg solgte mit stereoanlæg og købte det hinduistiske harmonium, og i fire-fem timer hver aften mediterede og sang jeg på mit værelse. Jeg havde min egen religion af stor kærlighed, men jeg kunne ikke dele mine følelser med andre. Jeg kendte og elskede alle i hele vores område af New York City - alle jocks og preps og voksne - og jeg var et hit til hver fest, men jeg havde ingen at tale med om det vigtigste i mit liv… John begyndte at bede om, at Kristusbevidstheden måtte komme ind i hans liv, og en aften havde han en dyb åndelig oplevelse. Jeg så universet fyldt med et gyldent lyserødt lys, der helbredte jorden for al sygdom og ondskab, fortalte han, og en stemme sagde: ›Jeg er Gud. Du kan kun tjene Gud gennem mennesker. Jeg bad: ›Fader, send mig en lærer, så jeg kan tjene,‹ og i det øjeblik følte jeg en dåb af åndeligt lys strømme gennem hver eneste celle i mit legeme. Fred og kærlighed fyldte mig, og jeg vidste, at min bøn var blevet hørt.«

Senere, mens han mediterede på sin seng, sagde han, at han så som om han så en film en dreng i lændeklæde, der sad på et tigerskind, og vidste, at det var ham selv. Derefter genoplevede han smulefra tidligere livstider under den italienske renæssance og i Grækenland og Egypten som præst. I et glimt vidste han, at JEG ER reinkarnerer - vores essens, men ikke vores personligheder - og jeg forstod alt.[21]

Det er en historie ladet med ufologi, hvorunder Maria-synerne, dansende sole m.v. hører. Som katolikker ser Maria i alt fra mos til toastbrød, så Frederik foldede hænder i gardinerne. Som folk med UFO oplevelser har set skikkelser svæve ud af vinduet, ser Frederik ”Jesus” svæve ud af vinduet. Hans religiøse forståelse smeltes sammen med New Age, hvilket er samme budskab som UFO-rumbrødrene prædiker.

Montgomery’s Guides fortæller hende om Frederick at:

Frederik er en bemærkelsesværdig sjæl, der har oplevet enhver form for liv på jorden og på adskillige planetariske systemer. Han valgte at vende tilbage på grund af et presserende behov for at nå de unge mennesker, der vil grundlægge det nye samfund efter jordens skift på sin akse, og han er dedikeret til sit arbejde. John vil være til enorm hjælp for dem, der har brug for rådgivning, fordi han er en gammel sjæl, der kobler sig på den universelle visdom. De var ypperstepræster i flere tidligere inkarnationer, som de godt ved, og de er her denne gang for at hjælpe med at vække menneskeheden, før det er for sent. De føler en bestemt rolle til at hjælpe med frelsen af enkeltpersoner og grupper, og de er uselviske i denne opgave.«… Frederik mener, at hans vigtigste mission med at vende tilbage til jorden i denne periode er at indvie børnene og forene Walk-ins, bringe dem tilbage til Kristusbevidsthed og fremskynde deres karma så de kan fortsætte med at opfylde deres skæbne.[22]

De unge mennesker… Dagens unge mennesker der er vokset op i en verden, hvor den eneste paradoksale absolut der er, er at der ingen absolutter er de har ingen holdepunkter, ingen retningslinjer, kun totalforvirring, der gennemsyrer store dele af ungdommen i dag. De er lette ofre for dæmonerne. Klart denne bemærkelsesværdige dæmon ser et presserende behov for at få disse unge mennesker ind i New Age bedraget, så de kan bruges som nyttige idioter til at opbygge Antikrists rige.

Afslutning


Igennem mange år, har en diskussion fyldt i kristne kredse: Kan en kristen besættes af en dæmon. Den ene teolog er uenig med den anden, og mængden af kristne der ikke kende Bibelen, står rådvilde og håber at det ikke kommer over dem.

Men hvad siger Bibelen? Der er adskillige historier om Jesus der uddriver onde ånder. Og Han forklarer hvordan det fungerer med reference til det fysiske Israel, så vi ikke kan være i tvivl. Israel fik det ene mirakel efter det andet at se, de havde alle muligheder for at tage imod Jesus. Han kom som deres konge, men de slog Ham ihjel, og landet blev efterfølgende besat af andre igennem 1900 år. Havde de taget imod Jesus, var de blevet frie i eget land, og ville have været forblevet frie.

Lignelsen Jesus giver er denne, ”når den urene ånd er faret ud af mennesket, vandrer den igennem vandløse steder og søger hvile, men finder den ikke. Så siger den: ›Jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg gik ud af,‹ og når den kommer, finder den det ledigt, fejet og pyntet. Så går den bort og henter syv andre ånder, værre end den selv, og de kommer ind og tager bolig dér; da bliver det sidste værre for dette menneske end det første. Således skal det også gå denne onde slægt” (Matt. 12:43-45)

Der er tydelig tale om dæmoner. Har et menneske Guds ånd, kan det ikke besættes. Vi kan påvirkes i tanker og følelser af dæmoniske kræfter – frygt, vrede, lyst, begær m.v., kan være dæmonisk induceret. Men de kan ikke tage bolig i os. Jesus sagde at ”Om nogen elsker mig, vil han holde fast ved mit ord; og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham” (Joh. 4:23), og når Gud bor i os, kan dæmonerne ikke få plads.

Med andre ord, har du Jesus – har du taget imod Hans frelse og fået Guds Ånd, så kan du ikke på nogen måde blive en walk-in. Det handler om ejerskab. Det er forbeholdt Satans børn at blive walk-ins. Jesus købte os med sit blod, betalte prisen for os – vi er adopteret af Gud, vi tilhører Ham og er Hans familie (se Romerne. 8:15 ; Gal. 4:5 ; Ef. 1:5 – barnekår er en gengivelse af det græske ord huiothesía, der betyder ”placering som søn”, hvilket er adoption). Vi tilhører Gud og er købt, betalt og ejet af Ham. Gud ”afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem åbenlyst til skue, da han førte dem i sejrstog ved Kristus” (Kol. 2:15), og det er disse ånder / sjæle / rumfolk / rumvenner / rumbrødre og søstre – og hvad end de kaldes. De har ingen magt over os, og kan ikke besætte os!

Referencer


[1] Herald of the New Age”, af Ruth Montgomery, side 202
[2] Herald of the New Age”, side 7
[3] Herald of the New Age”, side 190
[4] Herald of the New Age”, side 190-191
[5] Herald of the New Age”, side 199
[6] Herald of the New Age”, side 233
[7] Herald of the New Age”, side 192-193
[8] Walk-ins - The Cosmology of the Soul”, af Sheila Seppi, side 82.
[9] Aliens Among Us”, af Ruth Montgomery, side 99
[10] Aliens Among Us”, side 111-112
[11] Aliens Among Us”, side 109-110
[12] Aliens Among Us”, side 136
[13] Aliens Among Us”, side 137, 145
[14] Walk-ins - The Cosmology of the Soul”, side 21-30
[15] Walk-ins - The Cosmology of the Soul”, side 252-253
[16] Herald of the New Age”, side 198-199
[17] Herald of the New Age”, side 205-206
[18] Herald of the New Age”, side 208-209
[19] Aliens Among Us”, side 46-47
[20] Aliens Among Us”, side 54-55
[21] Aliens Among Us”, side 93-94
[22] Aliens Among Us”, side 89, 98


Debat: Walk-ins, trængslens dæmonbesættelse

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Endetiden

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation