Covid-19, vaccine, mundbind og den Store Nulstilling
- den store trængsel

af Kim Andersen
Lagt på d. 28/12-20


Udskriv
Oversigt


Igennem de sidste knap 2000 år, har verden haft Bibelen, der forkynder fremtiden fra fortiden - ja fra evigheden, for ingen anden end Gud, der er uden for skabelsen og ikke underlagt tidsdomænet som vi er det, kan se frem i tiden.

Han lod os vide hvordan verdens gang ville blive, og det Han har ladet os se, er en fremtid hvor et diktatorisk, globalt styre, underlægger sig Jorden - og vi begynder nu at se hvordan det lader sig gøre. En verden hvor vi som mennesker er på tålt ophold, for vi er en virus, en kræftknude, der udslukker Jorden, hvis ikke globalisterne, eliten, griber ind.

2020 har været et år med så omfattende begivenheder, som verden aldrig har set før. Det har været et år der har bevist, at der nu, politisk set, er en sammenknyttet verdensorden, som den Bibelen har talt om (Åb. 13:7). Hele verden følger ét sundhedsagentur, nemlig Verdenssundhedsorganisation WHO. Få menneskers taktstok følges af alle verdens ledere.

Igennem coronafarcen, med hvilken eliten har belejret verden i et år, har de fået det, de kalder en unik mulighed for at nulstille verden. Det hele handler ikke om en virus, men om en ny verdensorden. Med Corona har de fået ødelagt den nuværende, i deres øjne onde, kapitalisme, hvor du og jeg har muligheden for at tjene vores egne penge og opretholde en fornuftig levestandard.

Kapitalisme er i elitens øjne synonym med egoisme, at nogle samler til huse, mens andre må nøjes - og det er den mest hykleriske tale fra den diabolske elite, der selv sidder på over halvdelen af verdens rigdom – Bill Gates, som vi alle kender, ”Mr. Vaccine”, ligger nr. 3 med 743.763.936.000 kroner1 – næsten 744 tusinde millioner kroner. Det vil tage 2.281.149 danskere et år tilsammen, at tjene de penge, før skat. På top ti listen er selvfølgelig også Mark Zuckerberg (Facebook) og Larry Page og Sergey Brin (Google) og Warern Buffet, der som alle andre pengemænd er direkte eller indirekte forbundet med etableringen af Antikrists nye verdensorden.

De vil indføre social retfærdighed, hvor de, med verdens stater under sig, samler pengene ind fra borgernes anstrengelser og deler dem ud så alle har lige. Og med lige, kan vi se igennem historien, mener de så lidt som muligt, for de putter vores penge i egne lommer. Social retfærdighed er nemlig synonym med kommunisme, og er præcis den styreform som også FN bygger på, når de taler om sine 17 verdensmål, hvilke også er i spil på det Store Nulstillingsbræt.

Corona


Flere og flere har set, eller i det mindste har de en mistanke om, at Corona er et redskab, et middel til et mål og ikke en krise. Og menneskeheden er så plaget af det politiske spil, at det er umuligt at nedfælde med ord. I begyndelsen blev vi vist billeder af lutter døende mennesker, en situation der hurtigt ændrede sig og det afsløredes at mere end 99,9% smittede overlevede. Men man holder uden valid grund endnu fast i krisen, hvilket afslører at det er et redskab – ligesom klimakrisen2. Og man har eskaleret metoderne hvorpå frygten kan fastholdes. Corona er så farlig, at myndighederne har opfordret at downloade apps3 der kan overvåge og sladre om hvem vi har været i nærhedens af og hvor vi har været (i august 2020 var der knap en million der havde hentet den4) - dog måtte ansatte i Udenrigsministeriet ikke hente den, på grund af frygt for datasikkerhed5, og man ønsker også at forstærke sporingen ved at benytte wearables – f.eks. et smart watch6 og at restauranter skulle registrere gæsterne7, hvilket i sig selv er et direkte angreb mod privatlivets fred. Rundt om i verden skete der forfærdelige overgreb. En surfer blev bortført i håndjern, fordi han tillod sig at gå ud og surfe på en tom strand under lockdown8. Ægtepar holdes grædende adskilt og må ikke se hinanden9I England er det gået helt galt. En søn måtte ikke trøste sin mor der begravede sin mand10, forældre kan blive arresteret eller få bøder, hvis deres børn bryder coronaregler11. Kærester måtte ikke røre hinanden12 og lokale myndigheder kan beordre nedrivning af bygninger i et centrum for koronavirusudbrud13. I Canada anbefalede mand at bruge bundbind når man var i seng sammen14 og i deres ”British Columbia Centre for Disease Control”, et rapporteringscenter for smitsomme sygdomme, lavede en Covid-19 sex guide15, for at give ideer til at have sex uden at ånde på hinanden. I Norge lukkede kommune fordi, ”mange af de smittede har haft meget få symptomer, og at der derfor kan være mange, som er smittet uden at vide det16 - for Corona er for mange så farlig, at man skal testes for at finde ud af om man har det - journalister der søgte audiens hos Statsministeren, skulle testes ved opsatte telte17. Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut anbefalede at man kun var sammen med de samme 5-10 personer efteråret over18, og Søren Brostrøm advarer at vi ikke må synge julesange for ”lige præcis det med at synge er en stor smittespreder, så kommer der bare rigtig meget virus ud19 - og på trods af det, skal man have en pind langt ned i halsen eller igennem næsen hele vejen igennem kraniet, for at blive testet.

Danmarks Statsminister forbrød sig imod den Danske Grundlov20, og beordrede at alle mink i Danmark SKULLE aflives, på grund af en meget omdiskuteret cluster-5 mutation af coronavirussen21. Hvorfor er det vigtigt? Fordi grundloven blev grundlaget for at forhindre at Mette Frederiksen kunne gøre sådan. Grundloven er grundlaget for politisk demokrati, der i 1849 brød med enevældet og indstiftede folkestyre, som slår fast, at magten fordeles mellem 3 instanser – folketinget, regeringen og domstolen. Det er gjort for at borgene kan leve med en sikkerhed for at magten ikke koncentreres hos en enevældig hersker. Det er ikke for at begrænse borgernes adfærd, men for at begrænse regeringens adfærd, og det er den sikkerhed der beskytter os mod Staten, og nu er grundloven brudt af ingen anden end Statsministeren, som har forgrebet sig på borgernes ejendom.

Cluster-5 mutationen menes at være stor en trussel mod folkesundheden, et fænomen hvormed Mette Frederiksen gør sig glat som en ål. Enhver forbrydelse er i folkesundhedens navn tilgivet på forhånd – tilmed er sætningen fra coronasituationens begyndelse, ”Der vil blive gjort fejl”, blevet carte blanche til at fumle og forbryde sig. Oven i det kommer, at hele verdenssamfundet nu er skruet sådan sammen, at landene straffer hinanden igennem turisme og eksportbrancherne, hvis det forlyder at smittespredningen ikke er under kontrol. Men lovbrud er ikke noget problem i de højere lag, og flere partier kræver fuld erstatning til minkavlerne22. Fint, Regeringen sidder på de fleste af borgernes penge, og en milliardfodfejl her og der, er for de indavlede politikere bare et socialistisk greb i borgernes lommer – for de sagde jo, at der ville ske fejl. Nu skrev jeg ”SKULLE aflives”, fordi regeringen er klar over at der er problemer, så når medierne taler om at regeringen gav en ordre om aflivning, så er det forkert, for det var ikke præcist det ord ”ordre”, der blev brugt23. Men de brugte ordet ”skal” 31 gange – og med mindre du ikke forstår Dansk, så forstås ordet ”skal” almindeligvis sådan at der er tale om en ordre. Minkene SKAL slås ihjel, og det er på trods af at cluser-5 virussen formentlig var væk før ordren blev givet: Kåre Mølbak fortæller:

I et interview i Politiken tirsdag nedtoner Kåre Mølbak selv problemet med cluster 5. Han mener, at »problemstillingen med cluster 5 har fået alt for stor vægt«, og at virusvarianten, som var regeringens erklærede grund til at lukke dele af Nordjylland ned, måske allerede er forsvundet.

For SSI er den »vigtigste« bekymring i stedet, at minkbesætningerne udgør et såkaldt reservoir for coronavirus, der medfører »konstant smitte«, forklarer han i interviewet. Dertil kommer så en »yderligere« bekymring for, at der med tiden kan opstå nye mutationer, som »giver tilsvarende eller værre problemer« end cluster 5.

»Det er mere i det politiske landskab, der har været meget fokus på cluster 5. Og det skulle ikke undre mig, hvis cluster 5 allerede er uddød24

Det samme gør sig meget mærkeligt nok gældende for SARS-CoV-2 virussen, som alle utrætteligt testes for. Alex Holmstedt sendte d. 10-08-2020 en email til Statens Serum Institut, fordi han havde hørt at ingen i verden har isoleret SARS-CoV-2 så man vidste præcis hvad man skulle teste for. Derfor søgte han agtindsigt i sagen:

Dokumentation der har overbevist Statens Serum Institut om den reelle eksistens af SARS-CoV-2, den påståede årsag til COVID-19 – da det må antages at der må foreligge uomtvisteligt bevis til grund for de tiltag der er blevet påført det danske samfund25

Det tog instituttet en måned at finde svar på forespørgslen, og afgørelsen er at:

Statens Serum Instituttet kan oplyse, at vi nu har fortaget en journalsøgning efter dokumentation der har overbevist Statens Serum Institut om den reelle eksistens af SARS-CoV-2, den påståede årsag til COVID19 og desuden har vi på anden vis forsøgt, at lokalisere relevante dokumenter. Statens Serum Institut kan konstatere, at vi ikke er i besiddelse af de ønskede dokumenter. Statens Serum Institut kan derfor ikke imødekomme din anmodning om aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 7, stk. 1, modsætningsvist

Alt hvad det danske ledelseslag gør i denne sag, er 100% ”monkey see, monkey do”. De bruger en test uden at vide hvad den tester for – uden at vide om det, de tester for eksisterer. Gør alle de andre lande også det? – Er ingen der ved hvordan virussen ser ud? Vi har set tegninger og modeller i et væk af virussen, men er det fantomtegninger af noget ingen har set? Der er en stor del af befolkningen der føler sig lykkelige over en Statsminister der er handlestærk og passer godt på dem – men alt hun gør er tankeløst at efterligne hvad hun ser – det er rent Åhh boogie – woogie - ”så tager vi højre arm frem, så tager vi højre arm tilbage”. Der er ingen ledelse, kun hovedløs efteraberi.

Frygten spreder sig med alle disse nyheder og tiltag i befolkningen, fordi en fare der udløser så hurtige, desperate og rablende vanvittige handlinger fra vore politikere, må da være seriøs og farlig - og vi lægger derfor afstand til hinanden. Borgerne der boede omkring Kathrine fra Jylland, veg fra hende som vand fra en gås, og hun følte hun var nødt til at flytte26. Eller de raske slagteriarbejdere fra Ringsted:

Forleden havde en tillidsrepræsentant haft en grædende kollega i røret, fordi hun var blevet antastet på en strand og bedt om at tage hjem, da hun var blevet genkendt som én, der arbejder på slagteriet, fortæller Fødevareforbundet NNF’s næstformand, Jim Jensen27

79årige Dawid W. Nagy fra Texas, led i forvejen af dårligt hjerte, højt blodtryk og diabetes. Men da han blev testet positiv med Corona og døde, var nogle af mindeordene bl.a.:

De mange ignorante, samvittighedsløse og selviske personer, der har nægtet at følge rådene fra professionelle sundhedsmyndigheder, bærer skylden. Personer, som mener, at deres ‘ret’ til ikke at gå med mundbind er vigtigere, end at uskyldige mennesker dør28

Der er lavet studier for at vise, at det er narcissister og psykopater der ikke vil gå med masker29 og i Australien vil autoriteterne bruge droner for at fange folk der ikke bærer masker30. Sådan en totalitær håndtering af sagen, fordrer at borgerne bliver politimænd, og regeringernes ligegyldige tiltag som mundbind skaber enorme unødvendige spændinger i befolkningen.

Ensomhed og isolation smadrer relationerne omkring os. I Japan har 13.000 begået selvmord grundet desperation over følgeødelæggelserne fra Corona – der er kun ca. 2.000 der er døde af Corona. I Indien har 65% terapeuter indberettet en stigning af mennesker der gør skade på sig selv og har selvmodstanker siden Corona begyndte. I over 60% af 130 lande, adspurgt af WHO, er mentale sundhedstjenester blevet afbrudt31. Hver fjerde af alle unge voksne adspurgt i USA, har overvejet selvmord under Coronasituationen32 og op imod 75.000 frygtes at dø af alkohol, narkotikamisbrug og selvmord33. Håndteringen af situationen, vil forårsage at yderligere 140 millioner mennesker vil kastes ud i ekstrem fattigdom, og 265 millioner vil ikke vide hvorfra det næste måltid skal komme34.

Konsekvenserne af regeringernes håndtering af Corona, er langt større end dem forårsaget af Corona. En situation, som mange forstandige har råbt op om ikke måtte ske, siden begyndelsen. Kuren må ikke være mere ødelæggende end sygdommen, forlød det.

Jeg vil lige kort følge op på artiklen ”Corona, når eliten tester verdenssamfundet”, og give en kort oversigt over hvordan det er gået efter maj, hvor jeg udgav den artikel.

Dødeligheden faldt 4 dage efter min artikel til 13 gange lavere end WHO havde estimeret35. I Danmark viser data at fra de første 3 måneder (februar til maj) hvor medierne gav udtryk for 80% dødelighed, en dødelighed på kun 0,046%36 - 1.739,13% skudt forkert, og samfundet måtte knæle for regnearkseksperterne og modtage sine nakkeskud. WHO estimerede d. 06-10-2020 at 10% af kloden har været smittet med Corona37, og mens målet med informationen er at fortælle at 90% af verdens borgere fortsat er i stor fare, indtil vi får en vaccine, så viser det en dødelighed på 1,3 promille - hver gang 1000 smittes, dør 1,3 mennesker. I USA er det kun 6% (0.00297% af befolkningen) der er døde alene af Corona38, hvor andre døde i gennemsnit havde 2,6 andre følgesygdomme. Og hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt fordi når kroppen før Corona er belastet af 2-5 sygdomme, så er endnu en sygdom mere end kroppen kan klare. Det er ikke sidst ankomne sygdom der dræber, det er alle sygdommene tilsammen, der gør at kroppen bukker under. En blodprop, en influenza A eller B – måske en forkølelse, vil kunne få bægret til at flyde over. Og det er ikke engang sikkert at patienten var smittet med SARS-Cov-2 – og det skal vi kikke på lige om lidt.

PANDA, der er ”et samarbejde mellem førende forskere, aktuarer, økonomer, dataforskere, statistikere, medicinske fagfolk, advokater, ingeniører og forretningsfolk”, der med indsamlede data fra hele verden viser upartisk statistik. De viser at på verdensplan har 99,967% af alle smittede overlevet Corona39, og af alle dødsfald i Danmark, i alt ca. 46.000, er det kun 756 der er døde med Corona – 1,63%40. Derfor er det ikke underligt at hospitalerne nu – tilsyneladende for døve ører dog – kan fortælle at ”Risikoen for at dø af en alvorlig coronavirus-infektion er markant lavere nu, end da epidemien først begyndte i foråret… I efteråret er 4,1 procent af de indlagte døde… Også indlæggelsestiden er for alle coronapatienter på Aarhus Universitetshospital faldet fra 11,3 dage til 5,2 dage41. Og til alle der forguder ”eksperter”, fortæller samme artikel, ”Det store fald er kommet bag på Thomas Benfield, der er professor og overlæge i infektionssygdomme på Hvidovre Hospital”. Der er ingen grund til at lade ”eksperter” tænke for os – vi kan selv læse statistiker og forstå verden omkring os!

Hospitalerne er pressede, fordi personalet på skift er i karantæne, og de få tilbage der er ikke er under mistanke om smitte, knokler. De er ikke pressede som i 2017/18 da influenzapatienterne lå langt ud på gangene. Men patienterne skal isoleres på grund af den farlige virus, og den overdrevne brug af værnemidler gør arbejdet udfordrende.

PCR-test


Test og social afstand er blevet de vigtigste redskaber mod Corona, og som tiden er gået, har man fundet ud af at PCR testen man bruger i hele verden, ikke er synderligt stabil – pænt sagt. Alt tyder på vi har en PCR pandemi og ikke en Corona pandemi. Et studie i New York og Nevada viste, at 90% af de positivt testede formodentlig ikke var positive42. Elon Musk tog konsekvensen af denne usikkerhed, og lod sig teste 4 gange på samme dag. Da testene kom tilbage, var to af dem positive, og to af dem negative43. ”Samme maskine, samme test, samme sygeplejerske”. I Tanzania blev både geder og papayaer testet positive for Corona44 - selv Coca Cola kan blive smittet45. I Portugal afgjorde en domstol at testen kun havde 3% chance for at være korrekt46. På en informations side fra det Australske sundhedsvæsen til læger ang. Covid-19, skriver de at:

”det skal bemærkes, at PCR-test ikke kan skelne mellem levende virus og ikke-infektions-RNA. Australske retningslinjer kræver i øjeblikket at patienter, der har haft COVID-19, skal testes negativ på to tests med 24 timers mellemrum, før de blev frigivet fra isolation47

Og heller ikke to tests viser det sig, i Elon Musks tilfælde, viser sandheden. PCR-testen er skyld i at vi er bange for asymptomatiske smittebærere, frygten for at have virussen uden at kunne mærke det. Den uduelige PCR-test er skyld i at tusindvis af tilfælde forårsager restriktioner og nedlukninger uden grund.

En omfattende gennemgangsrapport blev officielt sendt til Eurosurveillance-redaktionen den 27. november 2020, med titlen, ”Eksternt peer review af RTPCR-testen til påvisning af SARS-CoV-2, afslører 10 store videnskabelige mangler på molekylært og metodologisk niveau: konsekvenser for falske positive resultater”. Rapporten er lavet af 22 prominente fagfolk, herunder tidligere Pfizer chefforsker, Dr. Michael Yeadon og Kevin McKernan, der har fået tildelt patenter relateret til PCR, DNA-isolering og sekventering, og Biokemiker & Industri Farmakolog, Dr. Paul McSheehy, og Ph.d., human genetik / immunologi, Dr. Ruth Schruefer m.fl. I deres rapport viser de at:

hvis nogen testes positive af PCR, når der anvendes en tærskel på 35 cyklusser eller højere (som det er tilfældet i de fleste laboratorier i Europa og USA), er sandsynligheden for, at personen faktisk er inficeret mindre end 3%, sandsynligheden for at det nævnte resultat er falsk positivt er 97%48

Rapporten viser som titlen siger, 10 punkter hvorpå testen har mangler, der gør den ubrugelig, bl.a. som tidligere nævnt at,

3. Testen kan ikke skelne mellem hele virussen og virale fragmenter. Derfor kan testen ikke bruges som en diagnostik for intakte (infektiøse) vira

6. PCR-produkterne er ikke valideret på molekylært niveau

7. PCR-testen indeholder hverken en unik positiv kontrol til evaluering af dens specificitet for SARS-CoV-2 eller en negativ kontrol for at udelukke tilstedeværelsen af andre coronavirus

8. Testdesignet i Corman-Drosten-papiret er så vagt og mangelfuldt, at man kan gå i snesevis af forskellige retninger; intet er standardiseret, og der er ingen Standard Operationel Procedure

Det sidste punkt af rapporten (punkt 10) taler om Corman-Drosten rapporten, der i Januar 2020 gav fremdriften til at PCR-test for COVID-diagnoser kom på forreste række, efter godkendelse fra Verdenssundhedsorganisationen. Og de oplyser i rapporten at ”Vi finder alvorlige interessekonflikter for mindst fire forfattere” - den ene af navnene på rapporten, ”Christian Drosten”, er medlem af redaktionen for Eurosurveillance, som ”blev finansieret i fællesskab af Europa-Kommissionen, Réseau national de santé publique (senere Institut de Veille Sanitaire) i Paris, Frankrig, og Public Health Laboratory Service (senere, Health Protection Agency) i London49.

De samme forskere har dedikeret en hjemmeside til at informere om PCR skandalen, og det ser ud til at Corman-Drosten rapporten ikke er blevet peer-revideret før WHO godkendte PCR test metoden, for det fremgår af forskernes ”Tilbagetrækningsbrev til Eurosurveillance-redaktionen”:

En tidligere anmodning fra vores side (Dr. P. Borger; e-mail 26/10/2020) til redaktørerne for “Eurosurveillance” om at levere peer review-rapporten fra Corman-Drosten-papiret, er ikke imødekommet.50

PCR-pandemien

Hvis sandheden får plads i historien, vil Covid-19 pandemien blive kendt som PCR-pandemien.
Det betyder at hele verdens politikere er taget på fersk gerning i sjusk – de har ikke gjort sit hjemmearbejde ordentligt – de har vist komplet ligegyldighed med borgere og samfund, og i dovenskabens ligegyldighed har de valgt at lægge hele verden i hænderne på en falsk rapport. Det er ganske enkelt en PCR pandemi blandet med elendig ledelses pandemi, verden er plaget af, og det bør udløse en oprørs pandemi!

Interessant er bestem også, hvad Christian Drosten i et gammelt interview fra 2014 fortæller, da der var MERS udbrud i Saudi-Arabien. Og situationen var præcis den samme som vi oplever det i dag:

Da MERS-sager dukkede op i Saudi-Arabien i 2014, besluttede myndighederne der at bruge den meget følsomme metode af polymerasekædereaktionen PCR til testning. Drosten sagde: ”Metoden er så følsom, at den kan detektere et enkelt genetisk molekyle af virussen. Hvis f.eks. et sådant patogen flakker over i en sygeplejerskes næseslimhinde for en dag, uden at blive syg eller bemærke noget, er det pludselig et MERS-tilfælde. Hvor der tidligere blev rapporteret om dødssyge, er pludselig milde tilfælde og mennesker, der faktisk er meget sunde, bliver inkluderet i rapporteringsstatistikken. Dette kunne også forklare eksplosionen i antallet af sager i Saudi-Arabien.51

Drosten vidste at PCR testen var uduelig, før han løftede den op på podiet hos WHO. Tilmed sagde han:

Derudover kogte de lokale medier sagen utroligt højt op. I regionen er der næppe noget andet emne i tv-nyhederne eller de daglige aviser

Artiklen fortæller endvidere at:

På det tidspunkt anbefalede WHO, at kun disse tilfælde blev rapporteret som syge, hvor der blev udført en antistoftest som var positiv. Drosten var enig i denne udtalelse. Fordi PCR-testen også ville rapportere vira og bakterier, der endnu ikke har passeret kroppens forsvar og muligvis aldrig kunne gøre det. En infektion kan kun påvises, når der er antistoffer.

Fact-checker siderne er selvfølgelig over historien som høge, og påstår at interviewet bruges til misinformation, for det er ikke Corona han taler om, men MERS. Det er tydeligt at de ikke har fanget pointen. PCR var skyld i at der var alt for mange falske positive, så smittetallet eksploderede, og medierne var med til at pust det hele op. Kan du genkende situationen i dag?

Hvad er WHO’s reaktion på at PCR er 97% usikker?
Det anerkender at der er visse aspekter i anvendelsesinsruktionen (IFU), som de der udfører testen skal være opmærksom på:

Når positivitetsgraden for SARS-CoV-2 falder, falder den positive forudsigelsesværdi også. Det betyder, at sandsynligheden for, at en person, der har et positivt resultat (SARS-CoV-2 detekteret), virkelig er inficeret med SARS-CoV-2, falder, når positivitetsraten falder, uanset analysens specificitet. Derfor opfordres sundhedsudbydere til at tage testresultater i betragtning sammen med kliniske tegn og symptomer, bekræftet status for eventuelle kontakter osv.

Brugere af RT-PCR-reagenser bør læse IFUen omhyggeligt for at afgøre, om manuel justering af PCR-positivitetstærsklen er nødvendig for at tage højde for baggrundsstøj, der kan føre til, at en prøve med et højt cyklus-tærskelværdi (Ct) -resultat fortolkes som et positivt resultat. Designprincippet for RT-PCR betyder, at for patienter med høje niveauer af cirkulerende virus (viral belastning) er der relativt få cyklusser nødvendige for at detektere virus, og Ct-værdien vil derfor være lav. Omvendt, når prøver returnerer en høj Ct-værdi, betyder det, at der kræves mange cyklusser for at detektere virus. Under visse omstændigheder er forskellen mellem baggrundsstøj og faktisk tilstedeværelse af målvirussen vanskelig at fastslå52

Med andre ord, hvormed der ikke forsøges at skjule PCR testens uduelighed bag bløde ord, så skal de der anvender PCR testen være opmærksom på, at de ikke bruger for mange, eller for lidt antal cyklusser. Er der for mange positive, skal der skrues ned for antal cyklusser, og omvendt hvis der er for lidt. Man forventer af sundhedsmyndighederne, at de på magisk vis kan spå om hvor mange der reelt er smittede, så de kan kalibrere testen med den viden. Og som sidste redning skal sundhedsmyndighederne sideløbende med testen, kikke på om patienten har symptomer – og hvordan kan de regne med det, når WHO med PCR testen har lært hele verden, at en person kan gå rundt og smitte uden symptomer? Der er ingen i hele verden, der har fundet ud af at kalibrere antal cyklusser og gøre PCR-testen pålidelig. Så der fortsættes med PCR, og der fortsættes med at overdrive smitteantallet med falske positiver.

Det er vigtigt at forstå implikationerne af det her. Med en PCR test, der er næsten 100% ubrugelig, ødelægges hele verden. Det er en videnskabelig fadæse og milliarder af mennesker lider i videnskabens navn under trykket af en kæmpe løgn. WHO har valgt at lytte til Corman-Drosten rapporten, fra en virolog der ved og har anklaget PCR for ikke at virke, men nu ignorerer at den er uduelig, og de vil ikke lytte til 22 forskere, plus de mange, mange læger og ”eksperter”, der fortsat fremhæver udueligheden. Det er helt tydeligt at den enorme fokus der er på test, har et formål mere end en sundhedsmæssig funktion, og det er at presse den Store Nulstilling igennem! Forfatterne af rapporten konkluderer at der ikke er andet valg end at erkende fejlene og trække den fallerede Corman-Drosten rapport for PCR testen tilbage:

En beslutning om at anerkende de fejl, der fremgår af Corman-Drosten-dokumentet, har den fordel, at de fremover i høj grad minimerer menneskelige omkostninger og lidelser. Er det ikke i Eurosurveillances bedste interesse at trække dette papir tilbage? Vores konklusion er klar. I lyset af alle de enorme PCR-protokol design fejl og fejl, der er beskrevet her, konkluderer vi: Der er ikke meget af et valg tilbage inden for rammerne af videnskabelig integritet og ansvar.

Smittetal og Dødstal burde følges ad

Hvis farerne ved Corona skulle passe til reaktionerne, ville dødstalelt stige med smittetallet – det gør det ikke.
Det, man ikke kan lyve om, det er at hvis Corona var så dødelig som man skildrer, ville dødstallene stige i takt med smittetallet – men det gør de ikke! Her er tilgængelige data mellem 1. dec. 2019 til 1. dec. 2020, der viser antal daglige smittede med blåt, og antal daglige døde med rødt. Det er data fra John Hopkins University & Medicine53, og jeg har slettet to dage hvor antallet af positivt testede var så stort, at søjlerne for dødsfald ville være usynlige, og så har jeg slettet nogle dage hvor der var huller i dataene. Dødstallene (der indeholder alle de falske positive coronadødsfald verden over) ligger døde, om man så må sige, i bunden af diagrammet, mens smittetallet og antallet af folk der kommer sig, hopper livligt derudaf. De samme tal (der indeholder alle de falske positive coronadødsfald verden over) viser, at 97,78% overlever.


Det er ikke underligt at ”Nye tal fra Danmarks Statistik peger på, at bekymringen for overdødelighed under coronakrisen har været overvurderet54, eller som DR nyheder siger det:

risikoen for at dø af en covid-19-infektion er markant mindre nu end i foråret, hvor pandemien meldte sin ankomst.

Dødeligheden er alene på Hvidovre Hospital faldet med næsten 70 procent. Og hospitaler i Aarhus og Odense melder også om lavere dødstal blandt indlagte med covid-19, skriver Politiken.55

I et nyhedsbrev fra John Hopkins, som de valgte at trække tilbage, fordi informationerne blev misbrugt56, fortæller de bl.a. at,

Overraskende nok var ældres dødsfald det samme før og efter COVID-19. Da COVID-19 hovedsageligt rammer ældre, forventede eksperter en stigning i andelen af dødsfald i ældre aldersgrupper. Denne stigning ses imidlertid ikke fra CDC-dataene. Faktisk forbliver procentdelene af dødsfald blandt alle aldersgrupper relativt de samme57

Og det er ikke overraskende, hvilket mange læger verden over har råbt op om det, for da Genevieve Briand, der er assisterende programdirektør for Applied Economics for Hopkins kandidatuddannelse, undersøgte dødstallene, fandt hun at

2020-dataene i den sæsonperiode, oversteg COVID-19-relaterede dødsfald, dødsfald fra hjertesygdomme. Dette var meget usædvanligt, da hjertesygdomme altid har hersket som den største dødsårsag. Men når man ser nærmere på dødstallene, bemærkede hun noget underligt. Da Briand sammenlignede antallet af dødsfald pr. årsag i perioden 2020 til 2018, bemærkede hun, at i stedet for den forventede drastiske stigning på tværs af alle årsager, var der et signifikant fald i dødsfald grundet hjertesygdomme. Endnu mere overraskende, som det ses i grafen nedenfor, observeres dette pludselige fald i dødsfald for alle andre årsager.

Det, som grafen viser er, at faldet i det totale tal for almindelig dødelighed inden for hjertesygdomme, kræft, kronisk åndedrætsbesvær, alzheimer, diabetes m.m., passer med stigningen af Covid dødsfald.


Det har også været fremme, at alle andre behandlinger af sygdomme og lidelser er blevet sat til side, for at holde hospitalerne ”coronaparate”. F.eks. Kristina, der fik meningitis og var lige ved at dø, fordi hun ikke kunne blive tilset af læger før hun havde en negativ coronatest58. Samme artikel fortæller at Patienterstatningen har registreret ”129 anmeldelser fra borgere eller pårørende, som mener, de har lidt skade, fordi coronasituationen har overskygget eller forhindret den behandling, som de havde brug for”. Morten Freil fra paraplyorganisation, Danske Patienter siger også at ”Vores oplevelse er helt klart, at mange patienter får en forsinket eller forkert diagnose. De bliver simpelthen ikke udredt rettidigt”. Forbes fortæller at tusinder kan dø af forsinket kræftbehandling59 Sundhedsstyrelsen og Praktiserende Lægers Organisation mener vi må leve med at der sker flere fejl, men hvis smittetallet for Corona stiger, er man villig til at slå hårdt ned uanset prisen!

Misinformation


Jeg vil lige runde krigen om og mod information, som foregår på i TV, radio, internet m.v. Som fortalt i artiklen ”Mediekrig mellem to verdensordener” begyndte der en krig i forbindelse med valget i USA, 2016, hvor Media Matters igangsatte en større bekæmpelse af højreorienteret information, og den er taget til lige siden, og har fået nye kræfter under coronasituationen.

Facebook har politisk korrekte blokeringer, der advarer når indlæg, der kan indeholde links til artikler fra forskellige nyhedskanaler, eller personlige informationer fra fagfolk, afviger fra den besluttede politiske historie, der mere eller mindre er forfattet af WHO. Disse indlæg bliver skjult bag en information, der forklarer at det brugeren nu forsøger at læse, det er løgn og der gives et link til fact-checker sider, der forklarer hvorfor det er løgn, ved siden af et link der fjerner blokeringen, så man kan læse det farlige indlæg.

Nu har FN ind til videre rekrutteret 110.000 informationsfrivillige, som de uddanner ”med viden om hvordan misinformation spreder sig, og beder dem om at tjene som en slags digital first-responders i de rum, hvor misinformation bevæger sig”. De vil skabe en ny social norm, som de navngiver ”Pause – take care before you share60, i bund og grund det, at du skal tage en pause og overveje om det, du er ved at dele, er politisk korrekt. Hvis du ikke følger deres nye norm, er du underforstået en social afvigende og ondskabsfuld person, ligesom hvis du ikke bærer mundbind, holder afstand og modtager vaccinen.

Samme artikel fortæller at Mark Little, som har arbejdet for Twitter og grundlagde ”Storyful”, et nyhedsbureau på sociale medier, der havde faktakontrol i centrum, nu har lanceret et nyt firma kaldt ”Kinzen”, der sigter mod at få det bedste ud af kunstig intelligens og menneskelige redaktører, for at bekæmpe online rygter og løgne. Som han siger:

Misinformation sker mellem vores venner og familier. Så vi er nødt til at finde strategier for først og fremmest at genkende den. Og for det andet, som aktive borgere, ligesom vi bærer masker for at beskytte andre, er vi nødt til at være den gode borger, den aktive vektor, der kæmper tilbage i vores daglige liv.

Som Satan selv, der giver skin af at være lystes engel, forsøger Kinzen at fremstå som den gode beskytter,

Kinzen definerer indholdsmoderering som beskyttelse af borgere, mod kampagner med vildledende og skadelig information.61

Lige så falskt som det er at hele verden bærer mundbind for at passe på hinanden, lige så falskt er det at denne informationskrig er søsat, for at markere falsk information og bringe sandheden. Melissa Fleming, der leder global kommunikation for De Forenede Nationer, har lanceret en side kaldt ”Verified” - som bl.a. IKEA supporterer62, ”hvor folk kan tilmelde sig daglige e-mails om de seneste COVID-nyheder, der kommer fra pålidelige kilder: videnskabsbaseret information, der ellers kan blive begravet på side 125 i en PDF præsenteret i formater, der er optimeret til deling på sociale medier”.

Der er masser af videnskabsbaseret information, der modsiger WHO’s fortælling – der er statistikker der taler imod og fagfolk der har en menneskealders erfaring med virus, der taler imod WHO – så misinformationen her er, at alene WHO’s fortælling er videnskabsbaseret.

Det er ikke kun Media Matters der bekæmper information der ikke følger elitens narrativ, det er nu også FN og WHO. Det varer ikke længe før du og jeg ikke kan finde sandheden om hvad der sker i verden, og ved at holde os i mørket, kan eliten gøre præcis hvad de vil, uden vi kan kæmpe imod.

Vi er i den grad på vej ind i trængslens tyranni!

En anden type misinformation, er den at medierne uden hensyn føler den korrekte politiske narrativ. Her et eksempel på brugen af Remdesivir:

- ”Dansk studie: Remdesivir reducerer ikke coronadødelighed
- ”Studie: Remdesivir kan ikke reducere coronadødelighed
- ”Danske forskere slår fast: Remdesivir har ingen effekt på coronadød
- ”Remdesivir har ingen effekt på dødeligheden

Claus Lund, ledende overlæge på anæstesi- og intensiv afdeling på Hvidovre Hospital fortæller:

I sommer blev remdesivir og dexamethason godkendt som midler til at behandle covid-19-patienter med.

Selvom WHO sidenhen har advaret mod brugen af remdesivir, er lægemidlerne... alligevel en af de store forskelle fra foråret til i dag.

- Steroiderne dexamethason har gjort, at vi har vundet tid på patienter med covid-19. Det har måske dæmpet det, hvad end det måtte være, som coronavirus giver nede i lungerne. Det har givet os bedre behandlingsmuligheder i al almindelighed.63

Det var samme tale der fik lov at lyde i sommers, da Remdesivir kom til landet:

Lægemidlet har i et stort studie med dansk deltagelse har vist sig at kunne forkorte hospitalsopholdet med flere dage for de patienter, der var moderat angrebet af sygdommen under indlæggelsen. Desuden nedsatte den dødeligheden.64

Alligevel tillader medierne sig at give historien det spin, at det ikke virker. Det er løgn og har ét formål, at sigte mod målet for coronakrisen – den Store Nulstilling, som vi kommer til senere.

Senfølger er også noget medierne har lært os – at Corona har senfølger, og som var det unikt for Corona at man får nedsat eller mistet lugte og smagssans, bliver det den store skræk. TV 2 f.eks. skrev:

Forskere har opdaget nye symptomer på covid-19… Flere, der har været smittet med coronavirus, fortæller nemlig, at de mistede deres smags- og lugtesans, mens de var syge.

De fleste ved, at symptomer på covid-19 blandt andet er feber, hoste, muskelsmerter og hovedpine.

Men færre ved, at covid-19 også kan fjerne din evne til at dufte friskbrygget kaffe og smage en nybagt bolle.

Flere, der har været smittet med coronavirus, fortæller nemlig, at de mistede deres smags- og lugtesans, mens de var syge65

Forske har opdaget… Hvor skræmmende. ”Den utålmodige, snart desperate” havde i foråret 2017 en voldsom influenza og skrev til Narturli at, ”Jeg havde i foråret en uges voldsom influenza… I den forbindelse mistede jeg, som så mange andre når de er syge, min smagssans og lugtesans66. 2017/18 var interessant nok en sæson med ”signifikant forhøjet influenzarelateret dødelighed67, med 2.822 døde, og det var også året hvor medierne skrev:

Det høje antal af indlæggelser med patienter, der har influenza, presser landets hospitaler.

På Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland er der flere patienter, end hospitalerne har kapacitet til, oplyser de til TV 2.

Hos Region Hovedstaden er det især hos akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital i Hillerød, at epidemien skaber problemer.

- Det betyder, at vores kapacitet er under pres. Det er ikke, fordi vi har flere patienter, end vi plejer, men det er, fordi de skal ligge på enestuer, siger Britt Holmgaard, som er ledende oversygeplejerske på Nordsjællands Hospital i Hillerød, til TV 268

Grethe svarer på indlægget fra ”Den utålmodige, snart desperate” og fortæller, ”For ca. 30 år siden mistede jeg også smags- og lugtesansen under en voldsom influenza”. Jytte fortæller: ”Jeg har det på samme måde, efter en voldsom influenza i februar 2018”, Frank: ”Har været det samme igennem og gik til lægen”, Ester: ”Har ikke kunnet smage og lugte ordentligt siden hård influenza i februar 2018”. Et andet sted fortæller Skytten at, ”Efter en influenza for 3 måneder siden mistede jeg først min lugtesans siden min smagssans. Jeg kan absolut intet lugte og smagssansen er reduceret med 80%69.

Medierne har en enorm magt i dag, og ejet og styret af eliten, spiller de en kæmpe rolle i endetiden. De har allerede nu svigtet sit hverv at oplyse os om sandheden, og følger politikernes spin, at Corona har unikke senfølger, tillige med at sygehusene er uset pressede – og det vil uden tvivl eskalere. Man lukkede ikke landet ned i 2017/18 og tvang ikke folk til at gå med masker, selvom situationen var værre. Corona er blevet gjort til en ting på verdensplan, hvilket ikke var muligt hvis ikke medierne havde indvilliget i kun at fortælle den propagandistiske fortælling. Uden den fortælling ville alle landenes politikere ikke kunne holde hinanden ved halerne og gå i gåsegang, i takt til WHO’s politiske taktstok!

En New York Times klummeskribent, Ben Smith, sagde at ”medierne ser sig selv som regelskabere, hvor de sætter den nationale dagsorden - ikke amerikanere” og han sagde videre at:

Jeg mener, at man i dette valg så store medier, kun meget mere omhyggelige med at vælge nyheder... Jeg mener, at man ser de almindelige medieinstitutioner blive lidt mere selvsikre i at prøve at sætte den nationale dagsorden, og forsøge at etablere prioriteter, som de mener er prioriteterne snarere end blot at reagere på, hvad der sker på sociale medier70

Med andre ord, journalisterne udvælger nyheder med bagtanke, nyheder med hvilke de kan være med til at sætte den politiske scene - bombardere amerikanerne med nyheder, der former deres holdninger efter elitens hoved. F.eks. skal alt godt om Trump drukne i et spin af negative historier om ham, og positive historier om Biden.

Vaccine


Ser de ikke glade ud – én lykkelig familie under Statens beskyttelse – en vaccine mod influenza, og mundbind mod Corona.


Covid-19 vaccinen er også et alvorligt emne. Der er sluppet nogle historier ud, der fortæller at mennesker der har fået vaccinen i den tidlige testfase er blevet syge – nogle endog 3 grads skader, hvilket kan ende med begrænsning af selvpleje i almindelig daglig livsførelse71. Men for at toppe det, er det kommet frem, at i England venter man det værste. Det regulerende agentur for medicin og sundhedsprodukter (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA72) - en pendant til den danske Lægemiddelstyrelse – har udsendt en 13 millioner kroner kontrakt, hvori de søger et kunstigt intelligens værktøj, der hurtigt kan opspore data for Covid-19 vaccine bivirkningsreaktioner:

MHRA søger hurtigst muligt et kunstigt intelligens (AI) softwareværktøj til at behandle den forventede store mængde Covid-19 vaccinebivirkninger (ADR) og sikre, at ingen detaljer fra ADRernes reaktionstekst mistes…

Af ekstreme hastende årsager i henhold til regel 32 (2) (c) i forbindelse med frigivelse af en Covid-19-vaccine, har MHRA fremskyndet indkøb og implementering af et vaccinespecifikt AI-værktøj.

Strengt nødvendigt - det er ikke muligt at eftermontere MHRAs ældre systemer til at håndtere mængden af bivirkninger, der genereres af en Covid-19-vaccine. Derfor, hvis MHRA ikke implementerer AI-værktøjet, vil det ikke være i stand til at behandle disse ADRer effektivt. Dette vil hindre dets evne til hurtigt at identificere potentielle sikkerhedsproblemer med Covid-19-vaccinen og udgør en direkte trussel mod patientens liv og folkesundheden.

Årsager til ekstrem hastende karakter - MHRA erkender, at dens planlagte indkøbsproces for SafetyConnect-programmet, herunder AI-værktøjet, ikke ville være afsluttet ved vaccination. Det fører til en manglende evne til effektivt at overvåge bivirkninger på en Covid-19 vaccine.

Uforudsigelige begivenheder - Covid-19-krisen er ny, og udviklingen i søgningen efter en Covid-19-vaccine har hidtil ikke fulgt noget forudsigeligt mønster.73

Det, man også kan forestille sig er, at denne kunstige intelligens skal bruges til at fange alle samtaler om bivirkninger, for at forhindre at folk taler om det. Hvis der er mange der bliver syge, vil endnu en Coronabølge uden tvivl få skylden og presset for tvungen vaccination vil øges, og derfor er det vigtigt at fange alle opslag på facebook, twitter m.v. der afslører at det er vaccinen der gør folk syge. Det var ét af punkterne for Event 201, som jeg fortæller om i artiklen om Corona – en coronavirusudbrudsøvelse måneder før det rigtige udbrud – at kontrollere misinformation, hvilket de jo gør ved at lukke information ned, eller klistre et misinformationsskilt på, med udvalgt fact-checker information på alt, der ikke fortæller den korrekte politiske historie.

Kort efter vaccinationerne begyndte i England, begyndte bivirkningerne at rulle ind, og to havde alvorlige reaktioner:

De to personer, der rapporterede om reaktioner, var NHS-medarbejdere, der havde en historie med betydelige allergier og bar adrenalinskud. Begge havde alvorlige reaktioner, men kom sig efter behandling, sagde NHS...74

Det er ikke noget specifikt for denne vaccine siger de, men:

Den medicinske tilsynsmyndighed sagde også, at vaccinationer kun skulle udføres på anlæg, der har genoplivningsudstyr.

Et dokument fra CDC fortæller at England begyndte vaccinationsprogrammet d. 8 december, og dagen efter var der 2 bekræftede sager med anafylaksi75 - en voldsom reaktion på fx medicin, fødevarer eller dyre/insektgift, som man er allergisk overfor. Det er livstruende at få et anfald, og man skal behandles med det samme. Den 18 december var der 6 af sådanne sager i England, iblandt 3.150 tilfælde hvor den vaccinerede er ”ude af stand til at udføre normale daglige aktiviteter, ude af stand til at arbejde, krævet pleje fra læge eller sundhedspersonale”.

Patienterne bliver behandlet og det går over, men var det mad, der gjorde sådan ved kroppen, tror jeg ikke der var nogen der spiste det mad igen, uanset hvor godt det smagte. Var det en restaurant ville den blive lukket. Men vaccinen skal og kommer de tilbage til, og får skud nr. 2.

Det er i samme stil Jesse Goodman, der ledede FDA-ministeretiet som håndterede vacciner under H1N1-udbruddet i 2009 – der ligner et fejlet forsøg på at opnå samme situation vi har i dag (se ”Svineinfluenza og befolkningskontrol”) - fortæller om situationen i USA, vedrørende nuværende vaccine:

Covid-19-vaccinerne vil kun have to måneders sikkerhedsdata til rådighed - det FDA-mandaterede minimum - når de søger nødtilladelse.

Det betyder, at langsigtede problemer med indsprøjtningerne muligvis ikke kan ses, før millioner af amerikanere allerede er blevet vaccineret. USA vil i mellemtiden være afhængig af overvågningsprogrammer bundet til en række forskellige agenturer for at reagere hurtigt på rapporter om bivirkninger eller sikkerhedsproblemer76

Her er en midlertidig liste af bivirkninger som U.S. Food and Drug Administration arbejder med – det kræver et helt medicinleksikon for at forstå hvad det hele betyder.

Guillain-Barré syndrom, Akut dissemineret encefalomyelitis, Tværgående myelitis, Encefalitis / myelitis / encefalomyelitis / meningoencefalitis / meningitis / encepholapati, Kramper / krampeanfald, Slagtilfælde, Narkolepsi og katapleksi, Anafylaksi, Akut myokardieinfarkt, Myokarditis / perikarditis, Autoimmun sygdom, Dødsfald, Graviditet og fødsels bivirkningsresultater, Andre akutte demyeliniserende sygdomme, Ikke-anafylaktiske allergiske reaktioner, Trombocytopeni, Dissemineret intravaskulær koagulation, Venøs tromboembolisme, Gigt og artralgi / ledsmerter, Kawasaki sygdom, Multisysteminflammatorisk syndrom hos børn, Vaccineforbedret sygdom77

Vi kan sige at vi ikke vil have vaccinen, hvilket er meget klogt at sige. Men der er postet milliarder af kroner i vaccinen, og selvom vi antager at vaccinen er 95% succesfuld, så er alle pengene spildt hvis ikke mindst 70% af befolkningen er villige til at tage den. Derfor sættes alt ind for at bekæmpe enhver tilbageholdenhed, og i medierne behandles skeptikere som misinformanter. Center for Public Interest Communications har lavet en guide i samarbejde med FN, hvor antropologer, psykologer, journalister og kommunikationseksperter, sundhedsfolk m.fl. har lavet en vejledning til, hvordan man får overtalt vaccinenægtere til at tage vaccinen. Og de anbefaler at bruge hvad jeg mener er møgbeskidt, primitiv psykologi, der burde få alle selvstændigt tænkende til at stejle. F.eks. har de et punkt der hedder ”Fremkald de rigtige følelser”, hvor de psykologiserer:

Det er fristende at fremkalde følelser som frygt eller skam for at få folk til at tage en vaccine. Men frygt immobiliserer os, og skam vil sandsynligvis opnå den modsatte reaktion, vi håber på. Se til mere konstruktive følelser som stolthed, håb og forældrenes kærlighed til at få folk til at handle.78

Stolthed, siger de, ”kan være effektiv til at motivere folk til at engagere sig i uselvisk adfærd”. Forældrelig kærlighed, ”inspirerer os til at beskytte dem, der opfattes som sårbare”. Begge dele er det vi forventes at mærke, når vi går med mundbind for at passe på andre. Håb er ”en stærk følelse, der øger følelsen af effektivitet og kan motivere adfærdsændring”, og det er det, politikerne bruger, så de siger at samfundet kan åbne når vi har taget vaccinen. Mette Frederiksen havde i begyndelsen ikke helt forstået den primitive psykologi, og havde i sine arbejdspapirer til sin 1. maj tale skrevet, ”Udskam de, der ikke har været fornuftige79.

Et andet punkt er ”Skift sociale normer for at hjælpe med at få accept”, hvor de drakoniserer:

Som mennesker - især dem, der lever i kollektivistiske samfund - påvirkes vi stærkt af vores opfattelse af, hvad andre vil gøre, de uformelle og formelle normer… Vedanvendelse af den sociale normteori til at drive forandring, så er det nyttigt, ifølge Lisa Fazio, Ph.D., adjunkt i psykologi ved Vanderbilt University, at finde influencers og få dem til at ændre deres holdninger, som kan have store downstream effekter. Så for eksempel, hvis du arbejdede i skolerne, ville du målrette de børn, der har flest forbindelser med andre børn og få dem til at være dem, dergennemførerforandring. At identificer disse influencerevil have en større effekt end blot tilfældige mennesker... anvendelse af socialnormsteorien kan også fungere på nationalt niveau, hvis du kan identificere influencerne og få dem om bord80

Med andre ord, skal politikkerne narre instagrammere, skuespillere, popsangere m.fl. til at udtale sig positivt om vaccine, få dem til at tage vaccinen og dele billeder af det (ligesom Obama, Bush og Clinton, der har ”meldt sig som frivillige til at få coronavirusvaccine offentligt for at bevise, at den er sikker81) - få dem til at dele billeder med mundbind (ligesom Lady Gaga der altid er med på den elitære hjerterytme, ”Jeg lyder måske som en plade der er i stykker, men bær maske. Det er et tegn på respekt82) - få politikere til at sammenkoble det absurde med følelsen af samfundssind, så vil befolkningen føle sig inkluderet når de tager vaccinen og går med mundbind, og føle sig som overtrædere når de følger logik eller fornuft.

At skulle søsætte sådan et manipulationsprogram for at overbevise befolkningen om at tage deres vaccine, vidner stærkt om at den åbenlyse, logiske årsag og tillid til at tage vaccinen, den eksisterer ikke. Den umådelige arrogance der ligger i at tro på, at primitive psykologiske virkemidler kan lokke befolkningen på sprøjten, er en hån imod befolkningen, og viser hvor højt hævede over os de føler sig.

Man kan også undre sig, at BioNTech direktør Ugur Sahin, som en af de få i verden, ikke må tage den vaccine hans firma laver (Pfizer vaccinen). Lyt engang til dette interview:

Interviewer:
Jeg har hørt at du ikke selv har taget vaccinen endnu. Hvor ikke?

Ugur:
Jeg har lovmæssigt ikke tilladelse til at tage vaccinen i øjeblikket. Det er selvfølgelig noget vi overvejer at gøre muligt. Det er mere vigtigt for os at vores ansatte og samarbejdspartnere bliver vaccineret. Vores mål er at producere 1,3 millioner doser i 2021, og det kan kun blive gjort, hvis vi kan fortsætte med at arbejde 24/7 uden afbrydelser, og vi er nødt til at sikre at vi kan beskytte medarbejderne og vores teammedlemmer fra Covid-19 infektion, for det ville betyde afbrydelse og forsinkelse og spild af vaccine doser, og derfor overvejer vi at lave et ekstra parti, uafhængig af den til det europæiske kontinent, som er tilgængelig for vores samarbejdspartnere som støtter os og til vores teammedlemmer.

Interviewer:
Men jeg forstår ikke hvorfor det ikke er tilladt du tager vaccinen?

Ugur:
Fordi du ved at eeh, der er, der er en prioritet. Vaccinen er ikke tilladt at, at, at blive taget uden for denne prioritet, og det der også er vigtigt er, vi havde ikke engang tilladelse til at deltage i kliniske forsøg, fordi, fordi, fordi det var lov, det er ikke muligt, at inkludere firmafolk i sådanne forsøg, hvilket virkeligt er godt, men nu må vi håndtere den mere vigtige udfordring, at vi er nødt til at sikre funktionalitet af hele vores firma og teams, og derfor er det nødvendigt, og jeg tor vi vil finde en lovlig og fair løsning på det
83

Det er vigtigt at firmaet kan fungere 24/7, og derfor må Ugur ikke tage vaccinen, kun hans medarbejdere og samarbejdspartnere. De vil lave et ekstra parti vacciner til firmaet, hvorfor tager han så ikke et par doser derfra, så også han, kan arbejde uafbrudt? Og selvom man tager skuddet, så vil mange få bivirkninger der gør dem uarbejdsdygtige i flere dage… Noget lugter. Han virker for klog til selv at tage skuddet.

Det er svært at forestille sig at en selvtænkende befolkning hopper på den limpind. Derfor er den elitære politiske lederpøbel nødt til at tage andre magtmidler i brug.

Og det betyder at det bliver svært at leve i samfundet uden at lade sig injectere. Som Bill Gates siger, ”At gøre noget obligatorisk kan ofte give tilbageslag. Men du kan sige, at hvis du skal arbejde i et ældrehjem eller eksponeres for ældre, ville det være nødvendigt84. Man kan også sige – du kan ikke gå i skole, købe ind, gå i fitnesscenter, tage offentlig trafik, møde op på din arbejdsplads, hvis du ikke er vaccineret. Det er sådan f.eks. Ontario’s Chief Medical Officer (Ontario’s overlæge) Dr. Williams siger. Det er ikke vaccinen der bliver obligatorisk, men ”det der kan være obligatorisk, er bevis på vaccination for at have råderum og frihed til at bevæge sig uden at bære personligt beskyttelsesudstyr85.

Det er også et af punkterne i det psykologiske projekt citeret tidligere, der siger, ”Vores opfattelse af motiverne fra budbringeren betyder noget, ligesom vores egne motivationer”, og et af motiverne for at lade sig skyde med vaccinen, som de psykologiske spildesignere har øje på er,

folks ønske om at få vaccinen, fordi de er motiverede til at vende tilbage til det, der er vigtigt for dem eller de mennesker, de holder af.86

Og så er der de fuldstændigt vanvittige, totalitære, imbecile idioter, der ingen forståelse har for hvad det, de siger betyder. Én af dem er den tyske genetiker Wolfram Henn, der mener at hvis en person ikke vil lade sig vaccinere, skal der ingen hjælp være at hente, hvis han skal på hospitalet:

Den, der ønsker at afvise vaccinationen med det samme, han skal også bære på et dokument med indskriften: Jeg ønsker ikke at blive vaccineret!’ Jeg vil overlade beskyttelsen mod sygdommen til andre! Hvis jeg bliver syg, vil jeg give min intensivplejeseng og respirator til andre87

Jeg går ud fra at den, der så skal have sygesengen og respiratoren, er vaccineret – og man kan så undre sig hvorfor personen ender på hospitalet...

I Danmark, er flertallet i Folketinget positive stillet over for vaccine-pas. Kun SF (endnu), De Radikale og Dansk Folkeparti er imod88. Michael Svane, direktør for DI Transport i Dansk Industri siger:

Vi foreslår et covid-pas – i virksomhederne, til vands, i luften og i den kollektive trafik – fordi det kan bruges alle steder. På den måde kan vi komme væk fra et system med restriktioner og få genåbnet samfundet,« siger Michael Svane, direktør for DI Transport i Dansk Industri.89

Han mener at:

at covid-passet vil blive indført i det meste af verden. Og at der kan blive krav om et pas for at kunne gå på arbejde, til fodbold eller koncert

Og det breder sig. Søren Eskildsen, talsmand for Smukfest i Skanderborg og Lars Thykier fra Danmarks Rejsebureau Forening er også begejstret for ideen, så som det ser ud nu, skal man ikke kunne komme ind på smukfest, til fodboldkampe (underforstået kulturelle begivenheder generelt), eller komme ud at rejse, gå på arbejde uden at have bøjet sig for vaccinen.

Vanvidstanken er også sluppet løs i Israel, da 50-75% har indikeret at de ikke vil tage vaccinen, fordi den er presset igennem:

Landets sundhedsministerium meddelte, at borgere, der tager skuddet, vil blive belønnet med fritagelse for fri bevægelighed, der giver dem mulighed for at omgå koronavirusrestriktioner... De vil heller ikke være forpligtet til at gå i obligatorisk karantæne efter kontakt med en bekræftet patient eller efter hjemkomsten fra et rødt land i udlandet. De, der rejser, vil heller ikke være forpligtet til at tage en obligatorisk COVID-19 test, før de forlader landet90

Det er ikke bare det, at indføre et vaccinepas. Det er al den overvågning der følger med. Med en app på telefonen viser man sit vaccinepas og registrerer således fra sted til sted, hvor man er. Sporingsdata hobes op og fortæller hvor du færdes, uden at bede om data mobilmaster m.v.

Lederne har kapret samfundene og gjort sig selv til dukkeførere over pøblen. Det er deres samfund og vi er deres gæster, og de vil, underlagt dæmonisk tankegang, definere hvad millioner af mennesker må og ikke må – det er sekterisk, nedbrydende og ødelæggende for ethvert samfund. WHO’s leder for global advarsel og reaktion, Dr. Michael Ryan, er det mest vanvittige menneske, og han ”opfordrede regeringer over hele verden til at undersøge alle former for sammenkomster, der fører til, at mennesker der samles, bevæger sig i flok, og hvordan de kan reducere farerne i disse processer’91. Det vil sige at WHO anbefaler at Regeringen lukker ned for at folk må samles f.eks. til jul og andre højtider, ferier m.v.

En mental forberedelse på trængslen

Det, Satan med Corona får indført i samfundene, er accepten af en betinget bevægelighed, hvor alle bærer dokumentation, for at få tildelt privilegier.

Han gør det snedigt igennem frygt, så verden igennm reaktionen på den frygt, tror det er deres egne nødvendige bestemmelser.
At gøre samfundet til et åbent fængsel for borgere der ikke gør, som regeringerne vil, det er præcis samme metodik man vil bruge i trængslen når dyrets mærke skal tages. ”Og han (den falske profet)forårsager at alle, både små og store, rige og fattige, frie og trælle, til at modtage et mærke i deres højre hånd eller i deres pande” (Åb. 13:16 , KLV). Læg mærke til at det ikke er tvang, men omstændighederne forårsager at folk modtager mærket.

Der er i befolkningen ”lærde” mennesker, der som ethvert andet religiøst menneske, blindt har tillid til videnskaben, uanset hvad det begreb dækker over – så længe den følger den politiske historie. Og Anne-Sofie Greslen Højlund er en af dem92, en pro-vaccine ph.d.-studerende ved Institut for Statskundskab, der i sin uddannede galskab sammenfatter vanviddets rænkesmedje med punkter, der adresserer hvordan samfundet skal håndtere mennesker der ikke har tillid til den forhastede vaccine – både coronavaccinen men også fremtidige vacciner.

Grunden til jeg nævner det er, at hun fremhæver de spørgsmål som helt sikkert skjuler sig i planerne. Spørgsmålene der stilles er:


Ang. de farlige tosser og sølvpapirshatte, der er en trussel mod samfundet og ikke har samfundssind, og ikke vil tage vaccinen trøstes Sofie med tanken, ”Heldigvis kan adfærd påvirkes på andre måder end gennem den form for tvangsinjektion, som den aktuelle debat centreres om” - og hendes ideer til adfærdsændringerne – som gør os alle rigtige og ivrige efter vaccine er:


Som hun ræsonnerer, ”Givet at der er tale om »særligt skærpende omstændigheder med overhængende fare eller trussel mod folkesundheden«, som der står i forslaget til en ny epidemilov, synes ingen af disse tiltag uproportionelle.

Corona er som vist absolut ikke en overhængende fare eller trussel mod folkesundheden. Og hendes forslag til tiltag imod ikke-religiøse, selvtænkende mennesker, er et direkte overgreb – en overhængende fare og trussel imod friheden og individet – hele coronasituationen har ikke været andet end uproportionelle tiltag.

Ligeledes taler hun, som alle andre politikere, om en ”færdigudviklet og gennemtestet coronavaccine” - se denne oversigt over historisk vaccineudvikling:


Historisk har det igennem dyreforsøg, begrænsede menneskeforsøg og større kliniske forsøg, taget 15-75 år at udvikle og teste en vaccine ordentligt, men Corona har taget et år, fra start til den rulles ud til hele verdens befolkning.

Der forventes ikke beskyttelse med Vaccinen

Producenterne forventer kun at de vaccinerede har mildere symptomer end de ikke-vaccinerede.
Der er ingen garanti for beskyttelse eller for at den vaccinerede ikke smitter andre.
For at toppe det hele, har vaccineproducenterne Moderna, Pfizer, AstraZeneca og Johnson & Johnson fremlagt deres vaccineforsøgsprotokoller, og mens det meste af verden har forventet sig at vaccinen kan fordre forebyggelse af infektion – altså i stor grad forhindre at man bliver smittet med corona, er det ikke tilfældet med disse producenters vaccine, fortæller William A. Haseltine. Først en Ganske kort selvbiografi fra Haseltine,

”Jeg er videnskabsmand, forretningsmand, forfatter og filantrop. I næsten to årtier var jeg professor ved Harvard Medical School og Harvard School of Public Health, hvor jeg grundlagde to akademiske forskningsafdelinger, Division of Biochemical Pharmacology (Afdeling for biokemisk farmakologi) og Division of Human Retrovirology (Afdeling for Menneskelig Retrovirologi). Jeg er måske mest kendt for mit arbejde med kræft, HIV/AIDS, genomik og i dag med COVID-19… Jeg er formand og præsident for ACCESS Health International, en nonprofitorganisation, jeg grundlagde, som fremmer innovative løsninger til de største sundhedsudfordringer i vores tid. Hver af mine artikler på Forbes.com vil fokusere på en specifik sundhedsudfordring og tilbyde bedste praksis og innovative løsninger til at overvinde disse udfordringer til gavn for alle93

Det er en særligt vidende mand vi har med at gøre, og han fortæller:

Forebyggelse af infektion, er ikke et kriterium for succes for nogen af disse vacciner. Faktisk kræver deres resultater alle bekræftede infektioner, og alle dem, vil de medtage i analysen for succes, den eneste forskel er sværhedsgraden af symptomer mellem vaccineret og uvaccineret. Måling af forskelle blandt kun dem, der er inficeret med SARS-CoV-2 understreger den implicitte konklusion, at vaccinerne ikke forventes at forhindre infektion, kun ændre symptomer på de inficerede.

Vi forventer alle en effektiv vaccine til at forhindre alvorlig sygdom, hvis man bliver smittet. Tre af vaccineprotokollerne - Moderna, Pfizer og AstraZeneca - kræver ikke, at deres vaccine forhindrer alvorlig sygdom, kun at de forhindrer moderate symptomer, der kan være så milde som hoste eller hovedpine

Kort sagt, vaccinen beskytter ikke mod Corona – det betyder tilmed at den ikke forhindrer overførsel af virussen94, den lindrer kun symptomer som hoste eller hovedpine, og selvom man lader sig indsprøjte, slipper man ikke for ”masker, selvisolation og de andre forholdsregler, vi tager, for at undgå smitte95 - heller ikke afspritninger og afstand. Desuden, så vil coronavirussen fortsat mutere, nye stammer vil opstå og holde liv i frygten, hvilket f.eks. ses når Danmark lukker for flytrafik fra Storbritannien, på grund af mutationer96 - som desuden allerede er fundet i Danmark, Holland og Australien med navnet VUI-202012/0197. Der vil altid være en ny stamme af én eller anden virus, og Corona slipper ikke sit tag foreløbigt, hvilket betyder at den frihed vi nu har givet fra os, får vi med stor sandsynlighed aldrig igen. Medierne vil fortsat bestyrke politikernes frygtkampagner og politikerne vil fortsat ødelægge samfundene igennem frygt og uvidenhed – som f.eks. sundhedssekretær Matt Hancock fra England, der mener at samfundets reaktion til denne nye stamme skal være:

at folk ikke kun følger [de nye Tier 4-tiltag], men alle i et Tier 4-område opfører sig som om de har virussen for at stoppe med at sprede den til andre mennesker. (...) Vi ved bare, at denne nye variant, man kan smittes lettere med en mindre mængde virus98

Nedlukninger af områder, hvor myndighederne kan forbyde os at forsamles, give os udgangsforbud, lukke forretninger, tvinge os til mundbind og hvad de ellers finder på, er en bemyndigelse de nu har fået, og som vi må leve med ind til Jesus kommer igen.

Dyreforsøg er sprunget over og hurtige tests på få mennesker i de første menneskelige forsøg, og kortvarige hurtige tests på 30.000 mennesker99 (maks. et halvt år mod 15+ år) – og så har vi en vaccine om hvilken vi kan sige er 90% effektiv100. Kik på sammenligningen af vaccineproduktion igen, og lad det synke ind. Læs galskabens tanker fra Anne-Sofie igen, med den viden du lige har fået her. Der er absolut intet af det der giver mening. Det er uretfærdighedens forråede overgreb og storhedsvanvid, der truer friheden for hvert menneske på denne klode, med umyndiggørelse og ødelæggelse af livsgrundlag. Selv sundhedsrådgiveren til det Hvide Hus, Anthony Fauci, siger at ”Der er ingen garanti for, at vaccinen faktisk bliver effektiv101. Men lægemiddelstyrelsen fortsætter ufortrødent sin propaganda, og har igangsat en ”vild og historisk” kampagne102.

Tænk lige over dette af Anne-Sofies spørgsmål igen, ”Skal vi alle leve med en forlængelse af de restriktioner, som siden marts måned har indvirket på vores arbejde, sociale liv og psykiske velfærd?”. Præmissen for at sige sådan er at Corona er så truende dødelig, at vanvittige restriktioner er nødvendige, og at vaccinen er midlet der eliminerer farerne. Hverken ensretninger af veje, mundbind, lockdown og hvad har vi, har vist sig at virke. Lockdown er som mundbind et stærkt visuelt skræmmeredskab, hvilket Belgiens sundhedsminister, Maggie De Block indrømmede da hun sagde at Belgiens lockdown i oktober var ”en spykologisk shock taktik103. Smittetallet stiger uanset hvad – og det er ikke befolkningen der er skyld i de lidelser restriktionerne har forårsaget – det er overreaktionen hos regeringerne. Skal Statens råderum hæves til ubetingede beføjelser, vil vi se meget lavere social og psykisk velfærd.

Det er ikke uden grund at vaccineproducenter i dag har fuld immunitet og ikke kan retsforfølges selvom tusinder skulle dø af deres produkt. Selv Bill Gates har advaret om at mange vil blive skadet af vaccinen,

Gates siger, at for hver 10.000 mennesker, vil der opstå permanent vaccinationsskade, og han forventer 700.000 ofre104

Vi har set at England forventer en stor mængde Covid-19 vaccinebivirkninger, og den engelske avis Independent fortæller at:

Den britiske regering har givet den farmaceutiske gigant Pfizer en juridisk godgørelse, der beskytter den mod sagsøgning, hvilket gør det muligt at rulle sin coronavirus-vaccine ud i hele landet, allerede i næste uge.

Institut for social-og sundhedsområdet har bekræftet at virksomheden har fået en godtgørelse der beskytter den mod sagsanlæg som følge af problemer med vaccinen. Ministre har også ændret loven i de seneste uger, for at give nye beskyttelse til virksomheder som Pfizer, hvilket giver dem immunitet mod at blive sagsøgt af patienter, i tilfælde af komplikationer.

NHS-personale, der leverer vaccinen, samt producenter af lægemidlet er også beskyttet105

Både i USA og nu også i England, koster det ikke vaccinematadorerne noget at tage let på kvaliteten af deres produkter, og der er et mantra i befolkningen, der på hjernevasket vis straks vil pege på at sygdomme sjældent kan pege tilbage på vacciner. Men advokater som My Vaccine Lawyer106, lever godt af at føre vaccineskadedes sager. Over 2.000 mennesker siden 2018 og over 184 millioner kroner i erstatninger – selvom det ikke er meget erstatning for at skulle leve med Guillain-Barre syndrom107, Præstegård-Turners syndrom108, Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati109 eller allergiske reaktioner som Anafylaksi110, der er blandt de kendte skader iblandt vaccineofrene – generelt nerve og immunskader.

Sand frihed er personlige valg

I et frit samfund, skal myndighederne tilvejebringe vacciner og
mundbind der beskytter, så alle der vil beskyttes kan gøre brug af tilbuddene.
Frihed er ikke at indføre obligatorisk vaccine og mundbind!
Det sociale pres der lægges på hver enkelte borger er, at DU skal tage vaccinen for at beskytte andre. Det er ganske enkelt medicinaltyranni. Det er samme retorik med mundbindet, som jeg vil vise dig lidt om, i næste afsnit. Denne retorik er et direkte overgreb på din personlige frihed – det er præcis den sataniske påvirkning af menneskers tanker, der kommer til at lægge til grund for presset for at tage dyrets mærke. Man vender argumentationen forkert. Den korrekte måde at stille det op er, at myndighederne skal fremstille mundbind, der kan beskytte bæreren mod virus, så de mennesker der har dårligt helbred, eller er bange, kan tage det på og få beskyttelse. Det samme med vaccinen – myndighederne skal få lavet en vaccine der beskytter mod smitte, så alle der ikke vil smittes, kan tage vaccinen og føle sig sikre. Det ansvar skal ikke lægges på hver enkelte borger – vi skal være frie til selv at bestemme om vi vil vaccineres, eller om vi vil gå med mundbind.

Som med mundbind, da det blev påkrævet, hvor 1.000.000 danskere skulle bære det perfekt i en uge, for at forhindre én person i at blive smittet, ligeledes er det med vaccinen. Mellem 167 og 256 skal modtage vaccinen, for at undgå at én bliver smittet. Lyt nøje til følgende:

Pfizer meddelte for nylig, at dens covid-vaccine var mere end 90 procent “effektiv” til at forhindre covid-19. Kort efter denne meddelelse meddelte Moderna, at dens covidvaccine var 94,5 procent “effektiv” til at forhindre covid-19… Begge forsøg har en behandlingsgruppe, der modtog vaccinen, og en kontrolgruppe, der ikke fik den. Alle forsøgspersoner var Covid negative før forsøgets start. Analysen for begge forsøg blev udført, da et målantal tilfælde blev nået. Tilfælde blev defineret ved test af positiv polymerasekædereaktion (PCR). Der var ingen oplysninger om cyklusnummeret til PCR-testene. Der var ingen oplysninger om, hvorvidt ”tilfældene” havde symptomer eller ej. Der var ingen oplysninger om indlæggelser eller dødsfald.111

Bemærk her, at det er ”plat og krone” PCR testen der bruges, og ikke nok med det, ingen af studierne afslører hvor mange cyklusser de har brugt for at detektere coronavirussen. Hvis du ikke lige husker det, køres en DNA prøve igennem et antal gange, jo flere gange, jo mere ”forstørres” eller formeres DNA materialet, og jo mere sandsynligt er det at man får øje på DNA sekvensen man forventer for Corona. Derfor er det af stor betydning hvor mange cyklusser vaccineproducenterne testede med.

Pfizer-undersøgelsen havde 43.538 deltagere og blev analyseret efter 164 tilfælde. Så omkring 150 ud af 21.750 deltagere (mindre end 0,7 procent) blev PCR-positive i kontrolgruppen, og ca. en tiendedel af antallet i vaccinegruppen blev PCR-positivt. Moderna-retssagen havde 30.000 deltagere. Der var 95 tilfælde hos de 15.000 kontroldeltagere (ca. 0,6 procent) og 5 tilfælde hos de 15.000 vaccinedeltagere (ca. en tyvendedel på 0,6 procent). Effektivitets tallene, der er citeret i disse meddelelser, er oddsforhold.

Der er endnu ingen beviser for, at vaccinen forhindrede indlæggelser eller dødsfald. Moderna-meddelelsen hævdede, at elleve tilfælde i kontrolgruppen var svær sygdom, men svær var ikke defineret. Hvis der var indlæggelser eller dødsfald i begge grupper, har offentligheden ikke fået at vide det. Når risikoen for en begivenhed er lille, kan oddsforholdene være vildledende med hensyn til absolut risiko.

Hvis du ikke har hørt ordet oddsforhold før, er det sandsynligheden for, at en given begivenhed vil forekomme i forhold til sandsynligheden for, at den ikke vil forekomme. Lad os fortsætte artiklen.

Et mere meningsfuldt mål for effektivitet ville være antallet der skalvaccineres,for at forhindre en indlæggelse eller en død. Disse tal er ikke tilgængelige. Et skøn over antallet, der skal behandles fra Moderna-forsøget for at forhindre et enkelt ”tilfælde”, ville være femten tusind vaccinationer for at forhindre halvfems ”tilfælde” eller 167 vaccinationer pr. ”forhindret” tilfælde, hvilketikke lyder nær så godt som 94,5 procent effektivt. Udgiverne, der arbejder for farmaceutiske virksomheder, er meget kloge mennesker. Hvis der var en reduktion i dødeligheden fra disse vacciner, ville disse oplysninger være i første afsnit i meddelelsen.

Hvad så med Pfizer vaccinen?

Pfizers vaccine kan være mere end 90% effektiv. (Mahase, BMJ 2020; 371: m4347, 9. november) Specifikke data gives ikke, men det er let nok at tilnærme sig antallet af involverede, baseret på de 94 tilfælde i et forsøg, der har tilmeldt ca. 40.000 forsøgspersoner: 8 tilfælde i en vaccinegruppe på 20.000 og 86 tilfælde i en placebogruppe på 20.000. Dette giver en Covid-19 angrebshastighed på 0,0004 i vaccinegruppen og 0,0043 i placebogruppen. Relativ risiko (RR) for vaccination = 0,093, hvilket oversættes til en vaccineeffektivitet på 90,7% [100 (1-0,093)]. Dette lyder imponerende, men den absolutte risikoreduktion for et individ er kun omkring 0,4% (0,0043-0,0004 = 0,0039). Antallet, der er nødvendigt for at vaccinere (NNTV) = 256 (1 / 0,0039), hvilket betyder, at for at forhindre kun +etCovid-19 tilfælde, skal 256 personer havevaccinen; de andre 255 individer har ingen fordel, men er udsat for vaccine bivirkninger, uanset hvad de måtte være, og hvornår vi hører om dem112

Så der har vi det. Mellem 167 og 256 skal vaccineres, for at undgå at én bliver smittet. Det er ikke dig, der skal vaccineres for at beskytte andre, det er dig og 166-255 andre. Det er ikke dig, der skal gå perfekt med mundbind, det er dig og tusindvis andre. Og som vist tidligere, er vaccinen ikke lavet for at beskytte mod Corona, men for at mildne symptomerne. Artiklen siger endvidere:

Vi har allerede hørt, at en tidlig effekt af vaccinen er som tømmermænd eller influenza. Vil vaccinerede, der senere udsættes for coronavirus, få en mere alvorlig sygdom som et resultat af ”antistofafhængig forbedring af infektionen” (ADEI), en kendt risiko for coronavirusvacciner?

Ingen kender langtidsbivirkningerne. Vil en vaccineret være værre stillet, når personen konfronteres med andre stammer af virussen? Der er tusindvis af forskellige stammer i verden nu, og her er et kort der af tekniske årsager kun viser 3000 stammer:113


Alt vi oplever nu, er en forberedelse. Global nedkøling, opvarming og nu bare almindelige klimaforandringer, er som grøn omstilling en forberedelse til trængslen. Corona er en forberedelse til trængslen, og vaccinen er en forberedelse til trængslen. Gud har vist os at 50% af klodens befolkning vil udryddes i trængslen, under det fjerde segl og den sjette basun (Åb. 6:7-8 og Åb. 9:15-18). Ridderen på den blege hest (gustengul på Dansk), vil bl.a. dræbe med død, hvilket betyder at han vil dræbe med sygdomme – Amplified Bible oversætter det ”pest og sygdomme”, og den Danske 1948 oversættelse bruger helt korrekt ordet ”sot”, der betyder ”farlig og smitsom sygdom”, hvorfor mange oversættelser siger pest. Et scenarie kan være, at netop en vaccine der kompromitterer massernes immunforsvar, vil være en forberedelse på næste virus der produceres, som kan ramme præcis der, hvor immunforsvaret er svækket. Det er ikke for underholdningens skyld verden har fået elitens 10 bud i Elberton, Georgia, USA - Georgias Guidesten, der siger ”Fasthold menneskeheden under 500.000.000 i bestandig balance med naturen114. Den umiddelbare fremtid byder på en uhørt menneskeofring, udført af den elitære dødskult, som vi ind til nu har set drive verden ind på scenen hvor stykket snart bliver opført.

Jo tættere vi kommer på vaccinen, jo mere vil medierne lægge vægt på alle tilkendegivelserne i befolkningen, der viser tillid til og ønske om vaccinen.

Mundbind


Det er en artikel for sig selv, men kort sagt, indførte man mundbind over hele Jorden af én eneste årsag – at WHO siger det. Selv lederen for Centers For Disease Control påstod at mundbind gav mere beskyttelse end en vaccine115. Den danske journalist og nu politiker der er blevet dansk sundhedsminister, Magnus Heunicke, blev på TV grillet af Kim Bildsøe Lassen, og hans eneste argument for mundbindet gik fra en påståeligt masse videnskabelige rapporter, til at andre lande gjorde det, til i bund og grund fordi WHO sagde at det virkede116.

Nu påstår CDC at de aldrig har sagt at mundbind beskytter, hvilket Tucker Carlson fortæller, idet de skrev til hans show at ”På intet tidspunkt har CDC-vejledning antydet, at masker var beregnet til at beskytte bærerne117.

Hele verden har fået mundkurv på – endda en møgbeskidt mundkurv med risiko for bakterieinfektion, fordi den er fyldt med mange gange den mængde bakterier der er tilladt118 - fordi nogle få forskere har en mavefornemmelse, og bruger WHO som taleorgan. Måske er det ikke så underligt at nogle tandlæger i USA har rapporteret en fordobling af huller, mundeksem, betændelse og at klienterne oftere har dårlig ånde119, efter de er begyndt at bruge mundbind i dagligdagen. Der er også en stigning i folk der oplever at deres hud bliver ødelagt på grund af fugt, bakterier, kemikalier fra mundbindet og at huden slides tynd.120 I Florida blev borgerne beordret til at bære mundbind i egne hjem121, og i Indiana kunne man se frem til 6 måneders fængsel, hvis man undveg mundbindet122. Der findes ingen studier, hvilke der er lavet adskillige af siden 60’erne, som viser at mundbind beskytter mod virus – slet ikke i hverdagsbilledet for mennesker der ikke færdes i sterile miljøer, som et hospital. Der er ingen beskyttelse. Tværtimod. På hjemmesiden Rational Ground har de lavet en oversigt over smittetal i forskellige lande over tid, og den viser hvor de forskellige restriktioner, herunder mundbind, blev indført, og smitten er generelt eksploderet efter indstiftelsen af mundbindet123.

Her er data for Danmark fra 22-01-2020 til 19-12-2020, hvor mundbind og lockdown er plottet ind. Smitten den er fuldstændig upåvirket – går op og ned både før og efter restriktionerne:

The New York Times lavede med det globale data- og undersøgelsesfirma Dynata en stor undersøgelse i USA, hvor de fra 2-14 juli interviewede 250.000 mennesker udover alle 50 stater124 om deres brug af mundbind. De data har Rational Ground brugt til at lave en oversigt der holder mundbindsbrug og smitte op imod hinanden125. Når de ekstrapolerer tallene ud på antallet af folk der bruger mundbind sammenlignet med smittetrykket, så viser statistikken at jo flere der bruger mundbind, jo mindre udbredt er smitten. Jo færre der bruger mundbind, jo hurtigere falder smittetrykket. Rational Ground har også taget smittedata for Corona og lavet grafer over smitten, hvor de har angivet hvornår mundbind blev obligatoriske. En særlig sammenligning er Sverige og Israel, hvor Israel er eksploderet i et restriktionsmareridt. Diagrammet er lavet over data for et halvt år, fra 12. marts til 24 september126:


Flere lockdowns, maskepåbud, større bøder for ulydighed mod maskepåbud, udgangsforbud m.v. har intet gjort for Israel, hvor Sveriges smittetal har været lidt opadgående for at falde igen. Og før du lader mediernes smædesange mod Sverige genafspille i dit hoved om at Sveriges håndtering er ansporet af økonomi og menneskefjendskhed, så se denne sammenligningsgraf som SCB (Statistics Sweden) har lavet for de sidste 5 år, fra 2015-2020, over daglig dødelighed:


Sverige har i foråret en kort periode på 2 måneder med forøgelse af dødsfald fra slutningen af marts til slutningen af maj. Men ellers er det helt normalt, og Karlsten fortæller:

Visse regioner er især ramt hårdt. I Stockholm har antallet af dødsfald været betydeligt højere end gennemsnittet, men er nu sunket til mere normale niveauer, selvom der stadig er en overdreven dødelighed. I løbet af tredje kvartal i år har Stockholm landets største dødelighed. 8,4 procent lavere end i samme periode, 2015-2019127

Man kan undre sig, at når nu alle studier og al fornuft viser at mundbind ikke virker, endda tværtimod – er det mon, set fra elitens stol af, en overlagt beslutning for at holde kunstigt live i Corona for at mindske modstanden mod den Store Nulstilling? Eller er det for at vise os med et fysisk udtryk, at ytringsfriheden er død? Alle oplysninger der ikke følger den offentlige historie, er siden begyndelsen af Corona, blevet slettet, eller censureret med et fact-checker ikon, og folks konti er blevet lukket om det er Facebook, Twitter eller YouTube.

WHO har lavet et overvågningsdiagram, der viser forskellige eksemplarer af influenzatyper for 2019-2020, og det tyder på at alt alle influenzatyper (ligesom andre sygdomme, hvilket Genevieve Briand fandt – se tabellen under Corona afsnittet) nu registreres som Corona, for influenza er udryddet128.


Hvorfor bruger vi mundbind? I bedste fald er det politisk symbolpolitik, og for borgere et dydssymbol. Et symbol er det, og der er et aspekt af alt det her, som ingen taler om, men som jeg tror er yderst vigtig for forståelsen. Vi er oppe imod en stærk okkult magt, hvor denne verdens topledere udfører ceremonier, der skal skabe en stærk okkult energi som frembringer deres despot, Antikrist. F.eks. er det kendt i okkulte kredse, at aborter er ceremonielle menneskeofringer til Satan, hvorfor der er så stor støtte til abort i samfundene. Igennem retorik og kløgtigt udformede etiske argumenter, er den ugudelige verden blevet overbevist om, at en kvinde bestemmer over sin egen krop, hvilket ganske ulogisk underforstået også betyder barnets krop. Uden forståelse for alvoren af livets tilblivelse, ofres børn i dag, som de blev det til Molok i gammel tid. Bemærk at selvom barnet ikke dræbes som ceremoniel menneskeoffer, men klinisk i maven, så er det i åndelige forstand et gyldigt offer.

Mundbind, eller maske, har også en åndelig effekt – også selvom det er en kirurgisk maske – ligesom en klinisk abort er en menneskeofring. En rapport kaldt ”Satanisk Kultbevidsthed”129, lavet i samarbejde mellem U.S. Defence Investigative Service, en detektiv, en løjtnant, en sergent m.fl., forklarer hvordan sataniske kulter arbejder, så enhver afdeling for retshåndhævelse kan kortlægge sataniske forbrydelser. Her står bl.a. at et af tegnene på satanisk ceremoni er, at ofrene er iklædt ceremoniel kappe eller maske.

Her er billeder af fortidens slaver, der fik maske på for at de som sultne og tørstige arbejdere ikke skulle spise af de sukkerrør eller kornet, de høstede, eller som symbol på at de ingen rettigheder havde, at de var ejet, at de ikke havde retten til at tale.


Cisco Wheeler, som jeg fortæller mere om i artiklen ”Åndelig og sjælelig kontrol, igennem misbrug af Guds Ord”, fortæller at i hendes Monarch-programmering til en perfekt slave, der elsker sin hersker, blev de både sjæleligt og åndeligt forbundet med herskerne der mishandlede dem, og de bånd symboliserede de ved at tage masker på, så de lignede deres ”fader” der programmerede dem130. Ligeledes blev maskerne brugt til at umenneskeliggøre dem, så de igennem mishandlingen fik troen på at de var et bestemt dyr. Programmørerne her var det, de kalder Mødre af Mørket, der ligesom i sataniske kulter, havde deres egne kapper og masker til ceremonien131.

Encyclopedia Britannica fanger også den del af maskeraden og fortæller at masker er

en form for forklædning eller skjul, der normalt bæres over eller foran ansigtet for at skjule en persons identitet og ved sine egne træk etablere et andet væsen… Ved påtagelse af masken gennemgår bæreren undertiden en psykisk forandring og antager som i en trance den åndskarakter, der er afbildet af masken132

Manley P. Hall, en okkult 33grader frimurer fortæller om masker at,

En maske bliver næsten altid en fuldstændig forandring af en personlighed.

Hvis den ledsages af et passende religiøst ritual, bliver masken hemmeligheden bag udviklingen af en ejendommelig teologisk tro på, at der var en guddommelig magt i masken. Og når den blev båret korrekt og under rituel tilsyn, bragte den en guddom i kontakt med menneskeheden133

En mental forberedelse på trængslen

Maskerne er et fysisk udtryk, der igennem den medfølgende psykiske undertrykkelse, forbereder befolknigen på forandring. Det er en ubevidst, religiøs underkastelse, der med Antikrists ånd tilrettelægger den kommende mentale og åndelige accept, af Antikrist.
Den okkulte elite, får selvfølgelig ikke verden til at gå med masker der ligner fugle, drager og andre ting som han siger, visualiserer noget der ikke har form eller en legemløs energi – altså dæmoner. Men kirurgiske masker og andre masker med alverdens print m.v. på, det har samme formål og samme virke i den åndelige verden. Menneskeheden kommer i kontakt med den okkulte verden, og jeg ved at jeg ikke er den eneste der mærker et stærkt okkult tryk over verden i disse dage, som bringer modløshed, vrede, håbløshed og opgivenhed.

Maskerne har den vigtige effekt, at verdens befolkning skal – ligesom i okkulte ceremonier – gennemgå en psykisk forandring der igennem det synlige udtryk mentalt forbereder dem på at verden er nødt til at gå ind i en ny tid, med en ny normal, der ændrer deres rettigheder og status som mennesker. Den okkulte lære er, at vi går ind i vandmandens tidsalder og skal forbindes med ned nye ånd der materialiseres i det, vi som kristne kender som Antikrist, ligesom fiskens tidsalder blev materialiseret i Jesus.

Jeg forstår udmærket hvis du tænker jeg kommer alt for langt ud i spekulationer med det her. Men tænk over det – der er ingen studier overhovedet, der viser at mundbind virker. Det eneste vi hører fra Søren Brostrøm og hans pendanter i andre lande er, at de har bevis nok. Ingen får lov at se deres beviser, for de er der ikke – det er bare et mantra de gentager, uden selv at vide hvorfor. Tilmed er der flere politiske beslutningstagere for masker, der er taget i selv at gå på restaurant og holde sammenkomster imod reglerne uden maske134, ligesom Mecklenburg amt manager og Dena Diorio, en North Carolina amtdame, der bad pøblen om at blive hjemme til jul, mens hun selv tog sig retten til en personlig beslutning at køre til sin familie i Durham135. Hvis de troede på at Corona er farlig, og at masker virkede, ville de som alle andre frivilligt og velvilligt bruge dem. Men de er i samme båd som folket de reagerer.

Mundbind har i åndelig forstand, hos denne verdens fyrster, en klar og tydelig betydning. Vi er deres slaver. Vi bliver igennem alt det her sjæleligt og mange åndeligt forbundet med det, der sker, med herskerne der fra begyndelsen har udtænkt planen om global slaveri. Verden forberedes igennem alt det her på den nye verden, hvor Antikrist er fürer, hvor tvang dikterer dagsordnen, i særdeleshed religiøst, da hele verden skal tilbede Satan (Åb. 13:8-14). Mundbindene er for dem, et ceremonielt udtryk der forkynder at vi er på vej ind i en ny tid, hvor Satan får frie hænder uden tilbagehold, til at regere verden de sidste 7 år, før Jesus kommer fysisk igen og regerer kloden, diametralt modsat det verden lige har oplevet. Hvis Han ikke gjorde det, hvis Han ikke ”afkortede de dage, da blev intet menneske frelst” (Matt. 24:22 : Mark. 13:20).

Nu ved vi hvad der driver mennesker som Lancaster’s borgmester, R. Rex Parris til at miste sin menneskelighed og sige, ”Hvis det var op til mig, ville enhver, der ikke bærer en maske når de er ude i offentligheden, blive arresteret. Det er indenrigsterrorisme og skal behandles som sådan136. Det er ganske enkelt okkulte kræfter der dikterer mandens tanker.

Og det leder os naturligt til næste alvorlige punkt, planen om at aktivt at eksekvere slaveriet som mundbindet symboliserer.

World Economic Forum (WEF) og den Store Nulstilling


Vi har set hvordan eksperter sætter dagsordnen i dag – omend de kan sige hvad som helst i modsigelse af hinanden, bliver der lyttet og ageret efter udvalgte anbefalinger. Og det er præcist hvad der nu er ved at forme sig til en global forandring af verden – en masse ikke-folkevalgte mennesker, der i rungende fravær af demokrati, lægger fundamentet for en ny verden.

Corona er blevet løftestangen til denne Store Nulstilling. Det er en voksende bevægelse imellem verdens mest magtfulde ledere, der råber efter en global nulstilling. Den Store Nulstilling (engelsk The Great Reset), er en socialistisk trojansk hest, der giver eliten denne unikke mulighed, at lukke ned for den onde frie kapitalistiske verden som vi kender den. Klaus Schwab (mere om ham om lidt), udtalte,

Alle lande, fra USA til Kina, skal deltage, og enhver industri, fra olie og gas til teknologi, skal omdannes… Kort sagt, vi har brug for en stor nulstilling af kapitalismen.137

Eliten vil indstifte himmel på Jord med en ny verden i balance med naturen – de ønsker at overtage og dominere Jorden. Derfor skal kapitalismen aflives, for den giver mennesker som dig og mig mulighed for at etablere det uafhængige liv vi gerne vil have, ved omsætte vores anstrengelser til økonomi og ejendom. Men i den nye verden, skal vi være afhængige af eliten, være afhængige af deres nåde og venlighed. Kommunisme, som verden har set før, er alt andet end nåde og venlighed. Eliten tager det gode liv, mens vi – pøblen, de unyttige ædere, får lov at overleve i den mængde eliten tillader. Og den store nulstilling er en anden term for den nye verdensorden. Det gør tidligere senator og Skull & Bones medlem John Kerry tydeligt:

Begrebet nulstilling er vigtigere end nogensinde før… Jeg tror personligt ... at vi er ved begyndelsen af en ekstremt spændende tid… Jeg tror, at Europa er nødt til at se på det med Brexit og den stigende nationale populisme - nationalistisk populisme… Hvilket virkelig er en af de prioriteter, som vi alle skal tage fat på. Man kan ikke afvise det.138

Populisme skal her ikke forstås som antikapitalistisk, selvom det er et element i populismen. Det betyder folkelig – det er en politisk retning der er imod en centraliseret styring af samfundet, en betegnelse venstrefløjen (inkl. Kerry) bruger nedsættende om højrefløjen, der søger at danne en politik efter folkets forståelse af virkeligheden – det, de oplever og lever efter og ikke elitære højtragende ideologier, som vi ser forplante sig i dag, hvor venstrefløjen vil danne et teknokratisk styre. Populisme er antielitær og er skeptisk – præcis hvad vi har brug for nu, mere end nogensinde før. Klart elitens overtagelse af kloden skal bekæmpes.

”Build Back Better” - Byg Bedre Bagefter (er nok den bedste oversættelser der fanger betydningen), er WEF’s motto, der er adopteret fra FN. Det motto vil man nok støde på mange steder, og det er derfor vigtigt at kende hvad det står for. Det kommer fra et FN dokument kaldt ”Sendai Rammeværk for reduktion af katastroferisiko 2015-2030”, der skitserer ”syv klare mål og fire prioriteter for handling, for at forhindre nye og reducere eksisterende katastroferisici139 og som selvfølgelig forsøger at sammenknytte FN’s 17 verdensmål med dette motto:

FN-chef António Guterres har advaret om et “uovertruffen økonomisk chok” som et resultat af COVID-19-krisen. Så fremadrettet, vil den private sektor kunne build back better for at omorganisere den post-pandemiske verden, eller vil FNs vision om en bæredygtig fremtid henvises til et lavt prioriteret mål?140

1. september 2020, blev der i Danmark holdt et Build Back Better topmøde, hvor også kronprinsessen deltog, og på det møde blev der diskuteret ”energisk hvordan design kan forbedre verden med Corona141 og man kaldte på partnerskaber til at samarbejde ”om øget bæredygtig bykvalitet142. Der lægges op til at alt fra omgivelser til sociale konstruktioner laves om, til en verden styret af Corona.

I WEF dækker mottoet over Den Store Nulstilling, det, at man ikke vender tilbage til verden som vi kendte den for et år siden – før Corona. Og WEF fortæller i en artikel med titlen, ”For at kunne build back better, skal vi genopfinde kapitalismen” at:

Takket være den igangværende pandemi er verden ude af balance – og det vil den fortsat være i de kommende år. I stedet for at slå os ned i en ny normal, bør vi forvente en COVID-19 dominoeffekt, der udløser yderligere forstyrrelser - positive såvel som negative - i det kommende årti… Et ægte opsving fra COVID-19 handler ikke om at bringe tingene sammen igen som de var: vi er nødt til at build back better, at nulstille, hvis vi skal takle de dybe systemiske sårbarheder, som pandemien har udsat for.143

Så vi har altså kapitalisme mod FN’s 17 verdensmål, som er inkorporeret i den Store Nulstilling. Det bliver ikke præsenteret som noget negativt, det er klart – de siger ikke at den kommunistiske ideologi er fundamentet for det hele, og at din og min rigdom – frugten af vore anstrengelser – skal fordeles ud i hele verden for at udrydde fattigdom og skabe social retfærdighed. Nej, det lyder sådan her når Joe Biden - nærmere dem der styrer Biden, fremlægger konceptet:

I denne krisetid har Joe Biden en plan om at skabe millioner af godt betalte jobs og give Amerikas arbejdende familier de værktøjer, valg og frihed, de har brug for til at kunne build back better.144

Og politikerne er ved at få det på læberne, som f.eks. borgmesteren i New York, Bill de Blasio:

Vi kan aldrig gå tilbage til en fortid, der ikke fungerede. COVID - COVID-æraen har lært os det så klart… vi er nødt til at gøre det bedre, og det vil vi, og det betyder en forpligtelse til at bekæmpe forskelle og ulighed i alle dele af livet… fra begyndelsen var det, jeg prøvede at fokusere på, et meget simpelt koncept, retfærdighed og ekspertise - at vi havde brug for en grundig ændring af ressourcefordelingen… Jeg vil gerne sige meget ærligt, vores mission er at omfordele velstand. Mange mennesker stritter over denne sætning - det er faktisk den sætning, vi skal bruge145

Den Internationale Valutafond taler selvfølgelig med om nødvendigheden af den Store Nulstilling, og Kristalina Georgieva, administrerende direktør for IMF, sender tak til ”Hans kongelige højhed prinsen af Wales og til professor Schwab for at bringe os sammen” og taler om hvordan den Store Nulstilling skal lede til ”en grønnere, smartere, mere retfærdig verden i fremtiden146, altså nedbringning af CO2, en digital økonomi og en retfærdig verden, hvor fattigdom udryddes.

Målet med politikken bag klimaforandring, som er stærkt implementeret i nulstillingen og FN’s verdensmål, det er også målet for New Age, at tage kontrol over land, vand og luft – endog hele fødekæden – alt hvad kristne mennesker igennem de sidste 50 år har advaret om, og ikke mindst hvad Bibelen har advaret om, det synes at være indeholdt i denne Store Nulstilling, hvorfor jeg kalder det den store trængsel.

Den Store Nulstilling er ganske enkelt fascisme. Og med det ord, mener jeg en politisk bevægelse, der med diktatur tilsidesætter demokrati. Det er en autoritær undertrykkelse af befolkningen, der sætter stat og folkemængde over det enkelte individ. Det er en elitær styreform, der med Fascesen (se billedet) som symbol viser at ordensmagten er til for at beskytte magthaverne, eliten bag undertrykkelsen.

Tusindvis af mennesker deltager med sine religiøse og aktivistiske verdenssyn. Og for at få fat i ungdommen, har WEF grundlagt bevægelsen, ”Global Shapers Community”, der har mere end 13.000 medlemmer i 430 byer i 130 lande147. Børn og unge er lette at programmere, og de er stærke evangelister der spreder budskaberne som ringe i vandet, ud i de kommende generationer – et stærkt redskab i den kommende verdensorden hvor de hjernevaskede vil have holdninger, præcist som de er blevet formet igennem bevægelser som denne.

Det som Greenpeace var for miljøismen eller økologismen, det er denne store nulstilling på alle områder af samfundet – og vil være det helt ind i det inderste af mennesket (mere om det senere). Al Gore, klima-alarmisternes konge, råber som altid også højt og skingert:

Så jeg tror, det er en tid til en Stor Nulstilling... Vi er nødt til at rette op på mange af disse problemer, der har fået lov til at fæstne sig alt for længe. Og klimakrisen er forresten en mulighed for at skabe titusindvis af nye arbejdspladser, rense luften og reducere dødeligheden fra pandemier, fordi luftforureningen fra forbrænding af fossile brændstoffer øger dødeligheden fra Coronavirusen... Så det er tid til en nulstilling for at løse en masse udfordringer, først og fremmest klimakrisen148

Prince Charles, der igangsatte hele klimakampagnen i 1991 under et to-dags seminar på den royale yacht, Britannia, sammen med b.la. ”Albert Gore, embedsmænd fra Verdens Banken, organisationsledere fra firmaer så som Shell og British Petroleum, de overordnede regeringsuafhængige organisationer, og europæiske politikere149, han er også vakt:

Vi har en gylden mulighed for at gribe noget godt ud af denne [COVID-19] krise. Dens hidtil usete shockbølger kan meget vel gøre folk mere modtagelige for store visioner om forandring150

Som Hillary Clinton udtrykte det, ”Lad aldrig en god krise gå til spilde… Lad den ikke gå til spilde når den kan have en meget positiv påvirkning på klimaforandring og energisikkerhed151. Det er belejringen af verden – fabrikerede shockbølger, der fravrister os vores ret til ejendom og frihed.

Grundlægger og leder for WEF, er professor Klaus Schwab, tidligere medlem af Bilderbergs styringskomité152. Når man lytter til hans tanker og planer, er det tydeligt at han er gennemsyret af den okkulte plan for alt hvad endetiden kommer til at bringe. Som jeg viste i artiklen om Corona, har WEF et spindelvæv af handlinger som respons på alle verdens begivenheder, fænomener - alt hvad samfundene er gjort af. Covid-19 har på siden (igennem punktet ”Respons og Genopretning”) fangearme ud i områder som ”Global Regering”, ”Retfærdighed og Lov”, ”Vaccination” og ikke mindst ”The Great Reset” - som igen fører til følgende liste som jeg gengiver i sin helhed, for at du kan få en fornemmelse af hvor omfattende det er:

Biodiversitet, Bank- og kapitalmarkeder, Bæredygtig udvikling, International handel og investeringer, Global regering, Fremtiden for sundhed og sundhedspleje, Udviklingsfinansiering, Finansielle og monetære systemer, Byer og urbanisering, Digital identitet, Den digitale transformation af erhvervslivet, Quantum Computing, 5G, Droner, Digital økonomi og ny værdiskabelse, Fred og modstandsdygtighed, Systemisk racisme, Plast og miljø, Avanceret fremstilling og produktion, Offentlige finanser og social beskyttelse, Klima forandring, Ledelse, Fremtiden for økonomisk fremgang, Computerens fremtid, Den Fjerde industrielle revolution, Internetstyring, Havet, Fremtidens energi, Fremtidens mobilitet, Grønne nye aftaler, Kønsligestilling, LGBTI-inklusion, Menneskerettigheder, Blockchain, Kunstig intelligens, Fremtiden for medier, underholdning og kultur, Globale risici, Arbejdskraft og beskæftigelse, Geo-økonomi, Agil regeringsførelse, Luftfart, rejser og turisme, Batterier, 3D-udskrivning, Luftforurening, Miljø og naturressource sikkerhed, Cirkulær økonomi, Landbrug, mad og drikkevarer, Fremtiden for mad, Virksomhedsledelse, Global sundhed, Retfærdighed og lov, Borgerlig deltagelse, Skove, COVID-19, Inkluderende design, Vaccination, Beskatning, Geopolitik, International sikkerhed153

Elitens håb for 2030

Jeg ejer ikke noget. Jeg ejer ikke en bil. Jeg ejer ikke et hus. Jeg ejer ikke apparater eller tøj... Der er ingen steder jeg kan gå hen, uden det blive registreret. Jeg ved, at et eller andet sted optages alt, hvad jeg gør, tænker og drømmer om.
En én-verdensorden med kontrol og magt over land, vand og luft, digital identitet og økonomi, kontrol og magt over internettet og en global inklusion af alverdens seksuelle afvigelser, er få punkter der viser at den globale nulstilling er identisk med den store trængsel. Men der er mere der viser at magthaverne kan trænge helt ind i vores tanker, hvortil de både kan læse og skrive, og man forstår at teksten i Åb. 17:13 kan opfyldes på mange måder, ”De har én og samme tanke”. Både mediepåvirkning fra TV og internet, fra politisk korrekthed – men også direkte adgang til tankeimplementering, kan opfylde denne profeti. Man ønsker at indstifte et teknokrati, hvilket kaldes den ”fjerde industrielle revolution”, hvor samfundene styres af teknikere og økonomers kolde regneark, uden hensyn til hvordan samfundene fungerer i dag.

I sin bog ”Covid-19: The Great Reset” tilkendegiver Klaus Shwab de områder hvor forandring er nødvendig, og ingen sten undlader han at vende. Økonomisk nulstilling, social nulstilling, geopolitisk nulstilling, miljømæssig nulstilling, teknologisk nulstilling og industriel nulstilling154 – alt sammen spreder sig ud i alt, hvad vi kender. Det er utvetydigt at Corona er midlet til målet – truslen – eller rettere illusionen om truslen, som eliten har ventet på.

Han udgav sidst i 2018 sin bog, ”Former fremtiden for den fjerde industrielle revolution”, hvor han taler om hvordan han ser fremtiden, mere konkret 2030 – og det er virkelig uhyggelig læsning. Om hjernen fortæller han:

de kan trænge ind i det hidtil private rum i vores sind ved at læse vores tanker og påvirker vores opførsel… De kan ændre byggestenene i selve livet, inklusive mennesker, der endnu ikke er født155. Neuroteknologier betyder noget af tre grunde. For det første evnen til at læse og skrive til hjernen indvarsler nye industrier og systemer til værdiskabelse, som vil blive dybe sociale, politiske og økonomiske virkninger. … evnen til at rette mangler eller tilføje forbedringer… evnen til at få adgang til en persons inderste tanker og påvirke hans eller hendes tænkning… påvirke hjernen på mere præcise måder kan ændre vores selvfølelse, omdefiner hvad det betyder at have oplevelser og fundamentalt ændre hvad der udgør virkeligheden… som kapaciteter på dette område forbedres, fristes retshåndhævende myndigheder og domstole til at bruge teknikker til at bestemme sandsynligheden for kriminel aktivitet, vurdere skyld eller endda muligvis vil det at hente minder direkte fra folks hjerner stige. Selv krydsning af en national grænse kan en dag medføre en detaljeret hjernescanning til vurdere en persons sikkerhedsrisiko.156

Ligeledes taler han om biotech, at vi som mennesker skal forbedres med teknologi-implementering:

Fjerde industrielle revolutionsteknologier stopper ikke med at blive en del af den fysiske verden omkring os - de bliver en del af os. Dagens eksterne enheder - fra bærbare computere til virtual reality-headset - vil næsten helt sikkert blive implanteret i vores kroppe og hjerner. Eksoskeletter og proteser vil øge vores fysiske kraft, mens fremskridt inden for neuroteknologi forbedrer vores kognitive evner. Vi bliver bedre i stand til at manipulere vores egne gener, og vores børn. Denne udvikling rejser dybe spørgsmål: Hvor trækker vi grænsen mellem menneske og maskine? Hvad betyder det at være menneske?157

Vi kikker med Klaus Schwabs øjne ind i en mørk, mørk fremtid, som for ham og de mange, mange mennesker der arbejder for den Store Nulstilling, er lys, spændende og fyldt med håb. I en tale på WEF, med en accent der fører os tilbage til Anden verdenskrig, hvilket var sidste gang man forsøgte at skabe en ny verdensorden (hvilket var forhastet i forhold til Guds tid), forklarer han også formålet med denne kommende nulstilling – at nedbryde den gamle verdensorden og opbygge den nye tidssvarende verdensorden:

Det er tydeligt, at vi er midt i den mest alvorlige krise verden har oplevet, siden Anden verdenskrig. For 75 år siden, gik lande og folk sammen for at forme den globale orden for post-krigen, hvilket bragte os årtier med fred, forøgelse af globalt samarbejde og fremgang for hundrede af millioner mennesker over hele verden.

Covid-19 krisen har vist os, at vores gamle systemer ikke passer til det 21 århundrede. Den har åbenbaret fundamentale mangler af social samhørighed, retfærdighed, inklusion, lighed. Nu er det et historisk øjeblik, hvor vi ikke bare kan bekæmpe virussen, men forme systemet til behovet i post-corona æraen.

Vi kan forblive passive, hvilket vil lede til forværring af de tilbøjeligheder vi ser i dag: polarisering, nationalisme, racisme og ultimativt forøge social konflikt og uro.

Men vi har et andet valg. Vi kan bygge en ny social kontrakt, hvor vi i særdeleshed integrerer den næste generation. Vi kan ændre vores opførsel til at være i harmoni med naturen igen, og vi kan sikre at teknologien for den fjerde industrielle revolution, udnyttes bedst til at bibringe os bedre liv.

Kort sagt, vi har brug for en stor nulstilling.

Vi må mobilisere alle forfatninger i vores globale samfund for at samarbejde - vi må ikke miste dette unikke vindue af muligheder. Af den grund, er jeg taknemmelig for at vi er samlet til denne bekendtgørelse for dette store nulstillings initiativ, ikke bare af hans kongelige højhed, Prinsen af Whales, men også af repræsentativer for internationale organisationer, virksomheder, unioner, forskere og mere end noget andet, den yngre generation.158

Påstanden er, at udbredelsen af Covid-19 i hele verden, ødelægger verdensøkonomien. Det kræver selvsagt en fortolkning af situationen i samme grad, som når en forsvarsadvokat forsøger at rense en morder alle kan se er skyldig. Det kræver en målrettet tour igennem en snedig sammensat argumentation, for at nå til konklusionen at det er Covid-19 der har ødelagt økonomien. Alle kan se at det er hvert lands politikere, der har lyttet til en udvalgt mængde eksperter, centraliseret via WHO, hvorpå de i en fælles overreaktion har lavet lockdowns, og ødelagt virksomheder og arbejdsplader – tillige med menneskelige relationer helt ind i kernefamilien, via en opdigtet og falsk narrativ der er genfortalt igen og igen, af en forræderisk presse.

Med andre ord; eliten har, igennem sine vasaller – landenes politikere der ikke er mere end mellemledere der udfører elitens beskidte arbejde – tvunget restriktioner og begrænsninger ned over befolkningen, med ét eneste formål, med Corona som agent, at nedbryde den gamle post-krigs verdensorden, så en ”Novus Ordo Seclorum” kan bygges – en ny orden for tidsalderen, eller en ny verdensorden, som angivet på bagsiden af dollarsedlen, under elitens logo, pyramiden. Det interessante er her også, at astrologer ser den 21. december, hvor Jupiter og Saturn stilles på linje i vandmandens tegn, som den store konjunktion, der bebuder at verden er gået ind i vandmandens tidsalder. Det er en gylden tidsalder for New Age, hvor vi alle skal nå til erkendelsen af at vi alle er Gud, at Gud er i alt.

Vandmandens tegn er også et dobbelt tegn og betyder to vibrationer. Det er her, at dets forhold til Fisken kommer frem, for ligesom Fisken på illusionens hjul, det foranderlige kors, står for masse og trældom, begynder substans og anima mundi eller den fængslede sjæl, i Vandmanden, at arbejde i gensidig tolerance og i det højere vandmands individ, udtrykker sjæl og ånd sig gennem substans159

Det er jo heksesnak fra den dybeste okkultisme, nedskrevet af Alice Bailey fra dæmonen Djwhal Khul. Det går som hånd i handske med den okkulte tanke bag mundbind, hvor vi bliver sjæleligt og åndeligt forbundet med Antikrist. Betydningen, at det højere vandmands individ sjæleligt og åndeligt kommer til udtryk igennem substans, flytter helt naturligt fokus over på passagen i Bibelen, hvor Johannes ”så et dyr stige op af havet; det havde ti horn og syv hoveder og på hornene ti kroner og på hovederne gudsbespottelige navne” (Åb. 13:1). Dette dyr, denne vandmand der kommer op af havet, er Antikrist, der nu er den fængslede sjæl (Antikrists ånd) der ikke fysisk kan fremstå før den, der holder igen er fjernet (vi troende i Jesus), men hvis sjæl og ånd vil komme til udtryk, igennem substans – igennem mennesket Antikrist.

Det synes tydeligt, at alt vi oplever i begyndelsen af denne nye tid, sammenfalder med okkultisternes forventning af tiden, samtidig med at vi ser at tiden for at vi rykkes bort kan være hvilken som helst dag nu.

Og verdensmagterne løfter i flok, for at nå målet. WEF har for nuværende listet 614 både store og små samarbejdspartnere inden for landbrug, bilindustrien, luftfart, rejse og turisme, bank og kapitalmarkeder (Goldman Sachs og andre store banker som Bank of America), digital kommunikation (telefonselskaber og fabrikanter som Telenor, Nokia, Ericsson m.v.), energifunktioner (herunder Ørsted), sundhed og sundhedspleje (herunder Novo Nordisk, Novartis, Bill & Melinda Gates Foundation, AstraZeneca, Moderna – der laver Covid-19 vaccine), IT, infrastruktur, institutionelle og private investorer (herunder PensionDanmark), forsikring, medier, underholdning og information (herunder Google og Facebook), minedrift og metaller, olie og gas, forsyningskæder og transport. Alle brancher er repræsenteret og der kommer løbende flere til. Siden Februar 2020, har ”næsten 1.800 organisationer fra erhvervslivet, regeringer og civilsamfundet tilsluttet sig Forumets COVID-handlingsplatform efter pandemiens udbrud160.

Store pengetunge spillere, hvori eliten holder sine enorme summer af rigdom, er med til at nedbryde kapitalismen igennem global kaos, for at opbygge en verden efter deres eget hoved og interesser. Og med Google og Facebook om bord, er det stort set ligegyldigt hvad de planlægger, så vil verden få det positive spin på historien, mens bigtech igen undertrykker oppositionen.

Måden alt fungerer på forventes forandret – alle aspekter af menneskehedens aktiviteter skal underlægges denne plan - regering, finans, energi, mad, medicin, job, byplanlægning, fast ejendom, retshåndhævelse, menneskelige interaktioner m.v. F.eks. mener Bill Gates at over 50% af al forretningstrafik vil forsvinde til fordel for videokonferencer, og folk vil ikke være på kontorerne over 30% af deres arbejdstid161. Det er en af de mindre forandringer. Her er planen for 2030, efter WEF’s drejebog162. Her skriver de indledningvist:

at forestille sig morgendagens samfund, kan give os et nyt perspektiv på nutidens udfordringer og muligheder.

Vi bad eksperter fra vores Global Future Councils om deres ideer om verden i 2030, og dette er resultaterne…

Punkt ét er citeret fra socialdemokraten Ida Auken og omhandler det, at ingen ejer noget mere, alle produkter er services du lejer:

Velkommen til året 2030. Velkommen til min by - eller skal jeg sige vores by. Jeg ejer ikke noget. Jeg ejer ikke en bil. Jeg ejer ikke et hus. Jeg ejer ikke apparater eller tøj… En gang imellem vælger jeg at lave mad til mig selv. Det er let - det nødvendige køkkenudstyr leveres ved min dør inden for få minutter… Handle ind? Jeg kan ikke rigtig huske, hvad det er. For de fleste af os er det blevet omdannet til at vælge ting, der skal bruges. Nogle gange finder jeg det sjovt, og nogle gange vil jeg bare have algoritmen til at gøre det for mig. Den kender nu min smag bedre, end jeg selv gør… En gang imellem bliver jeg irriteret over det faktum, at jeg ikke har noget reelt privatliv. Der er ingen steder jeg kan gå hen, uden det blive registreret. Jeg ved, at et eller andet sted optages alt, hvad jeg gør, tænker og drømmer om. Jeg håber bare, at ingen vil bruge det mod mig.

Alt i alt er det et godt liv. Meget bedre end den vej, vi var på, hvor det blev så klart, at vi ikke kunne fortsætte med den samme vækstmodel163

Det er ikke Ida Aukens drøm om fremtiden, men ”Det er et scenarie, der viser, hvor vi kunne være på vej hen - på godt og ondt”. Det er forudsigelser der ses som nutidens muligheder. Uanset, hun mener at det er bedre end den verden vi kender.

Punkt to: global beskatning af CO2 – et emne vi er blevet tudet ørerne fulde af i mere end 10 år.

Kina tog føringen i 2017 med et marked for handel med retten til at udlede et ton CO2, hvilket satte verden i retning af en enkelt kulstofpris og et stærkt incitament til at droppe fossile brændstoffer

Punkt tre: en håndfuld globale magter.

I stedet for en enkelt styrke, viser en håndfuld lande - USA, Rusland, Kina, Tyskland, Indien og Japan blandt dem som den øverste - halvimperiale tendenser.

Dette er skrevet af Robert Muggah, forskningsdirektør ved Igarapé Institute, og kendte han bare Bibelen, ville han vide at det ender med to håndfulde globale magter.

Punkt fire: teknologien vil overflødiggøre hospitaler som vi kender dem:

Hospitalet, som vi kender det, vil være på vej ud med færre ulykker takket være selvkørende biler og store fremskridt inden for forebyggende og personlig medicin. Skalpeller og organdonorer er ude, små robotrør og bioprintede organer er inde.

Punkt fem, vegetarisme:

Lidt ligesom vores bedsteforældre, vil vi behandle kød som en godbid snarere end et dagligt syn… Det vil ikke være stort landbrug eller små håndværker producenter, der vinder, men snarere en kombination af de to, med bekvemmelighedsmad redesignet til at være sundere og mindre skadelige for miljøet.

Punkt seks, indvandring:

Dagens syriske flygtninge, 2030s administrerende direktører. Højtuddannede syriske flygtninge er blevet ældre i 2030, hvilket gjorde det favorabelt for den økonomiske integration af dem, der er blevet tvunget til at flygte konflikt. Verden skal være bedre forberedt på befolkninger på farten… da klimaændringerne vil have fordrevet én milliard mennesker

Punkt syv, Vestens værdier:

De værdier, der byggede Vesten, vil være blevet testet til bristepunktet. Vi glemmer de kontroller og balancer, der afstiver risiciene i vores demokratier… uhæmmet majoritarisme og angrebene på vores kontrol- og afbalanceringssystem, er måske den største fare i dag for de vestlige demokratiers fremtid

Majoritarisme er en politisk filosofi, der hævder at et flertal af befolkningen har ret til at gøre beslutninger, der påvirker samfundet. Det betyder at mindre grupper skal have mere at sige – kan der være tale om en elitær gruppe?

Punkt 8, fremmedliv:

I 2030erne er vi klar til at flytte mennesker mod den røde planet. Endvidere, når vi kommer dertil, vil vi sandsynligvis opdage beviser for fremmed liv… Big science vil hjælpe os med at besvare store spørgsmål om livet på jorden, samt åbne praktiske anvendelser for rumteknologi.

Se reklamevideoen for den nærmeste fremtid her:


Verden bliver nulstillet, og et samfund der ligner det, vi kan udlede af Bibelens forudsigelser af endetiden, er lige på trapperne. Bibelen giver også en speciel information der fortæller om rytteren på den sorte hest, der holder en vægt, og Johannes hører en røst sige, ”En liter hvede for en denar og tre liter byg for en denar” (Åb. 6:6). Farven sort er ofte associeret med hungersnød, som i Klag Es. 4:4-8 og Jer. 14:1-2 hvor KJV siger at om tørken, at Judas porte er ”er sorte til jorden”, at der hvor der plejede at være et væld af liv, var der helt sort. At spise brød efter vægt, er et jødisk udtryk, der taler om at mad er svært utilgængeligt, som i 3. Mos. 26:25-33 og Ez. 4:10-16) En denar er prisen for en dags måltid, Matt. 20:2)

Så vi har i den beskrivelse forståelsen af hungersnød, og da New Age igennem tiden har lagt planer for at kontrollere tilgængeligheden af fødevarer, undrer det ikke at også denne Store Nulstilling behandler det emne.

Der bliver selvfølgelig talt om at reducere knapheden af fødevarer. De siger at:

Næsten 800 millioner mennesker sulter hver dag rundt omkring i verden, mere end 2 milliarder mangler de nødvendige næringsstoffer til et sundt liv, og en tredjedel af den globale befolkning forventes at være overvægtige inden 2030, ifølge Global Panel on Agriculture og Food Systems for Nutrition. Hurtig befolkningsvækst, stigende urbanisering og en voksende global middelklasse vil have dybtgående indvirkning på fødevare- og ernæringssikkerhed og vil lægge et intensivt yderligere pres på miljøet. Landbrugsindustrien - som en af de største kilder til drivhusgasemissioner og en sektor, der er særlig sårbar over for klimaforandringernes virkninger - har brug for en betydelig modernisering164

Landbrugsindustrien er den store synder – dyrkelsen af jorden for hvede og byg, skader klimaet. Det kræver ikke meget fantasi for at se, hvor det er på vej hen, og slet ikke med Guds afsløring i Åbenbaringen.

Planerne er at vi skal leve af ukrudt og insekter:

World Economic Forum (WEF) embedsmænd - fortalere for Great Reset – har travlt med at udtænke måder hvorpå menneskeheden kan reducere drivhusgasser for at redde planeten fra den katastrofale globale opvarmning, de forudsiger. Blandt deres ideer er at tilvænne verdens befolkning til at begynde at spise og nyde, hvad de kalder alternative fødevarer kilder

At finde nye plantebaserede fødevarer bliver mere og mere presserende med verdensbefolkningen der forventes at vokse med to milliarder i de næste 30 år. Mens husdyr til kød genererer 14,5 procent af de samlede globale drivhusgasemissioner, opfanger ukrudt kulstof fra atmosfæren og kan derfor bidrage til at kontrollere klimaændringerne…

En anden artikel på det officielle WEF-websted antyder, at mennesker kan vænnes til at spise og endda nyde ting som insekter og maddiker165

Korn erstattes med ukrudt, og kød erstattes med insekter. Det, vi ikke må glemme, det er at grundlaget for den Store Nulstilling er regeringernes politikker, som svar på en falsk klimaforandring og en falsk pandemi – det er en velovervejet overreaktion verden over, der forårsager den hungersnød, eliten nu påståeligt vil udbedre. Eliten skaber problemerne (klimaforandring og Corona) og tilbyder verden sine egne løsninger (Den Store Nulstilling), og mens det præsenteret fra den rette vinkel ser positivt ud, så er det løgn og midlet til at få kontrol med alt på kloden. Menneskeskabt klimaforandring er en løgn, og i stedet for at adlyde Gud der siger ”opfyld Jorden og gør jer til herre over den” (1. Mos. 1:28), hvilket betyder at udnytte jordens enorme ressourcer til landbrugs- og minedrift til sine fornødenheder, så forbyder man at bruge jorden.

Elitens overtagelse af Jorden, vil bringe hidtil uset global hungersnød, det er præcis det Gud har vist os. Og som øvelsen før Coronakrisen, Event 201, har der også været et globalt fødevaresikkerhedsspil, hvor man opsatte et scenarie,

hvor befolkningstilvækst, hurtig urbanisering, ekstreme vejrforhold og politiske kriser, sammen truer den globale fødevaresikkerhed. Spillets deltagere – beslutningstagere på højt niveau, der repræsenterer nationer, internationale institutioner og den private sektor – vil samarbejde, forhandle, træffe beslutninger og konfrontere kompromiser, samtidig med at de håndterer en kædereaktion af konsekvenser som følge af deres handlinger.166

Denne simulering, blev afholdt i 2015, og scenariet var sat til 5 år frem i tiden – og det viser sig sammenfaldende med tiden for Event 201. Det er som om det hele er planlagt.

Det er umuligt at give et udtømmende overblik over WEF’s planer om overtagelse af kloden. Deres tentakler har fat i alt. Tidligt i sommeren 2021, mødes WAF for at,

designe en fælles genopretningssti og forme Den Store Nulstilling i post-COVID-19 æraen… I løbet af ugen den 25. januar, indkalder forummet digitalt “Davos Dialogues” på høj-niveau, hvor vigtige globale ledere vil dele deres synspunkter om verdens tilstand i 2021167

Så når eliten griber ind, ruller det hele ned af afgrundens sider og alt ødelægges til et punkt, hvor intet liv overlever, hvis ikke Gud griber ind. Og det gør Han, Jesus kommer igen og opretter sin verdensorden, hvor kærlighed og liv erstatter undertrykkelse og død. Ikke mere hungersnød og ingen der får lov at belejre Jorden.

FNs 17 verdensmål


Som nævnt tidligere, har FN formuleret 17 verdensmål168, som igen er et element af forandringerne, der ikke kan udtømmes. Jeg havde egentlig tænkt at skrive mere end jeg har gjort, men jeg tror at følgende vil fungere til at forstå hvad det betyder.

Den Store Nulstilling handler om fascistisk ideologi, og derfor giver det mening at nævne resursefordeling til at opnå social retfærdighed – som er synonym med kommunisme. Stort set alle 17 mål kræver at vestens resurser fordeles ud i verden. Meget lyder fantastisk og ikke noget nogen ikke ville unde deres medmennesker. Men det kommer med en pris, og det er at eliten tager ejerskab over alle resurser. Og når det gøres i et fascist-kommunistisk system som den Store Nulstilling fordrer, har historien vist os, at det ikke er rigdom der fordeles, men fattigdom.

Afskaffelse af fattigdom, adgang til sociale ydelser og social sikkerhed, kvalitetsuddannelser m.v. koster milliarder, som ikke findes i u-landene. Og WEF siger derfor også at

Den anden komponent i den Store Nulstillings-dagsorden ville sikre, at investeringer fremmer delte mål, såsom lighed og bæredygtighed. Her udgør de store udgiftsprogrammer, som mange regeringer gennemfører, en stor mulighed for fremskridt. Europa-Kommissionen har for det første afsløret planer om en genopretningsfond på 750 milliarder euro (826 milliarder dollars). USA, Kina og Japan har også ambitiøse økonomiske stimuleringsplaner169

Angående verdensmålene fortælles der at

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst170

Man bliver bekymret når finansminister Nikolai Wammen ytrer at han vil ”genopbygge Danmark i tråd med FN’s verdensmål” - genopbygge Danmark – det lyder som krigsretorik:

Der venter os en enorm udfordring med at komme ud af coronakrisen på en god og ansvarlig måde. Selv om vi er i en krise, skal vi være meget opmærksomme på, at vi ikke skal tilbage til den samme verden, som var før, men til en bedre verden171

Samme artikel fortæller at:

Finansministeren får onsdag udleveret en 400 sider lang rapport af Folketingets såkaldte 2030-netværk.

Netværket består af 69 folketingsmedlemmer og er netop nedsat til at arbejde med verdensmålene.

I rapporten er de 17 verdensmål oversat til 197 konkrete målepunkter.

De skal hjælpe ministerier, kommuner og virksomheder med at opstille realistiske mål for bæredygtig udvikling, som de siden kan måle, om de har opfyldt.

Regeringen vil nu tygge på rapporten frem til december, hvor den vil komme med sit eget bud på, hvordan Danmark kan bidrage til en bæredygtig fremtid.

Det har altid været sådan, at eliten danner rammerne for verden, og politikerne spiller med og eksekverer love og regler der former verden efter de rammer. Danske politikere søger altid at være duksen i verdenssamfundet – selvom et land på 6 millioner mennesker ingen forskel gør på verdensplan, og derfor er det naturligt for Wammen at tale om at genopbygge Danmark, efter verdensmålene.

Afslutning


Fremtiden er så sort og dyster, så gennemgribende satanisk, og mit hjerte græder for alle de mennesker jeg ikke tror kommer med, når Jesus meget, meget snart kalder os hjem. Og det GØR Han snart. Verdens ledere har vitterligt belejret verden. En belejring er en gammel militærstrategi, hvor man blokkerede indgang og udgang til en by, og det varede i måneder indtil folk begyndte at dø af sult eller tørst, og overgav sig og blev sejrherrernes fanger. Denne verdens elite vil belejre verden, indtil borgerne over hele kloden overgiver sig og giver afkald på sine friheder og underlægger sig elitens krav og planer for en ny verden.

Jeg står og kikker ud af vinduet, det er gråt og halvmørkt og jeg ser mennesker med tildækket ansigt på grund af mundbind – det gør ondt i mit hjerte, for jeg ved at mange af de mennesker står ved tærsklen til det værste kloden nogen sinde har oplevet, og i deres uvidenhed råber de efter forløsningen der loves dem igennem en omskrivning af hele verdens sociale virke.

Mens jeg står ved vinduet og kikker ud, kikker jeg ned i min telefon, jeg åbner Spotify og prøver at finde sangen ”That’s All”, men synes at huske den hed ”I Can Only Give You Love, That Last For Ever”. Søgeresultatet viser mig sangen, ”I Can Only Imagine”172, og jeg sætter den på, og da jeg hører teksten eksploderer mit hjerte – og tårerne vælder ud af mine øjne i længsel efter Jesus. Han er den eneste der kan få os ud af den her redelighed – Han er den eneste der kan forny vores indre og ligeledes vort dødelige legeme, så vi for evigt skal leve i et samfund, hvor frihed, retfærdighed og kærlighed vil regere, som får den frie verden vi engang kendte til at ligne tyranni. ”Hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opkommet i noget menneskes hjerte, hvad Gud har beredt for dem, der elsker ham” (1. Kor. 2:9). Jesus er vores håb – ikke højrefløjspolitik, vacciner, mundbind eller social afstand.

Men for nu, hvad skal vi gøre med det hele? Jeg tror jeg har stillet spørgsmålene som alle andre også har stillet. Skal vi acceptere risikoen og tage vaccinen for at beholde vores job, frihed og rettigheder? Vil Gud beskytte os, hvis vi tager den, eller vil Han at vi ikke tager den og på anden måde bevare os? Når jeg tænker katastrofetanker, ser jeg mig selv og min familie stå uden noget tilbage på gaden, eller tilbageholdt i en millitærfacilitet, fordi jeg i skyggen af coronaløgnen anses for at være en trussel mod verdenssamfundet, både sundhedsmæssigt og økonomisk, hvis jeg ikke tager vaccinen. Men jeg væmmes i mit dybeste menneske over tanken om at lade myndighederne sprøjte det skidt ind i min krop, fordi de har besluttet at det er nødvendigt. Hvad skal man gøre?

For nu tror jeg vi alle bør vente på Gud. Hvad gør Han? Han har sagt i Ordet at det er godt at håbe i Stilhed på HERRENS Frelse (Klag Es. 3:26) og Ved Omvendelse og Stilhed skal I frelses, i Ro og Tillid er eders Styrke (Es. 30:15), så jeg tror vi må vente på Ham i bøn og overgivelse.

Hvor længe skal vi være her på Jorden, før Han henter os hjem – hvor meget skal vi se før tiden er inde? Det ved ingen, men én ting tror jeg er sikkert, hvor nedtrykkende det end lyder, det er at vi ikke kommer tilbage til den verden vi kendte, før de igangsatte coronaplanen. Jeg tror tilgengæld også at hvis det hele spændes yderlige op, så vil vi få lov at se Guds storhed og omsorg for os, på mange måder, hvilket kan gøre fremtiden til en utrolig spændende tid. Jeg ved at der er mange troende der kirkemæssigt er isolerede, og at de står alene og er utroligt sårbare – jeg kender det, for sådan har jeg levet de sidste 25 år. Men Gud ser os, og Han elsker os, og hvis Satan får lov til at slå ud efter os, har Gud en årsag – enten at vi skal blive mere åndeligt vakte, komme nærmere ind i Hans fællesskab igennem bøn og igennem Ordet, eller også at Han vil vise sin herlighed for os.

Vi er i endetidens åndelige kamp. Vi er i en tid hvor Gud har lagt mere information frem for os, end nogen anden tid, og vi må ruste os åndeligt og finde alvoren og styrken i Ordet, søge Gud for vejledning for at navigere i denne tid. Vores ledere er som vi selv, konfronteret med den dæmoniske magt der er udgydt over Jorden, alle går de med mundbind, lader sig vaccinere og eksekverer elitens love og regler i alle samfundene. Det er os som Guds folk der holder igen, og vi kan igennem bøn og ved at udføre vores ret til at råbe op – informere venner og bekendte og forhindre at myndighederne lykkes med at tage den frihed og de rettigheder væk, som Gud har givet os – retten til at have et sted at bo, at kunne spise og bevæge os frit når vi går ud for vores dør. Jo flere der står imod, jo stærkere modstanden er, jo mere umuligt bliver det for myndighederne at gennemføre restriktionerne.

Hvis 25% af Danmarks arbejdskraft takker nej til vaccinen, bliver det meget dyrt at indføre vaccinepas på arbejdspladserne. Kulturen i landet, om det er koncerter, fodboldkampe, biografer eller udstillinger, så er det dyrt at bortvise 25% af befolkningen. Så det er ikke spildt at råbe op. Det er ikke spildt at informere vore medmennesker om de diabolske planer. Nogle kan høre andre ikke, men jo flere der hører, jo tungere står vi fast.

Her er sangen, I Can Only Imagine:

Jeg kan kun forestille mig, hvordan det bliver
Når jeg går ved din side
Jeg kan kun forestille mig, hvad mine øjne vil se
Når dit ansigt er foran mig
Jeg kan kun forestille mig, ja

Omgivet af din herlighed
Hvad vil mit hjerte føle?
Vil jeg danse for dig, Jesus
Eller i ærefrygt for dig være stille?

Vil jeg stå i dit nærvær
Eller vil jeg falde ned på mine knæ?
Vil jeg synge halleluja?
Vil jeg overhovedet være i stand til at tale?

Jeg kan kun forestille mig
Jeg kan kun forestille mig

Jeg kan kun forestille mig, når den dag kommer
Og jeg står selv i solen / sønnen
Jeg kan kun forestille mig, hvornår alt hvad jeg vil gøre
For evigt - tilbeder dig for evigt…

Referenceliste


1The Real Time Billionaires List”, Forbes.com, 2020
3smitte|stop
4Hver ottende corona-smittet bruger Smittestop-app”, version2.dk, d. 11-08-2020
15COVID-19 and Sex”, BC Centre for Disease Control.
19Søren Brostrøm om juleaften: Drop julesangen”, SE og HØR, d. 23-11-2020
21Corona-virus: Alle mink i Danmark skal aflives”, Miljø- og Fødevareministeriet, d. 04-11-2020
25Anmodning om aktindsigt”, Statens Serum Institut, d. 10-11-2020
27Raske slagteriarbejdere udsættes for hetz”, Avisen, d. 14-08-2020
38COVID19 PCR Tests are Scientifically Meaningless”, OffGuardian, d. 27-06-2020
39PANDA, Covid-19 Live Feed Data”, side 15, ”Lockdown 3”
40 Samme sted side 8, ”Cause of Death”
45Coca Cola Tests COVID-19 Positive In Austrian Parliament”, GreatGameIndia, d. 12-12-2020
47Information for Clinicians: Frequently Asked Questions”, side 2, Australian Government Department of Health, d. 03-04-2020
49Eurosurveillance”, Wikipedia.
52WHO Information Notice for IVD Users”, World Health Organisation, d. 07-12-2020
54Færre end frygtet er døde under coronakrisen”, Kristeligt Dagblad, d. 11-11-2020
56A closer look at U.S. deaths due to COVID-19”, The John Hopkins Newsletter, d. 27-11-2020
62About”, Share Verified
66Smags- og lugtesans forsvandt under influenza?”, Naturli, d. 03-10-2017
67Influenzasæsonen - opgørelse over sygdomsforekomst 2018/19”, Statens Serum Institus, d. 05-06-2019
68Influenza presser sygehuse”, TV 2, d. 17-02-2018
69Mistet lugte- og smags-sans”, Netdoktor, d. 13-05-2018
71Moderna's Corona vaccine, fase 1”, Tagryggen, d. 13-07-2020
73Supplies - 506291-2020 - TED Tenders Electronic Daily”, Tenders Electronix Daily, d. 23-10-2020
77CBER Plans for Monitoring COVID-19 Vaccine Safety and Effectiveness”, Centers for Disease Control, side 16, d. 30-10-2020
78Evoke the Right Emotions”, Guide to COVID-19 vaccine communications
82 Zour Kandy, Twitter, d. 31-08-2020, se også Lady Gaga på Twitter, d. 31-08-2020
85 CrasHTalk Twitter, d. 3-12-2020,
88Vaccine-pas: Flertal i Folketinget er positive”, Fagbladet3F, d. 26-11-2020
96Danmark lukker for fly fra Storbritannien”, Jyllands-Posten, d. 21-12-2020
107Guillian-Barré syndrom”, Netdoktor
110Anafylaksi”, sundhed.dk0, d. 08-01-2019
111What the Covid Vaccine Hype Fails to Mention”, MisesInstitute, d. 24-11-2020
116 Spørg Borgen: Dansen medCorona, DR TV, d. 23-09-2020
119Tandlæger advarer: Pas på "maskemund"”, Avisden.dk, d. 21-08-2020
123Mask charts”, Rational Ground
124A Detailed Map of Who Is Wearing Masks in the U.S.”, New York Times, d. 17-07-2020
125Interactive Tool: Masks & COVID-19”, Rational Ground
129Satanic Cult Awareness”, National Criminal Justice Reference Service, dokumentet er fra 20-01-1993
130 ”Illuminati Mind Control, Volume 1: ”They Know Not What They Do”, An Illustrated Guide to Monarch Programming-Mind Control”, af Cisco Wheeler, med Fritz Springmeier, side 15
131 Samme sted, side 93
133Sacred Images By Manly P. Hall”, Gnostic Warrior
141Life with Corona and reopening of society”, Embassy of Japan in Denmark, d. 29-09-2020
142Crown Princess Mary At The Opening Of The Blox Summit”, Royal Fashion Blog, d. 02-11-2020
144Build Back Better: Joe Biden’s Jobs And Economic Recovery Plan For Working Families”, Joe Biden for President: Official Campaign Website
146The Great Reset - Remarks to World Economic Forum”, International Monetary Fund, d. 03-06-2020
147Building a Movement”, Global Shapers
148 Samme sted.
149 ”Prince Charles, The Sustainable Prince”, af Joan Veon, side 44.
151Clinton: 'Never waste a good crisis'”, Independent, d. 06-03-2009.
152Former Steering Committee Members”, bilderbergmeetings.org
153The Great Reset”, World Economic Forum
154COVID-19: The Great Reset”, Amazon.com
155 ”Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution”, af Klaus Schwab, kapitel 1, ”Framing the Fourth Industrial Revolution”.
156 Samme sted, kapitel 12, ”Neurotechnologies”.
157 Samme sted, kapitel 2, ”Connecting the Dots”.
158 Transskriberet fra den indledende video på forsiden af weforum.org. Den er i mellemtiden blevet udskiftet, så jeg kan ikke referere direkte til videoen
159Aquarius, the Water Carrier”, Light Weaver, 06-06-1998
160Annual Meeting 2021 in Davos Rescheduled”, weforum.org, d. 27-08-2020.
1628 predictions for the world in 2030”, World Economic Forum, d. 12-11-2016
163Here's how life could change in my city by the year 2030”, World Economic Forum, d. 11-11-2016
164Future of Food”, World Economic Forum, Strategic Intelligence.
166About Food Chain Reaction”, Web Archive, d. 15-11-2015
167Annual Meeting 2021 in Davos Rescheduled”, World Economic Forum, d. 27-08-2020
171Minister vil genopbygge Danmark i tråd med FN's verdensmål”, Kristeligt Dagblad, d. 09-09-2020
172J. Michael Finley - I can only Imagine”, YouTube, d. 29-09-2018


Debat: Covid-19, vaccine, mundbind og den Store Nulstilling
- den store trængsel

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*Emne: Endetiden

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation