Dommen over folkeslagene

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 18/02-05


Udskriv
Oversigt


Vi er gået ind i en tid med mange katastrofer over jorden af forskellig art, som virkelig ryster og chokere os. Men vi hører ikke meget om det i vore medier, fordi der ikke er ”salg” i sådanne nyheder. Den sidste store katastrofe i Asien hørte vi en del om, men ikke meget om de mange advarsler, der var før flodbølgen. Sandheden er, at vi er på vej fra forfærdelse til gru.

Fakta er, at vi har gjort Gud vred, og hans vrede vil ramme jorden. Vi læser i Joel. 3:6 f: ”For se, i de dage og på den tid, når jeg fører de bortførte af Juda og Jerusalem tilbage, da vil jeg samle alle folkeslag og føre dem ned til Josafats dal. Der vil jeg holde dom over dem for mit folk og min arv Israels skyld, fordi de spredte dem blandt folkeslagene, og fordi de delte mit land.” Det er nu, de forskellige for alvor arbejder på at dele det land, Herren kalder mit land. Aldrig har delingen af Israel til to stater i nyere tid været nærmere end i dag.

Nationerne har vist, at de ikke vil have HERREN over sig men går egne veje. Derfor har Herren sagt: ”I de dage og på den tid! ”Disse dage er kommen, og snart vil Gud kalde alle folkeslag til Josafats dal og holde dom over dem.

Mange er mere optaget af jordiske ting og glemmer det vigtigste, at søge Guds rige først af alt (Matt. 6:33), som kun de færreste gør. Og derfor må Gud ryste os ud af de daglige vaner eller uvaner.

Gud har gennem så lang tid givet os med gavmild hånd og indbudt alle til at vende om til ham. Men som Israels folk i ældre tid sagde: Det vil vi ikke! Siger en stor del af vort folk også i dag.

Guds vredesdom er begyndt at ramme jorden. Denne tidsalder er snart slut. Og om den står der: ”… and it will come - the day of the Lord - as a thief in the night, in which the heavens with a rushing noise will pass away, and the elements with burning heat be dissolved, and earth and the works in it shall be burnt up.” (Herrens dag vil komme uventet som en tyv, da vil (den atmosfæriske) himmel opløses med en stærk hvislende lyd, og gerningerne skal blive brændt op. 2. Pet. 3:10.) Jorden er ødelagt, men Herren skaber en ny jord og en ny atmosfærisk himmel.

Der skal være tegn...


Store dele af menneskeheden er præget af uvidenhed om det, der er i vente. Men Bibelen har forudsagt det kommende for årtusinder siden med en præcision, som var det øjenbeskrivelse. Vi læser et af mange udsagn om det, der nu er i sin første begyndelse:

Der skal være tegn i solen, i månen og i stjernerne. På jorden skal folkeslagene gribes af angst og rådvildhed, når havet og bølgerne bruser. Mennesker

skal blive magtesløse af frygt og gru for alt det, som skal komme over jorden. Thi himlenes kræfter skal rokkes.” Luk. 21:25-26.

Vi husker alle den forfærdende tsunami, der i december 2004 ramte flere lande i Asien. Men mange har ikke hørt om optakten til denne ødelæggelse.

The Last Trumpet skriver: ”Den 16. december 2004 offentliggjorde AFP News et billede af en fremmedartet skyformation over vulkanbjerget Erebus i Antarktis, der er nær Ross isskjoldet, der fylder havet med isbjerge. Et af disse bjerge er 160 km lang og af en anselig bredde. Og andre mærkelige ting er foregået ved begge poler.

Den 19. dec. 2004 forekom der en massiv eksplosion over Jakarta, Indonesien, som en bold af ild, der strakte sig tværs over skyerne. Det var en uge før det store jordskælv. Og indonesiske videnskabsmænd sagde, at der ikke var nogen seismisk aktivitet på det tidspunkt, hvor denne store ildbold eksploderede i atmosfæren.

Den næste dag, 20. dec. 2004, så adskillige tusinder på den østlige halvkugle med forundring adskillige UFOer over Indonesien, Kina og Australien. Over 700 officielle rapporter løb ind om glimt af ildbolde og ”fremmede skinnende objekter”, der med stor fart strøg over himlen, og om flerfarvet lys, der optrådte i skyerne.

Den 21. dec. 2004 rapporterede Los Angelos Times, at dr. Anderson, en berømt fysiker, mente at ”noget mistænkelig foregik med tyngdekraften.” Han havde først lagt mærke til problemet for ti år siden, men havde ventet indtil nu med at tale om det. Ved at bruge nogle fakta fra en rumsondes præcise beregninger kunne han se, at jordens gravitet mistede lidt af sin kraft.

Dr. Anderson kunne ikke forstå dette. Det var jo en forfærdende tanke. Graviteten, den kraft der holder jorden på plads i universet og balancerer vort solsystem og opretholder jordens ligevægt, svækkedes nu. Det minder om det, der står i Es. 13:13: “Derfor bæver himlen, og jorden flytter sig skælvende ved Hærskarers HERRES harme på hans brændende vredes dag.”

Fredag d. 24. december offentliggjorde Associated Press en beretning og et astrologisk kort, udarbejdet af Thailands regering og dens astrologer. Ifølge den forudsagde Phinyo Phongchareon, den residerende astrolog ved universitetet i Bangkok, at det kommende år vil blive et år med trængsler og vanskeligheder. Det var to dage før det store jordskælv med den forfærdelige tsunami ramte dette afgudsdyrkende land med dets trolddom og prostitution.

Forfatteren af The Last Trumpet skriver: ”Jeg var selv tidligere astrolog, indtil Herren Jesus i sin barmhjertighed kaldte mig ud derfra. Og jeg kan fortælle om førstehåndserfaringer fra oplevelser der viser, at astrologi er trolddom af første grad.”

Og han skriver videre: ”Også en anden stor begivenhed skete d. 24. dec. 2004, som ikke mange lagde særlig mærke til. Der skete et kraftigt jordskælv 6.25 miles under havets overflade nær Tasmanien, lige syd for Australien. Det havde en styrke på 8:1, en af de stærkeste, der nogensinde er registreret. Der skete dog ikke stor skade. Men kun 48 timer senere kom yderligere et stort jordskælv i regionen.

Der kom mange advarselstegn om dette store jordskælv. I slutningen af november 2004, og under den første del af december svulmede vulkaner op, og jordskælv rystede New Guinea og Hawaii. Vulkanologer rapporterede om et usædvanligt stort antal jordskælv under Hawaii’s Mauna Loa Volcan. Hawaii var også ramt af en usædvanlig snestorm. Ved samme tidspunkt ramtes Indonesien af et jordskælv, der dræbte 30 mennesker. Også stærke skælv ramte det nordlige Japan og det sydlige Italien. Desuden berettes om jordskælv i mange andre lande, inklusiv Indonesien.

Midt i dec., en uge før det store jordskælv, kom Soputan Vulkanen i Indonesien med et stort udbrud. Ved samme tidspunkt vågnede Nyiragongo vulkanen op til et nyt udbrud i Congo i Afrika. Samtidig med, at Japans nordlige ø Hokkaido rystedes af et stort skælv, der mærkedes viden om.

Det synes tydelig, at verden i krampe at forvente store katastrofer.

Begivenheder, der forandrer verden.


Den 26. dec. 2004 kom så katastrofen, der for altid forandrede vor verden. Nøjagtig kl. 00.58.33 ramte flodbølgen fra et jordskælv 11 nationer med centrum i det nordlige Sumatra.

Der rejstes en forfærdelig tidevandsbølge, der var mere end 30 fod høj og bevægede sig med over 500 miles i timen.

Det er forfærdende at opdage, hvor tungt vand er, næsten 4.kilo pr gallon (1 gallon er ca. 3,78 l). Hvor tung er så ikke en flodbølge? Over 280.000 mennesker døde, og mange flere vil sikkert komme til.

Der er mange beretninger om den styrke, en tsunami har. I Indiens Andhra Pradesh Stat blev 32 mennesker, der var optaget af månetilbedelse, suget bort, da den massive bølge ramte dem. De druknede og blev kastet tilbage til strandbredden samme sted, som de havde tilbedt månen.

Aldrig siden Noas dage er så mange mennesker druknet på samme tid. Og aldrig før er der set så mange frygtelige manifestationer. Og den 5. januar 2005 fortsatte begivenhederne. Uforklarlige glimt af lys, set af mange mennesker, strejfede over nattehimlen i Wisconsin.

Efter det store jordskælv forekom der i over tre uger store skælv i det Indiske Ocean, plus 30 efterskælv, som om jorden prøver at slingre sig på ret plads igen i sin akse. The Australian National University rapporterer, at deres instrumenter indikerer, at jorden ligesom giver genlyd af det skete.” Slut med de korte uddrag fra The Last Trumpet, februar 2005 udgaven.

Vi har set og hørt om ødelæggelser, vi ikke selv er herre over. I næste afsnit læser vi om alvorlige hændelser, som amerikanske forskere fremtvinger.

Fremtvungne katastrofer


Jeg støtter mig til oplysninger fra Chemtrails And Terror In The Age Of Nuclear War, (7)Years Running, som Idaho Observer bragte 3. Juni 2004.

Det vil være af stor værdi at følge kildeanvisningerne, der følger efter artiklen, der med al tydelighed viser, at der ikke er tale om fantasi men om fakta. Anførte tal er kildens nummer.

Artiklen er forkortet, derfor forekommer der spring i numrene.

Nord Amerika har på syvende år lidt af iøjnefaldende og farlige aerosol og elektromagnetiske forsøg, som bliver ledet af den amerikanske regering under overvågning af national sikkerhed. Bekymrede borgere har med ængstelse iagttaget, hvorledes skyerne misfarves med giftige kemikalier, der endog danner syntetiske skyer. Vi er vedblivende vidner til mærkelige og besynderlige metrologiske forekomster, der som stærke elektromagnetiske opfindelser manipulerer både med jetstrømme og individuelle stormfronter.

Mørklagte operations projekter med aerosol opgaver påfører folk indenfor prøveområderne sygdomme med biologisk og psychotronic sindskontrol teknologier. Noget af det, der sker i atmosfæren over os, er en del af Pentagons hemmelige våben i deres rumprogram, der er designet for strategisk, operativt og taktisk krigsførelse.

De nævnte forsøg medfører:

* electronic, psychotronic and information weaponry
* high altitude ultra low frequency weapons
* plasma, electromagnetic, sonic and ultrasonic weapons
* laser weapons
* strategic, theater, tactical or extraterrestrial weapons
* chemical biological, environmental climate or tectonic weapons
* chemtrails (this item was stricken from a later version, suggesting duress)

I den udsøgte søgen efter at blive den bedste i denne dræbekæde, fyldes atmosfæren af et disagtig slør, der udelukker dele af solens lys (5) og tillige fylder vore lunger med hæmmende stoffer og mikro partikler. De advarsler, der gennem tiderne har lydt, er blevet overhørt. Og nu har vi en katastrofal forurenet atmosfære.

På det sidste har aerosol projektet tilført noget nyt, som kaldes Operation kløverbladsudfletning. (7) Øjensynlig på grund af de mange forgrenede arbejdsområder, der omfatter vejrkontrol, militære kommunikationer, udvikling af rumvåben, kontrol af ozon og global opvarmning, kontrol med våben og test af disse.

Der dumpes adskillige tons af småpartikler fra luftfartøjer, som arbejder i vor planetære atmosfære. Det forårsager, at en elektrisk ladet plasma, der er nyttig for militære projekter, (8) findes i den luft, vi indånder, som er ladet med uendelig små syntetiske asbest fibre og giftig metal, inklusiv barium salte, aluminium og radioaktiv thorium (9). Disse materialer arbejder som elektrolytter, der forstærker følsomheden af militære radar og radiobølger. (10) Alt sammen er giftig og undertrykker beviseligt vort immunsystem. (11) Atmosfærisk barium svækker menneskers muskler og påvirker hjertet. (12) Aluminium går direkte til hjernen, og eksperter indenfor lægevidenskab bekræfter, at der udvikles oxidative stress i hjernen, der leder til dannelse af alzheimers. (13) Radioaktiv thorium er kendt for at forårsage leukæmi og andre kræftformer. (14)

Kun en meget lille del af alt dette kan ses med menneskelige øjne. Og det, vi ikke kan se, er det farligste. Ionosfæren og alle mennesker bliver til stadighed bombarderet med højfrekvens mikrobølger, der bruges til at manipulere og oplade atmosfæren for vejromdannelse og informationer, der indsamles af tektonisk (jordskælv-producerende) udstyr. (15) Den uafhængige Clifford Carnicom bekræfter, at vi også vedblivende har ekstrem lav elektromagnetiske frekvenser på 4 hertz; frekvenser, der er kendt for at påvirke menneskers biologiske og mentale funktion. (16)

Det er vel dokumenterede biologiske bestanddele, der vedblivende undersøges i atmosfæriske studier. Det omfatter en kombination af diverse virus, bakterier, svampe, mycoplasmer, udtørrede blodceller og mange andre emner.

Store mængder kemisk og elektromagnetisk forurening er kun en del af de forfærdende realiteter, vi skal udholde. De mærkelige forvanskede skyer, klima og vejrsituationer er, som hvis vi havde haft fire begrænsede atomkrige siden 1991. Radioaktive våben har været brugt af Pentagon i Desert Storm (golfkrigen), i Balkan kampagnen, i Afghanistan og i Irak.

10. Dec. 2003
DELEGATION FRA ATTAC OG DANMARKS FREDSRÅD SÆTTER REGERINGEN PÅ ANKLAGEBÆNKEN
Politisk udtalelse til pressen:
REGERINGEN ER MEDANSVARLIG FOR URAN SKANDALE !
Torsdag den 11/12 - 2003 har vi fået foretræde for Forsvarsudvalget på Christiansborg: om følgerne af brug af forarmet uran (Depleted Uranium = DU) til at forstærke forskellige former for ammunitions sprænghoveder og raffinere andre våbenformer.
Anvendelse af kemisk giftige, radioaktive våben kan føre til smertefulde sygdomme, leukæmi, børn født uden skulderblade eller lemmer, døden og ødelæggelse af den genetiske arv og miljøet. Nu må fortielse og misinformation må stoppe !
I dette øjeblik er der danske soldater, politifolk og civile i Basra, som er 26 gange mere forurenet af kemisk giftigt, radioaktivt støv af forarmet uran end det øvrige forurenede Irak.
For det første, har en minister i Folketinget sagt, at der ikke er fundet en sammenhæng er mellem forarmet uran og helbredsmæssig risiko.
For det andet siger forsvarskommandoens publikation til tjenestebrug: ”Undlad at spise lokalt producerede fødevarer!”
For det første taler ministeren mod bedrevidende.
For det andet er forsvarets interne udsagn i modstrid med ministeren fornuftigt, men helt utilstrækkelig.
For det tredje er det utilgiveligt, når man selv er på gæstevisit i Irak og har påtaget sig ansvaret, hvis ikke man giver alle irakere den samme information og mulighed for medicin og lægebehandling?

I vores brev til udvalget, d.26/5 2003 dokumenterer vi vores ærinde. Uanset holdning til Irak-krigen i år og til, hvorvidt Saddams evt. besiddelse af masseødelæggelsesvåben spillede en central rolle for at igangsætte en angrebskrig – så bør vi alle forholde os til den ødelæggende dobbeltmoral, som vores regering og først og fremmest USA og England har: De har selv anvendt masseødelæggende våben. På den baggrund og ny research (der følger som bilag til Forsvarsudvalget !) fremfører vi følgende 10 punkter:
• 2300 tons ( 1300 t. i Irak !) giftigt, radioaktivt forarmet uranstøv, er en katastrofe.
• Kemiske & radioaktive våben er illegale jvf. eksisterende love og konventioner.
• Beviser på forurening af mennesker, genetisk arv og miljø kan ikke skjules.
• Forkert analysemetode og risikomodel giver soldater og civile falsk sikkerhed.
• WHO må frigøres fra afhængighed af Det Internationale Atom Agentur (IAEA).
• Videnskabsfolk, krigsveteraner og NGO ’ er anmoder om fri forskning.
• DU - Områder har brug for info og oprydning og ofre brug for lægebehandling.
• Dansk forsvars helbredsundersøgelser og instruktioner er utilgiveligt begrænsede.
• Regeringens holdning til DU/uranholdige våben i NATO og FN bør ændres.
• ”forsigtigheds-princippet ” er det første skridt til at stoppe brug af DU- våben.

Vi vil Rokke Danmark:
Vi har inviteret major Doug Rokke, - som har udført 35 års militær tjeneste og er Vietnam veteran, Ph.d. i miljø, eksdirektør for Pentagons udvalg for forarmet uran og syg pga. forarmet uran - til at deltage i vores delegation. Han kan dog først komme i februar 2004. Han vil så være parat til at mødes med Forsvarsudvalget, Forsvars-kommandoen, danske læger og videnskabsfolk og offentligheden. På delegationens vegne:
Leif Müller ( og Anders Lund fra ATTAC og Annelise Ebbe, Danmarks Fredsråd – d. 8/12 – 2003.

(Dette indslag er artiklen som helhed uvedkommende. Men det peger på, at man i vort land ved om forarmet uran som en dødens kilde, og dog anvendes det i stort mål. At det vil forårsage mange døde mennesker i både Irak og Afghanistan, i særdeleshed blandt de amerikanske soldater. Og forskere peger på, at andre lande også vil blive ramt.)

I dag tales der om missiler, der går gennem tank panserplader, og bomber, der gennemtrænger stærke bunkers. Der er forarmet uran i disse missiler, uran har en levetid på 4.5 milliard år.

Indbyggerne i Pentagons to ”befriede” nationer er langsom døende af stråling og tungmetal forgiftning. US soldater i Afghanistan har en koncentration af ikke forarmet uran i deres legemer, som aldrig er set før i civile folk. 20 tons af forarmet og ikke forarmet uran forurener landet, luften, føden og vandet og garanterer en pinefuld død.

Using data from the United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA), nuclear scientist Leuren Moret calculates that the estimated 2,500+ tons of depleted uranium used against Iraq in 1991 and 2003 is sufficient to cause 25 million new cancers.21 Is it a coincidence that the population of Iraq, according to the CIA, is 25 million?

En kvart million amerikanere og briter, som har hjulpet Pentagon i disse krige er uundgåelig på vej til radioaktiv død.

Lad os også se på atom-krigsførelsen siden 2001, hvor koalitions tropper har inhaleret og nedsvælget millioner, usynlige, keramiske uranpartikler, som udstråler alfa, beta og gamma stråler, som lægger sig fast i lunger, nyre, blod, lymfer og ben. (22) Alene uran besmittelsen leder til ødelæggelse af celler og organer og eskalerer hele tiden og fører til diverse sygdomme. Legemlige væsker er forgiftet med uran isotoper, som kan give forældre sygdomme, der nedarves til evt. børn.

Partiklerne fra Kløverblads udfletning og polymers fylder den luft, vi indånder med polymers, mindre end 10 micron, og er usynlige for det menneskelige øje. Et menneskehår er til sammenligning fra 60-100 micron. 10 micron kan uhindret passere lungefiltret og gå ind i blodet og forårsage ændringer i endokrine og nervesystemer. (38) De kan forårsage højt blodtryk, gøre blodet for tykt og forårsage blodpropper og skader på blodkarrene.

Polymer kemiekspert Dr. R. Michael Castle har studeret atmosfærisk polymers gennem mange år. Han har fundet. at nogle af dem kan forårsage alvorlige hudbeskadigelse og sygdomme, der kan absorberes gennem huden. (46) Han har identificeret mikroskopisk polymers, der er udgået fra fungal former og muteret med viruser. Han siger, at trillioner af fusariom (svamp)/virus muterede sporer, hvilke der skjult danner en stærk micro toxin, der er dele af luften vi indånder (47.)

Og der er nanopartikler, som kun er en tusindedel diameter af et hår, men kan gøre stor skade som for eks. hjerneskade. (48 og 49).

Pentagon har gennem årtier brugt manipulation af vejr, klima og atmosfæren. Amerikanerne brugte for 40 år siden den såkaldte olivenolie til at forårsage tung regn i Vietnam. (57).

The Air Force document med titlen Weather As a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025 har en liste over systemer der skaber klima forandring inklusiv storm, tåge og skyer og rumvejr. (58).

Vejr som våben er nu rutinemæssig brugt i krigszoner. En borger i Serbien lagde mærke til, at sorte skyer pludselig ændredes til blå skyer, hagl var på størrelse med æg, og torden og lyn forfærdede folket. (59) På den anden side kunne der skabes tørke. Videnskabsmænd har forudsagt, at i Serbien vil 10.000 mennesker lide døden som følge af kræft på grund af de våben, US har brugt der. (60, 61 og 62) HAARP er i stand til at udløse flodbølger, tørke og orkaner. (65)

HAARP er ikke kun i stand til at destabilisere agermark og økologiske systemer på kloden, men kan øve effekt på mennesker, mental og følelsesmæssig (68). HAARP frekvens stråler kan starte katastrofeagtige jordskælv (69), ganske som det skete i slutningen af december 2004, som dræbte tusinder af mennesker i Iran.

Prøvesprængningerne i 1963 af atomare våben i Nevada har påført hver eneste person i Amerika en dødelig dosis af affaldsstoffer. Millioner af fostre blev ændret til spontane aborter, for tidlig fødsler og defekte. (74) Amerika har også udført over 4000 strålings eksperimenter på individuel mennesketest uden at informere derom. (75) Eftervirkningerne viser sig lang tid efter, hvilket ses i dag ved at Amerikas folk er plaget af epidemisk kræft og hertesygdomme, neurologisk uorden, lav procent af frugtbarhed, kronisk træthed, fedme, svækket immunsystem og indlæringsvanskeligheder. (76)

Amerikas 70.000 atomvåben, der er fremstillet siden 1945, er ikke tilstrækkelig. Derfor sætter DOE farten op og udvikler og tester fjerde generations atomvåben. Talrige rapporter foreligger om sygdomme blandt atomarbejderne, og at tallet hele tiden eskalerer. (87).

En ny form af atomvåben er afprøvet i Nevada og beskrevet som mindre end 5 kiloton, men har en stor ydeevne. Den kan grave sig 40 fod ned i jorden og kaste en radioaktiv sky på en million kubikfod op i atmosfæren. (88 og 89)

Alt det koster store summer, og Amerikas skyld er i dag på 7.2 trillion $ og vokser med 1.8 milliard $ om dagen. (90) De radioaktive operationer i Irak koster 3.7 milliarder $ om måneden, og i Afghanistan 900 millioner $ om måneden. (92). Hvor mange milliarder Operation Kløverblad koster er uoverskuelig, ingen ved det præcis. Men USA bruger 11.000 $ pr sekund på våben. (93)
1. USAF Plans to Utterly Dominate, Rule Space, Joel Bleifuss, editor of In These Times.com, 9-14-03.
2. Almanac 2000, Journal of the Air Force Association, May 2000, Vol. 83.
3. Roches kill chain statement was made during his October 2002 speech at the Conference on the Law and Policy Relating to National Security Activities in Outer Space.
4. Pentagon Preps for War in Space,Noah Shachtman, wirednews.com, 2-20-04.
5. The Theft of Sunlight, Clifford Carnicom, 10-25-03: ...Measurements show a rapid reduction in the transmission of sunlight from a value of 97% on aclear day to the lower level of approximately 80% during the early stages of heavy aerosol operations....The absorption and displacement of this solar energy into environmental, military, biological and electromagnetic operations represents a theft of the natural and divine rights of the inhabitants of this planet. www.carnicom.com.
6. Visibility Standards Changed, Clifford Carnicom, 3-30-01: It will be noted that in October of 1997, a change in the reporting system of visibility data was reduced from a former maximum of 40 miles to a limit of 10 miles. It is a reasonable question to ask as to why that change was made, and whether or not it was made in anticipation of...large scale aircraft aerosol operations over large scale geographic regions. www.carnicom.com.
7. A Meeting, Clifford Carnicom, 7-26-03. See www.carnicom.com.
8. Atmospheric Conductivity, Clifford Carnicom, 7-09-01, www.carnicom.com.
9. For facts on barium toxicity, see Agency for Toxic Substances and Disease Registry, September 1995. For references on barium related to chemtrails, see www.carnicom.com for the following articles: Barium Tests are Positive, Clifford Carnicom, 5-10-04; Sub-micron Particulates Isolated, Carnicom, 4-26-04; Barium Affirmed by Spectroscopy, Clifford Carnicom, 11-1-2000; Electrolysis and Barium, Carnicom, 5-27-02; Rainwater Metals, Carnicom, 7-30-01; Barium Identification Further Confirmed, Carnicom, 11-28-00.
10. The Plasma Frequency: Radar Applications, Clifford Carnicom, 11-05-01; See www.carnicom.com.
11. Functional heterogeneity in the process of T lymphocyte activation; barium blocks several modes of T-cell activation, but spares a functionally unique subset of PHA-activable T cells, Clinical Experimental Immunology, Pecanha and Dos Reis, May 1989.12. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) Safety Data Sheet.
13. Aluminum Toxicity, Barbara Barnett, MD, 11-26-02. See emedicine.com.
14. Agency for Toxic Substances and Disease Registry, July 1999; For information on thorium in chemtrails: The Methodic Demise of Natural Earth, Dr. Mike Castle, 3-27-04, www.willthomas.net.
15. Angels Dont Play This HAARP, Nick Begich and Jeane Manning, 1995; HAARP: Vandalism in the Sky? Begich and Manning, Nexus Magazine, January 1996.
16. Elf Radiation is Confirmed, Clifford Carnicom, 11-17-02; Elf Disruption & Countermeasures, Clifford Carnicom 11-27-02; A Proposal of Cascading Resonance, Clifford Carnicom, 4-21-03. See www.carnicom.com for these and numerous other frequency studies; also Electromagnetic Waves Linked to Childrens Brain Tumor, Kyodo News Service, 6-8-03.
17. Death In the Air, Global Terrorism and Toxic Warfare, Leonard G. Horowitz, Tetrahedron Publishing Group, 2001; Military Conducting Biological Warfare in Washington, 12-12-97, www.rense.com; Probing the Chemtrails Conundrum, William Thomas, Essence Publications, 2000, www.willthomas.net.
18. For a comprehensive list of those involved in Operation Cloverleaf and associated projects, see: Chemtrails--Top Intel, Military, and Defense Contractors Watching Carnicom.com, rense.com, 1-12-00. Among agencies most interested in opposition to chemtrail projects is the United States Department of Energy Joint Genome Institute associated with Lawrence Berkeley National Laboratory. See: The Monitors of JGI, Clifford Carnicom, March 17, 2003, carnicom.com.
19. The Trojan Horse of Nuclear War-- A paper presented at the World Depleted Uranium Weapons Conference at the University of Hamburg, October 16-19, 2003, Dr. Leuren Moret. Dr. Moret is a former staff scientist at the Lawrence Berkeley National Laboratory and the Lawrence Livermore National Laboratory. Her work is highly documented with scientific papers.
20. Uranium Medical Research Centre, Afghan Field Trip #2 Report, November 2002; www.umrc.com; also Astoundingly High Afghan Uranium Levels Spark Alert, Alex Kirby, BBC News Online, 5-23-03.
21. Moret, op. cit.
22. Medical Effects of Internal Contamination with Uranium, Dr. Asaf Durakovich, Department of Nuclear Medicine, Georgetown Unive rsity School of Medicine, Washington D.C. March 1999. Volume 40, No. 1
23. Moret, op. cit.
24. Contamination of Persian Gulf War Veterans and Others By Depleted Uranium, Leonard A. Dietz, 2-21-99.
25. Durakovich, op cit; Dietz, op. cit. Moret, op. cit.
26. Republican Senator: Bring Back the Draft, World Net Daily, 4-20-04.
27. Pentagons Uranium Denial, New York Daily News, 4-27-04; Pentagon: Uranium Didnt harm N.Y. Unit, Associated Press, 5-3-04. Pentagon-Depleted Uranium No Health Risk, Dr. Doug Rokke; 3-15-03. Dr. Rokke was an U.S. Army DU expert (1991-1995) and he confirms that the Pentagon is lying about DU risks.
28. Documents in which the hazards of uranium and depleted uranium exposure are discussed include: U.S. Army Training Manual STP-21-1-SMCT: Soldiers Manual of Common Tasks; Health Effects of Depleted Uranium, David E. McClain, Armed Forces Radiobiology Research Institute (AFRRI) Bethesda, Maryland; Marine Corp Memo Concerning DU (unclassified) 9-8-90; US Army Training Video, U.S. Army Depleted Uranium Project video: Depleted Uranium Hazard Awareness, 1995; Army Not Adequately Prepared to Deal With Depleted Uranium Contamination, General Accounting Office, January 1993; Office of the Secretary of Defense, Memorandum from Bernard Rostker to chiefs of all military branches re: Depleted Uranium Ammunition Training, 9-09-97.
29. Soldiers Believe Depleted Uranium Cause of Illnesses, Associate Press, 4-9-04; Poisoned? Juan Gonzalez, New York Daily News, 4-4-04. Other stories in this series are: Inside Camp of Troubles and Army to Test N.Y. Guard Unit.
30. Air Force Increases Rank of Lie, letter by Walter M. Washabaugh, Colonel, USAF, denying the existence of chemtrails, received by e-mail on May 22, 2001 and posted at www.carnicom.com by Clifford E Carnicom, May 22 2001.
31. Begich and Manning, op. cit. p. 51.
32. Global Warming and Ice Ages: Prospects for Physics-Based Modulation of Global Change, Edward Teller and Lowell Wood, Hoover Institution, Stanford University, prepared for invited presentation at the International Seminar On Planetary Emergencies, Erice, Italy, August 20-23, 1997; also The Planet Needs a Sunscreen, Wall Street Journal, 10-17-97.
33. CBS News Eye on America Report: Cooling the Planet in two parts: 1-15-01 and 1-16-01.
34. Teller and Wood, op. cit.
35. An Airline Managers Statement, Posted by C.E. Carnicom on behalf of the author, 5-22-00. Quote: The few airline employees who were briefed on Project Cloverleaf were all made to undergo background checks, and before we were briefed on it we were made to sign non-disclosure agreements which basically state that if we tell anyone what we know we could be imprisoned....They told us that the government was going to pay our airline, along with others, to release special chemicals from commercial aircraft....When we asked them why didnt they just rig military aircraft to spray these chemicals, they stated that there werent enough military aircraft available to release chemicals on such a large basis as needs to be done....Then someone asked why all the secrecy. The government reps then stated that if the general public knew that the aircraft they were flying on were releasing chemicals into the air, environmentalist groups would raise hell and demand the spraying stop.
36. US patent 5003186; Stratospheric Welsbach Seeding for Reduction of Global Warming, Hughes Aircraft Company, issued March 26, 1991.
37. Secondary school text book: Science I Essential Interactions, published by Centre Point Learning, Inc. of Fairfield, Ohio. See Chemtrail Sunscreen Taught in Schools, William Thomas, www.willthomas.com.
38. Dirty Air and High Blood Pressure Linked, Reuters Health, 3-31-01; Bad Air Worsens Heart Trouble: Study Blames Particulates for Many Sudden Deaths, Marla Cone, Los Angeles Times, June 4, 2000.
39. Tiny Air Pollutants In the Air May Trigger Heart Attacks, John McKenzie, ABC News 6-21-01, www.abcnews.go.com.
40. Air PollutionIncreases Stroke Risk, BBC News, 10-10-2003.
41. Ibid.
42. Americans Breathing More Polluted, Toxic Air Than Ever, Natalie Pawelski, CNN Environmental Unit, www.cnn.com.
43. Asthma Statistics, www.getasthmahelp.org; Asthma Deadly Serious, Spokesman Review, 7-6-97; www.asthmainamerica.com.
44. NATO paper: Modification of Tropospheric Propagation Conditions, May, 1990.
45. US patent 6,315,213 (Cordani) issued November 13, 2001.
46. Chemtrails, Bio-Active Crystalline Cationic Polymers, Dr. Mike Castle, 7-14-03 See www.willthomas.net.
47. Ibid.
48. Nanoparticles Toxic in Aquatic Habitat, Study Finds, Rick Weiss, Washington Post, 3-29-04.
49. Ibid.
50. Greenhouse Gas Level Hits Record High, 3-22-04, NewScientist.com.
51. Climate Engineering: A Critical Review of Proposals, Scientists for Global Responsibility, School of Environmental Sciences, UEA, Norwich NR47TJ, November 1996.
52. Lewin L. C et al. Report from Iron Mountain on the Possibility and Desirability of Peace, New York: The Dial Press, 1967.
53. Trading With the Enemy, Charles Higham, Delacorte Press, 1983; Wall Street and the Rise of Hitler, Antony Sutton, 1976; IBM Sued by Holocaust Lawyers --100 other US Firms Targeted for Nazi Links, Paterson and Wastel, The Telegraph, UK, 2-18-0l; Ford and GM Scrutinized for Alleged Nazi Collaboration, Michael Dobbs, Washington Post, 11-30-98; How the Bush Family Made Its Fortune From the Nazis, John Loftus, 7-2-02, www.rense.com. (John Loftus was a U.S. Department of Justice Nazi War Crimes prosecutor.)
54. This is a Google project that can fill volumes. Go to Google and type CIA and al Queda, then CIA and Saddam. Do the same with Carlyle Group for information on the Bush familys shady dealings with the enemy.
55. Former German Defense Minister Confirms CIA Involvement in 9/11: Alex Jones Interviews Andreas von Bulow, 2-17-21, www.apfn.net.
56. Pentagon Tells Bush: Climate Change Will Destroy Us, Mark Townsend and Paul Harris, The Observer, UK 2-24-04; Climate Collapse, The Pentagons Weather Nightmare Could change Radically and Fast, David Stipp, Fortune Magazine, 2-9-04.
57. The Dead Farmers Almanac, Who Really Controls the Weather? Jim Larranaga, Priority Publications, 2001.
58. Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather In 2025, June 17, 1996. This report was produced by directive from the chief of staff of the Air Force.
59. Very Weird Weather in Serbia, Whats Happening? Goran Pavlovic, 10-30-03, rense.com.
60. The Secret Nuclear War, Eduardo Goncalves, The Ecologist, 3-22-01.
61. Washingtons New World Order Weapons Have the Ability to Trigger Climate Change, Center for Research on Globalization, Professor Michael Chossudovsky, University of Ottawa, January 2001.
62. HAARP: Vandalism in the Sky? Nick Begich and Jeane Manning, Nexus Magazine, December 1995.
63. Ibid.; also Castle, op. cit. Dr. Castle presents information on how HAARP punches massive holes in the open-air column ozone and how the Air Force then uses toxic chemicals to patch the holes it has created: Dr. Castle says: Welsbach seeding and ozone hole remediation sciences utilize chemistries that are toxic to humans and the environment.
64. HAARP: Vandalism in the Sky? Begich and Manning; Researcher David Yarrow is quoted as saying that Earths axial spin means that HAARP bursts are like a microwave knife producing a long tear--an incision in the multi-layer membrane of ionospheres that shield the Earths surface from intense solar radiation.
65. U.S. HAARP Weapon Development Concerns Russian Duma, Interfax News Agency, 8-10-02.
66. HAARP Update, Elfrad Group, http://elfrad.org/2000/Haarp2.htm. 6-27-00.
67. 14 Hertz Signal Suppresses Rainfall, Induces Violent Winds, 10-25-00, Newshawk Inc.; When the Army Owns the Weather--Chemtrails and HAARP, Bob Fitrakis, 2-13-02: In this article HAARP inventor Bernard Eastlund is quoted on how HAARP can affect the weather: Significant experiments could be performed. The HAARP antenna as it is now configured modulates the auroral electrojet to induce ELF waves and thus could have an effect on the zonal winds. Find this article with search engine at www.rense.com.
68. Angels Dont Play This HAARP, Begich and Manning, op. cit.
69. Ibid.
70. Space Based Weather Control: TheThunderstorm Solar Power Satellite, Michael Theroux. See www.borderlands.com/spacewea.htm.
71. After 12-year Wait for Trial, Downwinders Losing Hope, Spokesman Review, 5-18-03; also Hanford Plaintiffs Seek Details, Spokesman Review, 4-2-04.
72. Hanford Put Area At Risk: Spokane, North Idaho Were Exposed to Significant Radiation, Spokesman Review, April 22, 1994.
73. Sick Century, Eduardo Goncalves, The Ecologist, 11-22-01.
74. Moret, op. cit. The Trojan Horse of Nuclear War contains excellent statistics on the U.S. health ramifications of Cold War nuclear weapons testing and includes references to numerous scientific papers which document this tremendous damage to the national health.
75. Undue Risk, Secret State Experiments on Humans, Jonathan D. Moreno, Freeman & Co. 1999: Moreno was a senior staff member of the Presidents Advisory Committee on Human Radiation Experiments which completed in 1995 its studies of horrific U.S. government radiation experiments conducted since World War II.
76. Information reported by the National Research Council of the National Academy of Science Institute of Medicine in a 2000 study titled: Scientific Frontiers in Developmental Toxicology, Board on Environmental Studies and Toxicology.
77. Trouble With Tankers, William Thomas, www.willthomas.net.
78. Testimony by Dr. Leonard A. Cole before the U.S. Senate Committee on Veterans Affairs, May 6, 1994; also Clouds of Secrecy, The Armys Germ Warfare Tests Over Populated Areas, Leonard A. Cole, Rowman & Littlefield, 1988.
79. Secret Germ Warfare Experiments? CBS News, 5-15-2000; Pentagon to Reveal Biowarfare Tests, CBS News, 9-20-2000; US Navy Sprayed BioWarfare Chemtrails on Its Own Ships and Men, NewsMax.com, 7-8-00; Sailors:We Were Used, Florida Today, 1-31-03.
80. Senate Banking Committee Report 103-900 (Riegle Report) issued May 25, 1994. This 551-page document contains a comprehensive list of biological and chemical warfare agents shipped to Saddam by U.S. companies under purview of the U.S. Commerce Department for use against Iran during the Iran-Iraq war in the late 80s during the regime of George Bush Sr.
81. Moreno, op.cit. To this day few Americans know about the special top-secret program that brought German scientists to the United States after World War II, and fewer still know that their number included medical scientists. Code-named Operation Paper Clip...hundreds ofspecialists...entered the United States under Joint Chiefs protection, avoiding regular immigration procedures and requirements...It is hard to escape the conclusion that many of the German recruits were for decades important consultants on a myriad of military-medical projects.
82. Emerging Viruses: Aids and Ebola, Dr. Len Horowitz, Tetrahedron Inc., 1996.
83. The Brucellosis Triangle, Donald W. Scott, Chelmstreet Publishers, 1998.
84. Bush Signs Bill for New Generation Nuclear Weapons, rense.com, 12-2-03. The Energy and Water Development Appropriations Act of 2004 allocates millions for new nuclear weapons and bolsters readiness for new weapons testing at the Nevada nuclear test site.
85. Ibid.
86. House Approves Pentagon Wish List--Bill Includes Military Exemptions From Environmental Laws, Nick Anderson, Los Angeles Times, 11-8-03.
87. DOE Count of Worker Injuries Inaccurate, Spokesman Review, 3-28-04; also Book Alleges Cover-up at Nuclear Site, Spokesman Review 3-28-04; also DOE Has Record of Broken Promises, editorial, 4-11-04.
88. Kennedy Warns on Nuclear Tests, Julian Borger in Washington, The Guardian www.guardian.co.uk, 4-30-03.
89. Rumsfelds Dr. Strangelove, Fred Kaplan, MSN.com, 5-12-03.
90. Bush Drives the Nation Towards Bankruptcy, Peter Eavis, The American Conservative, 2-15-04.
91. The War on Waste, 1-29-02, cbsnews.com.
92. Money for Iraq Fight Running Out, The Australian 2-12-04 These figures are from U.S Army Chief of Staff General Peter Schoomaker.
93. Fight of the Century, William Thomas, www.willthomas.net.The Idaho Observer P.O. Box 457 Spirit Lake, Idaho 83869 Phone: 208-255-2307 Email: observer@coldreams.com
http://idaho-observer.com
http://proliberty.com/observer/2 PDF FLYERS TO PASS OUT @ AIRPORTS/PUBLIC: Project Cloverleaf summary & HAARP connections

repost 19 Mar 2004 18:04 GMT
Two separate flyers:
1. Mechanics, Airline Executives, & Doctors talk of Project Cloverleaf, 1998 to the Present
2. Project Cloverleaf: Timeline, 1994 to the Present--with its HAARP connections
And god bless Dennis kucinich who attempted to introduce a bill in 2001 that would ban chemtrails operations--though hardly anyone supported it. One of the few Congressional friends to the American people--and the world--is Dennis Kucinich.
FLYER #1 mentions how Congressional and governmental stalling is excellent evidence of a coordinated cover-up. Plus, it has some testimonials that are excellent hooks for people to explore the referenced website.
FLYER #2 is a detailed timeline of documentable evidence about chemtrails with its HAARP connections, beginning in 1994. This one has detailed medical reports as well about chemtrails.


Debat: Dommen over folkeslagene

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Endetiden

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation