Kontrolsystemet: Dyrets tal, 666

af Texe Marrs
Lagt på d. 08/01-02


Udskriv
Oversigt


Oversat fra Projekt L.U.C.I D – The Beast 666 Universal Human Control System, af Texe Marrs

I en række oplysninger bl.a. fra Internettet ses det klart, hvor ivrige de okkulte organisationer er for at udbrede deres magt, der sker via en række camouflerede systemer, der gør, at vi ikke fatter mistanke om, at noget alvorligt er tæt på at ske. Disse kontrolsystemer er gennem en årrække bygget større og større. Og flere hemmelige selskaber som for eks. frimurere er meget aktive og ønsker at være med, hvor de vigtige beslutninger tages. Og om New Age organisationen kan siges det samme. De har årtiers skjult arbejde bag sig og er klar til at være med i Den Ny Verdensorden.

Texe Marrs skriver:


”Der er forbavsende men stærke beviser på, at der eksisterer et omfattende kontrolsystem, offcielt kaldet L.U.C.I.D., som er et grotesk system med universal slaveri. Medens du læser dette, arbejdes der ivrigt gennem internationale kanaler på, at ”dyrets” mærke, 666 systemet, skal nå ud til alle mennesker – mænd, kvinder og børn over hele jorden. Her vil den højt udviklede teknologi være en stor hjælp.”


Dette Universal Biometrics Card system garanterer en fuldstændig kontrol. Kortet kender vor DNA gentyper og andre vigtige oplysninger. Det vil indeholde ansigtsfoto, fingeraftryk, fodaftryk og et billede af vort øje. En computerstyret ”pen” med fiberoptik og laserkamera vil blive brugt til aflæsning i banker, centre og hvor det end måtte være i alle lande. Alle vil blive beordret til efterkontrol i visse kontrolcentre. Og snart vil alle nyfødte blive indregistret i dette 666-system.

Massiv, global computersystem etableres


En høj udviklet samarbejdende international computerstyret telekommunikation er allerede etableret i en forberedelse til styring af disse, nye kontrolkort for mennesker, hvor verdens mest avancerede super computere deltager. Al tænkelig data om alle mennesker indgår til disse dataanlæg, som kaldes Universal Computerized Identification Clearinghouse Ressource Center. Dette center er selve hjertet i L.U.C.I.D. Eller som det også kaldes Beast (dyret) 666 Universal Human Control System. Heri er opdateret ethvert menneske på hele jorden. Og intet menneske kan undslippe systemet, som skal opspore alle fjender af Den Nye Verdensorden

Det vil uden tvivl blive benægtet, men jeg tvivler ikke på, at nationale og internationale myndigheder vil trække oplysninger ud af denne universale computer 666 og bruge dem. Jeg har privat fået en række stærk fortrolige oplysninger, der blandt andet indeholder, at enhver person, der protesterer og modarbejder Illuminatis arbejde for Den Ny Verdensorden, vil blive betragtet som samfundsfjendsk. Ja så ”farlig for den interne sikkerhed”, at en fængsling er tænkelig. De kristne kommer ind i rækken af farlige personer samt en række andre borgere, uanset om de aldrig har begået noget kriminelt. Blot en mistanke om at modarbejde Den Ny Verdensorden er nok til at blive betragtet som farlig. Man vil vælge at fængsle af ”præventive hensyn”.

Hjem og alt privatejet incl. bankkonto vil blive beslaglagt. Love som tidligere har været rettet mod narkohandledere og kriminelle, vil blive brugt eller udbygget til nye formål. Der vil blive givet myndighederne ret til at fængsle uden retskendelse. Alt hvad en sådan person ejer, er ikke beskyttet af loven.

Individuelle, som er blevet arresteret og hvis ejendele er solgt på auktion, vil blive transporteret til regionale eller landssamlingsteder. Hele familier kan anses for farlige og kan fængsles på mistanke. En række lande bl.a. USA har en vis ekspertise i at ”tilbageholde” og ”ændre” på mistænkte personers tanker og idéer.

Vigtig information om projektet L.U.C.I.D. er ved at blive udsendt til diverse regeringer og til specielle grupper. Og det kan forventes, at der sker et propagandaforarbejde gennem nyhedsformidlere. Men den forfærdelige sandhed om, hvad der foregår, vil ikke blive forstået, førend det er forsent at gøre noget. Og ”åbner nogen munden” for meget, vil det blive betragtet som ”regeringsfjendtlig” virksomhed. Og så er vedkommende inde i det onde system-666.

For at lutre og rense de udvalgte


Bibelen forudsiger, at endetiden vil medføre, at dyrets tal, 666, vil gøre menneskene til slaver. Der står: ”… ingen skal kunne købe eller sælge uden den, som har mærket, dyrets navn eller dets navns tal.” Åb. 13:17. Jeg tror, at ledelsen i Illuminati vil bruge L.U.C.I.D. til at fremme dette system, som er Satans onde endetidssystem, for at få fuldstændig kontrol over alle mennesker og lede dem til underkastelse under antikrist og hans hjælpere. Samtlige regeringer på jorden vil samarbejde med Den Ny Verdensorden med det formål at undertrykke alle anderledes tænkende.

Vor jord skal lutres og renses. ”Dyret” vil gennemføre en dynamisk bortrensning af alle ”fjender af staten og det nye verdenssamfund.” Her kommer i første række bekendende kristne og andre, der kæmper for sandhed og ret. Alle nationer skal være med til at bekæmpe de menneskelige ”rotter.” Vi finder en beskrivelse af L.U.C.I.D. i Dan. 7:25:

Han skal ”tale mod den Højeste og mishandle den Højestes hellige; han skal sætte sig for at ændre tider og lov, og de skal gives i hans hånd en tid og to tider og en halv tid.”

Verdens børn vil være blinde for, hvad der foregår, og ikke være i stand til se dybden i den forførende magt, der kommer over alle mennesker. Gud har sagt i sit ord, at kun de udvalgte vil forstå og holde fast ved troen på Jesus Kristus. Daniel forudsagde, hvad der vil komme til at ske:

”Mange skal sigtes, renses og lutres, men de gudløse handler gudløst, og ingen af de gudløse skal forstå, men det skal de forstandige.” Dan. 12:10.

Hvem er ansvarlig for projektet L.U.C.I.D.?


Der er meget, meget mere om projektet L.U.C.I.D., vi har behov for at vide. Lad os begynde med at se på, hvem det er, der har til hensigt at ændre vort sind og vore tanker.

For at sige det kortfattet, er det folk fra NEW WORLD ORDER, der har specialiserede teknologer til at arbejde på verdensplan. Hovedkvarteret, hvori den 2.største bygning i USA ligger, er stærkt bevogtet af U.S. sikkerhedsfolk fra Fort Meade, Maryland. Dette hovedkvarter kaldes også ”Puzzle Paladset”. Fra hovedkvarteret udgår alle vigtige ordrer, hemmelig agentvirksomhed m.m. CIA, statsdepardementet og endog Det Hvide Hus modtager ordre fra hovedkvarteret, kaldet NSA. De forskellige efterretningstjenester verden over er underlagt NSA.

Gennem Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) med sin egen multimilliard budget har NSA været i stand til at skabe og installere et enestående globalt system af computere, satellitter og telekommunikationer, der gør det muligt at oppebære et overvågningssamfund. DARPA har også været den inspirerende kilde til Star Wars missil forsvar. Men meget af det, der foregår og har foregået bag NSAs lukkede døre, er ukendt for de fleste senatorer, og ligeså, hvad de ca. 250 milliarder $, der er brugt af NSA de sidste 25 år, er blevet brugt til. De er uvidende om det djævelske system, som Satan har inspireret forskerne til at virkeliggøre.

Lucifer er inspirationskilden


Der kan ikke være nogen tvivl om, at den virkelige chef bag NSA ikke er et menneskelig væsen men må være Lucifer selv, skønt personerne bag projektet insisterer på, at det er dem. Jeg tror, at bogstaverne L.U.C.I.D. står for Lucifers Universale Criminal Identification. (Lucifers universale identifikationssystem af kriminelle.) Ordet Criminal udfra bogstavet ”C” i L.U.C.I.D. viser hen til Lucifers standardopfattelse af, at kristne er de største kriminelle. Set ud fra det synspunkt, som NEW WORLD ORDER har, vil det medføre, at kristne må lide døden, dersom de ikke ”omvender” sig og går ind under denne, nye verdens orden. Og du skal ikke tro, der er nogen mulighed for at undslippe L.U.C.I.D. systemet. Dr. Anthony Sutton skriver derom:

Dr. Sutton har set på og finder, at bogstaverne L.U.C.I.D. er hentet fra LUCIS eller LUCIFER. Og også Terry Cook er nået frem til, at der helt tydeligt er en forbindelse til ordene: LUCID/LUCIS/LUCIFER.

I henhold til Websters New Colligiate Dictionary, har Lucifer en strålende fremtræden. I 2.Kor. 11:14 ser vi ham som en ”lysets engel”. Både Sutton og Cook viser hen til, at L.U.C.I.D. har forbindelse til en okkult organisation, kendt som Lucis Trust. (Først kendt under navnet Lucifers Trust. Den første benævnelse virkede sikkert for stærkt på mange og ændredes derfor til Lucis Trust. HSS).

Marrs skriver: ”I min bog Dark Secrets of the New Age Cults and Religions og andre bøger har jeg redegjort for Lucis Trust og tilhørende organisationer. Jeg viser, hvor nære forbindelser, der er til FNs ledere og andre stærke mænd, såsom Robert McNamara, USAs tidligere forsvarsminister og tidligere chef for Verdensbanken. Jeg har også vist, at navnet Lucis stammer fra Lucifer (solguden) og Isis (Ægyptens store gudinde.) Men Lucis Trust har også forbindelse til latin, idet Lucifer på latin betyder lys og lysbærer.”

Men L.U.C.I.D.s hovedopgave er uden tvivl i ”dyrets” interesse at overvåge alle over hele verden, ganske som det er forudsagt. Den indre kreds, der arbejder i ILLUMINATI, har solgt sig selv og vil på dommens dag blive dømt skyldig i uhyrlige kriminaliteter, hvorved de forråder både Gud og mennesker.

I 1945 under præsident Harry S. Truman, der var 33. grads frimurer, begyndte en national sikkerhedsnet at tage form med forskellige grene af sikkerhedskontrol. I dag er der i USA kontrol af alt tænkeligt. Og der er opbygget et netværk, der står klar til, at antikrist kan overtage al kontrol.

Det mystiske ”National Identifications Center”


Texe Marrs skriver videre: ”I mit nyhedsbrev 1994 afdækkede jeg et mystisk ”National Identifications Center”, der klart er et værktøj til at hjælpe L.U.C.I.D. til at være et endnu bedre redskab for Dyret 666. Der ligger over hele jorden et satanisk netværk med elektronisk ondskab, som er et projekt, Djævelen vil bruge til at få alle til at tilbede sig. (Åb. 13. kap.) Her er et uddrag af, hvad jeg tidligere har skrevet i 1994:

Er der nogen person, der stadig er naiv nok til at tro på uskyldigheden i de diverse aftaler om kontrol af folket, bør de komme til at indse, at der bag disse kontroller er en omhyggelig velforberedt konspiration. Og dette system udbygges hele tiden, så alt hvad vi gør på enhver måde, kan komme til ”dyrets” kendskab.”

Det er et faktum, at det nye nationale identifikationscenter burde få alle tænkende menneske til at kræve det stoppet, men det sker ikke. Det bliver i stedet i hast udbygget til endnu større opgaver. Et netværk af undergrundsinformationer vil gøre det muligt at være der, hvor tingene sker eller siges.

Man har et effektivt apparat til at lægge et slør over alt det, der sker, så kun få har fuldt kendskab til opbygningen af denne overvågning.

# Man vil opnå at få fuld indsigt i, hvad der sker på alle nyhedsformidlingscentre.

# Man vil have automatisk offentlig og privat kommukationsovervågning .

# Automatisk indsamling af alles uddannelse, sundhed, livsanskuelse, polistisk aktivitet osv.

# Og digitale og sociale kontrolmekanismer. Især vil en række smarte kort komme i brug, som via en informations superkanal vil sende strømme af oplysninger ind til hovedkontrolstederne.

Vi får et system, som Hitler og andre i hans regi ville have elsket. Det er næsten som selv at være alle steder og kunne høre og observere.

L.U.C.I.D. har ført noget ødelæggende ind i verden, der vil ødelægge og knuse det, generationer af de ædleste mennesker har bygget op. Slut fra Texe Marrs artikel.

0000000

Alt dette er ikke noget nyt, der pludseligt er kommet til. William G. Goetz skriver i sin bog Et nummer på hånden: ”En leder i Toronto Star kritiserede og advarede i 1981 om den øgede anvendelse af personnumre i Canada.”

Og socialminister Monique Begin sagde, at ”folket kan vente, at deres personnummer vil blive brugt i stigende grad i regeringens og i private dataarkiver…”

Goetz skriver i samme bog: ”Herrens profeter forudså, at der ved tidens slut skal træde en mand frem som den største af alle diktatorer. Bibelen kalder ham antikrist!

Denne diktator får sin magt fra Satan og bliver kontrolleret af ham. Han skal få en utrolig fremgang og hurtig få kontrol over alle mennesker. Profeterne siger, at han vil kræve, at alle skal bære et mærke. Har nogen ikke dette mærke, kan han hverken købe eller sælge. Med andre ord har han magt over liv og død over alle mennesker. Bibelen siger om ham: ”Og kongen (antikrist) gør, hvad han vil, ophøjer og hovmoder sig mod enhver gud; mod gudernes Gud taler han utrolige ting, og han har lykken med sig, indtil vreden er omme; thi hvad der er besluttet, det sker. Sine fædres guder ænser han ikke; ej heller ænser han kvindernes yndlingsgud eller nogen anden gud, men hovmoder sig mod dem alle.” Dan. 11:36-37.

Vi ser, at han er en mand, der ærer penge og magt men ringeagter Gud. Daniel skriver videre om ham: ”I stedet ærer han fæstningernes gud; en gud, hans fædre ikke kendte, ærer han med guld, sølv, ædelsten og klenodier. I de faste borge lægger han den fremmede guds folk; dem, der vedkender sig ham, overøser han med ære og giver dem magt over mange, og han uddeler land til løn.” Dan. 38-39.

Goetz skriver om Palmguard sikkerhedskontrol


Identifikationssystemet Palmguard (håndfladekontrol) giver en høj grad af sikkerhed, idet kun godkendte personer kan få adgang og først skal registreres i systemet. (Palmguard kan give adgang til visse lokaler, fuldt ud eller i begrænset omfang. HSS) Hver gang en person går ind i det kontrollerede område, bliver det registreret og tidspunktet nedtegnet. Nærmer en sådan person sig følsomme områder, lyser der en grøn lampe, og der lyder denne meddelelse: ”Skriv dit nummer!” Ved disse ord skal vedkommende lægge sin hånd på en plade, og elektronikken aflæser det skjulte nummer, han har indkodet i hånden. Døren åbnes og samtidig siger maskinen: Tak!

Goetz skriver videre i sin bog: ”Den lov, der giver USAs regering magt til at indføre sådanne kontrolsystemer, er allerede helt fra 10. Jan. 1961.”

0000000

Antikrist kommer med overnaturlige undere og gerninger (Dan. 11:28 og Matt. 24:24.) Med disse undere vil han bedrage jordens folk.

”Og det gør store tegn, så at det endog får ild til at falde ned fra himmelen på jorden for menneskenes åsyn. Og det forfører dem, der bor på jorden, for de tegns skyld, som det blev givet det at gøre for dyrets øjne, og det siger til dem, som bor på jorden, at de skal gøre et billede af dyret, ham, der har sværdhugget og atter kom til live.” Åb. 13:13-14.

0000000

I Computere og Dyret skriver David Webber & Noah Hutchings: ”Vi begynder at kunne se, hvordan telekommunikationssystemerne i alle nationer kommer til at tjene antikrist, den sidste verdenshersker. Det vil være Satans forsøg på at være allestedsnærværende og alvidende.”

Forfatterne skriver også, at det ikke er noget nyt at kunne kontrollere alle mennesker på jorden. Allerede 20. juni 1985 skrev Globescan, at det ved hjælp af datamaskiner var muligt at kontrollere hvert eneste menneske, så ingen kan købe og sælge uden at være registreret.

Globescan skriver videre: ”Den nye IRS-datamaskine i Martinsburg i Vest Virginia vil komme til at indeholde oplysninger, som er så detaljerede om hver eneste indbygger, at den vil hjælpe verdensdatamaskinen til at kontrollere alt køb og salg hos hver eneste person på jorden…”

Der gøres forsøg med kontrolmærker også i Sverige. I Prophecy in the News fandtes allerede i 1985 følgende artikel:

”Tro det eller ej, men ca. 6.000 mennesker i Sverige har accepteret et mærke på deres højre hånd for at prøve en ny metode for et fremtidigt pengeløst samfund….”

Webber & Hutchings skriver i deres bog, at samme eksperiment er blevet udført i Japan og i Den Dominikanske Republik. Vi er altså på vej mod det kontrolsystem, som Bibelen kalder 666.

0000000

Et velsignet håb.


Nær ved de sidste tider giver Bibelen os det, vi kalder et velsignet håb. Paulus skriver i sit brev til Titus, at Skriften ”opdrager os til at forsage ugudelighed og de verdslige begæringer og leve besindigt og retfærdigt og gudfrygtigt i den nuværende verden i forventning om det salige håb om den herlighed, som tilhører vor store Gud og vor Frelser Jesu Kristus.” Titus 2:12-13.

Da Israels folk førtes ud af Ægypten, ser vi, at de gentagne gange var bange når de stod overfor umulige situationer, som da de havde de ægyptiske stridsvogne bag sig og ingen steder kunne flygte hen. Vi er på vej til samme situation, at vi ingen mulighed for redning kan se. Vi har 666 systemet over os, og dens overvågning vil tvinge os til enten at fornægte Gud eller godtage antikrist som herre.

Jeg har været omhyggelig med at dokumentere de forskellige kilder, for at vi klart kan se, at der er tale om fakta og ikke om ængstelig formodning.

Gud har fortalt, hvorledes det vil komme til at gå, for at det ikke skal overraske os. Alligevel vil det overraske mange, så de vil stå fuldstændig uforberedt, når de vanskelige tider indtræffer. Men alle dem, der kender Bibelen og kender Gud, vil stå stærk, idet de ved, at Gud ikke slipper os – selv med hele verdenssamfundet imod os.

Hvad vil og kan vi gøre, den dag alle muligheder er udtømte, og vi ikke er autoriserede til at købe og sælge? Da er der kun Gud, der har magt til at hjælpe os. Fjenden vil, at vi skal ødelægges, men Guds hensigt er, at vi skal frelses. Hvad Gud vil gøre, ved vi ikke, men vi ved, at når vi er i hans hænder, skal vi ikke frygte noget ondt, thi da er han med os.

Og vi har disse herlige ord af Jesus at se hen til: ”Se, jeg kommer snart.” Åb. 22:12. Et velsignet håb!

Oversat og udvalgt af:
Holger Skov Særkjær


Debat: Kontrolsystemet: Dyrets tal, 666

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Endetiden

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation