Rusland, Kina - Verden under fortsat forandring

af Kim Andersen
Lagt på d. 06/03-22De sidste to år, har World Economic Forum (WEF), igennem sine vasaller som er indsat i verdens regeringer, fået indført en systematisk frihedskontrol, hvor de kan, når de vil, iværksætte en global indsprøjtningsprocedure, der om ikke længe med tvang, som vi har set det med Covid-19 “vaccinen”, underlægger verdens befolkning dyrets mærke – tag mærket frivilligt, eller du kan ikke være borger på planeten Jorden.

12. november 2020 blev det af formanden / præsidenten for Det Europæiske Råd, Charles Michel, foreslået at man skulle have en international traktat vedrørende pandemier, og i d. 25. februar 2021, blev EU’s ledere enige om at arbejde på denne internationale traktat. Som medlemmerne af Europarådet forkyndte:

Vi er forpligtet til at fremme global sundhedssikkerhed, herunder ved at styrke Verdenssundhedsorganisationen og arbejde hen imod en international traktat om pandemier inden for dens rammer.1

1. august 2022, vil det mellemstatslige forhandlingsorgan holde næste møde for at diskutere fremskridtet med et arbejdsudkast. Det vil derefter levere en statusrapport til den 76. Verdenssundhedsforsamling i 2023, med det formål at vedtage instrumentet inden 2024.

Altså, vil man at WHO dikterer responsen på hvad end de iværksætter af program, for, som de siger, at kunne være mere robuste i sin respons – pakket ud betyder det at udelukke landenes suverænitet, så dyrets mærke kan tvinges i alle, når elitens håbefulde tid kommer. Og 2024 er tidsnok til at kunne iværksætte den globale udrulning af dyrets mærke, der vil ske 3½ år inde i trængslen.

Som elitens protokol 10 i Zions Vises Protokoller siger, “hvis vi giver verdens nationer et pusterum, vil øjeblikket vi længes efter, næppe nogensinde komme”, og derfor er det naturligt, at der allerede nu, som næste perle på snoren efter coronakrisen, lægges op til forandring af verdenskortet, efter elitens planer om 10 supernationer.

World Economic Forum og verdensmagten


Det er en almindelig forståelse blandt folk, at konspiration hvor mange er involverede, er umulig. Én af de medsvorne konspiratorer, vil altid få samvittighedskvaler, blive afpresset eller andet, og afsløre de konspiratoriske planer. Det lyder også plausibelt, men det er det ikke når løgnens fader Satan står bag det hele, for han får løgnen til at skinne som sandhedens lys. Det har medført, hvilket vi har set de sidste to år, at love og regler der begrænser regeringerne over for ugerninger imod borgerne, er gjort fuldstændigt magtesløse. Magthaverne kan gøre hvad de vil, og intet holder dem tilbage eller ansvarlige.

F.eks. L 93 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester2, også kendt som logningsbekendtgørelsen. Der er elleve organisationer – både inden for menneskerettigheder og IT, der åbent har opfordret folketinget til at stoppe den logning de fører, for den er ulovlig.

De skriver bl.a.,

På trods af kritik fra EU-Domstolen er det foregået på denne måde i mange år. EU-Domstolen har i tre domme gjort det klart, at generel og udifferentieret logning af alle borgeres telefonsamtaler er urimelig og i strid med privatlivets fred.3

Men socialdemokratiets justitsminister, Nick Hækkerup, er ligeglad – ja, det er praktisk takt hele Folketinget, for hos dem har lov og ret intet at sige imod deres ønsker og planer. “For stemte 72 (S, V, KF, DF, NB og UFG), imod stemte 31 (SF, RV, EL, LA, FG og ALT)4. Og troede man som jeg, at Nye Borgerlige kastede lidt håb over dansk politik, så tog man som jeg fejl. Som Indblik skriver,

Ganske bemærkelsesværdigt stemte også Nye Borgerliges to fremmødte folketingsmedlemmer, Mette Thiesen og Peter Seier Christensen, for. Det skete på trods af, at deres partifælle Lars Boje Mathiesen onsdag i et tweet afviste, at partiet går ind for logning.5

Det er som med stramningerne af epidemiloven, også en vigtig ting for fremtiden, for sammen med udrulningen af 5G, bliver IoB, Internet of Bodies – legemernes internet – til en realitet. Lyt engang til dette:

Internet of Bodies, eller IoB, er faktisk et økosystem. Det er en masse enheder, der er forbundet til internettet, som indeholder software, og som enten indsamler personlige helbredsdata om dig eller kan ændre kroppens funktion. Vi tænker på kroppens internet som denne samling af alle disse enheder, såvel som alle de data, som enhederne indsamler om dig. Og i sundhedsvæsenet har Internet of Bodies eksisteret i et stykke tid. Med internettets fremkomst giver det rigtig god mening at forbinde din pacemaker til internettet, så din læge automatisk kan få besked, hvis der sker noget mærkeligt, hvis der er en anomali. Det er naturligt på mange måder at ville forstå mere om din krop, hvordan den fungerer, hvor godt den har det.6

Det giver også rigtig god mening at forbinde dit implementerede dyrets mærke til internettet, så du, sagt sarkastisk, kan føle dig set og bemærket, elsket af dyret, uanset hvor i verden du befinder dig. Total logning af alle dine aktiviteter og dine kropslige funktioner. Det giver også rigtig god mening, at på trods af det nu er helt tydeligt, at der ikke er nogen coronakrise, så fortsætter udbyttet af krisen så den går ikke til spilde, hvilket flere politikere har ytret ikke må ske for nogle kriser – for trods alt (at vaccinerne er unyttige og farlige), er der i USA, for nu – og snart følger resten af verdens lande efter, udviklet en national standard for hvordan et vaccinepas skal fungere. SMART Health Card er i 21 stater modtaget og kan bruges af 200.000.000 amerikanere – for hvem vil ikke gerne lette de med krisen indførte besværligheder ved rejser, til fordel for en solid overvågning?7

Jo – love og etik der beskytter os mod regeringernes overgreb, er sat ud af kraft. Det er de ved hjælp af WEF, som har sine fangearme langt ind i verdens regeringer og kabinetter. Det pralede Klaus Schwab af i 2017, ved Harvard’s John F. Kennedy School of Government, da han blev lokket til at prale af sin Young Global Leaders organisation:

Og, jeg er nødt til at sige, når jeg nævner navne som Merkel, selv Vladimir Putin osv, har de alle været Young Global Leaders fra World Economic Forum. Men, det vi er virkelig stolte af nu, med den unge generation som premierminister Trudeau, Argentinas præsident osv., er at vi penetrerer kabinetter. I går var jeg til en reception for premierminister Trudeau, og jeg ville vide at halvdelen af dette kabinet, eller selv mere end halvdelen af dette kabinet, er fra vores Young Global Leaders for the World Economic Forum... Det er også sandt i Argentina, og i Frankrig.8

Så Både Canadas Justin Trudeau, Tysklands Angela Merkel, Argentinas Alberto Fernández, Frankrigs Emmanuel Macron og Ruslands Vladimir Putin er uddannet igennem World Economic Forum. Men også Bill Gates i 1993 – året efter Klaus Schwab etablerede Young Global Leaders (først kaldt Global Leaders of Tomorrow) og Amazon’s Jeff Bezos i 19989, for ikke at tale om både Danmarks tidligere miljøminister Ida Auken, og nuværende miljøminister Lea Wermelin10 og selv Prins Frederik11, tillige med at hans kone, der i 2012 blev udnævnt til Global Leder, sammen med 192 andre fra 59 lande, hvor de tog til Puerto Vallarta i Mexico den 14.-18. april, for at debattere den globale økonomi12.

Det var desuden socialkommunist Ida Auken, der i 2016 fik verbaliseret WEF’s inderste kommunistfascistiske hjerte med artiklen “Velkommen til 2030: Jeg ejer ingenting, har intet privatliv, og livet har aldrig været bedre13.

Derudover er regeringerne også i følgende lande penetreret:

Costa Rica, Saudi-Arabien, Maldiverne, New Zeeland, Guyana, Mali, Belgien, Bhutan, Holland, Venezuela, Sydaustralien, Pakistan, Rwanda, Sydafrika, Albanien, Finland, Japan, Israel, Angola, England m.v.

Og selvfølgelig også folk som Paul Allen - medstifter af Microsoft, Jack Ma - grundlægger af Alibaba og Alipay, Thomson Reuters Jimmy Wales - grundlægger af Wikipedia, Niklas Zennström - grundlægger af Skype, Mark Zuckerberg - grundlægger af Facebook og U2’s Bono, Leonardo Di Caprio og ikke at forglemme præsidenternes rivaldøtre Chelsea Clinton og Ivanka Trump.

Man kan blive ved – over 3.000 mennesker der menes at kunne påvirke både borgere (som Marion Poetz, lektor ved Handelshøjskolen i København14) og verdens gang, har været igennem indoktrineringen. WEF er dybt inde i alle beslutninger der gøres i verdens regeringer. Det er pludselig meget let at forstå, at konspirationer som en coronakrise, global tvangsvaccine, eller ulovlig overvågning, kan få lov at rulle uhindret ud i verdens samfund.

Rusland imod Ukraine og Israel


Alle i verden holder vejret, mens de med rædsel ser hvad Putin har sat i gang, i Ukraine, og alle håber på at omfattende sanktioner kan presse befolkningen imod Putin, og tvinge Putin i knæ. Man kan begrave sig i de politiske spændinger, både i Ukraine og i forholdet mellem Rusland og Ukraine, og i forholdet mellem NATO og Rusland. Der er så meget propaganda, at ingen formår at finde hoved og hale i det hele. Man kan trække Ruslands eksperter op af alle de hatte man har, og få en palette af ideer til, hvorfor det sker. Men det interessante spørgsmål er: Hvad sker der med Putin?

Gud har vist os i sit Ord hvor det hele ender, og vi er nødt til at hæve os over den støvede usigtbarhed i de små detaljer, og lytte til Gud, for at forstå hvad der sker. Og der sker noget med Putin.

Putin har forandret sig. Da han i 2014 tog Krim halvøen fra Ukraine, kaldte oppositionspolitikeren Boris Nemtsov Putin for en tyran, for at antyde, at præsident Vladimir Putin var mentalt ude af ballance. Nu går han efter selve Ukraine, og folk der har studeret Putin siger, at han har ændret sig:

For folk, der har studeret Putin eller beskæftiget sig med ham personligt, tyder hans seneste ord og handlinger på et opsigtsvækkende skift.

»Jeg har set og lyttet til Putin i over 30 år. Han har ændret sig, tweetede Michael McFaul, USAs ambassadør i Rusland i 2012-14 og professor ved Stanford University, den 26. februar. Han lyder fuldstændig adskilt fra virkeligheden. Han lyder sindsforvirret.

Selv efter beslaglæggelsen af Krim i 2014 og andre handlinger, han har truffet siden da, havde Putin altid virket som en ekstremt pragmatisk leder for mig, blev Tatyana Stanovaya, en ekspert i Kreml og grundlægger af det politiske analyseudstyr R.Politik, citeret for at sige i en artikel i The Guardian den 25. februar. Men nu, hvor han er gået ind i denne krig mod Ukraine, handler logikken i beslutningen udelukkende om følelser, det er ikke rationelt.15

Så kan man forsøge sig med politisk-militærisk-taktiske forklaringer for at forstå Putins tanker. Men der er helt andre ting i gang. Der er gang i den okkulte verden.

Hvor er Magog?

Først vil jeg gerne vise dig hvor Magogs land er. Der er masser af polemik omkring den historiske dokumentation for Magog. Men med Guds Ord og Ruslands rolle i denne sidste tid, tør jeg tage stillig til at Magog må være Rusland. Gud sagde til Ezekiel, “Menneskesøn, vend dit Ansigt mod Gog i Magogs Land, Fyrsten over Rosj, Mesjek og Tubal, og profeter imod ham” (Ez. 38:2).

Herodotus, en græsk historiker som levede ca. 484-425 f. Kr., omtaler efter sigende i sin “History, Vol. IV”, Meshek og Tubal som et folk med navnene, samaritaner og moskoviter, der på den tid boede i provinsen Pontus i det nordlige Lilleasien (i dag Tyrkiet), ved Sortehavet.

Josefus (Josephus, Flavius), en jødisk historiker som levede ca. 37-101 e. Kr., nævner thobeliter (Thobelites) og moschevier (Mosocheni) som stammede fra henholdsvis Tubal (Thobel) og Meshek (Mosoch). Han sagde at Magogerne blev kaldt for skyttere af grækerne16, og citerer fra Herodotus krigen hvor Kyros døde, imod et folk kaldt massagetæ, og Herodotus skrev “Til højre, når man sejler ind i Det Kaspiske Hav, er de skytere, eller sarmarinatene, som bor i landet, der støder op til Europa mellem Tanaïs-floden og dette hav”, hvilket Strabo citerer Herodutus for17. Tanais-floden ligger ved ned nordøstlige udmunding af det Azovske hav mod Rusland.

Der megen polemik omkring Plinius, en romersk forfatter som levede ca. 23-79 e. Kr., der kan tolkes til at fortælle at, Hierapolis, som blev erobret af skytherne, blev senere kaldt for Magog, hvilket sammen med Josefus’ oplysninger, binder skytherne og Magog sammen. Andre mener at både han og Herodutus binder Magog sammen med Lydien (et vestanatolsk rige i det nuværende Tyrkiet) og ikke Skytien. Men Plinius nævner også Hierapolis i Asien18, og i Syrien19 - ligesom Jylland har sin Korinth og Grækenland sin. Der var flere byer med navnet Hierapolis, og meget vel kan det af skytterne indtagede Hierapolis mod Nord, være blevet omdøbt Magog.

Wilhelm Gesenius, som jeg ikke har reference til, men som mange citerer, og som af hebraiske lærde betragtes som en af de største lærde i det hebraiske sprog, mente efter sigende utvivlsomt, at Rosh i Ezekiel var et egennavn, der identificerede Rusland. I sit gamle hebraiske leksikon sagde han, at Rosh var en betegnelse for stammerne nord for Taurusbjergene, der boede i nærheden af Volga; også at Rosh i Ezekiel 38-39 er en nordlig nation, nævnt med Meshech og Tubal;

Men vi står ikke rådvilde, hvis vi lægger historiske referencer og afhængigheder til oldtidens historikere til side. Gud specificerer for os i Ez. 39:2 , at Han taler mod Gog “fra det yderste Nord”. Her på billedet, ses en rød linje, der peger mod nordpolen (bare for at vise at de ikke er Nordpolen der er det yderste nord for Israel), og en grøn der peger mod det yderste nord i forhold til Israel. Tyrkiet er ikke det yderste nord, det er Rusland, der slutter ved det nordlige Barentshav. Omringet med den øde cirkel er Moskva, der lyder som om der kan have boet navngivne Moskovitter der, som Herodotus nævner.


Når det nu er tydeligt at Magog er Rusland, kan vi fortsætte med at tale om Ruslands leder, Vladimir Putin. Hvorfor har Putin forandret sig?

Lad os lytte til Ezekiel igen, “Menneskesøn, vend dit Ansigt mod Gog i Magogs Land, Fyrsten over Rosj, Mesjek og Tubal, og profeter imod ham og sig: Så siger den Herre HERREN: Se, jeg kommer over dig, Gog, Fyrste over Rosj, Mesjek og Tubal” (Ez. 38:2-3)

Referencen til Rosj, er igen en ofte citeret reference, som jeg ikke har materiale til at bekræfte. Dr. C. F. Keil er en tysk forsker, der efter en omhyggelig grammatisk analyse fortæller, at Rosj er et virkeligt navn, og at de byzantinske (et imperium, som udviklede sig fra romerriget, 550-1350 e. Kr.) og arabiske forfattere hyppigt omtaler et folk, der hedder Rós eller Rús, som boede i landet Taurus og nævnes blandt de skytiske stammer.

Bag alle ledere, bag hvert et land, står en fyrste, en dæmonisk entitet. Det ses flere steder i Bibelen.

Esajas taler imod Babels konge (Es. 14:4), og pludselig fyldes talen med en dybde der favner personen Lucifer, som faldt fra himmelen (Es. 14:12), i den danske oversættelse kaldt den strålende morgenstjerne, som stod bag Babels konge. Kongen af Babel sammensmeltes med Satan.

Det samme ses i talen imod kongen over Tyrus (Ez. 28:12), der indlemmer en salvet kerub, som var i Eden, Guds have (Ez. 28:13-15), hvilket er Satan, som stod bag kongen af Tyrus.

Da Daniel modtog en åbenbaring, en varsling om stor trængsel (Dan. 10:1), bad han tre uger i sorg, for at få indsigt i fremtiden. Fireogtyve dage efter kommer en mand til ham, som efter beskrivelsen at dømme er en højt rangerende engel, der fortæller at “straks den første Dag du gav dit Hjerte hen til at søge indsigt og ydmyge dig for din Guds Åsyn, blev dine Ord hørt, og jeg er kommet for dine Ords Skyld. Perserrigets Fyrste stod mig imod i enogtyve Dage” (Dan. 10:12-13) og når kampen er ovre, kommer “Grækenlands fyrste” (Dan. 10:20). Dernæst informerer personen der talte med Daniel at “ikke én hjælper mig imod dem undtagen Mikael, eders Fyrste“ (Dan. 10:21) - altså er Mikael Israels fyrste.

I persisk teologi, identificeres Persiens fyrste med Ahriman, som den okkulte persiske profet Zoroaster kalder Angra Mainyu. Gog er ligeledes en fyrste, der har territorie over nutidens Rusland og ikke blot nu, men også efter tusindårsriget, hvor Satan løslades efter at have været bundet i de tusinde år Jorden har haft fred. Her nævnes Gog og Magog igen (Åb. 20:8) og den sidste forførelse af nationerne vil vise, hvem der er tro mod Gud og ikke, før den endelige dom.

Da Judas forråder Jesus, fortæller Lukas og Johannes, fo’r Satan i Judas (Luk. 22:3 , Joh. 13:2 7), og Johannes fortæller at djævelen havde lagt det i Judas’ hjerte at forråde Jesus (Joh. 13:2) – ligesom Satan stod bag Peters irettesættelse af Jesus, ”Vig bag mig, Satan! du er mig til forargelse” (Matt. 16:23), og ligesom Satan havde fyldt Ananias hjerte, så han løj imod Helligånden (Apg. 5:3).

Gog, fyrsten over Rusland, er over Putin. Putin er under stærk dæmonisk påvirkning, og det er derfor forventeligt at Putin vil ændre sig, og blive i stand til at forbryde sig som Gud har forudsagt, ved endeligt at drage imod Israel, ligesom han nu går imod Ukraine.

Men vi må ikke glemme at Ruslands angreb på Ukraine også er elite-iværksat – under Satans virke, selvfølgelig. Det bliver bl.a. synligt i retorikken som Joe Biden fik fjumret sig frem til, i talen om Ruslands mulige angreb på Ukraine:

På en pressekonference den 19. januar gav Joe Biden Putin, hvad mange opfattede som grønt lys til at invadere Ukraine. Biden sagde: Jeg tror, at det, man vil se, er, at Rusland vil blive holdt ansvarlig, hvis det invaderer. Og det afhænger af, hvad det gør. Det er én ting, hvis det er et mindre indgreb. . . .

Den ukrainske præsident Zelensky skød straks tilbage og mindede Biden på Twitter om, at der ikke var noget, der hed mindre indgreb.

Det Hvide Hus forsøgte hurtigt at trække Bidens påstande tilbage. Jen Psaki, Bidens chefpropagandist, udsendte denne erklæring: Hvis nogen russiske militærstyrker bevæger sig over den ukrainske grænse, er det en fornyet invasion, og den vil blive mødt med en hurtig, alvorlig og forenet reaktion fra USA og vores allierede. ”

Men det er ikke det, Biden sagde. Biden foreslog, at et mindre indgreb ville være tilladt. Biden fordømte ikke en russisk invasion absolut; i stedet lod han til at tolerere nogle ukendte og yderst subjektive forhold, som han betragtede ville være kvalificerede som et mindre indgreb.20

Med andre ord gav Biden en direkte opfordring til Rusland, at angribe Ukraine. Satan har mange strenge at spille på, inkl. sit World Economic Forum, til at indoktrinere verdens ledere, og sine fyrster til at styre landenes øverster. Hvis ikke Gud var langmodig, og tålmodigt ventede på at den sidste person i denne nådens tid omvender sig, så var verden løbet løbsk for længe siden.

Hvad Ukraine angår, så hører landet til i Østeuropas Supernation 5, efter elitens nye verdenskort, ligesom Taiwan hører under Kinas Supernation 10 – og Taiwans undergang spøger også i medierne.

Kina og Taiwan


Det er også en større politisk diskussion – vil Kina annektere Taiwan? Nogle siger ja, i 2025, andre skubber det til 2027, og nogle siger nej. Taiwan mener selv at Kina er klar nu, men omkostningerne vil være mindre i 2025:

Taiwans forsvarsminister har advaret om, at Kina vil være fuldt ud i stand til at invadere øen i 2025, i regeringens første klare besked til offentligheden om, at landet står over for en trussel om krig.

Chiu Kuo-cheng udstedte advarslen efter næsten 150 kinesiske krigsfly opererede i internationalt luftrum nær Taiwan mellem fredag
og mandag.


Den nuværende situation er virkelig den farligste, jeg har set i mine mere end 40 år i militæret, sagde Chiu i en spørgsmål-og-svar-session med lovgivere om et særligt forsvarsbudget på NT$240 milliarder ($8,6 milliarder) til anti- skibsmissiler og krigsskibe… I løbet af det seneste år har Beijing dramatisk øget luft- og flådeoperationer tæt på Taiwan. Ifølge Taiwans forsvarsministerium er 672 kinesiske krigsfly fløjet ind i Taiwans luftforsvarsidentifikationszone i år, hvilket langt overgår de 380, der blev registreret i 2020.21

På nej siden, fremsættes en argumentation således:

Nogle iagttagere mener, at USA’s håndtering af Ukraine-krisen vil blive overvåget nøje af Kina. Det er sandt. Men som denne artikel hævder, vil Ukraine-krisen ikke påvirke kinesiske beslutninger om, hvorvidt der skal iværksættes en amfibisk invasion i fuld skala eller ej, fordi Kina simpelthen mangler kapaciteten til at gøre det i en overskuelig fremtid, givet styrkekravene.22

Hvad siger Kina selv? Kina og Rusland mener de er ved at gennemføre en omfordeling af magten i verden:

De to førende autoritære i vor tid, har erklæret en hidtil uset fælles sag, måske endda en de facto sikkerhedsalliance, med aspirationer om at forme en ny verdensorden til at erstatte den, som USA og dets partnere skabte efter Anden Verdenskrig.

Kinas præsident Xi Jinping og den russiske præsident Vladimir Putin ville sikre sig, at verden ikke gik glip af vigtigheden af deres 38. personlige møde i Beijing fredag, kun få timer før åbningen af de olympiske vinterlege og med mere end 100.000 russiske tropper, der truede ukrainsk uafhængighed og suverænitet.

Så de offentliggjorde hele deres dristige, 5.300 ord lange fælles erklæring på engelsk i weekenden, hvor de erklærede, at der er opstået en tendens i retning af omfordeling af magten i verden - nemlig mod dem og væk fra USA og dets demokratiske partnere og allierede.23

Fred Kempe, der har skrevet artiklen ovenfor for CNBC, giver selv et overordnet resumé og siger bl.a.:

Rusland og Kina kaster deres lod i en gestus af samarbejde, der overgår selv Stalins partnerskab med Mao, i hinandens regioner og rundt om i verden. For første gang har Beijing sluttet sig til Moskva i at modsætte sig NATO-udvidelsen og omfavne Putins vision for en ny europæisk sikkerhedsorden. Rusland gengældte tjenesten ved at modsætte sig den nye Australien-USA-U.K. sikkerhedsaftale, godkender sin One China-politik, omfavner Rusland-Indien-Kina-samarbejdsformatet og velsigner dets arktiske rolle.

I en retorik med allerværste antikristelige tunge, skrev Putin og Xi i december 2021, at

Parterne opfordrer til etablering af en ny slags relation mellem verdensmagter på basis af gensidig respekt, fredelig sameksistens og gensidigt fordelagtigt samarbejde. De bekræfter igen, at de nye mellemstatslige forbindelser mellem Rusland og Kina er overlegne i forhold til politiske og militære alliancer fra den kolde krigs æra. Venskab mellem de to stater har ingen grænser, der er ingen forbudte samarbejdsområder, styrkelse af det bilaterale strategiske samarbejde er hverken rettet mod tredjelande eller påvirket af det ændrede internationale miljø og omstændige ændringer i tredjelande.

Parterne gentager behovet for konsolidering, ikke opdeling af det internationale samfund, behovet for samarbejde, ikke konfrontation. Parterne modsætter sig tilbagekomsten af internationale relationer til tilstanden af konfrontation mellem stormagter, når de svage bliver ofre for de stærke. Parterne har til hensigt at modstå forsøg på at erstatte universelt anerkendte formater og mekanismer, der er i overensstemmelse med international lov, med regler, der er udarbejdet privat af visse nationer eller blokke af nationer, og er imod at løse internationale problemer indirekte og uden konsensus, modsætte sig magtpolitik, mobning, unilateral sanktioner og ekstraterritorial anvendelse af jurisdiktion, såvel som misbrug af eksportkontrolpolitikker og understøtter handelsfacilitering i overensstemmelse med reglerne i World Trade Organization (WTO).24

Med andre ord stiller de to diktatorer sig frem som en de facto guldstandard for moral, respekt og fred. Hvor runger ordene dog hult her tre måneder efter, når vi ser hvad Rusland gør ved Ukraine – de bedyrer at de vil modsætte sig ”konfrontation mellem stormagter, når de svage bliver ofre for de stærke”. Nuvel, Ukraine er ikke en stormagt, men det ukrainske folk er i den grad offer for en stormagt. Som Gud afslører Antikrists planer, vil han med fred ødelægge mange (Dan. 8:25 , KJV) hvorfor Paulus også siger, ”Når de siger: »Fred og ingen fare!« da er undergangen pludselig over dem” (1. Tess. 5:3).

Biden har ikke de mentale kræfter til at være subtil og pakke sin viden ind i den rette retorik. Modsat Trump ytrer han sig ufrivilligt om elitens planer, mens Trump har sine overvejede grunde til at gøre det.

Selvom Trump er lige så stor bedrager som alle andre politiske personager, med sit Warp Speed vaccineprogram og Abraham Akkorderne25 m.v., og selvom han har et kæmpe horn i siden på den nuværende regering i USA, så har han trods alt modet til at tale om elefanten i rummet:

Tidligere præsident Donald Trump advarede onsdag under et eksklusivt interview på Mornings with Maria, at Taiwan kan være den næste for en potentiel invasion, da konflikten mellem Rusland og Ukraine kan påvirke Kinas stigende aggression.

Taiwan bliver den næste. Se bare Taiwan; Præsident Xi ser til med glæde, sagde Trump til værten Maria Bartiromo.

FOX Business-værten spurgte Trump, om han forventede, at Taiwan ville invadere før end senere. Den tidligere præsident sagde, at han gjorde, fordi de ser, hvor dumt USA drives.

De ser, at vores ledere er inkompetente, og selvfølgelig vil de gøre det. Det er deres tid, advarede Trump.26

Det giver rigtig god mening at dele Trumps mistanke om en krig mellem Kina og Taiwan, for Kina har advaret USA om ikke at blande sig, hvis de starter en krig:

Kinesiske tropper vil angribe alle amerikanske styrker, der sendes til at forsvare Taiwan, hvis en krig over øen bryder ud, advarede Beijings stats-back-medier.

Global Times-avisen, et mundstykke til Kinas kommunistiske herskere, udstedte truslen efter den amerikanske nationale sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan lovede, at Washington vil aldrig tillade en kinesisk invasion at finde sted.

Sådanne trusler er ikke troværdige, fordi USA ’har ikke råd til’ omkostningerne ved at forsvare Taiwan, sagde avisen og opfordrede Sullivan til at lukke sin store mund og undgå at skabe mere forlegenhed for sit land.27

Verdenskortet skal snart opdateres, idet eliten former verdens topografiske grænseland efter de ti kongeriger som Gud har afsløret for os i sit Ord – for over 2.500 år siden, og gentaget for knap 2.000 år siden: ”de ti Horn betyder, at der af dette Rige skal fremstå ti Konger… som endnu ikke har fået kongemagt, men får herredømme en stund som konger sammen med dyret” (Dan. 7:24 , Åb. 17:12). Læs mere om det i nyhedsbloggen ”Nyt forskningsprogram angående globalt demokrati er etableret”.

Tredje Verdenskrig


Der er stor bekymring verden over, om det her kan starte Tredje verdenskrig. Lad os lige overveje nogle ting.

Lad mig lige spole tilbage til slutningen af 1700tallet. I Illuminatis protokol nr. 3, under et afsnit der hedder ”Jøderne vil være i sikkerhed” (læs Illuminaterne vil være i sikkerhed) står der: ”Husk den Franske Revolution, som vi gav navnet ”Storslået”: hemmelighederne for dens forberedelse er velkendt for os, for de var fuldt ud værket af vore hænder”.

Illuminati ansporede befolkningen til den franske revolution. Slagordet for den Franske Revolution var: ”Frihed, lighed, broderskab”. Det er samme motto som står opskrevet i Frimurernes Encyclopedia (Encyclopædia of Freemasonry), hvori der står, ”Ved oprettelsen af den provisoriske regering efter revolutionen i 1848 gav frimurerne deres tilslutning til denne regering; ved hvilken lejlighed blev holdt nogle højtravende taler om frihed, lighed og broderskab28 . Det var den franske frimurerordens motto! Det var ikke folkenes påfund.

Da den Franske Revolution havde viste sig vellykket for Illuminati, lagde de planer for resten af Europa. Alt gik som planlagt, indtil 1830, da Adam Weishaupt (grundlægger af Illuminati og forfatter af Illuminatis protokoller) døde. Derefter var der stilstand i tre år. Illuminatis geni, den ledende magt var væk, så de måtte finde en tilsvarende mand, hvilket tog tre år. Manden de fandt, var Giuseppe Mazzini der skabte Mafiaen. Han havde en meget interessant ven, general Albert Pike, der blev leder for den sydlige afdeling af frimurerne, i midten af 1800tallet.

Igennem et antal korrespondancer mellem Pike og Mazzini, blev der dannet en diabolsk plan for at skabe tre verdenskrige, der ville tilvejebringe Illuminatis overtagelse af verden og etablere den Nye Verdensorden. I korrespondancen mellem Pike og Mazzini, dateret 15. august 1871, stod følgende om Tredje verdenskrig:

Den Tredje Verdenskrig skal anstiftes ved at udnytte forskellene forårsaget af ’Illuminatis agentur’, mellem de politiske zionister og lederne for den islamiske verden. Krigen skal udføres på en sådan måde at Islam (den muslimske/arabiske verden) og politisk zionisme (staten Israel) gensidig ødelægger hinanden.

Imens vil de andre nationer, når de er yderligere delt omkring dette emne, være tilbageholdt for at kæmpe til kanten af fuldstændig fysisk, moralsk, spirituel og økonomisk udmattelse. Vi vil slippe nihilisterne og ateisterne løs, og vi skal fremprovokere en drabelig social kataklysme, som i al sin gru vil vise nationerne med al tydelighed effekten af absolut ateisme, oprindelse af brutalitet og af det værste blodige oprør.

Da vil borgerne overalt, tvunget til at forsvare sig selv imod verdens revolutionære minoriteter, udrydde disse civilisationens ødelæggere, og mængden, desillusioneret med kristendommen, hvis guddommelige ånder fra da af vil være uden kompas eller retningslinjer, ivrige efter et ideal, men uden at kunne se hvor dens tilbedelse kan foretages, vil modtage det sande lys igennem en universel manifestation af Lucifers rene lære, som endeligt vil føres ud i offentligheden.

Denne manifestation vil være resultatet af den generelle reaktionære bevægelse som vil komme efter ødelæggelsen af kristendom og ateisme, begge besejret og udryddet på samme tid.29

Det er et udtryk for Satans planer. Han vil forsøge at udrydde Israel, for uden Israel på Jorden, har Jesus ingen at komme tilbage til. Håbet om at redde eget skind, først ved at forsøge at udrydde menneskeheden med kæmperne i 1. Mos. 6, og senere ved at alverdens snedige tag at udrydde Israel (f.eks. i Ægypten), og ligeledes at udrydde Jesus, både som spæd og som voksen, er tilsyneladende ikke opgivet af Satan.

Kan det undre så, at Rusland støtter Syrien i at befri Golanhøjderne fra Israel?

Mens verden er fokuseret på situationen i Rusland og Ukraine, skal Israel og hendes tilhængere være meget opmærksomme på nogle af de temaer, der kommer ud af Rusland.

I et interview diskuterer den russiske akademiker Vitaly Naumkin de sanktioner, som Vesten har pålagt Rusland, og sagde, at Rusland ikke har overtrådt mod Ukraine, og at det kun anerkendte Donetsks og Luhansks uafhængighed, men har ikke annekteret dem.

Derudover sagde Naumkin, at Rusland støtter Syrien med alle midler, og at Syrien er fri til at befri Golan fra Israel.

Syrien er fri til at ’befri’ Golan fra Israel” – det er en direkte opfordring til krig. Damaskus er Syriens hovedstad, og lyt til hvad Gud fra fortiden siger om Damaskus i endetiden, ”Et Udsagn om Damaskus. Se, Damaskus går ud af Byernes Tal og bliver til Sten og Grus;” (Es. 17:1).

I 732 f.Kr. blev Damaskus ødelagt af Assyrien, under Tiglat Pileser, men blev hurtigt opbygget igen. Damaskus er, som Babylon, aldrig blevet fjernet som by, men er efterfølgende blevet invaderet af Babylon og andre hære igennem tiderne. Derfor er denne opfyldelse en dobbeltreference, der både er historisk og fremtidig. Campegius Vitringa (1669-1722), en tysk professor i orientalske sprog, skrev i 1714-1720 en kommentar til Esajas, som blev republiseret flere gange i 1800tallet. Han skrev om Damaskus at: ”Damaskus er blevet ødelagt oftere end nogen anden by....den genopstår fra asken”. Men inden for den nærmeste fremtid, vil Damaskus ikke overleve, og vil ikke forblive at være en by.

Scenariet at Syrien forsøger at angribe Israel i Golanhøjderne, vil kunne antænde elitens vision for en Tredje verdenskrig. FN støtter også at Israel trækker sig fra Golanhøjderne. I FNs resolution 497 fra 1981, står der at ”den israelske beslutning om at pålægge dens love, jurisdiktion og administration i de besatte syriske Golanhøjder er ugyldig og uden international retsvirkning30

En demolering af Damaskus, kan være krogene der i sin blodrus trækker Rusland til Israel31. Det kan også vise sig, at der er andre årsager til det – det vil fremtiden vise. Men verden løber ikke tør for årsager til at Rusland kommer til at gøre som Gud har afsløret i Ezek. Kap. 38-39, hvor Magogs fyrste Gog forsøger at udslette Israel.

Tredje verdenskrig forventes, ifølge tidligere Illuminat Doc Marquis, af eliten at skulle vare 91 dage (13 uger, okkultismens tal for oprør), og ud af det kaos, vi deres despot Antikrist bringes på verdensscenen.

Så med de informationer, hvad kan svaret så være på om vi står over for Tredje verdenskrig? Chancerne er store, men vi kender ikke tiden. Vi må være årvågne og huske på at holde fast i troen og håbet vi har, som ikke er et håb der kan briste, men vil opfyldes, troen og håbet på at uanset hvad vi skal igennem, om det bliver til liv eller død, så skal vi alle snart mødes hjemme hvor vores sande borgerskab er, nemlig hos Jesus.

Vil vi troende opleve Tredje verdenskrig?


Det er naturligt, menneskeligt set, at bekymre sig om, eller blot grunde over hvad vi får at se af al den ulykke der kommer over Jorden. Én ting er sikkert. Vi kommer ikke til at opleve et eneste sekund af trængslen, for Antikrist kan ikke stå frem, før vi er fjernet32.

MEN, Tredje verdenskrig kan forløbe efter elitens planer, hvilket betyder at vi kan risikere at opleve den, eller dele af den, før Antikrist efter planen træder ud af ødelæggelsens røg, og opretter en falsk fred.

Og her vil jeg igen minde om profetierne for Skandinavien, som jeg har gennemgået i nyhedsbloggen ”Det 20. århundredes profetier for Skandinavien”, hvor der er profeteret at både Sverige, Norge og Danmark, tillige med Tyskland bliver taget af Rusland. Tiden vil vise om profetierne er sande, om det er Gud der har talt, og hvis det er, tillader Gud at vi skal igennem den mørke tid før vi kommer hjem, for at ”mange er de som skal reddes for evigheden igennem denne nød… Det er min hånd til dom, og jeg bruger disse ting for at kalde folket tilbage til mig, og bringe disse nationer i knæ igen”.

Spændingerne mellem Rusland og Vesteuropa er virkelig store. Putins stolthed tåler ikke et knæk, og han satte i mandags Ruslands atomvåben i kampberedskab, hvilket kan betyde at deres atomspringhoveder bliver monteret på missiler, klar til affyring. Det er spændinger der har fået danske politikere til at gyse og tælle beskyttelsesrum33, og fra at hamstre håndsprit, mundbind og coronatests, har befolkningen kastet sig over jodtabelletter34.

Men vil der blive brugt atomvågen? Ifølge Peter Lemesuriers bog ”The Armageddon Script”, så vil der blive brugt atomvåben. Peter Lemesurier er ikke kristen, han er New Ager, indført i Antikrists trossystem, og har skrevet bøger som ”What is New Age”, ”The New Age Lexicon”, ”The Cosmic Eye”, ”The Healing of the Gods”, ”This New Age Business” m.fl. Han er en vidende mand.

The Armageddon Script er en bog der blev skrevet i 1981, for at vise præcis, hvordan Antikrist vil fremstå, hvordan han vil iscenesætte en opfyldelse af så mange messianske bibelske profetier, for at bedrage den ortodokse jødiske ledelse – og så mange kristne som muligt – til at tro han er henholdsvis den tilbagevendte jødiske Messias og Jesus Kristus. Lemesurier går i detaljer med hvilke profetier der skal opfyldes, i hvilken rækkefølge, og forklarer at han har studeret bibelske profetier meget detaljeret.

Han siger (i 1981) at, elitens

manuskript er nu skrevet, kun underlagt sidste øjebliks redigering og sceneinstruktioner. Selve scenen er, omend endnu i mørke, næsten klar. Nede i pitten er det underjordiske orkester allerede ved at tune op. De sidste øjebliks træd-på-scenen replikkerer allerede nu ved at blive skrevet. De fleste af hovedskuespillerne, mistænker jeg, har allerede påtaget sig deres roller. Snart er det tid for dem at komme på scenen, klar til at tæppet går op.

Tiden til handling vil være kommet.35

Han nævner i følgende citat nogle navne, Francis Kinsman der er okkultist, Hal Lindsey der i 70-80’erne var særligt kendt for bogen ”Vor døende jord”, og Mario de Sabato, en seer på linje med den synske astrolog og New Age forfatter Jeane Dixon, som han også nævner. En god blanding af okkultisme og kristendom. Tidsmæssigt er det en fejlslagen forudsigelse, men den skal ses i lyset af den enorme opvågning der var i 70’erne og 80’erne, hvor alt syntes at kunne gå meget hurtigt. Dæmonerne har stor viden om endetidens begivenheder og har selv sine planer – men Gud er den, der har besluttet dag og time! Så okkultisterne kan spå og gætte – alt de siger kan være sandt, men deres dateringer, og de ved de godt selv, er håbefulde estimater.

Om atombrug i den nærmeste fremtid skriver han følgende:

Men krig vil sjældent være fraværende på verdensscenen i de sidste tyve år af århundredet. Der vil være talrige lokale konflikter i Fjernøsten, Mellemøsten og Afrika. En hårrejsende atomkonfrontation i Korea kan mod slutningen af perioden true selve menneskets overlevelse.Og frem for alt vil der være den store kinesiske krig.

Kinsmans synskhed daterer begyndelsen af denne epokegørende konflikt, som Lindsey og et væld af bibelfortolkere også forestillede sig, til 1988. Ifølge de Sabato vil de indledende træfninger finde sted i Sydøstasien og Indien. Derefter vil kampen udvikle sig til en konflikt mellem Kina og Sovjetunionen. Til sidst vil den kinesiske invasion, ser det ud til, splittes i to grene - en militær, der kontrolleres fra Peking, og en fredfyldt massemigration, der tilsyneladende er indledt på græsrodsniveau. Kinesiske styrker vil med tiden nå Mellemøsten, men vil derefter blive stoppet af udenlandske (muligvis russiske) tropper, der tidligere var inviteret ind i Iran af det post-kejserlige regime. Fru Dixon ser ud til at placere denne begivenhed i år 2000. Den fredelige migration vil dog få et sådant momentum, at kineserne i sidste ende vil nå den fransk-tyske grænse (ifølge fru Dixon i 2037). En deling af verdens ressourcer og en sammenblanding af dens racer og kulturer vil derefter opstå.

USA - som i mellemtiden vil have lidt store økonomiske og sociale tilbageslag og drastisk, dog midlertidigt, reduceret sin direkte indflydelsessfære i verden - vil hjælpe russerne militært mod det orientalske angreb. Men samtidig vil den millioner-stærke ’fredelige arm’ af den kinesiske invasion (paradoksalt nok) hjælpe Vesteuropa med ikke-voldelige midler til at imødegå sovjetisk indflydelse i sit eget område.36

Det interessante her er, at både Rusland, Kina og Iran er store spillere i vores tid, hvilket okkultisterne også forudså for 50 år siden, ville blive tilstanden i de sidste dage. Det giver os en indsigt i Satans planer, og vi ser dem materialisere sig foran vore øjne i dag.

Ligesådanne fik William Cooper, tidligere medlem af den amerikanske flådeefterretningstjeneste, indsigt i elitens tanker og planer, og indigneret af ondskaben han så, begyndte han at advare, hvilket kostede ham livet. Han skriver i sin bog ”Behold a Pale Horse”, en titel med reference til Åb. 6:8 ,

kan du forestille dig, hvad der vil ske, hvis Los Angeles bliver ramt af et jordskælv på 9,0, New York City bliver ødelagt af en terrorist-plantet atombombe, tredje verdenskrig bryder ud i Mellemøsten, bankerne og aktiemarkederne kollapser, rumvæsner lander på Det Hvide Hus’ græsplæne, mad forsvinder fra markederne, nogle mennesker forsvinder, Messias præsenterer sig selv for verden, og alt sammen på meget kort tid? Kan du forestille dig det? Verdensmagtstrukturen kan, og vil om nødvendigt få nogle eller alle disse ting til at ske, for at skabe den Nye Verdensorden.37

Det er ikke en lys og behagelig fremtid verden kikker ind i. Gud er lukket ude, selv af kirkerne der skulle have Jesus som øverste. Og når lyset fjernes, griber mørket om sig. Men der er en mængde mennesker, der har omvendt sig, og ændret sin holdning til Jesus, og i tro taget imod Hans offer og nåde for at frelse. Jeg er med i den mængde, sammen med millioner af andre mennesker. For os, er der et kæmpe stort, og i tiden forsømt håb – at Jesus snart kalder os hjem til sig.

Afsluttende ord til opmuntring


Vi må forberede os på det værste, så vi kan være stærke i troen hvis det sker, og ikke miste håb og overblik. Er vi stærke i troen vil modgangen tænde håbet i os som et kæmpe lys, der i os vil vidne for vore omgivelser, at vi har en Herre og Konge der har os i sin hånd i evighedernes evigheder, om vi lever eller dør.

Den forestående tid kan blive den bedste tid med Jesus her på Jorden. Vi kan få Hans hånd og virke at se i vore liv og omgivelser, på en måde vi aldrig har set før. Igennem bøn og bibellæsning kan Hans Ånd bestyrke os i ånd og sjæl og legeme, så vi får kræfter og mod til at være Hans vidner og hænder, i indledningen til verdenshistoriens mørkeste tid.

Mens vi ser verdens tumult, ser hvordan løgnen nedbryder alt fra lande til folk og deres moral og etik, så skal vi huske på, at det hele oprinder fra en dimension vi ikke kan se – fra den åndelige verden. Og Paulus siger:

I øvrigt, hent kraft fra Herren og hans vældige styrke! Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi den kamp, vi skal kæmpe, er ikke mod kød og blod, men mod magterne og myndighederne, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.

Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I må kunne stå imod på den onde dag og holde stand efter at have besejret alt.

Så stå da med sandheden spændt som bælte om jeres lænder, og iførte »retfærdigheden som brynje«, tag som sko på jeres fødder villighed til at forkynde fredens evangelium, løft i al jeres færd troens skjold, hvormed I kan slukke alle den Ondes gloende pile, tag imod »frelsens hjelm« og Åndens sværd, som er Guds ord. Gør dette til enhver tid under stadig påkaldelse og bøn, idet I altid beder i Ånden, og vær årvågne dertil med stadig udholdenhed og bøn for alle de hellige.” (Ef. 6:10-18)

Hvordan tager man Guds fulde rustning på? Rent praktisk handler det om at studere Ordet, og prædike evangeliet for de vantro. Paulus nævner følgende: 1) sandheden spændt som bælte om jeres lænder 2) retfærdigheden som brynje 3) villighed til at forkynde fredens evangelium 4) troens skjold, hvormed I kan slukke alle den Ondes gloende pile 5) frelsens hjelm 6) Åndens sværd, som er Guds ord

Denne rustning kan ses som tre, ligesom Faderen, Sønnen og Helligånden er ét. Sandheden, viser Jesus i sin ypperstepræstelige bøn, er Ordet, og Ordet omslutter rustningen som punkt 1 og 6. Jesus sagde at Han er sandheden (Joh. 14:6), og Paulus sagde: ifør jer Herren Jesus Kristus (Romerne. 13:14), og således ses også her dels at Jesus er Gud, og at Han er Ordet. Næste lag, punkt 2 og 5 hænger sammen - retfærdighed og frelse, og endeligt punkt 3 og 4, der handler om tro og villighed. Med andre ord har Sandheden gjort os frie, frie fra synden igennem retfærdighed og frelse fra Gud, og i den tro, som Jakob forklarer i sit brev, ses villigheden - en tro der er levende (Jak. 2:17-18). Vi har altså med troen (villigheden), frelsen (retfærdigheden) og Ordet (sandheden) at gøre.

Vi ser, at tage Guds fulde rustning på i praksis betyder at vi i tro er villige til at prædike evangeliet. Det er et vigtigt punkt - det er omdrejningspunktet i den åndelige krig, at vi forkynder evangeliet, hvormed vi eliminerer fjendens angreb. Gud virker med når vi forkynder evangeliet. Kirken er blevet svag, fordi den er blevet mere optaget af kirkevækstkoncepter – kirkepolitiske tiltag udvundet af verdslige teknikker38, underholdning – lys og musik, lette anerkendende og omfavnende budskaber, for at møde verden med verden, frem for at møde den med Jesus, forkynde fredens evangelium om omvendelse til Jesus. Det er og har altid været kirkens styrke – det har altid været individets styrke!

Vil det koste os livet, bliver vi frigjort fra både dette syndes legeme og fra alle jordiske anstrengelser, og får vi lov at bestå, da vil vi i ét nu høre kongernes Konge og herrernes Herre kalde vore navne fra himmelens skyer, og tage os op og hjem hvor Han har beredt os alle en bolig.

Trængslens begivenheder ligger ved fødderne af de fire ryttere fra Åbenbaringsbogen. Det hele er klart og venter på én ting, at Jesus henter sit folk hjem. Tiden er knap, og snart er vi hjemme, og så skal vi for evigt være sammen med hinanden, og sammen med Jesus.

Referencer


3Stop overvågningen af os alle sammen.”, Justitia, d. 18-11-2021
4Afstemning nr. 312, 2021-22”, Folketinget
6What Is the Internet of Bodies?”, RAND, 29-10-2020
10Community | The Forum of Young Global Leaders”, The Forum of Young Global Leaders
12Kronprinsesse Mary udnævnt til global leder”, DR Nyheder, d. 06-03-2012
17Strabo Geography”, bog 11, kapitel 6, afsnit 2
18 “The Natural History Of Pliny”, vol 1, bog 3, side 122
19 “The Natural History Of Pliny”, vol. 6, bog 32, side 9
20Is Biden Colluding with Putin?”, American Greatness, d. 26-02-2022
22Reality Check #10: China will not invade Taiwan”, Atlantic Council, d. 18-02-2022
28 ”An Encyclopædia of Freemasonry And Its Kindered Sciences”, side 69
30Resolution 497 Israel-Syrian Arab Republic”, United Nations Security Council Resolutions
31 Læs evt. nyhedsbloggen ”Krigstrommerne mod Syrien
32 Læs mere i ”Menighedens bortrykkelse og Herrens dag”, under afsnittet ”Før eller efter trængslen
33V og K vil have optælling af beskyttelsesrum i Danmark”, Kristeligt Dagblad, d. 05-03-2022
35 ”The Armageddon Script”, Peter Lemesurier, side 252
36 ”The Armageddon Script”, Peter Lemesurier, side 223
37 ”Behold a Pale Horse”, William (Bill) Cooper, side 177-178


Debat: Rusland, Kina - Verden under fortsat forandring

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*Emne: Endetiden

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation