Sundhedsbevægelsens New Age bedrag

af Kim Andersen
Lagt på d. 13/05-22


Udskriv
Oversigt


Dette er ikke en artikel om Corona eller vaccine. Ikke direkte i hvert fald. Den handler om et snedigt bedrag, der uanset hvad vi gør og hvordan vi gør det, fører verden i favnen på Antikrist. Igennem hele Coronakrisen, har specifikke personer givet os vigtig og afgørende information igennem alternative medier, da de blev censureret og slettet på elitens platforme. De har oplyst os om farerne ved elitens vaccineprogram, som blev præsenteret for os igennem de almindelige medier, med kontinuerlige og vanvittige vekslinger mellem oplysninger om skadeligheden og sundheden i vaccinerne.

Jeg har igennem de sidste par år refereret til disse personer, og referencerne jeg har givet er der ikke noget galt med. Det der er galt er, at samme personer der har kastet lys over elitens ondskabsfulde planer, er i ledtog med Antikrists religion, New Age, og om vi følger eliten, eller bevægelsen imod eliten, så står Antikrist ved enden af hver vej med åben favn og tager imod os. Og der er en forstærket New Age bevægelse i gang – deres længe ventede Awakening, deres dæmoniske globale opvågning, der anses for at være en græsrodsbevægelse, som disse personer er en del af – og flere af dem er undervisere på ”Akademiet for Guddommelig Viden”, som jeg kommer ind på senere.

New Age er et enormt emne i sig selv, der i over 50 år er skrevet et utal af bøger både for og imod. Men i mindst 50 år har bevægelsen søgt at erhverve kontrol med land, vand og luft, for at kontrollere og styre hvordan vi mennesker skal leve i enhed og harmoni med Jorden – det er elitens værk og planer (FN’s 17 verdensmål) under en religiøs fane. At denne medicinske modstandsbevægelse er involveret i den bevægelse, er dybt alarmerende, hvorfor jeg efter at have skrevet så meget om vaccinerne og refereret til disse fagfolk, føler det nødvendigt at belyse farerne der ligger her.

Du vil igennem denne artikel få et kik ind i en verden, som alle New Agere er en del af, både bevidst og ubevidst, en verden så kvalmende dæmonisk, at jeg har væmmes ved gennemgangene af de forskellige bøger og dokumenter som jeg refererer i artiklen. Lad mig igen sige – det er et kik ind i trængslens religion, Antikrists religion, og det er ulækkert!

Personerne der kan relateres til bevægelsen er feks. Del Bigtree, Sherri Tenpenny, Carrie Madej, Christiane Nortrup, Robert Kennedy og Robert Malone. Det er ikke nødvendigvis fordi de velvidende er medsvorne. Men deres engagement i bevægelsen, hvor de på kryds og tværs i forskellige konstellationer holder videomøder og konferencer, hvad end bevæggrunden er – om det er et oprigtigt ønske om at nå ud til mennesker med sit budskab om sundhed, eller om det i fascination af bevægelsen er et ønske om at bidrage, så lægger de deres kræfter i en bevægelse der fordrer Antikrists kvalmende syge religion for den snarlige trængsel. Ingen går fri af det, selv den Tyske advokat Reiner Fuellmich og Judy Mikovits stikker næsen indenfor1, hvor de her ses med Sacha Stone, som er New Ager og gemen satanist så det driver.


Og Judy Mikovits med Jason Shurka2


På siden Propaganda Exposed, er hele skaren også repræsenteret under titlerne helse og frihedseksperter. Det er drevet af Charlene og Ty Bollinger, der udgiver sig for at være kristne mennesker, og som har lavet en fantastisk informationsserie om kræft (”The Truth About Cancer”). Når jeg siger ”udgiver sig for at være kristne”, så mener jeg ikke at de ikke er det, jeg kan ikke vide det, men i hvert fald er de uden evne eller vilje til at bedømme. Som Paulus siger om Israel, ”jeg giver dem det vidnesbyrd, at de er nidkære for Gud, men uden forståelse” (Romerne. 10:2), og det gælder måske også de der kalder sig kristne, som jeg nævner i artiklen her. Men også her hos Propaganda Exposed, er hele skaren præsenteret, og jeg har markeret dem, jeg nævner i denne artikel:


Mike Adams, der også har siden ”Natural News” og Video siden ”Brighteon” hvor hele skaren endnu engang er repræsenteret, udgiver sig også for at være kristen (igen – jeg ved ikke om han er det, men blot mangler bedømmelse). Og mens der er en masse god og sand information, så er der denne bagside, hvor New Age med Antikrists budskab lukkes ind af bagdøren.

Selv i kirker har nogle af dem holdt foredrag, for New Age har elementer der foregiver at være kristne principper, som i store træk er:

Kærlighed – men det er ikke kærlighed til Gud eller mennesker. Johannes siger, ”Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, thi Gud er kærlighed” (1. Joh. 4:8), og det er den kærlighed der er sand. Elsker du Gud, elsker du også din nabo, selv dine fjender elsker du og ønsker at de kommer til erkendelse af sandheden. New Age kærlighed handler om deres version af frihed, okkult lære, rumvæsner og skabelsen som helhed. Det handler ikke om Jesus.

Visdom – men visdom om okkulte ting. Paulus forklarer at ”jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, vi derimod prædiker Kristus som korsfæstet, for jøder en forargelse og for hedninger en dårskab” (1. Kor. 1:22-23). Visdommen New Agere søger, findes i det skjulte – i det okkulte, hvorimod om Guds visdom siger Jesus, ”thi der er intet skjult, som ikke skal åbenbares, og der er intet hemmeligt, som ikke skal blive kendt. I skal tale i lyset, hvad jeg siger jer i mørket, og prædike fra tagene, hvad der hviskes jer i øret” (Matt. 10:27). Alt er lagt åbent for os i Bibelen – intet er skjult, kun Satans ”visdom” er skjult og skal erhverves, igennem okkulte ceremonier og teknikker. Jakob forklarer, ”hvis nogen af jer står tilbage i visdom, da skal han bede om at få den fra Gud, der giver alle gavmildt og uden bebrejdelser, og så vil den blive ham givet” (Jak. 1:5)

Opløftet / kollektiv bevidsthed, er i New Age termer et åndeligt fænomen, der handler om at give sig hen til deres løgne og leve i den dæmoniske lære – reinkarnation, troen på aliens, UFO’er m.v. – bibelen kalder det ”lovløshedens hemmelighed” (2. Tess. 2:7). Opløftet bevidsthed i bibelsk forstand, omend det ikke kaldes sådan i Bibelen, er at vokse i åndelig modenhed ved Åndens vejledning i Guds Ord. Om Jesus, mens Han endnu var barn, siger Lukas at, ”barnet voksede og blev stærkt og fyldtes af visdom; og Guds nåde var over det… Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker” (Luk. 2:40 , 52). Det samme om Johannes, ”barnet voksede til og blev styrket i Ånden” (Luk. 1:80). Det er Helligåndens værk, og ikke et menneskes initiering i okkultisme.

At være ét – ikke med Gud, men med universets energier, både hvert eneste fysiske atom og alle metafysiske energier, tilstedeværende i ikke materielle ånder. Paulus taler om Åndens enhed i frelsens bånd og beskriver den sande enhed, ”ét legeme og én Ånd, ligesom I også blev kaldet til ét håb ved jeres kaldelse, én Herre, én tro, én dåb, én Gud, alles Fader, som er over alle, gennem alle og i alle!” (Ef. 4:1-6). Sand enhed handler om Jesus, ikke det, Han skabte. New Ages enhed stammer fra samme sted hvor evolution oprinder, og Paulus fortæller om denne vildfarelse og siger, ”de ombyttede Guds sandhed med løgnen, ærede og dyrkede skabningen fremfor Skaberen… Derfor gav Gud dem hen til vanærende lidenskaber” (Romerne. 1:25-26).

Energier og frekvenser. Det er ganske almindeligt at tale om energier og frekvenser i dag, og fænomenet dækker over både de energier der løber i legemet – elektriske impulser, og Jordens energier, universets energier, lave (onde) og høje (gode) frekvenser. Det er ét af de lette pejlemærker at spotte, når man skal afsløre New Age tale.

Man kan undre sig hvor kirken er henne i alt det her. Det er jo ikke en overraskelse at den er faldet i søvn, men man kunne have håbet der var en smule årvågenhed der kunne fange så vanvittig en bevægelse, før den var inde af døren.

For at forstå hvor afskyelig denne bevægelse er, er vi nødt til at kikke på to særlige talerør for bevægelsen - Jason Shurka og tidligere rockmusiker og kunstner, Sacha Stone, begge hårdkogte og indflydelsesrige New Agere. Jeg vil prøve at vise dig, hvordan de alle indbyrdes er forbundet på kryds og tværs.

Akademiet for Guddommelig VidenDisse personer er blandt dem der er forbundet med ”Academy of Divine Knowledge”, og der er særligt to personer der har givet skin af at være kristne, Dr. Sherri Tenpenny (første billede i anden række) og Carrie Madej som ikke er vist på billedet. Det er alarmerende, og viser at den dæmoniske bevægelse også har ambassadører i kirkerne.

Academy of Divine Knowledge, blev i december 2020 grundlagt af Jason Yosef Shurka, hvor han underviser folk over hele kloden, som søger indgang til højere niveauer af bevidsthed. Denne bevidsthed er eftertragtet af okkultister, for fænomenet dækker over indsigt i og interaktion med den okkulte verden, hvor det øverste niveau er den samlede kosmiske bevidsthed, som er deres gud. Det er både åndeligt og teknologisk. I 1930’erne skrev H. G. Wells en bog kaldt ”Verdens Hjernen” (World Brain), der ligesom George Orwell’s ”Big Brother” forudså hvordan verden ville ende i et totalitært samfund. Verdenshjernen ville være en universel encyklopædi, der ville hjælpe med at opnå verdensfred - ligesom vi ved Antikrist med fred vil ødelægge mange (Dan. 8:25 , KJV), og denne verdenshjerne er på den teknologiske side internettet, den digitale Gaia3, der som sidegevindst i Coronakrigen er under forandring, så alt der afslører endetidens bedrag fjernes med hård og religiøs hånd. Den åndelige verdenshjerne er Satan selv, sammen med sine horder af faldne engle og dæmoner, der indgyder sine lærdomme for endetiden i hele verdens befolkning. Jason Shurka og Sacha Stone er to vigtige redskaber i det arbejde.

Det er vigtigt for den kommende tid, at verden indføres i denne bevidsthed. I et dokument jeg vil vise dig, som Jason Shurka har fået af en hemmelig reinkarneret mand, siger han (Jason) bl.a. at oplysningerne, som er hans formål og skæbne på Jorden at give videre til os, ”er ganske værdifulde og vil spille en stor rolle i at øge og ændre vibrationen for den kollektivebevidsthed her på jorden” og at hans intention med informationerne er at ”plante det meget nødvendige frø af viden og bevidsthed, som jeg er sikker på vil spire og blomstre, når menneskeheden som helhed er klar”. Der er ingen tvivl om at et menneske uden Guds Ånd vil blive bedraget. Løgnen forklædt som denne sandhed vil fænge og drive sådan et menneske væk fra Gud, drage personen i favnen på klodens kommende despot. Derfor er det henved genialt, at Satan igennem sin verdslige elite iværksætter et globalt satanisk og særdeles ondsindet vaccinationsprogram – et fysisk, biologisk bedrag, samtidig med at han igennem modstandsbevægelsen gennemsyrer verden med et åndeligt bedrag. Verdens befolkning programmeres til at acceptere både legemlig og åndelig underkastelse, i den nye tid, hvilket er bevendt når verden når til dyrets mærke.

Selvom jeg har skrevet om det før, så lad mig her minde dig om hvad Bill Lambert, tidligere leder for ”Teosofiens Hus”, der blev grundlagt af okkultisten Helena Petrovna Blavatsky, fortæller om denne bevidsthed. Med reference til Alice A. Baileys bog, ”Eksternaliseringen af hierarkiet” – udgivet af Blavatskys forlag ”Lucis Trust”, tidligere ”Lucifers Trust”, hvor hun taler om kærligheds-visdoms-energien, som kan nå ud til hele menneskeheden, taler Lambert om denne bevidsthed. Bailey fortæller:

fordi grundlæggerne af alle verdensreligioner (jeg henviser ikke til deres mange diversifikationer) er forbundne i samklang med Kristus, deres Herre og Mester; gennem deres forenede og rettede indsats vil disse energier flyde. Glem ikke, at Kristus repræsenterer kærlighedens energi og Buddha visdommen.4

Bill Lambert siger, ”Energier vil flyde fra Hierarkiet til jorden for at producere den fysiske manifestation af ”The Christ”. Men sådan en strøm kan kun ske, når menneskeheden løfter sin kollektive bevidsthed til at være passende vågne modtagere5.

De mennesker der ikke er villige til at løftes med i den ”kollektive bevidsthed”, hvilket Bibelen kalder for ”lovløshedens hemmelighed”, personer som underforstået har fået Guds Ånd, som elsker Gud, elsker Jesus og har omvendt sig til Ham, de er en hindring for verdens forandring henimod Antikrist, præcis som Paulus siger om os; ”lovløshedens hemmelighed er allerede i virksomhed, kun må den, som nu holder igen, først fjernes” (2. Tess. 2:7). Og derfor er der i denne bevægelse en forventning om at vi skal fjernes. Vi vil, fortæller Bill Lambert, ”forlade denne dimension”, for vi er udvalgt til at ”gå ind i et andet rum”. Og læs mere om den okkulte verdens syn på den sag i artiklen ”Menighedens bortrykkelse og Herrens dag” under ”Den okkulte verden”.

Tilbage til Sacha Stone og Jason Shurka. Jason har også startet en ny social medieplatform – ”Unifyd” (forenet – som at være ét), som ikke bare er en platform, men en bevægelse:

UNIFYD er mere end blot en social medieplatform. Det er en bevægelse. En bevægelse for at lægge magten tilbage i folkets hænder. En bevægelse, der tilskynder til ytringsfrihed, uanset din tro. En bevægelse for at forene menneskeheden.6

Han er en ung mand, gennemsyret af Satans bedrag og af Antikrists religion, New Age, som hele verden som sagt skal indføres og forenes i, så den kan transformeres til fred og kærlighed. Jason har udgivet dette dokument, Pyramidekoden, som er så okkult og gennemsyret af lovløshedens hemmelighed, og jeg vil gennemgå elementer i det, for at vise hvad er rør sig i denne modstandsbevægelse imod eliten. Det viser sig, at modstandsbevægelsen er ét med eliten selv, og de er tilsammen én bevægelse imod Gud. Uanset hvad verden gør, så er der ingen frelse uden Jesus! Alle verdens anstrengelser for at opnå en verden i fred, et fredsrige, vil mislykkes og blive det diametral modsatte uden Jesus. Først når Jesus kommer igen og bryder denne elite og modstandsbevægelse mod Gud, vil verden opleve sand fred. Jeg kommer tilbage til Jason Shurka, men først lidt om Sacha Stone.

Sacha Stone – Humanitad, New Earth Project og...


Sacha Stone (Simon Jean-Paul Sacha Adams) har adskillige facebookprofiler, som deler mange af de samme opslag. Også her samles sundhedsstaben også, f.eks. Del Bigtree og David Martin, der her deltager med Sacha Stone i et zoom-videomøde.


På siden ”Reclaim Your Lives” som er i Sachas ”New Earth” regi, ses reklame for en fire timers livestream ”The Line in the Sand”, sponsoreret af ”The High Wire”, som drives af Del Bigtree, og her ses igen ”the usual suspects”


Nr. to i anden række, er Imani Mamalution, som ”arbejder flittigt i døgndrift for at vække den kollektive bevidsthed”, sammen med ”Del Bigtree fra The Highwire Talk, Dr Zach Bush, Sacha Stone, Dr Christiane Northrup, Dolores Cahill, Sherri Tenpenny7, er som du selv kan høre, New Age’er. Hun er overalt med at bygge denne Nye Jord, og er sammen med Sacha Stone forbundet med Veronica OGrady, der som sin biografi på sin twitterprofil siger, ”Kvantealkymihealing, dyb sjælshealing gennem kvantealkymihealing, paradigmeskiftende lærer, katalysator for dybtgående livsændringer8. På sin side ”Light Leaders International” takker hun ”Sasha Stone, Imani Mamalution og dit team for at skabe sådan en dyb opvågning for os alle9 - samme side hvor hun taler om ”kundalinirejsende yoga”, ”shamanistiske sjælehelende værktøjer” og ”dybt alkymistiske, biomagnetiske shamanistiske healingssessioner10 – selvfølgelig til den nette sum af 1.450 kr. for en telefon/zoom samtale. Det er den dybeste dæmonbesættende okkultisme der er tale om her.

Nu hvor Christiane Northrup er nævnt, vil lige hurtigt tale om hende, for hun er dels set med både Carrie Madej og Sherri Tenpenny (som kalder sig kristne), og har også skrevet forordet til én af Jason Shurkas bøger, ”Rays of Knowledge” – der desuden forklarer om rumvæsener, shapeshifters (tilsyneladende mennesker, men de er reptiler) og UFO’er – præcis som forventet jf. den okkulte bortforklaring af bortrykkelsen (igen, se ”Menighedens bortrykkelse og Herrens dag” under ”Den okkulte verden”). Til denne bog fortæller hun om sig selv i forordet, hvor hun bl.a. skriver,

Vi lever i et magisk univers, hvor usete væsener overvåger væksten af hver blomst, hvert menneske, hvert dyr. Og mere end det, naturen er i live med naturånder, devaer fra vinden, ilden og havet, fødselsengle og dødsengle, der slår sig sammen med dem. Og deres eneste formål er at opløfte og oplyse Moder Jord og hendes indbyggere, at lade os vide, hvem de virkelig er.11

Hvordan kan bekendende kristne mennesker samarbejde med den okkultisme? I samme bog siger Jason Shurka, ”guddommeligheden i dette grænseløse univers... har lært mig, at ’jeg’ er ikke ’mig.’ Jeg’ er simpelthen universet, der handler gennem ’mig’”. Det er oldgammel dæmonisk sludder, som gentages igen og igen, fra generation til generation, indtil det accepteres – hvilket hele denne helse-bevægelse nu for alvor sætter skub i. Det er en anden måde hvorpå han siger at ”jeg er Gud”, en løgn jeg hørte, da jeg i slut 80’erne start 90’erne kom i trosbevægelsen, hvor Jens Garnfelt underviste at som løver føder løveunger, føder Gud gudebørn, derfor er vi guder – en lære som ”kristne” okkultister som Kenneth Hagin og Kenneth Copeland også underviser. Tilbage i 1987, i filmen ”Out on a Limb”, ses hvordan New Age håner Bibelen og fremmer denne lære, at ”jeg er Gud”, en realisering der kræver flere liv at opnå – derfor reinkarnation. Se John Heard og Shirley MacLaine udbasunere denne løgn:


Jeg vil også gerne berøre Kundalini, som Imani taler om – som kaldes ”slange kraften”, et gammelt Sanskrit ord der betyder ”oprullet” eller ”viklet op”. Målet med Yoga er at vække denne kraft, der siges at ligge snoet som en slange ved enden af rygsøjlen, klar til at springe op for at manifestere sig gennem de påståede ”chakraer” kroppens centre for den universelle kraft (dæmonbesættelse). Kundalini, der påståeligt fordrer spirituel opvågning som er kerne-elementet i hele den her sag med Akademiet for Guddommelig Viden, det er i bund og grund samme løgn Satan gav Eva for at hun skulle ”vågne” - ”I skal blive som Gud” (1. Mos. 3:5). Lyt engang til denne beskrivelse:

De mest dramatiske tegn på Kundalini-opvågnen er fysiske og psykologiske manifestationer kaldet kriyas. Man kan opleve intense fornemmelser af energi og varme, der strømmer op ad rygsøjlen, forbundet med voldsomme rystelser, spasmer og vridende bevægelser. Kraftige bølger af tilsyneladende umotiverede følelser, såsom angst, vrede, tristhed eller glæde og ekstatisk henrykkelse, kan dukke op og midlertidigt dominere psyken. Visioner af strålende lys eller forskellige arketypiske væsener og en række internt opfattede lyde, såvel som oplevelser af, hvad der synes at være minder fra tidligere liv, er meget almindelige. Ufrivillig og ofte ukontrollerbar adfærd fuldender billedet: at tale i tunger, synge ukendte sange, påtage sig yogastillinger og gestus og lave en række dyrelyde og bevægelser.12

For dem der kender til tros-bevægelsen, der i særdeleshed fik fokus i kristne menigheder i 90’erne og nu er almindelig accepteret i de fleste kirker, så har vi set de ting her før. Spasmer, dyrelyde, tungetale og meget mere, gennemsyrer denne bevægelse. Det er Satans kraft, og det er dæmonisk undertrykkelse om ikke direkte dæmonbesættelse. Og det, jeg har markeret med fed, er præcis hvad Jason Shurka er ramt ind i, hvilket vi skal se på i afsnittet om Pyramidekoden.

Her Jason Surka og Sacha Stone i et videomøde13 ang. Pyramidekoden, og Jason har holdt videomøder med Judy Mikovits, Reiner Fuellmich, Robert F. Kennedy Jr., David Icke, og mange flere. Der er ingen skrubler, på trods af at en smule efterforskning viser afgrundens dybeste satanisme.


Sacha Stone er motivatoren bag disse profiler, som er 100% New Age drevet. Han er også grundlægger af Humanitad, der med initiativet ”Millennium Development Goals Awards” er blevet hyldet i FN ”i anerkendelse for deres præstation med at iscenesætte den banebrydende begivenhed14, naturligvis fordi deres mål er at støtte og øge bevidstheden om FNs 17 millenniumudviklingsmål, hvilket jeg skrevet om før, hvilket i bund og grund er New Age naturtilbedelse under dække af velgørenhed, omsorg og kærlighed. Det er heller ikke overraskende men afslørende, at Humanitad logoet er den 12-strålende sol omgivet af laurbærblade, ligesom FNs logo – for ikke at tale om WHOs logo, som er Jorden omgivet af laurbærblade. Det er en alen af samme stykke!

Det er samme stil han (Sacha Stone) bruger i sin ”Natural World Organisation”

De tolv stråler, symboliserer okkultismens tolv chakraer. Syv i menneskekroppen og fem uden for menneskekroppen. Det handler alt sammen om at forbinde sig til universets energier, hvilket er New Ages talemåde for at erhverve sig visdom, kraft og energi fra det Bibelen kalder ”magterne og myndighederne… verdensherskerne i dette mørke... ondskabens åndemagter i himmelrummet” (Ef. 6:12). I samme tale råder Paulus os til at iføre os Guds fulde rustning, så vi kan holde stand mod de ting, og kalder det Satans snigløb, som kommer fra denne ondskab i himmelrummet – inkl. kristusenergien, kristuskærlighedsfrekvensen og hvad end de håner Jesus med.

Laurbærbladene symboliserer sejr15, og forkynder derved i denne okkulte kontekst, Satans sejr over universet. Vi ved at den sejr tilhører Jesus. Hans sejr på korset betalte skødet til hele universet. Han har tilbagekøbt ejendomsretten til sin skabelse og Han ”afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem åbenlyst til skue” (Kol. 2:15). Paulus siger, ”Skabningen (hele universet)blev jo underlagt forgængeligheden (på grund af syndefaldet)… også skabningen selv skal engang fries fra den forkrænkelighed (at alt henfalder), hvorunder den træller, og nå til den frihed (genoprettelse), som Guds børn skal have i herligheden. Vi ved jo, at hele skabningen tilsammen sukker og er i veer endnu i denne stund. Og ikke skabningen alene, men også vi selv” (Romerne. 8:20-23). Satan kan symbolisere og tilkendegive sine ønsker om at underlægge sig universet, men det tilhører Jesus, og Han har fortalt os præcist hvad Han har tænkt sig at gøre!

Det leder selvfølgelig til ”the New Earth Project” (Nyjords projektet), der som Klaus Schwab i World Economic Forum peger på stort set alt i den industrielle tid som ødelæggende, og denne nye Jord indeholder en vision om at ”manifestere en verden hindsides krig, fattigdom og sygdom16, en verden der går

fra ubæredygtig stål- og betoninfrastruktur til inspireret, økonomisk overkommelig bæredygtig livsstil fra tætbefolket forarmelse til blomstrende og selvbærende landbrugssamfund

På værste diktatoriske vis, afspejler denne vision for Sierra Leone (i Vestafrika), hvordan New Age ønsker at overtage og kontrollere Jorden efter deres ideologier, præcis som eliten igennem World Economic Forum ønsker den Store Nulstilling og indføre verden i deres samme og identiske ideer. Det er én og samme kraft bag det hele, og det er Satan selv. Som fase to i projektet er følgende målsætninger:

- NewEarth tilflugssteder
- NewEarth permakultur landbrug
- NewEarth fællesskaber
- NewEarth frizone (handel og fremstilling)
- Humanitad QT-Pi fri-energi systemer

Alt er under paraplyen den Nye Jord (NewEarth), som er Satans modsætning til 1000årsriget hvor Jesus er konge.

Jeg vil lige hurtigt sige lidt om QT-pi eller QT-Π. Det er en generator som laver en magnetisk hvirvelstrøm, hvorigennem man kan udnytte elektrisk energi direkte fra vakuum – en videnskab som er kendt helt tilbage fra Tesla, med patentnummer 1,119,732, den 1. december 191417. Det er intet mindre end genialt og klart at Satan vil promovere vidunderet ved at kapre det igennem sin antikristelige New Age religion. Tesla håbede på at hvis alle husstande havde sådan en energikilde stående, ville det eliminere årsager til krige. Det er en naiv tanke, for mennesket er i sin faldne natur ondskabsfuldt. Ondskab i hvilken form den end må tage, ligger mennesket meget nært. Men verden ville se meget anderledes ud, hvis alle havde den energi de skulle bruge. Hvem ville ikke gerne have gratis strøm – særligt når el-priserne eksploderer?

Ligeledes vil fase tre byde på tæt samarbejde inden for:

- Tekstiler og mode
- Mad & Ernæring
- Traditionel kunst og håndværk
- Bæredygtige modulhuse
- Banebrydende teknologier
- Bæredygtige byggematerialer
- Skønheds- og lægemidler18

Samarbejde i New Age kontekst betyder det samme som i elitens kontekst - centraliseret styring, tvang og kontrol. Alt skal gå efter New Ages filosofi – at vogte og tilbede Moder Gaia. Med andre ord skal alle måder vi lever på underlægges denne NewEarth-filosofi, der under dække af at forbinde os som ét i kærlighed, byder på et satanisk, menneskefjendsk slaveåg af diktatur, fra værste skuffe.

Dokumentet taler ydermere om at

Et af kerneprincipperne i NewEarth er anerkendelsen af, at individuelle medlemmer i fællesskaber skal nyde kapaciteten til at drage fordel af en bevidst udveksling af værdi mellem og indbyrdes19

Mens det ved første øjekast ser godt ud, så skal man huske på, at alt skal ske inden for New Ages definition af fænomenet ”balance med naturen”. Det er underforstået at vi er bevidste om at kød, olie, gas, benzin m.v. bringer naturen i ubalance, hvilket gør livet både dyrt, besværligt og ubekvemt. Her er f.eks. et billede20 fra Sachas facebookside ”New Earth University”, som forkynder en grim fremtid:


Paulus advarede ved Helligåndens vidnesbyrd at i de sidste tider, vil der opstå lærdomme der ”kræver afhold fra spiser” (1. Tim. 4:1-3), og det er præcis det, der skildres her og er et af mange, mange beviser til overbevisning for alle om, at Bibelen er sand.

Eller hvad med det her:

NewEarth’s integrerede biodiversitetsbevarelsesplan, letter oprettelsen af Fællesskabets protektorater, hvor store områder af planeten kan beskyttes mod yderligere nedbrydning.21

Det lyder præcis som elitens vildmarksprojekt Agenda 21, der nu er Agenda 2030 i World Economic Forums vokabular. F.eks. ses Nordamerika opdelt i 21 bioregioner, der igen er opdelt i 3 zoner:

1) Vildmarksområde, udpeget som levested for planter og dyr. Menneskelig beboelse, brug eller indtrængen er forbudt.

(2) Bufferzoner omkring vildmarksområderne. Begrænset og strengt kontrolleret menneskelig adgang er tilladt inden for denne zone.

(3) Samarbejdszoner, de eneste zoner, hvor mennesker får lov til at leve.22

At Agenda 21 er opslugt af Agenda 2030, ses i dette dokument fra ”The International Institute for Sustainable Development”:

Selv om der er gode eksempler på, at Agenda 21 har opnået positive og varige resultater, har gennemførelsen heraf været meget varierende.

Fokus på en robust gennemførelse afspejles kraftigt i 2030 Agendaen, som skitserer alle medlemsstaters tilsagn om at arbejde utrætteligt for dens fulde gennemførelse senest i 2030 og deres vilje til at mobilisere de nødvendige midler til at gennemføre den, gennem et revitaliseret globalt partnerskab for bæredygtig udvikling.23

Her ses præcis samme menneskefjendske biodiversitetsplaner og såkaldte samarbejder og partnerskaber, som i Sacha Stones NewEarth projekt. Elitens planer og New Ages planer er identiske. På sin side ”NewEarth University” ses samme vision,

en verden, hvor alt livs forbundethed æres og respekteres, hvor hver enkelt tager ansvar for læring, helbredelse og lederskab i jagten på ædelt udtryk, og hvor evnen til at elske – og blive elsket – er den højeste tone i vores symfoni af udviklet udtryk24

Sagt uden dobbelttalen, ”en verden hvor universet tilbedes og helliggøres, hvor hver enkelt holdes ansvarlig for (og kan derfor dømmes efter) at følge New Age liturgien, for universel helbredelse (i særdeleshed Moder Gaia) og lederskab (om det må koste ofringen af eget liv) i jagten på en New Age værdig livsførelse, hvor viljen til at bifalde og modtage alle seksualiteter og enhver outrer kopulation uagtet biologisk klassifikation – er den mest eftertragtede moral i New Ages livsførelse.”

Det er ikke overraskende at Sacha Stone på sin facebookside d. 10- 02-2017 opdaterede sit profilbillede hvor han kalder sig selv for ”Infidel”25, hvilket betyder en person modsætter sig og er forræderisk over for religion, herunder kristendom26. Nu ved du hvem der søger at stå i spidsen for sundhedsbevægelsen. Ifølge en dybere gennemgang af ham, udgav han sig tidligere på facebook som en ”Illuminati-lokkende misantropisk narcissist med en hyperaktiv pinealfunktion27, og samme gennemgang viser at hans far var associeret med Rockefeller og den Britiske efterretningstjeneste, hvilket kommer oveni hans forbindelse til Illuminatis organisation FN.

Sacha Stone og hans medarbejdere ”giver sig skin af at være retfærdigheds tjenere” (2. Kor. 11:14-15), men de er Satans bedragede og bedragende agenter, der i samarbejde med læger og virologer, der i en yderst kærkommen tid har givet os dyrebar information om vaccine og helse, lokker uvidende mennesker ind i ondskaben iklædt godhedens lys. De er satanister ind til marven, og deres instinkt er at bedrage og lade sig bedrage. Det er måden Satan arbejder på. Han lokker os i fælderne – og senere skal vi se på hvordan Ray, en jødisk mand også kaldt Moshe, der er skribenten bag Pyramodekoden som Jason Shurka har udgivet, også blev lokket i fælden.

Awake 2 Oneness Radio


På en side kaldt ”Blog Talk Radio, hvor alle kan lave deres egen radiostation, findes ”Vågn op til Enhed Radio” (Awake 2 Oneness Radio), hvis mission er at ”inspirere verden til at vågne op til enhed!”. Endvidere bekendtgøres evangeliet for radioen på denne måde:

Kvantefysik har for over 80 år siden bevist, at vi alle bogstaveligt talt er forbundet. Spiritualitet og videnskab fortæller os begge, at vi alle er EN og alle forbundet. Når verden vågner op til denne SANDHED, vil der være fred på jorden.28

Her er okkultister (New Agere) som Foster og Kimberly Gamble, Jason Shurka, Sacha Stone, David Icke og Monica Campbell repræsenteret, sammen med f.eks. Del Bigtree og Carrie Madej, som ved første øjekast kan virke kristen, da hun ofte har bibelreferencer i sine foredrag, som f.eks. her, ”Free & Brave PT 2: Session 6 - Dr. Carrie Madej”, hvor hun holder foredrag i ”Church of Glad Tidings” (Kirke med Glædelig Budskab):


Her ses hun også i Sacha Stones’ ”The Lazarus Initiative”, der beskrives som ”en kollektiv samtale i jagten på fuldspektret menneskelig og planetarisk frigørelse29, som laves i Sacha Stones ”New Earth Horizon” regi – så er vi ikke i tvivl om hvad det går ud på. Hvis du spoler frem til 15:20 taler hun om at vi er lysvæsener der indeholder den højeste frekvens, som er kristus-kærlighedsfrekvensen, der forbinder alt med Gud.


Eller med Ty Bollinger, i Brighteon regi:


Det er renpoleret New Age tale, og er sproget i Antikrists religion – som citeret tidligere fra Alice Bailey’s okkulte bog, ”Kristus repræsenterer kærlighedens energi og Buddha visdommen”. Og Madej siger at når vi forbinder til denne kærlighedsfrekvens, så vil vores virkelighed ændre sig i et nu, på et øjeblik. Det er præcis det Paulus siger om bortrykkelsen, og det er præcis det New Age siger om os der har Guds Ånd, at vi hindrer denne forvandling, og må derfor tages ud af verden i ét nu, på et øjeblik. Madej taler som Satan selv, og har intet med Jesus at gøre.

Det samme med Sherri Tenpenny, der her ses i videokonference med Sacha Stone30:


Og her igen med Sasha Stone, hvor både, Imani Mamalution, Carrie Madej og Sherri Tenpenny er deltager – også Andrew Kaufman der har været en stærk stemme i Coronakrisen31:


Her alene med Sacha Stone:


Her igen med Imani Mamalution, Sacha Stone, Dolores Cahill32:


Her med Carrie Madej, hvor et par af kommentarerne siger, ”Gud velsigne jer læger DEN RIGTIGE SANDHED TIL EN STOR LØGN. TUSIND TAK” og ”Ære til Gud, SANDHEDEN SÆTTER OS FRI FOR JESUS33. Der er mange der er faldet for deres bibelreferencer og talemåder. Men de trækker folk med ind i Satans favn.


Her både Carrie Madej og Christiane Nortrup – begge New Agere.


Der er et utal af forbindelser mellem dem alle sammen, men de få jeg har vist dig her, bør være nok til at se problemet. Der er helt sikkert deltagere i slænget her, der ikke samtykker til den diabolske retning bevægelsen går, som af oprigtig omsorg så en platform hvor de kunne advare. Der er læger der har informeret hvor det har kostet dem deres job og virke, men uvidende bliver de tilløbsstykker mod afgrunden for mennesker der søger alternativer til elitens ondskab med WHO, tvangsmedicinering, Big-Pharma m.v.

Nu har jeg vist dig hvad Sacha Stone er, og lad os så se på Jason Shurka for at forstå hvor sygt Akademiet for Guddommelig Viden er.

Præludium til Pyramidekoden


Grunden til at jeg vil dykke lidt ned i dette dokument, er for at vise dig hvor okkult, hvor satanisk og bedragerisk denne bevægelse er, hvor dæmonisk Akademiet for Guddommelig Viden er, som disse læger og virologer deltager i. Det er et dokument som er så dybt okkult og selvom jeg selv finder informationerne deri usandsynligt latterlige, så ved jeg at det er alvor, og at det bruges af Satan til at vildlede folk væk fra Jesus. Det tager os med ind i kernen af New Age så vi klart og tydeligt ser hvad New Age er, og hvorfra bevægelsen kommer. Derfor vil jeg gerne vise dig hvor sygt det er, og gøre dig opmærksom på det, så du selv kan se og afsløre tingene når du støder på det.

Jason har udgivet sin bog ”Rays of Light” hvor denne Jødiske mand Moshe under pseudonymet Ray, har givet en masse information om tiden hvor Israel udvandrede fra Ægypten – en tid hvor han selv levede i en tidligere inkarnation.

Dokumentet er originalt på Hebræisk, skrevet af Moshe/Ray der var med Israel i ørkenen hvor de spiste manna. Dokumentet blev udgivet 09-09-2020 kl. 09:00, og denne hemmelige mand, kendt som Rabbi AA, har tilladt at verden får disse informationer nu. Før vi kommer mere ind på Rabbi AA, så lad os lige stille spørgsmålet: Hvorfor disse nitaller? Tal er vigtige i okkultisme, og i sin bog ”Tal: Deres Okkulte Magt Og Mystisk Dyd” fortæller W. Wynn Westcott at:

ENNEADEN er den første kvadrat af et ulige tal, det blev sagt at være som havet, der flyder rundt om de andre tal inden for 10tallet; intet yderligere elementært tal er muligt, derfor er det ligesom horisonten, fordi alle tallene er afgrænset af det. Vi finder, at den blev kaldt Prometheus og ’Frihed fra Strid’ og ’Vulcan’, fordi stigningen i tallene når så langt som 9, ligesom opstigningen af ting, der er nedbrudt af ild, når så langt som til Ildsfæren (højdepunktet i luften), og Juno, fordi luftens sfære er arrangeret i overensstemmelse med det novenære system, og ’søster og hustru til Jupiter’ fra dens forbindelse med monaden. Og ’Telesphoros’ eller ’Bringe til en ende’, fordi det menneskelige afkom bæres 9 kalendermåneder af forælderen. Og teleios eller perfekt af samme grund, og også kaldet ’Perfekt’, fordi det er genereret fra Triaden, som kaldes ’Perfekt’.34

Det er sort snak for uindviede, men det jeg kan dechifrere er, at der er tale om det perfekte, en omfavnelse af alt, en afslutning på det uperfekte der fører os ind i det, der her tales om – hvor menneskeheden løfter sin kollektive bevidsthed og forenes som Én, hvor alt bliver Ét. Her skal det forstås hvad der menes med Ét – ”One” på engelsk, med stort O som et egenavn. Det er kort sagt Satan og hans Antikrist der er tale om35 – at verden forenes i ham, ligesom vi der har fået frelsen hos Jesus, er ét i Ham. Selv i de morderne bibeloversættelser som New American Standard Bible (NASB) og New International Version (NIV), sniger det sig ind. Med dyrets mærke på kanten til global udrulning, bliver verden ét med Antikrist, og deler skæbne med ham – en uoprettelig fortabelse, ligesom vi har fået Helligånden som pant deler skæbne med Jesus, som er evigt liv.

Lyssystemet:
Rabbi AA er noget af en historie – hvilket både Jason Shurka og Ray også er. Rabbi AA er ifølge dokumentet en reinkarnation fra 1353 f.Kr. og er en meget respekteret mand i undergrundsorganisation kaldt ”Lyssystemet” (engelsk: The Light System), som har eksisteret i tusindvis af år. Det er en utrolig hemmelighedsfuld, verdensomspændende og spirituel organisation, med afdelinger i alle større byer jorden rundt, og indeholder omkring 7.000 initierede agenter, hvoraf nogle er meget velkendte mennesker i verden i dag (ikke alle initierede agenter er mennesker – der er også aliens). Der er påståeligt mennesker som er 400 og 600 år gamle i denne organisation36. Rabbi AA er den øverste åndelige leder (og forfatteren af Pyramidekoden, Ray mistænker at han er alien), med et væsen over sig, som Jason kender fra sin tidligere reinkarnation som Adam.

Lyssystemet er i besiddelse af ekstremt høje og kraftfulde teknologier, der trodser alle fysikkens love, der er offentligt kendt af moderne videnskab. Organisationens ultimative mål er at bringe menneskeheden som en helhed til et nyt niveau af opmærksomhed og bevidsthed.

Det er ganske gennemskueligt, at samme dæmoniske kræfter der refererer til dette lyssystem, er kræfterne bag elitens organisation Illuminati – de oplyste, der har Pyramiden som deres segl og logo – som desuden ses på Amerikas dollarseddel, der repræsenterer verdensøkonomien for den verdensorden som vi får år tilbage var under. Lyssystemet der lægger til grund for denne frihedsbevægelse der vil oplyste og opløfte menneskets opmærksomhed og bevidsthed, er Illuminati, som gennemsyrer alle regeringer, styrer al økonomi tillige med verdens gang imod afgrunden i trængslen.

I forlængelse af beskrivelsen af denne yderst hemmelighedsfulde organisation, fortæller Ray:

Jeg blev lokket ind i en helt anden verden, og på grund af min nysgerrighed, hele mit liv vendt på hovedet… Jeg begyndte at leve et dobbeltliv, og de fleste af mine opgaver og aktiviteter har været gjort i hemmelighed. Alt, hvad jeg har lært, og alt det jeg laver, det blev holdt hemmeligt for alle, herunder mine nærmeste venner, min hustru og mine børn.37

For at vise hvor langt ude i løgn og bedrag denne bevægelse er, vil jeg også vise dig, at der til dette dokument er lavet et relationsdiagram, der med reference til Salomons visdom i Præd. 1:9 (”Det, der kommer, er det, der var, det, der sker, er det, der skete; der er slet intet nyt under Solen”) viser at Rabbi AA er Rabbi Aliezer Alfrandi, som i sin første inkarnation var Set, Adam og Evas tredje søn. Efter 1010 reinkarnationer igennem 5.644 år, hvor han nogle gange oplevede 10 reinkarnationer på samme tid, er han nu Rabbi Aliezer Alfrandi. Kong Salomon, fra hvem citatet ovenfor er taget, eksisterer også i dag og hedder Adam, og er også med i Lyssystemet38. Denne Adam har en niece der hedder Tova, som er reinkarnationen af Kong David, som dengang var far til Salomon. Det er et værre roderi. Jason Shurka, som har stillet dette dokument til rådighed, er en reinkarnation af Faraos bror og ypperstepræst Fatahotap. Det er en regel med meget få undtagelser, at reinkarnationen altid er degraderende. Fyrster, kejsere, konger, rigmænd og hvad har vi som er skrevet ind i historiebøgerne, bliver som her til ukendte Tova, Adam, Tina, Miriam m.fl. Det er dæmonisk tåbesnak.

Ray fortæller i Pyramidekoden side 8, at han er Moshe, søn af Rivka, og at han i dag er i sin reinkarnation nr. 69. Informationerne til Pyramidekoden er fra tiden for Israels udvandring af Ægypten, hvor Jason Shurka også levede som Ægyptisk ypperstepræst, og kendte datidens Ray. Han blev dengang født som hebræisk slave i Ægypten, i 1360 f.Kr., og levede 939 år, indtil det første tempel blev ødelagt, d. 9. Av, 421 f.Kr. I mellemtiden blev han Israelsk ypperstepræst ved navn Sarya, og døde i templet, formodentlig da det blev ødelagt.

Det er som om Gud har forberedt os på de løgne her, for Han afslører Ray som løgner, idet der kun var to der overlevede ørkenvandringen, og det var Josua og Kaleb (4. Mos. 32:11-12). Ray siger at han var søn af Rina (som i dag er Rachel) og Amram (som i dag er Rabbi AA), men de eneste to der kom igennem tiden i ørkenen, var som versene siger, ”Kaleb, Jefunnes Søn, og Josua, Nuns Søn”. Selvom Ray (eller Moshe) er nutidig Jøde, er det tydeligt at han ingen historisk viden har om sit eget folk og deres Torah. Det er som om Satan, for den historieløse person uden bibelkyndighed, forsøger at gøre denne Ray til en person Gud godkendte ved at slippe ham ind i det forjættede land, så en sådan person vil lytte.

Den næste ”blåstempling” af Satans agenter, kommer i form af Ægyptens faraoer, som er gudesønnerne. De kom nemlig fra fire andre planeter som blev ødelagt, og var kendt som Fatasol (hvilket Jason Shurka i ægyptertiden var en ren type af), Guds sønner, for at de, underforstået som gode agenter, skulle styre og forandre Jorden og klodens beboere. De blev sendt til Jordens fire hjørner og faraoerne blev sendt til den afrikanske/ægyptiske del af kloden. Men de blandede sig med mennesket og fik børn med menneskedøtrene, præcis som gudesønnerne i 1. Mos 6, og derfor mistede faraoerne magten og forsvandt kort efter Israels udvandring.

Bibelen fortæller at gudesønnerne kom til Jorden, ikke som gode agenter, men at alt blev korrupt efter deres ugerninger – hvilket skete lang tid før Ægyptens faraoer eksisterede. Nu er visdommen fra disse faraoer tilbage i form af Ray og Jason og de mange andre i Lyssystemet/Illuminati, og det er derfor, fra hestens egen mund, dæmoniske lærdomme de kommer med.

Ørkenvandringen varede desuden kun 10 år, modsat Toraens påståede 40 år, og Hebræerne var ikke slaver, de var Ægyptens tjenere. Så er den del af Bibelen også korrigeret af Satan.

Jeg vil også lige trække beskrivelsen af Aron frem, Moses’ bror. Ray fortæller (som selvbestaltet øjenvidne) at Aron og Moses var halvbrødre:

Aron, den første ypperstepræst i Israel, var en halvbror til Moses. Hans mor blev gravid med en gammel farao. Aaron var afkom af Fatasol, som var aliens. Arons familie var de oprindelige præster, men på grund af krydsning gennem årene, kan vi ikke være sikre på, at en ypperstepræst virkelig er fra Aaron-familien eller Levi-stammen39

Bibelen fortæller at Amram var far til Aron, Moses og Miriam. Altså kunne Arons mor ikke være blevet gravid med en alien… Og desuden var Aron fra Levi’s stamme (2. Mos. 4:14). Det er håbløst dumt det hele – det er som at læse Koranen og andre afguders ”hellige” bøger. Det viser os hvordan New Age intet tilovers har for Bibelen – den skal trækkes ned på samme niveau som de andre dæmoniske religioner – det viser os hvor meget Satan hader Guds Ord, og hvor langt han stækker sig for at håne Ordet! Som Satan/Ray siger, ”Lang historie, kort, hele præstedømmet blev en farce. Denne information vil revolutionere mange af de grundlæggende Jødiske traditioner, såvel som deres trossystem”. Moses sagde, ”Hør, Israel! HERREN vor Gud, HERREN er én” (5. Mos. 6:4), og det er det, Satan prøver at skjule. I hans og Antikrists trossystem er vi alle Gud.

Moses skal også have nogle hug, ham hader Satan jo også. Judas fortæller hvordan ærkeenglen Mikael og Satan diskuterede over Moses’ lig (Jud. 1:9), formodentlig fordi Satan kunne bruge liget til at drage Israel væk fra Gud. Det lykkedes han ikke med, så nu får Moses denne medfart.

Modsat Bibelens beskrivelse, at ”Moses var såre sagtmodig, sagtmodigere end noget andet Menneske på Jorden” (4. Mos. 12:3), så beskrives han sådan her når Ray/Satan beskriver ham: ”Moses havde magiske kræfter. Jeg fandt Moses for at være en meget hård og grusom mand”, og selvom Israel kunne have klaret ørkenvandringen på mindre end et halvt år, så trak Moses vandringen ud så den varede ti år.

Grunden til, at Moses fik rejsen til Israel til at tage meget længere tid, var for at slippe af med den gamle generation og deres slavementalitet, og samtidig forberede den nye generation på et nyt og magtfuldt liv med et andet værdisæt som fri nation. I de første 49 dage, indtil de nåede Sinai-bjerget, døde en tredjedel af befolkningen hovedsageligt på grund af den intense varme i Sinai-ørkenen. De afdøde bestod primært af ældre mennesker. Endnu et betydeligt antal mennesker døde i de følgende år på grund af en uforståelig sygdom, og yderligere 250.000 blev beordret udryddet af Moses på grund af deres forræderi i den øverste magt. Denne udryddelse skyldtes den berømte historie kendt som Guldkalven. Forskellen er, at i stedet for de 24.000 mennesker, der blev slagtet, som det står skrevet i Toraen, beordrede Moses udryddelsen af 250.000. Mange flere mennesker blev dræbt undervejs. Mange blev også dræbt af forskellige stammer, der angreb dem på vej til Israel.40

Moses var ikke sagtmodig, men okkult, hård og grusom, som slagtede 250.000 mennesker for forbrydelsen med guldkalven. Sandheden er at det ikke var 24.000 der blev slået ihjel, men 3.000 (2. Mos. 32:28) som tilsyneladende vedblev i utugten der foregik om guldkalven. De 24.000 var da Israel bedrev hor med moabitiske kvinder (4. Mos. 25), hvor Gud sendte en plage (formodentlig rabies eller hundesyge41), der stoppede da de utugtige blev dræbt (4. Mos. 25:7-9). Det hele er lige så bibelsk illitterært som at læse Koranen.

Om Jason Shurka (på billedet), der i ægyptertiden hed Fatahotap (Fata = Gud; Hotap = Præst), fortæller Ray at

Ypperstepræsten, Fatahotap (Jason), var en speciel mand med viden og magt, der var overnaturlig. Han var en ekspert og meget vidende om pyramidernes hemmeligheder og mystik, hvilket var viden, der kun kunne komme fra meget høje steder. Han besad denne viden, fordi han var en ren Fatasol. Han kendte skabelsens hemmeligheder og hemmelighederne bag det guddommelige selv for hvert individ. Han var meget dygtig og havde en meget bred viden inden for teknologi. Han var i stand til at se lige igennem mennesker (røntgensyn energisk og fysisk). Han kunne godt lide små børn til morskab, især små drenge (noget der var accepteret på det tidspunkt). Han brugte mig til sine seksuelle behov, hvilket skadede mig internt og følelsesmæssigt indtil den dag, jeg døde, men jeg følte stadig beundring, kærlighed og nærhed til ham. Han havde ikke selv børn. Jeg har også valgt ikke at få børn.42

Så skal vi prøve at tage informationen her alvorligt, så Jason Shurka en af gudesønnerne (Bibelens faldne engle), et væsen der voldtog drengebørn og voksne mænd for morskab – som blev kaldt Guds præst (han var katolsk før den katolske kirke), og han er på en rejse nu, for at genopdage fortidens storhedstid. Desuden har Jason været hest i et tidligere liv, ligesom Ray har været alligator og ørn.

Kan du se hvor sygt det er, at denne sundhedsbevægelse af læger og virologer deltager i hans syge Akademi for Guddommelig Viden.

Selve Pyramidekoden vil jeg ikke gå ind så meget ind i, for det er unødvendigt. Jeg har vist dig på hvad det bygger og du kan selv læse videre hvis du vil. Men ganske kort er det den samme gamle historie. Den fysiske verden er ond, den åndelige god. Jorden er ikke 6.000 år gammen, men evigheder gammel. Den første race var 90% ånd og 10% masse og havde direkte guddommelig forbindelse til Skaberen, arbejde ikke for at overleve og havde ingen smerter ved fødsler (som Bibelen fortæller det om Adam og Eva i tiden før syndefaldet). Adam og Evas forfædre var en ny race, 90% masse og kun 10% ånd. Det er tydeligt at det går ud på at latterliggøre Guds skaberværk og de mennesker, om hvis afkom (Jesus) Gud profeterede skulle knuse Satans hoved (1. Mos. 3:15).

Faraoerne havde et aflangt kranium, og var tynde, ædle og høje, mørkhudet og deres ansigtstruktur blev fremskudt, da de blev velsignet med ædel skønhed – fordi de var af den oprindelige 90% åndelige race – det er præcis sådan folk beskriver dæmoner der forklæder sig som aliens. De kom til Jorden i 2750 f.Kr., hvilket efter Bibelens tidslinje var før syndfloden, før Ægyptens historie, men i perioden hvor gudesønnerne gik ind til menneskedøtrene. De byggede pyramiderne – oprindeligt 666.666 stk. (det tal kender vi som dyrets mærke), for at beskytte og bevare forskellige værktøjer og rumskibe som de brugte. Med elektromagnetisk pulsering (EMP) og elektromagnetisk laserpulsering (EMLP) byggede de pyramiderne – teknologier som Lyssytemet også har i dag. Under pyramiderne er der kældre, som endnu ikke er fundet, hvor rumskibene er gemt, hvilket desuden også er tilfældet under klippemoskeen, hvor der tilbage i tiden for det første tempel blev skjult rumskibe og værktøjer, og ironisk nok kan de være ødelæggende i hænderne på sataniske mennesker. Man forventer at de snart bliver fundet, for med dem kan man neutralisere verdens onde magter. I New Age termer er det fiskens tidsalder (hvor fisken symboliserer kristendom) der skal erstattes af vandmandens tidsalder, som symboliserer Antikrists tid, som kommer op af vandet (Åb. 13:1).

Der er som du kan se, i den okkulte verden og blandt de mennesker der lytter til Antikrists religion, indbygget en forventning om stor UFO aktivitet og brug af våben som er ukendt for den uindviede den af verdens befolkning. UFO’er er en vigtig del af trængslen, ikke mindst for at dække over bortrykkelsen. New Age er gennemsyret af kraften, ”the force” som Star Wars kalder det, ”Farao og ypperstepræsten havde en energi i kroppen, der er også til stede, når de dør” – de var pendanten til Star Wars’ Jedier.

Enten er Rabbi AA, Ray og Jason fantasifulde bedragere, eller også de bedraget af oldtidens dæmoner der taler igennem dem. Jeg må sige, at jeg er ganske overbevist om at det er dæmoniske lærdomme, for det er den kendte løgn de gentager, og det fænger verdens befolkning i dag, hvilket afslører at der er dæmoniske kræfter i arbejde. Vores ”rumbrødre” der besøger os i UFO’er, kommer fra planeter millioner af km væk, alene for at fortælle os at det vi tror om Jesus, om Gud, det er alt sammen forkert. Og dette dokument er ingen undtagelse – Bibelen er forkert, og deres okkulte lære er sand. Og der er en tendens i denne tid, at en skjult lære og forståelse kommer til overfladen nu, fordi verden er klar til at modtage det, og det er præcis det Jason skriver.

Han forklarer at:

Det er min overbevisning, at hvis du i øjeblikket læser dette, selvom du måske ikke er klar til at acceptere den information, du er ved at læse, er du helt sikkert klar til at modtage den.

Ellers ville den ikke være kommet i din besiddelse til at begynde med… Tillad dig selv at træde ud af sind og logik og ind i hjerte og kærlighed. Tillad det at tale til din ånd og give genklang i din sjæl. Jeg ønsker os alt mulig held og lykke på vores rejse for at nå et højere niveau af bevidsthed; en rejse fyldt med lys, fred og kærlighed. Må denne information spille en rolle i at hjælpe os til at forene os som Én, og vigtigst af alt, må det bringe os et skridt nærmere sand lyksalighed og kærlighedens tidsalder43

Disse New Agere, de stræber efter at at finde ud af hvad meningen med deres tilstedeværelse og mission er, så de kan udføre deres opgave korrekt, for at høste belønningerne i det næste liv. Det frygtelig sørgelige er, at fordi de ikke tog imod kærlighed til sandheden, vil de slå øjnene op efter dette liv i evig adskillelse fra Gud, og erfare at de blev bedraget af falske minder og dæmoniske lærdomme. Paulus advarer om Antikrists komme, som denne New Age religion peger frem imod: ”Og da (efter bortrykkelsen)skal den lovløse (Antikrist)åbenbares (ham skal Herren Jesus dræbe med et åndepust af sin mund og tilintetgøre ved sit synlige komme), og han skal komme i Satans kraft, med al løgnens magt og tegn og undere og med al uretfærdighedens forførelse over for dem, der fortabes, fordi de ikke tog imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst” (2. Tess. 2:8-10)

Reawaking America Tour


Når nu vi har set hvor gennemborende dæmonisk denne bevægelser er, vil du forstå forklaringen på følgende paradoks.

”Reawaking Amerika”, som i sig selv er et New Age udtryk, er et sammensurium af disse anti-covid-19 vaccine New Agere og folk der støtter Trump, i de forskellige Pro-Trump rallies. New Agerne er, med alt de har, imod vaccinerne, mens Trump er pro – han er bedrageren i egen person, der iværksatte ”Operation Warp Speed”, for hurtigt at få udbredt de giftige vacciner. Trump selv har brystet sig af to skud og en tredje booster, og har næsevrængende kritiseret politikere, der ikke klart og tydeligt gav udtryk for deres vaccinestatus. Det synes at være paradoksalt, men denne verdens fyrste, Satan, står bag det hele, hvilket denne artikel viser dig, og det paradoksale i modsigelserne forsvinder, for bag det hele leder de forskellige operationer til ét og samme mål: Trængslen.

Her er et citat fra en af elitens medier, The Guardian, og derfor er teksten pro vaccine, pro hele coronanarrativet og imod enhver modstand mod elitens løgne:

Toployalister over for Donald Trump, som ofte fremsætter løgne om valgsvindel, er gået sammen med konservative læger, der udråber ubeviste Covid-kure og vaccineskepsis, og ligesindede evangeliske ministre ved en række begivenheder over hele USA denne sommer.

Den konservative ReAwaken America-turné – der byder på eks-general Michael Flynn og top Donald Trump-loyale donorer - har afholdt arrangementer i Florida, Michigan og andre stater.44

Evangeliske, konservative Trump supportere, det er det værste venstrefløjen kan forestille sig. Uden at have undersøgt præcis de kampagner her, har jeg hørt og erfaret rigeligt til at tro på, at der uden tvivl er bunker af sandheder i de ting der kom frem her. Det jeg fokuserer på med denne artikel er, at alle disse kristne, konservative Trump-supportere er i ledtog med den dybeste satanisme, på kryds og tværs i en uendelighed.

Paulus nødte Korinterne og sagde, ”Træk ikke i ulige åg med de vantro (New Agere), thi hvad har retfærdighed og lovløshed med hinanden at skaffe? eller hvad fællesskab er der mellem lys og mørke? hvordan kan Kristus stemme overens (græsk symphonesis, være i symfoni) med Beliar (Satan, New Age)? eller hvordan kan den troende have lod og del med den vantro? hvordan kan Guds tempel (sand kristendom) og afguder have med hinanden at gøre? Vi er jo den levende Guds tempel, thi Gud har sagt: »Jeg vil bo og vandre iblandt dem og være deres Gud (vi skal ikke række ud og forbindes med universet, Gud er kommet til os – Immanuel, ”Gud med os”, Matt. 1:23), og de skal være mit folk.« Derfor: »Drag bort fra dem (okkultisterne), og skil jer ud, siger Herren, og rør ej noget urent (New Age), så vil jeg tage imod jer og være jer en Fader, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren, den Almægtige.«” (2. Kor. 6:14-18)

Michael James Lindell, også kendt som ”Min Pudefyr” (”My Pillow Guy”), er storsponsor af Trumps kampagner. Han er en ”fremtrædende tilhænger af og rådgiver for den tidligere amerikanske præsident Donald Trump. Efter Trumps nederlag ved præsidentvalget i 2020 spillede Lindell en væsentlig rolle i at støtte og finansiere Trumps forsøg på at vælte valgresultatet45

Donald Trump holdt et møde i Conroe, Texas i lørdags og tilbød støtte og ros af flere politiske personer. Han fablede også om MyPillows administrerende direktør Mike Lindells fantastiske reklamebudget.

Da Trump introducerede og takkede forskellige mennesker såsom Texas Attorney General Ken Paxton og mangeårige Trump-allierede Rep. Louie Gohmert, tog han et øjeblik til at udpege Lindell i mængden og takkede ham for at have og brugt så mange penge på at sponsorere ting.46

Samme person sponsorerer Reawaken America Tour47, Sherri Tenpenny48, Tucker Carlson49, The Stew Peters Show50 m.fl. Så økonomisk er de alle ansporet af Trumps rådgiver og økonomiske støtte.

Og angående Stew Peters Show, så udgiver Stew Peters sig også for at være kristen (hvilket han måske er, men uden bedømmelse), og hele paletten af New Agere har været i hans show også.


Afslutning


Jeg siger ikke, at alle de mennesker jeg nævner her, er løgnere vi ikke kan lytte til. De har så mange vigtige informationer og vi bør bestemt lytte til dem. Men vi skal være opmærksomme på dette New Age spin der er på det hele. Det er det, jeg her har afsløret – afsløring af ondskaben. Og vi ser at den er omkring os, uanset hvor vi kikker hen. Vi skal ikke frygte, men vi skal være vågne, gennemskue og afsløre ondskaben og bedraget, for at mennesker må se at der er kun én frelser, kun ét håb, og det er Jesus Kristus.

Vi er på vej ind i trængslen. Mens trængslens formål dels er at disciplinere og tugte Israel i sin ugudelighed og fornægtelse af Jesus, og dels at disciplinere hedningenationerne for deres ondskab og fornægtelse af Jesus, så er det også en tid hvor Gud lader verden se præcis hvad Satans løgne i virkeligheden er. Alt sammen er Guds ultimative kald til omvendelse, at verdens befolkning må ændre holdning og sindelag over for Jesus, når alternativet rammer dem. Samtidig viser trængslen Guds hellighed og retfærdighed – i virkeligheden Hans kærlighed, for er Gud kærlig, er Han nødt til at dømme ondskaben, og selvom ondskaben har mange ansigter, er den ultimative ondskab som fører til evig fortabelse, at afvise Guds kærlighed legemliggjort i Jesus: ”Thi således elskede Gud verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” (Joh. 3:16).

Uanset hvem vi ønsker at støtte i denne verden, vil vi ende op med at sætte vores navn til for Satan. Vi kan kæmpe for Satans Store Nulstilling, eller vi kan kæmpe for Satans New Age modstandsbevægelse. Uanset hvad vi gør vil vi tilsvine vore navne. Jesus sagde, ”Mit rige er ikke af denne verden. Havde mit rige været af denne verden, så havde mine tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle overgives til jøderne; men nu er mit rige ikke af denne verden” (Joh. 18:36). Vi er på denne Jord for at rive mennesker ud af Satans greb og kalde dem til Jesus, så de må blive frelst.

Det betyder ikke, at vi ikke kan forholde os til sandheden i verdslige ting. Jeg har skrevet om Corona og vaccine fordi det har været en byrde på mit hjerte, at advare alle der ville høre om den underlæggende plan for coronakrisen. Samtidig har jeg kunnet fremhæve Bibelens profetier for vores tid, for at nære og opløfte troen hos os der tror. Men hverken du eller jeg kan blindt følge og citere de forskellige personer der står frem på de forskellige platforme. Vi er nødt til at stå alene og selvstændigt argumentere for sandheden. Ellers synker vi ned i dyndet med okkultisterne.

Referencer


1Crimes Against Humanity! Usa Tour Intros”, Rumble, d. 30-04-2022
2judy mikovits and jason shurka april-22-2021”, Brighteon, d. 22-04-2021
3 Læs mere i artiklen ”Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt” under ”Den digitale Gaia”.
4 ”Externalisation of the Hierarchy”, Alice A. Bailey, side 342
5Noter fra seminar ang. den Ny Verdensorden”, Tagryggen d. 14-08-2003
6UNIFYD
7About Imanee”, Mamalution
8Veronica O'Grady”, Twitter
9Building The New Earth”, Light Leaders International
11Rays of Knowledge”, Jason Shurka, side 6.
12 ”Spiritual Emergency: When Personal Transformation Becomes a Crisis”, af Stanislav og Christina Grof, side 15
13Interview with Sacha and Jason Shurka”, YouTube d. 05-11-2021
14Millennium Development Goals Awards Ceremony”, Global Security Institute, d. 20-06-2012.
15 Læs mere i ”Sejr over verden, igennem okkult medicin”, Tagryggen d. 09-08-2021, under afsnittet ”Medicin er blevet et af midlerne til at sejre over verden
17Den globale opvarmning, og sammensmeltning”, Tagryggen d. 29-08-2007, se under afsnittet ”Alternative energikilder”.
20New Earth University”, Facebook, d. 30-04-2022
22The Wildlands Project Unleashes Its War On Mankind”, af Marilyn Brannan, side 3
23Implementing the 2030 Agenda and its SDGs: Where to Start?”, SDG Knowledge Hub, d. 04-02-2016
25Facebook – Sacha Stone”, d. 10-02-2017
27Sacha Stone I”, Total Disclosure, d. 30-06-2020
29Lazarus Initiative Launch - Dr Carrie Madej”, Brand New Tube, d. 14-04-2021
31Death Of The Germ Theory 2021”, Earth Heroes TV, d. 27-02-2021.
33Dr Sherri Tenpenny and Dr. Carrie Madej”, Facebook d. 28-12-2020
34 ”Numbers: Their Occult Power And Mystic Virtue”, af W. Wynn Westcott, side 39
35 Læs mere i ”Drømmen om en Ny Tid – en kamp om ord” under ”The One
36Rays of Knowledge”, side 44
37The Pyramid Code”, side 4-5
39The Pyramid Code”, side 14
40The Pyramid Code”, side 16
41 ”The Antiquities Of The Jews”, Flavius Josefus, bog 4, kap. 6, afsn. 12
42The Pyramid Code”, side 9
43The Pyramid Code”, Opening Message, side 3
45Mike Lindell”, Wikipedia
47Reawaken America rally and protests”, Statesman Journal, d. 02-04-2022
50America First Takeover Set”, Frank Speech, d. 19-01-2022


Debat: Sundhedsbevægelsens New Age bedrag

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*Emne: Endetiden

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation