Endetiden


- 2010 og tidens ende

Jeg har siden 2006 haft 2010 for øje, som en mulig begyndelse af trængslen. Hvorfor kan du læse i artiklerne ”Bortrykkelsen 2006?” og ”Trængslen i 2010?”. Nu står vi ved enden af 2010, og da jeg mener at vi ikke skal igennem trængslen, da den er et udtryk for Guds vrede, og vi ikke er bestemt til at rammes af Guds vrede (1. Tess. 5:9), så er vores tilstedeværelse her på jorden et bevis for, at trængslen endnu ikke er startet...
af Kim Andersen, d. 14-12-10

- Alt sættes ind for at gøre en ende på den sande tro

”To mennesker gik op til templet for at bede, den ene var en farisæer og den anden en tolder. Farisæeren stod for sig selv og bad sådan: Gud, jeg takker dig for at jeg ikke er som andre mennesker, tyve, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som denne tolder. Jeg faster to ganger om ugen. Jeg giver tiende af alt det, jeg ejer. Men tolderen stod langt borte. Han ville ikke engang løfte sine øjne mod himmelen, men slog sig for brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig! Jeg siger jer: Denne mand gik retfærdiggjort hjem til sit hus, den anden ikke...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-08-04

- Annapolis og opfyldelse af bibelprofeti

Den korteste bog i det gamle testamente, Obadias’ Bog, fortæller om dommen over Edom, dvs. det område Esau, Jakobs broder, boede i (1. Mos. 25:29-31). Edomitterne er i dag bl.a. det palæstinensiske folk, og det, der forgår i Annapolis disse dage, er et forløb i den endelige opfyldelse af Obadias’ Bog. Talen havde sin delvise opfyldelse, da Babylon indtog Juda i 606-587, men v.8 og 10 taler på en måde, der for den der har sat sig ind i Guds Ord, klart og tydeligt taler om afslutningen af endens tid...
af Kim Andersen, d. 01-12-07

- Ariel Sharon, Kaduri og trængslens start i 2015?

Jeg kan ikke forudsige fremtiden, men jeg venter med iver, og studerer tiden vi lever i, for at få øje på min Frelsers snarlige komme, hvilket er essensen af det, Peter siger i 2. Pet. 3:11-12: ”Da nu alt dette går sin opløsning i møde, hvor bør I da ikke vandre i hellig livsførelse og gudsfrygt, mens I venter og fremskynder Guds dags komme…”. Følgende kan være noget, men det kan også være intet i forhold til trængslen...
af Kim Andersen, d. 13-01-14

- Begyndelsen og enden

I. 1. Moseb. 1:1 står der: ”I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden….” Og i vers 31: ”Og Gud så, at alt det, han havde gjort, var overmåde godt.” Men således er det ikke forblevet. Menneskenes lyst til synd og grådighed har ødelagt både menneskene selv og jorden. Ved syndefaldet døde menneskene åndelig og må fødes på ny for at få en levende ånd, som Gud kan tale sit ord til...
af Holger Skov Særkjær, d. 30-01-02

- Berisheet - "der er ingen som jeg, der forud forkyndte Enden"

Et helt unikt fingeraftryk som Gud har sat på sit Ord er, at alene Han kan forudsige enden fra begyndelsen, og det er fra første ord i Bibelen, ”Berisheet”, der på Dansk er oversat, ”I begyndelsen”. På Hebræisk er ordet på 6 bogstaver: bet, resh, aleph, shin, yod og tav. Hvert bogstav i det Hebræiske alfabet er et piktogram, en billedskrift, og har i sig selv, både en betydning i sit navn og en talværdi...
af Kim Andersen, d. 22-07-21

- Corona, når eliten tester verdenssamfundet

Vil man gøre sig selv til grin, er overskriften på artiklen her en sikker opskrift. Hvem tør sige det? Jeg ville egentlig have navngivet artiklen ”når eliten overtager verden”, som i ”det her tilrettelægger begyndelsen af trængslen” - men jeg ved jo ikke om det udmunder sig i det, så derfor den forsigtige titel. Hvorfor overhovedet skrive denne artikel - der er rigeligt med materiale derude, der kan skræmme og gøre enhver utryg for den umiddelbare fremtid...
af Kim Andersen, d. 21-05-20

- Covid-19 ”vaccine”

Der er titusindvis artikler derude på nettet, der fortæller om sygdom og vaccine, og man skal være ualmindelig heldig for at finde artikler af de almindelige veje – søgemaskinerne, for snart alle søgemaskiner får deres resultater fra Google, som har beruset sig i løgne og bekæmpelse af sandheden. Jeg vil afholde mig fra at fortælle uddybende om vaccine generelt, dens historie og ødelæggelse igennem tiden, for der er mange af de historier...
af Kim Andersen, d. 29-03-21

- Covid-19, vaccine, mundbind og den Store Nulstilling
- den store trængsel

Igennem de sidste knap 2000 år, har verden haft Bibelen, der forkynder fremtiden fra fortiden - ja fra evigheden, for ingen anden end Gud, der er uden for skabelsen og ikke underlagt tidsdomænet som vi er det, kan se frem i tiden. Han lod os vide hvordan verdens gang ville blive, og det Han har ladet os se, er en fremtid hvor et diktatorisk, globalt styre, underlægger sig Jorden - og vi begynder nu at se hvordan det lader sig gøre...
af Kim Andersen, d. 28-12-20

- Den inkvisitoriske profet.

Med alle de ting som sker verden over, kan der ikke findes nogen troende person, som ikke ser afslutningen af endetiden være på sit yderste. Opfyldelsen af Bibelens sidste profetier i vores tid, har adskillige muligheder for at gå i opfyldelse. Der er mange scenarier som kan udløse det, som Gud har advaret os om – så mange, at det er umuligt på nuværende tidspunkt, at gennemskue hvilken af lunterne der skal tændes...
af Kim Andersen, d. 17-07-07

- Den sataniske treenighed

Krig imod Gud i åndens verden ”Og jeg så, at der ud af dragens mund og ud af dyrets mund og ud af den falske profets mund kom tre urene ånder, som lignede frøer. - De er nemlig dæmoners ånder, som gør tegn; og de går ud til kongerne på hele jorderige for at samle dem til krigen på Guds, den Almægtiges, store dag.” – ”Og de samlede dem på et sted, der på hebræisk kaldes Harmagedon”...
af Holger Skov Særkjær, d. 19-12-01

- Dommen over folkeslagene

Vi er gået ind i en tid med mange katastrofer over jorden af forskellig art, som virkelig ryster og chokere os. Men vi hører ikke meget om det i vore medier, fordi der ikke er ”salg” i sådanne nyheder. Den sidste store katastrofe i Asien hørte vi en del om, men ikke meget om de mange advarsler, der var før flodbølgen. Sandheden er, at vi er på vej fra forfærdelse til gru. Fakta er, at vi har gjort Gud vred, og hans vrede vil ramme jorden...
af Holger Skov Særkjær, d. 18-02-05

- Endetiden og Jerusalems ødelæggelse, i evangelierne

Jeg oplever, at der blandt mange, er nogen forvirring omkring skildringen af de sidste tider i evangelierne, og skriver derfor denne artikel og gør rede for, hvad der hørte til ødelæggelsen af Jerusalem og hvad der hører til vores tid, endetiden. For at få det rette billede af Jesu tale i Mattæus kap. 24, som de fleste henholder sig til ang. dette emne, så er man nød til at lytte til hvad de andre har at fortælle...
af Kim Andersen, d. 23-01-05

- Frugtsommelig kvinde på himmelen 23. september, 2017

Der er i kristne kredse særlig fokus på det Bibelen kalder "tegn i sol og måne og stjerner" (Luk. 21:25), og d. 23. september 2017 vil stjernernes budskab forkynde det Johannes beskriver, i Åb. 12:1-5. I omkring 2011, begyndte det for alvor at blive talt om at vi havde denne konstellation i vente, og et væld af artikler og videoer, er siden da fremkommet, og er kommet dybere og dybere ned i emnet for at forklare, at dette tegn er himmelens budskab om at trængslen snart begynder, og at menigheden snart skal bortrykkes...
af Kim Andersen, d. 11-05-17

- Frygt ikke for den kommende tid

”Frygt ikke for noget af alt det, du skal komme til at lide. Se, Djævelen … kaster nogen af jer i fængsel, for at I skal blive prøvet, og I skal have trængsel i ti dage. Vær tro indtil døden, og jeg vil give dig livets krone.” Åb. 2:10. Vi ængstes måske over fremtiden. Skal vi mon opleve den tid, hvor vi ikke kan købe eller sælge uden at have dyrets mærke? Hvordan klarer vi det, dersom der ikke er mad i huset eller penge til huslejen? Er vi bortrykket inden denne tid kommer, eller hører mærket på hånden med til skyggerne af det, vi skal opleve? Men vi skal ikke være ængstelige...
af Holger Skov Særkjær, d. 11-09-04

- Herrens dag - vredens dag

Hvordan bliver Herrens dag? (2. Pet 3:10.) Herrens dag er den tid, hvor hans vrede slippes løs over jorden, som vil give sig udslag på mange måder. ”Ak, hvilken dag! Herrens dag er nær, den kommer som ødelæggelse fra den Almægtige.” Joel 1:15. ”Stød i hornet på Zion, opløft krigsråb på mit hellige bjerg, så alle landets indbyggere skælver, thi Herrens dag kommer! Mulmets og mørkets dag er nær, en dag med tåge og mørke skyer...
af Holger Skov Særkjær, d. 07-09-02

- HERRENS storhed

Der er alene opfyldt mindst ti af Bibelens profetier siden 1948, da Israel blev en selvstændig nation, hvilket skete første gang for 2900 år siden, og anden gang i 1948, hvor de ikke havde haft et eget land siden år 70 efter Kr., hvor de mistede det, fordi de afviste Messias. Det var forudsagt i 5.Moseb. 28. kap., at det ville gå således, dersom de vendte sig bort fra deres Herre og Skaber. De fik advarsel på advarsel derom men lod sig ikke advare...
af Holger Skov Særkjær, d. 08-12-06

- hvert ord, som udgår af Guds mund

Der står i Matt. 4:4: ”Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund.” I denne tilstundende svære tid er det ekstra nødvendigt, at vi ikke kun lever af den mad, vi spiser, men også af hvert ord, som udgår af Guds mund. Thi stoler vi kun på timelige fornødenheder, vil mange ikke kunne holde den tid ud, vi er på vej ind i. Bibelen kalder denne svære tid for fødselssmerter, hvor der kommer pludselige ”veer” af hidtil ukendt format...
af Holger Skov Særkjær, d. 08-06-05

- Hvilken profetisk tid er det?

Med de daglige nyheder fra mellem østen, som er et taktfast trommeslag af krig - og rygter om krig på den ene side, og falsk freds tale som trækker i vores hjertes strenge på den anden side, så tror jeg det vil være meget belærende for os, at konstatere præcis hvilken tid i verdenshistorien vi lever i nu. I Prædikernes bog kapitel 3:1-8 læser vi ” v1 Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt...
af Cutting Edge, d. 07-01-02

- Israel i Rusland og Europas energikrise

Ulærde i verdenshistorie, og i særdeleshed bibelhistorie, har skødesløse politikere gjort Europa afhængige af Rusland. Før de havde styr på nye vedvarende energikilder, lukkede de i den grønne religions navn kul og olie ned, og lod til nøds gas undslippe deres brændstofskorstog, hvilket efterlod Europa knælende ved fødderne af Rusland. Før krigen mellem Rusland og Ukraine, var afhængigheden dækket af 40% Russisk gas, mens det efter krigens begyndelse faldt til 9% ...
af Kim Andersen, d. 01-10-22

- Jerusalem, den evige by

Om Jerusalem: ”siger HERREN: Jeg vender tilbage til Zion og fæster bo i Jerusalem; Jerusalem skal kaldes den trofaste by, og Hærskarers Herres bjerg det hellige bjerg.” Zak. 8:3. Og igen: ”… således har jeg nu i disse dage … sat mig for at gøre vel mod Jerusalem og Judas hus. Frygt ikke!” Zak. 8:15. Det er kun to ud af mange steder, Jerusalem er omtalt som det sted, hvor Herren vil gøre godt og udrette store ting...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-06-01

- Jesus kommer snart

En gammel dame på 90 år fra valdres i Norge fik et syn fra Gud i 1968. Evangelisten Emanuel Minos holdt møder hvor hun boede. Han fik lejlighed til at træffe hende, og hun fortalte ham, hvad hun havde set. Han skrev det ned, men syntes dog det lød så uforståeligt, at han lagde det i en skuffe. Nu, næsten 30 år efter, forstår han, at han må dele synet med andre. Damen fra Valdres var en tindrende klar, pålidelig, vågen og troværdig kristen, som havde et godt skudsmål af alle, der kendte hende...
af Emanuel Minos, d. 03-02-01

- Jesus kommer virkelig snart

I lang tid, har jeg undret mig, hvor stærke skyggerne skal være, før man kan se genstanden der kaster skyggen. Vi ved jo større genstanden er, desto længere bliver skyggen. I mange år, har vi kunnet se skyggerne af Antikrist og trængselstiden der venter forude. Eftersom skyggerne har været stærkt optegnet i mange år, må vi drage den konklusion at Bibelen må tale sandt når den siger at ”de dage skal være en trængselstid, som der ikke har været magen til fra skabelsens begyndelse, da Gud skabte verden, indtil nu og heller aldrig vil komme...
af Kim Andersen, d. 04-12-03

- Jesus kommer virkelig snart [2]

Da tiden for Jesu genkomst nærmer sig, og alt omkring os råber så højt at ingen burde kunne overhøre det, vil jeg igen skrive for at du der læser det, må blive tilskyndet til at berede dig på at bryde op. Vi lever i en tid, hvor Bibelens profetiske Ord går i opfyldelse for vore øjne verden over. Jesus fortæller os at vi kan vide at sommeren er nær (Matt. 24:32-33) (læs evt. ”I kender hverken dagen eller timen – men tiden”), og vi må minde hinanden om hvor vigtigt det er at blive regnet for værdige (Luk...
af Kim Andersen, d. 23-05-05

- Klokken slår, evigheden forestår

Dagene går, men hvad bruger vi dem til? Følger vi med og læser tidens tegn? Ellers vil alt det, der sker i hast, komme bag på os. Vi skal ikke blot tænke, at det der sker, ikke kommer os ved, thi hører vi Herren til, er vi sendt ud for at være høstarbejdere ved Guds store høst. Og ”høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst.” Luk...
af Holger Skov Særkjær, d. 10-06-02

- Kontrolsystemet: Dyrets tal, 666

Oversat fra Projekt L.U.C.I D – The Beast 666 Universal Human Control System, af Texe Marrs I en række oplysninger bl.a. fra Internettet ses det klart, hvor ivrige de okkulte organisationer er for at udbrede deres magt, der sker via en række camouflerede systemer, der gør, at vi ikke fatter mistanke om, at noget alvorligt er tæt på at ske. Disse kontrolsystemer er gennem en årrække bygget større og større...
af Texe Marrs, d. 08-01-02

- Kurderne rejser sig mod Irak

Det kurdiske folk har en lang historie, og er et folk, der i dag primært er spredt ud over 4 nationer - Tyrkiet, Iran, Irak og Syrien, et område der for ca 2.600 år siden hed Medien. Grunden til jeg skriver denne artikel er fordi, det ligner at endnu en profeti der fra fortiden peger frem i vores tid, er ved at gå i opfyldelse. Vi har i dag det enorme privilegium at stå i historiens afsluttende fase, og kan åbne Bibelen for at se hvad der for tusinder af år siden er sagt om vores tid, og vi kan se det gå i opfyldelse...
af Kim Andersen, d. 16-11-19

- Lov skal udgå fra Zion

Endetidsbetragtninger Kaotisk! Kan vi finde et bedre ord til vor tid? Der er ikke kun global bekymring over økonomien men også over mange andre ting. Det synes som de ”normale” tider er forbi. Daily Telegraph (1498) skrev, at frygten for en verdenskrise og et globalt sammenbrud i år 2000 er steget markant blot i det sidste år Men det er forudset i Bibelen Jeremias skriver: ”Så siger Hærskarers Herre: Se, den onde ulykke skal gå frem fra folkeslag til folkeslag, og en mægtig storm skal bryde løs fra jordens yderste grænser”, Jer 25:32 Og netop onde ulykker med finanskriser, oprør og politisk uro spreder sig i dag ”fra folkeslag til folkeslag” Talrige profetier peger også på alt det, der skal ske i det land, Gud gav Abraham og hans børn gennem løftets søn, Isak...
af Holger Skov Særkjær, d. 11-12-98

- Mattæus kapitel 24

Mattæus 24 er blandt de mest diskuterede kapitler i Bibelen, fordi det som Daniels Bog og Åbenbaringsbogen omhandler profeti der af nogle anses for være opfyldt, og af andre for at vente sin snarlige opfyldelse. Jeg er af den helt faste overbevisning, at fortiden - den første tid af menighedens liv - har vist forbilleder af det, som den sidste tid af menigheden vil opleve. Der er ingen tvivl om at der er ligheder, men der er i profetierne også elementer, der ikke fandt sin opfyldelse i menighedens begyndelse...
af Kim Andersen, d. 26-11-17

- Med Storebror under huden.

Tagryggen: I mange år har man hørt om den lille chip, som hører endetiden til, som man er nødt til at have på sig for at kunne handle. bibelen taler om dette fænomen - her er måske den omtalte chip.... I fjerde etasje i en anonym bankbygning midt i fasjonable Palm Beach sitter mannen som mange kanskje kommer til å døpe fremtidens "Storebror". Richard J. Sullivan i Applied Digital Solutions sier at selskapet i løpet av høsten vil ha klar sin første prototyp på "Digital Angel"...
af PER KRISTIAN BJØRKENG (Aftenposten.no), d. 20-02-01

- Nutidens klima er en velsignelse for kloden og dens indbyggere!

Efter et valg hvor klimaprogrammet igen er sat til at dominere, er det tid til at skrive endnu en artikel der kan oplyse hvor der er villighed til at se og høre. Jeg har for år tilbage skrevet om det, og de artikler er lige så gyldige og aktuelle nu, som de var da de blev skrevet. Narrativet fortæller i alle menneskers bevidsthed, at dyster undergang venter os alle, hvis ikke vi som vores evolutionære primate forfædre kommer tilbage til den primitive omgang med naturen, hvor vi lever og dør med græs mellem tænderne og bark under neglene...
af Kim Andersen, d. 13-11-22

- Ny teknologi leder til "dyrets mærke"

Det ligger meget nær, at vi kan komme i den situation, at vi skal have et nummer præget i håndoverfladen for at kunne bruge en bankforbindelse. Derved bliver alt rede til at gøre os trygge ved nummeret, så vi uden betænkeligheder lader det blive præget ind på en hånd eller pande, eller evt. får indplanteret en chip med div. oplysninger. Dette system er i dag allerede så gennemprøvet, mest på dyr men også på mennesker, at man er rede til at bruge det når som helst...
af Holger Skov Særkjær, d. 12-02-04

- Rusland, Kina - Verden under fortsat forandring

De sidste to år, har World Economic Forum (WEF), igennem sine vasaller som er indsat i verdens regeringer, fået indført en systematisk frihedskontrol, hvor de kan, når de vil, iværksætte en global indsprøjtningsprocedure, der om ikke længe med tvang, som vi har set det med Covid-19 “vaccinen”, underlægger verdens befolkning dyrets mærke – tag mærket frivilligt, eller du kan ikke være borger på planeten Jorden...
af Kim Andersen, d. 06-03-22

- Satans tjenere ødelægger tro og samfund

Præsident Bush kommer fra en slægt af okkultister George Bush er ud en okkult slægt. Hans fader og dennes fader var begge mestre i okkultisme i hele deres voksne liv. Hans karriere er hjulpet frem af Illuminati. Han er til gengæld skyldig til at være en tro arbejder for denne, okkulte organisation. Præsident Bush vil gå for at være en på ny født kristen, og mange lader sig narre til at tro det...
af Holger Skov Særkjær, d. 26-06-05

- Sejr over verden, igennem okkult medicin

Der er mange aspekter af medicinindustrien, som er blevet og fortsat bliver undersøgt og afsløret, hvor magt og økonomi oftest får fokus. Jeg vil i denne artikel vise nogle af de åndelige aspekter der er i det, for medicin er igennem hele menneskets historie blevet brugt og misbrugt, og der er et åndeligt aspekt i det, som jeg her sætter fokus på. Og jeg begynder med ikonet, der kendetegner medicinalindustrien...
af Kim Andersen, d. 09-08-21

- Strategi der skal omforme verden

Gennem mange år har jeg undret mig over, hvem der dog kunne være tale om i Åb. 13:11, som skulle se ud som et lam men tale som en drage. Men efter at have fået indsigt i, hvad Vatikanet og paverne står for, er jeg kommet til bedre at forstå dette vers. Indtil nu har paverne set ud som lam, men her mod endetiden taler de mere og mere tydelig som en drage. (Måske er det ikke paverne personligt der hentydes til, men deres væremåde er et godt billede på, hvad der tales om i Åbenbaringen...
af Holger Skov Særkjær, d. 17-12-01

- Sundhedsbevægelsens New Age bedrag

Dette er ikke en artikel om Corona eller vaccine. Ikke direkte i hvert fald. Den handler om et snedigt bedrag, der uanset hvad vi gør og hvordan vi gør det, fører verden i favnen på Antikrist. Igennem hele Coronakrisen, har specifikke personer givet os vigtig og afgørende information igennem alternative medier, da de blev censureret og slettet på elitens platforme. De har oplyst os om farerne ved elitens vaccineprogram, som blev præsenteret for os igennem de almindelige medier, med kontinuerlige og vanvittige vekslinger mellem oplysninger om skadeligheden og sundheden i vaccinerne...
af Kim Andersen, d. 13-05-22

- Søvnig eller årvågen kristendom

”Lad os derfor ikke sove, således som de andre gør, men lad os våge og være ædrue”, 1. Tess 5:6 ”Det er nu på tide at vågne op fra søvnen For vor frelse er nærmere nu, end da vi kom til troen”, Romerne 13:11 Gud er lyset Fader, og alle, der er af Gud, er fødte til at være lysets børn, så de med åndelig åbne øjne udskiller alt det, der ikke hører Guds rige til Alle kristne er kaldede til at være åndelige vægtere Og særdeles i vor tid skal vi være årvågne vægtere, fordi den endelige frelse er nærmere, end da vi kom til troen ”Natten er snart forbi, og dagen er nær Lad os derfor aflægge mørkets gerninger, og lad os iføre os lysets våben”, Romerne 13:12 For en tid siden fik vi et brev, hvori det meddeltes, at afsenderen ikke var interesseret i at høre om advarsler eller oplysninger om dem, der fører kristne ind i forførelse, eller leder os til at dyrke fremmede guder...
af Holger Skov Særkjær, d. 17-09-00

- Tale om tiden vi lever i

1. Mosebog kap. 19. vers 1-29. v4 Næppe var de gået til ro, før huset blev omringet af mændene i byen, alle Sodomas mænd fra den yngste til den ældste, hver eneste én. v5 De råbte til Lot: »Hvor er de mænd, der er kommet til dig i nat? Kom ud med dem til os! Vi vil ligge med dem!« Vi ser her, at allerede dengang, var der en udbredt homoseksualitet, og det var helt sikkert en af grundene til at Gud ville udslette byerne...
af Knud Andersen, d. 03-06-02

- Tallet 666 er dødens mærke

Dette tal er udbredt i dag – men vi tænker ikke over detDødens mærke findes på de varer, du køber, og har til formål at vænne dig til antikrist. Var stregkoderne blot sat på for oplysninger om en vare, var det så nødvendigt at inddele kodelinjen i 3 afsnit? De tre lodrette streger markerer skjult 6 tallets tilstedeværelse. Endnu medfører dette mærke ikke død men vil snart gøre det...
af Holger Skov Særkjær, d. 25-11-04

- Tanker efter terrorangreb på WTC

Den laodikeanske ånd Sovepudeprofeterne skabte Laodikeamenigheden (en af de syv og sidste menigheder, som Joh.åb. er skrevet til). Der er til dem Gud siger: "Jeg ved hvad du har udrettet, og at du hverken er kold eller varm. Gid du dog var enten kold eller varm. Men fordi du er lunken og altså hverken det ene eller det andet, vi jeg spytte dig ud af min mund. Du siger nemlig "jeg er rig! Jeg har skaffet mig rigdom og trænger ikke til noget" men du er ikke klar over, at du er elendig og ynkværdig, fattig, blind og nøgen…" David Wilkerson skriver i bogen Den Sidste Basun: "Profeterne som forkyndte komfort og velstand, skabte menigheden i Laodikea...
af Jane Normann Hoffmann, d. 20-09-01

- Tegn på den endelige afslutning på vor tidsalder

Muslimsk terror Jeg vil forsøge i denne artikel at bringe en oversigt over det, der fører frem til den endelige afslutning på vor tidsalder. Jeg er derfor nødt til gang på gang at krydse mine tidligere oplysninger for at beskrive mange situationer, der tilsammen fører verden ud i et uendeligt kaos, hvor Satan ikke ser anden udvej end en åben konfrontation med Gud på Israels jord og tage mange med sig ind i den forfærdelige dom, der venter ham, når Gud udløser sin vrede over ham og hans følge...
af Holger Skov Særkjær, d. 09-01-03

- Tegn på himlen - nu

Hvor mange kristne ved, at der allerede som tegn på himlen har været en blodrød måne og en måne, klædt som i en sæk, over Jerusalem i 1996, præsis på påske-sabbaten og på tabernakelfest aftenen? Og hvor mange har hørt om de andre betydningsfulde tegn, forekommet i vor tid – som må overbevise os om, at det er ved tiden, da Gud vil ryste jorden? Nogle kristne synes at betragte enhver tale om ”tegn på himlen” som en form for gudløs astrologi eller hedenske forestillinger Bibelen gør det imidlertid helt klart, at Gud selv ofte anvender sådanne tegn for at advare sit folk om visse alvorlige tider for jorden Vi bliver fortalt i 1Moseb, at Gud skabte solen og månen ”til tegn og til fastsættelse af højtider”, 1Mosen 1:14 ”Jeg vil gøre undere oppe på himmelen, og tegn nede på jorden”, Apg 2:19 Og Bibelen fortæller, at det særlig vil ske i de sidste dage Jesus sagde om ”endetids” perioden: ”Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner…”, Luk 21:25 Alt dette fortæller os, at vi er meget nær enden af denne tidsalder (Joel 3:3-4 og Åb 6:12) Om tegn på himlen står der i The Companion Bible: Stjernerne er sat som tegn, der fortæller om ham, der skal komme Og dem, der forstod tegnene, skulle blive oplyst ved dem I Jer 10:2 står: ”Bl...
af Holger Skov Særkjær, d. 23-09-98

- Teknologisk bortrykkelse

I det 19. århundrede, har teknologien udviklet sig utrolig kraftigt, i forhold til de forgående århundrede i verdenshistorien. Der er næsten ikke noget som er umuligt inden for teknologien. I starten havde man en rytter og en hest, der drog af sted med et brev, hvor leveringstiden kunne være flere uger. Der kommer tog, skibe, biler, fly, som gør det muligt at kommunikere lande imellem...
af Kim Andersen, d. 05-04-02

- Vejen beredt for Østens konger

I Åb 16:12 står, at ”den sjette engel udgød sin skål over den store flod Eufrat Da udtørredes flodens vand, så vejen var banet for kongerne fra solens opgang” Hvornår sker det? Tyrkiet har i de senere år været i gang med et stort projekt, kaldet Southeastern Anatolie Projekt. Når dette projekt er færdigudbygget, vil det have 21 damme, 17 hydro-elektriske turbiner og et netværk af tunneler og kanaler, der regulerer vandene på det 14...
af Holger Skov Særkjær, d. 26-04-01

- Verdensreligionen

Verdensreligionen * Den nye verdensorden * Den nye verdensøkonomi Skøgen ved de mange vande ”Den store skøge, som sidder ved de mange vande.” Åb. 17:1, er et symbolsk sprogbrug, som viser hen til religiøs utugt og afgudsdyrkelse (Åb. 2:20, 17:1-6, Es. 23:17, 57:3-8, Jer. 3:2-9, Ez. 16:1-59, 20:30-32, 23:7-49, Hos. 4:12-19 og Nahum 3:4.) Ordene: ”som sidder ved de mange vande”, viser, at skøgens indflydelse er udbredt til mange nationer, der villig tager imod hendes falske lære...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-12-99

- WHAT PROPHETIC TIME IS IT?

Subtitle: What Prophetic Time is this period of history in which we are living? We most definitely can know, and the signs are somber. The New World Order is coming! Are you ready? Once you understand what this New World Order really is, and how it is being gradually implemented, you will be able to see it progressing in your daily news!! Learn how to protect yourself, your loved ones! Stand by for insights so startling you will never look at the news the same way again...
af Cutting Edge Ministries, d. 06-01-02