Påsken, verdensordnen og Lady Gaga

af Kim Andersen
Lagt på d. 04/03-11Kristeligt Dagblad havde d. 24-02-2011 en artikel der handlede om et påskeæg, som havde til formål at få Jesus ind i påsken igen. Jeg rystede på hovedet, men mærkede en trang til at skrive imod sådan et tåbeligt tiltag, af grunde som denne artikel vil belyse. Efterhånden som jeg skrev mig frem i nyhedsbloggen, begyndte jeg at kunne forbinde flere ting som greb om sig, og ville kræve mere plads end en nyhedsblog, som jeg forsøger at holde så korte som muligt.

En kollega jeg har fortalte mig om Lady Gaga, at hun var ferm på et klaver. Og da han vidste at jeg nyder et godt klaver, nævnte han hende for mig. Jeg gik på nettet, og kunne på ingen måde lide det jeg så. For Illuminati er malet ud over hele Gaga konceptet - i en grad så man må undre sig, om hun er en slave af Illuminati.

Jeg har set hvordan Lady Gaga (Stefani Joanne Germanotta) ankom til Grammy Awards 2011 i et æg, og da jeg begyndte at skrive om æggets forbindelse med påsken, faldt 5øren. Det er rablende vanvittigt hvad der forgår foran vore øjne, og hvor er det dog svært at samle alle dagens indtryk i det store perspektiv. Men af og til lykkes det, og her er endnu lidt nyt om den tid vi lever i, under den Nye Verdensorden som Gud har fortalt så meget om, i Hans Ord.

Lady Gaga og Illuminati


Hvorfor overhovedet bruge tid på en sangerinde som Lady Gaga? Hun er jo bare... Der er flere grunde. Hun er populær og hendes musik og tekster bærer vanvittige budskaber, som folket lytter til. Hun har 8 millioner der følger hende på Twitter, og 27 millioner der har angivet at de kan lide hende, på Facebook. Jeg er ikke i tvivl om at hun er et talerør for Illuminati, og jeg tror at én af årsagerne til hun er populær, er at der er dæmoniske kræfter som virker igennem hendes musik og tekster, og former dem der giver sig hen til hendes værk. Tankemønstre og holdninger bliver lige så langsomt ændret, verden programmeres (ikke kun igennem Gaga) og den producerede logiske årsag til at vi må globaliseres, at landegrænserne ændres, og at den Nye Verdensorden skal accepteres, bliver plantet ord for ord, og strofe for strofe.

Illuminati’s øje, det altseende øje - Lucifer der ser ud over værket[1], den Nye Verdensorden - gør Gaga sig ingen anstrengelser for at skjule:


Hvis disse billeder ikke skulle tale sit klare sprog for dig, så gør Gaga det her ganske klart, hvad hun mener med dette tegn - bemærk pyramiden og øjet på ryggen af danseren, foran Gaga:


Billedet herunder er yderst beskrivende, for Gaga symboliserer to ting her. 1) Baphomet, Mendes Geden, der bl.a. bebuder forandring, hvilket er Verdensordnens store modeord i dag. 2) Hun henviser os til en gammel film, kaldt Metropolis (en stad hvor det nye Babelstårn er bygget), en Tysk 2½ timers Hollywood stumfilm fra 1927, som skildrer Illuminati’s ”evangelium” om en Ny Verdensorden. (Bemærk duerne, de spiller en rolle senere)


Billedet herunder, er ”Maria” fra filmen Metropolis - en robot hvori den menneskelige Maria er blevet inkarneret, og som skildres som ”Babylon, den store, moder til jordens skøger og vederstyggeligheder” (Åb. 17:5). Det er en fuldstændig absurd scene i filmen, hvor hun står sådan i 6 sekunder. Jeg kan anbefale også at læse afsnittet ”Illuminatis/Antikrists fingeraftryk” under ”Den enøjede Messias”, i artiklen ”The Passion of the Christ”.


Menneskerobot tanken (biologi + teknologi), er den nye Singularitet som jeg fortæller om i artiklen ”Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt”, under afsnittet ”Den digitale Gaia”. Det er et billede på at tage Antikrists mærke. Det er et udtryk Gaga dyrker i stor stil, hvilket igen er inspireret af Metropolis.

Billederne her er fremvist i en artikel fra Mail Online[2],
og er fra hendes ”Monster Ball Tour”.

Konceptet er også fremvist af andre, så som Britney Spears, Beyonce, Madonna


Her er Metropolis robotten, før den bliver inkarneret af Maria. Bemærk hvordan pentagrammet, der symboliserer Baphomet, er over hendes hoved.


Robotten her, er videnskabsmanden Rotwang’s forsøg på at genskabe sin hemmelige, men afdøde kærlighed, Hel - et navn der henviser os til underverdens gudinde, i nordisk mytologi. Desuden har Rotwang en handske på højre hånd, der symboliserer Antikrist, som endnu er skjult - hvilket eks. Michael Jackson også yndede at skildre med sin hvide handske - det er også et studie for sig selv. Når du ser frimurer sidde med den højre hånd skjult ved sit bryst, så er det samme signal de sender - at Antikrist nu er skjult, men vil åbenbares når de tager ham frem.


Jeg tror, selvom det ikke er denne artikels emne, at jeg vil forklare dette nærmere. Konceptet kommer ud fra 2. Mos. 4:6-8, hvor Moses tager hånden ind på brystet. Frimurerne refererer selv til denne begivenhed som forklaring på deres symbol, i bogen ”Duncan’s Masonic Ritual and Monitor” side 238: ”Mester af Andet Slør - Tre Mest Glimrende Mestre skal have været, ellers kunne du ikke have været kommet så langt; men du kan ikke komme længere uden mine ord, tegn og formaning. Mine ord er Sem, Jafet og Adonarim; Mit tegn er dette: (stikker sin hånd ind på brystet); det er en efterligning af et givet af Gud til Moses, da han befalede ham at stikke sin hånd ind på sit bryst, og da han tog den ud, blev den spedalsk som sne. Min formaning er forklarende om dette tegn, og er fundet i Moses skrifter, nemlig, fjerde kapitel i 2. Mosebog”. Hånden er et billede på Jesus. Jesus er hånden der var skjult hos Gud (se Sal. 44:3 ; Sal. 48:10 ; Sal. 63:8 ; Sal. 74:10-11 ; Sal. 89:13 ; Sal. 98:1 ; Sal. 110:1 ; Sal. 118:16 ; Sal. 138:7 ; Es. 41:10 ; Es. 53:1-5 ; Es. 62:8 ; Luk. 22:69 ; Apg. 2:33-34 ; Apg. 5:31 ; Apg. 7:56 ; Romerne. 8:34 ; Ef. 1:20 ; Hebr. 10:12 ; 1. Pet. 3:22). Første gang Jesus kom til syne, var det for syndens skyld. Han blev gjort til synd (2. Kor. 5:21) og spedalskheden er et billede på denne synd - hånden blev ”hvid som Sne af Spedalskhed” - som Michael Jacksons handske. Israel troede ikke på Jesus, men afviste Ham første gang Han var her. Når Jesus, Guds Højre hånd kommer for anden gang, er det ikke for at bære synden (Hebr. 9:28), og derfor er hånden rask, da Moses anden gang tager den ud fra brystet. Når Jesus kommer igen, så vil de tro Ham, som Gud siger i passagen, og de vil råbe ”Velsignet være den, som kommer, i Herrens navn!” (Matt. 23:39).

Det nye testamente er det gamle testamente åbenbaret, ligesom det gamle testamente er det nye testamente skjult. Jesus er Ordet der blev kød (Joh. 1:14), og som denne hånd repræsenterer Jesus, repræsenterer håndens 27 knogler det nye testamentes 27 bøger - Jesus åbenbaret. Jesus er ikke skjult mere, Han kom til syne i verden, og er nu også åbenbaret i det Nye Testamente. Men Satans forfalskning af Jesus, Antikrist er endnu skjult (2. Tess. 2:3, 6, 8). Derfor udelader frimurerne Jesu andet komme - det andet tegn. Interessant!

Det var et sidespring... Da robotten Hel gennemgår processen, at blive inkarneret af Maria, vises det således i filmen (billedet til venstre), og billedet til højre er Gaga’s fortolkning.


Jeg mener at der er rigeligt af bevismateriale nu, til at vise dig at der er hold i påstanden, at Gaga prædiker et skjult budskab. Budskabet handler om den nye verdensorden, og om det næste evolutionære kvantespring for menneskeheden, et teknologisk menneske, forenet med himmelen - som oventil, så nedentil.

Her er Baphomet, endnu et studie for sig selv. Delvist menneske og delvist dyr. Mennesket blandet med englene. Mennesket blandet med dyret, dvs. dragen / slangen, som er Satan, dyret Antikrist, dyret den falske profet - et billede på den Ny Verdensorden som er jern (englene) blandet med ler (menneskene), Dan. 2:33, 41-43. Det er Satans forsøg på at ødelægge det rene menneske, som Gud har skabt det. Den er forandringens symbol, der med sine hænder forkynder budskabet ”som oppe, så nede[3], den iboende gud, det, at gudsønnerne går ind til menneskedøtrene (1. Mos. 6). På dens arme står det latinske ”solve” og ”coacula”, som betyder løs og bind, eller opløs og hærd. Opløs det gamle, og cementer noget nyt - ”Order Ab Chaos”, Illuminati’s motto.

Lady Gaga viser altså (og bemærk hendes hovedbeklædning - Mendes hovedet), en forandring der som sagt medfører blandingen af engle og mennesker, hvilket jeg også gennemgår i artiklen ”Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt”, under afsnittet ”Den digitale Gaia”, der også omhandler det at blande mennesket med teknologi, og med engle - det, Daniel fortæller i Dan. 2:43: ”de skal blande sig med menneskenes sæd” (KJV). Jeg er ikke ene om at se denne åbenlyse forbindelse. Der er lavet et lille fan-tegneseriehæfte for Gaga, kaldt ”PRISON FOR BITCHES: a Lady Gaga fanzine”, der bl.a. siger: ”64 sider med tegninger, artikler, essays og fan kunst af vores modermonster[4]. Dette er ét af dem, som skildrer Gaga som Baphomet. Hun gør det også selv, som på billedet herunder. På nettet svirer rygterne, at hun er hermafrodit, altså tvekønnet - ligesom Baphomet er det. Sladdersiden Bossip.com, gengiver det, der angiveligt skulle være hendes svar på tiltale i spørgsmålet - og ABC News gentager svaret[5]:

Det er ikke noget jeg skammer mig over, det er bare ikke noget jeg går rundt og fortæller alle. Ja. Jeg har både mandlig og kvindelig kønsdel, men anser mig selv for at være hunkøn...Grunden til jeg ikke har talt om det, er fordi det ikke betyder noget for mig...Jeg tror det er en god mulighed for at få flerkønnede folk til at føle sig mere tilpas med sin krop.[6]

Der er dyb alvor i Gaga’s symbolisme, og derfor må man lytte efter hvad der er hun vil sige, også selvom det skulle være løse rygter, ang. hendes køn.

Gaga som Baphomet.

Titlen modermonster, kommer fra det tidligere album ”Fame Monster” (berømmelses monster), og med det i ryggen, er hun nu ved at ”nedkomme” med sin nye plade ”Born This Way” (født sådan), der naturligt stiller spørgsmålet - født hvordan? Som hermafrodit? Jeg tror det ikke, for på coveret til det nye album, giver hun ganske visuelt sit svar, og bemærk hendes dæmoniske ansigt og skuldre.


Gaga og rugeægget


Gaga er opvokset og oplært i den gamle babyloniske religion, nu kaldt Romersk Katolicisme, hvor forårsjævndøgnet fejres som påske. Gaga har, som sagt, netop deltaget på Grammy Awards 2011, hvor hun ankom i et æg, og det var titelmelodien til albummet hun sang, da hun kom ud af ægget - symbolet på pånyfødslen. Ud af dette æg kom hun som et modermonster (med horn i panden som Baphomet). Bemærk hele den dæmoniske opstilling.


Hvad mener Gaga præcist med denne nye fødsel? Det forklarer hun for ABC News, i et klip som kan ses på YouTube[7].

Speakeren spørger: ”Hvor lang tid var du i ægget?
Svar: ”Jeg var derinde i tre dage”.

Speaker: ”Hvad lavede du derinde i tre dage?
Svar: ”Jeg Viva Glamrede (reklamerede for Viva Glam - et AIDS program) i tre hele dage, og du ved, fordi jeg ville have en genfødsel, og jeg mener at universet har brug for en genfødsel, mener jeg at vi alle har brug for at være i et kar i tre hele dage, og tænke over hvordan vi kan elske os selv mere, beskytte os selv mere, leve livet med mere lidenskab, og ikke se ud efter, for godkendelse, men se ind ad, se inde i dig selv, i din ånd og dit indre lys...

Det er som taget ud af munden på Satan selv. Johannes forklarer at Gud er lys (1. Joh. 1:5), og at se vores indre lys, er en subtil gengivelse af Satans ord: ”når I spiser deraf, åbnes eders Øjne, så I blive som Gud” (1. Mos. 3:5). Ud kommer så denne nye skabning, efter tre dage i ægget (en parodi på Jesu tre døgn i graven...), og synger en sang, der bl.a. siger:

Min mor fortalte mig, da jeg var ung

Vi er alle født som superstjerner[8]

Stjerner er et billede på faldne engle, dem, der gik ind til menneskedøtrene og avlede nephilims, oversat kæmper (1. Mos. kap. 6), fordi de var store. Gaga kommer ud, genfødt som en falden engel, med horn i panden. Hun fortsætter i teksten, og på bedste Baphomettisk vis synger hun - og jeg har omformuleret det til Dansk - og fremhævet to ting i teksten, og tilføjet kommentarer:

Giv dig selv klogskab (Satan siger ”Spis af træet...så I blive som Gud til at kende godt og ondt!”, 1. Mos. 3:5)

Og elsk dine venner

Undergrundsbarn, glæd dig i din ungdom (Gud siger: ”Fly ungdomslysterne”, 2. Tim. 2:22)

I usikkerhedens religion (Gud siger: ”Ingen står fast ved Gudløshed, men retfærdiges Rod skal aldrig rokkes”, Ordsp. 12:3)

Må jeg være mig selv, respektere min ungdom

En anden elsker er ikke en synd (Paulus siger: ”ægteskabsbrydere skal Gud dømme”, Hebr. 13:4)

Tro på capital H-I-M (hey hey hey)

Jeg elsker mit liv, jeg elsker denne plade og

Mi amore vole fe yah (kærlighed behøver tro)...

Uanset bøsse, hetro, eller biseksuel, lesbisk, transvestitter liv, er jeg på rette spor baby, jeg blev født for at overleve

Mi amore vole fe yah” har jeg søgt efter for at finde oversættelsen af, og har fundet at det er Italiensk, og skrives korrekt “Mi Amore Vole Fè”, hvilket betyder ”min kærlighed behøver tro”. Gaga har selv valgt at tilføje YAH, som jeg har markeret, og det siges at være et udbrud, et udråb. Men I forbindelse med den første markering der siger ”capital H-I-M”, ser jeg en sublim hån af den levende Gud. Guds navn er YAH. Jesus hedder YAHshuah, altså YAH-Shuah, der betyder YAH frelser, og Han er Frelseren. Tro på capital HIM. Jeg har læst nogle fora på hjemmesider hvor kristne skriver sammen, og de mener selvfølgelig at Gaga med capital HIM, ”den øverste HAM”, refererer til Gud. Men teksten og alt jeg har gennemgået viser, at der er tale om den øverste faldne engel, Satan. For ham er det lige meget hvordan du lever, og alt er tilladt. Men for Skaberen betyder renhed alt. Tro på den øverste HAM = tro på Satan.

I hendes nye, og yderst ækle musikvideo[9] til sangen, starter hun med at fortælle en lille historie:

G.O.A.T., et Regerings Ejet Alien Territorium i rummet, foregik en fødsel af storslået og magisk omfang. Men fødslen var ikke begrænset, den var uendelig. Som livmødrene formeredes og celledelingen af fremtiden begyndte, blev det forstået at dette skændige øjeblik i livet ikke var jordisk, det er evigt. Og således startede begyndelsen på en ny race. En race i menneskeracen. En race som ikke har fordomme, ingen dom, men grænseløs frihed. Men på den samme dag, som den evige moder svævede i multiverset, foregik en mere skrækkelig fødsel: Ondskabens fødsel. Og som hun selv delte sig i to, roterede i smerte mellem to ultimative kræfter, begyndte valgets pendul sin dans. Det virker let, kan du forestille dig, at hælde umiddelbart og urokkeligt mod det gode. Men hun undrede sig: ”Hvordan kan jeg beskytte noget så fuldkommen, uden ondskab?”

Det er jo rent hekseprog... Som hun selv udtaler om sangen:

Jeg skrev den på **** 10 mintutter...og det er en fuldstændig magisk meddelelses sang. Og efter jeg skrev den, åbnede portene bare, og sangene blev ved med at komme. Det var som en uplettet undfangelse[10]

Kan du høre forbindelsen til Himmeldronningen? Den uplettede undfangelse, er moderkirkens term for ”Marias” undfangelse - Himmeldronningen. I 1854 indførte pave Pius IX at Marias undfangelse var uplettet - eller syndfri, at Maria var født uden synd. I 1858 spillede Satan med på spøgen, og ”Vor Frue af Lourdes” viste sig for den 14årige Bernadette Soubirousmed med hilsen: ”Jeg er den uplettede undfangelse[11].

Tilbage til videoen. GOAT er et sjovt navn at vælge til et sted i rummet, da Gaga identificerer sig med ”GOAT of Mendes”, Baphomet. En fødsel af en ny race i menneskeracen - det er nephilims, mennesker og engle blandet. Igen er videoen fyldt med Illuminati symbolik. Se disse billeder:

Bemærk Illuminati-øjet, det alt seende øje, Horus’ øje, og se også hvordan ”afkommet”, ”racen i menneskeracen”, ophøjer hende.


Her ses Illuminati’s pyramide og enhjørningen. Enhjørningen har mange betydninger i den okkulte verden. I heraldik (våbenmærkers udformning og symbolske betydninger) og i New Age symboliserer den Kristussen eller kristus kraften - Bibelens Antikrist. Den katolske kirkes kirkefædre Irenaeus, Tertullian, Justinus, sammenlignede endda enhjørningens horn med grundpælen på korset Jesus blev korsfæstet[12], og nogle okkultister sammenligner hornet med naglerne igennem Jesu hænder og fødder. New Age holder også symbolværdien identisk med uskyldigheden og venligheden som personificeres i det erobrende barn Horus (Illuminati’s øje, Babels Tammuz, Semiramis’ søn - den reinkarnerede solgud, Nimrod). I astrologi symboliserer den månen (Himmeldronningen, Semiramis), og er også symbol på genfødsel eller reinkarnation[13] - eller genfødsel, som Gaga gennemgik i tre dage, i ægget. Andre igen anser hornet for et fallos symbol, som igen er et billede på solguden igennem obelisken (der også er et fallos symbol), Babylons Nimrod, og Ægyptens Osiris. Der er ingen tvivl om at enhjørningen i okkultismen er symbol på Guds fjende. Det er interessant at i Davids profetiske skildring af Jesus på korset, beder Jesus: ”Frels mig fra Løvens Gab, fra Vildoksens (KJV enhjørningens)Horn!” (Sal. 22:22). Og Gaga ligger ikke skjul på at hun er fascineret af enhjørningen:Tatoveringen på Gaga’s ben, viser enhjørningen med et banner viklet omkring hornet, hvorpå der står ”Born This Way” og symbolikken siger således at Gaga er født som Jesu modstander.

Det skal også lige siges, at videoen starter med en pyramide, der vender omvendt, hvor Gaga også rider ind på en enhjørning. Således, når begyndelsen og enden af videoen lægges sammen, får vi den såkaldte jødestjerne, som intet har med jødedommen at gøre, men alt at gøre med Illuminati og afgudsdyrkelse. Mere om det senere.

Det er svært at se hvad der er i baggrunden, men det minder om det nye Babelstårn fra Metropolis, der ser sådan ud:


Her er endnu en scene fra Gaga’s musikvideo, hvor skabelsen af noget naturligt og overnaturligt på G.O.A.T. finder sted.Det er rablende vanvid - en uhyggelig skildring af hvad vi måske har i vente, i den nærmeste fremtid. Fortæller Illuminati os, at de er ved at være klar med en kunstig, men perfekt race - eller at de har været det længe og er klar til at vise det for verden / bedrage verden? Billedet viser nogle forfejlede laboratorieforsøg på skabelsen af nephilims, sammen med det endelige ”femte (perfekte - en ægte superstar) element” (se igen afsnittet ”Den digitale Gaia”, i artiklen ”Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt”) - og bemærk de englelignende væsener øverst i billedet - ”Gudssønnerne gik ind til Menneskedøtrene og disse fødte dem Børn men også senere hen i Tiden - levede Kæmperne på Jorden” (1. Mos. 6:4):

Gaga’s genfødsel er en hån imod den pånyfødsel Gud giver den troende i Kristus. At blive en ny skabning i Kristus, er det stik modsatte af Gaga’s visualisering. Bibelen siger at: ”Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!” (2. Kor. 5:17). Hvis et menneske gennemgår Gaga’s genfødsel, så er personen også en ny skabning, en Baphomet, et syntetisk væsen - det gamle er forbi. Det gamle liv, hvor omvendelse og frelse endnu var muligt, er passeret, og Bibelen forklarer at når et menneske overgiver sig til den nye singularitet, Dyrets mærke, Gaga’s genfødsel: ”så skal han drikke af Guds harmes vin, som er skænket ublandet i hans vredes bæger; og han skal pines med ild og svovl for de hellige engles og for Lammets øjne” (Åb. 14:9-12). Giver man sig hen til dette vanvid, når tiden kommer - og Gaga forbereder menneskesindene på at tage imod - så frasiger man sig velvilligt den levende Guds frelse, og må stå alene med betalingen, uden noget at betale med, for sine overtrædelser.

Gør hvad du kan, for at holde dig selv og dine børn langt væk fra Lady Gaga, hun er ufatteligt dårligt bekendtskab.

Påsken og rugeægget


Den påske, som hedenskaben har fået, og som vi fejrer i dag, har intet med den sande påske at gøre, men har med faldne engle, reinkarnation og guddommelighed at gøre - det, som Gaga netop har vist os. Artiklen fra Kristeligt Dagblad fortæller:

Mellem påskeharer, påskefrokoster og påskeæg kan det til tider være svært at få øje på påsken som kristendommens vigtigste højtid.

Det får nu et britisk firma til at lancere et påskeæg, der ikke kun skal forsøde påsken, men også give en lille smagsprøve på påskebudskabet.

Firmaet, der meget passende kalder sig ”The Real Easter Egg”, har nemlig produceret et påskeæg, som på selve emballagen har påtrykt en lille historie om påskens kristne rødder, Jesu korsfæstelse...”Det kan være svært at tro, at ud af de 80 millioner chokolade-påskeæg, der sælges hvert år, er der ikke et eneste, der nævner Jesus. Indtil nu, altså”, lyder det på firmaets hjemmeside, hvor ægget lanceres under overskriften ”Vi bringer Jesus tilbage til påsken”.[14]

Selvom du formentlig har fanget budskabet, så spørger jeg alligevel: ”The Real Easter Egg” - det rigtige påskeæg... Hvad er det? Hvad har påskeægget med Jesus at gøre? Hvad har vores påske overhovedet med Jesus at gøre? Hvis Jesus skulle korsfæstes i år, ville det være d. 18-04-2011 - men vores hedenske påske falder seks dage efter, d. 24-04-2011.

I 325 e.Kr. bød Konstantin verden at holde en påske, som ikke var den jødiske (sande) påske, hvor Jesus blev korsfæstet, og i sit dekret skrev han:

Vi bekendtgør endvidere for jer, de gode nyheder om aftalen angående den hellige påske, at dette bestemt også igennem jeres bønner er blevet bragt i orden; så at alle vore brødre i Østen som tidligere fulgte den jødiske tradition, fra nu af skal fejre den førnævnte mest hellige påske højtid på samme tid som Romerne og I selv og alle dem som har holdt påsken fra begyndelsen.[15]

Påsken hvor Jesus blev ofret, hed Pesach, engelsk Passover (3. Mos. 23:5), og kaldes nu Easter, et navn der ifølge Oxford English Dictionary ”synes at være afledt af den forbindende form éastor”, hvorefter der ledes videre til et royalt tillægsord, som ifølge ” faderen til den Engelske historie” Bæda og Shakespeare (som berigede det engelske sprog med over 5.000 ord), afledes fra et northumbrisk (et af de angelsaksiske kongedømmer i England) ord - ”et navn for en gudinde, hvis højtid blev fejret ved forårsjævndøgn”. Denne gudinde er ingen anden end Babylons Ishtar eller Beltis, Syrernes Astarte, Romernes Venus, Grækernes Afroditte, Himmeldronningen m.v., som Moderkirkens gudinde Maria har som tilnavn.

Hendes emblem er heksagrammet og oktagrammet, den seks og otte-takkede stjerne - hvor stjernen er symbolet for de faldne engle, og Satan selv (Luk. 10:18 ; Åb. 9:1 ; Åb. 12:7-9). Den seks-takkede stjerne er den gamle Raifans stjerne, som Israel havde med sig i ørkenen sammen med afguden Molok (Apg. 7:41-43). Det var til Molok Israel havde ofret sine børn (Jer. 32:35), og denne stjerne som folket fik tvunget på armen, blev de selv ofret til igennem Hitlers naziregime. Det er stjernen på dagens Israelske flag, som den okkulte grundlægger af Illuminati, Mayer Amsschell Bauer, gjorde til Rothschild våbenskjoldet. Det er mønstret som Israel trykte på Himmeldronningens offerkager (Jer. 7:16-18). Det er begyndelsen og enden i Gagas video, ”Born This Way”:


Det er også symbolet på foreningen af det modsatte. Det modsatte af oppe er nede (som oppe, så nede), og det forkynder igen himlen og mennesket forenet i nephilim. Symbolet betegner seksuel forening, det feminine (trekanten med spidsen nedad, Yoni) og maskuline (spidsen opad, Lingam).

Viva Glam reklamen[16], som jeg nævnte tidligere, viser sit og Lady Gaga’s navn således:


Bemærk hvordan V og A former et X - eller rettere, igen, ”som oppe, så nede”, englene der går ind til menneskedøtrene. Bemærk også hvordan stjernen, pentagrammet (superstar) efter Gaga’s navn er identisk med stjernen på Baphomet’s pande. Det er symbolet for de fem elementer jord, luft, ild og vand - og så det femte element, ånden - englenes dna tilført menneskenes for at producere nephilim.

Den allersidste scene i videoen, erstattes indholdet i pyramiden af Gaga, udklædt som døden - formentlig rytteren på enhjørningen:


Om døden siger Bibelen: ”jeg så, en gustengul hest, og han, som red på den, bar navnet »Døden«, og Dødsriget var hans følgesvend; og der blev givet dem magt over en fjerdedel af jorden til at dræbe med sværd og sult og sot og ved jordens vilde dyr. (Åb. 6:8). Er der en sammenhæng mellem enhjørningen, Gaga, døden og dette vers?

Den otte-takkede stjerne er eks. emblemet for den okkulte orden ”the Order of the Garder”. Stjernen som den keltiske kalender ”årshjulet” følger. Stjernen som findes på Sankt Peters Pladsen, hvor den (hun) har obelisken (fallossen) centreret, placeret midt i den cirkulære form, symbolet for det kvindelige skød osv. osv.

Denne gudinde er inden anden en Babels Semiramis, Nimrods - verdens første hersker i enevælde - hustru, som blev reinkarneret. Måden det foregik på, var igennem ægget - et kæmpe æg, der faldt fra himmelen (lige som Satan selv, Es. 14:12) ned i Eufratfloden. Her rullede fiskene ægget ind til vandkanten, og duer slog sig ned og udrugede det - og her er duerne fra billedet med Lady Gaga’s Baphomet gine. Ud af himmelægget kom Himmeldronningen Astarte, dvs. Easter - påske. Legenden siger at for at stadfæste hendes guddommelighed, forvandlede hun en fugl til en æglæggende hare/kanin.

Michael Rood fortæller at:

På vest skråningen af Hinnoms dal i Jerusalem, i de mørke dybder i de kanaanæiske huler, udpeget til tilbedelse af Easter og hendes søn Tammuz, gjorde Easters præster jomfruer gravide på Easters alter, ved påske-solopgangs gudstjeneste. Et år senere ofrede præsterne de tremåneder gamle spædbørn på samme alter, og dyppede påskeæg i de ofrede børns blod.[17]

Når der så laves et såkaldt ”ægte” påskeæg, der ”bringer Jesus tilbage til påsken”, hvor der tilmed, fortæller Kristeligt Dagblad, ”står et netværk af kristne og velgørende organisationer” bag, så nærmest lammes man af en blanding af forundring og foragt. Jesus har aldrig været i den påske, så Han skulle kunne bringes tilbage, og påsken har intet med Kristendom at gøre.

Hvad er den sande påske?
Den historiske betydning af påsken, vidner om Israels udfrielse fra Ægyptens fangenskab (2. Mos. 12:1-28). Det var et forbillede på Jesu død for vore synder (Matt. 27:50 ; Mark. 15:37 ; Luk. 23:46 ; Joh. 19:30), der fra den åndelige side bebuder omvendelse til, og tro på Jesus, som Frelseren. Hvis vi skal holde påsken, kan det kun gøres ved at adlyde den åndelige betydning (tilbede Gud i ånd og sandhed, Joh. 4:23-24), og give sit liv til Jesus. Påsken kan ikke fejres med korstog, harer, æg eller andre finurligheder. Vil du fejre påsken, så omvend dig, og adlyd Frelseren.

Den sidste afskyelighed på skarndyngen, kommer til udtryk ved at dette ”netværk af kristne og velgørende organisationer” har

besluttet, at overskuddet fra salget af påskeægget vil gå til socialt og humanitært arbejde.

Kendte de Jesus og påskens Bibelske betydning, så ville pengene naturligvis blive brugt til at udbrede Evangeliet om omvendelse og frelse. Men, Jesu uvurderlige værk drukner i afgudsdyrkelse, chokolade, huller i tænderne og almindeligt verdsligt, humanitært arbejde.

Afslutning


Jeg kan ikke forestille mig, at Konstantin i 325 var klar over hvilken betydning denne falske påske ville få, eller hvad den egentlig bebudede. Men jeg tror at mørkets magter meget længe har haft planer for den kommende tid, der igennem de hedenske højtider er blevet forkyndt og tilbedt. Ligesom julen intet har med Jesus at gøre, men er en fest for og tilbedelse af solguden, er påsken også en okkult budbringer.

Mørkets lakajer har til alle tider skjult sine budskaber for verden, så almindeligt uinteresserede mennesker ikke har haft andet end latter tilovers for sådanne ting, som jeg fortæller i denne artikel. Selvom der er så mange visuelle og verbale beviser, så griner folk, for påske og jul er jo bare... Men der er en ond, ond bagtanke bag al hedenskab, og det er alt det, Gud ikke er. Vildfarelse, løgn, ondskab og død.

At Illuminati både ejer de store film og musik producenter, er der ingen tvivl om, for deres budskaber transmitteres igennem disse medier. Formålet er og bliver programmering af folket. Ét af Gaga’s budskaber er, at uanset hvilken synd du hengiver dig til, så er du uden skyld, for du blev født sådan. Vi skal hærdes og vænne os til den kommende tid, men trods verdens uddannelse i ondskab, vil alt blive så meget mere forfærdeligt end verden kan forestille sig. Det verden påkalder nu, det der synes at tegne os en ny og bedre fremtid, hvor global fred, accept og kærlighed efterstræbes og efterleves, vil blive så frygtelig at ”Mennesker skal dåne af rædsel og gru for det, som kommer over jorderige” (Luk. 21:26).

Al denne galskab er en stærk påmindelse om, at Jesus kommer snart og henter sin menighed. Hvis Gud dømte verden i Noas dage, hvilke blev et forbillede på den kommende tid, så er tiden bestemt også kommet, hvor Gud må dømme vores verden, der netop er blevet som i Noas dage. Tiden rinder ud, og ønsker du at undfly alt dette, som skal komme over jorden, så giv dit liv til Jesus, hold fast ved Ham og Hans budskab. Lær sandheden at kende, så alle de fantastiske løgne der går over jorden, ikke kan bedrage dig. Find kærlighed til sandheden, og find den i Guds Ord.

Referencer


[1] Se artiklen “Barack Hussein Obama, Rick Warren og en ny verden”, under afsnittet ”Obama og FN - Verdensordnen
[2]Lady Gaga raids the dressing up box as she pulls out all the stops for Monster Ball Tour”, Mail Online, d. 04-12-2009.

[3] Se artiklen ”Drømmen om en Ny Tid – en kamp om ord”, under afsnittet ”As Above So Below
[4] http://prisonforbitches.com/
[5]Lady Gaga Hermaphrodite Rumors'Ridiculous,' Manager Says”, ABC News, d. 07-08-2009
[6]Chicks with D*cks… Is Lady GaGa Packing?”, Bossip, d. 06-08-2009.
[7]Lady Gaga Interview - Good Morning America - 2-17-2011”, YouTube, 17-02-2011
[8] Lady Gaga på Twitter, http://www.twitlonger.com/show/8e8bt7
[9]Lady Gaga - Born This Way”, YouTube, d. 27-02-2011
[10]Lady Gaga: Our Lady of Pop”, Vogue.com, af Jonathan Van Meter.
[11]What the'Immaculate Conception' means”, BNET, d. 08-12-2004.
[12] “The Lore of the Unicorn” af Odell Shepard, side 80-81.
[13]The Living Unicorn”, af Carver, Minnesota, side 13
[14]Jesus får sit eget påskeæg”, Kristeligt Dagblad, s. 22-02-2011.
[15]CHURCH FATHERS: First Council of Nicaea (A.D. 325)”, The Catholic Encyclopedia
[16]M.A.C. Viva Glam
[17]The Pagan-Christian Connection Exposed”, af Michael Rood, side 63.


Debat: Påsken, verdensordnen og Lady Gaga

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Afgudsdyrkelse

Relaterede nyhedsbogs


Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation