EU - Fossilt brændsel og atomkraft er 'grønt'

Lagt på d. 22/07-22


Udskriv


Hykleriet når nye højder i den globale politik. Olie, kul og gas, er alle det, den grønne dødskult kalder "fossile brændstoffer", fordi verden, narret af den evolutionære liturgi, tror på at det oprinder fra kemiske rester af forhistoriske planter og dyr. I hundreder af millioner af år blev døde planter og dyr begravet under vand og jord. Varme og tryk forvandlede de døde planter og dyr til olie, kul og naturgas.

Uden for emnet i denne nyhed, er sandheden at syndfloden klarede det ganske hurtigt, for ca. 4000 år siden, og det fordrer ingen global klimakrise at vi i dag bruger af disse reservoirer (se mere i artiklen, "En verden fuld af vidnesbyrd"). Desuden er der ignorerede studier der viser at olie langt dybere inde i Jorden, presses op og genfylder oliedepoter der for år tilbage blev tømt1, hvilket kan indikere at Gud har forberedt energikilder til os - hvilket kan forklare hvorfor Satans vasaller i dagens politik er så meget imod den naturlige energi.

Med en politisk styret beslutning om at CO2 er det mest farlige klimasvineri mennesket har bedrevet, har EU Parlamentet besluttet at atomkraft, som ikke har noget CO2 udslip, men også gas kan rykkes over i grøn energi kategorien. Det viser sig at dødskulten har været så ivrig efter at afbryde de naturlige energikilder, og har sat så entusiastisk høje CO2 mål, at deres håbefulde erstatninger, sol, vind og vandenergi ikke kan følge med. 

Europa-Parlamentet støttede onsdag (6. juli) EU-regler, der markerer investeringer i gas- og atomkraftværker som klimavenlige, og fremlagde et forsøg på at blokere loven, der har afsløret dyb splid mellem landene om, hvordan man skal bekæmpe klimaændringer... De nye regler vil tilføje gas- og atomkraftværker til EU's 'taksonomi' regelbog fra 2023, hvilket gør det muligt for investorer at stemple og markedsføre investeringer i dem som grønne.
Ud af 639 tilstedeværende lovgivere var 328 imod forslaget om at blokere EU's gas- og nukleare forslag, mens 278 stemte for at blokere forslagene. Omkring 33 undlod at stemme.

Modstandere af de nye regler formåede ikke at sikre de 353 stemmer, der var nødvendige for at sikre et flertal i det 705 mand store parlament.

Dette vil være en lettelse for Europa-Kommissionen, som foreslog reglerne i februar efter mere end et års forsinkelse og intens lobbyisme fra regeringen og gas- og atomindustrien.2

Det er lige så religiøst et hykleri som når katolske præster prædiker cølibat, mens de voldtager børn. Og det er der jo proselytter i den grønne dødskult der ikke lader passere ubeklaget, ubegrædt og ubejamret forbi, og repræsentant for Enhedslisten i EU-Parlamentet, Nikolaj Villumsen, jamrer:

En trist dag for klimaet, sådan kan man godt beskrive, hvad der skete, da EU-Parlamentet stemte 6. juli... At kalde et fossilt brændstof som gas for bæredygtigt er helt gak, og derfor foreslog en lang række politikere, primært fra venstrefløjen og centrum af EU-politik, at forkaste forslaget. Ikke blot fordi vi ikke kunne lide det, men fordi det helt åbenlyst ikke var baseret på videnskabelige kriterier.3

Han råber - uvidende om at hans egen religiøse klimatro på ingen måde bygger på etableret videnskab, men på et bedragerisk politisk narrativ (som Corona) - op om hvor uvidenskabelig beslutningen er, og navngiver de danske syndere:

De Konservatives Pernille Weiss... Venstres Søren Gade... Venstres Asger Christensen og Morten Løkkegaard... Jeg håber, at vælgerne husker dette klimasvigt

Det er svært at sætte ord på den ignorante ondskab der ligger i klimapolitikken, for klimaet sættes med udskamningen af CO2 over mennesket, og politikere som Nikolaj Villumsen, der ser sig selv og ligesindede "på den rigtige side af afstemningen", ser hellere menneskeheden lide og masserne gå til grunde, end at give afkald på den klimareligiøse liturgi. 

Hykleriet som jeg vil påpege, kommer til udtryk i først citerede artikel, 

Danmark og andre advarede om, at tiltaget ville underminere EU's troværdighed i kampen mod klimaændringer, hvis det stemplede CO2-udslippende gas som grønt.2

Præcis! Og mens det for nuværende er positivt for menneskeheden at dødskulten slipper kvælertaget og giver klodens befolkning lidt luft, så viser det hvor upålideligt og utroværdigt EU-Parlamentet er. Det afslører at de egenkærlige lobbyister i parlamentet udmærket ved at CO2 ikke er et klimaproblem, at CO2 ikke er andet end et kærkomment fænomen til at skabe politikker der kan berige og bemægtige aristokratiet - underholde dem selv, deres overforbrug og arrogance.

Hvad hykleriet betyder er, at de løfter vi i dag får og accepterer fra EU, løfter som synes at give os en plads på Jorden i fremtiden, hurtigt kan vendes imod os, med nye narrativer der får befolkningen til at grave hvilesteder til egne døde legemer.

1 "Geochemist Says Oil Fields May Be Refilled Naturally", The New York Tomes, d. 26-11-1995  
2 "EU parliament backs labelling gas and nuclear investments as 'green'", The Straits Times, d. 06-07-2022
3 "En trist dag for klimaet ikke at afvise gas og atomkraft i EU", Enhedlisten.eu, d. 11-07-2022


Debat: EU - Fossilt brændsel og atomkraft er 'grønt'

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Energi [12]; EU [50]; Klimaforandringer [178];

Flere nyhedsblogs fra 2022