Digital coronapas, hold øje med oplysninger

Lagt på d. 02/01-22Vi har igennem de sidste to år erfaret, at verdens politikere, herunder i særdeleshed de danske, mangler interesse, viden og evne til at erhverve sig fornøden viden, til at tage de bedste beslutninger for fællesskabet. Der bliver med inspiration fra resten af verden, kopieret handlemønstre, så landene mere eller mindre er på samme side, og alle dermed kan sige, at de gør det rigtige.

Når det kommer til coronapas, så har vanviddets England gjort overgreb på coronapasset, og vi bør allesammen holde øje med om de danske politikere kan holde sig i skindet, eller om der føjes mere personlig information til passet.

Sundhedsdatastyrelsen skriver:

Ved indenrigsbrug af coronapas-appen vil oplysninger om vaccine, test og tidligere smitte udelukkende være tilgængelige for brugeren selv. Når man skal vise sit coronapas til andre, vil appen således fortælle, om coronapasset er gyldigt eller ej, men ikke hvorfor.1

Bemærk at der står "Ved indenrigsbrug". Vedrørende udenrigsbrug skriver de:

Coronapas-appen kan også bruges til rejsebrug til de lande, der stiller krav om en sådan dokumentation ved indrejse, og fra d. 1. juli vil appen kunne bruges som officiel dokumentation for vaccine, test og tidligere smitte ved rejser inden for EU.

Så det ligger i mulighederne, at når andre lande (f.eks. England) kræver flere oplysninger, så kan det føjes til, og her skal vi være opmærksomme.

Englands Sundheds Sikkerheds Bureau forklarer på regeringens hjemmeside at:

Data, der kun opbevares på appen på din telefon, omfatter:- Data om sundhed - såsom dit COVID-19-testresultat og din isolationsstatus

- Oplysninger om lokationer, der kun opbevares på din telefon, kan være vejledende for andre særlige kategorier af data. Disse oplysninger gemmes dog kun i din app. Den oversigt eller optælling, der er inkluderet i analysedatasættet, indeholder ikke disse oplysninger.

For eksempel, en lokation, kan indikere:

- Race eller etnisk oprindelse;
- Politiske udtalelser;
- Religiøs eller filosofisk overbevisning;
- Medlemskab af en fagforening;
- Oplysninger om en fysisk persons seksualliv eller seksuel orientering.
- Men vores systemer kan ikke få adgang til eller bearbejde disse data - vi bemærker det her for at understøtte gennemsigtighed.2

De skriver dog at "i det centrale system behandler vi... Data om sundhed - så som dit COVID-19 test resultat" - men hvorfor i alverden kan app'en så indsamle informationer om politiske udtalelser, religiøse og politiske (filosofiske) holdninger?

Er coronapasset en trojansk hest, der indfører totalovervågning, så personer, der med holdninger der ikke føjer regeringerne, på globalt niveau kan formenes adgang til lande, serviceydelser, jobs m.v.? Er coronapasset fundamentet for den globale registrering og overvågning af klodens borgere, så ingen uden det pas kan købe og sælge (Åb. 13:17) - i bund og grund ikke være gyldig borger på planeten Jorden?

Som jeg fortæller i Corona, elitens forandringsagent:

Ordet Corona består af 6 bogstaver, der med det, der kaldes simpel gematria, summerer til 66 - altså 666, hvilket bør få os til at overveje hvad det her handler om. C=3, O=15, R=18, O=15, N=14, A=1. Ialt 6 bogstaver der giver 66. Dertil kommer at det græske ord for Corona er stémma der betyder, krone, tiara, diadem og ordet er brugt én gang i Bibelen, i Apg. 14:13, i forbindelse med hedenske ofringer, "præsten ved Zeustemplet, som lå uden for byen, kom hen til byporten med tyre og kranse og ville ofre sammen med skarerne". I de gamle hedenske ofringer, blev ofrene (ofte dyr) eller afguder kronet med et bånd af blomster og andet, og verden er i dag det offer der krones med en antikristelig krone, en Corona for et antikristeligt kongerige af diktatur og undergang. Hele verden, alle vores anstrengelser, vores penge, jobs og i mange tilfælde liv, ofres til antikrist for at fremme hans snarlige komme.

Man kan grine af det og sige at 666 er konspirationsteori. Man kan grine af stregkodesystemet, der med sine tre kontrolstreger råber 666, som nu overvåger alle genstande på Jorden. Man kan også grine af Bill Gates’ patent WO2020060606 (serienummeret er 060606), der sammen med DARPA’s hydrogel sensor, kan flytte coronapasset ind under huden i mere avanceret form. Man kan også grine af USA’s lovforslag. H.R. 6666, der "bemyndiger sundhedsministeren og sociale tjenester til at tildele tilskud til støtteberettigede enheder til at udføre diagnostisk test for COVID - 19, og relaterede aktiviteter såsom kontaktsporing gennem mobile sundhedsenheder og, om nødvendigt, af enkeltpersoner, bopæle og i andet øjemed". Læs mere i Corona, når eliten tester verdenssamfundet under afsnittet "Corona test".

Man kan vælge at ignorere det, eller man kan være følsom og tage notits og være årvågen. I hvert fald - lad os holde øje, og se om vi kan lykkes med at holde regeringen i ørerne.

1 "Nu er det digitale coronapas klar til din smartphone", Sundhedsdatastyrelsen, d. 28-05-2021
2 "NHS COVID-19 app: our processing of special categories of personal data", GOV.UK, d. 20-12-2021


Debat: Digital coronapas, hold øje med oplysninger

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*Relaterede nyhedsblogs

Corona [82]; Den Store Nulstilling [13]; Overvågning [28]; Verdensordnen [157];

Flere nyhedsblogs fra 2022