Globalt, åndeligt opråb for klimaretfærdighed

Lagt på d. 20/11-22


Udskriv


Der er en tendens i verden, hvor følelser og ikke fornuft er roret der styrer samfundenes retning. Og det gør sig også gældende i klimaaktivismen. Længe har man talt om at religiøse ledere skal tages med på klimakrigsskibet, for religiøse mennesker følger kollektivt, frem for at tænke individuelt.

I gammel tid, da Israel tilbad afguderne, var det på offerhøje dedikeret til afgudsofringer. Generelt foregik kontakt med den åndelige verden fra bjergtoppe. F.eks. fik Moses de ti bud på Sinajbjerget (2. Mos. 24:12), Israel valgte mellem velsignelsen og forbandelsen på Garizims og Ebals bjerge (5. Mos. 11:29). Det var offerhøjene i Israel som de gode konger ødelagde, mens de utro konger byggede dem.

Enoks bog fortæller at det var på Hermonbjerget englene steg ned (1. Enok. 6:6-7) da de gik ind til menneskedøtrene (1. Mos. 6:1-4). Det er almindelig kendt blandt hedenske afgudsdyrkere at der findes hellige bjerge, heriblandt Mount Graham i Arizona (som er berømt for ufoaktivitet), hvor et nedkølet aggregat kaldt "Large Binocular Telescope Near-infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research" (hvilket betyder "Stor kikkertteleskop nær-infrarødt hjælpeprogram med kamera og integreret feltenhed til ekstragalaktisk forskning") er monteret på et teleskop. Af alle akronymer der kan tages fra det lange navn, har man valgt at tage bogstaverne der danner ordet LUCIFER1. Det er også der Vatikanet har sit observatorium, VATT. Tom Horn fortæller i sin bog "Exo-Vaticana" om en jesuitastronom der fortæller at "blandt den vigtigste forskning, der finder sted hos Vatikanets astronomer, er søgen efter ekstrasolare planeter og avanceret fremmed intelligens... astronomerne taler så afslappet om redundansen hvormed ufoer fanges på skærme, der suser henover himlen".

Det er med det faktum iøjnefaldende at klimaaktivister mødtes på ti forskellige bjerge verden over, for at iscenesætte multireligiøse omvendelsesceremonier for klimaretfærdighed2, i forbindelse med FN's COP27. Begivenhederne blev arrangeret af Rabbi Yonatan Nerils Interreligiøse Center for Bæredygtig Udvikling, Elijah Interfaith Institute og Adam Teva V'Din miljøfortalervirksomhed - alle Israel-baserede organisationer, og de har sammenfattet ti grønne klimabud kaldt "Ti principper for klimaomvendelse", som siger,

- Vi er forvaltere af denne verden- Skabelsen manifesterer guddommelighed
- Alt i livet hænger sammen
- Gør ingen skade
- Pas på i morgen
- Hæv dig over egoet for vores verden
- Ændre vores indre klima
- Omvend dig og vend tilbage
- Hver handling betyder noget
- Brug sindet, åbent hjerte3

Ceremonierne går bl.a. ud på at smadre materiale formet som Moses' to stentavler, startende på det de mener er Sinajbjerget4, for at symbolisere utilfredshed med politikernes håndtering af klimakrisen. 


Ironien der kommer til udtryk er slående. Følelse undertrykker fornuft, for hvorfor smadrede Moses de første stentavler? Folket opgav efter 40 dage håbet om at Moses ville komme ned fra bjerget, hvor Gud havde kaldt ham op for at give ham buddene, og de lavede sig et replika af den ægyptiske gudinde Isis skildret som tyrekalv, hvorom de dansede, hvilket var det, den danske Bibel kalder "tøjleløst" mens KJV er mere udtryksfuld og siger at "folket var nøgne; (for Aaron havde gjort dem nøgne ind til deres skam iblandt sine fjender)" (2. Mos. 32:25). Skam beskriver kønsdelene og det var almindelig kutyme for afgudsdyrkerne, hvilket ofte skildres sådan, at delagtiggøre sig i seksuel utugt. Det var det syn der mødte Moses og i vrede smadrede han tavlerne ved foden af Sinaj (2. Mos. 32:19).

At smadre stentavler efter dette mønster, har med afgudsdyrkelse at gøre - og det er præcist det, klimaaktivismen er - og det er præcist det, de i sine følelsers vold tilkendegiver - alle karakteristika for afgudsdyrkelse er til stede. Som jeg så ofte har gentaget vedrørende målsætningen for rapporten fra "De Forenede Nationers konference om miljø og udvikling", der foregik i 1992 i Rio de Janeiro og som blev underskrevet af FN året efter 4. jun. 1993, så siger dokumentet i samhørighed med bevægelsens religiøse drivkraft: "Målsætning: At gøre naturtilbedelse til en statsreligion".


Klimaaktivismen bunder så absolut i et globalt åndeligt opråb, nærmere end et fornuftigt og videnskabebligt opråb. Det er religiøse følelser der driver aktivismen - det er følelser der som vist her, strømmer ud af ugudeligheden - om hvilken den globale verden vil samle sig i denne sidste tid, når den sidste verdensreligion for alvor rulles ud - ugudelighed er fællesnævneren og kernen i denne religion som Bibelen kalder frafald.

1 "Lucifer Instrument Helps Astronomers See Through Darkness to Most Distant Observable Objects", Popular Science, d. 23-04-2010
2 "mt sinai kick off of global 10 climate principals nov 13", YouTube, d. 13-11-2022
3 "Multifaith leaders to gather in Israel and around the world for ‘climate repentance’", The Times Of Israel, d. 13-11-2022
4 "Activists smash tablets atop ‘Mount Sinai’ to launch faith-based climate push", The Times Of Israel", d. 13-11-2022


Debat: Globalt, åndeligt opråb for klimaretfærdighed

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Klimaforandringer [179]; Verdensordnen [158];

Flere nyhedsblogs fra 2022