Hyænerne samles om grundlovsbeskyttet ret til mord

Lagt på d. 26/06-22


Udskriv


Jane Roe mod Henry Wade, er en 50 år gammel retssag hvor Jane Roe med sine advokater gik imod abortloven i Texas og vandt mod hendes lokale distriktsadvokat, Henry Wade, så hun med den amerikanske føderale domstol på sin side, fik det man indtil nu troede var en grundlovssikret ret, til frit at myrde sit ufødte barn - ikke blot Jane men alle kvinder fra da af, begynde at tale om deres frie ret til at bestemme om deres ufødte barn skal leve eller dø.

Den retssag blev omstødt d. 24-06-2022, med 5 mod 4 stemmer1, og afgørelsen stadfæster staternes mulighed for at forbyde abort, og 22 stater står allerede nu til at forbyde det.

Jeg tror det er en meget lille del af verden der er enig i denne beslutning, og ser sagens afgørelse som et stort tab af personlig frihed. I hvert fald står alverdens hyæner - politikere, aktivister, kulter m.v. frem og begræder at det ikke længere (så længe det varer) er en grundlovssikret ret at myrde sit ufødte barn, og tager affære for at det ikke må ske andre steder.

- "Obama: Højesteretsdom er et angreb på basale rettigheder"
- "Franske politikere vil forfatningssikre abortrettigheder"
- "Satanister hævder, at de har ret til abort som en religiøs ritual"
- "Sex og Samfund: Det er en »sort dag« for amerikanske kvinders rettigheder"
- "Superstjerner protesterede mod abortforbud på Glastonbury: - Fuck Højesteret!"
- "Abortterrorister omringer hovedstaden i Arizona og forhindrer statens lovgivere at komme ud"
- "Pro-abortaktivister protesterer i byer, brænder amerikansk flag"

Uffe Elbæk, Pernille Skipper, Mai Villadsen, Sikandar Siddique og Lars Aslan Rasmussen kommenteret beslutningen på Twitter, hvor de kalder det for "en skændsel", "krig mod kvinders rettigheder" og "rystende"2

Mette Frederiksen er også på blandt hyænerne og udtrykker den dybeste sorg:

Mit hjerte græder for piger og kvinder i USA. Et kæmpe tilbageskridt. Retten til fri abort er en af de mest fundamentale rettigheder, der findes. Må vi aldrig gå på kompromis med kvinders uindskrænkede ret til at bestemme over egen krop og fremtid3

Samme artikel samler flere danske politikeres hylen efter nyt bytte:

Formand for SF Pia Olsen Dyhr beskriver beslutningen som en 'Kulsort dag for alle kvinder'... politisk ordfører for Enhedslisten Mai Villadsen skriver i et opslag, at hun er 'grædefærdig... Pernille Skipper, mener, at Danmark må tage affære.
'Det her må og skal få os til at blande os. Som individer i solidaritet med kvinder verden over. Og som land... Skipper kræver i opslaget handling fra Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod, som Skipper mener skal presse på over for Joe Biden for at få sikret kvinders ret til abort i forfatningen.

På bunden af alt det her, hvilket ikke ret mange forstår, er der igennem en menneskealder foregået en programmering af befolkningen igennem skoler og medier, som er en form for personlighedsspaltning. Når logikken rammer og man ser den morderiske uretfærdighed, træder den mentale programmer i gang, som er plantet igennem denne årtierlange befolkningsprogrammering.

Enhver adspurgt ville sige sig uforbeholden enig med lovgivningen i USA, som senator James Lankford informerer om i en tale i Senatet:

Hvis du ødelægger et skildpaddeæg, er det en føderal lovovertrædelse med en meget stor bøde. Hvis du ødelægger et ørneæg, er det en meget stor forseelse med en føderal bøde... i føderal lov beskytter vi et ørneæg, og anerkender, at det er en ørn inde i det æg, og vi beskytter et skildpaddeæg og siger, at vi anerkender, at det er en skildpadde inde i det æg4

Enhver der ser sig uenig i ovenstående, ville af samfundet blive udskammet som usympatisk og livsfjendtlig. Argumentet brugte Lankford i en debat med en pro-abort aktivist, og spurgte, "Synes du det er mærkeligt at vi tillader ødelæggelsen af børn?" Havde samfundet ikke indbygget en kæderække af programmer til at lukke ned for logikken i dette spørgsmål, ville alle uden at tøve svare ja til at det er yderst mærkeligt at vi har en beskyttende følelse for ufødte dyr, men ikke for ufødte mennesker.

Definitionen af mord er en "viljesbeslutning om at myrde" eller "forsætligt mord", at man har besluttet sig for at myrde en person. En mor, der under hvilken omstændighed det måtte være undfanger et menneske, og bestiller tid til abort for derefter at møde op og få barnet fjernet, er en handling der beskrives af ordet mord.

Abort er det, man kalder dobbelttale, et sprog der bevidst skjuler, forvrænger eller vender om på betydningen af ord. Det er for direkte at tage telefonen og bestille tid til mord, derfor bløder man betegnelsen for forbrydelsen op og kalder det abort. Ligesom det for nogle er svært at kikke et andet menneske i øjnene og sige, "Det gør mig virkelig ondt at høre at din far er død", så blødes virkeligheden op, og man siger "jeg kondolerer". Barnemord er den mest korrekte og virkelighedstro benævnelse for den handling samfundet kalder abort - ligesom dobbettalen kalder barnet et foster, eller et embryo, hvor tendensen er at acceptere, grundet manglende forståelse af ordet, at der er tale om noget andet end et barn. Ordet kommer af græsk "bryein", der betyder "at spire, vokse frem", og når man taler om planter er det et bevis for liv, men når man taler om et menneske, ændres betydningen til at sige at der er tale om noget der ikke er levende - men noget der kunne blive til liv. Modsigende og meningsløs sludder fra ende til anden!

Der er mange argumenter for barnemord i kvindens helligdom, hvor biologien omkring livet dannes. Den mest anvendte argumentation er at en kvinde skal bestemme over egen krop, som også er argumentet Mette Frederiksen benytter sig af - som hun desuden fnøs af under hendes forsøg på vaccinetvang i coronakrigen.

Spørgsmålet til den argumentation er, i hvilket stadie af barnets dannelse er mord acceptabelt - hvornår overføres ejerskabet over barnets krop til barnet? Der er ingen mental anstrengelse inden for noget fag, der kan argumentere for at barnets krop nogensinde har tilhørt moderen. Moralen i at en mor råder over det ufødte barns krop, åbner ubetinget op for retten til slavehandel, at rigmænd grundlovsberettiget kan købe og sælge andre mennesker - at det er moralsk acceptabelt at købe sexslaver, børn som voksne. Et barn er fra undfangelsen et nyt selvstændigt menneske, et menneske hvis DNA er forskelligt og adskilleligt fra både mor og fars DNA. Det er kun kvinder der føler de ejer mennesket i deres maver, der kan lukke ned for virkelighedserkendelsen og sige at livet ikke er liv. Kvinder der ønsker sig et barn og ængsteligt overvåger graviditetstesten blive positiv, jubler og anerkender øjeblikkeligt at der er liv.

Når det punkt er tabt og anerkendelsen åbner sig, at ingen råder over et andet menneskes legeme, så startes næste mentale program, der siger at det ikke er et barn, men et foster, en samling af celler. Nogle går så langt som til at sige, at det ikke er liv, skønt fundet af en celle på Mars, i alles øjne, vil være tegn på liv. Men ikke når det kommer til barnemord.

Teknisk set, er alt biologisk liv en samling af celler - inkl. du og jeg, og skal retten sættes på den præmisse, må både mor og barn - og far selvfølgelig også - således gå rettergang i et system, der med grundlovssikret frihed, tillader at andre mennesker, med rette, kan beslutte at myrde hvem de ønsker. En larmende nabo, en besværlig kunde - enhver der på nogen måde synes belastende. Den samling af celler som fra begyndelsen former sig, former sig fordi al informationen der definerer mennesket er til stede. Den information kaldes også "livets alfabet", og en ukendt kraft, som vi der kender Jesus utvivlsomt genkender som Skaberen, dirigerer som en symfoni hver eneste celle til at blive det den skal være, når barnet formes i livmoderen. Både livets alfabet og livmoderen er biologiske virkeligheder, der tvinger enhver ærlighed til at erkende, at det, der undfanges i moderen, det er et nyt liv.

Der er et søsterargument til det, at barnet blot er en samling af celler, nemlig hvornår livet begynder - hvortil de fleste vil sige at livet begynder når barnet kan overleve uden for livmoderen. Og det er endnu et tåbeligt argument, for personen der har viljen til at tænke skridtet videre vil erkende, at selvom barnet fødes i niende måned, kan det ikke overleve udenfor livmoderen - heller ikke efter 3 og 4 og 5 år. Barnet har brug for hjælp i et og alt, for at overleve. Ligesom gamle mennesker der har mistet evnen til at tage varetage sig selv, eller et menneske der er kommet til skade, måske er i koma og har brug for ambulant hjælp for at overleve - der er der ingen diskussion om at livet er begyndt og man bør bestræbe sig på at bevare det, omend det snart kan være slut.

Ofte støder man på holdningen at når man i sin argumentation nævner Hitler (don't mention the war), så er det absolut sidste strå man klynger sig til, før man taber sin sag i en debat. Men jeg mener at argumentet her bestyrker ovenstående. Stedet er Krone Cirkus i München, og året er 1923 hvor Hitler råbte, "Jøderne er uden tvivl en race, men ikke mennesker. De kan ikke være mennesker i den forstand, at de er et billede af Gud, den Evige. Jøderne er Djævelens billede. Jødedom betyder nationernes racetuberkulose".

Der er ingen normalt fungerende mennesker der kan sige sig enig i den udtale. Men det kunne folket dengang og en kæmpe jødeforfølgelse over det meste af Jorden tog til. Sætningen indeholder tre elementer: 1) Mennesker der ikke anderkendes for værende mennesker, 2) som er en forbandelse, 3) og degraderes til at være en belastning for samfundet. Lad os prøve at indsætte uønskede, ufødte børn i Hitlers tale:

"Uønskede, ufødte børn er uden tvivl en race, men ikke mennesker. De kan ikke være mennesker i den forstand, at de er et billede af Gud, den Evige. Uønskede, ufødte børner Djævelens billede. Uønskede, ufødte børn betyder nationernes racetuberkulose".

I ovenstående er dobbelttalen fjernet og udstiller den virkelighedstro version af ideen om at en kvinde skal kunne bestemme over egen krop, fordi barnet kan være en uønsket økonomisk, omstændighedsmæssig, følelsesmæssig belastning, med andre ord en uønske tuberkulose.

Ligesom accepten af barnemord igennem en menneskealder er integreret i menneskehedens bevidsthed, er accepten af retten til fri sex. Børn lærer mere og mere vanvittige absurde aspekter af fri sex. De lærer at det er OK at gå i seng med hvem de ønsker, når de ønsker. De lærer at de til hver en tid kan undslippe konsekvensen ved deres seksuelle handlinger og opdrages over for livets tilblivelse som ansvarsløse individer, der leger med ægteskabets gaver uden binding.

Alt det her går under én og samme fane, at ethvert menneske skal have et selvstændigt valg. Alle skal have lov til at vælge med hvem, hvornår og hvordan de har sex med andre. De skal tilmed have lov efterfølgende at vælge hvordan konsekvenserne skal håndteres. Men der er nogle selvsrændige valg der går forud når det kommer til børn, som skal tilbage i fokus - fire punkter, der tilfører friheden de retmæssige ansvar. 1) Friheden til svangersskabsforebyggelse. 2) Friheden til afholdenhed. 3) Friheden til ubeskyttet sex, hvis man ønsker at blive forældre. 4) Friheden til at føde et barn til adoption. Der er ingen grund til at synke ned i uansvarlig omgang med livets tilblivelse, for efterfølgende at skulle retfærdiggøre drab. I bund og grund er det uansvarlig omgang med sex, der fører til abort.

Næste, og i mange tilfælde sidste og mest hårdtslående argument for barnemord er, hvis en kvinde er blevet voldtaget og undfanger et barn - skal hun da tvinges til at føde et uønsket barn? Jeg mener ikke man skal tvinge nogen til noget, men jeg mener at det er samfundets ansvar at det rigtige valg aldrig bliver tvang, men et ønske. Undervises man om livet som en tilfældig ligegyldighed, f.eks. igennem evolutionslæren, så er tendensen uundgåeligt at man uden samvittighed kan myrde sit barn. Omvendt, hvis livet forstås som helligt, som alle forstår det når det kommer til deres egne liv, så vil tendensen være at tage et liv i moderens mave alvorligt.

Når man ikke erkender at livet er helligt og barnet er et nyt selvstændigt liv, så er det let at svare "nej" til det spørgsmål. Men spørger man barnet om det ønsker at leve, vil svaret med største lethed være "ja".

Der er så mange muligheder for det barn for at få et godt liv. Punkt nr. 4, adoption er en selvsagt mulighed, hvor barnet kan vokse op, blive elsket og elske andre. Med Skaberen i tanken, har Han et virke for alle mennesker, et virke som kunne komme dig til gode - hvem ved. Hvem ved om der iblandt de dræbte børn var det menneske der kunne tilvejebringe menneskeheden fri energi, kuren mod kræft eller andre sygdomme? Når jeg nu nævner Gud vil jeg også sige at Han gav David indsigt i sine tanker, som skrev, "Dine øjne så min substans, dog ufuldkommen; og i din bog var alle mine lemmer skrevet, som kontinuerligt blev formet, mens der endnu ikke var nogen af dem" (Sal. 139:16, KJV). Med andre ord kender Gud, fra første celledeling, ethvert menneske på Jorden, og har opskrevet os alle i sin bog. Han tager livet alvorligt fra undfangelsen. Selvom vores legeme forgår og bliver til jord, så har Gud noteret vores DNA-pulje og kan give os legemet tilbage, når tiden kommer.

Hvis samfundet bakkede op om livets alvor, og oplærte børn og unge mennesker som ansvarlige forvaltere af den seksuelle del af livet, så ville antallet af barnemord naturligt falde. Globalt set, er der 125.000 daglige aborter - 40-50 millioner myrdede børn hvert år.

Vi ser i dag tilbage på Anden verdenskrig som en tragedie, hvor omkring 50 millioner mennesker blev dræbt. Vi har igennem en menneskealder opdraget børn og unge som uansvarlige forvaltere af livet, så de i dag begræder at de ikke fortsat uhindret har grundlovsberettigelse til at myrde samme antal - 50 millioner børn - hvert år. De samler sig som hyæner om byttet, for at få nedlagt og omstødt denne livsbeskyttende beslutning. Det kaldes dobbeltmoral, og er tåbernes sprog.

Selv når erkendelsen af denne åbenlyse galskab åbner sig, er der bygget et program ind i befolkningen, der retfærdiggør de morderiske tanker, og siger at kloden er overbefolket, hvorfor barnemord er en nødvendighed for at beskytte Jorden. Mennesket er en evolutionær reaktion der er gået af sporet og er blevet en cancer på Jorden. Men det er en anden snak.

1 "U.S. Supreme Court overturns Roe v. Wade, ends constitutional right to abortion", Reuters, d. 26-06-2022
2 "Prominente navne raser over Højesteret: - Vil gå over i historien", TV 2 Nyheder, d. 24-06-2022
3 "Mette Frederiksen: 'Mit hjerte græder'", Ekstra Bladet, d. 24-06-2022
4 "GOP senator laments greater federal protections for turtle eggs than unborn babies", Fox News, d. 16-05-2022


Debat: Hyænerne samles om grundlovsbeskyttet ret til mord

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Abort [12]; Børneopdragelse [15]; Mette Frederiksen [10];

Flere nyhedsblogs fra 2022