Kræfterne bag nazismen lever endnu i befolkningen

Lagt på d. 14/12-22


Udskriv


Siden Anden verdenskrig har mange, hvis ikke de fleste, stået undrende over for hvordan det lykkedes den nazistiske bevægelse at finde tilslutning i befolkningen. Endnu længere væk er tanken selv at kunne have været en del af nazismen, om man selv stod i datidens Tyskland.

Der var producerede årsager, som med propaganda og manipulation drev størstedelen af befolkningen ind i en nazistisk tankegang. Ideen om at tyskere var overmennesker, at de på tværs af sociale klasser kunne blive ét folk under Hitler. Ét af karaktertrækkene ved nazismen var, at Tyskerne fik præsenteret en række fællesfjender, lige fra jøder til alt på venstrefløjen, og med stærk propaganda mod en godtroende og håbefuld befolkning, forsvandt medmenneskelighed og ordentlighed.

Jeg tror at alle vil stemme i talen "aldrig igen". Men det viser sig at samme mekanisme er levende og snor sig som en slange i rundt i samfundet, og denne gang er fællesfjenderne de uvaccinerede oprørere, ligesom mennesker der forstår at klimadebatten er ét stort propagandastykke. Men her vil jeg tale om hadet fra de vaccinerede mod de uvaccinerede. Igen, som i det gamle nazityskland, er medmenneskelighed og ordentlighed tilsidesat for at gøre plads til vrede og had.

Igennem coronakrigen har myndigheder og medier udskammet, udskældt, latterliggjort, undertrykt og chikaneret borgere, der med god, sundhedsfaglig viden og information fandt at covid-19-vaccinerne var både uvirksomme mod Covid-19, men også sundhedsskadelige. Propagandaen imod de mennesker dunrede ved pressemøde efter pressemøde, og størstedelen af befolkningen blev som det nazityngede Tyskland, ladet med had imod fællesfjenden. 

Men er det nu sådan? Det viser et nyt forskningsstudie i det britiske tidsskrift, Nature, udarbejdet af Frederik Jørgensen og Michael Bang Petersen fra "Aarhus Universitet", og Alexander Bor fra "central European University" i Budapest, Ungarn. Det er netop retorikken fra landenes statsledere imod de uvaccinerede, der har igangsat forskningsprojektet. 500 borgere i 21 lande, inkl. Danmark, har givet sine holdninger til kende, og konklusionen er tydelig på tværs af både lande og kulturer på flere kontinenter. Propagandaen har virket - vaccinerede har et mere negativt syn på uvaccinerede.

Faktisk er deres syn på dem mere negativt og fordomsfuldt end deres syn på for indvandrere, kriminelle og psykisk syge, som man har målt holdningerne op mod... selv blandt de vaccinerede, som kender mange uvaccinerede, så er der stadig fordomme... vaccinerede [i USA] havde diskriminerede holdninger, mens der ikke var noget den anden vej. Det var også en overraskelse for os at se, at nogle amerikanere er villige til ikke bare at droppe invitationen til en familiefest, men helt at fratage rettigheder fra personer, der ikke er vaccinerede1

Omvendt er det med ikke-vaccinerede. Der er ingen modstand eller vrede mod de vaccinerede. 

Mentaliteten i Danmark, fortæller studiet, har i særlig grad tilbøjelighed til at være modtagelig for forfølgelse af sine medborgere,

Årsagen passer med tidligere forskning, som viser, at de holdninger drives af en anti-snylterpsykologisk reaktion, hvor man som vaccineret person tænker, at man har bidraget til at løse en fælles udfordring, selvom man var bekymret for bivirkninger og fik ondt i armen... så reagerer man med vrede mod uvaccinerede, fordi man ikke føler, at de vil betale omkostningerne for fællesskabet. Den slags kommer især til udtryk i lande med stærke samarbejdsnormer og høj tillid. Her reagerer man stærkere på, at nogen stiller sig uden for fællesskabet, og vaccination blev set som en måde at bidrage til det fælles gode på.
- Danmark er et af de lande

De argumenter som u-vaccinerede havde, blev i hele verden, på alle medier fremstillet og censureret som falsk information. Vaccinen var gennemtestet, den beskyttede mod at blive syg og at smitte andre - det var det eneste supervåben mod Corona. Det blev offentlighedens sandhed fordi politisk propaganda, præcis på samme måde som nazistpropagandaen, blev gentaget dag efter dag, mens sandheden blev undertrykt. 

De forhadte informationer som coronakrigens modstandsbevægelse forsøgte at få igennem til sine medmennesker, har vist sig at være sande. Vaccinen hverken forhindrede sygdom eller at man smittede andre, og den er i den grad utestet og sundhedsskadelig.

Men propagandaen fortsætter. Kampen mod de uvaccinerede er ikke slut. Et nyt studie i "The American Journal of Medicine" viser, at uvaccinerede har større tilbøjelighed til at komme ud for en bilulykke - 72% mere tilbøjelig end vaccinerede - fordi ikke-vaccinerede er oprørske mod autoriteter!

Førnævnte studie fortæller at:

Undersøgelsen kiggede på, om uvaccinerede eksempelvis selv skulle kunne bestemme, hvor de ville sidde i offentlig transport, hvilke kvarterer de ville flytte ind i, om de burde kunne få arbejdsløshedsunderstøttelse, og om de skulle have samme ytringsfrihed.
- Her var den en klar tendens til, at de vaccinerede havde diskriminerede holdninger

Dette studie bidrager til at u-vaccinerede ikke skal have lov at køre i biler.

I løbet af sommeren 2021 undersøgte canadiske forskere de krypterede, statslige optegnelser for mere end 11 millioner voksne, hvoraf 16% ikke havde modtaget COVID-vaccinen.

De fandt ud af, at de uvaccinerede mennesker var 72% mere tilbøjelige til at blive involveret i et alvorligt trafikuheld – hvor mindst én person blev transporteret til hospitalet – end dem, der var vaccineret. Det svarer til den øgede risiko for bilulykker for mennesker med søvnapnø, men kun omkring halvdelen af folk der misbruger alkohol, fandt forskerne...

Forfatterne teoretiserer, at folk, der modsætter sig folkesundhedsanbefalinger, også kan 'forsømme grundlæggende retningslinjer for trafiksikkerhed.'

Hvorfor skulle de ignorere færdselsreglerne? Mistillid til regeringen, en tro på frihed, misforståelser om daglige risici, 'tro på naturlig beskyttelse', 'antipati mod regulering', fattigdom, misinformation, mangel på ressourcer og personlige overbevisninger er potentielle årsager foreslået af forfatterne.

Resultaterne er væsentlige nok til, at primære læger bør overveje at rådgive uvaccinerede patienter om trafiksikkerhed - og forsikringsselskaber kan basere ændringer i forsikringspolicer på vaccinationsdata, foreslår forfatterne.2

Data og statistik kan tortureres til at sige hvad som helst forskere vil høre. Med statistikker kan de vise, at hvis du ikke tror på sundhedsmyndighedernes vaccinepropaganda, så tror du heller ikke på at du skal holde tilbage for rødt lys. Og det skal du stå til ansvar for, næste gang du kommer til din læge. 

Sådan noget mentalt, inferiør forskning, er propaganda der giver samme mekanisme næring som dannede nazibevægelsen der hjerteløst udrydde enhver der stod på fællesfjendelisten. 

Størstedelen af den Danske befolkning, tillige med verdensbefolkningen, har det i sig - samme tendens som kom frem i 1930'ernes Tyskland, at slagte dem der ikke følger de elitære retningslinjer - hvor ødelæggende, modsigende og ulogiske de end måtte være. Hvis jeg ukritisk tager imod Dyrets mærke, så forpligtiger det også dig til at gøre det.

Kan du se hvordan trængslens mentalitet ligger og ulmer under overfladen - parat til at rase frem som en rytter på en gustengul hest (Åb. 6:8). Enhver i Danmark vil med afsky bekende sig som modstander af nazistbevægelsen - mens hjertet indeholder samme ondskab.

Verdens befolkning er klargjort til trængslens kaos og ødelæggelser - det har de dog til gode selv at opdage. Er du klar til at slippe medmenneskeligheden og hjerteliogheden for at være end del af elitens fremtidige samfund?

1 "Ny forskning viser stor splittelse over coronavaccinationer", DR Nyheder, d. 08-12-2022
2 "People who skipped their COVID vaccine are at higher risk of traffic accidents, according to a new study", Yahoo Finance, d. 13-12-2022


Debat: Kræfterne bag nazismen lever endnu i befolkningen

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Corona [82]; Trængslen [70]; Vaccine [86];

Flere nyhedsblogs fra 2022