Pfizerdokument åbenbarer 1.291 opdagede skader efter "godkendelsen"

Lagt på d. 12/01-22


Udskriv


Et fortroligt dokument fra Pfizer er dukket op, en "Kumulativ analyse af rapporter om uønskede hændelser efter godkendelse", som oplister 1291 skader, eller som Pfizer siger det, "Bivirkninger Af Særlig Interesse".

Rapporten, som er klargjort af Pfizers organisation "Worldwide Safety" (Verdensomspændende Sikkerhed), der:

behandlede cirka 1,4 millioner uønsket hændelser globalt i 2019 alene. Ser vi fremad på tværs af branchen, forventes mængden af uønsket hændelser at stige med 20 % årligt1

Denne rapport de har lavet, gennemgår vaccineskader efter "vaccinens" "godkendelse", og trods rapportens strengeste krav om fortrolighed, ligger den nu på hjemmesiden "Folkesundheds- og medicinske fagfolk for gennemsigtighed"2, tilgængelig for alle interesserede. Og når man læser listen med skader, så forstår man hvorfor Pfizer forsøger at holde kortene tæt til kroppen med følgende fortrolighedsærklæring:

Oplysningerne i dette dokument er proprietære og fortrolige. Enhver videregivelse, reproduktion, distribution eller anden formidling af disse oplysninger uden for Pfizer, dets tilknyttede selskaber, dets licenstagere eller regulerende agenturer er strengt forbudt. Medmindre andet er aftalt skriftligt, accepterer du, ved at acceptere eller gennemgå disse materialer, at opbevare sådanne oplysninger fortroligt og ikke at videregive dem til andre (undtagen hvor det er påkrævet i henhold til gældende lov), og heller ikke bruge dem til uautoriserede formål.

Dokumentet ligger på en hjemmeside, drevet af "Offentlige Sundheds-og Medicinske Fagfolk for Gennemsigtighed" og de siger at de

udelukkende eksisterer for at indhente og formidle de data, som FDA stolede på for at godkende COVID-19-vacciner. Organisationen tager ikke stilling til dataene udover, at de skal gøres offentligt tilgængelige for at give uafhængige eksperter mulighed for at foretage deres egen gennemgang og analyser. Alle modtagne data vil blive offentliggjort på denne hjemmeside3

Så selvom papirerne siger at de er proprietære og fortrolige, så er de altså frigivet til offentligheden.

Her er listen, både på Dansk (google oversættelse) og Engelsk, og du kan klikke på skadebetegnelserne for at slå dem op på google.

DanskEngelsk
1. 1p36 deletionssyndrom 1. 1p36 deletion syndrome
2. 2-Hydroxyglutarsyreuri 2. 2-Hydroxyglutaric aciduria
3. 5'nukleotidase øget 3. 5'nucleotidase increased
4. Akustisk neuritis 4. Acoustic neuritis
5. Erhvervet C1-hæmmermangel 5. Acquired C1 inhibitor deficiency
6. Erhvervet epidermolysis bullosa 6. Acquired epidermolysis bullosa
7. Erhvervet epileptisk afasi 7. Acquired epileptic aphasia
8. Akut kutan lupus erythematosus 8. Acute cutaneous lupus erythematosus
9. Akut dissemineret encephalomyelitis 9. Acute disseminated encephalomyelitis
10. Akut encephalitis med refraktære, gentagne partielle anfald 10. Acute encephalitis with refractory, repetitive partial seizures
11. Akut febril neutrofil dermatose 11. Acute febrile neutrophilic dermatosis
12. Akut slap myelitis 12. Acute flaccid myelitis
13. Akut hæmoragisk leukoencephalitis 13. Acute haemorrhagic leukoencephalitis
14. Akut hæmoragisk ødem i spædbørn 14. Acute haemorrhagic oedema of infancy
15. Akut nyreskade 15. Acute kidney injury
16. Akut makulær ydre retinopati 16. Acute macular outer retinopathy
17. Akut motorisk aksonal neuropati 17. Acute motor axonal neuropathy
18. Akut motor-sensorisk aksonal neuropati 18. Acute motor-sensory axonal neuropathy
19. Akut myokardieinfarkt 19. Acute myocardial infarction
20. Acute Respiratory Distress syndrom 20. Acute respiratory distress syndrome
21. Akut respirationssvigt 21. Acute respiratory failure
22. Addisons sygdom 22. Addison's disease
23. Trombose på administrationsstedet 23. Administration site thrombosis
24. Vaskulitis på administrationsstedet 24. Administration site vasculitis
25. Binyretrombose 25. Adrenal thrombosis
26. Uønsket hændelse efter immunisering 26. Adverse event following immunisation
27. Ageusia 27. Ageusia
28. Agranulocytose 28. Agranulocytosis
29. Luftemboli 29. Air embolism
30. Alanin aminotransferase unormal 30. Alanine aminotransferase abnormal
31. Alanin aminotransferase steg 31. Alanine aminotransferase increased
32. Alkoholisk anfald 32. Alcoholic seizure
33. Allergisk bronkopulmonal mykose 33. Allergic bronchopulmonary mycosis
34. Allergisk ødem 34. Allergic oedema
35. Alloimmun hepatitis 35. Alloimmune hepatitis
36. Alopecia areata 36. Alopecia areata
37. Alpers sygdom 37. Alpers disease
38. Alveolær proteinose 38. Alveolar proteinosis
39. Ammoniak unormal 39. Ammonia abnormal
40. Ammoniak steg 40. Ammonia increased
41. Infektion i fosterhulen 41. Amniotic cavity infection
42. Amygdalohippocampektomi 42. Amygdalohippocampectomy
43. Amyloid artropati 43. Amyloid arthropathy
44. Amyloidose 44. Amyloidosis
45. Amyloidose senil 45. Amyloidosis senile
46. Anafylaktisk reaktion 46. Anaphylactic reaction
47. Anafylaktisk shock 47. Anaphylactic shock
48. Anafylaktisk transfusionsreaktion 48. Anaphylactic transfusion reaction
49. Anafylaktoid reaktion 49. Anaphylactoid reaction
50. Anafylaktoid shock 50. Anaphylactoid shock
51. Anafylaktoid syndrom af graviditet 51. Anaphylactoid syndrome of pregnancy
52. Angioødem 52. Angioedema
53. Angiopatisk neuropati 53. Angiopathic neuropathy
54. Ankyloserende spondylitis 54. Ankylosing spondylitis
55. Anosmi 55. Anosmia
56. Antiacetylcholin receptor antistof positiv 56. Antiacetylcholine receptor antibody positive
57. Anti-actin antistof positiv 57. Anti-actin antibody positive
58. Anti-aquaporin- 4 antistof positiv 58. Anti-aquaporin-4 antibody positive
59. Anti-basal ganglia antistof positiv 59. Anti-basal ganglia antibody positive
60. Anti-cyklisk citrullineret peptid antistof positiv 60. Anti-cyclic citrullinated peptide antibody positive
61. Anti-epitel antistof positiv 61. Anti-epithelial antibody positive
62. Anti-erythrocyt antistof positiv 62. Anti-erythrocyte antibody positive
63. Anti-exosom kompleks antistof positiv 63. Anti-exosome complex antibody positive
64. AntiGAD antistof negativ 64. AntiGAD antibody negative
65. Anti-GAD antistof positiv 65. Anti-GAD antibody positive
66. Anti-gangliosid antistof positiv 66. Anti-ganglioside antibody positive
67. Antigliadin antistof positiv 67. Antigliadin antibody positive
68. Anti-glomerulær basalmembran antistof positiv 68. Anti-glomerular basement membrane antibody positive
69. Anti-glomerulær basalmembransygdom 69. Anti-glomerular basement membrane disease
70. Anti-glycyl-tRNA syntetase antistof positiv 70. Anti-glycyl-tRNA synthetase antibody positive
71. Anti-HLA antistof test positiv 71. Anti-HLA antibody test positive
72. Anti-IA2 antistof positiv 72. Anti-IA2 antibody positive
73. Anti-insulin antistof steg 73. Anti-insulin antibody increased
74. Anti-insulin antistof positiv 74. Anti-insulin antibody positive
75. Anti-insulin receptor antistof øget 75. Anti-insulin receptor antibody increased
76. Antiinsulin receptor antistof positiv 76. Antiinsulin receptor antibody positive
77. Anti-interferon antistof negativ 77. Anti-interferon antibody negative
78. Anti-interferon antistof positiv 78. Anti-interferon antibody positive
79. Anti-ø celle antistof positiv 79. Anti-islet cell antibody positive
80. Antimitokondrielt antistof positivt 80. Antimitochondrial antibody positive
81. Anti-muskelspecifikt kinase antistof positivt 81. Anti-muscle specific kinase antibody positive
82. Anti-myelin-associerede glycoprotein-antistoffer positive 82. Anti-myelin-associated glycoprotein antibodies positive
83. Anti-myelin-associeret glycoprotein-associeret polyneuropati 83. Anti-myelin-associated glycoprotein associated polyneuropathy
84. Antimyokardie antistof positiv 84. Antimyocardial antibody positive
85. Anti-neuronalt antistof positivt 85. Anti-neuronal antibody positive
86. Antineutrofilt cytoplasmatisk antistof steg 86. Antineutrophil cytoplasmic antibody increased
87. Antineutrofilt cytoplasmatisk antistof positivt 87. Antineutrophil cytoplasmic antibody positive
88. Anti-neutrofil cytoplasmatisk antistof positiv vaskulitis 88. Anti-neutrophil cytoplasmic antibody positive vasculitis
89. Anti-NMDA antistof positiv 89. Anti-NMDA antibody positive
90. Antinukleært antistof steg 90. Antinuclear antibody increased
91. Antinukleært antistof positivt 91. Antinuclear antibody positive
92. Antiphospholipid antistoffer positive 92. Antiphospholipid antibodies positive
93. Antiphospholipid syndrom 93. Antiphospholipid syndrome
94. Anti-blodplade antistof positiv 94. Anti-platelet antibody positive
95. Anti-prothrombin antistof positiv 95. Anti-prothrombin antibody positive
96. Antiribosomalt P antistof positivt 96. Antiribosomal P antibody positive
97. Anti-RNA polymerase III antistof positiv 97. Anti-RNA polymerase III antibody positive
98. Anti-saccharomyces cerevisiae antistof test positiv 98. Anti-saccharomyces cerevisiae antibody test positive
99. Anti-sperm antistof positiv 99. Anti-sperm antibody positive
100. Anti-SRP antistof positiv 100. Anti-SRP antibody positive
101. Antisyntetase syndrom 101. Antisynthetase syndrome
102. Anti-thyroid antistof positiv 102. Anti-thyroid antibody positive
103. Anti-transglutaminase antistof øget 103. Anti-transglutaminase antibody increased
104. Anti-VGCC antistof positiv 104. Anti-VGCC antibody positive
105. AntiVGKC antistof positiv 105. AntiVGKC antibody positive
106. Anti-vimentin antistof positiv 106. Anti-vimentin antibody positive
107. Antiviral profylakse 107. Antiviral prophylaxis
108. Antiviral behandling 108. Antiviral treatment
109. Anti-zink transporter 8 antistof positiv 109. Anti-zinc transporter 8 antibody positive
110. Aorta-emboli 110. Aortic embolus
111. Aorta trombose 111. Aortic thrombosis
112. Aortitis 112. Aortitis
113. Aplasi rene røde blodlegemer 113. Aplasia pure red cell
114. Aplastisk anæmi 114. Aplastic anaemia
115. Ansøgning trombose på stedet 115. Application site thrombosis
116. Ansøgning stedet vaskulitis 116. Application site vasculitis
117. Arytmi 117. Arrhythmia
118. Arteriel bypass okklusion 118. Arterial bypass occlusion
119. Arteriel bypass trombose 119. Arterial bypass thrombosis
120. Arteriel trombose 120. Arterial thrombosis
121. Arteriovenøs fistel trombose 121. Arteriovenous fistula thrombosis
122. Arteriovenøs transplantatstedstenose _ 122. Arteriovenous graft site stenosis
123. Arteriovenøs graft trombose 123. Arteriovenous graft thrombosis
124. Arteritis 124. Arteritis
125. Arteritis koronar 125. Arteritis coronary
126. Artralgi 126. Arthralgia
127. Gigt 127. Arthritis
128. Gigt enteropatisk 128. Arthritis enteropathic
129. Ascites 129. Ascites
130. Aseptisk kavernøs sinus trombose 130. Aseptic cavernous sinus thrombosis
131. Aspartat aminotransferase unormal 131. Aspartate aminotransferase abnormal
132. Aspartataminotransferase steg 132. Aspartate aminotransferase increased
133. Aspartat-glutamat-transporter mangel 133. Aspartate-glutamate-transporter deficiency
134. AST til blodpladeforholdsindeks steg _ 134. AST to platelet ratio index increased
135. AST/ALT-forhold unormalt 135. AST/ALT ratio abnormal
136. Astma 136. Asthma
137. Asymptomatisk COVID19 137. Asymptomatic COVID19
138. Ataksi 138. Ataxia
139. Ateroemboli 139. Atheroembolism
140. Atoniske anfald 140. Atonic seizures
141. Atriel trombose 141. Atrial thrombosis
142. Atrofisk thyroiditis 142. Atrophic thyroiditis
143. Atypisk benign partiel epilepsi 143. Atypical benign partial epilepsy
144. Atypisk lungebetændelse 144. Atypical pneumonia
145. Aura 145. Aura
146. Autoantistof positiv 146. Autoantibody positive
147. Autoimmun anæmi 147. Autoimmune anaemia
148. Autoimmun aplastisk anæmi 148. Autoimmune aplastic anaemia
149. Autoimmun arthritis 149. Autoimmune arthritis
150. Autoimmun blæresygdom 150. Autoimmune blistering disease
151. Autoimmun kolangitis 151. Autoimmune cholangitis
152. Autoimmun colitis 152. Autoimmune colitis
153. Autoimmun demyeliniserende sygdom 153. Autoimmune demyelinating disease
154. Autoimmun dermatitis 154. Autoimmune dermatitis
155. Autoimmun lidelse 155. Autoimmune disorder
156. Autoimmun encefalopati 156. Autoimmune encephalopathy
157. Autoimmun endokrin lidelse 157. Autoimmune endocrine disorder
158. Autoimmun enteropati 158. Autoimmune enteropathy
159. Autoimmun øjenlidelse 159. Autoimmune eye disorder
160. Autoimmun hæmolytisk anæmi 160. Autoimmune haemolytic anaemia
161. Autoimmun heparin-induceret trombocytopeni 161. Autoimmune heparin-induced thrombocytopenia
162. Autoimmun hepatitis 162. Autoimmune hepatitis
163. Autoimmun hyperlipidæmi 163. Autoimmune hyperlipidaemia
164. Autoimmun hypothyroidisme 164. Autoimmune hypothyroidism
165. Autoimmun indre øresygdom 165. Autoimmune inner ear disease
166. Autoimmun lungesygdom 166. Autoimmune lung disease
167. Autoimmunt lymfoproliferativt syndrom 167. Autoimmune lymphoproliferative syndrome
168. Autoimmun myocarditis 168. Autoimmune myocarditis
169. Autoimmun myositis 169. Autoimmune myositis
170. Autoimmun nefritis 170. Autoimmune nephritis
171. Autoimmun neuropati 171. Autoimmune neuropathy
172. Autoimmun neutropeni 172. Autoimmune neutropenia
173. Autoimmun pancreatitis 173. Autoimmune pancreatitis
174. Autoimmun pancytopeni 174. Autoimmune pancytopenia
175. Autoimmun perikarditis 175. Autoimmune pericarditis
176. Autoimmun retinopati 176. Autoimmune retinopathy
177. Autoimmun skjoldbruskkirtelsygdom 177. Autoimmune thyroid disorder
178. Autoimmun thyroiditis 178. Autoimmune thyroiditis
179. Autoimmun uveitis 179. Autoimmune uveitis
180. Autoinflammation med infantil enterocolitis 180. Autoinflammation with infantile enterocolitis
181. Autoinflammatorisk sygdom 181. Autoinflammatory disease
182. Automatisme epileptisk 182. Automatism epileptic
183. Ubalance i det autonome nervesystem 183. Autonomic nervous system imbalance
184. Autonomisk anfald 184. Autonomic seizure
185. Aksial spondyloarthritis 185. Axial spondyloarthritis
186. Axillær venetrombose 186. Axillary vein thrombosis
187. Aksonal og demyeliniserende polyneuropati 187. Axonal and demyelinating polyneuropathy
188. Aksonal neuropati 188. Axonal neuropathy
189. Bacterascites 189. Bacterascites
190. Baltisk myoklonisk epilepsi 190. Baltic myoclonic epilepsy
191. Band sensation 191. Band sensation
192. Basedows sygdom 192. Basedow's disease
193. Basilar arterie trombose 193. Basilar artery thrombosis
194. Basophilopenia 194. Basophilopenia
195. B-celle aplasi 195. B-cell aplasia
196. Behcets syndrom 196. Behcet's syndrome
197. Benign etnisk neutropeni 197. Benign ethnic neutropenia
198. Godartede familiære neonatale kramper 198. Benign familial neonatal convulsions
199. Godartet familiær pemphigus 199. Benign familial pemphigus
200. Benign rolandisk epilepsi 200. Benign rolandic epilepsy
201. Beta- 2 glycoprotein antistof positiv 201. Beta-2 glycoprotein antibody positive
202. Bickerstaffs hjernebetændelse 202. Bickerstaff's encephalitis
203. Galdeproduktion unormal 203. Bile output abnormal
204. Galdeproduktionen faldt 204. Bile output decreased
205. Biliær ascites 205. Biliary ascites
206. Bilirubin konjugeret unormalt 206. Bilirubin conjugated abnormal
207. Bilirubin konjugeret steg 207. Bilirubin conjugated increased
208. Bilirubin urin til stede 208. Bilirubin urine present
209. Biopsi lever unormal 209. Biopsy liver abnormal
210. Biotinidase mangel 210. Biotinidase deficiency
211. Fugleskud chorioretinopati 211. Birdshot chorioretinopathy
212. Alkalisk fosfatase i blodet unormal 212. Blood alkaline phosphatase abnormal
213. Alkalisk fosfatase i blodet steg 213. Blood alkaline phosphatase increased
214. Unormalt bilirubin i blodet 214. Blood bilirubin abnormal
215. Bilirubin i blodet steg 215. Blood bilirubin increased
216. Blodbilirubin ukonjugeret øget 216. Blood bilirubin unconjugated increased
217. Unormal kolinesterase i blodet 217. Blood cholinesterase abnormal
218. Kolinesterase i blodet faldt 218. Blood cholinesterase decreased
219. Blodtrykket faldt 219. Blood pressure decreased
220. Diastolisk blodtryk faldt 220. Blood pressure diastolic decreased
221. Systolisk blodtryk faldt 221. Blood pressure systolic decreased
222. Blå tå syndrom 222. Blue toe syndrome
223. Brachiocephalic venetrombose 223. Brachiocephalic vein thrombosis
224. Hjernestammeemboli 224. Brain stem embolism
225. Hjernestam trombose 225. Brain stem thrombosis
226. Bromosulftalein test unormal 226. Bromosulphthalein test abnormal
227. Bronkial ødem 227. Bronchial oedema
228. Bronkitis 228. Bronchitis
229. Bronkitis mycoplasmal 229. Bronchitis mycoplasmal
230. Bronkitis viral 230. Bronchitis viral
231. Bronchopulmonal aspergillose allergisk 231. Bronchopulmonary aspergillosis allergic
232. Bronkospasme 232. Bronchospasm
233. BuddChiari syndrom 233. BuddChiari syndrome
234. Bulbar parese 234. Bulbar palsy
235. Sommerfugleudslæt 235. Butterfly rash
236. C1q nefropati 236. C1q nephropathy
237. Kejsersnit 237. Caesarean section
238. Calciumemboli 238. Calcium embolism
239. Kapillaritis 239. Capillaritis
240. Caplans syndrom 240. Caplan's syndrome
241. Hjerte amyloidose 241. Cardiac amyloidosis
242. Hjertestop 242. Cardiac arrest
243. Hjertesvigt 243. Cardiac failure
244. Akut hjertesvigt 244. Cardiac failure acute
245. Hjerte sarkoidose 245. Cardiac sarcoidosis
246. Hjerteventrikulær trombose 246. Cardiac ventricular thrombosis
247. Kardiogent shock 247. Cardiogenic shock
248. Cardiolipin antistof positiv 248. Cardiolipin antibody positive
249. Hjerte-lungesvigt 249. Cardiopulmonary failure
250. Hjerte-åndedrætsstop 250. Cardio-respiratory arrest
251. Kardio-åndedrætsbesvær 251. Cardio-respiratory distress
252. Kardiovaskulær insufficiens 252. Cardiovascular insufficiency
253. Carotis arteriel embolus 253. Carotid arterial embolus
254. Carotisarterie trombose 254. Carotid artery thrombosis
255. Katapleksi 255. Cataplexy
256. Trombose på kateterstedet 256. Catheter site thrombosis
257. Vaskulitis på kateterstedet 257. Catheter site vasculitis
258. Kavernøs sinus trombose 258. Cavernous sinus thrombosis
259. CDKL5 mangellidelse 259. CDKL5 deficiency disorder
260. CEC syndrom 260. CEC syndrome
261. Cementemboli 261. Cement embolism
262. Centralnervesystemet lupus _ 262. Central nervous system lupus
263. Vaskulitis i centralnervesystemet 263. Central nervous system vasculitis
264. Cerebellar arterie trombose 264. Cerebellar artery thrombosis
265. Cerebellar emboli 265. Cerebellar embolism
266. Cerebral amyloid angiopati 266. Cerebral amyloid angiopathy
267. Cerebral arteritis 267. Cerebral arteritis
268. Cerebral arterie emboli 268. Cerebral artery embolism
269. Cerebral arterie trombose 269. Cerebral artery thrombosis
270. Cerebral gasemboli 270. Cerebral gas embolism
271. Cerebral mikroemboli 271. Cerebral microembolism
272. Cerebralt septisk infarkt 272. Cerebral septic infarct
273. Cerebral trombose 273. Cerebral thrombosis
274. Cerebral venøs sinus trombose 274. Cerebral venous sinus thrombosis
275. Cerebral venøs trombose 275. Cerebral venous thrombosis
276. Cerebrospinal trombotisk tamponade 276. Cerebrospinal thrombotic tamponade
277. Cerebrovaskulær ulykke 277. Cerebrovascular accident
278. Ændring i anfaldspræsentation 278. Change in seizure presentation
279. Ubehag i brystet 279. Chest discomfort
280. ChildPugh-Turcotte score unormal 280. ChildPugh-Turcotte score abnormal
281. Child-Pugh-Turcotte-score steg 281. Child-Pugh-Turcotte score increased
282. Chillblains 282. Chillblains
283. Kvælning 283. Choking
284. Kvælningsfornemmelse 284. Choking sensation
285. Cholangitis skleroserende 285. Cholangitis sclerosing
286. Kronisk autoimmun glomerulonefritis 286. Chronic autoimmune glomerulonephritis
287. Kronisk kutan lupus erythematosus 287. Chronic cutaneous lupus erythematosus
288. Kronisk træthedssyndrom 288. Chronic fatigue syndrome
289. Kronisk gastritis 289. Chronic gastritis
290. Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyradiculoneuropati 290. Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy
291. Kronisk lymfocytisk inflammation med pontin perivaskulær forstærkning, der reagerer på steroider 291. Chronic lymphocytic inflammation with pontine perivascular enhancement responsive to steroids
292. Kronisk tilbagevendende multifokal osteomyelitis 292. Chronic recurrent multifocal osteomyelitis
293. Kronisk respirationssvigt 293. Chronic respiratory failure
294. Kronisk spontan nældefeber 294. Chronic spontaneous urticaria
295. Cirkulationskollaps 295. Circulatory collapse
296. Cirkumoralt ødem 296. Circumoral oedema
297. Cirkumoral hævelse 297. Circumoral swelling
298. Klinisk isoleret syndrom 298. Clinically isolated syndrome
299. Klonisk kramper 299. Clonic convulsion
300. Cøliaki 300. Coeliac disease
301. Cogans syndrom 301. Cogan's syndrome
302. Kolde agglutininer positive 302. Cold agglutinins positive
303. Hæmolytisk anæmi af kold type 303. Cold type haemolytic anaemia
304. Colitis 304. Colitis
305. Colitis eroderende 305. Colitis erosive
306. Colitis herpes 306. Colitis herpes
307. Colitis mikroskopisk 307. Colitis microscopic
308. Colitis ulcerativ 308. Colitis ulcerative
309. Kollagen lidelse 309. Collagen disorder
310. Kollagen-vaskulær sygdom 310. Collagen-vascular disease
311. Komplementfaktor unormal 311. Complement factor abnormal
312. Komplementfaktor C1 faldt 312. Complement factor C1 decreased
313. Komplementfaktor C2 faldt 313. Complement factor C2 decreased
314. Komplementfaktor C3 faldt 314. Complement factor C3 decreased
315. Komplementfaktor C4 faldt 315. Complement factor C4 decreased
316. Komplementfaktoren faldt 316. Complement factor decreased
317. Computerstyret tomogram lever unormal 317. Computerised tomogram liver abnormal
318. Koncentrisk sklerose 318. Concentric sclerosis
319. Medfødt anomali 319. Congenital anomaly
320. Medfødt bilateralt perisylviansk syndrom 320. Congenital bilateral perisylvian syndrome
321. Medfødt herpes simplex infektion 321. Congenital herpes simplex infection
322. Medfødt myastenisk syndrom 322. Congenital myasthenic syndrome
323. Medfødt varicella-infektion 323. Congenital varicella infection
324. Kongestiv hepatopati 324. Congestive hepatopathy
325. Kramper i barndommen 325. Convulsion in childhood
326. Kramper lokale 326. Convulsions local
327. Konvulsiv tærskel sænket 327. Convulsive threshold lowered
328. Coombs positiv hæmolytisk anæmi 328. Coombs positive haemolytic anaemia
329. Koronararteriesygdom 329. Coronary artery disease
330. Koronararterieemboli 330. Coronary artery embolism
331. Koronararterietrombose 331. Coronary artery thrombosis
332. Koronar bypass trombose 332. Coronary bypass thrombosis
333. Coronavirusinfektion 333. Coronavirus infection
334. Coronavirus test 334. Coronavirus test
335. Coronavirus test negativ 335. Coronavirus test negative
336. Coronavirus test positiv 336. Coronavirus test positive
337. Corpus callosotomi 337. Corpus callosotomy
338. Hoste 338. Cough
339. Hostevariant astma 339. Cough variant asthma
340. COVID-19 340. COVID-19
341. COVID-19 immunisering 341. COVID-19 immunisation
342. COVID-19 lungebetændelse 342. COVID-19 pneumonia
343. COVID-19 profylakse 343. COVID-19 prophylaxis
344. Behandling af covid-19 344. COVID-19 treatment
345. Kranienervelidelse 345. Cranial nerve disorder
346. Kranial nerve parese multiple 346. Cranial nerve palsies multiple
347. Kranienervelammelse 347. Cranial nerve paralysis
348. CREST syndrom 348. CREST syndrome
349. Crohns sygdom 349. Crohn's disease
350. Kryofibrinogenæmi 350. Cryofibrinogenaemia
351. Kryoglobulinæmi 351. Cryoglobulinaemia
352. CSF oligoklonalt bånd til stede 352. CSF oligoclonal band present
353. CSWS syndrom 353. CSWS syndrome
354. Kutan amyloidose 354. Cutaneous amyloidosis
355. Kutan lupus erythematosus 355. Cutaneous lupus erythematosus
356. Kutan sarkoidose 356. Cutaneous sarcoidosis
357. Kutan vaskulitis 357. Cutaneous vasculitis
358. Cyanose 358. Cyanosis
359. Cyklisk neutropeni 359. Cyclic neutropenia
360. Cystitis interstitiel 360. Cystitis interstitial
361. Cytokinfrigivelsessyndrom 361. Cytokine release syndrome
362. Cytokin storm 362. Cytokine storm
363. De novo purinsyntesehæmmere associeret akut inflammatorisk syndrom 363. De novo purine synthesis inhibitors associated acute inflammatory syndrome
364. Død neonatal 364. Death neonatal
365. Dyb venetrombose 365. Deep vein thrombosis
366. Dyb venetrombose postoperativ 366. Deep vein thrombosis postoperative
367. Mangel på galdesekretion 367. Deficiency of bile secretion
368. Deja vu 368. Deja vu
369. Demyeliniserende polyneuropati 369. Demyelinating polyneuropathy
370. Demyelinisering 370. Demyelination
371. Dermatitis 371. Dermatitis
372. Dermatitis bulløs 372. Dermatitis bullous
373. Dermatitis herpetiformis 373. Dermatitis herpetiformis
374. Dermatomyositis 374. Dermatomyositis
375. Embolisering af enheden 375. Device embolisation
376. Enhedsrelateret trombose 376. Device related thrombosis
377. Diabetes mellitus 377. Diabetes mellitus
378. Diabetisk ketoacidose 378. Diabetic ketoacidosis
379. Diabetisk mastopati 379. Diabetic mastopathy
380. Dialyse amyloidose 380. Dialysis amyloidosis
381. Dialysemembranreaktion 381. Dialysis membrane reaction
382. Diastolisk hypotension 382. Diastolic hypotension
383. Diffus vaskulitis 383. Diffuse vasculitis
384. Digitalt pitting ar 384. Digital pitting scar
385. Dissemineret intravaskulær koagulation 385. Disseminated intravascular coagulation
386. Dissemineret intravaskulær koagulation hos nyfødte 386. Disseminated intravascular coagulation in newborn
387. Dissemineret neonatal herpes simplex 387. Disseminated neonatal herpes simplex
388. Dissemineret varicella 388. Disseminated varicella
389. Dissemineret varicella zoster vaccine virusinfektion 389. Disseminated varicella zoster vaccine virus infection
390. Dissemineret varicella zoster virusinfektion 390. Disseminated varicella zoster virus infection
391. DNA antistof positiv 391. DNA antibody positive
392. Dobbelt cortex syndrom 392. Double cortex syndrome
393. Dobbeltstrenget DNA antistof positiv 393. Double stranded DNA antibody positive
394. Drømmende tilstand 394. Dreamy state
395. Dresslers syndrom 395. Dressler's syndrome
396. Drop angreb 396. Drop attacks
397. Medicinabstinenskramper 397. Drug withdrawal convulsions
398. Dyspnø 398. Dyspnoea
399. Tidlig infantil epileptisk encefalopati med burst-suppression 399. Early infantile epileptic encephalopathy with burst-suppression
400. Eklampsi 400. Eclampsia
401. Eksem herpeticum 401. Eczema herpeticum
402. Embolia cutis medicamentosa 402. Embolia cutis medicamentosa
403. Embolisk cerebellar infarkt 403. Embolic cerebellar infarction
404. Embolisk hjerneinfarkt 404. Embolic cerebral infarction
405. Embolisk lungebetændelse 405. Embolic pneumonia
406. Embolisk slagtilfælde 406. Embolic stroke
407. Embolisme 407. Embolism
408. Embolisme arteriel 408. Embolism arterial
409. Embolisme venøs 409. Embolism venous
410. Encephalitis 410. Encephalitis
411. Encephalitis allergisk 411. Encephalitis allergic
412. Encephalitis autoimmun 412. Encephalitis autoimmune
413. Encephalitis hjernestamme 413. Encephalitis brain stem
414. Encephalitis hæmoragisk 414. Encephalitis haemorrhagic
415. Encephalitis periaxialis diffusa 415. Encephalitis periaxialis diffusa
416. Encephalitis efter immunisering 416. Encephalitis post immunisation
417. Encephalomyelitis 417. Encephalomyelitis
418. Encefalopati 418. Encephalopathy
419. Endokrin lidelse 419. Endocrine disorder
420. Endokrin oftalmopati 420. Endocrine ophthalmopathy
421. Endotracheal intubation 421. Endotracheal intubation
422. Enteritis 422. Enteritis
423. Enteritis leukopenisk 423. Enteritis leukopenic
424. Enterobacter lungebetændelse 424. Enterobacter pneumonia
425. Enterocolitis 425. Enterocolitis
426. Enteropatisk spondylitis 426. Enteropathic spondylitis
427. Eosinopeni 427. Eosinopenia
428. Eosinofil fasciitis 428. Eosinophilic fasciitis
429. Eosinofil granulomatose med polyangiitis 429. Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis
430. Eosinofil øsofagitis 430. Eosinophilic oesophagitis
431. Epidermolyse 431. Epidermolysis
432. Epilepsi 432. Epilepsy
433. Epilepsi operation 433. Epilepsy surgery
434. Epilepsi med myoklon-atoniske anfald 434. Epilepsy with myoclonic-atonic seizures
435. Epileptisk aura 435. Epileptic aura
436. Epileptisk psykose 436. Epileptic psychosis
437. Erytem 437. Erythema
438. Erythema induratum 438. Erythema induratum
439. Erythema multiforme 439. Erythema multiforme
440. Erythema nodosum 440. Erythema nodosum
441. Evans syndrom 441. Evans syndrome
442. Exanthema subitum 442. Exanthema subitum
443. Score for udvidet handicapstatus faldt 443. Expanded disability status scale score decreased
444. Score for udvidet handicapstatus steget 444. Expanded disability status scale score increased
445. Eksponering for overførbar sygdom 445. Exposure to communicable disease
446. Eksponering for SARS-CoV-2 446. Exposure to SARS-CoV-2
447. Øjenødem 447. Eye oedema
448. Øjenkløe 448. Eye pruritus
449. Øjen hævelse 449. Eye swelling
450. Øjenlågsødem 450. Eyelid oedema
451. Ødem i ansigtet 451. Face oedema
452. Ansigtslammelse 452. Facial paralysis
453. Ansigtsparese 453. Facial paresis
454. Faciobrachialt dystonisk anfald 454. Faciobrachial dystonic seizure
455. Fedt emboli 455. Fat embolism
456. Feberkramper 456. Febrile convulsion
457. Febril infektionsrelateret epilepsisyndrom 457. Febrile infection-related epilepsy syndrome
458. Febril neutropeni 458. Febrile neutropenia
459. Feltys syndrom 459. Felty's syndrome
460. Femoral arterie emboli 460. Femoral artery embolism
461. Fibrillær glomerulonefritis 461. Fibrillary glomerulonephritis
462. Fibromyalgi 462. Fibromyalgia
463. Skylning 463. Flushing
464. Skum i munden 464. Foaming at mouth
465. Fokal kortikal resektion 465. Focal cortical resection
466. Fokale dyskognitive anfald 466. Focal dyscognitive seizures
467. Fetal distress syndrom 467. Foetal distress syndrome
468. Føtal placenta trombose 468. Foetal placental thrombosis
469. Foetor hepaticus 469. Foetor hepaticus
470. Fremmedlegemeemboli 470. Foreign body embolism
471. Frontallappens epilepsi 471. Frontal lobe epilepsy
472. Fulminerende type 1 diabetes mellitus 472. Fulminant type 1 diabetes mellitus
473. Galactose eliminationskapacitetstest unormal 473. Galactose elimination capacity test abnormal
474. Galactose-elimineringskapacitetstest faldt 474. Galactose elimination capacity test decreased
475. Gamma-glutamyltransferase unormal 475. Gamma-glutamyltransferase abnormal
476. Gamma-glutamyltransferase øget 476. Gamma-glutamyltransferase increased
477. Gastritis herpes 477. Gastritis herpes
478. Gastrointestinal amyloidose 478. Gastrointestinal amyloidosis
479. Gelastisk anfald 479. Gelastic seizure
480. Generaliseret begyndende ikke-motorisk anfald 480. Generalised onset non-motor seizure
481. Generaliseret tonisk-klonisk anfald 481. Generalised tonic-clonic seizure
482. Genital herpes 482. Genital herpes
483. Genital herpes simplex 483. Genital herpes simplex
484. Genital herpes zoster 484. Genital herpes zoster
485. Kæmpecelle arteritis 485. Giant cell arteritis
486. Glomerulonefritis 486. Glomerulonephritis
487. Glomerulonefritis membranproliferativ 487. Glomerulonephritis membranoproliferative
488. Glomerulonefritis membranøs 488. Glomerulonephritis membranous
489. Glomerulonephritis progredierer hurtigt 489. Glomerulonephritis rapidly progressive
490. Glossopharyngeal nervelammelse 490. Glossopharyngeal nerve paralysis
491. Glucose transporter type 1 mangelsyndrom 491. Glucose transporter type 1 deficiency syndrome
492. Glutamat dehydrogenase steg 492. Glutamate dehydrogenase increased
493. Glycocholsyre steg 493. Glycocholic acid increased
494. GM2 gangliosidose 494. GM2 gangliosidosis
495. Goodpastures syndrom 495. Goodpasture's syndrome
496. Graft trombose 496. Graft thrombosis
497. Granulocytopeni 497. Granulocytopenia
498. Granulocytopeni neonatal 498. Granulocytopenia neonatal
499. Granulomatose med polyangiitis 499. Granulomatosis with polyangiitis
500. Granulomatøs dermatitis 500. Granulomatous dermatitis
501. Grå stof heterotopi 501. Grey matter heterotopia
502. Guanase steg 502. Guanase increased
503. GuillainBarre syndrom 503. GuillainBarre syndrome
504. Hæmolytisk anæmi 504. Haemolytic anaemia
505. Hæmofagocytisk lymfohistiocytose 505. Haemophagocytic lymphohistiocytosis
506. Blødning 506. Haemorrhage
507. Hæmoragisk ascites 507. Haemorrhagic ascites
508. Hæmoragisk lidelse 508. Haemorrhagic disorder
509. Hæmoragisk lungebetændelse 509. Haemorrhagic pneumonia
510. Hæmoragisk varicella syndrom 510. Haemorrhagic varicella syndrome
511. Hæmoragisk vaskulitis 511. Haemorrhagic vasculitis
512. Hantavirus lungeinfektion 512. Hantavirus pulmonary infection
513. Hashimotos encefalopati 513. Hashimoto's encephalopathy
514. Hashitoxicose 514. Hashitoxicosis
515. Hemimegalencefali 515. Hemimegalencephaly
516. Henoch-Schonlein purpura 516. Henoch-Schonlein purpura
517. HenochSchonlein purpura nefritis 517. HenochSchonlein purpura nephritis
518. Hepaplastin unormalt 518. Hepaplastin abnormal
519. Hepaplastin faldt 519. Hepaplastin decreased
520. Heparin-induceret trombocytopeni 520. Heparin-induced thrombocytopenia
521. Hepatisk amyloidose 521. Hepatic amyloidosis
522. Leverarterieemboli 522. Hepatic artery embolism
523. Leverarteriestrømmen faldt 523. Hepatic artery flow decreased
524. Hepatisk arterie trombose 524. Hepatic artery thrombosis
525. Leverenzym unormalt 525. Hepatic enzyme abnormal
526. Leverenzym faldt 526. Hepatic enzyme decreased
527. Leverenzym øget 527. Hepatic enzyme increased
528. Unormal leverfibrosemarkør 528. Hepatic fibrosis marker abnormal
529. Hepatisk fibrosemarkør steg 529. Hepatic fibrosis marker increased
530. Unormal leverfunktion _ 530. Hepatic function abnormal
531. Hepatisk hydrothorax 531. Hepatic hydrothorax
532. Hepatisk hypertrofi 532. Hepatic hypertrophy
533. Hepatisk hypoperfusion 533. Hepatic hypoperfusion
534. Hepatisk lymfocytisk infiltration 534. Hepatic lymphocytic infiltration
535. Hepatisk masse 535. Hepatic mass
536. Leversmerter 536. Hepatic pain
537. Hepatisk sekvestration 537. Hepatic sequestration
538. Hepatisk vaskulær modstand steg 538. Hepatic vascular resistance increased
539. Hepatisk vaskulær trombose 539. Hepatic vascular thrombosis
540. Leverveneemboli 540. Hepatic vein embolism
541. Hepatisk venetrombose 541. Hepatic vein thrombosis
542. Hepatisk venetrykgradient unormal 542. Hepatic venous pressure gradient abnormal
543. Hepatisk venetrykgradient steg 543. Hepatic venous pressure gradient increased
544. Hepatitis 544. Hepatitis
545. Hepatobiliær scanning unormal 545. Hepatobiliary scan abnormal
546. Hepatomegali 546. Hepatomegaly
547. Hepatosplenomegali 547. Hepatosplenomegaly
548. Arveligt angioødem med C1-esterasehæmmermangel 548. Hereditary angioedema with C1 esterase inhibitor deficiency
549. Herpes dermatitis 549. Herpes dermatitis
550. Herpes gestationis 550. Herpes gestationis
551. Herpes øsofagitis 551. Herpes oesophagitis
552. Herpes oftalmisk 552. Herpes ophthalmic
553. Herpes pharyngitis 553. Herpes pharyngitis
554. Herpes sepsis 554. Herpes sepsis
555. Herpes simplex 555. Herpes simplex
556. Herpes simplex cervicitis 556. Herpes simplex cervicitis
557. Herpes simplex colitis 557. Herpes simplex colitis
558. Herpes simplex encephalitis 558. Herpes simplex encephalitis
559. Herpes simplex gastritis 559. Herpes simplex gastritis
560. Herpes simplex hepatitis 560. Herpes simplex hepatitis
561. Herpes simplex meningitis 561. Herpes simplex meningitis
562. Herpes simplex meningoencephalitis 562. Herpes simplex meningoencephalitis
563. Herpes simplex meningomyelitis 563. Herpes simplex meningomyelitis
564. Herpes simplex nekrotiserende retinopati 564. Herpes simplex necrotising retinopathy
565. Herpes simplex øsofagitis 565. Herpes simplex oesophagitis
566. Herpes simplex otitis externa 566. Herpes simplex otitis externa
567. Herpes simplex pharyngitis 567. Herpes simplex pharyngitis
568. Herpes simplex lungebetændelse 568. Herpes simplex pneumonia
569. Herpes simplex reaktivering 569. Herpes simplex reactivation
570. Herpes simplex sepsis 570. Herpes simplex sepsis
571. Herpes simplex viræmi 571. Herpes simplex viraemia
572. Herpes simplex virus konjunktivitis neonatal 572. Herpes simplex virus conjunctivitis neonatal
573. Herpes simplex visceral 573. Herpes simplex visceral
574. Herpes virus infektion 574. Herpes virus infection
575. Herpes zoster 575. Herpes zoster
576. Herpes zoster kutan spredt 576. Herpes zoster cutaneous disseminated
577. Herpes zoster infektion neurologisk 577. Herpes zoster infection neurological
578. Herpes zoster meningitis 578. Herpes zoster meningitis
579. Herpes zoster meningoencephalitis 579. Herpes zoster meningoencephalitis
580. Herpes zoster meningomyelitis 580. Herpes zoster meningomyelitis
581. Herpes zoster meningoradiculitis 581. Herpes zoster meningoradiculitis
582. Herpes zoster nekrotiserende retinopati 582. Herpes zoster necrotising retinopathy
583. Herpes zoster oticus 583. Herpes zoster oticus
584. Herpes zoster pharyngitis 584. Herpes zoster pharyngitis
585. Herpes zoster reaktivering 585. Herpes zoster reactivation
586. Herpetisk radikulopati 586. Herpetic radiculopathy
587. Histon antistof positiv 587. Histone antibody positive
588. Hoignes syndrom 588. Hoigne's syndrome
589. Human herpesvirus 6 encephalitis 589. Human herpesvirus 6 encephalitis
590. Human herpesvirus 6 infektion 590. Human herpesvirus 6 infection
591. Human herpesvirus 6 infektion reaktivering 591. Human herpesvirus 6 infection reactivation
592. Human herpesvirus 7 infektion 592. Human herpesvirus 7 infection
593. Human herpesvirus 8 infektion 593. Human herpesvirus 8 infection
594. Hyperammonæmi 594. Hyperammonaemia
595. Hyperbilirubinæmi 595. Hyperbilirubinaemia
596. Hyperkoli 596. Hypercholia
597. Hypergammaglobulinæmi benign monoklonal 597. Hypergammaglobulinaemia benign monoclonal
598. Hyperglykæmisk anfald 598. Hyperglycaemic seizure
599. Overfølsomhed 599. Hypersensitivity
600. Overfølsomhed vaskulitis 600. Hypersensitivity vasculitis
601. Hyperthyroidisme 601. Hyperthyroidism
602. Hypertransaminanæmi 602. Hypertransaminasaemia
603. Hyperventilation 603. Hyperventilation
604. Hypoalbuminæmi 604. Hypoalbuminaemia
605. H ypokalcæmisk anfald 605. H ypocalcaemic seizure
606. Hypogammaglobulinæmi 606. Hypogammaglobulinaemia
607. Hypoglossal nervelammelse 607. Hypoglossal nerve paralysis
608. Hypoglossal nerveparese 608. Hypoglossal nerve paresis
609. Hypoglykæmisk anfald 609. Hypoglycaemic seizure
610. Hyponatræmisk anfald 610. Hyponatraemic seizure
611. Hypotension 611. Hypotension
612. Nypotensiv krise 612. Hypotensive crisis
613. Hypotenar hammer syndrom 613. Hypothenar hammer syndrome
614. Hypothyroidisme 614. Hypothyroidism
615. Hypoxi 615. Hypoxia
616. Idiopatisk CD4 lymfocytopeni 616. Idiopathic CD4 lymphocytopenia
617. Idiopatisk generaliseret epilepsi 617. Idiopathic generalised epilepsy
618. Idiopatisk interstitiel pneumoni 618. Idiopathic interstitial pneumonia
619. Idiopatisk neutropeni 619. Idiopathic neutropenia
620. Idiopatisk lungefibrose 620. Idiopathic pulmonary fibrosis
621. IgA nefropati 621. IgA nephropathy
622. IgM nefropati 622. IgM nephropathy
623. Tredje nerve lammelse 623. IIIrd nerve paralysis
624. Tredje nerveparese 624. IIIrd nerve paresis
625. Emboli i iliaca arterie 625. Iliac artery embolism
626. Immun trombocytopeni 626. Immune thrombocytopenia
627. Immunmedieret bivirkning 627. Immunemediated adverse reaction
628. Immunmedieret kolangitis 628. Immune-mediated cholangitis
629. Immunmedieret kolestase 629. Immune-mediated cholestasis
630. Immunmedieret cytopeni 630. Immune-mediated cytopenia
631. Immunmedieret encephalitis 631. Immune-mediated encephalitis
632. Immunmedieret encefalopati 632. Immune-mediated encephalopathy
633. Immunmedieret endokrinopati 633. Immune-mediated endocrinopathy
634. Immunmedieret enterocolitis 634. Immune-mediated enterocolitis
635. Immunemedieret gastritis 635. Immunemediated gastritis
636. Immunmedieret leversygdom 636. Immune-mediated hepatic disorder
637. Immunmedieret hepatitis 637. Immune-mediated hepatitis
638. Immunmedieret hyperthyroidisme 638. Immunemediated hyperthyroidism
639. Immunmedieret hypothyroidisme 639. Immune-mediated hypothyroidism
640. Immunmedieret myocarditis 640. Immune-mediated myocarditis
641. Immunmedieret myositis 641. Immune-mediated myositis
642. Immunmedieret nefritis 642. Immune-mediated nephritis
643. Immunmedieret neuropati 643. Immune-mediated neuropathy
644. Immunmedieret pancreatitis 644. Immune-mediated pancreatitis
645. Immunmedieret pneumonitis 645. Immune-mediated pneumonitis
646. Immunmedieret nyresygdom 646. Immune-mediated renal disorder
647. Immunmedieret thyroiditis 647. Immune-mediated thyroiditis
648. Immunmedieret uveitis 648. Immune-mediated uveitis
649. Immunoglobulin G4-relateret sygdom 649. Immunoglobulin G4 related disease
650. Immunoglobuliner unormale 650. Immunoglobulins abnormal
651. Trombose på implantatstedet 651. Implant site thrombosis
652. Inklusionslegeme myositis 652. Inclusion body myositis
653. Infantil genetisk agranulocytose 653. Infantile genetic agranulocytosis
654. Infantile spasmer 654. Infantile spasms
655. Inficeret vaskulitis 655. Infected vasculitis
656. Infektiøs trombose 656. Infective thrombosis
657. Betændelse 657. Inflammation
658. Inflammatorisk tarmsygdom 658. Inflammatory bowel disease
659. Trombose på infusionsstedet 659. Infusion site thrombosis
660. Vaskulitis på infusionsstedet 660. Infusion site vasculitis
661. Trombose på injektionsstedet 661. Injection site thrombosis
662. Nældefeber på injektionsstedet 662. Injection site urticaria
663. Vaskulitis på injektionsstedet 663. Injection site vasculitis
664. Trombose på instillationsstedet 664. Instillation site thrombosis
665. Insulin autoimmun syndrom 665. Insulin autoimmune syndrome
666. Interstitiel granulomatøs dermatitis 666. Interstitial granulomatous dermatitis
667. Interstitiel lungesygdom 667. Interstitial lung disease
668. Intrakardial masse 668. Intracardiac mass
669. Intrakardial trombe 669. Intracardiac thrombus
670. Det intrakranielle tryk steg 670. Intracranial pressure increased
671. Intrapericardial trombose 671. Intrapericardial thrombosis
672. Intrinsic factor antistof unormalt 672. Intrinsic factor antibody abnormal
673. Intrinsic factor antistof positiv 673. Intrinsic factor antibody positive
674. IPEX syndrom 674. IPEX syndrome
675. Uregelmæssig vejrtrækning 675. Irregular breathing
676. IRVAN syndrom 676. IRVAN syndrome
677. IV. nerve lammelse 677. IVth nerve paralysis
678. IV. nerveparese 678. IVth nerve paresis
679. JC polyomavirus test positiv 679. JC polyomavirus test positive
680. JC virus CSF test positiv 680. JC virus CSF test positive
681. Jeavons syndrom 681. Jeavons syndrome
682. Jugular veneemboli 682. Jugular vein embolism
683. Jugular venetrombose 683. Jugular vein thrombosis
684. Juvenil idiopatisk arthritis 684. Juvenile idiopathic arthritis
685. Juvenil myoklonisk epilepsi 685. Juvenile myoclonic epilepsy
686. Juvenil polymyositis 686. Juvenile polymyositis
687. Juvenil psoriasisgigt 687. Juvenile psoriatic arthritis
688. Juvenil spondyloarthritis 688. Juvenile spondyloarthritis
689. Kaposi sarkom inflammatorisk cytokinsyndrom 689. Kaposi sarcoma inflammatory cytokine syndrome
690. Kawasakis sygdom 690. Kawasaki's disease
691. Kayser-Fleischer ring 691. Kayser-Fleischer ring
692. Keratoderma blenorrhagica 692. Keratoderma blenorrhagica
693. Ketosisprone diabetes mellitus 693. Ketosisprone diabetes mellitus
694. Kounis syndrom 694. Kounis syndrome
695. Laforas myokloniske epilepsi 695. Lafora's myoclonic epilepsy
696. Lambls udvækster 696. Lambl's excrescences
697. Larynx dyspnø 697. Laryngeal dyspnoea
698. Larynxødem 698. Laryngeal oedema
699. Laryngeal reumatoid arthritis 699. Laryngeal rheumatoid arthritis
700. Laryngospasme 700. Laryngospasm
701. Laryngotracheal ødem 701. Laryngotracheal oedema
702. Latent autoimmun diabetes hos voksne 702. Latent autoimmune diabetes in adults
703. LE-celler til stede 703. LE cells present
704. Lemierre syndrom 704. Lemierre syndrome
705. Lennox-Gastaut syndrom 705. Lennox-Gastaut syndrome
706. Leucin aminopeptidase steg 706. Leucine aminopeptidase increased
707. Leukoencephalomyelitis 707. Leukoencephalomyelitis
708. Leukoencefalopati 708. Leukoencephalopathy
709. Leukopeni 709. Leukopenia
710. Leukopeni neonatal 710. Leukopenia neonatal
711. Lewis-Sumners syndrom 711. Lewis-Sumner syndrome
712. Lhermittes tegn 712. Lhermitte's sign
713. Lichen planopilaris 713. Lichen planopilaris
714. Lichen planus 714. Lichen planus
715. Lichen sclerosus 715. Lichen sclerosus
716. Limbisk encephalitis 716. Limbic encephalitis
717. Lineær IgA sygdom 717. Linear IgA disease
718. Læbe ødem 718. Lip oedema
719. Hævelse af læberne 719. Lip swelling
720. Unormal leverfunktionstest 720. Liver function test abnormal
721. Leverfunktionstest faldt 721. Liver function test decreased
722. Forøget leverfunktionstest 722. Liver function test increased
723. Leverinduration 723. Liver induration
724. Leverskade 724. Liver injury
725. Leverens jernkoncentration unormal 725. Liver iron concentration abnormal
726. Leverens jernkoncentration steg 726. Liver iron concentration increased
727. Leveropacitet 727. Liver opacity
728. Leveren håndgribelig 728. Liver palpable
729. Lever sarkoidose 729. Liver sarcoidosis
730. Unormal leverscanning 730. Liver scan abnormal
731. Lever ømhed 731. Liver tenderness
732. Baby med lav fødselsvægt 732. Low birth weight baby
733. Herpesinfektion i de nedre luftveje 733. Lower respiratory tract herpes infection
734. Nedre luftvejsinfektion 734. Lower respiratory tract infection
735. Nedre luftvejsinfektion viral 735. Lower respiratory tract infection viral
736. Lunge byld 736. Lung abscess
737. Lupoid levercirrhose 737. Lupoid hepatic cirrhosis
738. Lupus blærebetændelse 738. Lupus cystitis
739. Lupus encephalitis 739. Lupus encephalitis
740. Lupus endocarditis 740. Lupus endocarditis
741. Lupus enteritis 741. Lupus enteritis
742. Lupus hepatitis 742. Lupus hepatitis
743. Lupus myocarditis 743. Lupus myocarditis
744. Lupus myositis 744. Lupus myositis
745. Lupus nefritis 745. Lupus nephritis
746. Lupus pancreatitis 746. Lupus pancreatitis
747. Lupus pleurisy 747. Lupus pleurisy
748. Lupus pneumonitis 748. Lupus pneumonitis
749. Lupus vaskulitis 749. Lupus vasculitis
750. Lupus-lignende syndrom 750. Lupus-like syndrome
751. Lymfocytisk hypofysitis 751. Lymphocytic hypophysitis
752. Lymfocytopeni neonatal 752. Lymphocytopenia neonatal
753. Lymfopeni 753. Lymphopenia
754. MAGISK syndrom 754. MAGIC syndrome
755. Magnetisk resonansbilleddannelse lever unormal 755. Magnetic resonance imaging liver abnormal
756. Magnetisk resonans protondensitetsmåling af fedtfraktion 756. Magnetic resonance proton density fat fraction measurement
757. Mahler tegn 757. Mahler sign
758. Problem med analytisk test i fremstillingslaboratoriet 758. Manufacturing laboratory analytical testing issue
759. Problem med fremstillingsmaterialer 759. Manufacturing materials issue
760. Produktionsproblem 760. Manufacturing production issue
761. Marburgs variant multipel sklerose 761. Marburg's variant multiple sclerosis
762. Marchiafava-Bignami sygdom 762. Marchiafava-Bignami disease
763. Marine Lenhart syndrom 763. Marine Lenhart syndrome
764. Mastocytisk enterocolitis 764. Mastocytic enterocolitis
765. Moderens eksponering under graviditeten 765. Maternal exposure during pregnancy
766. Trombose på stedet for medicinsk udstyr 766. Medical device site thrombosis
767. Vaskulitis på stedet for medicinsk udstyr 767. Medical device site vasculitis
768. MELAS syndrom 768. MELAS syndrome
769. Meningitis 769. Meningitis
770. Meningitis aseptisk 770. Meningitis aseptic
771. Meningitis herpes 771. Meningitis herpes
772. Meningoencephalitis herpes simplex neonatal 772. Meningoencephalitis herpes simplex neonatal
773. Meningoencephalitis herpetisk 773. Meningoencephalitis herpetic
774. Meningomyelitis herpes 774. Meningomyelitis herpes
775. MERS-CoV test 775. MERS-CoV test
776. MERS-CoV test negativ 776. MERS-CoV test negative
777. MERS-CoV test positiv 777. MERS-CoV test positive
778. Mesangioproliferativ glomerulonefritis 778. Mesangioproliferative glomerulonephritis
779. Mesenterisk arterie emboli 779. Mesenteric artery embolism
780. Mesenterisk arterie trombose 780. Mesenteric artery thrombosis
781. Mesenterisk venetrombose 781. Mesenteric vein thrombosis
782. Metapneumovirus infektion 782. Metapneumovirus infection
783. Metastatisk kutan Crohns sygdom 783. Metastatic cutaneous Crohn's disease
784. Metastatisk lungeemboli 784. Metastatic pulmonary embolism
785. Mikroangiopati 785. Microangiopathy
786. Mikroemboli 786. Microembolism
787. Mikroskopisk polyangiitis 787. Microscopic polyangiitis
788. Mellemøstens respiratoriske syndrom 788. Middle East respiratory syndrome
789. Migræne-udløst anfald 789. Migraine-triggered seizure
790. Miliær lungebetændelse 790. Miliary pneumonia
791. Miller Fishers syndrom 791. Miller Fisher syndrome
792. Mitokondriel aspartat aminotransferase steg 792. Mitochondrial aspartate aminotransferase increased
793. Blandet bindevævssygdom 793. Mixed connective tissue disease
794. Model for unormal leversygdomsscore i slutstadiet 794. Model for end stage liver disease score abnormal
795. Model for slutstadiet af leversygdomsscore steg 795. Model for end stage liver disease score increased
796. Molært forhold mellem total forgrenet aminosyre og tyrosin 796. Molar ratio of total branched-chain amino acid to tyrosine
797. Molybdæn cofaktor mangel 797. Molybdenum cofactor deficiency
798. Monocytopeni 798. Monocytopenia
799. Mononeuritis 799. Mononeuritis
800. Mononeuropati multipleks 800. Mononeuropathy multiplex
801. Morphoea 801. Morphoea
802. Morvan syndrom 802. Morvan syndrome
803. Mund hævelse 803. Mouth swelling
804. Moyamoyas sygdom 804. Moyamoya disease
805. Multifokal motorisk neuropati 805. Multifocal motor neuropathy
806. Multipelt organ dysfunktionssyndrom 806. Multiple organ dysfunction syndrome
807. Multipel sclerose 807. Multiple sclerosis
808. Multipel sklerose tilbagefald 808. Multiple sclerosis relapse
809. Multipel sklerose tilbagefaldsprofylakse 809. Multiple sclerosis relapse prophylaxis
810. Multiple subpial gennemskæring 810. Multiple subpial transection
811. Multisystem inflammatorisk syndrom hos børn 811. Multisystem inflammatory syndrome in children
812. Muskulær sarkoidose 812. Muscular sarcoidosis
813. Myasthenia gravis 813. Myasthenia gravis
814. Myasthenia gravis krise 814. Myasthenia gravis crisis
815. Myasthenia gravis neonatal 815. Myasthenia gravis neonatal
816. Myastenisk syndrom 816. Myasthenic syndrome
817. Myelitis 817. Myelitis
818. Myelitis tværgående 818. Myelitis transverse
819. Myokardieinfarkt 819. Myocardial infarction
820. Myokarditis 820. Myocarditis
821. Myokarditis efter infektion 821. Myocarditis post infection
822. Myoklonisk epilepsi 822. Myoclonic epilepsy
823. Myoklonisk epilepsi og flossede røde fibre 823. Myoclonic epilepsy and ragged-red fibres
824. Myokymi 824. Myokymia
825. Myositis 825. Myositis
826. Narkolepsi 826. Narcolepsy
827. Nasal herpes 827. Nasal herpes
828. Nasal obstruktion 828. Nasal obstruction
829. Nekrotiserende herpetisk retinopati 829. Necrotising herpetic retinopathy
830. Neonatal Crohns sygdom 830. Neonatal Crohn's disease
831. Neonatalt epileptisk anfald 831. Neonatal epileptic seizure
832. Neonatal lupus erythematosus 832. Neonatal lupus erythematosus
833. Neonatal mukokutan herpes simplex 833. Neonatal mucocutaneous herpes simplex
834. Neonatal lungebetændelse 834. Neonatal pneumonia
835. Neonatal anfald 835. Neonatal seizure
836. Nephritis 836. Nephritis
837. Nefrogen systemisk fibrose 837. Nephrogenic systemic fibrosis
838. Neuralgisk amyotrofi 838. Neuralgic amyotrophy
839. Neuritis 839. Neuritis
840. Neuritis kranie 840. Neuritis cranial
841. Neuromyelitis optica pseudo-tilbagefald 841. Neuromyelitis optica pseudo relapse
842. Neuromyelitis optisk spektrum lidelse 842. Neuromyelitis optica spectrum disorder
843. Neuromyotoni 843. Neuromyotonia
844. Neuronal neuropati 844. Neuronal neuropathy
845. Neuropati perifer 845. Neuropathy peripheral
846. Neuropati, ataksi, retinitis pigmentosa syndrom 846. Neuropathy, ataxia, retinitis pigmentosa syndrome
847. Neuropsykiatrisk lupus 847. Neuropsychiatric lupus
848. Neurosarkoidose 848. Neurosarcoidosis
849. Neutropeni 849. Neutropenia
850. Neutropeni neonatal 850. Neutropenia neonatal
851. Neutropen colitis 851. Neutropenic colitis
852. Neutropen infektion 852. Neutropenic infection
853. Neutropen sepsis 853. Neutropenic sepsis
854. Nodulært udslæt 854. Nodular rash
855. Nodulær vaskulitis 855. Nodular vasculitis
856. Ikke-infektiøs myelitis 856. Noninfectious myelitis
857. Ikke-infektiøs encephalitis 857. Noninfective encephalitis
858. Ikke-infektiøs encephalomyelitis 858. Noninfective encephalomyelitis
859. Ikke-infektiøs oophoritis 859. Noninfective oophoritis
860. Obstetrisk lungeemboli 860. Obstetrical pulmonary embolism
861. Erhvervsmæssig eksponering for smitsom sygdom 861. Occupational exposure to communicable disease
862. Erhvervsmæssig eksponering for SARS-CoV- 2 862. Occupational exposure to SARS-CoV-2
863. Okulær hyperæmi 863. Ocular hyperaemia
864. Okulær myasteni 864. Ocular myasthenia
865. Okulær pemfigoid 865. Ocular pemphigoid
866. Okulær sarkoidose 866. Ocular sarcoidosis
867. Okulær vaskulitis 867. Ocular vasculitis
868. Oculofacial lammelse 868. Oculofacial paralysis
869. Ødem 869. Oedema
870. Ødem blister 870. Oedema blister
871. Ødem på grund af leversygdom 871. Oedema due to hepatic disease
872. Ødem mund 872. Oedema mouth
873. Øsophageal achalasia 873. Oesophageal achalasia
874. Oftalmisk arterie trombose 874. Ophthalmic artery thrombosis
875. Oftalmisk herpes simplex 875. Ophthalmic herpes simplex
876. Oftalmisk herpes zoster 876. Ophthalmic herpes zoster
877. Oftalmisk venetrombose 877. Ophthalmic vein thrombosis
878. Optisk neuritis 878. Optic neuritis
879. Optisk neuropati 879. Optic neuropathy
880. Optisk perineuritis 880. Optic perineuritis
881. Oral herpes 881. Oral herpes
882. Oral lichen planus 882. Oral lichen planus
883. Orofaryngealt ødem 883. Oropharyngeal oedema
884. Orofaryngeal spasmer 884. Oropharyngeal spasm
885. Oropharyngeal hævelse 885. Oropharyngeal swelling
886. Osmotisk demyeliniseringssyndrom 886. Osmotic demyelination syndrome
887. Ovarialvenetrombose 887. Ovarian vein thrombosis
888. Overlap syndrom 888. Overlap syndrome
889. Pædiatriske autoimmune neuropsykiatriske lidelser forbundet med streptokokinfektion 889. Paediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infection
890. Paget-Schroetter syndrom 890. Paget-Schroetter syndrome
891. Palindromisk gigt 891. Palindromic rheumatism
892. Palisaderet neutrofil granulomatøs dermatitis 892. Palisaded neutrophilic granulomatous dermatitis
893. Palmoplantar keratoderma 893. Palmoplantar keratoderma
894. Håndgribelig purpura 894. Palpable purpura
895. Pancreatitis 895. Pancreatitis
896. Panencephalitis 896. Panencephalitis
897. Papillophlebitis 897. Papillophlebitis
898. Paracancerøs lungebetændelse 898. Paracancerous pneumonia
899. Paradoksal emboli 899. Paradoxical embolism
900. Parainfluenzae viral laryngotracheobronkitis 900. Parainfluenzae viral laryngotracheobronchitis
901. Paraneoplastisk dermatomyositis 901. Paraneoplastic dermatomyositis
902. Paraneoplastisk pemphigus 902. Paraneoplastic pemphigus
903. Paraneoplastisk trombose 903. Paraneoplastic thrombosis
904. Parese kranienerve 904. Paresis cranial nerve
905. Parietal celle antistof positiv 905. Parietal cell antibody positive
906. Paroksysmal natlig hæmoglobinuri 906. Paroxysmal nocturnal haemoglobinuria
907. Delvise anfald 907. Partial seizures
908. Delvise anfald med sekundær generalisering 908. Partial seizures with secondary generalisation
909. Patient isolation 909. Patient isolation
910. Bækken venøs trombose 910. Pelvic venous thrombosis
911. Pemfigoid 911. Pemphigoid
912. Pemphigus 912. Pemphigus
913. Penis venetrombose 913. Penile vein thrombosis
914. Perikarditis 914. Pericarditis
915. Pericarditis lupus 915. Pericarditis lupus
916. Perihepatisk ubehag 916. Perihepatic discomfort
917. Periorbitalt ødem 917. Periorbital oedema
918. Periorbital hævelse 918. Periorbital swelling
919. Perifer arterie trombose 919. Peripheral artery thrombosis
920. Perifer emboli 920. Peripheral embolism
921. Perifer iskæmi 921. Peripheral ischaemia
922. Perifer venetrombeforlængelse 922. Peripheral vein thrombus extension
923. Periportal ødem 923. Periportal oedema
924. Peritonealvæskeprotein unormalt 924. Peritoneal fluid protein abnormal
925. Peritonealvæskeprotein faldt 925. Peritoneal fluid protein decreased
926. Peritonealvæske protein steg 926. Peritoneal fluid protein increased
927. Peritonitis lupus 927. Peritonitis lupus
928. Perniciøs anæmi 928. Pernicious anaemia
929. Petit mal epilepsi 929. Petit mal epilepsy
930. Pharyngealt ødem 930. Pharyngeal oedema
931. Hævelse af svælget 931. Pharyngeal swelling
932. Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta 932. Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
933. Placenta praevia 933. Placenta praevia
934. Pleuroparenkymal fibroelastose 934. Pleuroparenchymal fibroelastosis
935. Pneumobili 935. Pneumobilia
936. Lungebetændelse 936. Pneumonia
937. Pneumoni adenoviral 937. Pneumonia adenoviral
938. Pneumoni cytomegaloviral 938. Pneumonia cytomegaloviral
939. Lungebetændelse herpes viral 939. Pneumonia herpes viral
940. Pneumoni influenza 940. Pneumonia influenzal
941. Lungebetændelse mæslinger 941. Pneumonia measles
942. Mycoplasmal lungebetændelse 942. Pneumonia mycoplasmal
943. Lungebetændelse nekrotiserende 943. Pneumonia necrotising
944. Pneumoni parainfluenzae viral 944. Pneumonia parainfluenzae viral
945. Pneumoni respiratorisk syncytial viral 945. Pneumonia respiratory syncytial viral
946. Viral lungebetændelse 946. Pneumonia viral
947. POEMS syndrom 947. POEMS syndrome
948. Polyarteritis nodosa 948. Polyarteritis nodosa
949. Polyarthritis 949. Polyarthritis
950. Polykondritis 950. Polychondritis
951. Polyglandulært autoimmunt syndrom type I 951. Polyglandular autoimmune syndrome type I
952. Polyglandulært autoimmunt syndrom type II 952. Polyglandular autoimmune syndrome type II
953. Polyglandulært autoimmunt syndrom type III 953. Polyglandular autoimmune syndrome type III
954. Polyglandulær lidelse 954. Polyglandular disorder
955. Polymikrogyri 955. Polymicrogyria
956. Polymyalgia rheumatica 956. Polymyalgia rheumatica
957. Polymyositis 957. Polymyositis
958. Polyneuropati 958. Polyneuropathy
959. Polyneuropati idiopatisk progressiv 959. Polyneuropathy idiopathic progressive
960. Portal pyæmi 960. Portal pyaemia
961. Portal veneemboli 961. Portal vein embolism
962. Portal veneflow faldt 962. Portal vein flow decreased
963. Portalvenetrykket steg 963. Portal vein pressure increased
964. Portal venetrombose 964. Portal vein thrombosis
965. Portosplenomesenterisk venetrombose 965. Portosplenomesenteric venous thrombosis
966. Post-procedurel hypotension 966. Post procedural hypotension
967. Post-procedurel lungebetændelse 967. Post procedural pneumonia
968. Post-procedurel lungeemboli 968. Post procedural pulmonary embolism
969. Epilepsi efter slagtilfælde 969. Post stroke epilepsy
970. Post slagtilfælde anfald 970. Post stroke seizure
971. Posttrombotisk retinopati 971. Post thrombotic retinopathy
972. Post trombotisk syndrom 972. Post thrombotic syndrome
973. Post viralt træthedssyndrom 973. Post viral fatigue syndrome
974. Postisk hovedpine 974. Postictal headache
975. Postiktal lammelse 975. Postictal paralysis
976. Postiktal psykose 976. Postictal psychosis
977. Postisk tilstand 977. Postictal state
978. Postoperativ åndedrætsbesvær 978. Postoperative respiratory distress
979. Postoperativ respirationssvigt 979. Postoperative respiratory failure
980. Postoperativ trombose 980. Postoperative thrombosis
981. Postpartum trombose 981. Postpartum thrombosis
982. Postpartum venøs trombose 982. Postpartum venous thrombosis
983. Postpericardiotomi syndrom 983. Postpericardiotomy syndrome
984. Posttraumatisk epilepsi 984. Post-traumatic epilepsy
985. Posturalt ortostatisk takykardisyndrom 985. Postural orthostatic tachycardia syndrome
986. Precerebral arterie trombose 986. Precerebral artery thrombosis
987. Præeklampsi 987. Pre-eclampsia
988. Præiktal tilstand 988. Preictal state
989. For tidlig fødsel 989. Premature labour
990. For tidlig overgangsalder 990. Premature menopause
991. Primær amyloidose 991. Primary amyloidosis
992. Primær biliær kolangitis 992. Primary biliary cholangitis
993. Primær progressiv dissemineret sklerose 993. Primary progressive multiple sclerosis
994. Procedurelt chok 994. Procedural shock
995. Proctitis herpes 995. Proctitis herpes
996. Proktitis ulcerativ 996. Proctitis ulcerative
997. Problem med produkttilgængelighed 997. Product availability issue
998. Problem med produktdistribution 998. Product distribution issue
999. Problem med produktforsyning 999. Product supply issue
1000. Progressiv ansigtshæmiatrofi 1000. Progressive facial hemiatrophy
1001. Progressiv multifokal leukoencefalopati 1001. Progressive multifocal leukoencephalopathy
1002. Progressiv multipel sklerose 1002. Progressive multiple sclerosis
1003. Progressiv recidiverende multipel sklerose 1003. Progressive relapsing multiple sclerosis
1004. Prostetisk hjerteklaptrombose 1004. Prosthetic cardiac valve thrombosis
1005. Kløe 1005. Pruritus
1006. Kløe allergisk 1006. Pruritus allergic
1007. Pseudovasculitis 1007. Pseudovasculitis
1008. Psoriasis 1008. Psoriasis
1009. Psoriatisk artropati 1009. Psoriatic arthropathy
1010. Pulmonal amyloidose 1010. Pulmonary amyloidosis
1011. Pulmonal arterie trombose 1011. Pulmonary artery thrombosis
1012. Lungeemboli 1012. Pulmonary embolism
1013. Lungefibrose 1013. Pulmonary fibrosis
1014. Lungeblødning 1014. Pulmonary haemorrhage
1015. Lungemikroemboli 1015. Pulmonary microemboli
1016. Pulmonal olie mikroemboli 1016. Pulmonary oil microembolism
1017. Pulmonal nyresyndrom 1017. Pulmonary renal syndrome
1018. Pulmonal sarkoidose 1018. Pulmonary sarcoidosis
1019. Lungesepsis 1019. Pulmonary sepsis
1020. Pulmonal trombose 1020. Pulmonary thrombosis
1021. Pulmonal tumor trombotisk mikroangiopati 1021. Pulmonary tumour thrombotic microangiopathy
1022. Pulmonal vaskulitis 1022. Pulmonary vasculitis
1023. Pulmonal veno-okklusiv sygdom 1023. Pulmonary veno-occlusive disease
1024. Pulmonal venetrombose 1024. Pulmonary venous thrombosis
1025. Pyoderma gangrenosum 1025. Pyoderma gangrenosum
1026. Pyostomatitis vegetans 1026. Pyostomatitis vegetans
1027. Pyreksi 1027. Pyrexia
1028. Karantæne 1028. Quarantine
1029. Stråling leukopeni 1029. Radiation leukopenia
1030. Radikulitis brachialis 1030. Radiculitis brachial
1031. Radiologisk isoleret syndrom 1031. Radiologically isolated syndrome
1032. Udslæt 1032. Rash
1033. Udslæt erytematøst 1033. Rash erythematous
1034. Udslæt pruritisk 1034. Rash pruritic
1035. Rasmussen encephalitis 1035. Rasmussen encephalitis
1036. Raynauds fænomen 1036. Raynaud's phenomenon
1037. Reaktiv kapillær endothelial proliferation 1037. Reactive capillary endothelial proliferation
1038. Recidiverende multipel sklerose 1038. Relapsing multiple sclerosis
1039. Recidiverende-remitterende multipel sklerose 1039. Relapsing-remitting multiple sclerosis
1040. Renal amyloidose 1040. Renal amyloidosis
1041. Renal arteritis 1041. Renal arteritis
1042. Nyrearterietrombose 1042. Renal artery thrombosis
1043. Nyreemboli 1043. Renal embolism
1044. Nyresvigt 1044. Renal failure
1045. Renal vaskulær trombose 1045. Renal vascular thrombosis
1046. Renal vaskulitis 1046. Renal vasculitis
1047. Renal veneemboli 1047. Renal vein embolism
1048. Renal venetrombose 1048. Renal vein thrombosis
1049. Åndedrætsstop 1049. Respiratory arrest
1050. Åndedrætsforstyrrelse 1050. Respiratory disorder
1051. Åndedrætsbesvær 1051. Respiratory distress
1052. Respirationssvigt 1052. Respiratory failure
1053. Åndedrætslammelse 1053. Respiratory paralysis
1054. Respiratorisk syncytial virus bronchiolitis 1054. Respiratory syncytial virus bronchiolitis
1055. Respiratorisk syncytial virus bronkitis 1055. Respiratory syncytial virus bronchitis
1056. Retinal arterie emboli 1056. Retinal artery embolism
1057. Nethindearterieokklusion 1057. Retinal artery occlusion
1058. Nethindearterietrombose 1058. Retinal artery thrombosis
1059. Retinal vaskulær trombose 1059. Retinal vascular thrombosis
1060. Retinal vaskulitis 1060. Retinal vasculitis
1061. Nethindeveneokklusion 1061. Retinal vein occlusion
1062. Nethindevenetrombose 1062. Retinal vein thrombosis
1063. Retinolbindende protein faldt 1063. Retinol binding protein decreased
1064. Retinopati 1064. Retinopathy
1065. Retrograd portalveneflow 1065. Retrograde portal vein flow
1066. Retroperitoneal fibrose 1066. Retroperitoneal fibrosis
1067. Reversibel luftvejsobstruktion 1067. Reversible airways obstruction
1068. Reynolds syndrom 1068. Reynold's syndrome
1069. Reumatisk hjernesygdom 1069. Rheumatic brain disease
1070. Gigtlidelse 1070. Rheumatic disorder
1071. Rheumatoid arthritis 1071. Rheumatoid arthritis
1072. Reumatoid faktor øget 1072. Rheumatoid factor increased
1073. Reumatoid faktor positiv 1073. Rheumatoid factor positive
1074. Reumatoid faktor kvantitativt øget 1074. Rheumatoid factor quantitative increased
1075. Reumatoid lunge 1075. Rheumatoid lung
1076. Reumatoid neutrofil dermatose 1076. Rheumatoid neutrophilic dermatosis
1077. Reumatoid knude 1077. Rheumatoid nodule
1078. Reumatoid nodule fjernelse 1078. Rheumatoid nodule removal
1079. Reumatoid skleritis 1079. Rheumatoid scleritis
1080. Reumatoid vaskulitis 1080. Rheumatoid vasculitis
1081. Saccadisk øjenbevægelse 1081. Saccadic eye movement
1082. SAPHO syndrom 1082. SAPHO syndrome
1083. Sarcoidose 1083. Sarcoidosis
1084. SARS-CoV- 1 test 1084. SARS-CoV-1 test
1085. SARS-CoV- 1 test negativ 1085. SARS-CoV-1 test negative
1086. SARS-CoV- 1 test positiv 1086. SARS-CoV-1 test positive
1087. SARS-CoV- 2 antistoftest 1087. SARS-CoV-2 antibody test
1088. SARS-CoV- 2 antistoftest negativ 1088. SARS-CoV-2 antibody test negative
1089. SARS-CoV- 2 antistof test positiv 1089. SARS-CoV-2 antibody test positive
1090. SARS-CoV- 2 - bærer 1090. SARS-CoV-2 carrier
1091. SARS-CoV- 2 sepsis 1091. SARS-CoV-2 sepsis
1092. SARS-CoV- 2 test 1092. SARS-CoV-2 test
1093. SARSCoV- 2 test falsk negativ 1093. SARSCoV-2 test false negative
1094. SARS-CoV- 2 test falsk positiv 1094. SARS-CoV-2 test false positive
1095. SARS-CoV- 2 test negativ 1095. SARS-CoV-2 test negative
1096. SARSCoV- 2 test positiv 1096. SARSCoV-2 test positive
1097. SARS-CoV- 2 - viræmi 1097. SARS-CoV-2 viraemia
1098. Satoyoshi syndrom 1098. Satoyoshi syndrome
1099. Skizencefali 1099. Schizencephaly
1100. Skleritis 1100. Scleritis
1101. Sklerodaktyli 1101. Sclerodactylia
1102. Sklerodermi 1102. Scleroderma
1103. Sklerodermi associeret digitalt sår 1103. Scleroderma associated digital ulcer
1104. Sklerodermi nyre krise 1104. Scleroderma renal crisis
1105. Sklerodermi- lignende reaktion 1105. Scleroderma-like reaction
1106. Sekundær amyloidose 1106. Secondary amyloidosis
1107. Sekundær cerebellar degeneration 1107. Secondary cerebellar degeneration
1108. Sekundær progressiv multipel sklerose 1108. Secondary progressive multiple sclerosis
1109. Segmenteret hyaliniserende vaskulitis 1109. Segmented hyalinising vasculitis
1110. Anfald 1110. Seizure
1111. Anoxisk anfald 1111. Seizure anoxic
1112. Anfaldsklynge 1112. Seizure cluster
1113. Anfaldslignende fænomener _ 1113. Seizure like phenomena
1114. Anfaldsprofylakse 1114. Seizure prophylaxis
1115. Fornemmelse af fremmedlegeme 1115. Sensation of foreign body
1116. Septisk embolus 1116. Septic embolus
1117. Septisk lungeemboli 1117. Septic pulmonary embolism
1118. Svært akut respiratorisk syndrom 1118. Severe acute respiratory syndrome
1119. Svær myoklonisk epilepsi i spædbørn 1119. Severe myoclonic epilepsy of infancy
1120. Chok 1120. Shock
1121. Choksymptom 1121. Shock symptom
1122. Krympende lunge syndrom 1122. Shrinking lung syndrome
1123. Shunt trombose 1123. Shunt thrombosis
1124. Tavs thyroiditis 1124. Silent thyroiditis
1125. Enkel delvise anfald 1125. Simple partial seizures
1126. Sjøgrens syndrom 1126. Sjogren's syndrome
1127. Hævelse af huden 1127. Skin swelling
1128. SLE arthritis 1128. SLE arthritis
1129. Glat muskel antistof positiv 1129. Smooth muscle antibody positive
1130. Nysen 1130. Sneezing
1131. Spinal arterie emboli 1131. Spinal artery embolism
1132. Spinal arterie trombose 1132. Spinal artery thrombosis
1133. Miltarterietrombose 1133. Splenic artery thrombosis
1134. Milt emboli 1134. Splenic embolism
1135. Milt trombose 1135. Splenic thrombosis
1136. Miltvenetrombose 1136. Splenic vein thrombosis
1137. Spondylitis 1137. Spondylitis
1138. Spondyloarthropati 1138. Spondyloarthropathy
1139. Spontan heparin-induceret trombocytopeni syndrom 1139. Spontaneous heparin-induced thrombocytopenia syndrome
1140. Status epilepticus 1140. Status epilepticus
1141. Stevens-Johnsons syndrom 1141. Stevens-Johnson syndrome
1142. Stiff leg syndrom 1142. Stiff leg syndrome
1143. Stiff person syndrom 1143. Stiff person syndrome
1144. Dødfødsel 1144. Stillbirth
1145. Stills sygdom 1145. Still's disease
1146. Trombose på stomistedet 1146. Stoma site thrombosis
1147. Vaskulitis på stomistedet 1147. Stoma site vasculitis
1148. Stress kardiomyopati 1148. Stress cardiomyopathy
1149. Stridor 1149. Stridor
1150. Subakut kutan lupus erythematosus 1150. Subacute cutaneous lupus erythematosus
1151. Subakut endokarditis 1151. Subacute endocarditis
1152. Subakut inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati 1152. Subacute inflammatory demyelinating polyneuropathy
1153. Subclavian arterie emboli 1153. Subclavian artery embolism
1154. Subclavian arterie trombose 1154. Subclavian artery thrombosis
1155. Subclavia venetrombose 1155. Subclavian vein thrombosis
1156. Pludselig uforklarlig død i epilepsi 1156. Sudden unexplained death in epilepsy
1157. Superior sagittal sinus trombose 1157. Superior sagittal sinus thrombosis
1158. Susacs syndrom 1158. Susac's syndrome
1159. Mistænkt COVID19 1159. Suspected COVID19
1160. Hævelse 1160. Swelling
1161. Hævde ansigt 1161. Swelling face
1162. Hævelse af øjenlåg 1162. Swelling of eyelid
1163. Hævet tunge 1163. Swollen tongue
1164. Sympatisk oftalmi 1164. Sympathetic ophthalmia
1165. Systemisk lupus erythematosus 1165. Systemic lupus erythematosus
1166. Systemisk lupus erythematosus sygdom aktivitetsindeks unormalt 1166. Systemic lupus erythematosus disease activity index abnormal
1167. Systemisk lupus erythematosus sygdoms aktivitetsindeks faldt 1167. Systemic lupus erythematosus disease activity index decreased
1168. Systemisk lupus erythematosus sygdoms aktivitetsindeks steg 1168. Systemic lupus erythematosus disease activity index increased
1169. Systemisk lupus erythematosus udslæt 1169. Systemic lupus erythematosus rash
1170. Systemisk sklerodermi 1170. Systemic scleroderma
1171. Systemisk sklerose pulmonal 1171. Systemic sclerosis pulmonary
1172. Takykardi 1172. Tachycardia
1173. Takypnø 1173. Tachypnoea
1174. Takayasus arteritis 1174. Takayasu's arteritis
1175. Temporallaps epilepsi 1175. Temporal lobe epilepsy
1176. Terminal ileitis 1176. Terminal ileitis
1177. Testikulær autoimmunitet 1177. Testicular autoimmunity
1178. Stramhed i halsen 1178. Throat tightness
1179. Tromboangiitis obliterans 1179. Thromboangiitis obliterans
1180. Trombocytopeni 1180. Thrombocytopenia
1181. Trombocytopenisk purpura 1181. Thrombocytopenic purpura
1182. Tromboflebitis 1182. Thrombophlebitis
1183. Tromboflebitis migrans 1183. Thrombophlebitis migrans
1184. Tromboflebitis neonatal 1184. Thrombophlebitis neonatal
1185. Tromboflebitis septisk 1185. Thrombophlebitis septic
1186. Tromboflebitis overfladisk 1186. Thrombophlebitis superficial
1187. Tromboplastin antistof positiv 1187. Thromboplastin antibody positive
1188. Trombose 1188. Thrombosis
1189. Trombose corpora cavernosa 1189. Thrombosis corpora cavernosa
1190. Trombose i apparatet 1190. Thrombosis in device
1191. Trombose mesenterisk kar 1191. Thrombosis mesenteric vessel
1192. Trombotisk hjerneinfarkt 1192. Thrombotic cerebral infarction
1193. Trombotisk mikroangiopati 1193. Thrombotic microangiopathy
1194. Trombotisk slagtilfælde 1194. Thrombotic stroke
1195. Trombotisk trombocytopenisk purpura 1195. Thrombotic thrombocytopenic purpura
1196. Skjoldbruskkirtellidelse 1196. Thyroid disorder
1197. Thyroidstimulerende immunoglobulin øget 1197. Thyroid stimulating immunoglobulin increased
1198. Thyroiditis 1198. Thyroiditis
1199. Amyloidose i tungen 1199. Tongue amyloidosis
1200. Tungebid 1200. Tongue biting
1201. Tungeødem 1201. Tongue oedema
1202. Toniske kloniske bevægelser 1202. Tonic clonic movements
1203. Tonic kramper 1203. Tonic convulsion
1204. Tonic holdning 1204. Tonic posturing
1205. Topektomi 1205. Topectomy
1206. Totale galdesyrer steg 1206. Total bile acids increased
1207. Toksisk epidermal nekrolyse 1207. Toxic epidermal necrolysis
1208. Toksisk leukoencefalopati 1208. Toxic leukoencephalopathy
1209. Toksisk olie syndrom 1209. Toxic oil syndrome
1210. Tracheal obstruktion 1210. Tracheal obstruction
1211. Tracheal ødem 1211. Tracheal oedema
1212. Tracheobronkitis 1212. Tracheobronchitis
1213. Tracheobronkitis mycoplasmal 1213. Tracheobronchitis mycoplasmal
1214. Tracheobronkitis viral 1214. Tracheobronchitis viral
1215. Transaminaser unormale 1215. Transaminases abnormal
1216. Transaminaser steg 1216. Transaminases increased
1217. Transfusionsrelateret alloimmun neutropeni 1217. Transfusion-related alloimmune neutropenia
1218. Forbigående epileptisk amnesi 1218. Transient epileptic amnesia
1219. Tvær sinus trombose 1219. Transverse sinus thrombosis
1220. Trigeminusnerveparese 1220. Trigeminal nerve paresis
1221. Trigeminusneuralgi 1221. Trigeminal neuralgia
1222. Trigeminus parese 1222. Trigeminal palsy
1223. Truncus coeliacus trombose 1223. Truncus coeliacus thrombosis
1224. Tuberøs sklerosekompleks 1224. Tuberous sclerosis complex
1225. Tubulointerstitiel nefritis og uveitis syndrom 1225. Tubulointerstitial nephritis and uveitis syndrome
1226. Tumefaktiv multipel sklerose 1226. Tumefactive multiple sclerosis
1227. Tumoremboli 1227. Tumour embolism
1228. Tumor trombose 1228. Tumour thrombosis
1229. Type 1 diabetes mellitus 1229. Type 1 diabetes mellitus
1230. Type I overfølsomhed 1230. Type I hypersensitivity
1231. Type III immunkompleksmedieret reaktion 1231. Type III immune complex mediated reaction
1232. Uhthoffs fænomen 1232. Uhthoff's phenomenon
1233. Ulcerøs keratitis 1233. Ulcerative keratitis
1234. Ultralydslever unormal 1234. Ultrasound liver abnormal
1235. Trombose i navlestrengen 1235. Umbilical cord thrombosis
1236. Ucinate passer 1236. Uncinate fits
1237. Udifferentieret bindevævssygdom 1237. Undifferentiated connective tissue disease
1238. Øvre luftvejsobstruktion 1238. Upper airway obstruction
1239. Urin bilirubin steg 1239. Urine bilirubin increased
1240. Urobilinogen urin faldt 1240. Urobilinogen urine decreased
1241. Urobilinogen urin øget 1241. Urobilinogen urine increased
1242. Nældefeber 1242. Urticaria
1243. Nældefeber papulær 1243. Urticaria papular
1244. Urticarial vaskulitis 1244. Urticarial vasculitis
1245. Livmoderruptur 1245. Uterine rupture
1246. Uveitis 1246. Uveitis
1247. Trombose på vaccinationsstedet 1247. Vaccination site thrombosis
1248. Vaccinationsstedet vaskulitis 1248. Vaccination site vasculitis
1249. Vagus nerve lammelse 1249. Vagus nerve paralysis
1250. Varicella 1250. Varicella
1251. Varicella keratitis 1251. Varicella keratitis
1252. Varicella efter vaccination 1252. Varicella post vaccine
1253. Varicella zoster gastritis 1253. Varicella zoster gastritis
1254. Varicella zoster oesophagitis 1254. Varicella zoster oesophagitis
1255. Varicella zoster lungebetændelse 1255. Varicella zoster pneumonia
1256. Varicella zoster sepsis 1256. Varicella zoster sepsis
1257. Varicella zoster virus infektion 1257. Varicella zoster virus infection
1258. Vasa praevia 1258. Vasa praevia
1259. Vaskulær graft-trombose 1259. Vascular graft thrombosis
1260. Vaskulær pseudoaneurisme trombose 1260. Vascular pseudoaneurysm thrombosis
1261. Vaskulær purpura 1261. Vascular purpura
1262. Vaskulær stent trombose 1262. Vascular stent thrombosis
1263. Vaskulitisk udslæt 1263. Vasculitic rash
1264. Vaskulitisk ulcus 1264. Vasculitic ulcer
1265. Vaskulitis 1265. Vasculitis
1266. Vaskulitis gastrointestinal 1266. Vasculitis gastrointestinal
1267. Vaskulitis nekrotiserende 1267. Vasculitis necrotising
1268. Vena cava emboli 1268. Vena cava embolism
1269. Vena cava trombose 1269. Vena cava thrombosis
1270. Venøs intravasation 1270. Venous intravasation
1271. Venøs rekanalisering 1271. Venous recanalisation
1272. Venøs trombose 1272. Venous thrombosis
1273. Venøs trombose under graviditet 1273. Venous thrombosis in pregnancy
1274. Venøs trombose lem 1274. Venous thrombosis limb
1275. Venøs trombose neonatal 1275. Venous thrombosis neonatal
1276. Vertebral arterie trombose 1276. Vertebral artery thrombosis
1277. Trombose af karstiksted 1277. Vessel puncture site thrombosis
1278. Visceral venøs trombose 1278. Visceral venous thrombosis
1279. VIth nerve lammelse 1279. VIth nerve paralysis
1280. VI. nerveparese 1280. VIth nerve paresis
1281. Vitiligo 1281. Vitiligo
1282. Stemmebåndslammelse 1282. Vocal cord paralysis
1283. Stemmebåndsparese 1283. Vocal cord paresis
1284. Vogt-Koyanagi-Harada sygdom 1284. Vogt-Koyanagi-Harada disease
1285. Varm type hæmolytisk anæmi 1285. Warm type haemolytic anaemia
1286. Hvæsen 1286. Wheezing
1287. Hvidt brystvorteskilt 1287. White nipple sign
1288. XIth nerve lammelse 1288. XIth nerve paralysis
1289. Røntgen-hepatobiliær unormal 1289. X-ray hepatobiliary abnormal
1290. Youngs syndrom 1290. Young's syndrome
1291. Zika-virus associeret Guillain Barre syndrom 1291. Zika virus associated Guillain Barre syndrome

1 "AI in Drug Safety: Building the Elusive ‘Loch Ness Monster’ of Reporting Tools", Pfizer.com
2 "Cumulative Analysis of Post-authorization Adverse Event Reports", Public Health and Medical Professionals for Transparency
3 "Public Health and Medical Professionals for Transparency", Public Health and Medical Professionals for Transparency


Debat: Pfizerdokument åbenbarer 1.291 opdagede skader efter "godkendelsen"

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

 • Bodil
  d. 13-01-2022; kl. 12:25

  ?? Tak fordi du afslører Satan og hans håndlangere.
  Vil du sende dokumentet til min mail.
  Må Gud velsigne dig i Jesu mægtige navn ????
 • Kim Andersen
  d. 15-01-2022; kl. 08:01

  Hej Bodil.
  Dokumentet er i fodnote 2


Relaterede nyhedsblogs

Corona [82]; Medicinalfirmaer [14]; Vaccine [86];

Flere nyhedsblogs fra 2022