Smart-elmåler, endnu et klimakontrolredskab - forskere siger stop

Lagt på d. 29/08-22


Udskriv


Igennem 30 år er verdensbefolkningen kontinuerligt og øgende blevet bedraget med løgnen om klimakrise. Det er så stærk en løgn, der truer med at ødelægge planeten og alt liv herpå, at befolkningen accepterer at deres lønnede magthavere tager beslutninger imod deres eget bedste. Mennesker er ikke blot noget sekundært, men kommer nederst i hierarkiet for bevarelsesværdighed. Planeten, dyr og planter står foran mennesket i værdi for eliten.

Satan har så rasende travlt med at ødelægge mennesket, både igennem wokebevægelsen og den fjerde industrielle revolution (herunder den Store nulstilling) men også igennem klimareligionen. 

Da Gud for godt 4.000 år siden blev nødt til at gribe alvorligt ind i det samfund Satan havde fået narret mennesket ind i, hvor ondskaben var agendaen fra morgen til aften - ligesom verden tegner sig i dag, da sendte Gud syndfloden og begravede den daværende verden og lod en ny klode opstå, som var mere fjendtlig og hård for mennesker og dyr. Vi kan se reminiscenser fra den forrige verden, at den var paradisisk, tropisk af en slags, for der er fundet palmer under isen både på nord og sydpolen. Med al den vegetabilske masse, efterlod Gud os med naturlige energikilder til at bidrage til et mere tåleligt liv, nemlig olie, kul og gas. Olie og kul blev i hast dannet fra paradisets grønne overflade under tryk og varme fra verdensdybets kilder, og vulkansk aktivitet.

Disse naturlige energikilder er kapret af eliten, og igennem 30 år er befolkningen indoktrineret til at tro at Guds gave er en forbandelse mod både biologi og geologi. Det er uundgåeligt at individer i befolkningen, som vitterligt tror på løgnen, griber til ængstelig selvtægt, som f.eks. klimagruppen "Bare Stop Olie" (Just Stop Oil). De vil den 1. oktober 2022 besætte Westminster i London, England (hvor også det britiske parlament ligger), og skriver at:

Olie forårsager klima og leveomkostninger, gør os fattigere og ødelægger alt, vi elsker. fra 1. oktober går tusindvis af os i gaderne i Westminster i march, strejker og besættelser.1

43 mennesker fra gruppen er blevet arresteret for at sabotere standere på tankstationer over hele London. En 34årig mand, Tez Burns fra gruppen fortæller:

Jeg kan ikke leve med mig selv, med det jeg ved, uden at gøre alt hvad jeg kan for at stoppe nyt olie og gas.
Vi lider under den værste leveomkostningskrise i 40 år og står over for klimasammenbrud på grund af vores afhængighed af olie.

Alligevel tillader regeringen energiselskaber at drive os ud i fattigdom med skyhøje energiregninger, og den formår ikke at beskytte os mod konsekvenserne af klimakollaps. Nok er nok.2

Mere misforstået bliver det ikke, og det er logisk med al den propaganda for klimaløgnen som utrætteligt konfronterer borgernes ængstelighed. Men sandheden er stik modsat: Netop fordi eliten fører krig mod de naturlige energikilder, står vi nu i en energikrise, fordi landenes energiinvesteringer har været forkerte i meget lang tid. Fænomenet grøn energi, herunder vindmøller, vandkraft og solceller, kommer aldrig i nærheden af at producere energi nok til befolkningens behov, og investeringen i naturlige brændstoffer er stagneret.

Dog, har England på tale midlertidig at lempe restriktionerne for kulkraftværker, så de kan arbejde vinteren over, mens Rusland holder på gassen3. I Danmark står kulværkerne stille, selvom elprisen i skrivende stund er 9,57 kr pr. kWt., inkl. transport og afgifter. Som Ingeniøren skriver:

Lagrene er fulde af kul, men landets to største kulværker er på standby i stedet for at producere billig energi.4

Og det bringer os videre til situationen i Norge, som med al sandsynlighed vil inspirere den danske regering. For i Norge taler Statnett, der er en norsk statsejet virksomhed, der er ansvarlig for at eje, drifte og konstruere stamnettet i Norge om, at der er 20% chance for at strømmen kan blive rationeret til foråret. Og her kommer de smarte elmålere i spil, som vi også har fået installeret i hele Danmark, hvor elektriciteten i hver eneste hustand individuelt kan lukkes ned, når som helst, ved et par museklik på en computer.

For det første reduceres gadelys, sommerhus-el og varme i offentlige bygninger. Næste skridt i rationeringen er skyhøje priser, eller at strømmen bliver afbrudt et par timer hver dag. Det mindst nødvendige forbrug skæres først...

Rationering betyder, at myndighederne tvinger mennesker, virksomheder og det offentlige til at spare på strømmen. Samtidig skal vigtige brugere have nok strøm.5

Alle netselskaber er tvunget til at have en rationeringsplan parat og der er tre trin i den plan:

Trin 1- Frivillig opsparing. Alle bliver bedt om at bruge mindre strøm. (Både privat og firma)

- Slukning af gadelys og hytter og sænkning af temperaturen i bygninger.
- Visse virksomheder med særlige aftaler kan miste strøm.

Trin 2
- Alle skal spare på strømmen. Ekstrem pris for alle, der bruger strøm over en bestemt kvote. (Også virksomheder.)

- Rationeringskvoten vil variere fra 30 til 70 procent af det normale forbrug.

Trin 3
- Sluk for strømmen mellem 2 til 8 timer ad gangen. Dette vil ske ved at afbryde forskellige geografiske zoner.5


De dyre el-priser er en del af trin 2, og som samme artikel fortæller, "NVEs mål er, at vi ikke skal tvinges til at rationere el. De håber, at høje priser vil reducere forbruget."

Norges netselskaber beder nu regeringen om lov til at lukke for strømmen via de smarte målere:

Nu rejses et nyt spørgsmål om målerne: Skal det være muligt at slukke for strømmen til hundredvis af kunder ad gangen?
- Det er der en række fordele ved, siger Hilde Walmestad, chef for kunde- og netværksdrift i Lede.

Både Lede og flere andre netselskaber ønsker en nemmere måde at afbryde strømmen på...  ved at bruge strømmåleren kan du afbryde alle på samme sted undtagen vigtige kunder.

Så bliver det meget nemmere, mener Walmestad i Lede...

I dag er det ikke tilladt at afbryde strømmen til mange huse på én gang via elmålerne. Årsagen er, at Norges direktorat for vandressourcer og energi (NVE) tidligere har sagt nej, men nu vil de se på sagen igen.

- Vi har lyttet til de her input, og det er noget, vi vil overveje, men vi er ikke gået i gang med den analyse endnu, siger sektionsleder Ann Myhrer Østenby i NVE.6

Lad ikke en god krise gå til spilde, er elitens motto, og hvilken kærkommen lejlighed at omskrive lovgivningen.

De ublu høje elpriser er en ceremoni i den grønne klimareligion. Vi har som samfund investeret i kraftværker baseret på naturlige brændstoffer, og priserne kunne let sænkes ved at starte dem op igen. Men alle folk, fra lavest til højset i samfundet, har med kontinuerligt stigende skingre stemmer sunget med i klimakoret, og har med vold og magt, løgn og bedrag, hvor oprigtige de end har deltaget, bragt os i denne situation.

Og løgn det er det. Jeg har flere gange fortalt om forskere der sender underskrevne erklæringer ud, hvor de nøder os til at lytte til fornuften, til videnskaben. Nu er der 1.200 der har underskrevet7 - inkl. 10 fra Danmark9:

I alt omkring 1.100 videnskabsmænd fra hele verden er imod klimagalskaben, som ikke kun truer den globale velstand, men også bliver brugt af World Economic Forum og dets tilhængere til en dystopisk dagsorden... Global Climate Intelligence Group (Clintel Group) har udgivet en erklæring med titlen "Der er ingen klimanødsituation". Denne erklæring blev underskrevet af mere end 1.100 videnskabsmænd og eksperter fra hele verden, ledet af den norsk-amerikanske nobelpristager og fysiker professor Ivar Giaever. Den siger:

Opvarmning forårsaget af naturlige såvel som menneskeskabte faktorer - De geologiske optegnelser viser, at Jordens klima har varieret siden planetens begyndelse, med naturlige kulde og varme perioder. Den lille istid sluttede først i 1850, så det er ikke overraskende, at vi nu oplever en periode med opvarmning.

Opvarmningen er meget langsommere end forudsagt - Verden er blevet væsentligt mindre opvarmet end forventet af IPCC, baseret på modellerede menneskeskabte påvirkninger. Gabet mellem den virkelige verden og den modellerede verden viser os, at vi er langt fra at forstå klimaændringer.

Klimapolitikken er afhængig af uperfekte modeller - klimamodeller har mange mangler og er ikke umiddelbart plausible som globale politiske værktøjer. De puster effekten af ??drivhusgasser som CO2 op. De ignorerer også, at det er gavnligt at berige atmosfæren med CO2.

CO2 er planteføde, grundlaget for alt liv på jorden - CO2 er ikke et forurenende stof. Det er afgørende for alt liv på jorden. Fotosyntese er en velsignelse. Mere CO2 er godt for naturen, fordi det gør jorden grønnere: Yderligere CO2 i luften har fremmet væksten af ??global plantebiomasse. Det er også godt for landbruget, hvilket øger afgrødeudbyttet rundt om i verden.

Global opvarmning har ikke ført til flere naturkatastrofer - Der er ingen statistisk bevis for, at den globale opvarmning er stigende eller forårsager orkaner, oversvømmelser, tørker og lignende naturkatastrofer hyppigere. Der er dog rigelig dokumentation for, at afbødende foranstaltninger er lige så skadelige, som de er dyre.

Klimapolitikken skal tage højde for de videnskabelige og økonomiske realiteter - Der er ingen klimanød. Derfor er der ingen grund til panik og alarm. Vi er stærkt imod de skadelige og urealistiske netto-nul-kulstofpolitikker, der foreslås for 2050. Efterhånden som bedre tilgange dukker op, og det vil de helt sikkert gøre, vil vi have masser af tid til at reflektere og tilpasse os igen. Målet for global politik bør være "velstand for alle" ved at levere pålidelig og økonomisk overkommelig energi til enhver tid. I et velstående samfund er både mænd og kvinder veluddannede, fødselsraten er lav, og folk bekymrer sig om deres miljø.9

Som jeg har sagt før, er CO2 hadet af eliten fordi det nærer livet. Eliten vil af med størstedelen af menneskeheden, for at skabe balance mellem dem og mængden af mennesker der eksisterer alene for at tjene dem. Det lyder for den ignorante fuldstændig vanvittigt, men for den der ser verden for hvad den er og hvor den er på vej hen, er påstanden en kontinuerligt bekræftet selvfølge.

Der er for nu for mange ikke-elitære mennesker på kloden, til at eliten kan kontrollere os, hvis vi så sandheden og reagerede. Hvis vi uddannede os selv, og forstod hvordan vi manipuleres og lokkes til at protestere os selv i graven, så ville eliten miste alt. Men masserne er hypnotiserede af elitens medier og tror løgnen. Det leder altid til undergang. Fordi folket har mistet kærligheden til sandheden, så lader Gud os få løgnen og lader en vildførende magt komme over os så vi rammes af dommen - og denne vildførende magt vil legemliggøres i Antikrist, "han skal komme i Satans kraft, med al løgnens magt og tegn og undere og med al uretfærdighedens forførelse over for dem, der fortabes, fordi de ikke tog imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst" (2. Tes.. 2:9-10)

1 "Just Stop Oil - No More Oil and Gas"
2 "Dozens of Just Stop Oil protesters arrested after targeting London petrol stations", ITV News London, d. 26-08-2022
3 "Britain to keep coal-fired power plants open this winter", Reuters, d. 29-07-2022
4 "Trods energipriser på himmelflugt: Danske kulværker står stille", Ingeniøren, d. 29-08-2022
5 "Dette ryker først: – Vil få dramatiske konsekvenser for folk flest", NRK Vestfold og Telemark – Lokale nyheter, TV og radio, d. 08-08-2022
6 "Nettselskaper vil stenge strømmen din via smartmåleren", NRK Vestfold og Telemark – Lokale nyheter, TV og radio, d. 15-08-2022
7 "Climate Intelligence (CLINTEL) climate change and climate policy"
8 "Denmark - Clintel"
9 "1.100 Wissenschaftler erklären in Manifest: Es gibt keinen Klimanotstand!", Report 24, d. 20-08-2022


Debat: Smart-elmåler, endnu et klimakontrolredskab - forskere siger stop

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Energi [12]; Klimaforandringer [178]; Naturlig klima [40];

Flere nyhedsblogs fra 2022